Bild
Nästa artikel

Böter trots handikapptillstånd

Nyheter

Ulf Åberg stannade vid sidan om vägen för att hjälpa sin handikappade hustru ur bilen och in i huset. Parkeringsvakten skrev ut en bot på 900 kronor.

Att Ulf har ett handikapptillstånd och inte störde någon annan trafik, bryr man sig inte om.

"Så att jag var minst i vägen"
Ulf Åberg skulle släppa av sin handikappade hustru vid en adress längs Drottningholmsvägen i Stockholm.

På platsen är det trångt och där finns ingen vägren.

Längs körbanan löper en cykelbana och innanför den, en trottoar.

Emellertid finns gott om utrymme framför själva fastigheten.

Där svängde Ulf upp och stannade.

- Jag körde upp på sidan eftersom jag tänkte att så var jag minst i vägen, berättar Ulf Åberg.

- Längs Drottningholmsvägen går det många bussar som behöver komma fram och mitt på cykelbanan kan man inte stå.

Försökte överklaga
Ulf hjälpte sin hustru in i fastigheten.

När han några minuter senare kom ut till bilen, hade han fått en p-bot på 900 kronor.

Han kontaktade genast polisen för att överklaga böterna men förgäves.

Polisen anser att hela det stenlagda området utanför fastighetens port är att betrakta som gångbana.

Därmed är det också förbjudet att parkera där.

 - Jag tycker det här är för jäkligt, säger Ulf Åberg.

- Det fanns gott om plats för fotgängare att gå förbi så ingen kan ha blivit hindrad av min bil.

- Vad ska man med ett parkeringstillstånd till om man inte kan använda det en sån här gång?

"Skulle ställt mig på gatan"
Men Ulfs omsorg om att inte stå i vägen för sina medtrafikanter kom denna gång att stå honom dyrt.


Gruppchef Marie Ericsson skriver i ett brev till Ulf Åberg att "polismyndigheten får ej göra skälighetsbedömningar utan ska endast kontrollera om anmärkningen är korrekt utfärdad".

Efter intensiv skriftväxling med Stockholmspolisens enhet för parkeringsärenden har Ulf Åberg nu gett upp sin förhoppning om att slippa böteslappen på 900 kronor.

- Det hade kanske varit bättre om jag ställt mig på gatan, då hade jag kanske klarat mig, säger han bittert.

Diskutera: Rätt eller fel med parkeringsboten?
Taggar: Nyheter
Böter trots handikapptillstånd

Kommentarer

#1
Petri
2010-06-23 13:12

Det är helt fel agerande av både polis och parkeringsbolag.
Det handlar inte längre om fel eller rätt parkering.
Polisen och vaktbolag är ute efter oärliga pengar. Det är rena stöld från svaga människor.
Hela myndighet Sverige har gangster mentalitet.
Hälsningar
Halmstad

#1
Jes
2010-06-23 16:45

Skulle tro att, om det inte råder stoppförbud på gatan borde Ulf stannat där, alltså på körbanan för "lossning".
Ett "handikapp-tillstånd" ger väl ingen rätt till trafiköverträdelser?

#1
pg
2010-06-23 18:02

Utrymme för sund bondförnuft tycks vara pasé hos dagens myndigheter. Dessutom skjuter man ju över målet när man anser att en fastighets område går ända ut till gatan oavsett hur långt det är till själva gatan.
Ibland tar sig kommunen på sig rättigheter som det ankommer fastighetsägaren att åtgarda. Om inte fastighetsägaren satt upp egna skyltar, anser sig vissa kommuner det vara fritt fram att agera tillförordnad fastighetsägare! Detta är ju ett praktexempel på byråkratiskt krav på efterlevnad. Tacka vet jag den "gamla" stammen av vakthavande befäl som "tordes" skriva av. Nutidens har ingen ryggrad, och vågar inte ta egna beslut.

#1
Lägerleffe
2010-06-23 18:40

Inför mejningsplikt på alla dumma p-bolag!

#1
Olle
2010-06-23 19:06

Man ser ofta helt friska människor med en bil med handikapp-tillstånd som parkerar på en handikapp-plats. Antagligen har man lånat mammas-pappas eller make-makas bil med tillstånd. Det gör att tilltron till dessa tillstånd är mycket låg. Och som sign JES påpekar, ett tillstånd ger ju inte rätt till andra trafiköverträdelser.

#1
WallBo
2010-06-23 19:32

En av anledningarna till snikna pbot är att det är parkeringsbolag som är anlitade på provisionsbasis. Sen kanske lönen är "prestationsbaserad" åxå! Så skapas en motiverad fiende till mänskligt beteende.
Beträffande friska och handikapptillstånd kan jag meddela att jag ofta leverarat svärmor (handikappad modell) till dörren och sedan letat upp en handikapplats medan hon väntar i dörren. Sådant kan uppfattas som att jag (någorlunda frisk) har snott intyget. Om ni retar er, fråga? Med rent mjöl i påsen tar väl ingen illa upp !!

#1
Jes
2010-06-23 19:55

Jag vet inte ... men gissar att "handikapp-tillstånd" betyder att man har rätt att parkera på härför avsedd plats, alltså handikapplats. Därutöver tror jag inte tillståndet gäller för något.
Vad jag förstår ställde Ulf bilen på trottoar eller gångbana.
Sedan kan man ju tycka både det ena och det andra. Parkeringsvakter gör sitt jobb, det är ju deras levebröd.
Jag får ibland tillstånd att "bryta" mot trafiklagen/föreskrifter i mitt arbete, köra på gångbana, backa mot enkelriktat mm ... brukar räcka med att ringa polisen i förväg.

#1
jossi
2010-06-23 20:14

Varför finns det överhuvudtaget P-förbud och liknande inskränkningar gällande var och hur man får ställa sin bil? Det är väl för att den inte ska "stå ivägen" och framkalla fara och/eller olägenhet för andra?
Då måste ju regelverket tillämpas med förnuft, så att inte folk straffas för att de försöker ställa bilen så mycket "ur vägen" som omständigheterna tillåter!
Vad gäller tokiga lappningar så tycker jag den tar priset, den när P-vakten lappade en ambulans medan ambulanspersonalen var uppe i en lägenhet och hämtade en hjärtinfarkt...

#1
Jörgen
2010-06-23 20:24

Vad gäller kortets giltighet så framgår det i handlingar som tillhandahålles av varje kommun. Varje kommun har sin egen uppfattning som ibland avviker från gängse regler.
Sverige har bundit sig att uppfylla de regler som man enats om i Europeiska Unionen.
Sverige har också förpliktat sig att implementera de mänskliga rättigheterna i vår lagstiftning. Jag tänker då närmast på skyddet för barn, skyddet för gamla och skyddet för handikappade ( rörelsehindrade).
Tyvärr har ett par regeringar i vårt land svarat FN.s kommitté som skall se till att de länder som skrivit under konventionen och ratificerat desamma också följer upp med lagstiftning, att vi inte behöver det för att vi har ombudsmän som tillvaratar samtliga medborgares intressen.
Med andra ord; God dag yxskaft.
Med tanke på att svar åter är begärt från Svenska staten skall det bli intressant att se vad svaret blir denna gång.
Under tiden: Kräv av ombudsmännen att de gör rätta för sig och företräder dig!
Eller knyt näven och säg att nu jävlar får det vara nog med dumhet, dryghet, översitteri och girighet från myndigheternas sida!

#1
Jörgen
2010-06-23 20:29

Ett litet PS
Handikapptillståndet gäller på samtliga platser i princip. Även utanför parkeringsplatser.
Parkeringsplatser är till för att nyttotrafik skall kunna komma fram. Till nyttotrafik hör även handikappade. Det är den handikappades rätt att kunna ta del av allt i samhället som friska personer kan göra.
Tyvärr har domstolsväsendet inte kommit fram till vårt århundrade ännu och det lär väl dröja. De te är särskilt begåvade.
DS

#1
Seken
2010-06-23 21:40

Stannade på tom lastplats. Tittade bakåt och framåt. Ingen P-Nisse i sikte. Ledde min 91-åriga mor 15 meter till optiker. När jag kom ut efter mindre än 1 minut, så ser jag en Nisse stolpande ca 40 meter från bilen, ivrigt knappande på sin lilla maskin. Jag tog ett kort på honom, och frågade om han ville komma i tidningen. Det ville han inte. Han avstod sin provision denna gång.
PS. Jag blir ev, snart arbetslös. Det enda jobb jag tänker vägra blir P-vakt. Vidriga och omdömeslösa kollegor.

#1
Lasse
2010-06-24 02:03

Ett handikapparkeringstillstånd ger även rätt att parkera fordon max 4 timmar där det är parkering förbjuden, om man inte utgör ett hinder i trafiken. Det står i föreskrifterna för villkoren.
Även jag ser personer som ser helt friska ut parkera på handikapparkeringsplats. Men, jag antar de ska hämta eller har precis lämnat en rörelsehindrad person.
Lasse.

#1
Harry
2010-06-24 03:19

Kan inte annat än hålla med om att det hela ger en snedvriden bild av en "yrkes"-kår som själva påstår att de är till för att hjälpa och inte stjälpa. Har man kanske blandat ihop begreppen? Nån högre intelligens kan det ju inte vara fråga om.
En annan liten petitess i det hela är att det kanske skulle stå Parkeringstillstånd - inte handikapptillstånd. Man behöver inget tillstånd för att få vara handikappad, men man kan som handikappad behöva ett parkeringstillstånd, och vad jag erfarit så gäller det, att man får felparkera så länge det sker med sunt förnuft. Dessutom finns det med all säkerhet prejudikat från liknande fall där den drabbade friats. Kolla det.

#1
Harry
2010-06-24 03:31

Håller med Petri och PG
Själv har jag ett PARKERINGSTILLSTÅND. Något handikappstillstånd behöver jag inte. Jag kan inte bli av med mitt handikapp. Mitt handikapp är medfött och går inte att förhandla bort.
Jag upplever ibland att folk har kommentarer på de handikappades rörelseförmåga. En del verkar ju inte alls handikappade. Min upplysning till dem som har dessa kommentarer: Tänk på att:
På en del hörs det,
på en del syns det,
och på en del märks det inte alls.
Konstigt, va?

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.