Bild
Nästa artikel
Klart: Hastigheten ändras längs 135 mil väg – här är nyheterna

Klart: Hastigheten ändras längs 135 mil väg – här är nyheterna

Nyheter

Nu höjs eller sänks hastighetsgränsen på flera vägar runt om i landet. Här är nyheterna – län för län.

Trafikverket gör varje år en översyn över hastighetsgränserna på svenska vägar. Nu är årets genomgång gjord och resultatet blir att hastigheten höjs eller sänks på 135 mil.

Ändringarna har varit ute på remiss och ska nu bli verklighet, men alla vägar hinner inte skyltas om i år.

Totalt handlar det om en sänkning från 90 eller 100 till 80 km/tim på 121 mil väg. Samtidigt höjs hastigheten från 110 till 120 eller från 90 till 100 km/tim på 14 mil väg.

En stor förändring som påverkar många bilförare är att hastigheten på E4 genom Småland ändras. Högsta hastighet höjs från 110 till 120 km/tim längs flera mil. Men längs E4 närmare Jönköping sänks istället hastigheten från 110 till 100 km/tim eller från 90 till 80 km/tim.

Trafikverket motiverar ändringarna med att många vägar fått mitträcke och då kan hastigheten ofta höjas. Sänkningarna görs ofta på vägar som saknar mittseparering för att minska antalet trafikolyckor.

”80 km/tim är den maximala hastighetsnivå där två personbilar av högsta säkerhetsstandard klarar en kollision utan alltför allvarliga konsekvenser”, uppger Trafikverket.

Klicka här för att se Trafikverkets kartor över vägar där hastigheten höjs eller sänks i ditt län.

Här ändras hastigheten

Norrbottens län

Väg E10 Leipojärvi (korsning E10/v 394) - Stenbron (korsning E10/ E10.01). Sänkning 100 km/tim blir 80 km/tim.

Väg E10.01 Stenbron (korsning E10/E10.01) - Gällivare (Nuolajärvikorsningen E10.01/E45). Sänkning 100 km/tim blir 80 km/tim.

Dalarnas län

Väg 50 Örebro länsgräns - 1 300 meter söder om väg 646, Övre Svarthyttan. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 50 E16 Falun - Väg 888 Enviken. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 66 Västmanlands länsgräns - 425 meter väster om väg 615, västra anslutningen, Ludvika. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 66 E16, E45 Malung - Väg 1050, västra anslutningen, Köardalen (Sälen, Lindvallen). Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 70 E16 Djurås - Väg 1024 Älvdalen. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Gävleborgs län

Väg E4 2 300 meter söder om väg 761 Vattrång - 650 meter norr om väg 766, 792 Åckne. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 50 Dalarnas länsgräns - E4, 642 cirkulationsplats Söderhamn södra. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Västmanlands län

Väg 56 Väg 794 Norrby, Sala - Uppsala länsgräns. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 70 Uppsala länsgräns - Väg 56 Sör Kvista, Sala. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 233 Väg 68 Kärrbo - 680 meter norr om väg 602 Skinnskatteberg. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 233 1730 meter norr om väg 596 Skinnskatteberg - Väg 66 Sothällen. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 250 550 meter norr om väg 560 Kungsör - 100 meter söder om väg 580 Köping. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 250 200 meter norr om väg 576 Köping - 700 meter söder om Trastvägen Kolsva. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Örebro län

Väg 50 Väg 249 Rya - Dalarnas länsgräns.Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 52 Väg E20 trafikplats Byrstatorp - Väg 51 Kvarntorp. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 52 Väg 622 Kävesta - Väg 207 Odensbacken. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 244 Väg 63 Hammarn - Väg 50 Lilla Mon. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Östergötlands län

Väg 32 Väg 591 Boxholm - 2050 meter söder om väg 516 Bleckenstad. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 50 200 meter söder om väg 1090, norra anslutningen Nykyrka - 460 meter norr om väg 1094 Västanvik. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Jämtlands län

Väg E45 Nilsvallen (Sveg) - Väg 84 Älvros. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg E45 260 meter söder om väg 316 Älden - Väg 535 Åsarna. Sänkning 100 km/tim blir 80 km/tim.

Väg E45 Väg 535 Åsarna - Väg E14 Brunflo. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg E45 Östersund - Häggenås. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Västernorrlands län

Väg 90 E4 Mörtsal - Väg 779 Hållsäter. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 90 Väg 786 Tjäll - Väg 906 Ed (Norr om Skellefteå). Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Hallands län

Väg 15 Knäred - St Fladje. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 26 Halmstad - Oskarström. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 26 Hyltebruk - Jönköpings länsgräns. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Södermanlands län

Väg 57 Väg 830 Gnesta - Stockholms länsgräns. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Uppsala län

Väg 55 Södermanlands länsgräns - Väg 515 Enköping. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 55 Väg E18 trafikplats 143, Enköping - Väg 263 Litslena. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 55 Väg 569 trafikplats Eningböle - Väg 72 Kvarnbo. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 56 Västmanlands länsgräns - Väg 72 Heby. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 70 90 meter söder om väg 254 Albäck - Västmanlands länsgräns. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 272 Väg 628 Husbyborg - 2300 meter sydost om väg 623 Norrbo. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 292 Väg 76 Harg - Väg 760 Söderfors. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Västra Götalands län

Väg 26 Jönköpings länsgräns - Borgunda. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 26 Hasslerör - Värmlands länsgräns. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 41 Björketorp - Borås. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Värmlands län

Väg 26 Västra Götalands länsgräns - Dalarnas länsgräns. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 63 Vallargärdet - Örebro länsgräns.Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Blekinge län

Väg 15 Skälmershult - Olofström. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 15 Olofström - Pukavik. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Jönköpings län

Väg E4 Kronobergs länsgräns - Tpl Torsvik. Höjning 110 km/tim blir 120 km/tim.

Väg E4 Tpl Torsvik - Tpl Råslätt. Sänkning 110 km/tim blir 100 km/tim.

Väg E4 Tpl Råslätt - Tpl Huskvarna södra. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 26 Gislaved - Skogslid (rv 40). Sänkning 90 km/tim blir80 km/tim.

Väg 26 Cpl Mullsjö - Västra Götalands länsgräns. Sänkning 90 km/ tim blir 80 km/tim.

Kronobergs län

Väg E4 Strömsnäsbruk - 5 500 m söder om tpl Ljungby södra. Höjning 110 km/tim blir 120 km/tim.

Väg E4 1 700 m söder om tpl Toftaholm - Jönköpings länsgräns. Höjning 110 km/tim blir 120 km/tim.

Väg 15 Markaryd - Skåne länsgräns. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Skåne län

Väg 13 Ystad - Sjöbo. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 13 Hörby - Höör. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 13 Klippan - Östra Ljungby. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 13 Munka Ljungby - Rebbelberga. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 15 Kronobergs länsgräns - Osby. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 109 Helsingborg S - Ekeby. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg 110 Lundåkra - Hyllinge. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

E4 genom Småland

Väg E4 Strömsnäsbruk - 5,5 km söder om tpl Ljungby södra. Höjning 110 km/tim blir 120 km/tim.

Väg E4 1,7 km söder om tpl Toftaholm – Tpl Torsvik. Höjning 110 km/tim blir 120 km/tim.

Väg E4 Tpl Torsvik - Tpl Råslätt. Sänkning 110 km/tim blir 100 km/tim.

Väg E4 Tpl Råslätt - Tpl Huskvarna södra. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Väg E4 5,5 km söder om tpl Ljungby södra - 1,7 km söder om tpl Toftaholm. Höjning 90 km/tim blir 120 km/tim.

Ett tillfälligt undantag från höjningen till 120 km/tim är sträckan Ljungby-Toftanäs där det just nu pågår ett arbete med att bygga ut till motorvägsstandard. Först när det arbetet är klart kommer även den sträckan kunna höjas till 120 km/tim, det beräknas kunna bli 2022.

Stockholms län

Väg 274 Tpl Arninge - Säby. Sänkning 90 km/tim blir 80 km/tim.

Källa: Trafikverket

Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
Hundter
2020-11-09 16:13

Oh, så klokt att höja hastighetsgränserna till vintern! Man tager sig för pannan och undrar resonemanget bakom dessa höjningar nu?

#2
L. Mäkinen
2020-11-09 16:22

I min avkrok sänks farten från 90 till 80 på en av de bredaste 90-vägarna jag känner till, 55:an från Enköping till Litslena. Skyltarna sitter uppe med skynke över.
Det lär väl bli fler som kör med nerfällt solskydd och större skillnader i hastighet på den sträckan.

#3
glimma-48
2020-11-09 16:25

Att sänka sträckan på riks15 från Osby till länsgränsen till Kronobergs län är lika begåvat som att sänka norrlandsvägar av motsvarande standard till 80 km/tim. Ingen någorlunda van bilist kan tycka att detta är någon mening med om det inte är för att man ska sätta upp ännu fler fartkameror och kunna kamma hem ännu mer fortkörningsböter. Att få en rent sövande låg hastighet på en bred, rak och jämn väg är inget som höjer trafiksäkerheten.

#4
Rikard
2020-11-09 16:30

Vad hjälper höjning på E4an i Småland, de som har 10 mil daglig enkel resa i Norrlands inland.
Jag förstår att de vill bryta sig ur landet Sverige och bilda ett eget land.

#5
bgl
2020-11-09 16:42

Alltså: 10% fler bilar körandes samtidigt för att uppnå samma trafikarbete.

#6
Bilräven
2020-11-09 17:44

I Skåne sänker man enbart.. Antagligen för att få köpa fler kameror o få in mer böter, som kompenserar politikernas lönelyft...

#7
Bilräven
2020-11-09 18:20

E4an genom Småland har varit en trång kork länge - bra att de äntligen gör motorväg via Ljungby och höjer hastigheten hela vägen! Vi som kör där tackar o bockar..

#8
Hackenbush
2020-11-09 18:47

Varför inte sänka hastigheten till max 30 på alla vägar? Det är ju dit man strävar. Men det blir inte noll döda av det heller.

#9
Ulf Parde
2020-11-09 19:08

Jag har länge haft E4 söder om J-köp som ett skräckexempel på underhastighetssatt väg. Äntligen blir det 120 där! Vad beträffar sänkningen till 80 gm J-köp så hade Regionen föreslagit flexibel hastighet - med bibehållande av 90 utom vid trafiktoppar. Sedan är det ju alldeles för mkt sänkningar till 80 på breda raka vägar med god sikt. Vi ska inte låta oss styras av "trafikforskare" som teoretiserar om frontalkrockar och dess verkan. Jag håller verkligen med dem som talar om, att det blir en sövande låg hastighet.

#10
Focus
2020-11-09 20:36

Varför oroar sig folk över dessa sänkningar, de flesta förare bryr sig inte ett dyft om att köra i laglig hastighet och kommer säkerligen att fortsätta på samma sätt. Dessutom har man ju själv åstadkommit sänkningarna genom att strunta i de flesta
trafikföreskrifter inklusive hastighet.

#11
L. Mäkinen
2020-11-09 20:54

Focus,
Jag kör regelbundet på en av de sträckor som sänks. Eftersom jag behöver mitt körkort och gärna väljer själv vad jag lägger pengar på försöker jag hålla mig till det tillåtna även om gränsen känns omotiverat låg.
Andra har en annan inställning och därför blir skillnaden mellan oss som åker åt samma håll ännu större. De som anser sig ha bråttom kommer att bli ännu mer stressade av en hastighet som framstår som fel.

#12
Carl Trefalt
2020-11-09 20:58

Lägre hastighet ger mindre dödolyckor. Ja, det är väl NollVisionen Trafikverket vill uppnå.

#13
mso 1000
2020-11-09 21:43

Dom som äger en elbil blir glad av 80km/h då räckvidden på elsuven ökar med några mil. :)

#14
saabnisse
2020-11-09 22:45

Hacken har ju helt rätt, har man sänkt gränsen till 30 så borde man ju vara nöjd och ingen behöver svära längre över A-traktorerna, men mopedbilarna kommer förstås att då och då fastna för hastighetsöverträdelse.
Det finns säkert ett gäng hos Trafikverket som inte ger sig förrän vi är tillbaka till vad som gällde i England i slutet av 1800-talet, en gubbe med röd flagga gick framför varje fordon!
Många gubbar blir det... Tänkte inte på det....

#15
marauder
2020-11-10 00:28

Slöseri med skattepengar. Bättre att låta det vara som det är.

#16
Johan Winbladh
2020-11-10 10:47

Varför inte ha generella hastighetsgränser som i många andra Europeiska länder? 50, 90, och 130 som i många EU länder och skyltar med annan hastighet används sparsamt.

#17
Mattse
2020-11-10 10:51

Tack alla som ligger ”lite över” för att de tycker hastighetsgränserna är för låga. Ert bidrag till hastighetsstatistiken gör nu att hastighetsgränserna blir ännu lägre. Tack......

#18
Svenne60
2020-11-10 11:43

Det här handlar mest av hastighetssänkningar, samtidigt som många vägar har alldeles tokigt låga hastighetsgränser. Hemskt att vi via skatterna tvingas betala för Trafikverkets stolligheter, ta bort deras finansiering så att de måste söka sig till arbeten som bidrar något till samhället, nu är de bara tärande

#19
Hackenbush
2020-11-10 12:08

Det blir snart krav på hjälm för gående, säkerhetsbälte för cyklister, varningssignal för alla bilar.

#20
saabnisse
2020-11-10 12:45

Och givetvis måste alla gående vara försedda med godkänd krockkudde.
De som redan har den inbyggd måste inställa sig för att mot en avgift få den godkänd och bekräftad med en stämpel i pannan!

#21
Mattse
2020-11-10 13:47

@saabnisse: Airbags för människor är faktiskt ingen dum idé. Fallolyckor är den absolut vanligaste olyckstypen och generar flest akuta sjukhusbesök, inläggningar och dödsfall. Av alla personer som läggs in på sjukhus så har 70 procent av dem råkat ut för någon typ av fallolycka. Det tar ganska mycket resurser i onödan.

Omkring 1700 personer omkommer per år i fallolyckor. Jämför det med trafiken som skördar 3-400 liv. 70 000 personer skadas i fallolyckor per år jämfört med 20 000 i trafiken. Kostnaden för fallolyckor och trafikolyckor är ungefär lika stora med omkring 30 miljarder per år.

Ändå så är det relativt tyst om fallolyckor i media. När får vi se en landsomfattande nollvisionskampanj för fallolyckor? Alla liv som dör i olyckor är tragiska men ser man det krasst skulle en satsning på att minska fallolyckor ge ”fler räddade liv per krona” än alla resurser som plöjs ner för att sänka hastigheten med 10-20 km/h i trafiken.

För den som inte tror på airbags för gående så finns det redan idag höft-airbags för seniorer som säg reducera risken för höftfraktur med 90 procent https://senior.helite.com/en/
Kan teknikutvecklingen ge mer av airbags i kläder, bälten, halsdukar etc så kan samhället komma att spara många liv och kronor.

#22
saabnisse
2020-11-10 17:18

Mattse, vi får hoppas att inte någon regelnisse på Trafikverket läser vad du skrivit.
Då får vi räkna med att det blir begränsningar i fallhastigheten som kommer att ge dryga böter om den överskrids.
Givetvis kommer det även att gälla om man druttar omkull på en isfläck!
Fastställd fallhastighet får ej överskridas!

#23
hultarn
2020-11-11 08:26

Johan Winbladh: Så var det ju på 90-talet.
Trafikverket sa: fartgränserna ska vara få och tydliga, kännas enkla och rätt: 30-50-70-90-110.
Idag är det hopplöst med alla 10-hack upp och ner. Tar mycket av koncentrationen vid körning.

#24
McTar
2020-11-11 10:11

Hultarn. Jag håller med dig!
Att köra 80km/h på vägar som man själv kan tycka borde vara 90 eller 100-vägar bidrar till överträdelser. Då blir spaningen efter hastighetskameror istället.

#25
Ola-E
2020-11-11 10:31

Om man tittar på statistiken för åren 2014 - 2018, som har ungefär lika trafikarbete för 80- och 90-vägarna när det gäller vägar med mötestrafik, så är det fler skadade och dödade på 80-vägarna. 80-vägarna har 1390 skadade och 90-vägarna 1211 per år.
Antalet döda per år är 42 på 80-vägarna och 39,8 på 90-vägarna. Tiden en resa tar har stor betydelse. För singelolyckor c:a 9 %. För mötesolyckor 18 %. Beräkningen gjord med de genomsnittshastigheter som vi har på 80- eller 90-sträckor. Det är därför speciellt viktigt att ha 90 km/tim kvar på vägar med mötestrafik. Det finns en rapport som visar att det troligen är så.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.