Bild
Nästa artikel
Kväveoxidutsläpp från dieselbilar fortsätter att öka

Kväveoxidutsläpp från dieselbilar fortsätter att öka

Nyheter

Kväveoxidutsläppen minskar i hela fordonssektorn, förutom hos dieseldrivna personbilar.

Under de senaste åren har kväveoxidutsläppen halverats både från bensinbilar och tunga fordon men samtidigt har utsläppen från dieseldrivna personbilar fördubblats enligt Naturvårdsverkets mätningar.

̶ Överallt i Europa tas nu krafttag för att vända utvecklingen med höga halter av luftföroreningar från dieselbilar. De nya reglerna om miljözoner i städerna som regeringen har flaggat för behövs för att klara luftkvalitén i flera städer, säger Leif Holmberg, chef för Luftenheten på Naturvårdsverket.

FN håller just nu miljöförsamling med temat luftföroreningar. De följdsjukdomar som orsakas av föroreningar beräknas vara den främsta dödsorsaken i världen, i Sverige beräknas 5 500 personer avlida till följd av luftföroreningar varje år. Enligt Naturvårdsverket kommer det vara svårt för Sverige att nå miljömålen med nuvarande utveckling.

̶ De utsläppssiffror som Naturvårdsverket publicerar idag visar också på behov av kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen av partiklar från vedeldning och från vägslitage orsakade av dubbdäck, säger Leif Holmberg. 

Diskutera: Hur tror du att utsläppsproblemen kan lösas?

Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2017-12-07 13:38

Om man tror att man löser detta som genom ett trollslag är man helt fel ute. Detta är en komplex fråga på internationell nivå och att hitta en hållbar lösning kommer att ta lång tid och regler och lagar kring detta måste skrivas om. Vilken politiker skulle vilja ta tag i detta och ta fram en lösning och utföra den? Finns en sådan politiker?

#2
2017-12-07 14:03

Kanske vore bra om rubriken rättades till. Det är väl ändå inte koldioxidutsläppen som ökar?

#3
2017-12-07 14:08

Fast även om det sannolikt är ett tryckfel som snart rättas till, så kanske det stämmer att även koldioxidutsläppen ökat från dieselbilarna.
Större motorer, korrigerade VW motorer som drivs på diesel släpper ju ut mer koldioxid. Mer koldioxid och mindre kväveoxid eller tvärtom.

#4
2017-12-07 14:56

Red: OK, nu ändrades rubriken.

#5
2017-12-07 14:17

Fast är det kolmonoxid? Är inte grejjen att det behövs mer bränsle för att kyla så man får ner kväveoxidutsläppen? Och då drar dieselbilen mer och därmed släpper ut mer koldioxid?
Eller så kanske ovan beskrivning lite för förenklad för att vara helt korrekt, men det är iallfall så jag förstått saken.

#6
2017-12-07 14:58

Hybriden går till 99% på fossil bensin eftersom de tex Toyota Prius, Lexus Nx, pyttelitet bagageutrymme, etc går bara drygt 1000! meter på el därefter måste den bensinspyende motorn kallstarta för att ladda upp fjuttbatteriet för att den åter i bästa fall ska klara 1000 meter till på bensin. En riktig dieselladdhybrid med en körsträcka på minst 5 mil är en betydligt sundare och klimatsmartare lösning med tanke på att dieselmotorn är bränsleeffektivare samt att man blandar in betydligt mer biomassa i dieseln, upp till 100% biobränsle, jämfört med bensinens ynkliga 5%. Vidare måste typiskt ALLA motorer bli allt renare och snålare oaktat om de drivs med el, bensin eller diesel.

- Jag, liksom du, ska köra våra fina dieselbilar med mycket gott klimatsamvete!

#7
2017-12-07 15:03

Korrekt rubrik korrekt tex!
Kväveoxidutsläppen minskar i hela fordonssektorn, förutom hos dieseldrivna personbilarna.

Kväveoxidutsläppen, minskar men inte från dieselpersonbilarna där de ökar. Varför?
(Vi pratar om Noxhalter från avgasröret)
Här ligger det stora problemet med dieselpersonbilar och som bilindustrin försökt fuska och bluffa sig förbi. Hjälper bara marginellt med HVO(syntetisk diesel)
Grundproblemet ligger i dieselmotorns grundkonstruktion där diesel antänds via högt tryck och inte med tändsystem som på bensinmotorn.
Vid det höga tryck som behövs för att diesel skall antändas bildas Nox(kväveoxider som man numera vet är hälsofarligt. Bildas även då syntetisk diesel antänds via hög kompression i motorcylindrarna.
Därför är nu dieselpersonbilarna just nu i fokus och måste bort från städer där många människor vistas. Numera känd kunskap även hos många politiker och därför får vi snart se regleringar och tom. dieselpersonbilsförbud i storstadsområden..

#8
2017-12-07 15:06

Vidrigt. Diseldrivna bilar måste bort från vägarna så fort som möjligt.

#9
2017-12-07 15:09

Nja det vore väl dumt Saabium det är ju utmärkta fordon på rätt ställe. Men inom tättbebyggt område är de rätt olämpliga.

#10
2017-12-07 15:18

"European estimates of nitrogen dioxide (NO2) directly emitted from vehicles may have been overestimated, according to new analysis of public data by scientists based at the University of York."
https://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2017/research/roadside-air-q...

#11
2017-12-07 15:34

Intressant analys, "may" är ordet och det handlar, så vitt jag förstår det, om att fördelningen mellan utsläpp av NO2 och NO som dessa forskare tror inte är korrekta.
Är ingen kemist, men det jag kunnat läsa mig till så verkar det som om NO oxiderar för att bli NO2, som är den skadligare delen av dom två.

#12
2017-12-07 15:38

Undrar hur många som dör av "lokala luftföroreningar " varje år i Sverige? Dvs. de som röker. Jag är helt säker på att de är många fler.
De gör ju heller ingen nytta, typ transporter eller produktion. Snarare belastar de miljön mer med alla miljarder fimpar som slängs överallt.

#13
2017-12-07 15:45

Nja,
enligt Naturvårdsverket har Nox utsläppen minskat med nästan 70% sedan 1990
som är jämförelse år. Så den ökning som vi ser idag är visserligen en ökning men från låga nivåer, drygt 110 000 ton per år idag mot strax under 300 000 ton 1990. Koldioxidutsläppen vilka också försurar mark och vatten ökar över tid med drygt 2% per år.

#14
2017-12-07 15:55

Bort med dessa stinkade dieselbilar!

#15
2017-12-07 16:00

Hur tror du att utsläppsproblemen skall lösas?

Det omedelbara framgår av Naturvårdsverket egna siffror från deras gedigna rapport:

"Under de senaste åren har kväveoxidutsläppen halverats både från bensinbilar och tunga fordon men samtidigt har utsläppen från dieseldrivna personbilar fördubblats enligt Naturvårdsverkets mätningar."

Dieselpersonbilsförbud mm i tättbebyggt område är väl det första omedelbara steget.
Sedan får man i lugn o ro diskutera följande steg.

#16
2017-12-07 16:03

Vågar man nämna detta: SUV och fyrhjulsdrift och tyngre bilar? Klart utsläppen ökar, konstigt vore det annars. Skillnad mellan SUV och vanlig personbil i samma storlek kan skilja 10-50% i utsläpp till SUV's nackdel .. och då är det EN bil vi pratar om. Så klart blir det alltid stora problem om alla gör precis samma sak. I mitt bostadsområde har utsläppen nog ökat en hel del ... V60 blev en XC60 osv.

#17
2017-12-07 16:06

Många vill helt förbjuda dieseldrivna fordon, men glömmer totalt alla lastbilar, bussar och andra där det inte finns något alternativ.
Och tack vare (MP) så ökar ju andelen utländska lastbilar, vilka körs på sämre diesel och sämre däck, av förare som inte sällan kör trötta och onyktra.
"Tänkte inte på det"...

#18
2017-12-07 16:07

En rapport från naturvårdsverket...

#19
2017-12-07 16:21

Helt rätt hultarn, det finns inga eller för få alternativ för bussar och lastbilar. Det är därför man lägger krutet där det finns alternativ.

#20
2017-12-07 16:21

hultarn, där tror jag du har fel. Det här problemet handlar om dieselpersonbilar. Sedan ett antal år får diesellastbilar, deieselbussar mm. bara framföras i Stockholm om de är hårt renade enligt tydlig norm.

Varför inte införa denna rening på personbilsdieselbilar?
Denna rening på tunga dieselfordon är mycket dyr per motor och skulle göra persondieselbilarna osäljbara. Detta visste naturligtvis Volvos VD i våras då han på en mässa plötsligt meddelade att Volvo skulle sluta med att producera personbilsdieselbilar.

#21
2017-12-07 16:27

#17
Cabotagetrafiken har jag tagit upp vid ett antal tillfällen i dessa spalter. Har aldrig fått respons, så folk tycker väl att denna till stor del olagliga verksamhet som belastar våra vägar och miljö, samt hotar den inhemska åkerinäringen är ok.

#22
2017-12-07 16:38

@LasseJ
Mycket handlar väl som vanligt om pengar.
Skulle all trafik köras av seriösa åkare med miljövänligare bilar och av bolag som verkar i sverige så skulle många av varorna vi köper bli dyrare.
Hade det varit så att ett fraktbolag, matvarukedjor eller vad du vill gått ut med att dom använder sig av bra transporter(se ovan) och kostar några kronor mer så hade jag gärna stött detta.
Men jag är skeptisk till att den stora del, som älskar att köpa billiga småprylar från Kina och handlar på Lidl bryr sig.
Där är det fortfarande priset framförallt som räknas.

#23
2017-12-07 17:24

E-handel ökar ju kraftigt vilket ökar transporter...
Men det är så det funkar i en marknadsekonomi...

#24
2017-12-07 18:12

Diesel är stenåldern och måste bort.

#25
2017-12-07 18:20

E handeln gör att postbilen som ändå kör hem då kan släppa av ett paket,känns rätt smart då jag slipper ta mej till utlämningsstället som jag har en mil till.

#26
2017-12-07 18:22

Är positiv till e-handel generellt och tror att det faktiskt det kan gynna miljön om man tänker rätt.
Men när någon ställs inför valet att betala extra för att få sin billiga kinaleksak fraktad på ett mer miljövänligt sätt och från bolag som tar hand om sin personal så tror jag få skulle välja det.

#27
2017-12-07 18:31

Att ställa högre krav som även följs upp praktiskt vad som kommer ur ett ev avgasrör. Kommer det för mycket skadligt ur röret för hälsa och/eller miljö så väntar dryga böter, money talks.....då väljer man det bästa alternativet.

#28
2017-12-07 19:01

#22 Benny.
Transportkostnaden inom Sverige skiljer marginellt, speciellt om man räknar in ökade utsläpp pga sämre bränsle, påvisad ökad kriminalitet i form av transport stöldgods, människosmuggling och bränslestölder knuten till den här verksamheten. Vinsten genom lägre fordons- och personalkostnader hamnar i fickan på ett antal mer eller mindre skumma öststatsåkerier.

#29
2017-12-07 19:23

Först borde man stoppa flyg/båttrafik från dom billiga länderna som gör alla skitprodukter (o förorenar sin närmiljö) som vi vill köpa billigt. Bättre att tillverka lokalt vad vi behöver, ingen skillnad fastän vissa produkter då blir allt för dyra. Inte behöver vi ha möjlighet att köpa allt och "slavarbete" borde förbjudas överallt i världen! Vi lever i en värld som förstörs en bit i taget...

#30
1
2017-12-07 20:19

Dieselbilar och dubbdäck är fullständigt kass.

#31
2017-12-07 20:28

Förbjud dessa cancertraktorer i hela landet. Det är 2017...

#32
2017-12-07 20:29

Naturvårdsverkets välgjorda mätningar och mycket entydiga slutsatser ger nu politiker bra beslutsunderlag.

Dieselpersonbilens dagar är nu räknade, åtminstone i tättbefolkade områden. Bra!

#33
2017-12-07 20:38

Stoppa ALLA skitiga, orenade utländska lastbilar som kör på våra vägar. Stoppa möjligheten att svenskar kör omkring i utlandsregistrerade skitiga dieselbilar, tokhöj skatten på gamla bilar med dålig avgasrening, både diesel och bensin. Undantag kan göras för hobbybilar som endast körs ett fåtal mil per år.

#34
2017-12-07 21:03

Dags att ändra tjänstebils reglerna som första åtgärd. Vi skulle nog behöva inför en övre gräns för vad en bil får släppa ut. Kanske börja "lätt" på 120 g/km (blandad körning). Hela världen måste gå ihop och fixa detta nu. Ozonhålet fixade vi, men om vi skall fixa vårat jordklot krävs regler globalt. Sedan måste folk sluta köra SUV och Pickup's och annat trams som bara ökar utsläppen. Det finns MPV och det finns praktiska Skåpbilar. Det finns idag snåla alternativ som väldigt få väljer. Hela stan är full av XC60 och andra "dieseltraktorer".

#35
2017-12-07 21:28

Hm, hur tänker ni nu? Om e-handeln, eller handeln överhuvudtaget, ökar, så ökar transporterna. Det behövs nog betydligt fler PostNordbilar för att kunna leverera jämfört med för 20 år sedan. Dessutom så var köpvanorna annorlunda för 20 år sedan då man vid ett och samma köptillfälle handlade flera produkter samtidigt medan man idag e-handlar varorna styckvis oftast.

#36
2017-12-07 21:29

När det gäller tjänstebilar så har man redan idag lite rabatt i form av sänkt förmånsvärde, detta tillsammans med att många bolag har ett miljötänk gör nog att tjänstebilsbilisterna är dom som ser till att vi har begagnade miljöbilar att köpa som privatpersoner.
Visst kan man göra mer och även globalt, men skillnaden mellan detta och problemet med ozonlagret (som fortfarande är ett problem och inte alls löst) är gigantiskt. Det finns inga enkla åtgärder denna gången och det kräver mkt mer av människan än att som med ozonproblemet, välja rätt typ av kylskåp.

#37
2017-12-07 21:41

@Axa
Det finns nog inget enkelt svar, men ta t.ex. matkassar som körs hem. Dessa levereras ju hem till dörren, förhoppningsvis av en modern lastbil med bra rening och i tur och ordning till alla som beställt från ett centralt lager.
Om samma mängd människor tagit bilen till affären och då ska även maten transporterats dit så tror jag (observera tror) att det är sämre för miljön.
Samma gäller ju med beställningar då postgubben, som ändå levererar brev och paket till lådan, levererar till dig.

Om några år har vi kanske drönare och bättre fordon som gör dessa leveranser.

Men....att köpa en noname rakapparat på Wish som skeppas från Kina för 50 kronor med billigaste möjliga frakt och hoppas att den slinker igenom tullen, det gynnar knappast någon.

#38
2017-12-07 22:07

Wish eller ej,merparten av småelektronik produceras i Kina så det spelar mindre roll om den köps direkt eller via "ombud".
Däremot "skeppas Wish "med billig snigelfrakt i fullpackade containers,oftast förhållandevis energieffektivt.
Kina oavsett.
Dessutom kommer det mesta från Wish hem med ordinarie postleverans,alltså inget mer åkande,snarare mindre.

#39
2017-12-07 22:40

Det är lögn och propaganda tyvärr.

#40
2017-12-08 02:12

Biltillverkarna behöver helt enkelt börja ta ansvar för sina egna produkter! Det finns egentligen inget förutom kortsiktigt ekonomiskt tänkande, som hindrar att de faktiskt utrustar sina bilar med avgasrening som fungerar i stort sett för det mesta även i verkligheten. Att ensidigt skylla på lagstiftningen för att bilar släpper ut 10-15 gånger mer kväveoxider ute i trafik, är bara patetiskt.

#41
2017-12-08 05:30

Ahahahaha. ViB sammanfattar resultatet som en hög strunt. Sensationsrubriker a la aftonbladet.

Ja. Det är självklart att "kväveoxider från dieselbilar ökar". Flottan existerade inte för 10 år sen. Mängden dieselbilar har ökat med tusentals procent. Dieselbilsrevolutionen ökade antalet dieselbilar.

Totala mängden utsläpp av kväveoxider har halverats på 20 år.
Privatpersonsbilismen står för under 20% av alla totala utsläpp av kväveoxider.
Luften i våra städer har aldrig vart såhär bra.
Osv.

Eller så kan man läsa en riktig blaska som TV som faktiskt länkar in en del statistik från forskningsrapporten istället för att skapa dumma sensationsrubriker som pöbeln sväljer med hull och hår.

#42
2017-12-08 07:43

Samma politiker som nu skriker "död åt dieseln" var de som ivrigt påhejade att alla skulle köra diesel, för då fanns bara CO2 i deras cyklop... Tänk vad man får för sig...

#43
2017-12-08 08:54

Utsläppen ökar och även konsumtionen kraftigt. Samma sak med vrak och skräp i naturen med mera. Fri barnuppfostran gör inte bara samhället otryggare, miljön brakar ihop snabbare också. När ska folk inse att det inte fungerar?

#44
2017-12-08 10:09

Stygga Vargen: "skillnaden mellan SUV och personbil i samma storlek kan skilja 10-50 % till SUVs nackdel och då är det EN bil vi pratar om." För det första hur många % blir det enligt dej om man talar om hela fordonsflottan? För det andra om du ska jämföra en SUV med en "vanlig personbil" så vad det gäller utrymmen så måste "den vanliga personbilen" vara betydligt längre och där med förbruka mer bränsle än om fordonen har samma längd. Själv kör jag SUV som förbrukar 0,43-0,50 l/mil miljödiesel och använder motorvärmare. Vad jag kör i morgon får teknikutvecklingen utvisa.

#46
2017-12-08 19:11

Långa föremål släpper luften enklare, dvs en kort bil blir därför ineffektivare än en lång och låg bil. SUV har helt klart aerodynamiken mot sig. Lite som att prata humlor (SUV) och getingar (vanlig personbil). Humlor kan flyga, helt klart...men flyger de bättre än en geting? Om Humlan flyger bättre, föreslår jag att vi bygger en "SUV JAS".. Sveriges nya stolthet, flyger ifrån ryssarna enkelt. SUV är mest en onödigt klumpig bil. Vilka andra fordon adderar man extra vikt? "SUV cykel" kanske är nästa grej, med ett batteri ... så den blir lika effekt som en vanlig cykel? SUV hybrider, SUV elbilar.. "you name it" där man "SUViferar" något är som att gå över ån efter vatten.

#47
2017-12-08 19:29

glimma-48, du sade aldrig vilken bil du körde. Men jag kan svara kort, du har en låg förbrukning .. svar ja (alla är med). Men hade den inte varit lägre i en vanlig bil som haft samma lastförmåga? Jag tror i 99% av fallen att SUV förlorar på den punkten, litet som stort givetvis utifrån vilken storlek och vikt på bil vi pratar om. Förbrukningen är relativt vad annars skulle kört omkring i. Om vi tex tar exempel där man kör en Qashqai (1488 kg, 4,4 meter, 129 g/km blandat) och Pulsar (1347 kg, 4,4 meter, 117 g/km blandat). Båda bilarna har 2WD. Det skiljer ca 10% i utsläpp. I verkligheten skulle jag nog vilja påstår att det skiljer minst 20% i utsläpp. Värden är tagna ifrån transportstyrelsen ca 2017 års modeller. Så på 5-10 SUV bilar har vi skrapat ihop till en till bil.. till, rent utsläppsmässigt. Är det bra eller dåligt? Jag tycker att utsläppen borde minska, när de i verkligheten ökar för att folk väljer en SUV framför en vanlig bil.

#48
2017-12-09 09:26

Nej ett föremåls längd har inget med luftmotståndet att göra.

#49
2017-12-09 11:01

"Stygga Vargen" m.fl.: Vem har påstått att en tyngre bil inte förbrukar mer bränsle? Inte jag i alla fall. En längre bil väger mer p.g.a. mer plåt etc. Det måste man även ta hänsyn till. Beträffande förbrukningssiffror på SUV .är min uppfattning att den blir högre än i en "vanlig" bil när man gör fort (över 100 km/tim) och när man accelererar snabbt. Kör du mjukt, lugnt och framsynt blir förbrukningsskillnaderna marginella. Min mellanklass SUV har en tjänstevikt på ca 1350 kg och det är inte mycket idag. Då har jag en helt överlägsen överblick över trafiken vilket ger en säkerhets-/trygghetskänsla. Den är mycket bekvämare att stiga i och ur och dessutom blir bagageutrymmet bekvämare att lasta i/lasta av från när man slipper bocka sej. Höjden är helt enkelt mer naturlig.

#50
2017-12-09 11:04

Hur får man en bra överblick på trafiken när var och varannan bil är en suv?

#51
2017-12-09 11:24

@Hackenbush, brukar du titta över andra bilar för att få en trafiköverblick? Hur hög bil har du och hur får du i så fall en bra överblick vintertid när var och varannan bil har en takbox?

#53
2017-12-09 14:55

Jag har inte 4WD för att det är en trend som jag och 90% andra trafikanter inte har någon fördel av. Däremot kommer de flesta äldre ha stor hjälp av att sitta högre.

#54
2017-12-10 09:47

Ja, tittar man på vilka som kör fortast, och vilka bilar de kör, så ser man en trend. Det hjälper ju inte med alla fina benämningar och bränslesparande åtgärder när många kör som biltjuvar.
I vänsterfilen ligger Quattro TDI, X-drive diesel, osv. Bilar med någon liten firmalogga. Har de egna regler?
Körde de lugnare, skulle det betyda mer för utsläppen än start/stopp-funktioner och andra innovationer.

#55
2017-12-10 14:33

Alla har vi vår åsikter, många påstår att det är bättre att sitta högt och det kanske också är sant. Men de gånger jag suttit och kört en SUV eller MPV eller liknande (typ lätt lastbil) upplever jag det som besvärligare. Den översyn man pratar om finnes enbart framåt en bit, men bakom bilen eller i bilens direkta närhet får man problem att man ser sämre inom detta område. Jag tycker det är viktigast för mig att jag ser barn och hinder när jag skall tex parkera mm, i situationer där farten är låg men risken är som störst att jag kör på någon/något. Jag upplever faktisk en sådan bil farligare än en vanlig personbil där jag ser bättre intill bilen. Många olyckor i USA händer där man backar över sina egna barn mm med sin SUV, just för att bilen är hög och det blir svårt att överblicka sakerna.

#56
2017-12-10 21:08

Tyvärr finns bara skatteinstrumentet att ta till för att styra om bilinköpen till energisnålare fordon. Fastställ en kilowattåtgång så att det blir neutralt oavsett bränsle. Låt skalan bli progressiv så kommer marknaden anpassa sig. Dock vågar ingen politiker göra något åt denna fråga utan jamsar o tramsar fram och tillbaka med sin egen person i främsta position. Kalifornien börjar ju tyvärr på att få det svettigt på grund av klimatförändringarna och än är det bara början.

#57
2017-12-11 07:54

SVT Agenda 21.15 igår tar skickligt och förvånande omfattande upp faktafrågan runt problemet med ökande Nox utsläpp inom dieselpersonbilarnas ökande antal efter dieselboomen.
Se första kvarten. Både fakta och sunt förnuft och omtanke om kommande generationer tvingar politiker att agera.

https://www.svtplay.se/video/16238098/agenda/agenda-sasong-13-10-dec-21-...

#58
2017-12-11 20:43

1+ Leo. Fakta och sunt förnuft omtanke om kommande generationer.+++
1+ vargen. Alla kan inte vara så stel i ryggen att det behövs en diesel suv.
Jag har börjat tänka på barnen och barnbarnen som skall ta över verksamheten framöver.
Tycker nog att gemeneman skall tänka en gång extra innan man handlar.
Alla drar nog inte husvagn eller är skogstrotoarbonde eller jägare utan som jag som bor mitt i stan och lämnar sällan allmänna vägen.

#59
2017-12-12 12:07

Har aldrig haft några problem att överblicka trafiken swemba och detta är för att jag kör aldrig 2 meter bakom framförvarande bil för jag vill ha utrymme att hinna stanna om bilen framför tvärnitar med gott avstånd har man god sikt över vad som händer.
Kan man inte hålla koll på trafiken utan att sitta högre än alla andra bör man kanske inte köra bil.
Anser du på allvar swemba att all de som kör vanlig sedan eller kombi inte har någon koll på trafiken alls?

#60
2017-12-13 08:44

Diskutera: Hur tror du att utsläppsproblemen kan lösas?

London visar hur!
Där inför man engångsavgift varje gång man åker in i stadskärnorna med en dieselpersonbil på ca 40 pund~400 kronor.
Löser ganska lätt i Stockholm, Göteborg där portaler för trängselskatt avgifter finns.
En enkel tilläggsprogramvara, nedsmutsande fordon
identifieras, avgifter bestäms kallad miljöskatt på 250 per passagerare o så är man snart igång!

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.