Bild
Nästa artikel
Nollvisionen får skärpta dödssiffror

Nollvisionen får skärpta dödssiffror

Nyheter

Av allt att döma justeras Nollvisionens mål för 2020 från 220 till 133 döda, det enligt trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall.

Sverige är på god väg att nå de uppsatta målen om 220 döda i trafiken till 2020. I fjol omkom 266 personer på de svenska vägarna, vilket kan jämföras med 591 döda år 2000.

Men målet i den så kallade Nollvisionen kan nu skärpas rejält. En ny EU-förordning säger att medlemsländerna ska halvera antalet trafikdöda till 2020, med utgångspunkt från 2010 års siffror.

Dödstalet justeras då från 220 till 133. Det berättade Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket, för Vi Bilägare tidigare i höstas.

– Då är vi inne i något mycket svårare, sa Tingvall. Fordonsutbytet är det som ger störst effekt. Det ger tio färre omkomna per år.

Fler döda i år
Hittills har 2011 varit ett dystert år för vägtrafiken. Till och med augusti omkom 229 personer, jämfört med 178 döda för samma period under 2010. Claes Tingvall igen:

– Det är ingen tvekan om att fler kommer att dö under 2011 jämfört med 2010. Något annat skulle vara ett under. Det skulle krävas en finanskris eller massor med snö.

Claes Tingvall menar att 2010 var ett annorlunda år som var ”bättre än vad det borde ha varit”. Trots stora mängder snö i början av året är förbättringen med 92 färre döda jämfört med 2009 svår att förklara, enligt Tingvall.

Diskutera: Vad tycker du om Nollvisionen?

Taggar: Nyheter,

Kommentarer

#1
Raymond K
2011-10-13 09:46

Det är bra att ha ett mål som "nollvisionen" även vi aldrig kommer till 0.
Frågan är bara vad som görs för att nå nollvisionens mål.
En del av det ligger på bilisten men det skulle vara kul att få veta konkret vad Trafiksäkerhetsverket gör.
Bilisten kan köpa säkrare bilar, börja använda blinkers, hålla hastighetsgränserna, sluta att ta risker i trafiken.
Trafiksäkerhetsverket kan........?

#2
2011-10-13 09:54

ja va kan dom?

#3
2011-10-13 09:56

Nollvisionen har länge varit och kommer att fortsätta vara en floskel.
I nollvisionen står det att man ska sträva efter "förlåtande vägmiljö", något som Trafikverket tycks ha glömt totalt.
Istället planterar man träd mitt i vägbanan, bygger livsfarliga rondeller och behåller träd, stolpar och bergväggar intill vägen.

Tingvall har lite problem att få ihop sina "sanningar" när det gäller snörika vintrar. Han påstod ju tidigare i år att anledningen till att det var så få omkomna 2009 var att det var mycket snö. Fast, vi andra som lever i verkligheten vet ju att vintern 2011 var mycket snörikare än 2009....

Att antalet omkomna sjunker beror till allra största delen på att bilarna blir allt säkrare, inget annat.
Men, vi kommer fortsätta bombarderas av meddelanden typ "Trafiksäkerhetskameror minskar antalet omkomna med 100 per år"....

#4
2011-10-13 10:19

Om det nu är så bra med mycket snö, kanske de kunde ge fan i att salta den till slask vareviga vinter!!

#5
1 Tysken
2011-10-13 10:38

Att komma bort från att fulla/drogade förare kör ihjäl sig själva och andra lär vara svårt, personer om begår självmord eller hastigt insjuknar och därmed dödas i trafiken det är också ett mörkertal.
Sedan att man har en ambition att minska dödsolyckor är ändå behjärtansvärt.
En bättre vinterväghållning kunde vara en åtgärd, idag så verkar det som att man lider brist på plogbilar och saltbilen får hela ansvaret att enbart med saltlösning spraya vägen snöfri.

Jag tror inte Tingvall har en tanke på att bygga nya säkrare vägar, det enda som kan komma i fråga är vajerräcken på gamla vägsträckningar på gott och ont

#6
2011-10-13 10:54

I år tycker jag subjektivt att trafikklimatet hårdnat betydligt mot tidigare år. Det är bara en känsla men i år känns det som folk i allmänhet kört fortare och aggressivare än tidigare år. Särskilt på landsvägar i dåligt skick så som E20 genom Skaraborg. Tyckte det var särskilt tydligt när snön försvann och det blev sommarväglag igen.

#7
2011-10-13 11:09

Intressant att nu när man sänkt hastigheten på våra vägar så ökar olyckorna och dödstalen.
Skulle det inte bli helt tvärt om?
För det är ju BARA hastigheten som dödar....eller.

#8
1 Tysken
2011-10-13 11:27

Ja det är hastigheten precis innan stoppet som dödar..
Det är ytterst sällan en frontalkrock mellan två stillastående bilar inträffar och dessutom leder till dödsfall.

#9
2011-10-13 11:36

Det är inte farten som dödar, det är smällen.

Eller som de säger i England:
"It's not the fart that kills, it's the smell"...

Seriöst:
Vore intressant att höra hur Tingvall förklarar bort faktumet att när man minskade fartövervakningen i UK, så minskade dödsolyckorna med 10%...

#10
Raymond K
2011-10-13 11:53

Är det inte så att när man sänker hastigheten på vägavsnitt där det känns orimligt, t.ex det blir 80km/h max på vägar som förut haft 90 eller mer där vägarna är stora och fina och inte mycket bebyggelse så kör en del fortfarande i 90 eller mer medan de som alltid vill vara säkra att inte köra för fort håller 70 på denna 80 väg. Detta gör att det blir mer irritation i trafiken, fler omkörningar och kanske fler risker med dessa omkörningar vilket gör att olyckorna ökar.
Jag tror att det är inte alltid en hastighetssänkning bidrar till färre olyckor. Det är enkelspårigt och naivt att tro att sänkta hastigheter alltid är lösningen.

#11
2011-10-13 12:48

I Danmark höjde man hastigheten på motorvägarna från 110 till 130 och olyckorna minskade. Förklara den, Tingvall.

#12
2011-10-13 13:13

Raymond:
Visst är det så. För vem bryr sig om att köra 80 istället för 90 på en folktom väg, även om skyltarna säger det?

Det finns ju massor av exempel där fartgränserna känns helt fel, och då menar jag åt båda håll.

Dessutom är det allt annat än inspirerande att puttra i 70-80 på en bred och bra väg, risken är stor att intresseset istället svävar iväg på annat än bilkörning. Och då brister koncentrationen och risken för olycka ökar.

LC4ever: det har jag också påpekat vid flera tillfällen, och då finns det dom som hävdar att övervakningen har ökat, och att det är därför olyckorna minskat. Men, jag har då inte märkt någon skillnad under alla mina mil i Danmark. Däremot är det skönt att kunna rulla på i 130 utan att sitta och kolla efter Harry Haffa...

#13
2011-10-13 15:49

amoC har rätt. Förbjud saltning av vägar, utom vid extremfall, typ underkylt regn. En vit vinterväg är ärlig på så sätt att man vet vad som gäller. En svart, slaskig väg kan ha hyfsat grepp, tills man kommer på en fläck som har vinterväglag, skillnaden kan få ovana förare att överreagera och snurra runt eller köra i diket trots en spikrak sträcka.

#14
2011-10-13 15:56

Instämmer med föregående talare. Saltet skulle förbjudas! Hellre låg fart på en ljus och torr väg, än livsfara på slaskiga vägar.
Dessutom slipper man alla problem med bilen som saltet för med sig.

Saltet har även förmågan att "smörja" däcken, så de ger sämre grepp när man kör ut på hal väg.

Det är högst märkligt att det saltas så ivrigt på snö, istället för skottning/skrapning!

#15
2011-10-13 16:02

Det märkliga är att de själva verkar veta om att det är så, men ändå fortsätter man salta. Varför, kan man fråga sig?

#16
1 Tysken
2011-10-13 16:35

Bor man norr om Dalälven så fungerar det säkert utan salt,
MEN i den delen som 70% av sveriges befolkning bor, alltså söder om skulle det bli kaos om man slutar att salta, min uppmaning är istället ut snabbare med plog och saltbil så man får bort snön direkt, då hade vi undvikigt stopp på våra trafikleder, pga långtradare som står på tvären i minsta motlut.
Det är inte ofta som stoppen beror på personbilar, utan det är den tunga trafiken som har de största problemen.
Inför man dessutom vinterdäckstvång även för den tunga trafiken och då även fordon som är utlandsregistrerade så hade vi haft mycket bättre framkomlighet och därmed minskat olycksrisken

#17
2011-10-13 16:44

Kloka åsikter om vägsaltet, detta djävulens påfund ;.)

Dessutom så ska vi inte glömma den miljöpåverkan dessa ofantliga mängder salt medför. Det kom väl en rapport förra veckan om ökad salthalt i Vänern. Grundvattnet riskerar att försämras etc..Förmodligen slits vägbanan snabbare också utan skyddande snö eller is.

#18
Raymond K
2011-10-13 16:50

Att inte lagskriva om att tung trafik skall ha vinterdäck är ju faktiskt att motarbeta "nollvisionen".

#19
2011-10-13 16:58

Det är riktigt som flera påpekar:
Den tunga trafiken borde ha vinterdäck, vilket många svenska fordon har, men inte de som kommer från utlandet.
Ofta står det en utländsk lastbil på tvären nånstans med slirande hjul.

Rålle: alldeles riktigt. På flera platser har vattentäkter förstörts av vägsaltet, och dessutom ökar användningen av spolarvätska, tvättmedel och avfettning.
Sedan skadas broar och andra vägnära anläggningar. (kolla bara Ölandsbron)

#20
2011-10-13 18:01

I Danmark sjönk medelhastigheten när man ökade till 130 km/h, ofta på grund av skärpt bevakning. Gentemot detta och väl i linje med de samlade kunskap som finns inom området sjönk också olyckorna något. Det är denna omständighet som är väsentlig. Hur man uppnår en reduktion av medelhastigheten är en annan femma. Så skilj lite på begreppen, annars blir det galet.

MVH AL

#21
2011-10-13 18:13

Någon skrev att saltet ökar användningen av spolarvätska vilket är fel. Det som påverkar användningen av spolarvätska är andelen dubbdäck och det är också dessa man finner spår av i snömodden (svart sörja). Saltet i sig medför heller inget ökat vägslitage, däremot kan det förstås ha en sekundär påverkan. Men spårbildningen härstammar från dubben.

Grundvattnet påverkas i stort sett ingenting av saltet däremot kan det finnas lokala vattentäckter intill vägbana som kan ha en viss förhöjd salthalt. Generellt sett rinner dock saltet tillbaka ut i havet igen där det förstås heller inte gör någon skada.

Saltet har en del nackdelar, det medges. Men det är ett nödvändigt ont och ger såväl positiva trafiksäkerhetseffekter (>60 döda/år) och framkomlighetsvinster (motsvarande ett antal miljarder kronor per år). Genom att balansera de negativa effekterna mot de positiva når vi ett perfekt läge. Att sluta salta är inget sådant alternativ, ej heller att tvinga den tunga trafiken att montera vinterdäck (det kan man dock kräva av andra orsaker). Så saltet lär bli kvar ett tag till ända tills någon kan presentera ett hållbart alternativ.

MVH AL

#22
2011-10-13 18:27

AL:
Så du menar att en torr vinterväg smutsar ner ruta o lysen lika mycket som en saltad väg?
Det kan jag inte förstå.
Dubbdäck river ju bara upp damm ur en torr vägbana.

Hur är siffran 60 sparade liv per år bekräftad?

Jämför man hastigheten på en torr och hal vägbana mot en saltad och moddig, så ser man ju att farten stiger med säkert 20 km/h på den senare.
Vilket förstås gör en enorm skillnad vid en olycka.
Modden i sig är en trafikfara, vilken man slipper på en torr väg. Farlig både för att kast uppstår i moddsträngar, och att lysen och rutor kladdar igen.

"däremot kan det finnas lokala vattentäckter intill vägbana", det är inte frågan om *kan*, utan det *är* fakta.

Sedan har vi påverkan av våra fordon. Det är självklart svårt att uppskatta hur mycket hur mycket, men faktum är att saltet försvagar strukturen i bilarna, så de förlorar krocksäkerhet. Titta gärna på krockade bilar och se hur de går sönder på rostiga ställen.
Sedan har vi ju alla bromsproblem som orsakas av vägsaltet, kärvande bromsar är knappast trafiksäkert.

#23
2011-10-14 08:23

Trafikmiljö är något verkligt komplext och det finns ett otal påverkansfaktorer.
AL, du har tidigare hävdat att man med vägningar och olika statistiska metoder kan säkerställa exempelvis effekterna av saltning, liksom användandet av vinterdäck. Det finns dock exempel där forskare felskattat vissa faktorer och till och med förbisett dem helt. (Lite dumt att skriva detta utan att ha något exempel, men så är det ju faktiskt.)
Vi har tidigare debatterat vägsaltning och dubbar och jag har då haft funderingar kring vilka vägsträckor som stått för det statistiska materialet - enbart de som saltats, före respektive efter? Jag menar att saltningen får negativa effekter för näraliggande, osaltade vägar. (Ska inte fördjupa mig i detta nu.)
Blankis är inte roligt, men då vet jag vad jag har under hjulen. Slaskmodd är opålitligt och allmänt jävligt. Det drar och halkas åt olika håll och sikten är lika med noll av flera olika skäl. Helt rena vägar är naturligtvis bra - när saltningen lyckas med det. Dock är ofta vägbanan våt, vilket kan ge vattenplaning och siktproblem i mörker - som alltid vid våt vägbana.

Det är inte sant att endast dubbdäck är orsaken till ökad spolaranväning. En osaltad, snötäckt väg kräver inga mängder spolarvätska, till skillnad mot en blöt eller slaskig vägbana.
Och visst har saltet en tydlig sekundär effekt. Finns ingen snö så ökar förstås vägslitaget.

Att grundvatten inte skulle påverkas av saltet är naturligtvis sant om man ser det globalt - men knappast lokalt. Och varför ska områden behöva drabbas bara för att de är under en viss storlek?
Är det inte lite naivt att tro att allt salt rinner ut i havet? Hur kommer det dit? Alltsammans.

#24
2011-10-14 08:43

Redan ärevördiga Trafikmagasinet visade på sin tid en undersökning från USA där man ökat hastighetsbegränsningen på en väg och fått minskat antal olyckor, vilket ansågs bero på att trafiken glesade ut sig.
Huruvida de olyckor som rimligen ändå inträffade var värre, framgick inte...

Jag noterar att här skrivits många vettiga saker. Inte minst av Raymond K.
Ja, överlag så har tonen i spalterna sansat sig och blivit mer saklig. Utmärkt! (Det får absolut inte hindra lite mer underhållande inslag av ironisk, skämtsam eller urförbannad karraktär...)

Trafikverket har uppenbarligen minskat på detta med säkerhet - åtminstone gäller det namnförändringen - hur nu det ska tolkas.
Deras bidrag till ökad trafiksäkerhet skulle annars kunna vara ökad saklig information och inte så många förhastade uttalanden.
Förklara gärna orsakerna till ändring av trafikregler och nya skyltar. Om man förstår orsaken till en förändring så upplevs den naturligtvis positivare och respekteras bättre.

Att olyckor ökar trots hastighetsbegränsningsminskning (kunde inte låta bli att skriva det), kan bero på ett antal saker - inte minst efterlevnad. Vad hjälper en ny regel om ingen bryr sig? (Titta bara på rondellkörning.)
Ett rått samhällsklimat. Det handlar om det jag alltid brukar återkomma till - attityder.

#25
Raymond K
2011-10-14 09:52

Lire ironi eller skämt som Roy säger är inte helt fel, det piggar upp och jag håller med också om att det är nog främst attitydförändring i trafiken som är orsaken till många störningar och attityder förändras i takt med att trafiken blir mer intensiv. Den typ av "roadrage" vi sett i Usa syns i Sverige med ibland mest då i trafikintensiva områden som vid infarter till storstadsområdena. Man ser inte andra bilister som medtrafikanter utan som "mottrafikanter". Detta är ett beteende som borde förändras, men jag vet inte hur. Det är något för trafiksäkerhetsverket att ta tag i.

#26
2011-10-14 13:53

Det är skönt att Claes Tingvall inte nämner hastighet i artikeln. Kanske att han börjar förstå sammanhanget. Hans förhoppning är bilindustrins utveckling och att snön minskar risken för singelolyckor, och mindre oskyddade trafikanter.
Hälften av dödsolyckorna i Sverige sker där hastighetsgränsen är 70 km/tim eller lägre. De senaste 4 åren har 100 olyckor/år skett där hastighetsgränsen är 70 eller lägre i motorcykelolyckor och singelolyckor för bilar, och gående där hastighetsgränsen varit minst 70 km/tim. Det visar väl att det är mycket svårt att minska dödsolyckor med hastighetsbegränsningar. 2011 har ungefär samma medelhastighet som 2010 enligt Trafikverkets mätningar. Dessutom har andelen som kör mer än 5 km/tim över hastighetsgränsen minskat. Jag har tittat på många sådana jämförelser och alltid har dödsolyckorna(alltså även de allvarligaste) minskat när medelhastigheten höjs.

#27
2011-10-14 14:01

Tyvärr Hultarna och Roy, av rent personliga skäl (dödsfall) har jag inte tid eller möjlighet att fördjupa mig i denna debatt just nu. Vi får ta det nästa gång när saker och ting ordnat upp sig i min hemmiljö.

Väl mött då!

MVH AL

#28
2011-10-17 08:40

AL: det är självklart OK. Ta den tid du behöver, det finns viktigare saker än att diskutera på forum...

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.