Bild
Nästa artikel

Finstilta och svårtolkade garantier

Ledare

Garantikriget gynnar konsumenterna. Därom råder inga tvivel. Men för att kunna nyttja de allt mer omfattande regelverken krävs att man är på sin vakt och vet vad man har för rättigheter.

Av de dokument vi gått igenom som behandlar garantier är merparten svårtolkade. Kraven som konsumenten ska uppfylla för att kunna hävda rätten till att kostnadsfritt få sin bil reparerad varierar, och inte sällan är de många till antalet. Skötsel, dagligt underhåll och nyttjandemönster är några av sakerna som du måste vara beredd att stå till svars för vid ett eventuellt åberopande av garantin.

Som konsument gäller det att ha torrt på fötterna. Många moderna bilar "loggar" din körning och avvikelser från det normala visar sig snabbt när verkstaden kopplar upp sig mot bilens datasystem.

Efter den uppmärksammade domen mot Kia – som hävdade att bilen måste servas på märkesverkstad för att garantin skulle gälla – står det nu fritt att serva var man vill så länge arbetet sker på ett fackmannamässigt sätt samt att delarna som används håller samma standard som original dito. Detta är naturligtvis näst intill omöjligt för dig som bilägare att bevisa.

Hur de förlängda garantitiderna kommer att fungera i det långa loppet är omöjligt att sia om. Som försäljningargument på andrahandsmarknaden är de långa tiderna slagkraftiga, men för dig som köpare problematiseras historiekontrollen för varje år som går. Lägger man sedan till ägarbyten blir situationen ännu mer komplicerad.


Även geografiska skillnader kan sätta käppar i hjulen. En bil som är importerad från ett annat land omfattas inte alltid av samma garantier som gäller i Sverige. Således är det av stor vikt att du tar dig tid att studera fordonets ursprung innan du slår till och genomför en transaktion.

I det senaste numret av Vi Bilägare, som finns i butik från den 11 juni, har vi gått igenom olika tillverkares garantier samt fått deras syn på vad de erbjuder och varför. Vi har även talat med Konsumentverkets expert på området samt dykt ner i ett fall rörande konkursdrabbade Saab. Ett på många sätt extremt fall, men likväl en fingervisning om hur snårig denna djungel kan vara.

Taggar: Ledare,

Kommentarer

#1
2013-06-11 10:49

Garantierna är inte värda namnet idag för de är fyllda av kryphål eller kriterier som gör att man skall ha en jädra tur om man skall kunna åberopa en garantireparation.

#2
mcregor
2013-06-11 11:14

Tyvärr blev jag lite besviken på "genomgången" i tidningen - hade nog väntat mig att få lite mera "kött på benen" avseende främst de märken som lämnar > 3 års garanti.

#3
2013-06-11 14:23

"Garantikriget gynnar konsumenterna. Därom råder inga tvivel. Men för att kunna nyttja de allt mer omfattande regelverken krävs att man är på sin vakt och vet vad man har för rättigheter.

Av de dokument vi gått igenom som behandlar garantier är merparten svårtolkade. Kraven som konsumenten ska uppfylla för att kunna hävda rätten till att kostnadsfritt få sin bil reparerad varierar, och inte sällan är de många till antalet. Skötsel, dagligt underhåll och nyttjandemönster är några av sakerna som du måste vara beredd att stå till svars för vid ett eventuellt åberopande av garantin."

På vilket sätt gynnar garantikriget konsumenterna när garantireglerna i praktiken är så invecklade och fulla av kryphål och kravuppfyllelse att de ändå aldrig kan åberopas??? Nä, bättre kan du, Niklas! Här hade behövts en betydligt mer försiktig utgångspunkt, typ: "Gynnar garantikriget konsumenterna? Det borde det göra ...". Sedan är det olyckligt att Niklas blandar vilt mellan begreppen. Han skriver: "Men för att kunna nyttja de allt mer omfattande regelverken krävs att man är på sin vakt och vet vad man har för rättigheter." Nyttja regelverken? Det var väl garantierna som konsumenterna skulle nyttja eller få nytta av? Regelverken - eller bättre VILLKOREN! - ställs ju upp av tillverkarna och utnyttjas enbart av dom.

#4
2013-06-11 19:28

Jag skulle aldrig betala för en förlängd garanti. Om möjligt skulle jag överväga att mot ekonomisk kompensation avskriva mig alla garantier vid nybilsköp. I det långa loppet är garantier, liksom försäkringar, förlustaffärer för konsumenten.

#5
2013-06-11 22:36

"Garantikriget" går ut på att lura och låsa fast konsumenterna - tvärtemot vad Niklas anser. Dessutom går "kriget" cyniskt ut på att sälja fler bilar. När man studerar villkoren ser man att det redan i kolumnen över komponenter som omfattas av garantin räknas upp en massa undantag. Därefter följer kolumnen över de direkta undantagen. Som lök på laxen lägger vi till friskrivningar av typen "tolkningsfrågor". Och de få komponenter som trots allt täcks är de som enligt noggrann, intern (och hemlig) statistik ändå aldrig går sönder eller går sönder extremt sällan. Morsning!

#6
2013-06-12 02:23

Många förlängda garantier ingår i nybilspriset, de har kalkylerat efter hur många fel de får och lagt nybilspriset på en nivå som gör att de ändå går med vinst på det, så har de ett försäkringsbolag som tar risken om kalkylerna skulle visa sig inte stämma.

Detta "arbetet sker på ett fackmannamässigt sätt samt att delarna som används håller samma standard som original dito" är godtyckligt och gör att tveksamheter kan inträffa när man servar hos annan än märkesverkstaden så att man får serva hos andra kan innebära mer teori än praktik beroende på varje generalagents generositet.

#7
2013-06-12 07:20

Det är med garantier som försäkringar, allt är frid och fröjd och man skyddad och nöjd ända tills den dagen man försöker få ersättning på försäkringen eller en garantireparation på bilen.
Man får kämpa med näbbar och klor i långa tider och kanske även skriva om hur läget i sitt ärende är dagstidningar innan man kanske får rätten på sin sida.

Nä alla dessa garantier och försäkringar är inte bättre än de kryphålen som finns inbakade i dem.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.