Bild
Nästa artikel
Ledare

Kör för livet

Publicerad 20 juni 2011 (uppdaterad 20 juni 2011)
"Vi slapp uppleva att två av dessa självmordspiloter möttes på ett krön. Men att det händer nu och då är ofrånkomligt."

Jordbävningen utanför Japans kust har fått följdverkningar för hela världens bilindustri. Underleverantörer och biltillverkare har fått problem med stängda fabriker och produktionsstörningar vilket i sin tur även påverkar den svenska bilhandeln.

Kanske kan jordbävningen till och med innebära att den svenska bilförsäljningen kommer av sig och det som skulle bli ett nytt rekordår för branschen, i slutändan resulterar i en mer moderat försäljningsökning (läs mer i den här artikeln).

Dessa problem väger emellertid lätt jämfört med det oerhörda mänskliga lidande som jordbävningen, den därpå följande tsunamin och reaktorhaverierna i Fukushima har orsakat. När detta skrivs rapporteras 24 000 personer döda eller saknade.

En nästan overkligt otäck siffra som ändå bleknar i jämförelse med EU:s trafikolycksstatistik. Varje år omkommer 43 000 personer och närmare två miljoner skadas i trafikolyckor i Europa (siffrorna kommer från Europeiska Unionens folkhälsoportal Hälso-EU).

I Sverige omkom 270 personer under 2010. Det krävs inte mer än en resa med Vi Bilägares långtestlag Östersjön runt, för att man ska förstå vilken milsvid nivåskillnad det är på trafiksäkerheten inom EU.

Polen tillhör de länder som är allra värst. Här omkommer närmare 5 000 människor per år i trafikolyckor. De mindre landsvägarna är smala, ibland väldigt dåligt underhållna och står för nästan hälften av dödsolyckorna trots att dessa vägar bara representerar sex procent av det totala vägnätet

Vägkanterna saknar oftast avkörningszoner och räcken. Vackra men dödliga alléer är vanligt även på vägar som har 90 km/tim som hastighetsgräns och i slutet på snart sagt varje raksträcka står ett träd dekorerat med blommor och kors, till minne av någon trafikant som förolyckats just där.

Men det största trafiksäkerhetsproblemet i Polen är nog ändå många förares trafikbeteende. Sällan har jag väl sett så fullständigt bindgalna omkörningar som under de tre dagar i maj då vi körde genom landet.

Långteststallet är absolut inga väglöss som långsamt kryper fram under våra testresor men på vägarna genom Baltikum och Polen vande vi oss snabbt med att bakomvarande fordon när som helst kunde kasta sig ut i en omkörning. Skymd sikt, tätbebyggt område, heldragna linjer eller rent av trafik i mötande körbanan innebar inget hinder.

Några snabba helljusblink signalerade till den mötande att den skulle köra åt sidan och lämna fri väg. Lyckligtvis slapp vi uppleva situationen då två av dessa självmordspiloter möttes på ett krön eller bakom en skymd kurva men att det händer nu och då är ofrånkomligt.

Som alla andra länder jobbar naturligtvis också Polen för att öka säkerheten på vägarna. Med hjälp av EU-bidrag rustas vägnätet upp och automatiska fartkameror används för att försöka få ned de värsta hastighetsöverträdelserna. En nödvändig åtgärd då enligt de polska myndigheternas egna studier 75 procent av förarna överskrider den gällande hastighetsbegränsningen i stadstrafik.

En stor majoritet, 60 procent av de trafikdödade i Polen, är också oskyddade trafikanter. Därför är det viktigt och helt nödvändigt att Euro NCAP ökat sitt fokus på att undersöka nya bilars fotgängarskydd.

Kommentarer

#1 • 2011-06-20 18:45
Focus

Det värsta är att polackerna som finns i ganska stor omfattning i Sverige, har tagit med sig sina tokkörningar hit. Har man en polskregistrerad bil bakom sig dröjer det inte länge förrän de gör den mest horribla omkörning man kan tänka sig trots möte eller heldragna linjer.

#2 • 2011-06-20 21:48
Nithin

"En stor majoritet, 60 procent av de trafikdödade i Polen, är också oskyddade trafikanter. Därför är det viktigt och helt nödvändigt att Euro NCAP ökat sitt fokus på att undersöka nya bilars fotgängarskydd."

Och därefter står polackerna och köar till bilhandlarn för att köpa ny bil med höga EURONACP betyg för fotgängare?

Tjena!

DET SOM ÄR VIKTIGT ÄR DET MAN KAN GÖRA IDAG????

Att vänta på nya bilar....

Inte så klokt...

#3 • 2011-06-21 09:23
Owain

Bilen behöver inte vara polskregistrerad för att den ska göra en tokomkörning vid ett backkrön eller en kurva med skymd sikt - såna ser jag dagligen även av svenskregistrerade bilar.

#4 • 2011-06-21 11:59
Roger Skagerström

Fotgängarskyddet funkar väl bara runt 30 med... Motorhuven kan hoppa hur långt upp som helst om man kommer i 70+.

Sluta gå på vägarna istället, mycket lättare ;)

#5 • 2011-06-21 12:37
Focus

Fotgängarskydd har en begränsad förmåga att skydda om det sitter en tok bakom ratten, polack eller svensk.
Visst finns det svenskar som gör tokiga omkörningar, men långt mindre än polskregistrerade.

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.