Bild
Nästa artikel
En av fyra vägar trafikfarlig

En av fyra vägar trafikfarlig

Nyheter

Trots sänkningar av hastighetsgränser är var fjärde väg fortfarande farlig. Det visar en granskning gjord av Motormännen.

Under 2008 och 2009 monterades nya hastighetsskyltar upp längs 2 500 mil svensk väg. Ambitionen var att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas egentliga säkerhetsstandard.

Resultatet blev att 75 procent av vägarna fick sänkt hastighet.

Motormännen presenterar nu en undersökning som visar att var fjärde svensk väg inte når upp till godkänd säkerhetsnivå. Vägarna har betygsatts enligt europeiska testmetoden EuroRAP.

– Trots de omfattande hastighetssänkningarna är fortfarande 26 procent av vägarna farliga, säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

– Det handlar om vägar som har så låg standard att de trots sänkningarna inte når godkänd nivå. För att klara säkerhetskraven på de här vägarna krävs säkerhetsförbättringar och ombyggnad.

Vill se satsningar
Vägarnas betyg visar hur trafikanter skyddas vid en trafikolycka, till exempel med mitträcke och sidoräcken. Toppbetyget fyra stjärnor innebär godkänt, medan vägar som får en eller två stjärnor underkänns.

Landets säkraste vägar finns kring storstäder och i södra Sverige upp till Mälardalen, visar Motormännens mätning. Farligaste vägarna finns i Norrlandslänen.


– På de här vägarna kan inte sänkningen av hastigheten kompensera för den låga standarden, säger Niklas Stavegård.

Motormännen uppmanar nu regeringen och Trafikverket att tillsammans göra en plan för att höja trafiksäkerheten genom olika infrastruktursatsningar.

Diskutera: Vad tycker du om säkerhetsnivån på svenska vägar?

Taggar: Nyheter,

Kommentarer

#1
Odell
2010-12-15 09:52

Det räcker inte med mitträcken och sänkta farter så länge det finns farliga sidoområden. Träd är en vanlig dödsorsak när bilar kör av vägen. Det finns inga bilar idag som klarar en front eller sidokrock mot träd i farter från 60-70km/timma och uppåt.

#2
Anonymous
2010-12-15 10:09

Den självklara lösningen är fler fartkameror och igen sänkta hastigheter - och ta i ordentligt med minst 20 km/h så blir den en gång 90-skyltade vägen till slut 50-skyltad (om man då räknar med den sänkning på 20 km/h som blev fallet på vissa sträckor förra gången hastigheten sänktes)... Eller varför inte ner till 30 km/h? Nej, ännu bättre: förbjud biltrafik helt!

#3
Raymond K
2010-12-15 11:41

Så länge det finns trafik på vägarna kommer alla vägar att vara potentiellt trafikfarliga

#4
J-E Gustafsson
2010-12-15 11:59

Att skylla på vägen är lika smart som att skylla på väglaget. Det är slutligen den som finns bakom ratten som skal bestämma! J-E G

#5
2010-12-15 11:59

Jag fattar inte att medelsvensson köper dessa för staten inkomstbringande påståenden....

Alla som tar ett körkort är väl både medvetna om och beredda på att ta den risk det innäbär att köra i trafiken...!!!

ca 7 000 dör av rökning
ca 1 500 dör i fallolyckor
ca 2 500 dör i prostatacancer
ca 2 000 dör av alkohol
ca 400 dör i trafiken
ca 400 av narkotika

Man får tydligen röka ihjäl sig, supa ihjäl sig, knarka ihjäl sig, det går hur bra som helst, utan övervakning höga böter och nollvisioner.... Men skulle du dö i trafiken så är det skandal, vi måste lägga miljoner på miljoner på miljoner för att förhindra detta......

Vi är grundlurade, oraken är givetvis att staten tjänar pengar på alla böter.....

#6
Emme
2010-12-15 15:30

Inte så konstigt när vägarna inte underhålls ordentligt.
Snart ska vi väl köra med trähjul och en maxfart på 20km/h med en fartkamera per meter.

#7
KT
2010-12-15 18:05

Förstår inte att högt uppsatta personer får uttrycka sig så dumt. Vägarna är inte farliga (och inte korsningar heller), det är däremot fullt med farliga förare på vägarna.

#8
Emme
2010-12-15 19:01

KT: Jag antar att du vill tillbaka till grusvägar?

#9
Lars s
2010-12-15 20:57

Att vägarna i Sverige håller dåligt skick är det ingen som säger emot. Jämnför tex med vägarna i Spanien, Tyskland och Frankrike, samtliga håller högre standard.

Problematiken är att Spanien, Tyskland och Frankrike är så mycket större befolkningsmässigt än vad Sverige är, och till en mer eller mindre likande landyta. Blir väldigt väldigt dyrt att underhålla för lilla landet falukorv. Att sedan vägverket har en avskrivningstid på vägarna på ca 35 år på landsvägar och ca 15-20 år på motorvägar gör ju inte saken bättre.

Här måste man tänka om, Nollvisionens man Claes Tingvall kanske ska avsätta sig själv som generaldirektör på Vägverket och syssla med ngt annat istället, det behövs nya tankesätt för att få ihop det hela. Vägar är ett måste, prioriteten på vägsatsningarna är helt uppåt väggarna. Ett exempel är vägsatsninen mellan avesta - norberg, vägen där var inte dålig från början, ändå skall man bygga om och lägga ny asfalt? Eller varför inte ta Valhallavägen i Stockholm, först lägger man ny asfalt för den andra var som en puckelpist. Sedan börjar man gräva upp för indragning av gas i diverse fastigheter, detta lappas och blir gropigt, men då har man glömt att problemet med valhallavägen är att asfalten är lagd på kullersten, hur korkade får man bli?

Nää, nytt blod i Vägverket behövs, vägarna är ett måste i detta land. Att sänka farten med 10 km/h räddar inga liv. Ska de sänka så sänk den rejält. 100sträckor kan få bli 50sträckor. 50 blir 30, 30 blir 10 etc. Då kan man ju se om det räddar ngra liv, tror det hela bara blir värre.

#10
2010-12-15 21:55

Ekonomi kan många gånger vara svårt och upplevas abstrakt, det har jag full förståelse för. Men Simon no1 har missuppfattat statens roll fullständigt.

För en vägsatsning innebär normalt sett en samhällsekonomisk nytta. Tids- och tillgänglighetsvinsterna bör ligga högre än den kostnad som kapitalbindningen genererar - vilken ofta är stor eftersom utgiften vanligtvis ligger i mångmiljardklassen. I Sverige används en kalkylränta om 4 procent. Det betyder, gravt förenklat, att nyttorna från den nya vägen måste ge ett överskott som tangerar eller (helst) ligger fyra procent över kostnaden (på nuvärdesbasis).

Allt detta fungerar fint så länge man slipper spill. Med spill menas merkostnader för trafikolyckor, utsläpp, buller eller slitage. Kostnader som många gånger bärs av andra än dem som utnyttjar vägen (inte enbart staten).
Genom att bötfälla den grupp som bidrar till att kostnaderna väsentligt stiger, d.v.s dem som ökar hastigheten eller kör onyktra eller vårdslöst på annat sätt, kan spillet hållas nere. Förlusterna blir därigenom mindre och grundinvesteringen kan räknas hem snabbare.

Det är en myt att statens inkomster gynnas av höjda böter. Staten och dess finanser ägs av medborgarna och då det inte finns någon annan finansiär som klarar att tillhandahålla ett vägnät billigare (s.k naturligt monopol) måste staten sträva efter att spillet elimineras. Ett motsatt förhållande innebär ett verkligt slöseri med såväl resurser som skattepengar (som vi ju alla äger). Detta är om något vansinne och svårligen förenligt med ett rationellt agerande.

Simon no1 uttalande strider således såväl emot sunt förnuft som ekonomiska kalkyler. Inkomsterna från böterna är dessutom knappt högre än de utgifter och drift av apparatur som krävs för att anskaffa dem. Vad det alltså handlar om är att minimera potentiella förluster - vilka kan springa iväg mycket snabbt vid en situation med anarki. Mot den bakgrunden blir vi alltså alla rikare av en väl fungerande trafikövervakning, inte tvärtom.

MVH AL

#11
2010-12-15 22:52

Re MVH AL
Svara mig på hur det kan vara sunt förnuft med 7 000 rökare som dör utan att det hörs några större protester, eller de 1 500 fallolyckorna, varför hör vi inga nollvisioner där eller satsade miljoner...?????

Jo för där kan staten inte tjäna pengar.....:)

Du är lurad AL, 400 omkomna om året med alla mil som bilar rullar varje dag är grymt bra statestik....

#12
2010-12-15 23:25

Det gäller att skilja lite på begreppen Simon no1. En rökare som dör till följd av att den konsumerar cigaretter är beklagligt, men det är fortfarande ett beslut som denne kan påverka själv. En trafikant däremot kan bli dödad av någon helt främmande bilist utan att kunna vara med och påverka denna omständighet annat än marginellt. Inom den ekonomiska teorin kallar man detta för externalitet, d.v.s konsumtion som påverkar tredje part på ett positivt eller negativt sätt.

Staten är sedan den part som ombesörjer vägnätet. Förklaringen är att det inte finns någon annan som kan sköta samma sak, i alla fall inte utan att det blir dyrare. Trots detta använder man inom väginvesteringar en samhällsekonomisk kalkyl där man jämför nyttan mellan olika alternativ (även staten prioriterar i sin budget). Vanligen, om än inte alltid, väljer man därefter den investering som ger bäst avkastning. Om det då uppstår läckage, dit trafikolyckor räknas, används kapitalet inte så bra som det skulle kunna göra. En förlust uppstår på så vis och det är där som böterna kommer in i bilden (dämpa förlusterna). Motsatsen innebär att investeringen inte längre är lönsam. Då har man byggt en väg som innebär att förlusterna skenar vilket förstås är absurt (ett människoliv värderas till 22,7 miljoner kr inom ASEK som Simon kan googla mer om på egen hand).

Att det sedan är säkert i den svenska trafiken är förstås en konsekvens av att man satsat på säkra vägar (och fordon). Simon no1 talar ju själv om "miljoner". Att då släppa på bevakningen innebär ju att dessa satsningar inte längre är lika lönsamma. Är det väl använda pengar? Redan i dagsläget kostar trafikolyckorna över 20 miljarder. Vad är det som motiverar att jag skall vara med och bekosta att några få vill köra vårdslöst?

Och som sagt. Bötesbeloppen ligger knappt i närheten av kostnaden för övervakningen (inköp av apparatur etc). Det statsfinansiella saldot påverkas därför inte mer än marginellt av trafikövervakningen och skulle syftet vara att öka statsinkomsterna finns det betydligt effektivare skattebaser än trafikövervakningen att utnyttja.

MVH AL

#13
2010-12-15 23:42

Re AL
Riktigt så enkelt är det inte, en rökare utsätter både miljön och andra människor för fara, hälften av alla vålsbrott är alkoholrelaterade, så det håller inte riktigt....
Det är ett önsketänkande att inga andra drabbas....

Man riskerar alltid att drabbas, det är det som är livet, sen väljer man vilken risk man är beredd att ta, bara man inte kör bil för då gör staten allt de kan för att övervaka och se till att få in fina böter.....

När Haga mannen härjade som mest ansökte man om att få sätta upp kameror för att få fast och gripa Hagamannen..... Man fick nej för det var integritetskränkande......!

Men att ta foto på mamman som är på väg till dagis och kör 78 km/t på 70 väg, det är okey...!!!!

Snacka om dubbelmoral...!

#14
2010-12-16 00:52

Det förekommer negativa externa effekter kopplat till såväl rökning- som alkohol, det är korrekt. Därför är dessa företeelser också belagda med punktskatter enligt samma princip som bilismen - vilken också beskattas hårdare (för att täcka de dolda kostnader som den orsakar).

Samma sak gäller också om man bryter emot de lagar som finns. Då blir man, trots att alkoholen påverkat omdömet, lagförd. Ruslagen stipulerar exempelvis att man inte kan göra vad som helst och sedan skylla på att man varit berusad utan påföljden blir densamma oavsett man varit påverkad eller inte. Precis samma sak gäller bilkörning. Där kan man inte heller uppföra sig så som man själv finner lämpligt utan får i så fall svara för detta om man utsätter andra för fara (vanligtvis via böter men fängelse kan bli aktuellt vid särskilt grov vårdslöshet).

De allra flesta inser att det måste fungera så här i ett modernt samhälle. Motsatsen innebär anarki och en nedmonterad rättsstat. Inte särskilt rationellt, eller hur?

Observera också att staten inte är ett vinstdrivande företag. Staten består av oss medborgare som via fria val beslutat att vissa funktioner måste skötas kollektivt. Dit hör rättsväsende, försvar och infrastruktur.

Kanske dags att damma av de gamla böckerna i samhällskunskap igen?

MVH AL

#15
Raymond K
2010-12-16 10:07

Simon
Ett samhälle utan någon som helst trafikövervakning skulle sluta i kaos. Jag tror för min del att alla de som hatar fartkameror är de som oftast vill köra lite fortare än vad som är tillåtet och blir då sura om det finns fartkameror på vägarna. Om man alltid håller laglig hastighet förstår jag inte varför en fartkamera skulle vara ett sånt kränkade hot som många talar om. I England har man massor med kameror som övervakar citykärnor och där har rån och misshandels brott minskat markant eftersom de blir filmade. Jag föredrar ett samhälle med mindre brott i alla fall och då är kameror nödvändigt.

#16
2010-12-16 11:17

Re Raymond K
Jag tror tvärtemot, de som medvetet kör lite för fort har förstånd på att skaffa sig en laservarnare och fälla ner solskyddet, ofta ser man bilar utan nummerplåt fram så den kategorin förare klarar sig ändå, de som åker dit är de som i normala fall är skötsamma men som är ouppmärksamma på skyltning eller gör en ömkörning på fel plats, du tror väl inte det är en slump att de placerar kamerorna på raksträckorna eller direkt efter en hastighetssänkning......

#17
S-E S
2010-12-16 11:38

De som är ängsliga eller inte klarar av att framföra sitt fordon på en väg som inte uppfyller EuroRAP, välj en annan väg eller sänk hastigheten!

#18
Pär N
2010-12-16 17:42

Tror inte vägarna bil säkrare bara för att man sänker hastigheterna på vägarna, kör väldigt mkt bil och märker att väldigt många i Sverige inte kan hantera bilen bra, det är alltid dom som vill sänka hastigheterna för att dom känner sig osäker när hastigheterna bli högre... ni som inte kan köra bil ska jag ge er ett råd... KÖP BUSS KORT!! så man kan öka hastigheterna på flera Svenska vägar.

#19
2010-12-16 22:42

"Vad tycker du om säkerhetsnivån på svenska vägar?

MYCKET HÖG

Jämfört med många andra europeiska och utomeuropeiska länder så har vi otroligt säkra vägar.
Både sett till planering och anpassning av stadstrafik och helt vanliga motorvägar.

Det är en bra anpassning av fart, få hinder och bra sikt på nästan alla känsliga vägar med mjuka trafikanter.
Motorvägarna har generösa utrymmen och saknar nästan helt farliga objekt.

#20
JLE
2010-12-17 08:34

Pär_N:
De farligaste förarna är de som tror sig köra bättre bil än andra.

#21
Raymond K
2010-12-17 10:42

JLE!
Bra talat

#22
Pär N
2010-12-17 12:22

JLE
Visst i vissa fall kan det nog vara så, men i Sverige finns det väldigt många som inte kan hantera bilen på ett bra sätt när dom kör fortare... Den bästa och roligaste körningen tycker jag finns på dom tyska vägarna.

#23
Pär N
2010-12-17 12:44

Missförstå mig rätt, visst ska man tänka på säkerheten och försöka göra allt för att hålla olyckorna nere, men i Sverige så är man väldigt bra att överdiva farorna, ta tex våra motorvägar så skulle det LÄTT kunna vara 120 istället för 110, men på något konstigt "Svenskt" sätt är det farligt, vi har väldigt fina och breda vägar här i sverige så nog är det dags för höjningar på dom säkra vägarna.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.