Bild
Nästa artikel

"Ingen koppling mellan matpriset och etanolbilar"

Reportage

Svenska etanolbilar är inte skyldiga till att världens matpriser stiger. Men Christina Engfeldt, talesperson för FAO, FN:s organ för mat och jordbruksfrågor i Norden, vill trots det inte uppmuntra användningen av biodrivmedel.

- Vi måste lägga om vår livsstil och inte i onödan förbruka naturens resurser. Det bästa är att undvika bilen men om man ändå måste bör man välja en så energieffektiv bil som möjligt, säger hon.

Christina Engfeldt målar upp bilden av en värld där befolkningen ökar i samma takt som orättvisorna och rovdriften på våra gemensamma tillgångar. Hon säger att vi idag egentligen har tillräckligt för att föda hela jordens befolkning. Dock är resurserna så ojämnt fördelade att 862 miljoner människor är undernärda.  Hungern i världen snarare ökar än minskar.

- Vi hyser oro för att världen i framtiden inte kommer att kunna föda sin befolkning. Såväl mark som vatten är begränsade tillgångar som vi måste använda där de gör mest nytta. Men om vi inte förstör våra ekosystem, kan vi mycket väl föda hela jordens befolkning också i framtiden.

Under de senaste åren har världens matpriser ökat kraftigt. I utvecklingsländerna finns många människor som idag lägger 75-90 procent av sina inkomster på mat. FAO:s index för livsmedelspriser ökade med 37 procent från december 2006 till december 2007. Alla varor utom socker stiger i pris, vetet blev 76 procent dyrare under perioden och rispriset ökade med 66 procent. Att matpriserna stiger beror dock inte på etanolbilarna, säger Christina Engfeldt.

- Vi ser inga direkta kopplingar mellan matpriserna och de biobränslen som används i Sverige. Däremot finns det en direktkoppling till det stigande oljepriset som fördyrar såväl produktion som distribution.


Även om den etanol som säljs i Sverige inte direkt påverkar matpriserna, finns det etanol som definitivt gör så. USA passerade förra året Brasilien och blev världens största tillverkare av etanol och hon är kritisk mot den etanol från majs som framställs där.

- USA:s satsning på majsetanol har medfört att priset på majs i Mexiko har flerdubblats! Majs är ineffektivt när man gör biodrivmedel av det och produktionen kräver mycket vatten. Dessutom kan inte verksamheten bära sig själv ekonomiskt så USA:s regering subventionerar majsodlarna med 50 procent av deras inkomster!

Men även etanolen från sockerrör i Brasilien kan vara problematisk. Konkurrensen om marken tvingar boskapsuppfödarna att driva sina djur norrut för att nå billiga betesmarker, menar hon. Det kan leda till skövling av regnskogen i Amazonas. De arbetare som skördar sockerrör lever också under mycket svåra sociala villkor som vi skulle se som oacceptabla om det var en verksamhet som bedrevs i vår del av världen.

Det tråkiga är att det inte finns några enkla lösningar, säger Christina Engfeldt. I grunden handlar det om att vi måste hitta ett nytt sätt att leva som är ekologiskt hållbart.                                                   
Taggar: Reportage

Kommentarer

#1
Rolle
2008-07-11 19:26

Den etanol som Christina avser är naturligtvis etanolen från de brasilianska sockerrören som enligt världsbanken inte har haft nämnbar påverkan på våra allt högre matpriser. Tyvärr så finns det betyande risk enligt den senaste forskningen för att den brasilianska etanolen bidrar med en högre grad av växthusgaser än till exempel en dieselbil. Föreslår istället att vi riktar in oss på plug-in bilar och elbilar. T.e.x en plug-in bil med dieselmotor, det skulle då räcka med 10 TWh el för att ersätta 75% av den nuvarande bränsleförbrukningen av bensin/diesel för personbilar. I dag så har vi en elkonsumption av ca: 150 TWh el, så vi borde börja bygga ut våran elproduktionskapacitet är i Svergie.

#1
Saabnisse
2008-07-13 11:33

Nej Rolle diesel är ingen lösning.
Naturligtvis ska vi enbart använda oss av biobränslen och det bästa är biogasen.
Men visst skulle man kunna ha plug-in-hybrider men med gasdrivna generatormotorer.

Om vi kunde ta vara på all den biogas som produceras skulle vi i princip kunna driva praktiskt taget alla fordon med den.
Metangas produceras kontinuerligt, allt från ruttnande tång, det som finns i våra avloppsverk, gödsel, skogsavfall och trädgårdskomposter.
Genom att ta tillvara metangasen och omvandla den till energi och CO2 får vi en betydligt bättre miljö.

#1
Rolle
2008-07-13 12:50

Biobränsle = explotering av våra naturresurser, som FAO i högsta grad avråder ifrån. Biogas från avloppsverk m.m. kan på grund av den begränsade tillgången inte bli mer än ett marginellt bränsle för vår fordonspark. Dieseln som finns i stora kvantiteter är idagsläget det mest klimatvänliga alternativet när det gäller att kunna förse hela fordonsparken med bränsle . Redan omkring ca: 2015 så kommer elbilen och plug-in hybriden att finnas tillgänglig i stora kvantiter på marknaden.

#1
Tage
2008-07-13 22:11

Visst är en elmotordriven bil med batterier som laddas med en dieselgenerator ett mycket bra alternativ. En sådan generator bör inte dra mer än o,1 liter per mil och körsträckan kan bli normalt upp till 100 mil beroende på dieseltank.
För övrigt är vi många som vet bäst men någon kommer säkert likt
Einstein med en genial konstruktion.

#1
Rolle
2008-07-13 22:45

Tage...efter att ha tagit del av vad våra forskare och tekniker har att erbjuda oss för lösningar idag så framstår elmotor + diesel som det bästa alternativet, förhoppningsvis så kan vi succesivt minska på dieselanvändningen allt eftersom batterierna blir bättre. Med tanke på framtidens energiproblem så vore ju naturligtvis en energi-Einstein inte fel.

#1
Rolle
2008-07-14 12:17

Saabnisse, har tittat på den största biobränslekälla du anger, nämligen skogsavfall, enligt oljekommisionen och skogsindustrins egen hemsida så finns det potential för 20 TWh, 8 TWh grot (grenar m.m.) samt 12 TWh stubbar då till ett högre pris. Potenialen är tämligen lite och gör väl bäst nytta i ett kraftvärmeverk och vad händer med biobränslepriset om det blir en bristvara, erfarenheterna från etanolspåret förskräcker.

#1
Eric
2008-07-16 14:52

Var skall all denna el till el-bilar komma ifrån? Vind och sol? Jag hade önskat det, men förmodligen kräver det mer kol- och kärnkraft. Även om elmotorn är effektiv är elproduktion inte det. Ca 30% i ett kolkraftverk vad jag vet.
Biogas från avfall, gödsel och skogsavfall är det helt klart bästa totalalternativet och räcker till mycket enligt en rapport från Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Gasföreningen.
http://www.gasforeningen.se/upload/files/publikationer/rapporter/biogaspotential.pdf

#1
Rolle
2008-07-16 18:05

Eric...i fallet plug-in hybrid, 75% eldrift + 25% något annat bränsle.
75% eldrift skulle kräva ett eltillskott på ca 10 TWh, idag så producerar vi ca 150 TWh el, elbehovet skulle bara öka med 7%. Tyskland producerar redan idag ca: 25 TWh vindel.

#1
Rolle
2008-07-18 02:50

Eric.. har nu tittat lite på den rapport som du hänvisar till. Rapporten refererar b.l.a. till en rapport från 1992 (SOU 1992:90) som anger att energipotenialen från restprodukter från skogsindustrin skulle vara 95-110 TWh. Det kanske var sant 1992, i dagsläget gäller 20 TWh enligt Oljekommisionens rapport samt från skogsindustrins egen hemsida. Rapporten kommer från Lund, finns det ingen kritiskt granskning av innehållet från rapporter från Lund !, högst förvånande.

#1
Samuel - Civilekonom.
2008-07-31 19:32

Att påstå att höjningen av matpriserna på 70% beror på ren och okunskap och är inget annat än trams och rappakalja! Rolle mfl borde veta att den jordmarksarea som man odlar biobränsle på utgör knappt 1% av den totalajordbruksmarken. Att sedan påstå, som man gör i pressen tex, att frånfälle av 1% av jordbruksmarken skulle påverka 99% av den övriga markens prissättning är inget annat än trams, dravel och en oerhört tragiskt tankevurpa. Om man hypotetiskt skulle minska eller öka produktionen av en vara med blott 1%, kan någon enda logiskt tänkande individ då tro att priset på övrigt producerade varor skulle öka med 70%? Eller om man så vill om någon skulle minska sin arbetsinsats med 1% på en arbetsplats skulle det innebära att de andra skulle behöva arbeta 70% MER för att kompensera den minskade arbetstiden med 1%? Det man saknar i debatten är att priserna har ökat främst beroende på att krigshärar och politisk oro omöjliggjort skördearbete samt framförallt den torka som drabbat världen har drastiskt minskat skördarna med brist på livsmedel som följd. Vad gäller den vida torkan menar många att den har sin grund i de höga koldioxidhalterna, Co2, i atmosfären cilket är det som skapar den sk "växthuseffekten", vilket gör att det enda man kan göra är att miska på oljekonsumtionen och därmed långsamt återgå till normala Co2, nivåer och därmed ett bättre globalt klimat, allt annat lika. Ett steg vi kan ta gemensamt är att köpa etanolbil samt att köpa de bilmärken som är närproducerade och på så vi minska såväl transporter av den fysiska bilen som dess transporter på den sk "eftermarknaden" dvs reservdelar under dess livscykel.

#1
Bosse
2008-08-29 22:19

Fundera på två obegripligheter:

1. Varför pressar inte staten på utbyggnaden av fordonsgasmackar? De är dyra men det finns subventioner. Biogasbilar skulle kunna spara massor av bensinimport!

2. Varför har inte Volvo eller SAAB redan en biogashybrid på marknaden? (Svar: de drivs av amerikanska fortsätt-som-vanligt-så-fixar-det-sig-nog-nissar. Amerikanska Volvo PV har slutat!!! bygga gasbilar. Svenskägda Volvo Lastvagnar och bussar jobbar aktivt med hybrider och andra framtidslösningar.)

#1
Micke Rönn
2009-05-04 18:52

Hej jag har en liten fråga angående artikeln.
Vem är författaren?
Mvh Micke

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.