Bild
Nästa artikel
Nyheter

Regeringen backar om höjd skatt på äldre bilar

Publicerad 4 september 2017
Regeringen har ändrat sig om att höja skatten även på äldre bilar när det nya skattesystemet bonus-malus införs nästa år.
Det nya skattesystemet bonus-malus har arbetats om och nu straffas inte längre den befintliga fordonsflottan med förhöjd skatt.
Regeringen presenterade igår ett omarbetat förslag om nytt skattesystem, kallat bonus-malus. Principen är att de som köper miljövänliga bilar ska gynnas, medan de som skaffar fossilfordon som släpper ut mycket avgaser straffas med högre skatt.

Det ursprungliga Bonus-malusförslaget offentliggjordes i våras och fick kritik under remissrundan, bland annat för att skatten höjdes även för gamla bilar. Nu har regeringen tänkt om och skriver i sitt pressmeddelande att förslaget endast berör nyregistrerade personbilar, den befintliga fordonsflottan får oförändrad skatt.

Andra saker som har justerats från i våras är att bonusen för den som köper den miljövänligaste nya bilen sätts till 60.000 kronor, istället för som tidigare föreslaget 45.000 kronor. Gasbilar får också lite mer: 10.000 kronor i bonus jämfört med tidigare föreslagna 7.500 kronor.

Bonus-malus träder i kraft den 1 juli 2018. Systemet beräknas resultera i ett överskott till statskassan på 0,43 miljarder 2018, 0,09 miljarder 2019 och 0,58 miljarder 2020.
 
Diskutera: Vad tycker du om det omarbetade bonus-malus-systemet?
 
Så funkar bonus-malus
  • För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. Koldioxidbeloppet är då summan av 82 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 95 gram och upp till och med 140 gram, och 107 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 140 gram. Från år 4 och därefter är koldioxidbeloppet 22 kronor per gram koldioxid utöver 111 gram.
  • Den femåriga befrielsen från fordonskatt för miljöbilar tas bort och supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för bilar med mycket låga utsläpp. För bilar med noll-utsläpp är den högsta bonusen 60 000 kronor. Bonusen trappas av linjärt upp till en utsläppsnivå på 60 gram där bonusen uppgår till 10 000 kronor. Vidare är kravet att bonus får medges med ett belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris. Gasbilar erhåller en bonus på 10 000 kronor. I dag får dessa bilar inte ta del av supermiljöbilspremien.
  • Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 (etanol) och fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får ingen förhöjd fordonsskatt.
  • Bränslefaktorn för nya dieselfordon ersätts med ett bränsletillägg som görs oberoende av fordonsskattens storlek.
  • Miljötillägget för dieselfordon på 250 kronor behålls.
  • Givet den osäkerhet som finns kring effekterna av EU:s nya körcykel WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) anser regeringen att den gamla körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) bör ligga till grund för fordonsbeskattningen inom bonus malus-systemet under en övergångsperiod. Den 1 januari 2020 sker en övergång till WLTP. Då finns möjlighet att justera nivåerna så att minst samma miljöstyrning upprätthålls.

 
Källa: Regeringen
 

Kommentarer

#1 • 2017-09-04 10:21
Palle56

Hade varit intressant att höra hur detta påverkar förmånsvärden. Just företagsbilar måste vara det snabbaste och enklaste sättet att byta ut bilparken, då de förnyas per automatik efter 2 eller 3 år. Att då lägga tak på förmånsvärdet på 10.000:- istället för 40% avdrag motverkar väl det syftet om man vill ha fler miljöbilar.

#2 • 2017-09-04 11:29
Peter i Sydney

Idiotiskt förslag från början till slut. Skatten borde höjas endast på gamla bilar. Nya bilar är säkrare än gamla även om de inte är speciellt miljövänliga. Därför borde folk uppmanas att köpa nytt. Då Volvo är största märke så skulle det säkert gynna sysselsättningen om det såldes flera nya bilar i landet.

#3 • 2017-09-04 12:03

@Peter i Sydney: Tanken är nog att folk/företag även fortsättningsvis ska köpa nya bilar men när de gör det ska de välja de klimatmässigt bästa alternativen. Sverige är anslutet till Parisavtalet vilket kanske glöms bort i debatten.

#4 • 2017-09-04 12:19
Styggavargen

Tyvärr köper de rika fel bilar då inte bryr sig om miljön. Det är häftigare med en Q5/7 eller XC60/90 osv. Tvivlar starkt på att vi får nya bilar som drar mindre. Bilarna blir bara tyngre, större och allt mer energikrävande.

#5 • Uppdaterat: 2017-09-04 12:48

@Styggavargen: Om folk köper "fel" bilar vilket de rimligtvis ändå har rätt till så kommer de ju att bidra till köp av "rätt" bilar i enlighet med bonus/malus-tanken. De som vill ratta en Hellcat har möjlighet till det men skickar då in massor av pengar i systemet. En slags kompensation ungefär som utsläppsrätter.

#6 • 2017-09-04 13:21
Raphael

Ett utmärkt förslag som gynnar bilar med låga utsläpp. Volvo har ju sagt att de kommer satsa på elhybrider så de får ner utsläppen, så förslaget är ingen nackdel för Volvo. Och elbilar kommer gynnas ännu mer än idag. Ingen nackdel att rikemännen köper en Tesla för pengarna, eller hur?!

Tittar vi på Frankrike så har de länge haft ett bonus-malsystem där de har gränsen 130 g Co2 och detta är kopplat till registreringsavgiften. När du köper en ny bil upp till och med 130g Co2 så betalar du ingen avgift, men över detta betalar du en avgift som finns i olika nivåer. Högst avgift betalas för bilar över 200g Co2 de betalar 8 000 euro i extra registreringsavgift (ca 80 000 SEK).

Fransk bilindustri har anpassat sig genom att satsa på motorer som ger låg förbrukning och låga utsläpp. Jag vet att en del tycker franska bilar har "fjuttmotorer" men de drar inte så mycket bränsle så de är bättre för miljön än tyskarnas satsning på större och starkare motorer.

#7 • 2017-09-04 14:17
a128

Huga då slipper jag skattehöjning på mina 2 kärror, men uttaget av skatt på drivmedel är så högt att fordonsskatten borde slopas

#8 • 2017-09-04 14:41
Saabium

"Miljövänlig" är lika med låga CO2 utsläpp i dagens tänk, vilket givetvis är fel. Det finna andar farliga utsläpp som ofta glöms bort, som mycket små partiklar och kväveoxider etc.

#9 • 2017-09-04 15:47
Raphael

Utsläppen hänger ihop. Låga Co2 utsläpp är relaterat till låg förbrukning dvs minskad mängd bränsle. Färre mängd bränsle som går åt betyder även färre partikelutsläpp och lägre halter av kväveoxider. Partikelutsläppen och kväveoxiderna är dessutom reglerade i avgasregler, idag Euro 6 men snart träder Euro 6.c normen in som ställer högre krav, och den kopplas även ihop med tuffare testförhållanden som anna nya bilar måste genomgå.

#a • 2017-09-04 15:52
Holsner

Saabium: Det är ju précis just därför man har lagt en extra hög skatt på t.ex. Dieselbilar då man inser att man inte bara kan räkna CO2.

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.