Bild
Nästa artikel
Bilfrågan: Dags för en saklig diskussion om framtidens bilar?

Bilfrågan: Dags för en saklig diskussion om framtidens bilar?

Bilfrågan

”Det är alldeles uppenbart att en lösning inte finns. Hur ska strömmen räcka till?” Vi Bilägare svarar.

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:
Är det inte på tiden att man diskuterar framtidens bilar och drivmedel på ett sakligt sätt? Det är alldeles uppenbart att en lösning på framtidens drivmedel inte finns.  
Hur ska strömmen räcka till både uppvärmning och laddning av batterierna?
När det gäller elbilar, varför redovisar man inte de verkliga kostnaderna? Vad jag har sett så är det ingen som tar upp den beskattning som ligger på vanligt fossilt bränsle cirka tio kronor litern och som bekostar underhållet av våra vägar. Det är väl ändå ingen som tror att denna skatt kommer att utebli på elbilarna och då kommer milkostnaden se helt annorlunda ut. 
För en tid sedan skrevs det i er tidning om att tekniker på Bosch hade kommit fram till en lösning på dieselbilarnas högre kväveoxidutsläpp? Hur har det gått? Fortfarande säljs det många dieselbilar som kommer att rulla på våra vägar i många år framöver och orsaka stora utsläpp om inte myndigheterna kommer att göra det olönsamt att fortsätta köra på fossilt bränsle. Vart tog etanoldebatten vägen, som ändå var ett bränsle som var utsläppsneutralt?
Thomas Richardsson

Svar:
Svåra frågor att klara på begränsat utrymme. Elnätet i storstäder är i dag absolut inte anpassat för de stora mängder energi som krävs om elbilar ska börja laddas i varje garage och p-plats. Men tillgången på elektricitet kommer att räcka för elbilar, uppger branschorganisationen för energibolagen, Svensk Energi. Samtidigt varnar Svenska Kraftnät som är en myndighet för elöverföringssystemet för att marginalen i svenska elförsörjningen krymper och att Sverige kan få ett elunderskott redan i vinter! Om effektbalansen går ihop återstår att se. Fordonsskatt och bränsleskatter ska betala för de kostnader som trafiken orsakar. Men i takt med att allt fler börjar köra elbilar så minskar statens inkomster från bränsleskatterna. Det kommer man självklart att kompensera sig för på ett eller annat sätt. IVL, Svenska Miljöinstitutet, utreder för närvarande i ett tvåårigt projekt ”kilometerskatt för en effektiv vägtrafik”, som tar avstamp just i den framtida ökningen av elbilar. Så även om vi investerar i dyra elbilar blir det inte nödvändigtvis billigare att köra med dem, men förhoppningsvis med avsevärt minskat miljöavtryck. 
När det gäller Boschs utspel – det tar tid att utveckla och testa. Och tekniken måste fram snabbt om den ska bli aktuell. När det över huvud taget gäller diesel så kan man också här vinna mycket på alternativa bränslen. Alla dieselbussar körs nu på biodiesel i Stockholm. Vi står inför en stor förändring men det är inte lätt att sia om hur snabbt det går eller hur mycket det verkligen kommer att kosta att köra med de olika alternativen.
Erik Rönnblom, Vi Bilägare

Diskutera: Hur tror du att framtiden kommer att se ut när det gäller elbilar och laddning?

Taggar: Bilfrågan

Kommentarer

#1
2018-11-30 08:03

Har läst igenom Bosch artikel när den kom, det är förvånansvärt att dom kommer med det som en nyhet. Den metoden dom använder där är ungefär det lastbilarna började med för 10 år sen. Tekniken har funnits länge, det är bara personbilstillverkarna som inte har kunnat motivera kostnaderna, för att kraven inte har funnits. Därför har dom varit efter när det kommer till emissionshantering, men det går definitivt att få bukt på. Pengarna ska in, när man väl gjort sig van med inkomsterna från fordonsskatterna så finns det ingen återvändo, det kommer nya sätt.Men det kan säkerligen vara rätt lukrativt ett tag till innan det börjar märkas för mycket i stadskassan.

#2
2018-11-30 08:37

Varför satsa på fordon som släpper ut kväveoxider och andra otrevligheter när det redan finns fordon som inte har några utsläpp alls som Hyundai som fått beställning på 1000 vätgaslastbilar från Schweiz som kommer börja levereras redan från 2019.
Alla fordon som har förbränningsmotor smutsar ner vår luft mer och ger stora skador i naturen och för allt levande direkt eller indirekt.

#3
2018-11-30 08:42

Fascinerande att en artikel om framtida elförsörjning illustreras med en stickpropp i "Klass 0".
Totala energiförbrukning kommer minska i takt med att fler använder elbilar. Det är ju inte så att bensin och diesel tillkommer utan att det används energi.

Den stora omställningen kommer nog inte riktigt än, men den egenägda transportklumpens era har en bortre tidshorisont som borde börja skönjas nu.

#4
2018-11-30 08:57

Redan idag råder det brist på el i Sverige, vilket gör att för all extra konsumtion så importerar vi från Europa (alla länder är sammankopplade) och där är kolkraften väl utbyggd och all extra konsumtion genereras förstås av dessa kolkraftverk. Det är 1000 g CO2/kWh det. Betydligt mer CO2 än vad som skulle genereras av bensin eller diesel.

Är detta verkligen något som dina och mina skattepengar skall användas till att subventionera? Vi betalar faktiskt i dagsläget för att det skall bli ökade utsläpp, inte tvärtom.

Och så stänger de dessutom ner våra kärnkraftverk. Stängda reaktorer innebär varken att vindkraftverken snurrar snabbare eller att solen lyser starkare.

"Nya elbilar, nya bostäder, ny tunnelbana samt fortsatt urbanisering – Stockholm kan kommande år få stora problem att klara den ökade efterfrågan på el.För att avvärja en framtida bristsituation hoppas myndigheten Svenska kraftnät nu att den elproduktion som ska läggas ner i Värtan får vara kvar längre än planerat – däribland kolet."
https://www.di.se/hallbart-naringsliv/larmet-risk-for-elbrist-i-stockholm/

"I debatten låter det ofta som att lösningen när det gäller koldioxidutsläppen är att övergå till exempelvis elbilar. Men när vi i dag laddar elbilar i Sverige är det alltid med kolkraft, skriver debattörerna Bjarne Sjödell och Jan Hamrefors."
https://www.svd.se/elbilar-ar-inte-miljovanliga--laddas-med-kolkraft
Detta från folk som jobbar i branschen.

Och då har vi inte ens tagit upp det faktum att det mest miljövänliga är att behålla ett fordon så länge som möjligt. Att producera en ny bil är liktydigt med enorma utsläpp. Detta gäller i synnerhet blodsbatteribilar där det enorma batteriet är oerhört energikrävande att framställa.

Därmed torde det mest miljövänliga vara om alla behåller sina nuvarande fordon och inte köper nya, av något slag.

.

#5
2018-11-30 09:13

Klarsynt, skriver du nytt inlägg varje gång eller kopierar du ett gammalt? Sverige är nettoexportör av el. Men visst är det lätt att ropa nej åt det nya ;-)

#6
2018-11-30 10:00

Strömmen räcker alldeles utmärkt till. Svenska fordonsflottan står inte för orimliga mängder energi.
Vi nettoexporterar energi och underkör alla våra effektreserver.
Det är snarare effektbehovet i ett redan overcomittat lövnät som är problemet om alla ska ladda en elbil om 10kW+ i varje hushåll varje natt.

#7
2018-11-30 10:02

Tänk tanken att vätgas produceras i solcellsanläggningar i ökenområden. Allt energibehov i produktionen består av solenergi. Vattnet som spjälkas kommer från havet och inte färskvatten.
Den färdiga vätgasen komprimeras och fraktas på gastankfartyg som drivs av avkoket, teknik som redan användes på 70-talet.

Vätgas eller som den i bland kallas bränslecell är nog det bästa på planeten. Fritt från miljöpåverkan, bortsett uppbyggnaden av infrastruktur, och som sedan kan driva fordon, bostäder och fabriker.

Batteribilar kommer visa sig vara ytterligare ett felsteg.

#8
2018-11-30 10:10

Klarsynt har ändå en poäng, även om jag också är lite less på alla hens inlägg angående blodsbatterier. Även om elbilar kan vara bättre för närmiljön så är CO2 utsläppen ett globalt problem. Majoriteten av den el som produceras tar sin energi från kol och naturgas. Källa: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-internationellt/El.... Bara för att Sverige under vissa perioder? är nettoexportörer av el så betyder inte det att vi själva ska slösa bort den elen på elbilar. Den ska vi se till att exportera till andra länder som producerar el med kol. Den genomsnittliga verkningsgraden för stenkolseldade kraftverk i världen är för närvarande 28 procent, källa https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/kol/sa-.... Så länge majoriteten av den el som produceras globalt är fossil så påskyndar dessa skattesubventionerade elbilar de globala CO2-utsläppen.

#9
2018-11-30 10:12

Ah, Närsynt blockerad, skönt - nu går det ju att läsa på forumet igen. Mäkinens andra stycke pekar på en intressant iakttagelse (eller snarare spådom) om bilägande - att framtidsmänniskan som inte har samma känslomässiga bindning till bilen som vi har inte kommer att äga någon bil alls. Istället efterfrågas mobilitetstjänster. Läste någon rapport för ett par år sedan där persontransportkilometerna spåddes (ungefär, kommer inte ihåg exakt) fördubblas till år 2040, samtidigt som nybilsförsäljningen halveras. Inte så svårförenligt om man beaktar att nyttjandegraden på dagens bilar ligger på runt 4-5 %.

Apropå artikeln så nej, skiftet till eldrivna transporter utgör inget problem alls för elnätet annat än ytterst lokalt. Energitillgången är en annan sak och där kan det uppstå brister precis som det gör idag. Men att det inte skulle gå att lösa genom antingen effektivisering eller ökad produktion eller båda känns inte särskilt troligt. Länken till Svensk Energi är bra och visar vad effektivisering kan ge: hela bilparken omställd till el beräknas använda 13 TWh, utfasning av en så korkad sak som glödlampor sparar 2 TWh...

#10
2018-11-30 10:28

Jag skrev det här i en annan tråd, men jag lägger in det här där det kanske passar bättre.
"Jag jobbar själv i ett företag som har elproduktion, men nu har driften legat nere i flera veckor p.g.a. vattenbrist och det är något som delas med flera elproducenter som är beroende av vattenkraft.
Det är svårt att styra nederbörd!
Och visst kommer det att bli svårt att ersätta den energi som kärnkraftverken ger när de ska avvecklas.
Vindkraft är inte särskilt vacker och fungerar inte vid vindstilla, solenergin är ju statisk, är inte särskilt störande, men har ju en väldigt marginell betydelse även om intresset ökar.
Båda dessa energisystem kräver ju dessutom någon form av lagringssystem för energiutjämning.
En del el kommer från kraftvärmeverk, men där har vissa subvalida kommuner avstått elproduktion och enbart satsat på värme.
Men det stora problemet ligger i distributionen av el.
Vårt kraftnät är inte dimensionerat för den ökande energianvändningen och det kommer att krävas en omfattande och dyr utbyggnad.
Och även den som är vidsynt och öppen för förändringar måste inse att det föreligger stora kostsamma problem här."

#11
2018-11-30 10:28

Jag tror det inte är hållbart att bilar skall dra så mycket energi som idag. Det kommer inte att fungera om alla skall köra runt i en två ton tung bil, oavsett om det är SUV eller ej. Om några tiotals år kommer de skratta åt historier där folk kör runt i en klumpig ful SUV. Det går att göra saker på annorlunda sätt, nya material, ny teknologi samt att vad jag tror blir största utmaningen, att ändra folks beteende och istället få oss att samarbeta (typ samåkning mm).

#12
2018-11-30 10:48

Till min förvåning har det byggts en solkraftspark i mitt närområde. Någon sol syns knappast i detta gråa november men parken ska producera 5 GWh per år. Så fler nya och kanske mer småskaliga anläggningar för produktion av "egen" elkraft kanske kommer mer och mer. Samtidigt borde fordon som drivs med elkraft komma i alla storlekar dvs även i mindre format för närtransporter. Detta sänker behovet av el. Man väljer transportsätt utifrån det behov som finns för stunden.

#13
2018-11-30 10:49

@Styggavargen

För att inte tala om bilar såsom i-Pace där bara blodsbatteriet väger 700 kg. Och det väger lika mycket oavsett om det är fullt eller tomt. Hål i huvudet.

.

#14
2018-12-01 21:57

När dom stänger rektorerna i Ringhals så kommer vi tappa mycket effekt. Man kan titta på Tyskland där de har försökt minska kärnkraften och ersätta den subventionerad sol vind kraft. Där ökar co2 utsläppen och elpriserna är skyhöga. Ryssarna är glada då de får sälja mycket gas.
Samma tankevurpa gör politikerna nu i Sverige. Man subventionerar sol och vind med elcertifikaten och bidrag som gör att elen från kärnkraft blir olönsam.
Vi har länge haft ett elsystem som länder har drömt om. Låga priser och mycket effekt. Nu nedmonteras allt!

#15
2018-11-30 13:08

Minska transportbehovet i samhället så löser sig mycket av problemen med trängsel och utsläpp.

#16
1
2018-11-30 15:23

Om skulle börja köra på bensin i dag skulle motsvarande debatt se helt annan ut, att producera och främst distribuera ut elkraft är ett mycket lättare och säkrare problem att lösa.

#17
2018-11-30 16:26

Som vanligt är det bakåtsträvarna och "det var bättre förr generationen" som saknar visionerna.

Eftersom det är hugget i sten att fossila bränslen sjunger på sista versen så är det dödfött att hela tiden hävda att lösningen heter "lättare bilar som drar mindre bensin".

Men lika envetet som Trump och hans Fake News så trummar man ut detta utan att komma med något vettigt alternativ istället.

Batteribilarna är i sin linda och utvecklingspotentialen är enorm bara resurserna satsas.

Visst, batterier kanske visar sig vara en återvändsgränd, men att sabla ner varje alternativ utan att ge det en chans är som att traska mot ett stup och samtidigt blunda i förhoppningen att om man inte ser det finns det inte...

#18
2018-11-30 18:00

Det framgår rätt tydligt att TR är negativt inställd till el-bilar och inte saklig. Han tar upp att el-bilsägare inte betalar någon drivmedelsskatt.
Det är fel. El är belagd med skatt dessutom moms på skatten.
Men det som han och flera andra glömmer, är att en el-bil kostar 100-200 tkr mer än motsvarande bensinbil. Det betyder att el-bilsägaren betalar 20-40 tkr mer i moms än bensinbilsägaren.
Innan bensinbilsägaren kommer upp i det skatteuttaget på bensin, det tar åtskilliga år.

#19
2018-11-30 19:21

Nej, nej och nej Lennart. Flesta elbilarna är leasade av företag och halva momsen på leasingavgiften ryker. Dessutom går inte energiskatten och momsen på el till vägar...

#20
2018-11-30 19:37

Är inte bilister överbeskattade med typ 50% i dagsläget? Kör man en elbil så kommer inte straffskatterna för att man skiter ner miljön kunna motiveras, jag är mest nyfiken på vad ursäkten då blir.

#21
2018-11-30 19:33

Jag är också nyfiken på hur man ersätter all el som kommer från den rena och effektiva kärnkraften utan att det blir några 100% dyrare.

#22
2018-11-30 19:36

Samåkning är en fantasi som aldrig kommer att fungera i någon större utsträckning.

#23
2018-11-30 21:07

Så länge det säljs bensin till min V8 kommer den att vara min framtidsbil.

#24
2018-11-30 21:16

Så billig el har vi inte längre jämfört med många länder i Europa ser man här .

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Elect...

Åtta länder har högre kostnad för privatpersoners el än Sverige av alla Europas länder men då får man även förstå att länder som Tyskland garanterar solcellsägare hög garanterad avkastning över lång tid vilket vi i Sverige inte har som ett exempel.

#25
2018-11-30 21:43

PREVIA, jo det finns nätägare i Sverige som garanterar hög avkastning över lång tid om man investerar i deras solcellsprogram.
Jag kollade med dem och skulle få allt avskrivet på sjutton år!
Dessutom minskar nätavgiften till en bråkdel.
Har man plats för cellerna och hundratusen på banken, är det bättre att investera i solceller till minst 10-15% avkastning än räntan på 0,2%!

#26
2018-11-30 22:15

Lennart J: Du tänker inte särskilt långt. "Det framgår rätt tydligt att TR är negativt inställd till el-bilar och inte saklig. Han tar upp att el-bilsägare inte betalar någon drivmedelsskatt. Det är fel. El är belagd med skatt dessutom moms på skatten."
Mmm, men det är precis vad det är, en elskatt som inte har någonting att göra med skatten på bensin, diesel och etanol. Elskatten betalar alla, oavsett bilinnehav eller inte!

Vidare: "Men det som han och flera andra glömmer, är att en el-bil kostar 100-200 tkr mer än motsvarande bensinbil. Det betyder att el-bilsägaren betalar 20-40 tkr mer i moms än bensinbilsägaren. Innan bensinbilsägaren kommer upp i det skatteuttaget på bensin, det tar åtskilliga år."
Men det som DU glömmer är att elbilsköparen belönas med 60 000 kronor i bonus … Din lilla ekvation går back så det skriker om det!
Sedan har du totalfel om att bensinbilsägaren behöver "åtskilliga år" för att komma upp i "det skatteuttag" som elbilsköparen betalar i extra moms på det högre inköpspriset som du ogenomtänkt babblar om. Om en bensinbilsägare kör 2 000 mil per år och förbrukar 0,6 liter per mil, ger detta 1 200 liter bensin. Om vi tänker oss en skatt på 67 procent, blir skatten på 15 kronor per liter 10,05 kronor per liter - alltså 12 060 kronor i skatt per år. Det tar således bensinbilsägaren mellan två och tre år att betala de där 20 000 till 40 000 kronorna som du tog upp - verkligen inte "åtskilliga år". Men hur som helst, elbilsägaren får en bonus på 60 000 kronor, så det blir fel hur du än försöker.

Så här är det: Vi måste hålla isär ökningen av den nationella elförbrukningen om "alla ska köra en elbil" och kostnadsökningen för elförbrukningen för det enskilda hushållet (och givetvis för alla konsumenter, eftersom företagen kommer att lägga den ökande kostnaden på just konsumenterna). Ökningen av den nationella elförbrukningen om "alla ska köra en elbil" kanske blir "bara" tio procent som en del påstår, men priset på el kommer att flerdubblas! Anledningen är att efterfrågan kommer att överskrida tillgången med råge. Dessutom säger elbolagen att de måste investera tiotals miljarder i elnätet för att klara eldistributionen. Givet att ALLA elförbrukare får vara med och betala - med eller utan elbil. Givet är också att staten måste ta in alla de skattemiljarder som den förlorar när allt fler går över till elbilar. Självklart kommer det att "uppfinnas" nya skatter. I bästa fall kommer dessa nya skatter att drabba bara elbilsägarna, men sannolikheten är stor att alla kommer att tvingas att betala - även de gamla och fattiga på våra äldreboenden.
Det är förbluffande hur korkade många svenskar tycks vara när det kommer till att se omfånget i frågan - och då är ordet korkade ändå en stark underdrift.

Ett vardagsexempel: Ett hushåll förbrukar 17 000 kWh per år, 5 000 till hushållselen och 12 000 till uppvärmning och varmvatten (jag tänker mig här bergvärme). Om det här hushållet köper en Tesla med 90-kWh-batteri och kör cirka tio mil om dagen allt inräknat, kommer det här hushållet att behöva ladda bilen MINST två gånger per vecka - alltså 180 kWh. På årsbasis ger detta 8 640 kWh - alltså en ökning av elförbrukningen med drygt 50 procent! Och när elpriset väl har rakat i höjden kan det aktuella hushållet glömma de idag "billiga" driftskostnaderna för sin elbil. Och vad värre är: Hushållets grundförbrukning på 17 000 kWh kommer också att drabbas av det galopperande elpriset. Resultatet blir en elräkning för hushållet i exemplet som totalt kommer att öka med flera 10 000 kronor per år när tillgången på el blir otillräcklig, elpriset flerdubblas och staten tar ut nya skatter. Så är det. Sorry.

Och som vanligt: Elproduktionen till elbilar ska ses GLOBALT och inte ur ett snävt, präktigt svenskt perspektiv. Det är den globala aspekten som är relevant i sammanhanget.

#27
2018-11-30 22:41

Premiera Elbilar och tänk på Earth Hour och byt glödlampor = feltänk. Oj oj. Bygg elefanttjocka distributionsnät kors å tvärs i landet från det enorma kärnkrftverket som byggs vid mitt hus ( jag bjuder på platsen ). Spara och slösa fanns på min tid (skoltidning) Min bils miljöavtryck är minimalt mot elbilsbatteriets - SKAMGREPP Miljödebatten förs av troligen hjärndöda??? Journalister följer lobbyströmmen, "känd Louise sång" - Only the ded fish follow the stream Jag kör en bensinare 98 oktan Prise the Lord.

#28
2018-11-30 23:20

Hela diskussionen är felvinklad, pengar är inget problem, det är statens ansvar och hela världens regeringars ansvar att sköta världen och se till att det finns ett fungerande samhällssystem och en fungerande civilisation, detta ansvar skall inte läggas på privatpersoner eller företag.
Detta innebär att man måste sluta slösa skattepengar på dumheter och inkompetens och investera dem i nödvändigheter istället.

Världens regeringar och ledare flyr från sitt ansvar och missköter sin uppgift.

Allt handlar om tillgången på en kraftfull och effektiv energikälla vars nackdelar är minimala och hanterbara, bortsett från framställandet av en ny typ av solpaneler med 100 % verkningsgrad, vilket ingen har lyckats komma på hur det ska kunna göras, finns det bara två sådana lösningar, fusionskraft och saltsmältreaktorer.

Båda dessa tekniker är teoretiskt fullt fungerande och skulle redan ha kunnat användas, om det inte varit för det faktumet att samhällets ledare, politiker och regeringar saknat intresse för att genomdriva införandet och användningen av denna teknik.
Fusionskraften har man exempelvis fördröjt med 20-30 år av politiska orsaker, tekniken är inte längre problemet.

Härmed kan man konstatera att det är världens ledare och regeringar som är det verkliga problemet, men de som överlåter makten till dessa ledare är de vanliga människorna som genom sin okunskap och sitt ointresse (som ledarna inplanterat i dem med listiga metoder som att hänvisa till "demokrati" - vilket är det samma som att inte bry sig, att rösta är inte att ta sitt ansvar, det är att vara oansvarig.) som är nyckeln till problemet, om vanliga människor inte tillät det skulle ledarna inte kunna missköta sina uppgifter och världen skulle se annorlunda ut.

Det här är det som är avgörande, allt annat som diskuteras är bara strunt avsett att dölja de grundläggande problemen för människorna och garantera att en förändring aldrig inträffar så att makteliten kan fortsätta att regera

#29
2018-12-01 08:48

Notarius... fel ute som vanligt. Citat ur Ekonomifakta: "Ända fram till budgetåret 1980/81 var bensinskatten öronmärkt för olika ändamål inom trafikområdet, såsom byggnation och underhåll av vägar. Idag finns ingen sådan koppling utan de intäkter som bensinskatten genererar går direkt till den gemensamma statskassan."

#30
2018-12-01 09:03

Notarius
Jag har bergvärme och har knappast 12000 kWh för uppvärmning. Hittepåsiffra?

#31
2018-12-01 10:02

Jag gillar att insändaren vill föra en saklig diskussion men inte orkar läsa på eller gräva djupare i det sakliga som ska diskuteras.
Att insändaren sen fortsätter att spekulera känns rätt osakligt.

Detta känns ändå rätt sakligt i sammanhanget.
https://www.di.se/hallbart-naringsliv/billigare-solceller-eldar-pa-redan...
Sen så bör man ju ändå tänka till innan, saker är allt som oftast "billiga" av en anledning.

#32
2018-12-01 12:23

Och elpriserna fortsätter stiga, stiga, stiga...

https://www.di.se/nyheter/elpriserna-rusar-efter-torr-host/

#33
2018-12-01 13:06

Axa, för ren nyfikenhets skull: Kan du ange dina bergvärmesiffror (husets storlek, borrdjup, pump och kWh-förbrukning). Jag är osäker på om du anser att mina 12 000 kWh för mycket eller för lite. Jag gissar på att du anser att siffran är för hög? Oavsett så fanns det en anledning till varför jag satte siffran till totalt 17 000 kWh: För att enkelt kunna visa att en Tesla som laddas två gånger per vecka ökar hushållets elförbrukning med nästan exakt 50 procent. Enkla siffror att hålla i huvudet, alltså. Skulle hushållets totala elförbrukning vara lägre än 17 000 kWh, blir ju Teslans inverkan än mer märkbar - kanske ända upp till 60 procent. (Givet att vi fortfarande pratar om ett villahushåll.)

I övrigt är det som jag skrev i mitt långa inlägg ovan: Det är inte bara laddningen av elbilen som kommer att drabbas drastiskt av ett galopperande elpris utan också kostnaden för hushållets totala elförbrukning. Inte många tänker på detta.

#34
2018-12-01 13:04

El i Sverige är ju fortfarande hyffsat billigt och när väl el-bilen blir mer och mer vanlig så är det väl inte otänkbart att det blir någon form av kilometerskatt.
Däremot är det ju intressant i andra länder såom t.ex. UK där man har generellt låg standard på hus och uppvärmning (dock varmare klimat) större inkomstklyftor osv.

#35
2018-12-01 16:18

Notarius
Under 2017 gjorde jag av med drygt 8000 kWh uppvärmning OCH hushållsel. Alltså totalt. Huset är 140 kvm. Vad gäller själva bergvärmen så har jag inte större koll än att hålet är iallafall 80 m.

Som konsument har jag ju ekonomiskt intresse av att leva energieffektivt. Jag tycker jag lyckas ganska bra. Om många fler tänkte som jag skulle det finnas betydande utrymme i svenska elnät.

#36
2018-12-01 20:44

Sen så ska man komma ihåg att vi/staten får in mer flis på elskatter än på bensinskatter.

#37
2018-12-02 10:35

Skall man kika på elförbrukningen för det fall att alla kommer köra eldrivet, så bör man nog börja med att kika på hur folk idag kör sina bilar. Dvs hur kommer den verkliga laddningen se ut? Sedan får man lista ut vilken kravställning gentemot bilindustrin detta skall skapa. Jag törs säga att den stora majoriteten av oss kör så lite, så det räcker med 3-4 A laddning över natten för att hela tiden hålla batteriet på topp (batterier sägs må bäst av att vara fyllda till 80%. 100% kör man i bara när det verkligen behövs).

Med denna svaga laddning så kommer inget elbolag/elnät få problem med överbelastning eller elbrist, inte heller behöver man bygga om alla sveriges garage med snordyr och överdrivet girigt prissatt utrustning. Det räcker bra med befintligt eluttag, och de nya som behövs blir inga dyra saker (typ uttag på lyktstolpar etc för de som gatuparkerar).

#38
2018-12-02 16:43

- Elnätet kommer inte att vara ett problem så länge folk laddar LÅNGSAMT på NATTEN som LeifV säger.
Dygnsvariationerna i belastningen är redan idag så stora att man har utrymme för att ladda hela Sveriges personbilsflotta nattetid.
Man måste vara medveten om att en genomsnittlig elbil trots allt bara kräver omkring 2500 kWh per år vilket är ungefär en tiondel av vad en villa med direktverkande el konsumerar, eller ungefär lika mycket som hushållselen i en lägenhet (varmvatten, värme och el för tvättmaskin/tork inte inräknat).

- Att driva alla Sveriges fem miljoner bilar på el skulle kräva ca 11 TWh per år. Vi konsumerar ungefär 130 TWh per år och exporterade förra året 19 TWh. Sedan 2001 har förbrukningen i landet dessutom sjunkit med ca 10 TWh.
Utrymme finns alltså för att ladda bilar så länge det görs på rätt sätt.
Börjar man däremot med elvägar, som ger en kraftig belastningsökning när nätet är som mest belastat, eller vätgas, som kräver ungefär tre gånger så mycket el, då lär man få problem i längden.

- Att lägga ner två fungerade reaktorer i Ringhals är vansinne då strömmen från dessa två hade räckt för att driva samtliga personbilar i landet på el, men kommer trots det inte att leda till någon större import av el eftersom vi redan exporterar såpass mycket.

- Vad gäller skatten så betalar personbilisterna idag ungefär dubbelt så mycket som alla kostnader de orsakar och bilisterna subventionerar därmed både lastbilar, godståg och stadskassan. Detta är inräknat "miljökostnader" som utsläpp, partiklar och buller.
Går vi över till el så kommer staten få in mer pengar på elskatt samt på att mindre pengar lämnar landet för oljeinköp och "miljökostnaderna" kommer samtidigt att sjunka.

Skulle staten beskatta bilisterna så att dom bara betalar dom kostnader dom själv orsakar skulle därför troligen en skatt på omkring 5000 kr per fordon och år räcka.

Den stora frågan är därför snarast om staten i framtiden kommer låta det bli så billigt som det borde vara att åka bil, eller om man kommer fortsätta använda bilisterna som kassako för att slippa att höja de skatter och avgifter man egentligen borde höja.

#39
2018-12-02 19:47

Ett exempel till Notarius, appropå energiförbrukning i villor.
Jag har ett hus från 1946. Timmerstomme på nedervåning plank på övervåning. Ingen isolering förutom lite sågspån och och ett par extra dm lösull på vinden, hyfsat modern tvåglas energirutor. 200m2 i 1,75 plan + källare på 100 m2
390m slang (ytjordvärme) 6 m2 poolsolfångare som ”laddar” värme i marken sommartid.
Totalt förbrukar jag 14.500 kWh inklusive hushållström.
Men kommer trotts det troligen inte köpa en Tesla. Men kanske en annan elbil då utvecklingen går framåt inen rasande fart.

#40
2018-12-05 12:25

Det tycks finnas elbilsentusiaster och alarmister som tror att vi måste, som det heter "ställa om" och köpa elbilar nu direkt helst igår, annars går jorden under. Så ser det inte ut, vi kommer att ha tillgång till flytande bränslen som kan driva diesel-, och bensinbilar under mycket lång tid framöver, sannolikt för alltid. Om vi inte förbjuder dem. Men till vilken nytta? Exakt ingen alls

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.