Bild
Nästa artikel

"Den som kör etanolbil i Sverige kan känna sig helt lugn"

Reportage

Etanolbilar är ett omdiskuterat ämne i Sverige. Vi Bilägares Tommy Wahlström har fått en pratstund med miljöminister Andreas Carlgren - och ställer åtta heta miljöfrågor.

Hallå där... miljöminister Andreas Carlgren:

1. Är etanolbilar ett effektivt sätt att minska trafikens klimatpåverkan?
– Ja, etanolen är definitivt ett sätt, därmed inte sagt det enda sättet. Den etanol vi har här i Sverige är bra och ger en kraftfull sänkning av koldioxidutsläppet jämfört med om man skulle köra samma bil på bensin.

– Jag önskar också att fler bilister skulle gå över till att välja snålare varianter av de vanliga bensin-och dieselbilarna. På sikt tror jag att elbilar blir den bästa lösningen för oss, gärna då i kombination med bilar som går på etanol.

2. Finns det en konflikt mellan produktion av mat och biodrivmedel?
– I dag används bara ungefär en procent av världens jordbruksareal för att producera biodrivmedel. Därför kan man inte säga att det idag finns någon reell konflikt. Däremot skulle det kunna bli en konflikt på sikt.

– Därför är det viktigt att vi jobbar vidare på att utveckla andra generationens etanol där man använder cellulosa för att framställa bränsle och därmed helt kan undvika problemet. Vi ligger långt framme i Sverige när det gäller den här tekniken och det är viktigt att vi fortsätter att utveckla den.

3. Hur ser du på den etanoldebatt som blossat upp?  
– Det är bra att den här saken diskuteras men det är inte bra om folk blir så osäkra att de inte vågar köpa en etanolbil. Den som kör etanolbil i Sverige kan känna sig helt lugn. Den etanol man tankar här är bra för klimatet. Men debatten är också bra för att den leder till diskussioner i EU som kan komma att ge oss en certifiering av biobränsle.


– Därmed kommer vi på sikt bort från bränsle som är dåligt. Jag har också varit med och lanserat den här diskussionen i FN och även där kommer vi snart med riktlinjer som kommer att hjälpa oss att utveckla biodrivmedel på ett bra sätt.

4.Etanolbilarna dominerar stort miljöbilsförsäljningen. Finns det anledning att söka åtgärder för att styra över fler konsumenter mot de andra typerna av miljöbilar som finns?
– Miljöbilspremien är teknikneutral. Det är inte meningen att vi politiker ska sitta och bestämma vilken teknik som ska användas. Vi sätter upp utsläppskriterier och sedan får konsumenterna välja bland de olika tekniska lösningar som finns för att nå dessa kriterier.

– Vi ger också extra stimulans till gasbilarna genom att vi har tillfört extra pengar för att stödja utbyggnaden tankställen. Tyvärr har inte branschen varit så intresserad som vi hoppades. Det finns fortfarande 150 miljoner som skulle räcka till att tredubbla antalet gaspumpar i Sverige men intresset att söka de här pengarna är svalt.

5. Många bilköpare känner en stor osäkerhet idag kring hur bränslepriser, subventioner och regelverk kommer att se ut i framtiden. Nuvarande miljöbilsbestämmelser gäller till 31/12 2009 (miljöbilspremien), 31/12 2011 (tjänstebilsbeskattningen) och 1/8 - 2012 (lagen om trängselskatt). Har regeringen några planer på att i förtid ändra dessa regler?
– Jag håller inte med om att det idag skulle finnas någon stor osäkerhet. Tvärtom kan man med säkerhet säga att oljepriset kommer att fortsätta stiga. Det gör bensin och diesel dyrare på sikt. Därmed vet vi också att miljöbilarna kommer att löna sig även i framtiden. Men idag har jag inga planer på att ändra de datum som tidigare beslutats.

6. Vad är din bedömning, behöver miljöbilsförsäljningen stimuleras med bidrag och skattelättnader även efter att nuvarande incitament löpt ut?  
– Miljöbilspremiens syfte har varit att sätta igång marknaden. Det har vi lyckats långt över förväntan med. Miljöbilspremien gäller i år och nästa år och som start för marknaden räcker det.

7. Hur ska man som konsument veta vad man ska välja för att leva så klimatvänligt som möjligt?
– Ofta finns en ekonomisk aspekt med som man kan ha som rättesnöre. Låg förbrukning innebär lägre driftskostnader och lägre utsläpp. Vi arbetar på att få fram en europeisk energieffektivitetsmärkning för bilar och det skulle naturligtvis underlätta.

– Sedan kommer dessutom olika typer av miljömärkning för bränslet, bland annat håller Svanen på med en miljömärkning för etanol.

8. Vilken typ av miljöbil skulle du välja om du var tvungen att gå ut och köpa en ny bil idag?
– Jag bor så bekvämt att jag inte behöver bil men om jag var tvungen, skulle jag köpa en etanolbil. Biogas är visserligen ändå bättre för miljön men jag skulle ändå välja etanolen eftersom den är mer praktisk och lättare att använda.

Taggar: Reportage

Kommentarer

#1
Samuel - Civilekonom.
2008-07-31 19:33

Att påstå att höjningen av matpriserna på 70% beror på ren och okunskap och är inget annat än trams och rappakalja! Rolle mfl borde veta att den jordmarksarea som man odlar biobränsle på utgör knappt 1% av den totalajordbruksmarken. Att sedan påstå, som man gör i pressen tex, att frånfälle av 1% av jordbruksmarken skulle påverka 99% av den övriga markens prissättning är inget annat än trams, dravel och en oerhört tragiskt tankevurpa. Om man hypotetiskt skulle minska eller öka produktionen av en vara med blott 1%, kan någon enda logiskt tänkande individ då tro att priset på övrigt producerade varor skulle öka med 70%? Eller om man så vill om någon skulle minska sin arbetsinsats med 1% på en arbetsplats skulle det innebära att de andra skulle behöva arbeta 70% MER för att kompensera den minskade arbetstiden med 1%? Det man saknar i debatten är att priserna har ökat främst beroende på att krigshärar och politisk oro omöjliggjort skördearbete samt framförallt den torka som drabbat världen har drastiskt minskat skördarna med brist på livsmedel som följd. Vad gäller den vida torkan menar många att den har sin grund i de höga koldioxidhalterna, Co2, i atmosfären cilket är det som skapar den sk "växthuseffekten", vilket gör att det enda man kan göra är att miska på oljekonsumtionen och därmed långsamt återgå till normala Co2, nivåer och därmed ett bättre globalt klimat, allt annat lika. Ett steg vi kan ta gemensamt är att köpa etanolbil samt att köpa de bilmärken som är närproducerade och på så vi minska såväl transporter av den fysiska bilen som dess transporter på den sk "eftermarknaden" dvs reservdelar under dess livscykel.

#1
Samuel - Civilekonom.
2008-07-31 19:33

Att påstå att höjningen av matpriserna på 70% beror på ren och okunskap och är inget annat än trams och rappakalja! Rolle mfl borde veta att den jordmarksarea som man odlar biobränsle på utgör knappt 1% av den totalajordbruksmarken. Att sedan påstå, som man gör i pressen tex, att frånfälle av 1% av jordbruksmarken skulle påverka 99% av den övriga markens prissättning är inget annat än trams, dravel och en oerhört tragiskt tankevurpa. Om man hypotetiskt skulle minska eller öka produktionen av en vara med blott 1%, kan någon enda logiskt tänkande individ då tro att priset på övrigt producerade varor skulle öka med 70%? Eller om man så vill om någon skulle minska sin arbetsinsats med 1% på en arbetsplats skulle det innebära att de andra skulle behöva arbeta 70% MER för att kompensera den minskade arbetstiden med 1%? Det man saknar i debatten är att priserna har ökat främst beroende på att krigshärar och politisk oro omöjliggjort skördearbete samt framförallt den torka som drabbat världen har drastiskt minskat skördarna med brist på livsmedel som följd. Vad gäller den vida torkan menar många att den har sin grund i de höga koldioxidhalterna, Co2, i atmosfären cilket är det som skapar den sk "växthuseffekten", vilket gör att det enda man kan göra är att miska på oljekonsumtionen och därmed långsamt återgå till normala Co2, nivåer och därmed ett bättre globalt klimat, allt annat lika. Ett steg vi kan ta gemensamt är att köpa etanolbil samt att köpa de bilmärken som är närproducerade och på så vi minska såväl transporter av den fysiska bilen som dess transporter på den sk "eftermarknaden" dvs reservdelar under dess livscykel.

#1
klyså
2008-08-13 00:46

Om vi vill använda biomassa (odlad energi) till att minska växthuseffekten är det väldigt ineffektivt att göra etanol av den. Du skulle kunna ersätta mer olja och kol om du använde biomassa till att göra el och värme. Om man är intresserad av att minska växthuseffekten bör man utgå ifrån hur man bäst odlar marken för att minska utsläppen av växthusgaser. Inte hur man minskar en enskild bils utsläpp. Sluta också att bara prata om hur mycket odlingsbar mark som tas i anspråk, eller finns tillgänglig. Vattenfrågan är ett större problem än tillgänglig mark.

#2
D-link
2011-02-05 13:01

Jasså - men nu ska etanolbilarnas subvention tas bort. Så mkt för denne politikers ord!!

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.