Bild
Nästa artikel

"Obegripligt att regeringen inte inför en skrotpeng"

Nyheter

Nybilsregistreringen väntas minska med 27 procent under 2009. Det förutspår BIL Sweden i en ny prognos - och nu vill branschorganisationen se en skrotpeng för att vända trenden.

- Det är obegripligt att regeringen inte i detta konjunkturläge inför en skrotpeng, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

BIL Sweden presenterar nu årets första konjunkturrapport för fordonsmarknaden. Och det är ingen glädjande läsning för bilbranschen. Enligt BIL Swedens prognos kommer registreringarna av nya personbilar att minska med 27 procent till 185 000 under 2009. Det kan jämföras med 2008 års registreringar på 254 000.

"Obegripligt"

Skrotning av gamla bilar minskade med en tredjedel under 2008 och under årets första kvartal minskade antalet skrotade personbilar med 14 procent. Därmed åldras den svenska bilparken och nu vill BIL Sweden se en skrotpeng för att vända trenden.

- Det är obegripligt att regeringen inte i detta konjunkturläge inför en skrotpeng för att fasa ut gamla bilar med dålig miljö- och trafiksäkerhetsprestanda. Detta skulle samtidigt stimulera nybilsförsäljningen och skapa jobb och tillväxt. Skrotstimulanser har med stor framgång införts i flera europeiska länder, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Positivt med miljöbilar

Miljöbilsförsäljningen är däremot en växande marknad och under årets första kvartal uppgick andelen miljöbilar till 35 procent. Andelen dieselbilar uppgick under samma period till 39 procent.

En annan positiv observation är att begagnatmarknaden för personbilar visar tecken på stabilisering.

Uppe i länken till höger kan du läsa hela BIL Swedens rapport.
Taggar: Nyheter
"Obegripligt att regeringen inte inför en skrotpeng"

Kommentarer

#1
göinge
2009-04-22 14:08

Vi kanske ska införa rivningspeng också så att fler river gamla slitna hus och bygger nytt?

#1
Magnus J
2009-04-22 17:54

Anders Borg vet att en sådan åtgärd har oerhört låg verkningsgrad.
För de första är svenskarna inte speciellt lojala mot Volvo och Saab jämför med tyska gentemot "sina" märken.
För det andra och än värre är att att medelsvensken i arbetsför ålder har ca 300 000 kr i kortfristiga skulder (alltså exkl. bostadslån och studieskulder). I detta läge gäller det att amortera och inte öka skuldsättningen ytterligare.

#1
Konservator
2009-04-22 19:00

Misstar jag mig om jag tror att en skrotpremie skulle vara skattefinansierad? Skattesubventioner till en viss industri, jo det skulle säkert smaka mumma för vissa!
Förresten blir det litet underligt att komma med miljöargument och klimatreligiösa floskler när vad man propagerar för är att öka konsumtionen av en svindyr och långlivad kapitalvara.
Vi som kör "gamla bilar med dålig miljö- och trafiksäkerhetsprestanda" (ha ha!) kommer självfallet inte att skrota och byta ut våra entusiastbilar eller rosthinkar i tiotusenkronorsklassen mot en ny bil för minst hundratusen kr, bara för att vi (och i utsträckningen bilindustrin) får några tusenlappar i skattesubvention. Ville eller kunde vi överhuvudtaget skaffa nya, dyra bilar så skulle vi ha köpt en sådan oavsett denna subvention.
Ur miljövårdssynpunkt är det närvaron av katalysator som är nästan allena avgörande. En sådan sitter redan om jag inte missminner mig på alla bilar tillverkade från 1989. Relativt få bruksbilar (och ännu färre entusiastbilar) som är äldre än så är i trafik, och ägarna till dessa skulle som sagt inte plötsligt vilja ha eller få råd med en splitt ny bil bara det infördes en skrotpremie.
Är man "miljömedveten" skulle man om man dessutom vore rationell i sin miljömedvetenhet föredra att folk behöll sina bilar i 20 år (som ju är åldern på de äldsta katalysatorförsedda bilarna) och köpte begagnat igen, framför att så många som möjligt skrotade 1,5 ton omständligt utvunna, raffinerade, framställda, ihopsatta och transporterade metaller, plaster och kemikalier vart annat år för att köpa nytt.

#1
S-E S
2009-04-22 20:36

Skrotpeng för att stödja de företag som köper 60-70% av alla Volvo/SAAB som leasing eller företagsbilar eller stöd till utländsk bilindustri?

#1
Albert
2009-04-22 21:17

"Ola Andersson" Obegripligt ???
ska skrotningspremien villkoras till Saab o Volvo köp. tänk lite längre

#1
pg
2009-04-22 22:48

En skrotbilspremie som inte bara hänvisar köpare till miljöbilar vore kanske bra för bilhandlarna.
Vår bilindustri, med Sverigetillverkade bilar, är för stora för att sälja i stora volymer ute i Europa.
Där är ju Corsa, och Polo klassen de volymmässigt stora, liksom i storlek Astra, Golf.
I Tyskalnd där skrotningspremien verkat fullt ut, har Mercedes och BMW, Audi varit förlorare. Opel o VW har sålt bra tack vare småbilar.
I övrigt har Japanerna skördat framgångar.
I och för sig har Insignian och Passaten sålt bra, men jag tror inte Saab skulle klara sig lika bra som Volvo, om skrotningspremien införs även i Sverige.

#1
Mythbuster
2009-04-23 08:50

I höstas fick byggsidan sitt Rotavdrag, alldeles nyss fick kommunerna att antal miljarder i extra tillskott. Med tanke på detta vore det väl inte så dumt att bilindustrin också får hjälp.
Gör den dessutom att en del av de äldsta bilarna försvinner som står för en klart övervägande del av de hälsoskadliga emissionerna (ej CO2) är det en klar vinst.
En bra start skulle även vara för staten att börja köpa svenska bilar till å börja med. Enligt DI har statliga och regionala myndigheter köpt in 0 Volvo eller Saab hittills. I Frankrike köps över 90 % inhemska märken.

#1
S-E S
2009-04-23 18:33

Om det införs en skrotningspremie är fortfarande språnget till en ny och trafiksäker bil för stort. Med trafiksäker menar jag att bilen skyddar dig på ett anständigt sätt vid krock med en medelstor bil i normala hastigheter. Sedan har du värdeminskningen de första 2 åren, 50%? Varför ska bilar tillverkade utanför Sveriges gränser subventioneras med svenska skattepengar? Holländska regeringen bör då väl stödja Volvo i Gent eller ska det vara samma stöd som USA ger Volvo/SAAB?

#1
lasse åberg
2009-04-23 20:23

varför skall vi skattebetalare subventonera bilsidan med 15-25.000:-tusen per bil.ex volvo har visat miljardminster pr kvartal tidigare.ser man till detta kostar en volvo under 50.000:- i tillverkning.vad vore då enklare än att bilföretagen stod för skrotningspremien.och var är aktieägarna,gå in med nyemmiseionspengar som kommer att betala sej med ränta.var är våra journalister som inte har kourage alt för dålig utbildning att ställa vd och bilföretagen mot väggen.är less på daltet hälsar lasse

#1
Sune S
2009-04-23 21:00

Om skatten på bilar utan katalysator blir dubbelt så stor som för bilar med behövs det ingen skrotningspremie. Då blir det mera intressant att byta till en begagnad bil med katalysator. Fler bilar kommer att bli skrotade och omsättningen i bilhandeln ökar.

#1
nisse
2009-04-23 22:23

"Om skatten på bilar utan katalysator blir dubbelt så stor som för bilar med behövs det ingen skrotningspremie"
Kanonförslag!!!

#1
göinge
2009-04-24 10:39

Fordonsskatten är ett för trubbigt instrument för att styra folks nybilsköp. Vad gör en tusenlapp mer i fordonsskatt när bilen kostar 250 000 kronor? Men för att få bort bilar utan katalysator kanske det kan fungera...

#1
Konservator
2009-04-24 23:30

Sune;
"Om skatten på bilar utan katalysator blir dubbelt så stor som för bilar med behövs det ingen skrotningspremie."
God idé, om det är miljöeffekterna man vill åt! (Så länge entusiastbilar är undantagna, de är så relativt få ändå.)
Men nu är ju politikerna koldioxidreligiösa och tror på en politisk FN-kommittés på beställning frammanade pseudovetenskapliga nonsens om att CO2 "försämrar" klimatet. Det är ju roligare att straffbeskatta och detaljstyra allt som producerar CO2, d.v.s. all mänsklig aktivitet, än att göra något åt verkliga miljöproblem. Katalysatorer har ju ur den synvinkeln "tyvärr" bara effekt på skadliga förbränningsrester, inte på helt vanlig jäkla koldioxid.
De som på fullt allvar tror på koldioxidens inneboende ondska och magiska egenskaper när den kommer från en bil kan trösta sig med att straffbeskattning redan sker på vidskepliga grunder, genom bensinskatterna. X liter förbränt bränsle = Y gram "utsläpp" av CO2 = Z skattekronor inbetalade vid tankningen.
(Varför äter kommentarsmaskineriet upp radbrytningarna här?)

#1
Lasse J
2009-04-25 01:26

Jag tror i min stilla enfald att antalet katalysatorlösa bilar i trafik, i Sverige i dag, i den omfattningen att dom på ett avgörande sätt påverkar vår miljö är i storleksorningen, försumbar.
Att bidragsvägen, med skattemedel försöka ta en något tidigare död på dessa vrak som vissa kanske rullar dagligen ,torde vara på gränsen till bedrägeri, om man hänvisar till miljöskäl.
Lika korkat är det att,av miljöskäl skrota ut fungerande katalysatorbilar.
Av en bils totala miljöpris, från "vaggan till graven" utgör enligt uppgift tillverkningsprocessen en så pass stor del, att det vid en genomsnittlig årlig körsträcka inom EU (ca 1600 mil), erfordras ca tio års brukande för att ge ett positivt utfall.
Bil Sweden är ingen sanningssägare om någon trodde det. Det är en organisation som bedriver lobbyingverksamhet för att främja bilbranchens intressen. sannolikt till varje pris.
Tar man inte reda på fakta innan man går ut och orerar i spalterna?
Moldén får se upp,så att fånighetsfaktorn inte tenderar att överskugga bilden av trovärdigheten.

#1
Sune S
2009-04-25 01:37

Bättre lokal miljö är det den enda säkra miljöeffekten av att skrota en bil utan katalysator i förtid. En sannolik eller hypotetisk risk för global uppvärmning från utsläpp av koldioxid blir i bästa fall marginellt mindre med en nyare bil.
Veteranbilar bör ha en särskild registrering som bara gäller från maj t.o.m. September. De flesta har en körsträcka på bara några hundra mil. Det orsakar inga stora miljöproblem.

#1
Mythbuster
2009-04-25 12:57

Lasse J. Har du någon referens på din LCA värden? tillverkningen brukar nämligen ligga på ca 10% av bilens totala miljöpåverkan. Då blir körsträckan ca 1700 mil totalt istället för 16000 (lägg märke till tre nollor).
Dock är den viktiga frågan här inte totalmiljö utan hälsoaspekten. De icke katalysatorbilar står för en klart övervägande del av de hälsofarliga emissionerna.
Dock finns det flera vägar att gå. Sune S har ett annat alternativ. Kanske både morot och piska är bra?

#1
Sven
2009-04-25 13:13

Inte så obegripligt eftersom det mest gynnar skrot handlare och bilförsäljare. Många gamla bilar är ju dessutom veteraner som rullar mest på sommaren.

#1
a128
2009-04-26 14:51

Skrotpremie nej tack!!
lyckas billtiverkarna ej sälja tillräkligt med bilar så kanske man måste byta inriktning, presis som för bonden när han ej får tillräcklig bra betalt för sina grödor, var det inte varsindustrin som på 70/80 talet som fick en massa stöd men gick okull ändå ,man ska dock ha iåtanke att alla vill ej/ha ej råd att köpa en ny bil, låt åss säga att en begagnad volvo som köps begagnad av en norrlänning för tex. 10-15.000:- är en investering som ska hålla i 10 år , är det jobb man vill skapa så gör som danskarna gjorde för några år sedan skrota arbetsrätten , varesig man är civilingenjör eller underhuggare, jobb finns det, bara några enstaka tel-samtal så har man ett jobb där, trots finnanskris, medans vi i sverige går över ån efter vatten satsar miljader och miljader på utbildningar och stöd för arbetlösa i sverige
med skrotpremier skapar man mygel med bilar som skickas till afrika istället för att verkligen skrotas

#1
Obegripligt
2009-05-01 15:42

Det enda rätta om man vill åt miljöproblematiken är att göra som man gör i Japan. Man inför så höga skatter på importerade bilar från västvärlden att japanerna BARA köper Japanska bilar samtidigt som den japanska regeringen säger att det är bra både för miljön och den Japanska bilindustrin att japanerna förstår att bor man i Japans ska man köpa Toyota och inte ngt importerat bilmärke. Samma sak borde vi Svenskar, tyskar och fransmär mfl göra. Alltså att köpa egna bilmärken för att dels lösa den egna arbetslösheten OCH slippa transportera tex bilar kors och tvärs över jordklotet. Till ingen nytta, alls.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.