Nästa artikel
Ny rapport: Finns ingen ”säker nivå” för skadliga partiklar
Nyheter

Ny rapport: Finns ingen ”säker nivå” för skadliga partiklar

Publicerad 2023-03-24 06:25 (uppdaterad 2023-03-24 14:25)
Biltrafiken är en av flera ”partikelbovar”, enligt ny rapport från Naturvårdsverket – och elbilar hjälper inte för alla typer av partikelutsläpp.

De senaste åren har diskussioner om utsläpp nästan uteslutande handlat om koldioxid. Men Volkswagens dieselskandal lyfte också fram kväveoxider, och på senare tid har även partiklar fått allt mer uppmärksamhet.

Partiklar släpps ut från både förbränningsmotorer, bromsar och däck, och är den luftförorening som har störst negativa effekter för hälsan – även vid mycket små mängder. Det visar en ny rapport från Naturvårdsverket.

”Någon säker nivå, under vilken luftföroreningar helt saknar negativa hälsoeffekter, har inte kunnat fastställas”, står det i rapporten.

– Även om partikelhalterna i Sverige har minskat de senaste årtiondena överskrider de fortfarande både miljökvalitetsnormer och miljömål, så det återstår mycket arbete för att minska halterna, säger Karin Söderlund, luftexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet och en av författarna till rapporten.

”Det återstår mycket arbete för att minska halterna”

Ny forskning visar att partikelutsläppen från däck kan sänkas med 35 procent genom att använda bättre material. Dessutom ska för första gången partikelutsläppen från däcken begränsas i de nya Euro 7-utsläppsreglerna som ska införas.

Partikelutsläppen kommer inte bara från biltrafiken utan också från exempelvis industriella processer, vedeldning och sjöfarten. Men enligt IVL är vägtrafiken en viktig faktor och i Naturvårdsverket rapport uppges 44 procent av Sveriges årliga utsläpp av inandningsbara partiklar komma från slitaget av vägar, däck och bromsar.

Dubbdäcksförbud och dammbindning är några av åtgärderna som kan minska partikelhalterna. Fler elbilar leder dock inte till färre grova så kallade PM10-partiklar – halterna kan i själva verket öka eftersom elbilar ofta är tyngre än förbränningsbilar. Men halterna av avgaspartiklar minskar förstås med fler elbilar i trafikbilden.

– Tre fjärdedelar av befolkningen i Europa bor i städer där vägtransport ofta är den främsta källan till luftföroreningar, säger Karin Sjöberg, chef för luftenheten på IVL.

Ämnen i artikeln

Kommentarer till artikeln (16)

  • 2023-03-29 20:58 johnkommentar skrev: Inte…
  • 2023-03-26 18:57 Jag struntar fullständigt i…
Läs kommentarer och diskutera

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.