Bild
Nästa artikel

Trafikforskarna: Varför ska poliser vara sämre utbildade än bussförare?

Nyheter

DEBATTARTIKEL: Vibilagare.se öppnar upp för debatt på hemsidan. Först ut är trafikforskarna Jörgen Lundälv och Christer Philipson,  som i en debattartikel slår fast att det finns stora orättvisor bland yrkesförare och att lagen inte gäller alla yrkesförare - bland annat poliser.

Varför ska polisbilsförare vara sämre utbildade än buss- och lastbilsförare?
Låt det europeiska kravet om yrkeskompetensbeviset också gälla förare av utryckningsfordon ex. polisbilsförare

Stora skillnader råder bland yrkesförare i Sverige just nu. Ett lågvattenmärke är den förarutbildning som dagens unga polisaspiranter tvingas genomgå runtom i landet. Det är allvarligt med tanke på att varje polisman måste agera förebild i trafiken utan att ha adekvat utbildning och därmed riskeras bilkörning få en allt lägre status. Både stat och kommuner borde vara ledande på trafiksäkerhetsområdet och ge utbildning till utryckningsförare som alla andra yrkesförare har för att klara sitt föraruppdrag. Att snåla in här kommer att straffa sig i skadekostnaderna för såväl fordon som det lidande som personskador innebär.

Förare av buss och tung lastbil i yrkestrafik har fått en rejäl skjuts av den nya lagen om krav på yrkeskompetens. Lagen gäller redan bussförare och i september i år kommer den också att omfatta förare av tung lastbil i yrkestrafik. Lagen utgår från ett direktiv som hela EU antagit och som ger förare av transporterna med körkortsbehörigheterna C, CE, D och DE en rejäl statushöjning. De får ett yrkeskompetensbevis efter genomgången utbildning och det blir också en garanti att förarna är hållbara och kan klara av sitt föraruppdrag. Kravet på utbildning och yrkeskompetensbevis införs på samma gång i totalt 30 EU-länder. Lagen är så hård att ett företag som anlitar en förare som inte har yrkeskompetensbeviset kan dömas till böter.

Förbättra trafiksäkerheten

Den nya utbildningen kommer ganska snart att leda till en förbättrad trafiksäkerhet för yrkesförarna samtidigt som statusen höjs för olika föraryrken. Detta tjänar alla på. Men varför omfattas inte alla yrkesförarkategorier av den nya lagen? Vi är starkt oroliga för alla de utryckningsförare som dagligen använder polisbilen på vägarna. Varför omfattas inte de av den nya lagen? Varför tvingas unga och nya poliser få en lägre status och sämre förareutbildning än bussförare och förare av tung trafik? Det är enligt vår mening inte bara ett svaghetstecken sett ur lagstiftningen utan också utifrån trafiksäkerhetsperspektivet.

Polisen måste utbildas

Vi kan idag se hur utbildningen av polisbilsförare under flera år minskat och där utbildningsinnehållet knappast har blivit till det bättre. Däremot har vi kvar olyckor med polisbilar som drabbar enskilda polismän, andra trafikantgrupper m.fl. Vi menar att särskilt  polisen borde omfattas av den nya lagen,  då skulle varje polisman i yttre tjänst utbildas för att erhålla yrkeskompetensbeviset som  gäller i fem år. Därefter skulle polismannen genomgå vidare utbildning för att få ett förnyat bevis.

Årlig fortbildning

Vid sidan av 5-års-regeln menar vi att det borde ställas ännu högre krav på polisbilsföraren vad gäller förmåga att köra polisbil men också en kontroll av medicinska förutsättningar. Varje polisman måste i sin tjänsteutövning kunna klara av att hantera två dödliga vapen; tjänstevapnet och polisbilen. Varje polis måste årligen genomföra kompetensskjutning för att få behålla sitt tjänstevapen. Vi menar att varje polisman årligen skulle tvingas genomgå en fortbildning för att få fortsätta köra polisbil.

Reformera utan kunskap

Som vi ser det är det omöjligt att införa en ny nationell polisbilsförarutbildning eftersom arbetsgivaren (Rikspolisstyrelsen) inte har någon kontroll och uppföljning av utvecklingen av olyckor och skador med polisbilar. Vid Umeå universitet pågår en nationell studie av sådana olyckor under 11 år som ska bli klar i slutet av året. Yrkeskompetens för förare, skaderegistrering och kontroll av konsekvenser av olyckorna måste vara ett underlag för en ny reformering av den svenska polisbilsförarutbildningen. Målet måste vara en enhetlig kvalitetssäkrad förareutbildning för poliser imorgon; i Sverige men också inom samtliga EU-länder.

Av: Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet och
Christer Philipson, fd. trafiksäkerhetssamordnare vid Polismyndigheten
i Västra Götaland idag vid Körglädje och Säkerhet i Sydväst.
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
Karl
2009-02-24 12:21

Senaste månaden har jag blivit omkörd flera gånger av polisbilar som kört klart fortare än fartgränserna, en gång strax före en avfart med mötande trafik i dagsljus och 2 gånger vid lokalt kända viltstråk i mörker. De verkade inte ha riktigt bråttom någon av gångerna, inga föredömen i trafiken direkt..

#1
Peo
2009-02-24 13:08

Ja, att utgå från att poliser skall ha en utbildning jämförbar med lastbilsförarnas imponerar inte. "Yrkeskompetensbevis" - inget papper i världen avgör hur man kör. Lastbilsförarna har redan nu en hyfsad utbildning. Många har en imponerande teknisk skicklighet att manövrera sitt fordon. Men omdömet tycks svikta hos alldeles för många. Poliser kan kan köra nästan hur som helst. Vilken polis rapporterar en kollega? Lastbilsförarna tillhör ett "fartfrälse". De flesta kör för fort. Ingen gör något åt det.
Det är ändå positivt med utbildning och, framför allt, en återkommande kompetenskontroll. Så länge man kan köra med minimal risk att bli åtalad, får vi nog leva med att det finns poliser som utnyttjar möjligheten att köra lagvridigt. Min uppfattning är dock att polisbilar i allmänhet framförs mycket mera hänsynsfullt och föredömligt än lastbilar.

#1
Janne
2009-02-24 15:21

Den största faran i trafiken är knappast teknisk körskicklighet, utan dåligt omdöme. Vi de få tillfällen jag har haft med trafikpolis att göra under mina närmare 40 år bakom ratten har snarare förstärkt uppfattningen att många poliser har antingen dåligt omdöme eller attitydproblem. Om deras attityd också sätter spår i hur de kör blir det problem (dåligt omdöme i kombination med alltför stort självförtroende i rollen som polis riskerar resultera i "stålmän" bakom ratten). Utbilda poliser inte enbart till tekniskt skickliga förare utan också till omdömesgilla poliser!!

#1
Osmo Savikko
2009-02-24 15:56

Jo då. Polis och Ambulans förarna i Gävleborg med omnejd utbildas i Söderhamn på Helsinge Motorstadion se länk.
http://svtplay.se/v/1421651/gavledala/_vi_maste_bli_battre_pa_det_har_
Så nog finns det lite om bättre förare allt.

#1
Gunnar
2009-02-24 16:06

Olyckorna med poliser under utryckning har ökat markant genom åren. Särskilt sedan man slopade den centrala utbildningen.
Tidigare var det så att ca 5 - 10 % av poliserna inte klarade provet för godkänt i utryckningskörning.De som inte klarade provet, fick en ytterligare chans, om distriktet godkände det. De som inte klarade provet fick åka med som bisitttare eller byta till innre tjänst.
I dag är det så att förarna utbildas i det egna distriktet. Kurserna har då gått ut på att alla ska klara sig. En klar kvalitetsförsämring alltså, och kanske en förklaring till att så många olyckor sker nuförtiden.
Sedan är det så, att poliser får i sin tjänst bryta mot i stort sett alla regler, om tjänsten kräver det. Brådskande tjänsteutövning kallas det i lagtext.
I och med att alla poliser får utföra denna form av tjänst, är det beklagligt att man inte satsar mera på körutbildning. Men de lokala polisorganisationerna har i de flesta fall för små resurser, för att kunna ge polishögskoleeleverna bra utbildning. Bra utbildning behövs nu, särskilt som väldigt många av eleverna inte har tillgång till egen bil. För 40 - 50 år sedan hade varje blivande polis egen bil. Daglig bilkörningsutbildning under, i stort sett, hela skoltiden dessutom.

#1
Nisse
2009-02-24 16:06

Hur dåligt kör polisen när dom kör sämre än långtradarchafförer.
Går det?

#1
S-E S
2009-02-24 16:24

För några år sedan kunde jag läsa att de som utbildar utryckningspoliser tyckte att eleverna, som ofta hade färska körkort, var dåliga på att hantera sina fordon när de kom till kursen. Speciellt illa var det med de som hade lärt sig köra i en trafikskola. De som var privatister hade åtminstone körvana.

#1
Nicke
2009-02-24 17:59

Notera att polisen har rätt att köra för fort och bryta mot de flesta trafikregeler även när de kör utan blåljus ('brådskande tjänsteutövning')!

#1
Göran
2009-02-24 18:44

Det största nej ett av dem var att slopa den centrala utbildningen.
Jag var under många år instruktör i utryckningskörning och då blev många elever kuggade för att de inte når upp till de krav man då ställde. Nu genomförs " utbildningen " på lokal nivå med kompisar som instruktörer. Kraven har sänkt betydligt och karaven på förarna har ökat. Detta går inte ihop. //

#1
Kent Swedenås
2009-02-24 19:39

Jag har tjänstgjort som instruktör på polisens utryckningsförarkurser under 1990 talet.Kursen var 14 dagar men den kortades ner till 7 dagar efter några år och blev sedan 5 dagar.Man hade fullt jobb att klara utbildningen på 14 dagar eftersom vissa ej hade egna bilar privat och hade dålig körvana från början. Vi underkände ofta 2-4 elever per kurstillfälle för att de ej uppnådde de krav vi ställde för att släppa ut dem i trafiken som säkra bilförare vid utryckningskörning.De som blev underkända fick en ny chans efter att varit ute på distrikten och övningskört och fått mer körvana.
Man måste ställa högre krav på utryckningsförare än vad som ställs idag men det ligger säkert mycket ekonomiskt tänkande bakom utbildningstid m m. Utryckningsförare måste ha en utbildningen med höga krav för allas säkerhet i trafiken.

#1
S-E S
2009-02-24 19:44

Man kan fråga sig varför utryckningspoliser bör ha någon form av tävlingslicens så att körfärdigheten motsvarar sättet de framför utryckningsfordonet på. (Bättre med en F1 licens i en Micra än en Micrashaufför i en F1).

#1
peo
2009-02-24 20:01

Lagvridigt, se nedan, är kanske ett bra ord men lagvidrigt skall det stå.

#1
Anders
2009-02-24 22:57

Hur svårt kan det vara. Man släpper väl inte ut poliser mfl som inte kan köra bil. Poliser kör väl om några mycket bil - man ser dom ju knappt gående. Kvalitetscertifieringar till höger å vänster är bara konsulternas paradis (inkomster). ISO mm har utvecklats till certifieringshysteri snart utan verklighetsförankring.Omdömme samt sunt förnuft skall råda även då man kör utryckningsfordon.

#1
S-E S
2009-02-24 23:44

Det vore väl inte så dumt om polisen fick lära sig att framföra polisbilen snabbare än 110 km/t och dessutom på ishalka, snö, grusväg etc. Körskolans landsvägskörning och halkbana räcker inte långt. Det är inte konstigt att polisen blir frånåkta av relativt små och motorsvaga bilar framförda av vana bilister. Polisen kör inte mycket bil, de har inte råd med bensinen, men bilen är bra som värmestuga.

#1
Roy
2009-02-25 09:54

Som några tagit upp här, så har polisen rätt att bryta mot lagar under brådskande tjänsteutövning.
Förutsättningen för något så drastiskt är naturligtvis att man är mycket välutbildad. Utbildningen ska omfatta betydligt mer än en vanlig B-kortsutbildning. Några exempel:
- Fördjupad tolkning av trafiksituationer och trafikantbeteenden, så att man lär sig att snabbt bedöma det man ser.
- Repetition av och fördjupning i trafikregler och inte minst varför respektive regel finns.
- Omfattande praktisk träning med olika trafiksituationer.
- Ren körträning på väldigt olika underlag med kontrollerade uppställ, handbromsvändningar m.m.
Dokumenterad körvana måste krävas både för att få gå utbildningen och för att sen få behålla behörigheten.
Naturligtvis ska också krävas att man genomgår återkommande tester av trafikmässig och teknisk körskicklighet.
Utbildarna ska ge akt på och bedöma varje deltagares attityd och mentalitet - något som för övrigt borde gälla all körkortsutbildning. Körkort får aldrig vara någon allmän rättighet som precis vem som helst ska kunna klara. (Ser man på "Sveriges sämsta förare" blir man ju mörkrädd.)

Att poliser knappast är några föredömen i trafiken, stämmer bara alltför väl. De kör över heldragna linjer och slarvar med blinkers, för att nu ta ett par vanliga exempel.
Dessvärre måste de ju inte använda sirener och varningsljus när de kommer farande, utan det är upp till polisbilföraren att bedöma behovet. (Ungefär som en del använder blinkers, alltså.)
I ett allt hårdare trafikklimat är det bedrövligt att utbildningen inte bara ligger kvar på en låg nivå, utan till och med har försämrats!

En annan sak:
Artikeln är inte särskilt välskriven - för att ta det kort.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.