Bild
Nästa artikel

"Svensk spannmålsetanol är lika klimateffektiv som den brasilianska"

Nyheter

Svensk spannmålsetanol minskar klimatpåverkan med 80 procent jämfört med bensin. Det visar en ny rapport av docent Pål Börjesson. Den svenska etanolen är därmed i klass med den brasilianska.

- Undersökningen visar tydligt att den vetebaserade etanol vi tillverkar i Sverige är lika klimateffektiv som den brasilianska. Pål Börjesson är en auktoritet på området och hans rapport bör få åtskilliga aktörer att tänka om, säger Erik Herland, näringspolitisk chef på Lantmännen Energi.

Pål Börjesson, docent vid Lunds Tekniska Högskola, har studerat den svenska spannmålsetanolens klimatpåverkan. Och studien visar att den svenska etanolen minskar påverkan med 80 procent i jämförelse med bensin - framför allt tack vare effektiv odling.

- I etanoldebatten framstår det ibland som om det är grödan som avgör klimatnyttan. Så är det inte. Det avgörande är istället hur effektiv odlingen är och vilka lustgasutsläpp den har, vilket bränsle som används i etanolanläggningen, hur effektivt biprodukter tas tillvara och vilken typ av mark som används för odlingen, säger Erik Herland.

Pål Börjesson har angett ett flertal kriterier i sin studie för att säkerställa att "finetanol" produceras. Bland annat ska etanolanläggningarna drivas med biobränslen och biprodukter ska tas tillvara effektivt. Och studien ger positiva besked.

Pål Börjesson skriver i sin studie att: "Idag kan svensk spannmålsetanol betraktas som finetanol eftersom flertalet av kraven ovan är uppfyllda vilket leder till en cirka 80 procents reduktion av växthusgaser jämfört med bensin".

Samtidigt slår rapporten fast att den svenska spannmålsetanolen kan förbättras - bland annat genom effektivare grödor.

- Vi antar förstås utmaningen, som är helt i linje med de gröna näringarnas klimatlöfte. Självklart bör jordbrukets maskiner i framtiden gå på de bränslen som jordbruket framställer, så att vi kommer ur dagens beroende av fossila bränslen, säger Erik Herland.
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
Rolle
2008-07-08 16:30

Ur klimatsynpunkt så är nog den svenska vete-etanolen effektivare.
Problemet är ju att den odlas på jordbruksmark.

#1
Tommy Wahlström
2008-07-08 17:48

Varför är det ett problem? Eftersom vi lever i en marknadsekonomi odlar bönder bara sådant de kan sälja med förtjänst. Får de för dåligt betalt för sitt arbete låter de hellre marken ligga i träda än odlar upp ett spannmålsöverskott som inte går att sälja. Att nästan 900 miljoner människor svälter beror inte på att det råder brist på mat eller mark. Problemet är att många är för fattiga för att köpa den mat som världen producerar.

#1
Rolle
2008-07-08 19:10

Om marknadsekonomin skall fungera väl så krävs det
att aktörerna handlar på ett socialt ansvarsfullt sätt.
Att nyttja en för oss alla människor så grundläggande resurs
som jordbruksmarken utgör för en så konstlad produktion
som bränsle till våra bilar och därmed även driva upp matpriserna
utgör enligt FAO chefen ett brott mot mänskligheten.

#1
Mythbuster
2008-07-08 19:51

Rolle. Han som sa det påståendet om brott heter Ziegel och är konsult för FN (altså vare sig talesman eller anställd). FAO centralt säger nått helt annat ochpossitiva till biobränslen.

#1
Rolle
2008-07-08 20:41

Mythbuster, Har läst senaste pressmeddelandet från FAO
Norden angående biobränslen med rubriken "Konflikt mellan
biobränslen och livsmedelproduktion", har för egen del svårt att
se att FAO skulle vara speciellt positiva till biobränslen !

#1
Mythbuster
2008-07-08 21:39

Rolle länk tack.. annars ej trovärdig. Ziegler hittar du här http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Ziegler och han sa " On 26 October 2007 Ziegler told a news conference at the UN that "it's a crime against humanity to convert agricultural productive soil into soil ... which will be burned into biofuel... What has to be stopped is ... the growing catastrophe of the massacre (by) hunger in the world". Han är dock inte en helt balanserad i sina påståenden och även polare med en och annan diktator.

#1
Rolle
2008-07-08 22:51

Mythbuster, länk:http://www.faonorden.se/start.asp?sida=9784
Här har du även en länk till en rapport som brittiska regeringen
fick igår, den avråder odling av biobränslen på jordbruksmark,
http://www.dft.gov.uk/rfa/_db/_documents/Report_of_the_Gallagher_review.pdf

#1
Tommy Wahlström
2008-07-08 23:24

Att odla sin jord och sälja överskottet av det man skördar för att kunna köpa andra saker man behöver är väl ändå ingen nyhet? Den här klassiska formen av marknadsekonomi har utövats i minst 4 000 år. Ett problem som tillstött är emellertid att rika regioner i världen valt att subventionera sitt eget jordbruk som sedan dumpat priserna eller ibland också skänkt sitt överskott till fattiga länder. Det har visserligen hjälpt människor få mat för dagen men samtidigt slagit sönder många fattiga bönders ekonomi. De var tvungen att ge upp sitt eget jordbruk eftersom de inte kunde konkurrera med det delvis statligt finansierade jordbruken i USA och EU. Nödhjälpen blev i själva verket en av byggstenarna som kom att lägga grunden för den hungerkris världen nu ser.
För övrigt har jag hört att Ziegler fått sparken. Han idiotiska påståenden om att biobränslen skulle vara "ett brott mot mänskligheten" retade tydligen upp en hel del människor även inom FN och FAO...

#1
Rolle
2008-07-09 00:31

Tommy, Förmodligen så retade han även
upp Bush som har sett till att USA nu är den största
etanolproducenten.

#1
Rolle
2008-07-09 10:33

Tommy, För oss privatbilister så är väl biobränslen egentligen
ganska ointressant. Flytande bränslen kommer ju att
följa den alltmer dyrare oljan i pris och blir på så sätt
ett allför dyrt bränsle för privatbilismen. För att ett bränsle
skall vara intressant för oss privatbilister så måste det finnas
i stora mängder d.v.s vara billigt. Den enda energin som vi på sikt
kan ta fram i stora mängder är ju elenergin.

#1
Mythbuster
2008-07-09 16:35

Busted.. eller Rolle. I länken som du gav säger inte Jacques Diouf något om brott mot mänskligheten. Han har helt enkelt inte sagt något sådant. I alla fall inte i den presentationen. Viktigt att kunna ge korrekt information tycker jag. Tycker inte du det? Däremot intressant presentation. Syns att det finns klart stora potentialer att odla mer. Gör man det på ett förståndigt sätt blir det bra. Görs saker på ett dåligt sätt blir det dåligt. Kanske inte så konstigt.

#1
Rolle
2008-07-09 21:55

Mytbuster, att det var Ziegler som sa att det var ett brott mot mänskligheten och inte Diouf har du ju förklarat på ett bra sätt, det kanske är något annat du hänger upp dig på ?

#1
Raphael
2008-07-09 22:06

Spannmål odlas med gödsel och detta leder till ökning av Co2 utsläppen, även om spannmålen går igenom en process för att bli etanol. Lösningen är att producera spannmålen ekologiskt, utan konstgödsling. Problemet nu är att det finns brist på eko-gårdar i Sverige. Efterfrågan hos konsumenterna på eko-mat överskrider vad svenska bönder kan producera idag därför att omställningen till ekologiskt jordbruk går långsammare än ökning av efterfrågan på ekologiskt närproducerat.
Därför är spannmål till etanol en orimlighet idag. Satsa på ekologisk spannmål till konsumenterna istället.
Istället för etanol, kör biogas. Det finns redan anläggningar för detta. Biogas som utvinns genom rötning av hushållsavfall. Vi kan även utvinna biogas ur jordbruket och djurhållningen. Att omvandla jordbrukets utsläpp vid matproduktion till biogas ger större miljövinster än att odla etanol med grödproduktion som släpper ut Co2.

#1
Eric
2008-07-10 14:38

Avfall Sverige har precis kommit ut med en ny rapport som visar på att biogas från enbart avfall och restprodukter skulle räcka för att uppfylla målet om 20% förnybart inom transportsektorn! Dessutom visar Pål Börjessons sammanställningar att man får ut mycket mer biogas från grödor än etanol! http://www.odlingibalans.com/Temadag_Energi/07-01-17_Pal_Borjesson.pdf

#1
Tommy Wahlström
2008-07-11 00:50

Jo, biogas är bra på många sätt. MEN det finns fortfarande alldeles för få varianter av gasbilar att välja bland och de som finns är ofta inte särskilt attraktiva. Bättre bilar är på gång och även fler tankställen, så visst kommer säkert en vår. även för biogas. Låt oss då hoppas att det inte visar sig att bränslebranschen bara använde biogasen som alibi för att kunna introducera naturgas på bred front i Sverige. Världens gastillgångar är mycket större än oljetillgångarna. Naturligtvis kommer någon att vilja få oss att köpa all den här fossila metangasen på något sätt..

#1
Rolle
2008-07-11 11:22

Överhuvudtaget så kan jag inte finna någon konsumentnytta med dagens biodrivmedel från jordbruksmark. Tvärtom, enligt världbanken så är biodrivmedel skyldig till 70% av matprishöjningarna.

#1
Samuel - Civilekonom.
2008-07-31 19:22

Att påstå att höjningen av matpriserna på 70% beror på ren och okunskap och är inget annat än trams och rappakalja! Rolle mfl borde veta att den jordmarksarea som man odlar biobränsle på utgör knappt 1% av den totalajordbruksmarken. Att sedan påstå, som man gör i pressen tex, att frånfälle av 1% av jordbruksmarken skulle påverka 99% av den övriga markens prissättning är inget annat än trams, dravel och en oerhört tragiskt tankevurpa. Om man hypotetiskt skulle minska eller öka produktionen av en vara med blott 1%, kan någon enda logiskt tänkande individ då tro att priset på övrigt producerade varor skulle öka med 70%? Eller om man så vill om någon skulle minska sin arbetsinsats med 1% på en arbetsplats skulle det innebära att de andra skulle behöva arbeta 70% MER för att kompensera den minskade arbetstiden med 1%? Det man saknar i debatten är att priserna har ökat främst beroende på att krigshärar och politisk oro omöjliggjort skördearbete samt framförallt den torka som drabbat världen har drastiskt minskat skördarna med brist på livsmedel som följd. Vad gäller den vida torkan menar många att den har sin grund i de höga koldioxidhalterna, Co2, i atmosfären cilket är det som skapar den sk "växthuseffekten", vilket gör att det enda man kan göra är att miska på oljekonsumtionen och därmed långsamt återgå till normala Co2, nivåer och därmed ett bättre globalt klimat, allt annat lika. Ett steg vi kan ta gemensamt är att köpa etanolbil samt att köpa de bilmärken som är närproducerade och på så vi minska såväl transporter av den fysiska bilen som dess transporter på den sk "eftermarknaden" dvs reservdelar under dess livscykel.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.