Bild
Nästa artikel

"Ingen konflikt med nollvisionen"

Nyheter

Förbud av dubbdäck går inte stick i stäv med Nollvisionen, det säger Vägverkets generaldirektör till Vi Bilägare på tisdagen. Samtidigt öppnar Stockholm stad för reglering från årsskiftet.

På tisdagsmorgonen bjöd Vägverket och Stockholm stad in till seminarium om regleringen av dubbdäck, och på plats fanns närmare 50 representanter från branschen.

Det var i somras som regeringen meddelade att man vill ge möjligheten till kommuner att förbjuda dubbdäck på vissa vägsträckor.

- Luftkvalitet är ett problem, inleder Ulla Hamilton, Stockholm stads miljöborgarråd. Sverige klarar inte av de krav om partikelhalter som EU-kommissionen lagt fram, och den bästa åtgärden är att begränsa användandet av dubbdäck.

"Inte fler olyckor att vänta"
Vägverkets generaldirektör Lena Erixon var också på plats för att presentera en ny faktakampanj om vinterdäck. Hon säger till Vi Bilägare att det inte finns någon konflikt mellan en reglering och Nollvisionen, målet om att få ner antalet döda i trafiken.

- Förutsatt att man tänker på tre faktorer finns ingen konflikt, säger Lena Erixon. Man behöver först bra däck med bra egenskaper, det andra är att bilen är utrustad med ett antisladdsystem och det tredje är att vi måste anpassa körstilen.

- Då finns ingen konflikt, säger Lena Erixon.

Reglering från årsskiftet
Ulla Hamilton berättar vidare att EU-kommissionen inlett en undersökning för att se vilka åtgärder medlemsländerna vidtagit för att minska partiklarna. Om Sverige inte gör något kommer en skadeståndsprocess att inledas.

- Det här är ett tätortsproblem. Stockholmarna kommer att få vänja sig vid att vi reglerar dubbdäcksanvändningen, säger Ulla Hamilton.


När blir det reglering i Stockholm?
- Jag hoppas att vi kan få en reglering från årsskiftet, säger Ulla Hamilton.

Hur ska det gå till rent praktiskt?

- Jag återkommer om hur det ska fungera och var det ska gälla.

Hur regleringen kommer att se ut i resten av landet är upp till respektive kommun.

Martin Juneholm på miljöstrategiska enheten på Vägverket berättar att regleringen är en kortsiktig lösning och att den norska metoden är mer optimal. I Norge betalar bilister i vissa städer en avgift för att få köra med dubbdäck i tätorten.

Hur Norge hanterat regleringen av dubbdäck lyfts också fram av Lena Erixon:

- Erfarenheten från Norge är att antalet olyckor inte ökar vid en reglering. Vi har inte gjort några djupare analyser men jag tror att man utan dubbdäck ändrar körstil.

Under hösten ska regeringen fatta beslut om reglering av dubbdäck - och Ulla Hamilton hoppas detta kommer ske inom några veckor.

Diskutera: Finns det någon konflikt mellan Nollvisionen och begränsning av dubbdäcksanvändandet?

Kommentarer

#1
Erik F
2009-10-06 12:14

Svårt att lagstifta om detta. På landsbygden med sina oplogade och hala vägar är dubbdäck ett absolut måste. Kanske man skulle styra det ekonomiskt - de som köper odubbat får 10-20% av priset avdraget på skatten i deklarationen?
Straffskatt på dubbdäck blir nog inte populärt. Dessutom har många på landet det ekonomiskt knapert.
Förbud för alla som är folkbokförda i de tre storstadskommunerna?
Hur man än gör så blir det svårt att vara rättvis, trafiksäker och konsekvent.

#1
Flux
2009-10-06 13:15

Kan säkert fungera. Problemet är att man inte gärna kan köra detta på prov annars hade det varit det bästa innan man genomför en lagstiftning. Troligtvis är man ganska säkra på att det är just asfalt/sten-partiklar som flyger omkring i luften i storstäderna. Det är ju såklart inte hälsosamt.

#1
Roy
2009-10-06 13:33

Om man tar hänsyn till det statistiska material och kommentarer som AL försett oss med, så är det inte särskilt troligt att de svåra olyckorna kommer att öka. Däremot har jag en aning om att, med tanke på det diminutiva avstånd alltför många bilister håller till framförvarande, plåtskadorna kommer att öka...

#1
Tomas Eriksson
2009-10-06 14:48

Om man inte ser konflikten så är man både blind och dum.

#1
patrik
2009-10-06 15:48

nordiska dubbfria däck är bättre år 2 (då dubben är sliten) så för de som köper nya dubbdäck varje år är inte skatten den stora utgiften sen om man sänker farten 5% så drar bilen mindre med

#1
Joakim
2009-10-06 16:39

Men, nu är jag inte riktigt med......om jag åker från Sundsvall till Stockholm - skall jag då ha med en uppsättning dubbfria sulor i bagaget då? Om jag måste passera över en sträcka med dubbförbud, skall jag skifta däcken innan jag kör på? Kommer man att införa särskilda stationer för att byta däck där dessa börjar då? Eller får jag inte köra via Stockholm om jag skall till Jönköping? Måste jag då köra en annan väg och släppa ut mer avgaser för att jag måste köra en längre sträcka? Jag blir bara förvirrad.....

#1
Christer
2009-10-06 18:05

Läs Robert Collin i AB!

#1
Patrik
2009-10-06 22:48

Stockholm är ju redan en stängd stad, varför inte se till att täppa till de sista hålen också. Bostäder är hopplöst, bilar är hopplöst att ha. Det blir bara att tränga in sej innanför tullarna och hålla resten utanför, när skall vi svenskar förstå att vi är efterblivna och håller på att bli helt frånåkta, snart kommer tjänstemanna-arbetslösheten till Stockholm, hoppas dom vaknar då... Det blir bara p-lisor och trafikpoliser kvar som tar avgifter på alla som visar sej där.

#1
R Ekman
2009-10-06 22:54

Vill Man inte förstå så gör Man inte, Jag är emot
förbud i alla former, men Jag har provat dubbfritt,
och det går ganska bra, det är klart att vissa väglag passar dubbdäck bättre, men det går att
anpassa hastigheten för att kompensera väglaget,
men i dagens stressiga sammhälle, är det svårt,
när vissa kör med huvudet under armen. Men det
var en tid när det inte fanns dubbdäck, det var i
början av 1960 talet.

#1
S-E S
2009-10-07 16:31

Klarar Tyskarna och Schweitzarna att köra såväl motorväg som alpvägar vintertid med "kontinentala" friktionsdäck, så vore det väl 17 om inte en Svensk skulle klara samma sak. Det är klart att det kommer att gå långsammare, men då minskar jo krockvåldet! Personligen kör jag hällre Dorotea-Kiruna med nordiska friktionsdäck än ett alppass med kontinentala dito.

#1
jompa
2009-10-07 19:05

Ska man förbjuda dubbdäcken måste man samtidigt förbjuda trafik med odubbade däck när föret kräver dubbar.
Föret kontrolleras, och trafikförbud meddelas, från en mätstation i t. ex. Karesuando.

#1
WallBo
2009-10-07 19:38

Med hjälp av dubbdäck och Antislir och Antisladd så är det väl nästan så man slutat att själv avgöra vilken fart som lämpar sig för väglaget. Inte minst motorpressen har väl hällt bensin på den brasan.
Därmed inte sagt att det är fel med säkerhetsutveckling, men det är inte det som avgör om en olycka anstiftas utan agerandet innan.

#1
JAG
2009-10-08 01:20

Lite löjligt att hänvisa till nollvisionen, den har ju inget med verkligheten att göra....
Klart man inte behöver dubbdäck söder om Gävle, så varför inte dela in landet? Så djälva svårt är det ju inte. Bor man i Norrland får man ha dubbdäck, söderut inte. Var är problemet? Ni som har branta uppfarter i Svealand kan ju köpa några säckar salt för sista biten... (Nu tar det väl hus i helvetet)
Jag

#1
bgl
2009-10-08 17:51

Svaret torde finnas i redan inträffade olyckor. Jämför hur stor andelen "dubbfriavinterdäcksbilförare" är av alla vinterdäcksbilförare med andelen "dubbfriavinterdäcksbilförare" bland de som förklarats som vållande i halkolyckor. Eventuell överrepresentation av dubbfria däck skulle bli besvärande!

#1
S-E S
2009-10-08 20:32

Kör på dubbdäck, riv upp asfalt, fixa damm, skapa "asfaltdiken" och betala väglagningarna till våren. Logiskt eller hur? Lite får väl "säkerheten" kosta? Vi bilister ska väl solidariskt dela på vägslitaget. Den som sliter mest betalar mest. 200 kr i dubbskatt per dubbdäck. Det är väl billigt för den otrooooligt ökade säkerhet dubbdäcken ger. Får jag sälja några dubbdäck? Inte det.

#1
Anders
2009-10-08 21:22

Dubbdäcken kostar många fler liv i lungsjukdomar i våra städer än ALLA trafikolyckor sammantaget på hela året. Vi har vant oss vid att man inte får röka varsomhelst. På samma sätt bör man inte får köra med dubbdäck i städer. Förbjud dubbdäck och anpassa farten!

#1
Lasse J
2009-10-10 02:27

Anders vet tydligen mer om hälsoriskerna av dubbanvändning, än vad någon etablerad forskare ,ens i sina vildaste publicistika utspel skulle antyda.
Det finns inget entydigt faktaunderlag att hänvisa till.
Ofta hänvisar man till uttalanden som är lösryckta ur sitt sammanhang och därigenom missvisande.
Och snälla JAG.
Glöm myten om Norrland.
Hela Sverige har vinterklimat, inte minst sydsvenska höglandet.
Har man för övrigt befarit det sydsvenska småvägsnätet vintertid, så vet man att dubbdäck är synnerligen användbara.
Hälsodebatten framstår inte som trovärdig förrän man i denna behagar involvera damm- och partikelkonsekvenserna av 350000 till 500000 ton salt som under några månader varja år sprids i vår närmiljö.
Detsamma gäller damm-och partikelsituationen i Stockholms tunnelbana där gissningsvis fler människor exponeras för högre partikelhalter än trafikanter ovan jord.

#1
S-E S
2009-10-10 18:50

Har någon hört om "stendammlunga"? Det får man av att metall bearbetar sten till pulver som man sedan andas in, precis som dubben gör med asfaltens sten.

#1
Realisten
2009-10-13 10:55

Jag tycker faktiskt lite synd om alla ni som tror på den löjligt simplistiska bild som Vägverket försöker pådyvla oss rättfärdiga svenskar. Rapporten från Oslo visar en viss korrelation men det är många faktorer som spelar in (saltanvändning, partikelansamling, väta, sopning etc.) Dessutom var norrmännen intelligenta nog att förstå att dubbdäcken behövs för säkerheten så de har inte infört något förbud, utan "stimulerat" en begränsning genom en avgift för dubbdäck. Undrar hur många olyckor och antal skadade/döda som behövs innan detta, även för Vägverket, ovanligt korkade förslaget tas tillbaka. Å andra sidan kommer man säkert försöka använda den redan etablerade överförenklade idiotförklarande orsaken; för hög hastighet...

#1
Familjen
2009-10-15 14:47

Jag och mina barn bor i centrala Göteborg och är uppriktigt sagt orolig för de skadliga partiklar som virvlar upp under dubbdäck säsongen från just dubb. Man kanske kortsikigt inte ser några skador men vad händer om några år?? Skall vi med barn behöva flytta ut på landet under vintern??
Jag anser att det är helt rätt att förbjuda dubbdäck i storstäder.

#1
Dubbfritt såklart
2009-10-15 15:02

Järnskrot hör inte hemma i däck. Det låter på vissa som om dubbdäck är en gåva från ovan. Vilket självklart inte är fallet. Om folk lärde sig köra förnuftigt istället för att förlita sig på att 2år gamla dubbdäck skall rädda dom från att köra av vägen.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.