Bild
Nästa artikel
Utsläppen från vägtrafiken ökar

Utsläppen från vägtrafiken ökar

Nyheter

Är främst lastbilarnas fel, men också för lite användning av biodrivmedel och att fler väljer bensinbilar.

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Trafikverket beräknat hur mycket koldioxid vägtrafiken släppte ut under 2018. Siffrorna visar att utsläppen ökade med 0,5 procent, eller 76.000 ton koldioxid. 

Huvudorsaken sägs vara att det blev fler lastbilar på vägarna. Antalet lastbilar ökade med 3 procent på vägnätet. Enligt IVL slogs rekord i antal sålda lastbilar. Samtidigt minskade andelen biodrivmedel i bränslet och detta är tros också vara en anledning till att utsläppen ökade. 

Men även personbilar har en del i skulden. Såväl diesel- som bensindrivna bilars utsläpp ökade under både 2017 och 2018. Förra året släppte varje bil i genomsnitt ut 122 gram koldioxid per kilometer. Bensinbilar har gått om dieselbilarna i nyregistreringarna och den genomsnittliga mängd koldioxid som en bensinbil släpper ut idag är det högsta sedan 2014, nämligen 128 gram per kilometer.

– De genomsnittliga koldioxidutsläppen från bilarna ökar när de istället borde minska. Det är en oroväckande utveckling, säger Mikael Andersson, presschef på Transportstyrelsen.

Diskutera: Vad kan göras för att minska utsläppen från vägtrafiken?

 

Utsläppen från vägtrafiken ökar
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2019-02-28 07:37

Sveriges innevånarantal ökar med drygt 1% per år, att transportvolymen ökar är ofrånkomligt!
Att högre krav på avgasrening medför högre drivmedelsförbrukning kan väl inte ha undgått någon (utöver Trafikverket).

#2
2019-02-28 07:50

Andelen diesel och elbilar måste öka samtidigt som bensinbilarna måste fasas ut OM vi vill minska co2 utsläppen och därmed mildra den accelererande globala uppvärmningen.

#3
2019-02-28 08:27

Man hade kunnat slippa en hel del om det fanns fungerande järnvägstransporter för godsfrakt. Slumpmässiga leveranser har ingen råd med.

#4
2019-02-28 08:33

Bra att diesel minskar nybilsförsäljning. Vi är glad för bensin och el ökar nybilsförsäljning.

#5
2019-02-28 08:54

Ni har alla fel, det är huvudelen SUV trenden som börjar slå igenom och börjar synas. Högre förbrukning (relativt sett), ger mer utsläpp... enkelt! Sista året har det blivit galet, folk börjar köra SUV på bensin...

#6
2019-02-28 09:20

"Vad kan göras för att minska utsläppen från vägtrafiken?"
Tja, sluta köpa SUV och hyrhjulsdrift!. Köp inte större bil än du behöver, många kör runt med stora bilar i onödan. Det är synd att de senaste 10 åren har bilindustrin tagit fram SUV modeller när de istället borde satsat på energisnåla mindre vanliga bilar. Många SUV blir stående hos bilförsäljaren när första ägaren gett upp pga hög förbrukning, vad skall vi göra med dessa bilar? Energitörstiga bilar är omoderna ifrån den dag de tillverkas, så enkelt är det.

#7
2019-02-28 09:30

"Tack vare" ett visst parti som febrilt jobbar mot svensk lastbilsnäring, så ökar antalet utländska lastbilar, som körs på sämre bränsle, av trötta och onyktra förare, med sämre däck = sämre miljö och trafiksäkerhet, samt ökad arbetslöshet i Sverige.
Men, allt blir ju så mycket bättre när 320 Miljarder (vilket i verkligheten betyder 500...) läggs på en snabbjärnväg...

#8
2019-02-28 10:09

Ingen grunn til ikke å kjøpe dieselbil lenger mindre utslipp en besinbiler, 0 i nitrogen utslipp på nye Mercedes. https://www.nettavisen.no/na24/sjokkmaling-for-utslipp-fra-dieselbiler--...

#9
2019-02-28 09:53

Underlaget som tagits fram bygger på att trafikarbetet har ökat, vilket inte går att få fram via mätningarna. "Såväl förändringen av den totala trafiken som personbilstrafiken är inom osäkerhetsintervallet" står det ordagrant på sidan 4 i rapporten.

Att göra beräkningar på förändringar som bygger på spekulation känns rätt meningslöst och är också helt lönlös information. Trots detta påstår man att "Den ökade trafiken under året motsvarar en ökning av utsläppen av växthusgaser på 120 000 ton" (vilket alltså är ett uttalande taget ur luften).

Men å andra sidan har vi ju nu kunnat se hur politikerna behöver lite extra stöd för att få igenom sina nya skatter och då kan det ju vara en bra ide att ta fram ett sådant här underlag för att få befolkningen att inse att den "gröna skatteväxlingen" är nödvändig.

Och som svar på Vargens återkommande falsarier passar följande citat ur rapporten väldigt väl (sidan 6):

"Koldioxidutsläppen från nya personbilar var i stort sett oförändrade mellan 2017 och 2018. Både 2017 och 2018 var medelvärdet 122 g/km. Sedan 2008 har koldioxidutsläppen per kilometer för nya fordon minskat med 29 procent och sedan 1990 med 44 procent."

MVH AL

#10
2019-02-28 11:26

Tvärtemot vad som IVL säger i artikeln så säger naturvårdsverket:
"Utsläppsminskningen från tunga fordon fortsätter
Utsläppen har främst minskat till följd av att andelen förnybart bränsle ökat."
Samma sak sägs här (se grafen):
https://spbi.se/statistik/andel-fornybart-i-transportsektorn/

Att det säljs fler nya lastbilar betyder inte nödvändigtsvis något negativt. De nyare är i allmänhet mer miljövänliga ( och säkrare) än de gamla.

Men, positiva nyheter säljer ju sämre än negativa...

#11
2019-02-28 11:24

skatten på soppa måste höjas rejält

#12
2019-02-28 11:43

Jag förväntar mig att brevlådan idag fylls med reklam som åkt både långtradare och postbil.Jag förväntar mig att tusentals barn idag får plastleksaker av McDonald's och Max - leksaker som transporterats från Kina. ICA's egna mineralvatten är buteljerat i och transporterat från Västmanland oavsett om man Köper det i Malmö eller Jokkmokk. I morse käkade jag flingor tillverkade i England. På stormarknader går det att köpa brasved från Baltikum precis som om det var ont om ved i Sverige. Häromdagen sopsorterade jag på en återvinningsstation. En hel reklamkampanj för fryst mat låg i kartongcontainern. En oanvänd kampanj tryckt i fint fyrfärgstryck på stadig blank wellpapp. Tillverkad, transporterad och till synes oanvänd innan den lämnades för vidare transport(!) till återvinning. Om vi slutade transportera en massa skit i onödan skulle utsläppen minska. Dags för politiska styrmedel som straffar onödiga transporter?

#13
2019-02-28 11:48

Man väljer rubrik efter det som kliar bäst i öronen, varför bara prata om koldioxid då det verkliga hotet för vår hälsa är nox, enligt en annan ny undersökning av de som dör av luftföroreningar så är det ca 50% som dör på grund av dieselavgaser

Så nån tänker tydligen väldigt fel

#14
2019-02-28 12:42

Jag har satt en "ingen reklam"- lapp på lådan, så där slipper jag mycket (som jag ändå inte kikar i).
Men, visst har det gått överstyr när det gäller transporter. Mjölk som förr hanterades på lokala mejerier, åker numera långväga. Arlas närmsta mjölkmejeri ligger cirka 25 mil från mitt hem, jag köper istället från ett närmare mejeri. Låt vara att det kostar 1 kr mer per liter, jag kan ta det.
När ungarna var små, och det gick åt mängder av mjölk, köpte jag av en bonde 1,5 km hemifrån.
En annan fundering: Jag noterade att ECO-meloner kom från Costa Rica, medan vanliga kom från Spanien, vilket är mest miljösmart?

#15
2019-02-28 13:37

Simon: Nej några sådana resultat existerar inte ö.h.t. NOx är inget separat enskilt problem utan en markör för att andra luftföroreningar ligger högt.

I Sverige har vi f.ö inga bekymmer med dålig luftkvalitet, även om en viss MP-diktator i Stockholm försökt få forskarna att publicera sådana resultat (vilket de vägrade så det fick helt enkelt sparken av Daniel Helldén). Men som sagt: dieseln (som tvärtemot bensin) medför inte några direkta dödsfall.

MVH AL

#16
2019-02-28 13:53

Hybrider släpper ut mindre av Co2 och Nox än dieselbil, så köp hybrider.

#17
2019-02-28 14:07

Kör mindre och kör fossilfritt. Enligt en några år gammal rapport, som jag inte orkar leta fram, ändrade man rönen om att diesel troligen orsakar cancer till att diesel orsakar cancer med 100% säkerhet.

#18
2019-02-28 14:10

Hybrider ger istället högre koncentrationer av bensen och en del andra mindre trevliga kolväten så de är absolut inte ett alternativ.

Det kommer nämligen mer ur ett avgasrör än NOx och koldioxid - även om man kan få en annan uppfattning via mediarapporteringen.

Men egentligen är frågeställningen onödig eftersom biltillverkarna nu satsar enorma resurser på elbilar. Dessa ger förvisso inte några minskade koncentrationer av Co2 i atmosfären (lika lite som att en hybrid gör det) men deras marginella bidrag till andra luftföroreningar i gaturummet blir väldigt blygsamt (bortsett från PM10 då).

MVH AL

#19
2019-02-28 14:13

Altea xl: Det var WHO som klassade även dieselavgaser som cancerogena. Bensinen var redan placerade i den klassen hos WHO sedan årtionden tillbaka.

Och det är inte konstigt eftersom bensinavgaser är direkt dödliga och så även extrem cancerogena. Det gäller med eller utan hybriddrift.

MVH AL

#20
2019-02-28 14:14

100% säkerhet är rätt säkert.

#21
2019-02-28 14:16

Ju större batterier - desto större negativ miljöpåverkan. Och ännu värre är det med elbilar:
"Firstly, producing an electric vehicle contributes, on average, twice as much to global warming potential and uses double the amount of energy than producing a combustion engine car. This is mainly because of its battery. Battery production uses a lot of energy, from the extraction of raw materials to the electricity consumed in manufacture. "

#22
2019-02-28 14:20

A.L, släpp "bensen" biten... enligt din egen favorit källa naturvårdsverket:

Utsläppen av bensen har minskat kraftigt, beroende på att bensenhalten i bensin har minskats, katalysatorer införts och olika åtgärder för att minska avdunstningsförluster från bilar och bensindistribution genomförts.

Därmed har också luftkvaliteten förbättrats avsevärt. I de tätorter där bensen övervakas kontinuerligt under året uppmättes inga halter högre än miljökvalitetsnormen (MKN) under 2017.

Diesel är minst lika skadligt, om ännu värre än bensin. Stora SUV's drivna på diesel tycker du är okey, men det är dåligt för miljön. Utsläppen skulle kunna minska minst 25% om folk valde snålare bilar (mindre bilar utan fyrhjulsdrift). Kom inte "rantande" med att säkerheten sätts på spel, om folk skippade SUV och andra farligare fordon kunde man köra mindre fordon säkert. Det blir en snöbollseffekt över att folk köper SUV, alla följer med pga rädslan. Dåligt för säkerheten och miljön, och tyvärr väldigt onödigt.

#23
2019-02-28 14:28

altea xl: Ingenting är 100% säkert. Däremot kan man med en viss säkerhet uttala sig om effekter givet de underlag man har att tillgå.

Och då har bensinen faktiskt ett tydligare och starkare samband än dieselns partiklar med avsikt på cancer. NOx däremot - det som många här fokuserar på - har ingen kunnat visa är cancerogent ö.h.t.

MVH AL

#24
2019-02-28 14:36

Vargen: Bensen har mycket riktigt minskat på senare år kopplat till bättre reningsteknik och att andelen trafikarbete med bensinmotorer ersatts av dieseldrift istället. Det som dock gör bensen extra problematiskt är att det inte finns några nedre gräns för när det är farligt. Där skiljer sig alltså bensen mot andra utsläpp i trafikmiljön och det är också därför som WHO klassar det som ett av de mest cancerogena ämnen som vi känner till idag (något att tänka på när du tankar din Skoda eftersom du exponeras för ämnet just vid sådana tillfällen).

Diesel är i sig inte farligare än bensin. Båda bränsletyperna kräver effektiv rening för att fungera i tätort. Dieseln på grund av partiklar och i någon mån NOx medan bensinaren i princip släpper ut nästan allt övrigt elände som man kan komma på - bensen inkluderad.

MVH AL

MVH AL

#25
2019-02-28 14:42

Det är ju inte nox som framkallar cancer. Oavsett raffinering så är ju bränslen från olja ohälsosamma. Förhoppningsvis slipper jag dessa snart.

#26
2019-02-28 14:51

Nej altea xl, helt rätt. NOx är inte påvisat cancerogent.

Att det finns hälsoeffekter kopplat till bränsletyper är vi sedan överens om, precis som att man kan få en negativ hälsopåverkan av att dricka för mycket vatten eller för mycket alkohol;-). Det avgörande är alltså koncentrationen (förutom hos bensen då där man blir påverkad oavsett koncentration). Och koncentrationerna av hälsovådliga ämnen ligger generellt sett högre hos en traditionell bensinbil än hos en diesel.

MVH AL

#27
2019-02-28 14:58

AL, som vanligt är din ovilja att se de övergripande problemen med utsläpp helt tydlig. Dina detaljerade faktapresentationer om delar av problemen är ganska ointressanta sett ur ett klimat/miljöperspektiv

#28
2019-02-28 15:09

A.L, diesel är också cancer framkallande. Vill du hellre ha lungcancer? eller cancer i urinblåsan?
https://www.svd.se/who-diesel-orsakar-cancer
Dessutom medförde bara diesel att folk började med SUV, jag håller med om att hade vi hållt oss kvar med vanliga bilar och ej SUV och fyrhjulsdrift hade vi kunnat sänka utsläppen av koldioxid rejält!. Men det där "osynliga taket" infinner sig alltid, vinsten genom lägre förbrukning slösades bort, istället för att ge en "miljövinst".

#29
2019-02-28 15:12

Altea xl. Det är väl om något att suboptimera att ersätta diesel med bensin - dessutom med ett hälsoargument som ö.h.t. inte går att finna stöd för någonstans....

Att diesel däremot har baksidor är inget som någon har förnekat. Men det har i stort sett alla bränsle- och fordonstyper (elbilen inkluderad). Frågan vi måste ställa oss är vad som skall prioritera och på bekostnad av vad.

MVH AL

#30
2019-02-28 15:25

Vargen: Det samband du tänker på är relationen mellan förbränningspartiklar och förekomst av framförallt lungcancer (men även påverkan på andra delar av kroppen). Man har visat att det förekommer en svagt förhöjd risk för lungcancer i sådana grupper som vistas i miljöer där koncentrationerna av förbränningspartiklar är extra höga. Och mot bakgrund av dessa studier klassade WHO om dieseln och placerade den i samma riskgrupp som bensin (dock utan att ta hänsyn till att i stort sett samtliga dieselmotorer idag har reningsteknik för små partiklar).

Det som man bör komma ihåg är dock att även bensinmotorer - och särskilt den motortyp som Vargen själv åker omkring i - också dem ger höga utsläpp av förbränningspartiklar. Faktiskt långt mycket högre än de som härstammar från en partikelrenad dieselmotor. Problemet var faktiskt så stort att EU nyligen fattade ett beslut att kräva partikelrening hos bensinmotorerna - och det är därför numera ett lagkrav.

Sedan var det inte dieseln so orsakade SUV-trenden. Diesel-trenden infann sig när motorerna fick lika bra prestanda som en bensinmotor parat med att de kan köras på mindre bränsle. Vargen behöver alltså som vanligt läsa på.

MVH AL

#33
2019-02-28 15:53

Simon no 1. Se lenken på #8 så ser du at renseteknologien på diesel er blitt så bra at Mercedes har 0 i utslipp av nox så dieselteknologien vedrørende rensing går framover og er bedre en bensin bil

#34
2019-02-28 15:55

Läser i #31: "Dieseln står för nästan hälften av dödsfallen i världen som inträffade på grund av fordonsavgaser 2015". Frågan som då uppkommer är vilket bränsle som orsakade den andra (dryga) hälften av dödsfallen?

#35
2019-02-28 16:44

Pinjong, det står också om du läser lite längre ner "Studien har tittat på utsläpp från olika bränslen i bilar, lastbilar, bussar och sjöfarten för att se hur de påverkar vår hälsa"

Så hälften av dödsfallen är relaterade till diesel och den andra halvan innefattar övriga drivmedel, antar att båtarna är de som släpper ut mest

#36
2019-02-28 16:47

2fast4you det är ju bra men nu är det ju väldigt få som kör just en sådan Mercedes, dom flesta kör bilar som släpper ut alldeles för mycket partiklar i luften

#37
2019-02-28 17:01

Simon, har man även satt hälsopåverkan i relation till det transportarbete respektive bränsle utför? Det finns t ex väldigt få lastbilar som drivs med bensin.

#38
2019-02-28 17:19

Simon no1. Jo gamle diesel biler som er dårligere en euro 6 er ikke bra, men det viser at renseteknologien går framover og er blit bedre en bensin som sikkert kommer etter. Når flere produsenter infører denne teknologi i sine biler så blir utslipp veldig mye bedre totalt sett

#39
2019-02-28 17:43

Tack Simon, det var dock gamla nyheter i båda fallen.

Om vi börjar med din sista länk handlar den om koncentrationer av NOx som du inte hittar någonstans i Sverige idag. Faktum är att den typen av nivåer knappt ens förekommer i de värsta tätorterna i Europa - och ännu mindre är det utsläppen från dieselfordon enskilt som orsakar dem.

Den första länken är om möjligt ännu mindre intressant eftersom den handlar om ett globalt perspektiv.

Generellt sett går det inte att finna stöd för att dieselfordon inne i tätorterna skulle vara värre än om vi utför samma transportarbete med bensin istället. Inte ens om det är en bensinhybrid kan man visa på sådana skillnader. Det är och förblir ett ogrundat påstående.

Skälet till att man inte kan isolera diesel (eller bensin/hybrid)fordonet på övertygande sätt är att det finns mängder av andra parallella utsläppskällor likaså, ja vid sidan av att gaturummets utformning, hur koncentrationerna mäts upp samt populationens allmänna egenskaper. Inte minst påverkar också bussar, tung trafik och annan energiomvandling (kolkraftverk etc) i väldigt hög grad. Så nej, det saknas stöd för ditt påstående.

Men det finns folk som har räknat på det här också i Sverige. När så skedde fick de dock sparken av ansvarig politiker eftersom de inte presenterade ett resultat som stämde överens med hans politiska ställningstagande. I Stockholm visade det sig nämligen att behovet av att inskränka och/eller förbjuda äldre fordon (diesel, bensin/hybrider) inte gav någon direkt effekt på koncentrationerna av olika föroreningar, och detta inte ens i gatunivå. https://www.expressen.se/motor/trafik/sa-kan-miljozoner-i-stockholm-fors...

MVH AL

#40
2019-02-28 19:10

A.L: Du läser ju bara de ord du vill se. Jag tar inte ställning för varken bensin eller diesel, båda är ju helt kassa för klimat och miljö! Du försöker ju i varje inlägg som du gör att förstärka dina egna åsikter genom att blarra om något som jag och andra inte har propagerat för. Istället för att jämföra diesel mot bensin, vilket börjar bli tjatigt, kan du väl presentera rapporter som handlar för och emot elbilar eller vätgasbilar.

#41
2019-02-28 19:22

Beräkna då blir man orolig, en bil som sas ge utsläpp av 220 g drar med nya reglerna 135 g. Erfarenhet Volvo Diesel förbrukning.
Så när äldre bilar ersätts så blir teoretiska utsläppen högre.
2018 kom en stor nybilsförsäljning första halvåret specifikt diesel.
Begagnatmarknaden, flyttar dieselbilarna till Norrland så blir körsträckan en annan och därav förbrukning.
Priset mot Norge en så simpel grej som sockerskatt att man tankar i Sverige.
Anläggningssektorn går på högvarv utöver bilar så har man generatorer som drivs av diesel
Laddhybriderna drar om man åker 5 mil till arbetet lika mycket bränsle som en dieselbil.
Inblandning ja det finns inte så mycket råvara att blanda in.

#42
2019-02-28 19:45

Karl Johansson, håller med! Kul att nån mer har en lite nyktrare syn på verkligheten och inte bara tjafsar om bränsle hit eller dit.

#43
2019-02-28 21:24

Altea xl: Om du hade läst vad som skrevs i ett av de inledande inläggen (#13)(och som jag och på sätt och vis även du själv kommenterade genom att prata om att diesel till 100% är cancerklassificerat (vilket det inte är)) så skulle diskussionen kunna vidgas något. Bränslevalet (eller elbilar etc)är egentligen underordnat grundproblemet d.v.s att vi förflyttar oss (och varor) ö.h.t. Om man sedan väljer att bränna fossil energi på förflyttning, eller något annat, spelar mindre roll för det globala perspektivet.

Dock kan tilläggas att det inte är särskilt många som är beredda att acceptera de uppoffringar som skulle krävas, så hela diskussionen om elfordonens vare eller icke vara, energieffektiviseringar osv är om något grovt förenklat. Ingen vill nämligen få det sämre, och det är vad som krävs för att målen skall kunna nås.

MVH AL

#44
2019-02-28 22:23

A.L:På en punkt håller jag med dig: få vill göra uppoffringar. Och det är ju därför diskutionen låser sig och handlar om vilket bränsle dom är bäst; bensin eller diesel. Båda är uttjänta som energikälla om klimatet och miljön ska ha en chans att inte försämras ännu mer och resonemanget om vad som är minst dåligt borde handla om andra energikällor istället. Dessutom, som jag skrev tidigare, kör mindre bil. Ungefär som det enda hållbara sättet att gå ner i vikt; att äta mindre.

#45
2019-02-28 22:48

Altea xl. Och om vi nu skall transportera mindre varor och gods får vi alltså sänka vår levnadsstandard. Vilka är beredda att göra den uppoffringen?

Och alternativa källor behövs, inte minst eftersom vi blir allt fler i världen. Men det blir ett komplement till fossil energi (som väntas kvarstå på oförändrad nivå fram till 2040) för att möta ett allt högre energibehov.

MVH AL

#46
2019-03-01 04:25

Lastbilar kommer att gå på vätgas framöver, även bilar och då endast med vattenånga som utsläpp. Så ingen behöver sänka sin levnadsstandard pga transporter. Det är bara ett bluffpåstående. Fram tills dess är bensinhybrider för personbilar det bästa valet med lägre utsläpp och förbrukning, och totalt sett med mindre farliga utsläpp för hälsan jämfört med diesel. Så ser man på det ute i Europa med sina storstäder, och Sverige får vackert följa med i dess hårdare krav och förbud mot diesel och dess skadliga utsläpp.

#47
2019-03-01 06:37

staten måste krossa lastbilsnäringen genom att kraftigt höja skatter och avgifter

#48
2019-03-01 06:53

Vänta bara att diesel har sjunkit för nybilsförsäljning därför är det som gäller bensin och el har ökat. Ni ska få veta idag snart efter kl 9:00 från BilSweden i februari period!

#49
2019-03-01 08:25

A.L: Det finns inga alternativ till att ändra/ sänka sina levnadsvanor. Det är inte helt och hållet upp till var och en. Förr eller senare kommer alla att bidra till ett förbättrat klimat och en förbättrad miljö genom att konsumera mindre.

#50
2019-03-01 09:13

A.L, min bil körs mest ute på landsbygden...den drar 0,55 - 0,65 liter/mil (bensin), och har låga utsläpp så jag har inget dåligt samvete. Min gamla bil (2006 Avensis) som byttes mot nuvarande bil drog ca 0,85 liter mil, en besparing på ca 400 liter bensin/år vid ca 2000 mil/år körcykel. Om jag skulle byta bort nuvarande bil skulle jag inte nöja mig med högre snittförbrukning än ca 0,45 liter/mil. Problemet som jag ser på det är att de senaste 20 åren har inte snittförbrukningen gått ned, bilar drar oftast runt 0,5 - 0,9 liter/mil trots nyare teknik. Denna ganska höga nivå har man etsat sig fast vid, och när gemene man byter bil kan de till och med acceptera en högre förbrukning än den gamla bilen. (typfallet en V70/V60 mot en XC60). Hur skall utsläppen kunna minska om förbrukningen inte minskar? Hela mitt bostadsområde har fyllts på med SUV, inte tror jag en sekund att utsläppen sänkts trots att många av dessa bilar går på diesel.

#51
2019-03-01 09:41

Vad jag sa att bensin är mer än diesel. ”Bensinbilar större än dieselbilar i februari”
http://www.bilsweden.se/statistik/nyregistreringar_per_manad_1/nyregistr...

#52
2019-03-01 11:32

Man klagar också på inblandning av ex HVO. EU har samma regelverk 2020 så konkurrensen ökar om dropparna.
Skulle Sverige blanda in enligt prognos så skulle vi behöva 65% av allt som framställs. Batteribilars kamp om grafit o litium.
Sverige har bara knappt 2 % av befolkningen. Man har haft otur när man tänker
Sätta godset på järnväg har ett statligt bolag försökt nu ett privat, inte lätt visar det sig http://www.transportarbetaren.se/green-cargo-lagger-ner-direktlinje-for-...
Finns flera saker som förändrar på sikt- men i princip måste vi dra ner på transporterna, handla var 14.e dag, hälsa på föräldrar, var 6.e vecka, barnen får cykla till skola, fritidsaktiviteter man kan klara sig utan, partner inom en mil, barnbarn mer sällan.
Drar man ner bilåkande o transporter 25% (köp av grejer) vad händer då med ekonomin arbetstillfällen.

#53
2019-03-01 12:12

Karl
Mycket av privata transporter idag är ”onödiga”. Folk pendlar själva, skjutsar till träning eller skola när det finns skolbuss och andra miljövänligare transportsätt, åker till köpcentrum/Ikea för att flanera och titta, åker för att småhandla, etc.

#54
2019-03-01 13:15

Altea xl: Vad bra att vi kan enas om den saken. Det är hedervärt av dig att kunna medge det. Oftast brukar detta enkla faktum annars förnekas - se bara vad Shogun skriver ovan (#46)(även om det knappast är representativt för folk i allmänhet så är det ändå ett typexempel på hur det kan låta här i spalterna).

Ja det som krävs för att minska utsläppen är en lägre konsumtion. Vilka tycker då Altea xl skall få det sämre i framtidens Sverige och på vilka grunder? Är det gamla, sjuka och våra skolbarn (grupper som redan idag får det sämre kopplad till orimliga transportpålagor)?

Personligen har jag svårt att tro på att världens samlade befolkning kan tänka sig att acceptera den ganska rejäla inskränkning av levnadsstandarden som måste till. Jag tror tvärtom att de allra flesta vill få det väsentligt mycket bättre och att de globala växthusgasutsläppen därför kommer att fortsätta att öka (de har stigit med 30% mot år 2000 exempelvis). Inte minst lär vi få se detta nu när Afrika håller på att resa sig ur sin fattigdom. Både Afrika och Asien - som kännetecknas av hög befolkningstillväxt - har ett stort behov av energi. Bara under de kommande åren skall hundratals miljoner människor få tillgång till elektricitet. Det samlade energibehovet i världen väntas därför öka med 25% fram tills år 2040. Fossil energi kommer att kvarstå på nuvarande nivåer (och förutom kol t.o.m öka något jämfört med dagens situation) .

Det är därför som vare sig elbilar i Sverige eller Miljöpartiets vanvettiga framfart med att urholka vårt välstånd har någon som helst betydelse för utvecklingen. Det enda som man lyckats med är att man möjliggör för dessa länder att accelerera sin utveckling ytterligare.

Och nej, elbilar är ingen lösning på klimatproblemen. Det tror jag inte någon kan påstå.

MVH AL

#55
2019-03-01 13:35

Vargen: Din bil har inte låga utsläpp av förbränningspartiklar. Den har tvärtom betydligt högre nivåer än samtliga dieselfordon på marknaden idag - kopplat till att den saknar partikelfilter.

Så jag hoppas inte du kör in den i tätorten och skickar ner dessa partiklar i folks lungor och blodomlopp då det både visat sig orsaka cancer som hjärt-kärlsjukdomar.

MVH AL

#56
2019-03-01 13:38

Självklart att Co utsläppen ökar!
De skall vi tacka våra politiker för.
Först har vi sänkningen av hastigheten från 50 till 40 ¨resultat ökad utsläpp¨
Cyklister och gående har ofta förtur över vägen där fordon måste stanna och sedan åka i väg med ¨ökad utsläpp¨
Sedan har vi detta med diesel som inte få köra där de vill med resultat att det köps mer bensin bilar resultat ¨ökad utsläpp¨.
Och elhybrid bilar orsakar ¨högre utsläpp^¨.

#57
2019-03-01 15:49

Jag tror inte heller att folk är beredda att sänka sin levnadsstandard. Ett tecken på det kan man se på Medelhavets gummibåtar. Däremot kan vi ÄNDRA hur vi skapar och använder energi. Den fossila ekonomin är inte hållbar. Inte heller ständig befolkningsökning.

#58
2019-03-01 15:03

Återigen: det handlar inte om vad folk vill utan om vad folk måste göra. Det betyder att mönster måste brytas och styras om. Nya vanor, helt enkelt.

#59
2019-03-01 15:38

Intressant reflektion pinjong. Ett problem med det resonemanget är dock att (om vi nu utgår från att vi inte skall investera i kärnkraft) är om de tekniska lösningarna räcker till? Jag tror helt enkelt inte att vi har möjlighet att bibehålla dagens nivå av energiåtgång och kombinera den med en befolkningsökning utan att använda de fossila energikällorna, i alla fall inte utan att det blir horribelt dyrt (vilket kompliceras av att de regioner där befolkningen och tillväxten av densamma är väldigt stor).

Jag tror därför att prognosen som visar att världens befolkning också i framtiden väntas omvandla fossil energin i samma omfattning som idag är fullt realistiska. Folk vill nämligen få det bättre - och särskilt i de mer resurssvaga regionerna. Det är inte möjligt utan fossil energi.

MVH AL

#60
2019-03-01 15:39

Altea xl: Ja så kan man ju förstås se det. Problemet är bara att majoriteten av världens befolkning inte delar den uppfattningen.

MVH AL

#61
2019-03-01 15:57

Batterier, ja det kommer att bli stora behov om vindkraft ska lagra effekt för hur många timmar - dygn.
https://www.nyteknik.se/premium/vattenfall-batterier-i-elnatet-ar-framti...
Visst intressant men vad blir det 1 timme laddning skulle fodra batterier som 600 000 Laddhybrider.
Sjukhus bygger batterilager för 1 timme sen slår dieselgeneratorn till.
Mobilmaster kommer att få krav på sig nu efter stormen.
Blir det effekttariffer så kan det bli aktuellt för egna hem så man klarar låg effekt.
Kan bli så att man har ett stort batteri i bilen - som man också kan driva toppbelastningar i sitt hus.
Många batterier blir det.

#62
2019-03-01 16:27

Domsjö fabriker är ett Svenskt exempel på bio bränsle ED/95 som är etanol som kan köras i en diesel.
Dieselmotorn ger 40% mer effekt än en bensinmotor.
Man ska använda/ tillverka dieselmotorer okänsligare för nyare bränslen.
https://www.energifabriken.se/ed95/

#63
2019-03-01 16:28

A.L, vem har sagt att befolkningsökningen och därmed stigande livsmedels- och energibehov är hållbart? Det är det givetvis inte och därmed ser vi en pågående klimatkollaps.

#64
2019-03-01 17:56

Hm, vi kommer garanterat se en sämre levnadsstandard i framtiden om inte människan totalt ändrar sitt synsätt. Gör man inte det kommer risken för konflikter vara påtaglig gällande resurser och tillgångar vilket kommer definitivt kommer slå tillbaka på den ”lille” svenskens livskvalitet.

Det kommer absolut inte finnas något värde i skadeglädjen eller att utropa ”vad var det vi sa”. Vi kommer alla drabbas.

#66
2019-03-01 21:29

Shogun. Hvordan forklare dette diesel mye bedre vedrørende utslipp en bensin bil, ser for meg at dieselhatere får et forklaringsproblem. https://www.nettavisen.no/na24/sjokkmaling-for-utslipp-fra-dieselbiler--...

#67
2019-03-02 07:17

Pinjong. Nej det är möjligt men i brist på en gemensam strategi och på tok för många individuella som nationella intressen lär det vara långt kvar till en samstämmighet. Och det är vad som krävs för att lokala åtgärder skall vara meningsfulla.

Idag är de inte det.

MVH AL

#68
2019-03-02 07:26

Vad gäller studier över hur transportarbetet påverkar människors hälsa ger de inga svar på hur situationen skulle bli om ersätter dieseln med bensinbilar istället.

För det är inte särskilt vettigt att driva stora fartyg och lastbilar med bensin. Det skulle helt enkelt göra ännu större skada än det vi ser idag. Samma sak gäller fordonsflottan generellt.

Och inte minst skulle det bli väldigt dyrt.

Så den typen av argument är ganska ihåliga.

Skadeverkningar får vi alltså från samtliga konfigurationer och motortyper. Vad som krävs är effektiv reningsteknik - så att koncentrationerna kan pressas under de nivåer som är skadliga för människor.

I Sverige har vi förmånen att inte ha några problem med dålig luft. Detta trots en i sammanhanget föråldrad bilpark.

MVH AL

#69
2019-03-02 09:07

Vi bilägare har testat nya bensinbilar mot dieslar, Bensinbilarna ligger på 2000 års rening. Varför...de saknar partikelfilter, men det blir lag på filter i nya bensinbilar.
Sämst är bensinbilar byggda på 2010 talet.

#70
2019-03-02 09:51

Det är därför du ska köra bensinhybrid, lägre förbrukning och utsläpp. Även batteribilar i stadskärnor, men frågan är om de inte uppfattas som fördyra ännu av gemene man, jag anser det. Sedan alla ädla metaller som krävs för att få fram batterier just nu, är det hållbart i längden? Tunga transportsektorn drivs med vätgas/bränsleceller såsom fartyg och lastbilar, alltså man överger den skadliga dieseln både hos bilar och för tyngre transporter.

#71
2019-03-02 10:19

Vätgas tycker jag är ett mycket intressant alternativ som så småningom kommer hitta in i fordonen. El lär vi inte kunna använda i den skalan som behövs, just eftersom komponenter saknas.

Men den största vinsten ligger inte i att man ändrar på fordonet, utan att man planerar sina resor på ett bättre sätt.

Det kommer också att ske inom de närmaste 30 åren, d.v.s att vi via intelligent teknik kommer samordna resandet på färre autonoma enheter.

Då - och först då - kommer den del av luftkvaliteten som påverkas av transporterna kunna förbättras rejält ute i Europa och USA. Måhända att man når till nutida svensk nivå?

MVH AL

#72
2019-03-02 12:22

Hybrider i olika former kan man alltid diskutera men så länge de drivs på fossilt bränsle är de dåliga för klimatet. En PHEV som kan drivas på förnybart bränsle på fjärrsträckor och el i städer är en bra kompromiss tills vidare. Sedan finns biobränsledrivna bilar som redan nu kommit väl tillrätta med lokala utsläppsproblem men i städer finns normalt en väl utbyggd kollektivtrafik så av trafik- och utrymmesskäl kan man ändå försöka avstå från att använda även dem i trånga stadsutrymmen.

#73
2019-03-03 09:02

Hur skiljer Trafikverket mellan diesel förbrukad i vägtrafik och diesel som förbrukas i anläggnings- och skogsmaskiner?
Om nu lastbilstrafiken ökat med 3% så är ökningen både för anläggning och skogsbruk högre, i båda fallen med tvåsiffrig procentsats.

#74
2019-03-03 11:19

Pinjong. Ja hybrider är ju egentligen ett slöseri utifrån ett ingenjörsperspektiv. Att släpa omkring på en extra drivlina känns ju allt annat än rationellt. Därför är det också få som tror på dessa och branschen som helhet har redan övergivit dem till förmån för rena elbilar.

Men oavsett om vi åker elbilar eller i en dieselbil så kommer vi behöva utnyttja alla tillgängliga energikällor för att möta det framtida behovet. Och det är den motsättningen som miljörörelsen måste hantera - vilket hittills misslyckats radikalt.

Det är därför som ingen kan utveckla vilka grupper som skall få det sämre I framtidens Sverige och i takt med de allt hårdare pålagorna parat med en oförmåga att möta koldioxidläckaget (produktion flyttas till regioner där man inte har samma syn på utsläpp som här i Sverige).

Idag har vi ju tvärtom fått en situation där vi subventionerar amerikanska bilresor och kinesiska krigsövningar eller ryskt stridsflyg när vi omvandlar energi. Och det kan väl knappast varit meningen?

MVH AL

#75
2019-03-04 18:19

Hybrid har varit ett ingenjörsmässigt sett ett smart sätt att sänka förbrukning och utsläpp sedan över 20år tillbaka, vart fanns konkurrensen då? Jo, på ritborden fanns endast dieselmotorer, och nu sitter skägget fast i brevlådan, med höga utsläpp och bilar som förbjuds, smart i ett ingenjörsperspektiv.......;o)

#76
2019-03-05 06:57

Ja utifrån ett rationellt perspektiv är det förstås inte vettigt att förbjuda några motorlösningar, oavsett det drivs av bensin, diesel eller äldre hybrider (som inte heller tillåts köra i zonerna eftersom de inte uppfyller avgasnormerna). Utredningar visar istället att andra insatser fungerar bättre - som att minska på trafikvolymen.

Elfordon däremot får köra inne i zonerna - och det bidrar givetvis till att bilproducenterna (tvärtemot hybrider som anses för omoderna och väntas gå i graven redan inom 10 år) lägger resurser på att utveckla dem. Skälet till att hybriderna inte får köra i de planerade zonerna är att de försämrar luftkvaliteten så att folks hälsa påverkas negativt.

Den som vill veta mer om detta ämne (och som sätter en större tilltro till de ledande trafikexperterna än någon bilproducents marknadsföringsbroschyrer) kan med fördel ladda hem utredningsrapporterna inom området. På så vis uppnås en faktabaserad diskussion och de känslomässiga irrationella och icke ingenjörsmässiga argumenten kan sorteras bort. http://www.stockholm.se/PageFiles/278257/effekter-av-miljozoner-i-stockh...

MVH AL

#77
2019-03-05 10:57

Att dissa hybrider och samtidigt hylla dieselmotorn så ofta man kan, måste vara riktigt hål i huvudet, och sedan hänvisa till en länk om miljözoner, och hänvisa/efterfråga till faktabaserad diskussion och ingenjörmässiga argument, hur motsägelsefull bluffare får man vara på en skala?

Det som ska sorteras bort är dieselmotorn, vilket också sker runt om i Europas större städer mer och mer.

#78
2019-03-05 20:23

Nu handlar det som sagt inte om att vare sig dissa det ena eller andra, utan om att skapa sig perspektiv och förstås sig på vad man talar om. Det gör man genom att läsa in sig på ämnet - och då förslagsvis utredningen som jag precis länkade till.

Den visar att det inte finns någon grund för att förbjuda vare sig hybrider (som inte kommer att tillåtas i miljözonerna), diesel eller bensinfordon. Luftkvalitetsmålen uppnås i alla fall. De försök som dock har gjorts med att förbjuda dieselfordon gav ingen påvisbar effekt på luftkvaliteten, inte ens med avsikt på NOx. Men det klart, det handlar ju då om vad man kan visa via mätningar, inte vad man tycker själv eller har fabulerat ihop tillsammans med några drängar ute i skogen.

Hybriderna är på väg bort från marknaden. Det är inga tillverkare som tror på dem längre. Dieseln är inte det. Den kommer att fortsätta att säljas också fram tills år 2040 enligt prognoserna. Bland annat investerar Toyota stora summor i tekniken - faktiskt mer än vad man lägger ut på sina hybrider;-)

Kan man sedan inte kan ta till sig fakta, eller för den delen förmår resonera utanför marknadsföringsbroschyrerna (och hålla huvudet kallt) i en diskussion som handlar om enkla mätdata, bör man nog lägga tid på annat än att diskutera vägtrafikens utsläpp, eller för den delen luftkvaliteten inne i storstäderna.

MVH AL

#79
2019-03-07 11:02

Det är nog den största bluffen som uttryckts här och fantiserar ihop om hybrider och hur länge dessa kommer att säljas, och även om dieseln hur mycket man satsar där, du har inte en aning! Framtiden är elektrisk, och har så delvis varit för Toyota sedan 1997 med hybrider, medans andra lekte med dieselmotorer fortsatt och målade in sig i ett hörn, precis som en del skribenter gör ofta....

Hybrider kommer att säljas så länge bensin säljs till just Toyotas hybrider. Enligt Toyotas egna beräkningar fram till just 2040-2045 kommer fossilamotorer användas. Så nu vet du det. Man säljer då antagligen väldigt få konventionella bensinmotorer, utan snart sagt alla är då hybrider. Dieseln är död då i vanliga personbilar. Precis som "drängarna" på Volvo redan sagt så utvecklas ingen ny generation dieselmotorer. Alla lämnar diesel spåret, mer eller mindre. Alla vet att dieseln är på utdöende i trafikbilden, speciellt i Europas städer. Medan hybrider ökar i försäljning i Europa och globalt.

Jag noterar nedvärderande utryck inlindat i texten, som troligen moderatorn får ta hand om återigen, så går det när man inte har argument som håller, då tar man till nävarna....synd bara att drängar ska bli slagträ, de är faktiskt trevliga.....

https://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20190306/toyotas-fors...

I rest my case.....

#80
2019-03-07 20:29

Nu är det ju inte mina egna siffror utan IEA;s. Shogun får kontakta dem och förklara att de har fel i sina prognoser. Det får väl ändå anses som imponerande att Shogun inte bara känner till Toyotas produktionskvalitet och framtida efterfråga av dieselmotorer bättre än Toyota själva. Han har nu dessutom bättre kunskaper om oljemarknaden och dess efterfråga än världens samlade oljeproducenter. Ja det är väl om något att bluffa att sitta och framhärda något som går rakt emot all samlad kunskap och expertis inom området, även om det sker på känslomässig grund;o).

Vad gäller Volvo nyutvecklar man inga fossila motorer, d.v.s vare sig bensin eller diesel. Istället gör man som resten av bilvärlden, d.v.s satsar på elbilar. LaddHybriderna väntas försvinna redan innan år 2030. De vanliga versionerna tidigare. Toyota å andra sidan satsar på dieselteknologi, faktiskt stora summor. Och anledningen är enkel, d.v.s att marknaden efterfrågar dem.

Och när det kommer till inlindade personangrepp krasar det rejält i glashuset när Shogun ondgör sig över dem. Han har ju som bekant varit avstängd och suspenderad just till följd av både trakasserier som påhopp och ren förföljelse av skribenter och mönstret förekommer även i denna tråd, men det där med självinsikt är måhända inte Shogun starkaste sida (vilket ju nu åter bevisats med nya påståenden på tvärs med både data som officiella underlag)

Dock fortfarande inget PM, det blir ju inte lika roligt när ingen annan kan se och instämma i trakasserierna.

MVH AL

#81
2019-03-08 14:54

Lögn, återigen om min person....om avstängning etc. Sa någon självinsikt....

#82
2019-03-09 08:47

Så Shogun har alltså inte varit avstängd (både här som på andra forum) på grund av återkommande trakasserier (eller användandet av dubbla nick och allehanda regelbrott) av både mig som andra? Om det är Shoguns verklighetsuppfattning förstår jag faktiskt bättre varför han både blundar för Toyotas egna uppgifter över sina kvalitetsproblem som IEA:s data och prognoser om världens energiåtgång och framtida behov av diesel.

Öppna ögonen min vän (och sluta projicera)!

MVH AL

#83
2019-03-14 14:24

Nej, du fantiserar om min person, och även massa annat. Och jag är inte din vän....jag väljer mina vänner med omsorg....hoppas att moderatorn nu tar tag i detta en gång för alla.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.