Nästa artikel
Rosttest: Citroën C3 Aircross (2017)
Rost

Rosttest: Citroën C3 Aircross (2017)

Publicerad 8 februari 2018 (uppdaterad 10 april 2018)
Citroën C3 Aircross.
Bra konstruktion som inte samlar smuts och inga plastsköldar. Läs mer i Vi Bilägares rosttest.
Alla karossdetaljer, avgasystemet och komponenter i upphängningar etc. är av stålplåt. Underredet är fritt från plastsköldar. Innerskärmarna fram och bak är av plast, skärmkanterna bak av en bra, icke smutssamlande konstruktion. Hörnpartierna i dörrar, motorhuv och baklucka har dålig tätning, medan de nedåtvända tröskelskarvarna har bättre tätning.

De flesta av underredets skarvar är tätade och slitskyddet är överlag godkänt, men lite sämre i bakpartiet. Behandlingen av hålrum och balkar, liksom i motorhuv och dörrar, får godkänt men är bitvis ojämn. Låg blästringsrisk för karossen, men stänklappar saknas.

Rostskyddsgaranti: 12 år.

Besiktningen gjordes av Rostskyddsmetoder AB
 

Testinformation

Betyg rost: 3 av 5

Betyg

  • 5. Materialval, konstruktioner och övriga skyddsåtgärder är effektiva. Rostangrepp bör inte komma inom de första sex åren.
  • 4. Välgjort rostskydd med några tveksamma konstruktionslösningar som på sikt kan orsaka problem.
  • 3. Normalbra rostskydd där någon form av behandling gjorts i fabrik eller i efterhand. Konstruktioner/material kan under en tid rädda sämre behandling.
  • 2. Behandlingen är sparsam eller saknas ofta helt och hållet. Oftast enbart material av stål. Angrepp inom några år, inte alltid synliga för blotta ögat.
  • 1. Undermåligt rostskydd. Bilarna klarar inte en vinter på saltindränkta vägar utan angrepp. Behandling rekommenderas omgående.
Så här går rosttestet till:

Det är insidan som räknas. En vacker utsida behöver nödvändigtvis inte betyda inre egenskaper av toppklass. Vi Bilägares rostskyddstester bygger på prognoser, en samlad bedömning av hur väl en bilmodell kan motstå angrepp under garantitiden. Som ett viktigt instrument används fiberoptik för att kunna kika in i hålrum och balkar. Märk väl att prognoserna inte inkluderar lackkvalitet som också kan ge rostskador, utan enbart grundskyddet. Framtida lack- eller limsläpp är omöjliga att förutse. Revidering av betyg förekommer om uppföljningar efter några år visar på annat resultat.

Faktorer som påverkar bedömningen:

Materialval. Karossdelar av aluminium och plast ger plus i kanten. Så länge materialet består av stål finns alltid rostrisk.
Konstruktioner. Design med avsikt att bygga bort rostfällor premieras, ju färre skarvar, desto bättre.
Rostskyddsmedel. Förzinkningen (galvaniseringen) nöts ned med tiden, liksom grundlacken. Nötningsskydd och vax i hålrummen ses som en bra gardering.
Tätning. Skarvar behöver limmas och tätas. Hur väl detta har gjorts påverkar bedömningen.
Instängd fukt. Plastskydd som inte håller tätt och filtmaterial/polymerer som binder fukt är en grogrund för framtida angrepp.
Prisklass. Rostskyddsbetygen sätts alltid i relation till den storleks- och prisklass som objektet tillhör. Det betyder att kraven ökar ju högre status och prisklass som bilen har.

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#l • Uppdaterat: 2018-02-09 15:25
Raphael

N-iklas, PSA använder en stor del galvanisering och det är inget som ViB bedömer. Man kan nämligen inte se på en galvanisering om den är bra eller dålig, det är något som visar sig genom åren. Därför är det inget som ViB kommenterar. Praktiskt så är PSA:s galvanisering av hög kvalitet och plåtkvaliteten är hög, det gör att rost är ovanligt förekommande även på äldre bilar. PSA gör definitivt inga rostburkar. ViB ser nötningsskydd och vax i hålrum etc som en bra gardering, men de kan inte bedöma galvaniseringens kvalitet. En bra och korrekt utförd galvanisering håller länge och minskar nyttan och behovet av behandling med medel. Därför är detta med 3 eller 4 bara teori egentligen, det betyder inte att en bil som får en 4:a drabbas mindre av rost än en bil som får en 3:a. Det är inte så enkelt.

#m • Uppdaterat: 2018-02-09 15:27
Raphael

N-iklas, en faktor du bortser från det är att plastskydd - som Crossland använder - är en grogrund för rost för det kan samlas fukt och smuts bakom dem, därför är ViB för så lite platsskydd som möjligt.

#n • Uppdaterat: 2018-02-09 16:04
Raphael

N-iklas, "sämsta betyget i muntliga kommentarer"? Vad kommentarerna betyder och inte kan man träta om, men Opel har fått betyget 3 tidigare t ex Mokka. Nu är kommentarerna om den rätt korta, säger ingenting om hålrum, motorhuv etc, även om den säger att behandling under bilen är välgjord. Så vi kan konstatera att om man går efter kommentarerna så hittar vi inte direkt i dem förklaringar till betygen eller skillnader i betygen.

#o • Uppdaterat: 2018-02-09 22:47
GF

Klart med PSA:s köp av Opel. Det är PSA som bestämmer över som ska bygga till Opel med plattform, rostskydd m.m. Del lite egen Opel bestämmer som exempel små detaljer front och instrument. Det är nytt liv med PSA och glöm gamla GM på allt detaljer och goda ekonomi, om Opel lever framtid. Sånt är det livet!

#p • Uppdaterat: 2018-02-09 22:53
N-iklas

Med samtliga avses naturligtvis samtliga uppräknade exempel "hålrum och balkar, liksom i motorhuv och dörrar" det är 4 st. uppräknade exempel och samtliga avser dessa eftersom det är de som specificeras.
Du överreagerar på enstaka ord och väljer att tolka dem på värsta sätt varje gång.

Det vore ju också absurt att kräva specificering av exakt var... hur i all världen skulle det se ut?
"efter 12 cm har vi en ojämn fläck, sedan kommer nästa efter 17.3 cm och sedan en efter 8.7 cm och sedan är avståndet till nästa 4.6 cm"... absurt.

"Vi vet alltså inte om det är "bitvist ojämnt" på mindre eller mer utsatta områden på Aircross eftersom ViB inte har sagt det."

Jo visst vet vi det, skillnaden är att på Crosland säger man tydligt att det är en skillnad mellan de viktiga och mindre viktiga balkarna medan det på Aircross inte är en sådan skillnad utan det är ojämnt i hålrum och balkar, liksom i motorhuv och dörrar, det finns således ingen skillnad mellan viktiga och oviktiga utan det är lika över alla de fyra uppräknade områdena.

Visst är det rimligt att högre markfrigång kan minska påkänningar medan lägre borde öka det men det är ju ändå bara en gissning, det beror mycket på inte minst aerodynamik och i detalj hur hjulhusen, trösklar och karossidorna är utformade och det går inte att veta något om det fören bilen varit i trafik en längre tid.

Oavsett behov eller inte kvarstår faktumet att crossland är bättre utformad i material och skydd än Aircross.
Om det behövs eller inte är en gissning, utformningen är ett faktum.

Om vi tittar på 3008 så har den plastskydd på nedre delen av dörrarna trots att den har högre markfrigång än Aircross, hur följer det logiken att plastskydd inte behövs med högre markfrigång?

Galvanisering är ingen garanti i längden, det visar Audi som rostar bra när den blir gammal på de gamla modeller där man verkligen satsade på galvanisering och idag är galvaniseringens hållbarhet beroende på typ stål och process och om det finns det ingen uppgift.

Och allt återstår att se, det man kan se är hur något är utformat, hur det fungerar i längden är och förblir en ren gissning, ren spekulation är ren spekulation och kan inte framställas som ett säkert faktum.
Hur något ÄR det kan man se, hur något BLIR det vet man aldrig.

Att hävda att det rostar eller inte rostar i framtiden är en vansklig fråga, däremot om man istället ENBART talar om hur det är utfört och utformat då blir det en helt annan diskussion som går att föra med säkerhet och inte med spekulation.

Nej i dag drabbas inte bilar av rost vid plastskydd som man gjorde förr i världen, sådan finns det inget exempel på, är monteringen av tillräckligt hög kvalitet och precision är det inget problem, tekniken har gått framåt.

Däremot PÅ DEN ANDRA C3 är plastskyddet på skärmkanterna inte bra, det släpper igenom fukt och smutts som på gamla bilar därför att det är monterat med några få pluggar, de är inte permanent monterade och där kan mycket väl rost uppstå en gång, kanske, förutsättning finns.
Detta vet jag därför att en ägare till en C3 i närheten tappade en sådan panel.

Man kan inte jämföra en plastpanel på en dörr med en plastskiva under bilen, det finns ingen likhet mellan dem i montering, användning eller motståndskraft och när vi bilägare berömmer avsaknad av plast skivor under bilen talar man om något helt annat som inte har något med den aktuelle frågan att göra.

Det är de muntliga kommentarerna som är avgörande, det är förklaring och information som förklarar betyget, en siffra säger ingenting utan bakgrundsbeskrivning.

#q • Uppdaterat: 2018-02-10 11:27
Peugo

Håller dessa prognoser som ett skämt men får hoppas att de flesta andra som läser dessa också förstår det!?

#r • Uppdaterat: 2018-02-10 19:43
Raphael

N-iklas, det är fortfarande din tolkning att det är ojämnt på alla de ställena men fortfarande så specificerar inte ViB var det är ojämnt. Och att det är ojämnt innebär inte att det är dåligt eller obehandlat utan bara mer eller mindre tjockt. På vilket sätt dwtta skulke påverka vet inte du.

Plastsjok på sidorna är en designgrej. Citroën hade faktiskt airbumps på sidorna på för-produktionsmodellerna men tog bort dem i sista stund innan slutlig produktion. Beslutet hade inget med blästringsrisken att göra.

Peugeot 3008 har dem, inte pga blästringsrisk utan för att designteamet tyckte bilen såg tuffare ut med dem än utan dem. De ingår i bilens design-profil.

Det är väl t ex ingen som tror att ”ski-plates” i plast fram och bak gör någon nytta, men de adderar karaktär till utseendet.

Jag är fullt medveten om att galvanisering kan vara av olika kvalitet, det är inget ViB bedömer eftersom det inte går att se det på utsidan - det har jag redan talat om. Och jag skrev också att PSA har en hög kvalitet på deras galvanisering för det är deras tradition. Därför är det ovanligt att se rostiga PSA-bilar, för karosserna är - i praktiken - motståndskraftiga mot rost, mer än ViBs betyg visar. Och det beror just på galvaniseringens höga kvalitet i kombination med bra plåt.

#s • Uppdaterat: 2018-02-11 00:12
N-iklas

I grund och botten är det mest intressanta att lyfta fram och belysa skillnader mellan två i grunden identiska bilar, det är dessa skillnader en e.v. köpare bör vara intresserad av.

I stället för att sopa de mindre detaljskillnaderna under mattan och förneka att de finns, bör de lyftas fram och belysas så mycket som möjligt då andra normalt mycket större skillnader inte finns.

Jag anser att det finns tydlig skillnad i viss utrustning, men också i själva utförandet av bilen, det är en märklig inställning att konstant hävda att den ena bilen på precis varenda punkt alltid är helt överlägsen den andra, då det helt uppenbart inte är så.

När verkligheten istället ser ut så att båda bilarna har sina specifika starka punkter där de erbjuder något som den andra helt klart inte erbjuder.
Och omvänt svaga punkter om man lägger vikt vid just den detaljen där respektive kan vara sämre än den andra - detta beror på att man har valt att lägga pengarna på olika saker och prioritera olika punkter och egenskaper.

När man lägger pengar på en punkt och ett utförande så innebär det oundvikligen att man måste spara in på en annan punkt där man inte kan göra en lika stor satsning.
Var man satsat på respektive och var man sparat in syns tydligt.
Det är på denna punkt som karaktären hos respektive bilmärke skiner igenom allra mest.

Detta är inget att förneka utan att konstatera och det innebär att båda är bättre än den andre på vissa punkter och kanske sämre på andra och det är något alla får vara så vänliga att acceptera därför att så ser verkligheten ut.

Att konsekvent förneka detta ser endast löjligt ut.

#t • Uppdaterat: 2018-02-11 11:26
Raphael

N-iklas, ditt inlägg ter sig obegripligt. Det är väl ingen som har påstått att de är identiska?! Visst de har olika utrustningar, de har olika stolar, de har olika justering av fjädring och stötdämpning, Grip Control finns till Aircross men inte till Crossland, de har helt olika interiörstilar osv. Jag har pekat ut mängder med skillnader i våra samtal men du har ändå alltid envisat hävdat att Crossland är en Peugeot, och nu påstår du plötsligt att skillnader finns när du tidigare alltid förnekat dem.

Det är det som "ser löjligt ut" i min mening, det är ju inte jag som har "förnekat" skillnader - jag har ju påpekat dem flera gånger, jag har ju talat om skillnader i förarmiljö och fjädringssättning och tusen andra saker och hävdat att Crossland följer en Opel stil - utan det är du som har förnekat skillnaderna i din iver att hävda att Crossland är en Peugeot. Din kommentar ser jag närmast som absurd sett till hur du har betett dig i våra diskussioner.

#u • Uppdaterat: 2018-02-11 13:19
N-iklas

Problemet är att du är så fixerad vid ditt eget tänkande att du helt enkelt inte kan förstå vad någon säger till dig om man säger något som avviker från ditt tänkande.

Du tar allt och vrider till både innehåll och innebörd för att ge det ett helt annat innehåll och en helt annan betydelse än det ursprungligen hade.

Jag skriver absolut inte det du påstår, din tolkning av ovanstående text och dess innehåll är helt felaktig.

Men vi kan ju igen försöka få dig att förstå även om det inte går.

"Det är väl ingen som har påstått att de är identiska?"

Det är ju det de är, det är två i grunden identiska bilar, det är ingen som påstår det - det är ett faktum.
Det du inte förstår här är ordet "i grunden" du tycks inte förstå vad det betyder och tolkar därmed in helt fel innebörd.

Det betyder att all grundläggande teknik och konstruktion i kaross och drivlina och avstånd, mått placering, elsystem, elektronik är till största delen exakt den samma i båda bilarna.

"till största delen" betyder att det finns detaljskillnader i placering och enskilda mindre detaljkomponenter som klimatkontrollen i Crossland men att det finne en sådan panel ändrar inte på hela bilen på ett dramatiskt sätt, det är fortfarande samma elsystem bakom denna panel.
Det är bara en detalj, precis som skärmkontrollen i Aircros det är bara en detalj, det innebär inte att det blir en helt annan bil.

Det som skiljer är bara mindre detaljförändringar, vad som är en mindre detaljförändring förstår du uppenbarligen inte heller.

Det är de skillnader du räknar upp t.ex. men istället för att se dem som mindre detaljskillnader som de är, betraktar du dem som enormt stora jättelika skillnader.

Ditt synsätt gör att du feltolkar innebörden i det jag skriver och förstår inte alls vad jag menar.

Och som vanlig försöker du vrida till innehållet och betydelsen och tolka allt som sägs för att det ska gynna din agenda.

Det som du har förnekat är att Crossland kan var bättre än Aircross på ett antal punkter, de punkter där Crossland är bättre vill du bortförklara och förneka, du påtalar skillnader, men ditt syfte med det är att framhålla hur mycket bättre Aircross är på grund av dessa skillnader och hur mycket sämre Crossland är just på grund av dessa skillnader.

"det är en märklig inställning att konstant hävda att den ena bilen på precis varenda punkt alltid är helt överlägsen den andra, då det helt uppenbart inte är så."

Du förnekar konsekvent att Aircross på någon enda punkt kan vara sämre än Crossland.
Du talar bara om skillnader men har en agenda som innebär att dessa skillnader inte har samma innebörd, när det handlar om Aircross innebär skillnaden alltid att Aircross är överlägsen. när det handlar om Crossland innebär skillnaden alltid att den är sämre.

Det är möjligheten att båda kan vara bättre än den andre på sina starka punkter du förnekar och det är detta som får dig att se löjlig ut.

Aircross är inte överlägsen på allt och det är inte två totalt olika bilar det är bara detaljer som skiljer
betydelsefulla detaljer - betydelsefulla - inte därför att de är enorma, jättelika utan därför att det är det enda skillnader som finns... - som du inte ger likvärdig betydelse utan som du vrider till och ändrar på precis om du har lust för att det ska passa din agenda.

Aircross har mer flärdfull lyxutrustning i inredningen än Crossland och högre markfrigång med inriktning på att vara mer SUV med mer duglighet på dåliga vägar vilket antispinnsystemet signalerar tydligt.

Crossland är mer en vanlig bil med högre sittposition, funktionell, mer praktiskt robust, bättre skydd för nedre delen av karossen, bättre rostskydd, bättre strålkastare, vardagsvänlig och förnuftig istället för en underhållnings lekstuga som Aircross som i stället för dessa praktiska detaljer erbjuder underhållning och flärdfull lek i inredningen - precis den skillnad de båda bilmärkena står för, lek på ena sidan och funktionalitet på den andra.

Det är inte bara skillnader som du påstår, det är så att båda är bättre än den andra på specifika punkter ur specifika synvinklar och det är det du inte kan erkänna.

Aircross är alltid bättre men Crossland kan ju aldrig vara bättre på något enligt dig.

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.