Bild
Nästa artikel
Unga kvinnor är Sveriges mest klimatsmarta bilister

Unga kvinnor är Sveriges mest klimatsmarta bilister

Nyheter

Enligt en ny undersökning uppger över var femte bilist att de minskat sitt bilkörande till förmån för klimatet. Kvinnliga bilister i åldrarna 18–29 är de mest klimatsmarta.

I en klimatstudie genomförd av Sifo på uppdrag av Circle K har bilister fått svara på frågor angående sina körvanor kopplat till klimatet. 21 procent har uppgett att de kör mindre bil idag än vad de gjorde för två år sedan till förmån för klimatet.

Nästan varannan person (46 procent) har övervägt att köpa en elbil, elhybrid eller ladd hybrid och 42 procent har uppgett att de börjat gå eller cykla mer för att minska sin klimatpåverkan.

I studien framkommer det också att kvinnor i allmänhet och unga kvinnor i synnerhet gör de mest klimatsmarta valen. kvinnliga bilister i åldrarna 18–29 år är bättre på̊ att låta bilen stå till förmån för andra mer klimatsmarta transportmedel. På sträckor upp till tre kilometer säger 81 procent av de yngre kvinnliga bilisterna att de hellre går eller cyklar. Motsvarande siffra för samtliga bilister oavsett kön är 68 procent.

15 procent av de unga kvinnliga bilisterna uppger också att de samåker i större utsträckning idag jämfört med vad de gjorde för två år sedan. Motsvarande siffra för samtliga bilister, oavsett kön, är 10 procent.

I undersökningen deltog 1000 personer som både innehar körkort och kör bil minst en gång i månaden en genomsnittlig månad.

 
Sammanfattning, enkätsvar, svenska bilister

41 procent uppger att man kör bil minst en gång per dag. 80 procent kör bil minst en gång i veckan.

40 procent av kvinnorna och 27 procent av männen uppskattar att de kört mindre än 1 000 mil det senaste året.

34 procent av männen och 22 procent av kvinnorna har kört mer än 2 000 mil det senaste året.

76 procent av kvinnorna och 71 procent av männen promenerar, cyklar eller åker kollektivt vid sträckor kortare än tre kilometer. Vid sträckor mellan tre och sex kilometer är motsvarande siffra 39 procent för båda könen.

46 procent har övervägt att köpa en elbil, elhybrid eller laddhybrid. 55 procent av de som inte köpt eller inte överväger att köpa uppger att den främsta anledningen är bilens inköpspris.

De främsta anledningarna till att bilister som äger en elbil eller hybrid köpte sin bil är: bilens bränsleekonomi (70 procent), bilens klimatpåverkan (64 procent), samt låg fordonsskatt och bilens märke (båda 20 procent).

Var tredje svensk bilist (33 procent) uppger att de inte gjort något för att minska sin klimatpåverkan från sitt bilkörande.
 

Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2019-07-15 10:47

Inte förvånande, tjejerna är uppenbarligen klokare än bakåtsträvande gnällgubbar, som drömmer sig tillbaka till förr i tiden då konsekvenstänket avseende miljön var nära noll.

#2
2019-07-15 11:28

Det är glädjande att dagens ungdom hellre vill motionera själva, än att sitta i ett fordon. Men slutsatsen att de är "klimatsmarta" är helt felaktig, dessvärre. De gör detta för att de vill ha motion och i fallet med samåkning för att inte alla har en bil - bilens betydelse för ungdomen har minskat påtagligt, till förmån för annat.

Ser man sedan till ett av de största miljöproblemen, det vill säga klädindustrin som genererar mer växthusgaser än vad flyget och sjöfarten gör tillsammans, så fastnar ordet "klimatsmart" omedelbart i halsen. Det köps mer kläder, skor och handväskor än någonsin.

De som influerar den här gruppen, olika typer av bloggare, är också oerhört stora konsumenter samt visar gärna upp sig på bild när de flyger business class över jordklotet.

Så neeeej... de är inte "klimatsmarta". Sorry. 

.

#3
2019-07-15 10:57

Är det en reaktion från en reaktionär gubbe ? Det är väl positivt att åtminstone ett område visar prov på insikt och förbättring. Det andra kommer, var så säker!

#4
2019-07-15 11:17

Fast dessa influencers och youtubers som i praktiken är dåliga förebilder har ju fått rättmätig kritik för sin livsstil. Tror att många unga håller på att ändra sin konsumtion för att t ex använda begagnade kläder. Men visst - allt sker inte över en natt.

#5
2019-07-15 11:57

Positivt, vore ännu bättre om de lärde sig köra på höger sida på motorvägen?. Väldigt många unga ligger i vänsterfilen fast motorvägen är fri ifrån trafik....det är så att man undrar om de inte lär sig högertrafik i skolorna längre?

#6
2019-07-15 12:30

Ja samåkning, begagnade kläder och elbilar är alla exempel på hur man kan använda resurser mer effektivt.

Men det är inte samma sak som att utsläppen sjunker. För att åstadkomma det måste den totala konsumtionen ner -vilket alltså inte är fallet här. Det är nämligen skillnad mellan att minska och som i ovan nämnda fall omfördela sin konsumtion.

Om man köper bensin eller något annat (kläder, skor, mediviner, livsmedel etc) har därför en mycket ringa påverkan på de totala utsläppen och koncentrationerna av växthusgaser. Det är nog dags att befolkningen inser det istället för att låta sig duperas av marknadskrafterna och politikerna.

MVH AL

#7
2019-07-15 12:55

Som privatperson kan man påverka sitt eget klimatavtryck. Det är mycket svårt att påverka andras.

#8
2019-07-15 13:13

Min klimatsmarta fru köpte Toyota Auris Hybrid.

#9
2019-07-15 15:04

Korkat att anse den som "klimatsmart" som minskar på bilkörningen. Vilket innebär att man slutar jobba och handla och måste försörjas av andra skattebetalare.

#10
2019-07-15 16:56

När jag vill uppleva ett annat klimat tar jag flyget till Medelhavet:-)

#11
2019-07-15 16:57

Ähum, man kan ju faktiskt ta sig till jobbet på annat sätt en bil, tex cykel. Och att man väljer att konsumera mindre innebär inte att man försörjs av andra.

#12
2019-07-15 18:05

Om 10-20 år så behöver du inte resa dit (Medelhavet), klimatet som finns där idag kommer att vara en realitet i Sverige om utvecklingen fortsätter. Så du bör vara glad om du kan dricka vattnet i kranen idag... för det är inte helt säkert i framtiden.

#13
2019-07-15 18:10

föga förvånad.. dagens män är inte speciellt smarta.

#14
2019-07-15 18:42

Handlar snarare om att den gruppen sannorlikt har noll motorintresse med få undantag. En billig motorsvag bil = relativt miljövänlig. Tror inte de är villiga att betala med sina egna pengar för att vara miljövänliga. I alla fall inte några större belopp. Vare sig kvinnor eller män är dummare eller smartare än det ändra könet. Allt följer en fördelningskurva för båda könen i intelligens.

#15
2019-07-15 22:14

Pinjong.

Som jag skrev innebär inte en förändrad konsumtion att utsläppen sjunker. Det är i princip mest en fråga om en omfördelning.

Och om privatpersoner sedan lägger om sin konsumtion så avtrycket sjunker (utan att det innebär en ekonomisk vinst föronen den enskilde) får vi fossil energi över som i sin tur kan nyttjas på annat håll i den globala ekonomin, med följden att den växer. Med högre aktivitet ökar då också utsläppen.

Inte minst Afrika vill ha tillgång till billig energi och där finns stora grupper av människor som inte vill något annat än att få det bättre.

Jag kan inte se på vilket sätt dessa individer skall förvägras ett högre välstånd. Ännu mindre kan jag se att de kommer att acceptera att inte öka sin levnadsstandard när möjligheten ges. Och därför återstår det fortfarande att förklara vem eller vilka som skall få det sämre I framtidens utsläppsfria Sverige och hur detta skall motiveras.

Är det gamla och sjuka?

Eller är det barnen?

Och varför då?

MVH AL

#16
2019-07-16 09:11

Att världen är på väg bort från att bruka energi från fossila källor och att det istället är mer och mer förnyelsebar energi som gäller för varje dag som går, är tydligen oroväckande för en del personer. Varför då?

Angående utvecklingen i Afrika. Läs om Africa Renewable Energy Initiative (AREI) på http://www.arei.org/

#17
2019-07-16 09:49

Att "överväga" köp av elbil är inte samma sak som att köpa.
En väninna till mig skulle absolut köpa en elbil, ändå tills hon insåg att hon inte kunde finansiera köpet och inte heller hade laddmöjligheter, så nu kör hon diesel.
Själv avvaktar jag, utvecklingen av ackumelatorer och laddmöjligheter går troligen snabbt. Dagens elbilar riskerar att vara hopplöst föråldrade om några år. Sen blir det ju också intressant att se hur stor kilometerbeskattningen kommer att bli när statens inkomster från drivmedelsskatterna minskar.

#18
2019-07-16 10:54

A.L: Direkt eller indirekt kommer koldioxid att beläggas med skatt globalt. Det innebär att det kommer att bli allt dyrare att använda fossil energi till fromma för förnybar. Så att fortsätta satsa på fossil energi kommer allt mer att framstå som en dålig investering eftersom de förnybara är hållbara men även allt billigare. Sedan återstår att se i vilken takt förändringen sker och vilka delar av världen som är sist på bollen.

#19
2019-07-16 11:48

Axa skriver; "Ähum, man kan ju faktiskt ta sig till jobbet på annat sätt en bil, tex cykel." Ja annat sätt är möjligt för ca 15-20% av de som har ett arbete, och de åker med allmänna kommunikationer redan idag som det är. Över 80% av all persontransport i Sverige sker med privatbil. Och att ersätta privatbilismen med buss/tåg i ett glesbefolkat land skulle vara ett extremt slöseri och ge enormt mycket större miljöpåverkan eftersom trafikunderlag för allmänna kommunikationer saknas...Redan idag är det många bussar som går nästan tomma i många områden vilket är fel ut miljösynpunkt

#20
2019-07-16 11:59

pinjong skriver; "Direkt eller indirekt kommer koldioxid att beläggas med skatt globalt." Ja om vi får en världsregering. Men tror att det är långt borta, t.ex. Kina, Ryssland och Indien kommer knappast att ge upp sin självständighet. Kina och Indien kommer att bygga hundratals nya kolkraftverk under de kommande 10 åren, och även öka sina CO2 utsläpp rejält, där Sveriges utsläpp inte märkt på något sätt i jämförelse. Klimatfrågan är en ickefråga i dessa länder. Men vi i Sverige med ca 2 tusendelar av dagens CO2 utsläpp kan naturligtvis straffbeskatta oss tillbaka till stenåldern, eftersom det finns en politisk majoritet för det, som ett varnande exempel för andra länder

#21
2019-07-16 12:53

Sen kan ju faktiskt väldigt många ta sig till "jobbet" mycket mer sällan är de gör. Alla dem som som sitter dagarna i ända på ett kontor eller i telefon mestadels kan ju faktiskt jobba i ganska stor utsträckning hemifrån. Det är väl något som skulle premieras på nåt sätt för de som kan det. Där skulle man kunna få bort mycket utsläpp samt trängsel. Tror ju knappast att alla dem som jobbar inne i städerna kärna arbetar med händerna i tillverkande jobb som måste utföras på plats.
Även mycket av de möten som sker idag skulle kunna utföras över Skype. Mitt förra företag var otroligt slösande i att folk åkte korts och tvärs för att träffas i möten som hade gått minst lika bra att ta online.

#22
2019-07-16 13:36

Svenne60: Någon världsregering syftade jag inte på utan mer att koldioxidskatt är ett koncept som sprider sig globalt. Även Kina är faktiskt med på tåget men jag vet inte exakt läget där just nu. De liksom Ryssland har i alla fall nyligen försäkrat att Parisavtalet gäller för dem.

Att relativisera Sveriges andel kan man göra men då bör man även ta med de utsläpp vi åstadkommer exv i Kina genom vår konsumtion av varor som producerats där. Sedan är jag ingen anhängare av "stenåldern" utan tror att utvecklingen kommer att fortsätta framåt även i en post-fossil värld.

#23
2019-07-16 19:31

Svenne
Nu var det du som skrev är att vara ”klimatsmart” innebär att man slutar jobba och handla, samt att man ska försörjas av andra.
Jag menar bara att du har fel.

#24
2019-07-16 19:48

AL
Ja, och vem är det som bestämmer att Sverige ska ha sin höga levnadsstandard? Eller att det ska vara hög levnadsstandard i väst? Ja, vem är det som säger att utvecklingsländer som på olika sätt utnyttjats av rika västländer inte har rätt att få det bättre på bekostnad av väst?
Det verkar inte som krutröken har lagts sig och det osar välstånds-imperialism där man fortfarande har en tanke att Europa är världens centrum och där alla alla utanför förvägras ett bättre liv.

#25
2019-07-17 07:24

?

#26
2019-07-17 09:10

Unga kvinnor är Sveriges mest klimatsmarta!
Lögn så de skriker om
Elhybrider är långt ifrån en miljö bil. Men på skrivbordet så är de miljö fordon
INTE FÖR NATUREN.
Ex; en av Sveriges populäraste bilar är Volvo
Vi tar V60 T5 är utsläppen 161 g/km på 250 hk
Elhybriden har en förbränningsmotor på 253 hk alltså 3 hk mer
trots detta så är utsläppen endast 42 g/km. (på skrivbordet ja)
Och den är mycket tyngre med resultat; högre bränsleförbrukning
högre utsläpp och högre utsläpp av tillverkningen av modellen trots detta så kallas dessa för miljöbil.
"Kom inte och säg att de körs på enbart el"
Varför monteras inte dessa motorer på de övriga Volvo modeller?
DE har ju så låg utsläpp på endast 42 g/km Jo därför att de släpper inte ut
dom lovande 42 g/km

#27
2019-07-17 09:14

Axa!
man kan ju faktiskt ta sig till jobbet på annat sätt en bil, tex cykel.
Jo jo jag vill se dig cykla 4 mil enkel resa om dagen!

#28
2019-07-17 10:07

Pinjong. Ja det kan enbart framtiden utvisa.

Personligen har jag svårt att se hur man skall få en amerikan att acceptera inskränkningar i bilåkandet. Olje och framförallt kollobbyn är stark i USA och betydelsefulla arbetsgivare. Ungefär samma sak gäller i Ryssland (där skattemoralen f.ö är rekordlåg så eventuella pålagor riskerar att bli en pappersprodukt). I fallet Kina - vars ekonomi och produktion bromsar in - tror jag det är ännu längre kvar. Kina är beroende av sin fossila energi för sin konkurrenskraft och om man vill behålla produktionen kvar i landet (innan man flyttar det till Afrika vilket lär ske inom de närmaste 20 åren).

Jag är därför inte lika övertygad som du tycks vara utan är av uppfattningen att länderna och producenterna alltid hittar vägar fram till låga produktionskostnader.

MVH AL

#29
2019-07-17 10:12

Axa. Det är bara vi själva (och de länder som köper våra produkter) som kan bestämma vilken levnadsstandard vi vill ha.

Nu anser regeringen att den skall sänkas till förmån för stormakternas intressen.

Det tror jag inte är vad väljarna har givit dem i uppdrag att genomföra. Jag tror tvärtom att det finns stora väljargrupper i Sverige som vill ha en bra utbyggd social och offentlig service. Så det man genomför just nu är egentligen inte förankrat i folkviljan.

MVH AL

#30
2019-07-17 11:24

AL
Ja, det går ju att ha en föreställning om att den svenska levnadsstandarden på något sätt är frikopplad från globala företeelser eller internationella ekonomiska skeenden...

#31
2019-07-17 11:27

Audi
Nu är det ju inte så att alla löntagare i hela Sverige har 4 mil enkel till arbetet. Jag gissar att du tar det för personligt. Det är många som har kortare än så och faktiskt cyklar.

#32
2019-07-17 13:45

Axa. Nej det är precis det jag skrev, som du uppenbarligen misstolkade.

Jag skriver det därför igen, vi avgör själva vår levnadsstandard utifrån de förutsättningar som är givna. Dit hör omvärlden - därav min parallell till "de länder som köper våra produkter"(#29).

Idag väljer vi att reducera levnadsstandarden till förmån för stormakternas intressen.

Och man säljer dessutom in det till en lättledd befolkning under falska förespeglingar (klimatet).

Frågan kvarstår därför vilka grupper som skall betala med sämre levnadsförhållanden.

Är det gamla?
Är det sjuka?
Är det våra barn?

Eller samtliga?

MVH AL

#33
2019-07-17 14:51

AL
Vi kommer att få sämre levnadsstandard oavsett hur vi eller politikerna väljer att göra.
Gällande din fråga så har du ju själv svarat på den när du först skriver att vi själva väljer vår levnadsstandard. Därför blir det märkligt när du samtidigt försöker lägga ansvaret hos politiker eller andra.

#34
2019-07-17 21:42

Axa. Ja vi väljer våra politiker och får därför den kvalitet på besluten som vi förtjänar. Så långt är vi överens.

Men oavsett om politikerna känner till konsekvenserna av sina beslut eller inte (föga troligt, av dem jag träffat är bildningsnivån skrämmande låg) så kvarstår de effekter som jag redan redovisat.

De visar att vi sänker vår levnadsstandard samtidigt som andelen växthusgaser förblir oförändrade.

Och den relationen är inte särskilt många Svensson informerade om, och samma sak gäller politikerna. De lever efter sin ideologi och är inte intresserade av uppgifter som falsifierar deras tro (notera likheten med märkesfanatikerna här i trådarna).

Så visst kan vi kräva högre bildning hos politikerna. Eller i alla fall någon form av förmåga till kritiskt tänkande och analys. Men det är nog svårt så länge det statsbärande partiet har en kunskapsfientlig inställning inbyggt i sitt DNA.

MVH AL

#35
2019-07-18 04:00

A.L #32: "Frågan kvarstår därför vilka grupper som skall betala med sämre levnadsförhållanden."

Att landet ställer om till en långsiktigt hållbar utveckling när det gäller miljö och klimat behöver automatiskt inte innebära misär för någon, utan det kan istället skapa helt nya möjligheter t ex när självförsörjningsgraden ökar och utfasandet av fossil bränslen fortsätter (vilket ändå är helt nödvändning på sikt).

AL:s fråga är ideologiskt ställd mot bakgrund av att man antar att allt blir sämre, när det i själva verket sker en positiv utveckling, även om det givetvis inte alltid är enkelt. I bl a privatlivet handlar det mycket om att kunna se möjligheter och alternativ till tidigare leverne, men även kunna avstå med hänsyn till miljö och klimat. Man kan ställa sig frågan om livskvalitet och även en ökad sådan, alltid per automatik behöver innebära ett högt och ökande ekologiskt fotavtryck, alltså sådant som utsläpp och användande av naturresurser. Många gånger kan det i praktiken snarare vara tvärtom.

#36
2019-07-18 10:30

John.

Att prissätta koldioxiden är i grunden en ideologisk handling.

Att dessutom sätta en prisnivå liknande den i Sverige är inget annat än just ett politiskt beslut.

Kostnaden tar företagen och invånarna. Transportkostnader ökar, konkurrenskraften urholkas, arbetslösheten stiger och BNP sjunker.

Utsläppen kvarstår.

Allt enligt konjunkturinstitutet.

Det är detta jag fortfarande vill ha svar på.

Vem eller vilka skall få det sämre i Sverige kopplat till dessa (meningslösa) insatser?

MVH AL

#37
2019-07-18 10:38

AL
De som ska få det sämre är ekonomer, tycker jag.

#38
2019-07-18 10:51

Axa. Jag tror det är svårt att utforma en insats som slår mot en specifik funktion - även om det inte vore särskilt förvånande med tanke på hur totalitära krafter (miljöfanatikerna) hanterar opponenter. Obehaglig kritiker som fängslas, skjuts av eller får sin levnadsnivå sänkt har ju förekommit vid mer än ett tillfälle genom åren;-).

Inte minst finns det ju många ingenjörer som också arbetar med ekonomiska frågor -eller (likt undertecknad) som tillhör båda lägren. ;-)

MVH AL

#39
2019-07-18 11:02

AL
Du kan vända på din fråga.
Vem ska bestämma vilka som ska ha det bättre än alla andra?
Ekonomer och ingenjörer?

#40
2019-07-18 11:25

Axa. Eller byråkrater?

Frågeställning är i grunden felaktigt ställd.
Det finns ingen som aktivt kan bestämma något - inte ens miljöfanatikernas föredöme Stalin lyckades med det;-).

Vad man däremot kan använda ekonomisk eller ingenjörsmässig metodik till är att analysera och visa på effekter av olika beslut.

Sådana underlag produceras dagligen - både i ekononiska, miljömässiga som ingenjörstermer.

Och det är dessa som visar att BNP minskar, att arbetslösheten ökar och att konkurrenskraften sänks i takt med att man ökar kostnader för transporterna.

En kostnadsökning som inte ger någon påvisbar nytta tillbaka är i regel omotiverad. Det inser även byråkrater.

Fanatiker däremot har inga som helst bekymmer med att offra både folks hälsa som liv enkom för att genomföra sina dogmer. Titta bara på hur Stalin kollektiviserade jordbruket och lät miljontals människor svälta ihjäl på kuppen. Historien återupprepar sig alltid -den byter så att säga bara skepnad.

MVH AL

#41
2019-07-18 14:09

Vi har väl aldrig haft en miljörörelse och ett klimathot så vi kan inte dra någon särskild lärdom av historien när det gäller dessa frågor. Däremot har vi olika politiska grupperingar som ska hantera dessa problem som forskare inom olika områden med anknytning till klimatet visar upp. Och då ser förstås lösningarna olika ut. Man behöver inte förvånas särskilt över det.

#42
2019-07-18 22:11

Pinjong.

Även Stalin hade ett forskningsmässigt stöd för sina åtgärder. I alla fall tyckte han det själv;-). Historien upprepar sig som sagt.

Och i det här fallet finns det inte något forskningsmässigt stöd för att flytta konsumtionen av fossil energi från Sverige till USA, Kina, Sydamerika, Afrika eller Ryssland. Det är och förblir en helt kontraproduktiv åtgärd.

MVH AL

#43
2019-07-18 22:57

När stor del av forskarvärlden säger att det är bråttom med att sänka de fossila koldioxidutsläppen i världen, finns ingen anledning för Sverige att sitta med armarna i kors och vänta med att se vad andra länder tänker göra eller inte göra. Vad som behöver göras i världen är idag ganska klart och mer eller mindre färdigdiskuterat, för nu är det praktisk handling som gäller. Eller ska vi backa in i framtiden genom att börja utvecklas bakåt och återupprepa alla fel och misstag som tidigare skett? Det tycker inte jag.

#44
2019-07-18 23:36

John:

Nej det är helt ok att du inte tycker så.

Men det som återstår för dig att förklara är vem eller vilka som skall få det sämre i takt med de stigande transportkostnaderna?

Är det gamla?
Är det sjuka?
Är det våra barn?

Eller allihopa?

MVH AL

#45
2019-07-19 01:07

AL
Det är lustigt att du väljer ut gamla, sjuka och barn. Varför kan inte företagsledare, miljonärer, höginkomsttagare få det sämre?
För egentligen så är sanningen att gamla, sjuka och barn i lägre ekonomisk klass ALLTID drabbas vid konjunkturnedgångar, ekonomiska kriser eller krascher oavsett vilken politik som förs.
Det är ju knappast gamla, sjuka företagsledare/rika/höginkomsttagare eller barn till dessa som drabbas.

#46
2019-07-19 03:57

AL, vem eller vilka är det som påstår att man i Sverige kommer få det sämre så det märks, tack vare att det antas/ gissas att transportkostnaderna kommer öka? Detta verkar vara något lobbyn för fossila industrier kokat ihop! Tror du själv ens på det?

Vem som får betala vad i samhället är ju som alltid en fördelningspolitisk angelägenhet och man kan inte stirra sig blind på just på transportkostnader för det är bara en del av verkligheten. Ett exempel på där debatten gått helt överstyr och där den grundas på en hel del känsloargument är Bensinskatteupproret 2.0.

#47
2019-07-19 12:12

Axa: Högre transportkostnader får efterverkningar på alla grupper i samhället.

Allt från kommunernas budgetar (som ju är allt annat än i balans) till producerande företag ner till Svensson som kör till och från matbutiken.

Det är också av den anledningen som man bygger vägar och genomför stora infrastrukturinvesteringar (ja, det är en investering).

Alltså: högre kostnader=negativt, lägre kostnader=positivt.

Nu har vi en regering som tycker att vi skall öka kostnaderna, med konsekvensen att BNP sjunker och att arbetslösheten stiger (enligt Konjunkturinstitutet). Ja, vissa branscher drabbas hårdare än andra (exempelvis trä- och pappersmasseindustrin).

MVH AL

#48
2019-07-19 13:24

John: Om man räknar på en sådan här sak så måste man mycket riktigt göra en skattning. Metodiken att skatta en variabel används både när man räknar på nyttor och kostnader, samt när man försöker skatta parametern hos AGW-hypotesen, när man mäter blodtrycket hos läkaren eller gifthalterna i ett vattendrag. Man tar ett stickprov och när stickprovet uppfyller vissa villkor skattar man det verkliga värdet via matematik (oftast via CGS).(I IPCC är det en meta som ser lite annorlunda ut men som i princip utgår från en liknande transformation)

Fördelningspolitiken är inte vad jag diskuterar här. Fördelningspolitik handlar oftast om hur resurser fördelas.

Vad jag diskuterar är kostnader för resorna. En kostnad är inte samma sak som hur en resurs fördelas i populationen.

När kostnaderna ökar får det konsekvenser på arbetslöshet och BNP - i det här fallet negativa sådana. Vinsten är samtidigt obefintlig - eller den går i alla fall inte att visa med de metoder som vi har idag.

MVH AL

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.