Bild
Nästa artikel

Ny rapport om fortkörning - svenskarna fartdårar?

Nyheter

Är majoriteten av svenskarna fartdårar? Vägverkets mätningar gjorda på populära MC-vägar visar att många bilister och motorcyklister har svårt att hålla hastigheten.

Vägverkets mätningar, som gjordes på populära MC-vägar med 50 och 70 som högsta hastighetsgräns under sommaren 2008, visar att 68 procent av motorcyklisterna och 59 procent av bilisterna körde över den högsta tillåtna hastigheten.

Mätningarna som genomförts både 2007 och 2008 visar båda att en liten grupp motorcyklister kör väldigt fort och långt över den tillåtna hastighetsgränsen.

- Det är samtidigt den gruppen som utgör den största risken i trafiken. De motorcyklister kör allra snabbast måste inse att deras chanser att klara oförutsedda händelser och överleva i trafiken minskar betydligt i de farter som hastighetsmätningarna visar, säger Jesper Christensen, generalsekreterare i SMC.

Enligt rapporten höll motorcyklisterna en högre medelhastighet än bilisterna vid de flesta mätplatserna. På ett antal mätplatser var medelhastigheten knappt över det tillåtna - men på andra nästan 18 km/h över det tillåtna.

- Den egna hastigheten har naturligtvis en avgörande betydelse risken att råka illa ut i trafiken. Motorcyklisterna får dock en dubbel nytta om både bilister och de själva sänker takten, säger Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall.

900 000 fordon omfattades av mätningen 2008 som genomfördes på 24 platser från Malmö i söder till Luleå i norr. Omkring 18 000 körde motorcykel. Mätplatserna hade valts utifrån SMCs Hojkarta för att få med många motorcyklar.
Taggar: Nyheter
Ny rapport om fortkörning - svenskarna fartdårar?

Kommentarer

#1
Göte
2009-05-21 13:17

Motorcyklister är ett korkat och outbildat släkte. Besvisat av alla olyckor. Vad sägs om denna aktuella händelse. Bilist på bred väg skall svänga vänster och har koll på en motorcykel i backspegeln. Man dra ut till vänster före vägkorsning, lägger ut blinkers, saktar ner och tror att motorcykeln
skall köra om till höger. Icke, just när man skall svänga drar motorcykeln om till VÄNSTER. Han kan tacka en erfaren bilist för sitt liv. Upplys dessa nollor att man aldrig kör om före korsning överhuvutaget.Skicka broschyr med grundläggande kunskaper i trafik till landets motorcyklister. Några kan väl läsa?

#1
Roland
2009-05-21 13:19

Är någon förvånad? Dessutom saknar väldigt många laglig ljuddämpare. Det finns säkert boende omkring som lider av höga ljudnivåer. Sätt ljudförstärkare i hjälmen så tinnitusen breder ut sig

#1
Ingmar
2009-05-21 20:36

Det är alltid den som svänger vänster som gör fel vid en olycka enl Polis och försäkrings bolag. Tänk på det när jag istället för Mc kommer med min 3 tons pickup och kör in i din akter i 90 km/h där du står still och blinkar vänster.

#1
Göte
2009-05-21 21:22

Ingmar, 1, stod inte stilla. 2, även pickupförare skall ha uppmärksamheten riktidad framåt.
3, att köra på något/någon bakifrån är enl. mitt bolag alltid den påkörandes fel. Man skall alltid kunna stanna vid fara. Något sånt står det visst. Men saken skall kollas upp.OCH man kör inte om vid korsning.

#1
Saabnisse
2009-05-21 23:02

Göte, hur reagerar du när någon står stilla vid ett stoppmärke och plötsligt kör ut framför dig när du har femtio meter kvar och håller hundra på en hundraväg?
Det finns ingen möjlighet att hinna bromsa.
Smack in i häcken!
Vems fel är det?

#1
Tore
2009-05-22 00:36

SAABNISSE - det är självklart den som kör ut som bär ansvaret och har gjort ett misstag. Men det är inget tvivel om att DIN egen hastighet just i den situationen kan ha en helt avgörande betydelse för hur utgången blir. Ju högre fart - ju längre reaktionstid, stoppsträcka - och ju värre konsekvenser får smällen om den inte kan undvikas.

Att hålla laglig hastighet är en av de allra viktigaste trafiksäkerhetsaspekterna i trafiken bortsett från att köra nyktert. Helt enkelt därför att hastigheten ALLTID har betydelse om en situation uppstår. Visst är det bilisters misstag, missförstånd, okoncentration, m m som skapar riskerna och tillbuden, men riskerna ökar ju fler meter jag och mina medtrafikanter färdas per sekund, och möjligheten att kompensera ett eget eller annans misstag sjunker dramatiskt ju högre hastighet jag håller. Att hävda något annat är oerhört enfaldigt och naivt!!
Tyvärr försöker fortfarande en stor grupp bilister, företrädesvis män, förtvivlat att rättfärdiga sitt eget trafikbeteende genom att hävda motsatsen. Men bara för att de är många har de inte mer rätt för det...

#1
JD
2009-05-22 14:36

Vem bryr sig vi ska alla dö!
Det är lättare att bli miljonär på lotto än att dö i en trafikolycka!

#1
Eric
2009-05-22 20:50

Idag såg jag i tidningen att enl en undersökning så kör 74% av männen "bättre" eller "mycket bättre" än andra..
Det märks på inläggen här också.
Det ögonblick man glömmer att det inte finns några "rättigheter" i trafiken - då är man rökt..

#1
Ingmar
2009-05-22 21:21

Göte: Självklart kör jag inte på någon med flit, jag var bara ironisk pga av din korkade kommentar av Mc förare, de flesta sådana har god ekonomi och utbildning samt är 50+ år. Men du ska veta att om du stannar och planerar att göra en vänstersväng tex på en 90 väg så blir felet alltid ditt vid en ev krock med ett omkörande fordon. Alternativet för dig då är om inga vittnen finns så neka vänstersvängen och säg att du bara stannade för tex utspringande djur, då får den påkörande bilen (bakifrån) skulden.

#1
Ivan Boring
2009-05-22 23:36

Citat Tore: "Att hålla laglig hastighet är en av de allra viktigaste trafiksäkerhetsaspekterna i trafiken bortsett från att köra nyktert."
Att köra nykter anser jag är det viktigaste men att alltid hålla hastighetsgränsen behöver inte alltid vara rätt. Det alla borde lära sej är att hålla den hastighet som omständigheterna kräver. Då menar jag att i bland kan det faktiskt vara befogat att köra långsammare än vad skyltarna visar.
Att stirra sej blind på hastigheten är lika dumt som att säga att jag är så bra biltrafikant att jag fixar allt. Håll laglig hastighet men var alltid beredd på att sänka farten om så behövs. Då anser jag att man har "hajat grejen".

#1
Lasse J
2009-05-23 00:35

Det var banne mig på tiden att det började vädras lite sunt förnuft i dom här spalterna.
Tack för det Tore!

#1
Hson
2009-05-23 01:07

För den som kör mycket var väl inte det här resultatet förvånande. Men nu har även vägverket siffror på att de satta hastighetsgränserna inte är accepterade av vägarnas brukare, dvs man kan nästan säga att de saknar legitimitet. Det är också mycket lätt att hitta vägsträckor där de skyltade hastighetsgränserna nästan verkar absurda.
Dessutom: Fråga vägverket (eller NTF som för statistiken) hur fort de som omkom i olyckor körde. Du får inget svar, för den värdefulla informationen har de inte orkat ta reda på.
Det saknas ofta mycket underlag för de regler som påtvingas oss - i en hel del fall i 1984-anda.

#1
Tore
2009-05-23 02:32

Ivan Boring skriver: "Då menar jag att i bland kan det faktiskt vara befogat att köra långsammare än vad skyltarna visar". Det trodde jag var så självklart att jag inte ens behövde skriva det...
Självklart ska man anpassa farten till omständigheterna - vilket med automatik innebär att man inte alls alltid kan hålla den tillåtna maxfarten...
Men att överskrida densamma innebär ALLTID en ökad fara - vilket är min poäng. För om alla andra parametrar är lika, är det farten i slutändan som avgör...
Men håller man laglig fart blir man dock ständigt omkörd av bilister eller motorcyklister som uppenbart inte tycker att de har någon skyldighet alls att följa hastighetsreglerna. Inte minst på 70 och 50-vägar är många oerhört nonchalanta... Motorcyklisterna är tyvärr värst. Motorcyklarnas prestanda tycks vida överträffa trafikintelligensen hos alltför många av dess förare...

#1
Lasse J
2009-05-23 11:02

Hson
Hastighetsgränserna är tillkomna med fler faktorer som grund.
Förutom vägens kvalitet, är utsläpp och bullerstörningar fullgoda skäl.

#1
Krister
2009-05-23 14:23

Statistik, jag har lärt mig att man kan bevisa vad som helst med statistik. Tex kör höns bättre än kvinnor och schimpanser bättre än pensionärer. Detta eftersom höns och schimpanser sällan orsakar olyckor bakom ratten.
Att tex titta speciellt på hastigheter på väl valda vägar utifrån MC-förarnas favoritvägar enl hojkarta bevisar ju absolut ingenting.
Vore som att säga att på vissa vägar i Värmland på vintern överstigs hastigheten med det dubbla. Ja, pga av rally.
Kör själv MC, och om bilister kunde använda backspeglar och blinkers så kunde många olyckor undvikas.

#1
AL
2009-05-23 15:04

Nej Krister, man kan inte bevsisa något med statistik (inte ens de fysikaliska lagarna är bevisade). Vad man gör är att visar på samband, det är en rejäl skillnad på ett bevis och ett samband (det senare har en felmarginal). Din jämförelse med hönsen visar också att du inte lärt dig något om ämnet alls. Ur statistisk synvinkel kan nämligen en sådan slutsats inte formuleras. Metoden som där används kallas för standardvägning, googla på den.
När det sedan handlar om MC är det väl knappast någon som missat att dessa lever ett farligt liv ute i trafiken? De kör ofta med mindre marginaler än vi andra och är dessutom oskyddade. Därför kan man enkelt utläsa en högre dödlighet (antalet dödsfall per personkilometer, dvs den statistiskt korrekta tolkningen) i denna trafikantgrupp än hos andra. Detta kommer nog aldrig kunna åtgärdas fullt ut (tror jag). Det kommer nog alltid finnas en signifikant styrkt skillnad mellan grupperna, men mycket kan nog göras med riskinformation. Där spelar den här typen av artiklar en viktig roll (däremot borde diverse ogenomtänkta kommentarer strykas).
MVH AL

#1
Smurf
2009-05-23 16:09

Jag har inte alls svårt att hålla hastigheten, jag bara skiter i att göra det :-D

#1
rallykalle
2009-05-23 19:32

Skit i vem som är vållande uppträd i stället med tanken att nästa med trafikant som inte är synlig för tillfället är en idiot,precis som alla andra.Man kan aldrig ta för givet att en medtrafikant beter sig på ett visst sätt.Det är inte bara dödsfall som är en tragedi tänk på alla friska liv som trasas sönder.dem vi kallar allvarligt skadade det antalet överstiger säkert dödsfallen med råge.

#1
markus
2009-05-23 22:08

I en undersökning från Folksam, v21, slås fast att hastigheten inte är den största orsaken till olyckor. Andra parametrar är av större betydelse. Vägars utformning, säkerhet har större inverkan. Vägverket (läs också politiker) accepterar att människoliv offras/slaktas på vägarna med deras goda minne. En intressant tanke är att fundera på är när dagens hastigheter blev gällande, jo när vi körde omkring med Saab V4, Volvo Amazon, 140, Ford Taunus...bilar från en förfluten tid - vi lever inte i tiden vi lever emot den. Ja vi ska sänka hastigheten pga miljö hänsyn, när vi kör omkring i el, vätgasbilar om 5-10 år, vad är då nästa icke argument. Kära polisen har blivit tvingade att prioritera hastighets, nykterhetskontroller av våra politiker, betyder det av vi kör fortare än tidigare - vilket undersökningsmrtl kan bekräfta detta, inget det finns inget underlag för detta bara löst tyckande. Inför återkommande kontroller av hälsan på de som har körkort, det är inte en livsrättighet att inneha körkort, kan du inte se, höra, reagera, agera har du inget i trafiken att göra.

#1
Tore
2009-05-23 23:16

Visst Marcus finns det många andra faktorer som har betydelse för trafiksäkerheten. Vägarnas utformning har självfallet en jättestor betydelse. MEN om man resonerar lika intelligensbefriat som SMURF, och helt enkelt skiter i hastighetsreglerna oavsett hur väg och väglag ser ut, så är det ingen tvekan om att man utsätter sig för större risker, eftersom rektionssträcka och stoppsträcka alltid ökar med högre fart. Farten har ALLTID betydelse. Att det sedan finns andra faktorer OCKSÅ förtar inte denna sanning! Att ständigt ligga 15-25 km för fort i förhållande till den på skylten maximerade innebär att man sätter säkerhetssystemet ur spel. Precis på samma sätt som när man kör onykter egentligen.

#1
Tobbe
2009-05-24 18:58

Det är inte enbart motorcyklisternas fel, som det skrivs här så är de oerhört många bilister som skiter i blinkers och backspeglar. Behöver bara åka en vända på stan så kan jag räkna upp minst 5 bilar när jag kommit hem som struntat i att blinka. Har även märkt att ju finare bil man har (Audi A4/A6, Volvo V70/S60/S80, BMW, Mercedes o.s.v) ju sämre bilförare är man, då dom är dom allra värsta bovarna som blankt skiter i hastighetsbegränsningar, blinkers, hålla filer, parkera rätt o.s.v

#1
Anders
2009-05-24 18:59

Kan bara hålla med Markus. VV håller en omodern hastighetspolicy. Det är väl inte så att bilisterna kör sämre eller har sämre bilar än på 60 talet? Visst vi är mååånga fler men är fartgränserna satta med förnuft som innebär flyt i trafiken så klagar nog inte många (inte ens jag). Återigen - farten dödar inte - mänskliga misstag ,trötthet , droger sjukdomar mm- dödar. På de flesta vägsträckor kan man höja hastighetsgränsen med åtminstone 20 km/h och få acceptans hos bilisterna. Vissa ställen skall som nu ha strikt låga farter, men generellt - höj hastigheterna på riks samt europavägarna. Talibanerna på VV måste komma ut ur sin bubbla

#1
Tore
2009-05-24 22:12

Anders - visst är det mänskliga misstag, trötthet, droger, sjukdomar och mycket annat som orsakar olyckor, men du kan aldrig förneka att om du ökar hastigheten med t ex 20 km så ökar din reaktions- och stoppsträcka, så dina förutsättningar att kompensera för någon annans - eller ditt eget misstag - minskar självklart avsevärt.
Trafiken skulle flyta hur fint som helst med nuvarande hastighetsnivåer också, om bara bilisterna respekterade gränserna. OM man kör lagligt blir man omkörd mycket oftare av bilster som kör för fort än att man själv behöver köra om någon som kör saktare än det som står på skylten. Den ryckiga trafikmiljön orsakas framför allt av "farttalibanerna". Inte av äldre herrar med hatt eller gamla tanter...
Och de som kör för fort gör det oavsett om det är 90, 70 eller 50. Oavsett om det är vägarbete eller utanför skolor. Man gör helt enkelt som "Smurf" - skiter i hastighetsbestämmelserna...
Problemet ligger inte i för låga farter utan att vissa har fått för sig att de inte behöver respektera reglerna. Det är atityden det är fel på och inget annat!!
Men visst, man kan säkert höja hastigheten på vissa stora och fina vägar - bara man accpeterar ett något större antal döda och skadade. För med ökad fart ökar riskerna. Enkel fysik egentligen...
Visst kan man önska att ingen någonsin gjorde fel eller misstag, men det är och förblir en dröm. Hur skicklig bilförare jag än tror att jag är så finns alltid risken att i en tiondels sekund av ouppmärksamhet göra sig skyldig till något mindre smart... Och då har ALLTID min och den omgivande trafikens hastighet en avgörande betydelse för utgången. Ju högre farten är ju större är risken att olyckan inte kan undvikas - och ju värre blir även konsekvenserna i så fall... Ska det vara så svårt att förstå detta samband...?

#1
Per
2009-05-25 00:17

När jag blir omkörd av oskyltad MC till vänster om vänster motorvägskörfält i kanske dubbla den lagliga farten blir jag förbannad. Jag hinner inte se dem innan de passerat - skulle jag göra det kanske jag vinglar till! Jag vill inte ha en tung motorcykel in bakifrån med 100 kilometers fartöverskott in i baksätet där jag har mitt barn. Dessa MC-"förare" borde jagas med automatvapen.

#1
Anders
2009-05-25 02:35

Tore. du har gett dig den på att fokusera hastigheten mm istället för att lyfta blicken lite. Mer jämn fart i trafiken även om hastigheten är ngt högre än vad storebror rekommenderar behöver nödvändigtvis inte innebära fler olyckor.Fysikens lagar hit å dit är inte allenarådande för om det skall bli en olycka eller inte. I dag finns en ryckighet i trafiken pga av kameror,2+1 vägar ,andra hastighets sänkande åtgärder som är mkt störande. Attityder är problem,men om man inte leker privatpolis utan slåpper förbi de som kör något fortare än en själv så blir allt så mycket smidigare. Förare som kör FÖR sakta ( finns ganska många) kan TROTS fysikens lagar ställa till med elände (har kanske för snabb reaktionshastighet).Nä, vi svenskar behöver inte skämmas för vår bilkörning -i absoluta tal kör vi mycket bra bil fastän ett antal personer är hastighetsfixerade intill laglydighetens yttersta gräns och ej kan förmå sig till att tänka annorlunda. Vill som slutkläm tala om att jag givetvis vill ha sans å balans i trafiken fastän jag tycker att VV är stolpskott map nollvisionen.

#1
LennartJohansson
2009-05-25 13:41

En känd regel: Har Du det ingen annan stans, så har Du det i gasreglaget!!!!!!!!!!!!!!
Fortsätt som Ni gör så blir Ni självsanerande!!!
Lennart

#1
Lasse J
2009-05-25 15:11

Alldeles riktigt Markus, det är ingen livsrättighet att inneha körkort.
Några förlorar det pga sviktande hälsa, men betydligt fler pga DÅLIGT OMDÖMME, OFÖRMÅGA ATT BEGRIPA VIKTEN AV ATT FÖLJA RÅDANDE REGELVERK, samt OMOGENHET!

#1
Krister
2009-05-25 16:30

Artikeln handlar om höga hastigheter på populära MC-vägar. Då kan jag mycket väl förstå varför man överskrider hastighetsgränserna, många gånger är dessa vägar skyltade med på tok för låg hastihet mot vad vägen klarar.
Jag tror generellt inte att vi svenskar är några fartdårar som rubriken vill göra gällande.
Skulle jag göra samma "statistiska" mätning på en infartt till någon av våra större städer så skulle jag kunna konstatera att vi kör MYCKET under gällande hastighet.
Man kan tex vara glad om man kommer upp i 110km/h mellan Malmö - Lund.
I bland undrar man vad VV har för kriterier när de sätter 50 och 70 på vissa vägar, kunde lika väl varit 70 resp 90.
Så JA, på vissa vägar kör vi över hastighet, detta pga att vägen inbjuder till det.

#1
Lasse J
2009-05-25 17:21

Krister
Det är nog fördelaktligt att ta del av nedanstående kommentarer innan man yttrar sig.
Ett antal faktorer påverkar sannolikt angivna hastighetsgränser, såsom vägens kvalitet och topografi, trafikintensitet,risk för bullerstörningar samt utsläpp-föroreningar.

#1
Rikard
2009-05-26 00:44

Jag har åkt samma väg i snart 30 år, vägen är skyltad 70 villket rspekteras när det är krokigt och bebyggelse, men när man kommer ut på dom långa rakorna med öppen åker o äng så långt ögat når, håller 99,9% 85-90 km/h innan rusningen kommit igång, det är långa avstånd, och folk vill inte ligga o hasa i 70 till o från jobbet.
Men så ibland dyker dom där 0,1% upp och ska visa att här står det 70, och det håller man exakt enligt mätaren, villket i verkligheten är 60-65 km/h, givetvis ska den farten hållas på 5ans växel, villket inte är helt lätt med dagens bilar som är högt växlade för ekonomin och miljöns skull, det gör att farten dsssutom blir ryckig, och vad som händer runt om kring noterar vederbörande inte så mycket, för han/hon har fullt upp med att kolla på hastighetsmätaren.
När det sen kommer en 50 sträcka, håller man 70 exakt till skylten, sen bromsar man för att få ner farten, en normalt funtad förare släpper gasen så man är nere i lämplig fart när man kommer till det som var anledningen till skylten, bebyggelse, övergångsställe eller liknade, för själva skylten står ju nästan alltid omotiverat långt bort.
Många skriker att det är livsviktigt att hålla 30 vid en skola, det är det inte alls, det viktigaste är att höja uppmärksamheten och kunna läsa av faror.
Såg en fånig sak i våras, när polisen stod och hade hastighetskontroll kl 10 utanför busshållplatsen vid vår skola, det finns inte en kotte där då, ungarna är på lektion, och busskuren är tom för nästa buss går inte förens om 40 min.
Om jag själv passerar runt 8 snåret håller jag inte ens 30, för då är det ungar o bussar över allt.
Jag använder 2 saker i trafiken, det ena är som stod i trafikboken "Du får inte störa eller hindra annan trafik" det andra är mitt ordspråk "sköt dig själv o skit i andra"
Det ska inte misstolkas att jag inte bryr om andra, utan vill nån hålla 50 så får dom göra det, jag kör helt enkelt om, vill nån hålla 150, så ser jag till att han kommer om mig på enklaste (säkraste) sätt.

#1
Anders
2009-05-26 02:05

Rikard . Sunda ord det mesta. I många kommentarer som ges på denna websida av några alias så verkar det vara biblisk/religös bokstavstrogenhet som gäller avseende fart å rörelseenergi. Börjar nästan tro att det är dom som oftast gör allt för att inte släppa om mig och om jag kör om ,ger mig en massa härliga heljusblink plus lite tutande också. Tingvall å hans trafikkunniga bör göra halt,fundera å ta ny kurs -nollvisionen i nuvarande form är ohållbar.

#1
Tommy
2009-05-26 21:01

Varför köra så fort? Det är maxhastighet som står på skyltarna och man måste inte ens köra i den. Själv brukar jag köra 95 på 110 motorväg. Så länge jag inte ligger i vägen för någon brukar jag köra långsammare även på vanliga vägar. Det som förvånar mig är att det är så många som kör för fort. Varför så bråttom? Är det så mycket roligare att köra 120 i stället för 100? Eller är det svårt att hålla farten eftersom bilarna går så tyst och fint? Pröva med farthållare i så fall.

#1
Kjell-Åke
2009-05-26 21:36

Man ska inte dra alla över en kam, men visst tyder det på ett stort tomrum mellan öronen när vissa mc-förare kl 04 på morgonen varvar sin motorcykel i bortåt 100 km/tim, på låg växel, i princip utan ljuddämpare uppför backen förbi Ersta sjukhus på Folkkungagatan. Detta bara som exempel, detta förekommer på många andra platser. Hur skall medtrafikanterna kunna anpassa sin körning när det finns såna som inte ens är kvalificerade att ha körkort för Eu-moped ute i trafiken.

#1
Rikard
2009-05-27 00:28

Tommy !! Du trivs att åka lugn o sakta, för egen del är det tvärs om, vi är helt enkelt olika. Jag nöter 5-10.000 mil per år i en obekväm och bullrig firmabil, och jag vill inget annat än att komma dit jag ska, farten håller mig pigg o vaken (adrenalin ??) ligga o såsa bakom nån kö i låg fart gör mig trött och okonsentrerad.
Istället för att glo på hastighetsmätaren pysslar jag med andra säkerhetshöjande saker när jag kör.
Blicken håller jag väldigt långt fram, i tex en kö glor jag inte på bilen framför, utan 10 bilar framåt, håller man då lämpligt avstånd behöver man inte gasa, bromsa, gasa, bromsa, gasa, bromsa som dom flesta i köer gör.
Snabba o välplanerade omkörningar.
Håller bilen till höger.
Håller avstånd som jag tidigare skrev.
Framförallt är jag i trafiken och tänker trafik när jag kör bil.
Dessutom kör jag racing o rally så jag vet att bilen inte ramlar av vägen bara för att jag inte kör just det som står på skylten.
Passerade ett vägarbete i dag, det var i en korsning, trafikljusen var avstängda, det stod en lastbil i vänsterfilen precis före övergångstället, skyltat 30 km/h, bilarna framför saktade ner till 30 när dom passerade lastbilen till höger, själv stannade jag nästan, för man kunde inte se om det kom nån gående.
Bilarna farmför gjorde vad det stod på skylten, jag tänkte trafik o säkerhet när jag passerade.

#1
Kjell-Åke
2009-05-27 12:22

Det är just såna besserwisser som betraktar sig som gudar och skiter i hastighetsbegränsningar som är så farliga i trafiken. Som medtrafikant har man rätt att begära att andra trafikanter håller sig någotsånär inom ramarna för vad som är tillåtet för att man skall kunna anpassa sina egna beslut till omgivningen. T.ex. är det en enorm skillnad på om en trafikant kör i 70 eller 110 för den som skall köra ut i en korsning. Alla de beslut man tar i trafiken rör ju inte bara en själv, hur duktig man än anser sig vara som förare.

#1
AL
2009-05-27 15:42

Kjell Åke träffar helt rätt i sitt senaste inlägg. Många debattörer här överskattar uppenbarligen sin körförmåga (och de är givetvis män). Därtill visar de på en total ignorans inför de fysikaliska spelreglerna. Precis som Kjell Åke är inne på så är det dessutom den totala trafikenergin (dvs summan av alla element som är i rörelse) som är väsentlig. Man är sällan ensam, i synnerhet inte när det kan uppstå en konflikt med andra trafikanter.
Sammanfattningsvis är det därför att konstatera att det inte är särskilt konstigt att det sker olyckor när vi har en grupp som anser sig helt kunna nonchalera trafikreglerna. Denna falang, dvs de som kör utanför systembegränsningarna, uppskattas svara för i alla fall 50 procent av samtliga dödsolyckor varje år (något vi alla är med och bekostar). Så den dagen dessa ser sin egen roll i trafiksystemet och inser att de är en av dess pusselbitar. Först då kommer man också att kunna realisera ökad effektivitet och framkomlighet - exempelvis genom högre hastighetsgränser. Dagens situation, med (i huvudsak) medelålders män som av rent prestigemässiga skäl givetvis vet bättre än all tillgänglig expertis och på så vis motiverar vårdslös körning (mindervärdeskomplex?), gör oss alla bara fattigare.
MVH AL

#1
Markus
2009-05-27 19:07

se bifogade länkar
http://svt.se/2.22620/1.1572579/har_finns_landets_farligaste_vagar?lid=puff_1572601&lpos=rubrik
http://svt.se/content/1/c8/01/57/25/79/Kampanjstrackor3karta.pdf

#1
Tore
2009-05-27 20:51

Anders skriver: "Mer jämn fart i trafiken även om hastigheten är ngt högre än vad storebror rekommenderar behöver nödvändigtvis inte innebära fler olyckor.Fysikens lagar hit å dit är inte allenarådande för om det skall bli en olycka eller inte. I dag finns en ryckighet i trafiken pga av kameror,2+1 vägar ,andra hastighets sänkande åtgärder som är mkt störande."
Anders - hur gärna du än vill kan du inte bortförklara att högre hastighet ALLTID innebär en högre risk. För du kan aldrig veta vad som "väntar runt hörnet" om du förstår vad jag menar, och den högre farten innebär som sagt alltid längre resaktions- och bromssträcka, samt värre konskevenser om det smäller. Jag har aldrig påstått att farten är det allenarådande. Det hjälper inte att köra lagligt om man beter sig som en klåpare vad gäller uppmärksamhet och fokus på bilkörningen, m m. Men om alla andra faktorer är lika så innebär alltid den högre farten en högre risk. Ren fysik egentligen.. En risk Du och många andra tycks tycka att Ni har rätt att utsätta andra trafikanter för. Förmodligen för att Ni ju själva anser er vara en både omdömesgill och skicklig förare. Problemet är bara att om DU anser att DU kan ta dig rätten att köra den hastighet DU tycker är lämplig så måste det ju gälla andra också.... Och där du anser att 20 km över gällande begränsning kan vara lämpligt kommer någon annan i 50 över den tillåtna - helt enkelt för att den bilisten också tycker att det är helt OK...
Om vi inte är överens om att det som står på skylten gäller oavsett om det gäller hastighet, lämna företräde eller andra regler, så uppstår en slags djungelns lag, vilket definitivt inte främjar en säker trafikmiljö.
Och jag vidhåller att den ryckiga trafiken beror främst på trafikanter som kör för fort. Har kört ca 20 mil idag och blev omkörd flera gånger på både 70-väg, 90-väg och 100-väg. Blev omkörd minst 3 gånger så ofta som jag själv behövde köra om långsammare trafik, långtradare, bilar med släp etc borträknat... Och jag har GPS så jag vet när jag håller den fart som står på skylten...
Och ryckigheten orsakad av kameror beror då definitivt mest på alla som bara kör lagligt just förbi kameran men gasar som attan däremellan..
Och fortfarande måste vi acceptera att det är MAX-fart som står på skylten. Det kan finnas 100 olika skäl till att någon på en viss sträcka väljer att hålla lägre fart än den högsta tillåtna, men eftersom det finns en kategori förare som håller betydligt högre fart än den tillåtna så uppstår ett större spann mellan lägsta och högsta fart - vilket självklart ökar riskerna..

#1
Ludde
2009-05-27 20:54

Att köra tarfiksäkert har inget (nästan) med farten att göra. Omdöme ,att läsa trafiken ,att ta hänsyn samt att planera sin körning ,dvs vara aktiv skapar inga fler olyckor. Olyckskorparna på detta forum som ondgör sig över att vissa kör lite fortare än andra borde tänka ett steg längre. Hellre en bilist som kör 20 -30 km för fort än att ligga bakom en (eller möta en) som pratar i mobiltelefon utan handsfree.Skyltarnas hastighet är inget jag slaviskt följer för ,tyvärr, dom rekommenderar osannolikt dum (låg) hastighet på alldeles många vägar. Med 130 000 tj mil i ryggen är jag sååååå trööööööttt på petimeternissarna som klagar på dom som inte kör lagligt. Jag möter många människopersonligheter i mitt jobb som säljare å kan direkt konstatera att klagonissarna på denna webbsajt förmodligen är pedanter,vill göra sig till experter på något område utan att egentligen aldrig komma till skott. Denna karaktär har ofta enfrågeexperter som suger ut mesta möjliga information, vill ha mera info men sen blir det inget av det hela. Tyvärr kan man inte "gå runt" dessa sk experter för att hitta den egentliga beslutsfattaren utan att det blir sura uppstötningar på vägen - men ibland måste man. Hastighets å fysik experter - kom ut ur er bubbla.

#1
Anders
2009-05-27 21:02

Men snälla Tore. Ser du inte i det du faktiskt skriver om din egna bilkörning -" Blev omkörd minst 3 gånger så ofta som jag själv behövde köra om långsammare trafik, långtradare, bilar med släp etc borträknat... Och jag har GPS så jag vet när jag håller den fart som står på skylten..." att det kanske är DIN bilkörning som inte håller måttet fastän du slavisk följer hastigheten på skyltarna.Börja med en omvärdering för jag skulle inte vilja ligga bakom dig om du vägrar följa trafikrytmen -sorry - du faller på eget grepp.

#1
AL
2009-05-27 21:22

Nu är det inte försäljning det handlar om Ludde utan vetenskap, därtill med starkt empiriskt stöd. Sedan vet jag att det inte ingår särskilt mycket matematik i försäljarkurserna (har själv gått flera). Men följande samband gäller:
Att köra bil samtidigt som man pratar i mobiltelefonen innebär (allt annat lika) en riskökning med mellan 35 och 50 procent. Att däremot öka sin hastighet med 30 km/h på en 70-väg påverkar risknivån med nära 500 procent. Det är alltså tio gånger vanligare att folk förolyckas på grund av hastighetsförändringen än mobiltelefonerandet.
MVH AL

#1
AL
2009-05-27 21:26

Anders har en poäng i att man bör följa trafikrytmen. Det finns forskning som visar att risken för en olycka kan beskrivas med en U-kurva runt medelhastigheten. Men det betyder inte att man för egen del kan öka sin hastighet utan att samtidigt höja sin risk, precis som U-kurvan illustrerar.
MVH AL

#1
Kjell-åKE
2009-05-27 21:50

Det är patetiskt vilka skäl man kan dra fram för att man anser sig kunna strunta i de regler som finns.
Tror ni verkligen att hastighetsbegränsningarna är tillkomna för att straffa just er. Förstår man inte bättre eller är det brister i körkortsutbildningen?
Häpnadsväckande och oroande. Det är ju ni själva som är skuld till att man infört alla hastighetsbegränsningar, hastighetskameror och annat längs vägarna eftersom tilltron till att ni själva skall kunna köra enligt Vägtrafikförordningens huvudpargraf (Vägtrafikant skall iakta den omsorg och varsamhet etc.) gått förlorad.

#1
AL
2009-05-28 00:34

Kjell Åke fortsätter att slå huvudet på spiken. Man kan ju bygga ut samma resonemang. Varför stanna för rött ljus? Varför köra nykter, utvilad med en besiktigad bil? Varför blinka etc? Allt detta är ju bara en massa löjliga regler som Vägverket hittat på. Givetvis vet en massa bättre lämpade förare här hur man skall göra i stället. De har ju kört såååå många mil och är allmänt perfekta (och givetvis kör de bättre än genomsnittet - i alla fall om man frågar dem själva.:-))MVH AL

#1
Anders
2009-05-28 00:41

Kjell Åke. Visst jag går faktiskt för röd gubbe om det inte kommer en bil -då höjs väl risken för mig att hamna i en olycka med minst 5000 procent eller? Jag skulle klara körkortsutbildningen galant kan jag meddela. Å till sist - antalet omkomna har ytterst marginellt om ens något påverkats till det positiva med VV:s kameror å annat - men sådana argument biter väl knappast på bokstavstrogna.

#1
Anders
2009-05-28 00:53

AL -återkommer igen till att den absoluta majoriteten kör bra bil (inklusive jag själv) men jag tycker det är beklämmande att vi låter oss luras av VV:s argument å statistik (som sällan presenteras). Min poäng är att utav alla skattepengar som VV plöjer ner i sk trafiksäkerhet så är resultatet beklämmande dåligt. Plöj ner samma pengar i någon annan sektor typ psykvård eller effektiv alkoholpolitik så åstadkommer du massor av positivt å förmodligen än mindre antal "förolyckade". VV har fel inrikting å politiket borde samera på VV. Sen är det tyvärr så att den absoluta majoriteten av bilisterna kör för fort- är det då vettigt att vara "bokstavstrogen"?. Kan man ("ni") inte acceptera faktum? Till sist (igen) Visst måste det väl vara otroligt mycket mer olycksrisk att prata i mobiltelefon än att köra lite för fort på en 70 väg? Ytterst märklig statistik.

#1
Kjell-Åke
2009-05-28 01:06

Det är tur att inte alla trafikanter har samma barnsligt anarkistiska inställning till regler. Sannolikt hade självsaneringen stigit till oräkneligt
antal.
"Se upp för dårarna".

#1
AL
2009-05-28 02:31

Jag vet inte om man är en särskilt lämplig trafikant om man saknar riskmedvetenhet Anders. Jag vågar till och med säga att det är det absolut farligaste beteendet ute på våra vägar. För egen del hade jag inte sagt något om det bara handlade om Er själva. Tyvärr utsätter Ni även oss andra för högre risker och därtill tvingar Ni oss att vara med och bekosta detta resursslöseri.
En duktig bilist förstår riskerna och då menar jag alla risker - inte bara dem som passar in på ens egen personliga agenda. Det finns ett oändligt antal styrkta samband ute i trafiken där man med god precision lyckats visa att olika faktorer ger fler och allvarligare olyckor. Man kan sedan ha olika åsikter om vilka element som bör prioriteras och hur resurser skall investeras. Men kritik bör vara sakligt underbyggd. Med de argument som hittills presenteras i denna debatt är jag som samhällsmedborgare och stor skattebetalare glad över att många debattörers inflytande är marginellt. För ett dylikt slöseri skulle bara göra oss alla fattigare (vore det ett företag skulle de gå i konkurs).
MVH AL

#1
AL
2009-05-28 02:42

Jag glömde att besvara Anders fråga. Mobiltelefonerande ökar riskerna, helt korrekt. En del jämställer det med rattfylleri (brittiska forskare). Olika studier ger dock varierande resultat och det är svårt att formulera någon enhetlig modell. Det jag sett visar på ungefär 35 till 100 procents ökad risk. Att köra och prata i telefon är därför ungefär samma sak som att ha 0,3 till 0,5 promille i blodet, eller att öka hastigheten till 75 eller 82 km/h på en landsväg begränsad till 70 km/h.
MVH AL

#1
Tore
2009-05-28 19:45

Jaha Anders - du menar alltså att eftersom jag höll hastighetsbestämmelserna och blev omkörd av en del fortkörare så var det JAG som var trafikfaran - inte de som uppenbart och medvetet körde för fort...
Ja du - nog säger det en en del om den bekymmersamma inställning som tyvärr många - och inte minst du tycks ha.
Inte var det jag som mest avvek mot trafikrytmen, det var naturligtvis dina reliker som liksom du anser sig stå över de regler som gäller i trafiken!!
Jag antar att du också anser att det är OK att köra mot rött (om man själv anser att det kan ske utan risk - bara för att ta ett exempel... För om du väljer vilka bestämmelser du anser att du behöver följa så måste det ju gälla andra ocskå.. och många anser ju uppenbart att det är OK att köra i fyllan... De har väl lika rätt att avgöra vad som är lämpligt också i så fall... Eller..??
Nej Anders, vill man seriöst diskutera trafiksäkerhet så får man faktiskt acceptera att alla trafikregler gäller för alla - även hastighetsbestämmelserna.

#1
Tore
2009-05-28 20:42

Har fortsatt att tänka lite på Anders intressanta resonemang att jag borde förstå att, eftersom jag blev omkörd 3 gånger så ofta som jag själv behövde köra om när jag låg där på lagliga 90 km i timmen, så var det jag som egentligen var trafikfaran eftersom jag inte följde trafikrytmen...
Låt oss göra ett tankeexperiment:
Jag ligger och kör mina 90 på 90-väg och så hinner en bil upp mig och kör om och lägger sig på ca 100 km. Åh förlåt att jag inte följer trafikrytmen, säger jag tyst för mig själv och ökar farten tills jag också kör i samma fart en bit bakom bilen som just kört om. Efter en stund hinner ytterligare en bil upp oss två och kör snabbt om och lägger sig på 115 km i timmen. Eftersom vi båda som just blivit omkörda är måna om att hålla trafikrymten ökar vi självklart genast farten till 115 km/tim vi också. När det gått en stund till så kommer Jonny Bråttom och svichar förbi i 140. Vi 3 just omkörda bilister skäms förstås att vi fortfarande inte har lyckats komma upp till "trafikrytmen" och ökar också farten till 140. Under tiden detta har hänt så har vi - alla tre - kört om ett 10-tal bilar till som oförskämt nog inte haft vettet att följa denna "trafikrytm".....
Vad vill jag ha sagt med ovanstående..?
Jo - vad är trafikrytmen egentligen?? Är det inte så att den bästa "trafikrytmen" faktiskt är det som står som maxfart på skylten...? Visst händer det att någon kör saktare av något skäl - och visst händer det att någon av något annat skäl måste fortare fram - men om majoriteten faktiskt respekterar maxfarten på aktuell sträcka så skapar vi den enda rimliga "trafikrytmen", där inte särskilt många omkörningar behöver ske, eftersom de flesta håller ungefär samma fart...
- Eller har jag fel??¨
Jag kan garantera att snacket om att man blir dåsig och ouppmärksam för att man kör i lagliga 90 eller 100 naturligtvis inte är nåt annat än rent skitsnack. OM man inte kan hålla sig koncentrerad på nåt annat sätt än att man måste ligga i farten långt över det tillåtna har man inget på vägen att göra över huvudtaget!!

#1
Rikard
2009-05-29 00:39

Ditt senaste resonemang Tore var ju ganska korkat.
Ni pressenterar ju risker, statestik och tabeller på löpande band, allt detta är ju genomsnitt av nått.
Så när du då vill följa trafikrytmen, håll den genomsnittliga hastigheten, följ inte efter den snabbaste bilen.
Om vi tar en fin 70 väg där många kanske kör 85-90, och om du då håller 70, så kommer dom flesta köra om dig, och det blir ju då en höjd säkerhetsrisk.
Om du istället håller 80, så kommer nog en hel del välja att hålla din fart, det är ju lite lägre än vad dom höll, men ändå inte nog sakta för att köra om.
Då har du höjt säkerheten på 2 sätt, minskat omkörningarna, och sänkt farten hos en hel del bilar, 2 flugor i en smäll alltså =)
Du kan inte veta ett skvatt om hur andra fungerar, vissa av oss funkar bäst när det är full rulle, andra trivs med lugn o ro.
Du tar mig dom riktiga dårarna i trafiken, dom som fullsändigt skiter i allt annat, tutar, visar fingret, gör vansinniga omkörningar när det är möte, tränger sig i köer mm.
jag tillhör absolut inte dom, jag är den bussiga typen som heldre friar än fäller, jag släpper fram gående, stannar för bilar som vill ut från utfarter, stannar när en buss vill ut e,t,c
Allt detta även fast jag kör för fort, eller när det är mycket trafik, anpassar farten till trafikrytmen.

#1
AL
2009-05-29 02:45

Nu är inte medelhastigheten ("trafikrytmen") 90 eller ens 85 km/h på särskilt många 70-sträckor Rikard. Ditt beteende ökar alltså risken för svåra olyckor och skador, både för dig själv som hos oss andra. Därtill omöjliggör det (övertro på egen körförmåga) ett perfekt optimerat trafiksystem. Så Rikards dåliga omdöme är inte bara farligt, det kostar oss en massa onödiga pengar. Av den anledningen vore det nog bäst för oss alla om Rikard och hans likasinnade åkte kollektivt istället. Då skulle vi andra kunna öka vår hastighet och samhällsvinsten skulle därigenom bli dubbel. Färre olyckor och kortare restider.
"Never argue with idiots. they will drag you down to their level and beat you with experience".
MVH AL

#1
Anders
2009-05-29 13:10

AL + Tore +Kjell : Egentligen är det meningslöst att diskutera med er. Det i stort sett samma som att diskutera politik med en fundamentalist eller religion med Jehovas vittnen. Ni har alltid rätt för så säger "tron". Ni simmar omkring i statistik å gör er själva till trafikmoralens väktare.Kan ni verkligen inte få in i era skallar att farten inte dödar -tom vägverket har krypit till korset å nu sista året funnit andra orsaker till varför olyckor sker -med tråkig eller mindre tråkig utgång som följd. Är tyvärr benägen å tro att det är ni -trafikmoralens väktare som ställer till det i trafiken å inte dom som följer trafikrytmen eller dom som kör lite mer aktivt å inte läser trafikstatistik emedan dom kör.

#1
AL
2009-05-29 19:34

Jag vet inte vad det är som gör att Anders har tolkningsföreträde framför andra eller på vilket sätt hans åsikter kan anses mer styrkta än all expertis inom ämnet. Inte ens att han (enligt sig själv) kör mer och bättre än andra gör hans uppfattning allmängiltig. Istället får vi väl utgå från den forskning och vetenskap som finns inom ämnet och den är glasklar, hur mycket man ogillar den på ett personligt plan. Värderingar är ju precis det Anders själv sprider omkring sig som om de vore reell fakta.
Farten dödar för övrigt visst, eller rättare sagt. Krafterna dödar och dessa är en funktion av farten. Att förneka en sådan självklarhet indikerar enbart okunskap eller att man av rent ideologiska skäl vägrar se detta enkla och fullt härledbara samband fullt ut. Inom alla andra sammanhang har man i alla fall accepterat det oavsett vi talar om F1, flygtrafik, NASA eller bilkonstruktion (NCAP). Om det sedan är så att Anders har annan information som visar på helt andra samband vore det klädsamt, vid sidan av att det skulle ge honom ett Nobelpris i fysik, om han kunde presentera detta för oss andra fåkunniga stackare som trots allt tror på de rörelselagar som styr vår tekniska utveckling idag.
Men sanningen är nog dessvärre som så att Anders lever i sin egen lilla bubbla och skickar räkningen för sin inskränkthet till oss andra. Mitt citat till Rikard har väl heller aldrig känts mer passande: "Never argue with idiots. they will drag you down to their level and beat you with experience".
MVH AL

#1
Tore
2009-05-29 19:39

Anders - tog dina argument slut eller hur ska jag tolka att du inte på nåt sätt försökte övertyga mig om hur "korkat" mitt resonemang om trafikrytmen i mitt senaste mail är...
Rikard - jag ger inte mycket för ditt resonemang att om jag kör 80 på 70-väg så kommer jag att agera bromskloss för de som egentligen skulle ha kört 85 och att jag därigenom också skulle ha sänkt antalet omkörningar.
Det märks att Du och Anders förmodligen ganska sällan ens försökt att faktiskt köra det som står på skylten... De som kör för fort har inget annat gemensamt än just det faktum att de struntar i hastighetsbestämmelserna och till varje pris ska fram överallt. (självklart försöker jag underlätta omkörningen för dessa dårar) För övrigt är farten oerhört olika och jag vidhåller att det absolut bästa måste vara att någorlunda nära åtminstone ligga i den lagliga hastigheten. DÅ behöver så få som möjligt köra om och vi får en så jämn trafikrytm som möjligt.
Och fortfarande har ingen kunnat bevisa för mig varför det skulle bli säkrare trafik om alla struntar i trafikreglerna..???
OM vi alla hjälps åt att köra så omdömesfullt, koncentrerat och fokuserat som möjligt samt respekterar de trafikregler som finns så måste vi väl ändå tillsammans rent logiskt skapa den säkrast möjliga trafikmiljön.
Men om inställningen istället är att jag själv väljer vilken regel jag just nu har för avsikt att följa beroende hur den passar just mig, så uppstår den trafikmmiljö man tyvärr alltför ofta får uppleva.
Tyvärr kostar denna inställning också ett antal männsiskoliv varje år vilket är tragiskt och onödigt!

#1
Tore
2009-05-29 20:25

Mycket bra inlägg nedan AL.
Om inte farten har betydelse så är det ju ytterst mäkligt att man t ex i F 1 har så hårda hastighetbegräsningar i depån, trots att den enbart befolkas av ytterst kompetenta, fokuserade och professionella aktörer - och trots att alla kör åt samma håll...
Jag kan förstå att vissa ibland har svårt att alltid köra lagligt, och den som påstår att han aldrig någonsin kört för fort någon gång tror jag inte på, men jag kan omöjligen begripa mig på typer som Anders, Rikard m fl som så fruktansvärt enfaldigt och till sista blodsdroppen försöker försvara sitt trafikbeeende avseende hastigheten, och att man allvarligt försöker påstå att det t o m skulle vara säkrare att ständigt köra för fort och att det egentligen är vi som kör lagligt som är de farliga bromsklossarna...
Det är uppenbart att deras värdering sitter så djupt rotat att de väljer att dumförklara alla argument och all forskning som riskerar att slå omkull deras försvar istället för att ta till sig uppenbara fakta.

#1
AL
2009-05-29 21:43

Javisst. Inom F1 finns det en massa regler avseende nykterhet, körerfarenhet, körning ut ur depån eller körning däri. Värt att notera är också, även om F1-förarna förstås inte är riktigt lika skickliga som Anders och Rikard (i alla fall om man får tro på vad dessa herrar skrivit om sig själva här), att flertalet banor på senare år konstruerats om för att få ner krafterna (farterna). Anledningen är förstås att det allt sedan Sennas död lagts allt mera resurser på säkerheten.
MVH AL

#1
Rikard
2009-05-30 01:02

Ja det känns ganska meningslöst att ödsla tid här, ni läser ju inte ens det man skriver, eller så läser ni bara det ni vill läsa.
Bara för att iritera er kan jag säga att dagens toppnotering för mig i Stockholm var 177,6 km/h, och då blev jag sammtidigt omkörd.

#1
AL
2009-05-30 02:43

Vi får hoppas du kör bil bättre än vad du skriver (och skarvar) Rikard. Men för din vetskaps skull. Jag bryr mig inte om vilken hastighet du håller. Vad jag vänder mig emot är när du försöker rättfärdiga det hela och dessutom insinuerar att det är säkrare än om du kör lugnare. Det är nämligen omöjligt. MVH AL

#1
Anders
2009-05-30 13:14

Tjena AL. Jag förstår att någon eller alla tre (om det inte är en person med flera alias) av er förmodligen jobbar med trafiksäkerhet eller rentav tar på sig denna roll av privatintresse.Ja - jag kör i regel lite för fort, Nej jag har aldrig gett någon en buckla eller inte ens en repa på mina egna bilar. Har aldrig ställt till med elände.Jag "läser" trafiken och försöker köra omdömesgillt men sitter inte fastnaglad med blicken på hastighetsmätaren.Kör man så mycket som jag så har man framförhållning även om det går lite fortare än vad som står på skylten. Detta låter som hyckleri i dina (era) öron och sammanfaller absolut med era teorier om "fartdårar",lagbrytare mm. Läste (tror det var igår) att VV funnit att ca 40 (har ej memorerat exakt) personer av förra årets totalt antal omkommna i trafiken var rattonyktra. Lägg därtill mänskliga misstag,trötthet,mobiltelefon,andra droger,sjukdomar,självmord å räkna ut hur många som är kvar (räkna verka du vara bra på) och faller inom ramen för "hög fart". Nej AL. Ni har rätt rent moraliskt men ack så haltande när det kommer till realitet. Därtill önskar jag ingen en olycka i trafiken av NÅGOT skäl.

#1
Rikard
2009-05-30 13:59

Ja AL, jag kör betydligt bättre än jag skriver, du kan nog hitta en hel del gramatik och stavfel i det jag skriver.
Toppnoteringen sattes på avlyst bana, på hemvägen i den allmänna trafiken och fredagsrusning där folk slåss med näbbar o klor för att komma först, höll jag en avaktande inställning och väntade snällt på min tur i kön. Bakom mig i kön hade jag en Toyota LC, och inte nån gång kunde jag läsa han registreringsnummer i bakspegeln, trots att min bil är sänkt 8cm, inte ens när trafiken lättade upp och jag brassade på i 85 på 70 vägen kunde jag läsa hans nummer, vem var dåren i detta samanhang ??

#1
Tore
2009-05-30 17:50

Anders - det är mycket möjligt att du är en erfaren, fokuserad och rent av tekniskt sett skicklig bilförare. Kanske också för det mesta omdömesgill.
Problemet med ditt resonemang är att du eftersom du anser att du själv är bättre skickad att avgöra vilken hastighet som är lämplig på en viss sträcka i ett visst ögonblick också indirekt ger alla andra en rätt att själv avgöra hur fort de tycker att det är lämpligt att köra. Och om man läser Rikards skryt om hur fort han körde härom dagen utanför Stockholm så inser man snabbt att alla har inte så många samarbetande hjärnceller att de på ett säkert kan avgöra vart gränsen går. Och eftersom du inte med ett ord kritiserat Rikards attityd så tycker du uppenbarligen att den är ett mindre problem än vad min är... eller?
Nej jag är inte samma person som Al eller någon annan debattör och jag arbetar INTE med trafiksäkerhet. DÄremot reser jag mycket i jobbet och kör f n mellan 4-5000 mil per år och ser och upplever mycket på vägarna. Eftersom du upplyste oss andra om det faktum att du aldrig ställt till nåt i trafiken än, så kan jag upplysa dig om att det har inte jag heller på de 34 år jag haft körkort. Har kört många mil i bil och dessutom buss i yrksemässig trafik av och till i 25 år. Jag inbillar mig dock inte att jag är ofelbar eller att jag är vaxccinerad mot att göra misstag. Därför anser jag att OM jag förutom att jag alltid försöker vara koncentrerad när kör även håller laglig fart, så skaffar jag mig en större marginal i trafiken än om jag som du alltid ligger i högre fart än vad som är tillåtet. Dessutom anser jag att jag därmed på bästa sätt drar mitt strå till stacken för att göra trafikmiljön så söker som möjligt.
Att det finns gott om klumpiga ofokuserade och klantiga bilister + dåligt underhållna vägar ger ju ytterligare skäl att resonera så enligt min mening...

#1
Anders
2009-05-30 18:14

Hej igen på er! Fortfarande inga svar på hur många som egentligen kan anses förolyckas av för hög fart i totalen??? Å till Rikard -jag håller med AL,Tore att du har en barnsligt farlig attityd - jag själv är bara medvetet emot fanatisk sifferexercis (jäkla svårt ord - får slå upp)som förmodligen är mest antaganden å inte verklighet -åtminstone i "hög fart" argumentationen.

#1
Rikard
2009-05-30 20:01

Ja, jag är barnslig för min ålder, älskar att leka med bilar, men inte i trafiken.
Barnsligt för mig är när man ska visa andra hur dom ska köra, typ "Här ligger jag i 70 längst till vänster och ser till att ingen kan köra om"
När attityden borde vara "Jasså, här kommer en som vill köra om, då håller jag mig till höger och kanske släpper gasen för att underlätta"
Det viktigaste för mig är att det inte händer nån olycka, inte att följa statistiska tabeller.

#1
AL
2009-05-30 21:12

Anders har helt rätt i att berusade förare är ett problem i trafiken, alkohol förekommer hos 25 procent av alla dödsolyckor. "Andra droger" är däremot sällsynt (någon procent) och "självmord"(-en) är helt exkluderade i statistiken. "Trötthet" är svårare att värdera och räkna på men det finns belägg för att det ändock är relativt frekvent.
Totalt finns det flera olika inslag som gör att folk förolyckas bakom ratten. Därtill är det som kallas för samvariation vanligt. På årsbasis rör det sig om c:a 200 döda som kört för fort och vårdslöst (eller haft fel hastighet kontra omständigheterna), i alla fall 120 har varit onyktra och ytterligare 40 till 60 använder inte sitt bälte. Dessa tre faktorer är väldigt dominerande i dag.
Som erfaren förare kan jag också hålla med om att man kan köra något fortare och låta rutinen kompensera för den högre hastigheten. Men då pratar vi genomsnittet. Fortfarande ökar man sin egen risk (inte den genomsnittliga) genom hastighetsökningen på precis samma sätt som om man är onykter, trött eller pratar i mobiltelefonen.
MVH AL

#1
AL
2009-05-30 21:28

Jag ser inget fel i att man gillar bilkörning på en avlyst bana, såsom Rikard beskriver. Själv kör jag gärna bil så också. Problemet är när man använder den körtekniska förbättringen som träning på körbana ofta ger till att öka riskerna ute i den vanliga trafikmiljön. Att exempelvis ligga så nära som den Toyota-suven verkar gjort i Rikards berättelse är inget annat än galenskap. Föraren borde där bli av med sitt körkort.
Jag tycker också att Rikard har helt rätt i att man inte skall ligga i vägen för andra bilister utan man bör samarbeta och underlätta för varandra. Trafiklagstiftningen är ju solklar på den punkten. Praxis säger därtill att man inte skall ta lagen i egna händer. Den som medvetet hindrar andra bilister är alltså lika kriminell som den vilken kör fortare än tillåtet.
MVH AL

#1
Tore
2009-05-30 21:50

Jo jag är helt överens med dig Rikard att de som lägger sig så mycket i vägen de kan för att uppfostrande försöka förhindra att någon kör förbi och för fort inte främjar trafiksäkerheten på nåt sätt. Det är ju faktiskt så att man inte vet varför någon absolut vill förbi och har bråttom. Det är inte moget för 5 öre.
Men man kan precis som Al skriver aldrig någonsin bortse från det faktum att man ökar sin egen och omgivande trafikanters risk genom att köra fortare än den tillåtna. I de allra flesta fall händer förstås ingentin, men i det ögonblick det uppstår en situation har man minskat sina chanser att hinna kompensera för ett eget eller annans misstag. Den sanningen kommer man heller aldrig ifrån.
Och om man då ständigt ligger och kör 10 - 20 km fortare än vad som står på skylten är det ingen tvekan om att man förutom att man bidrar till en ryckigare trafikrytm, även utsätter sig själv och sin omgivning för en viss ökad risk i förhållande till den lagliga farten.
Att det sedan finns klantskallar, mobilpratare, onyktra m fl som i sig kan vara livsfarliga är en helt annan fråga. Men deras riskabla beteende utgör ju inte precis en mindre risk i trafiken om jag - och kanske de också - dessutom kör för fort...

#1
Anders
2009-05-30 22:35

Se där ja - nu kan väl siffrorna där "hög fart" (menar inte typ 10-20 km för mycket) snart exkluderas. Förresten - hur vet man vad som är självmord å inte ?? Hur många motorcyklister med 1 cell i hjärnan finns med i statistiken eller är dom exkluderade? Samvariation -kryptiskt för den oinvigde -betyder det att man tror att något för hög fart varit med i spelet tillsamans med annan faktor?? Snart är vi nere i max 50 personer per/år som kört galet fort - tyvärr. Kan detta motivera 100 tals miljoner i staket ,färg samt kameror. Satsa på att få ungdomar att må bättre istället (oftast unga tjejer) så slipper vi säkert ett par hundra självmord /självmordsförsök per år -pengarna behövs på annat håll. Byt ut ledningen på VV.

#1
Anders
2009-05-30 23:14

Förtydligande. VV:s nollvision har bara i stort gått ut på fartreducerande åtgärder. Är statistiken sådan sådan att farten i sig (hög fart) bara är en liten del av totalen så har VV varit ute å seglat hela tiden. Mycket tyder på detta då man så sakteliga kryper till korset.

#1
Tore
2009-05-31 00:23

Anders - även om Jag inte har statistik på det är det knappast någon tvekan om att en medelfartsökning på 10 - 20 km/tim på en 90 väg innebär betydligt större risker än om du kör lagligt. För som sagt det är den totala röelseenergin som är intressant och om du höjer din hastighet med 20 km i timmen och de du möter gör likadant så har du ökat energin med 40 km, och det är aldrig obetydligt!
Anders - du kan aldrig med trovärdighet påstå att det ur trafiksäkerhetssynpunkt saknar beydelse om du kör 20 km fortare än den angivna hastigheten. Det är självklart att risken ökar.
Att få ner hastigheten är och förblir en av de viktigaste åtgärderna för att förbättra trafiksäkerheten, helt enkelt därför att varje gång någon incident inträffar - oavsett orsak - har farten en avgörande beydelse för utgången. Både för möjligheten att möjligen hinna reagera, bromsa eller styra undan, samt konsekvensen av smällen om den ej kan undvikas. Du kan aldrig förneka detta samband Anders!!

#1
AL
2009-05-31 02:21

Samvariation är ett välkänt begrepp (och problem) inom all forskning Anders. I fallet trafiksäkerhet innebär det att en onykter förare även kan köra vårdslöst, glömma bältet, vara trött och köra på en omodern väg som inte skyddar ordentligt. När man då utformar åtgärdsstrategier kan det vara svårt att med god precision förutse vilka konsekvenser en given insats ger. Den exakta påverkan från olika beteenden samvarierar ju och felmarginalen växer. Observera nu att detta inte innebär att man inget vet eller att det inte finns några samband. Vad jag skriver är att felmarginalen gör att det aldrig kan handla om några exakta bevis (till och med gravitationen följer detta fenomen).
I fallet hög fart delar man in dem i två undergrupperingar. Den ena är dem som haft fel hastighet i relation till omständigheterna (c:a 120 döda/år). Den andra är dem som helt kör utanför systembegränsningarna och totalt ignorerar alla trafikregler. Dessa svarar för c:a 70 dödsfall årligen. Alla dödsfall utreds vidare grundligt. Självmord brukar lämna spår, ofta i form av riktade budskap till sin omgivning (brev eller liknande). Det är väldigt sällsynt att deprimerade etc. går bort utan spår.
Vad det sedan gäller åtgärder går det att motivera satsningar rätt snabbt om de är verksamma. Investeringar i kameror och annan apparatur för 200 miljoner motsvarar exempelvis tio människoliv innan de kan ses som samhällsekonomiskt gynnsamma. Det är exempelvis därför som mötesfria 2+1 - vägar går att motivera ekonomiskt.
MVH AL

#1
Anders
2009-06-01 18:23

10 liv ca 200 miljoner kr. Ok hur många hundra miljoner har nollvisionen kostat hittills? Någon som vet? Vidare :av dom 70 som aom förolyckades pga tokfart - hur många motorcyklister med 1 hjärncell?
70 st är för många men litet antal i förhållande till fordonspark på 3-4 miljoner fordon.

#1
AL
2009-06-01 20:05

Antalet Mc-förare som dödades år 2005, dvs. den period som jag redovisar beräkningar från, var 46 stycken Anders. Hur olycksfördelningen ser ut inom denna grupp känner jag inte till i detalj. Mot bakgrunden att huvuddelen är män torde dock såväl hastighet som alkohol vara vanligare än genomsnittet och en överrepresentation i nämnd grupp är sannolik.
Vad det sedan gäller kostnader är det något helt annat än en investering. Nollvisionen har nog inte kostat några större belopp ur det hänseendet. Däremot har den förstås motiverat olika investeringar.
Det är när man jämför olika investeringsalternativ som en värdering av människolivet görs. Om man då bygger om en väg, eller sätter upp kameror, bör den årliga diskonterade intäkten (4 procents räntesats) överstiga, eller gå på ett ut med, det kapital man investerar. I annat fall använder man resurserna dåligt. Ungefär på samma sätt som att Ni som kör fortare än vad vägen är dimensionerad efter, eller onyktra, bidrar till att vi alla blir fattigare genom fler trafikolyckor, högre miljöutsläpp, högre fordonskostnader samt ökat investeringsbehov. Tidsvinsten räcker inte alltid till för att motivera riskökningen utan Ni skickar räkningen för Er framfart vidare till oss andra.
MVH AL

#1
Anders
2009-06-01 22:54

Ok så nu börjar vi närma oss ganska få/personer per år som förolyckats av personer som kör galet fort. Detta finns det statistik på - hoppas det finns siffror (som presenteras av ngn) på vad nollvisionen hittills kostat. Har en stark känsla av en ganska HÖG summa pengar med tanke på vad jag ser ute på vägarna.1 miljard??? 2 Miljarder??? Man måste kunna ställa olika behövande sektorer i samhället mot varandra när det gäller pengar. Jag hävdar att nollvisionen är ett rent slöseri med pengar. Ni som argumenterar/jobbar med trafiksäkerhet är nog lite yrkesskadade men kanske godhjärtade trots allt Olyckor oftast inte pga farten -med detta slutar jag -MEN - kan någon presentera kostnadssiffra på Nollvisionen??????????????????

#1
AL
2009-06-02 16:52

Det är en intressant frågeställning du presenterar Anders. Innan vi kan räkna måste vi nog dock enas om vad en kostnad egentligen är. Inom ekonomi är det resursförbrukning, det är också så som de flesta banker, ekonomer, företag och institutioner räknar. Nollvisionen har knappast kostat något alls ur det hänseendet, vid sidan av de förbättringar den krävt där det ju förstås finns en kapitalkostnad.
Mera intressant är det ju då att studera de läckage som finns inom vägtrafiken. Varje dödsfall och skada utgör en kostnad. Sedan år 1997 har nollvisionen sparat ungefär 600 människoliv. Det ger oss en kostnadsbesparning på 12,9 miljarder kr. Till detta skall därtill alla materiella skador, mänskligt lidande, den minskade riskpremien med mera adderas. Ur ekonomisk synvinkel är alla onödiga dödsfall ett verkligt slöseri med resurser.
Man kan också studera hur ökad fart påverkar kostnaderna. Om vi tittar på 110 km/h istället för 90 km/h får vi 146 procent högre kostnader för dödsfall, 83 procent högre kostnader för allvarligt skadade samt 49 procent högre kostnader för lindiga skador. Därtill ökar kostnader för fordons- och vägslitage, bränsleåtgång, och bullernivåerna. Likaledes stiger trafikanternas riskpremier och väginvesteringsbehovet. Allt detta skall sedan täckas in av tidsvinsten som bara är 22 procent. Det är därför som Anders och Rikards självupplevda förmåga att bedöma sin hastighet gör oss alla fattigare.
MVH AL

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.