Bild
Nästa artikel
Luftföroreningar dödar 1000 personer i förtid

Luftföroreningar dödar 1000 personer i förtid

Nyheter

En ny rapport visar att 1 000 personer per år dör i förtid på grund av luftföroreningar i Stockholms län.

I förra veckan rapporterades det att Stockholm har sin renaste luft på 50 år, i kontrast till en rapport som släpps den här veckan som visar att 1 000 personer per år dör i förtid av luftföroreningar i Stockholms län. Den nya rapporten, genomförd av SLB-analys vid Miljöförvaltningen på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund, har skattat hälsoeffekterna som uppstår på grund av utsläpp av kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10) medan förra veckans rapport, även den från SLB-analys, tittade mätresultat av en bredare mängd utsläpp. 

Det är främst boende i de trafiktätare områdena Stockholm Stad, Solna och Sundbyberg som utsätts för utsläpp över målet, mellan 6-10% av boende utsätts för målöverskridande halter. Detta beräknas resultera i 1 000 förtida dödsfall per år. 

Det är just kvävedioxid som förra veckans luftmätningsrapport slog fast är en av få föroreningar som är normöverskridande. För att se en luftföroreningskarta med data som rapporten baseras på, klicka här

Diskutera: Vad tycker du behöver göras åt luftföroreningarna?
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2018-04-19 09:22

Troligtvis något helt ofrånkomligt i en storstad där många människor samlas på liten yta.
Urbaniseringens baksida, men pendeln kommer troligtvis svänga snart i o m diigtaliseringen.
Det är inte längre lika viktigt att samla alla människor på en och samma lilla yta. Snart har arbetsgivarna fattat det också ...

#2
2018-04-19 09:46

Uttalande som "vi har inga problem med dålig luft i Sverige" (vilket ofta förs fram i kommentarer och på forumet på ViB), ekar påtagligt tomt när man läser denna artikel.

#3
2018-04-19 10:00

Fler borde köra diesel

#4
2018-04-19 10:06

John.

Vi har inga problem med dålig luft i Sverige. Vi klarar i stort sett samtliga gränsvärden som finns uppsatta.

MVH AL

#5
2018-04-19 10:11

Al, fast att klara gränsvärden betyder inte att vi inte har dålig luft utan det betyder bara att gränsvärdena är för högt satta.

#6
2018-04-19 10:15

Låt oss fastställa en viktig sak: Att Stockholm har den renaste luften på 50 år betyder inte att luften är ren, bara att den är mindre smutsig än tidigare år. Mindre smutsig betyder inte att den inte är hälsovådlig. Att klara gränsvärden betyder inte att utsläppen är ofarliga.

#7
2018-04-19 10:18

Raphael.

Gränsvärdena är satta av EU och har skrivits in i vår författning. I stort sett samtliga klarar vi (med undantag för PM10 som fortfarande överskrids och jag kan gissa att den är en av de större tillskotten i underlaget).

Att gränserna ligger för högt finns det inget som visar. Gränsen är satt där man har kunnat påvisa en effekt på människan med en viss säkerhetsmarginal, och via den forskning som ingår i Världshälsoorganisationens metaunderlag.

MVH AL

#8
2018-04-19 10:26

Minimera permanentboende där satta gränsvärden överskrids,eller minimera just orsaken till gränsöverskridandenas källa.
Vad det nu än kan vara,nox i detta fall kommer ifrån vad?

#9
2018-04-19 10:36

Förstår inte varför människor ska bo så tätt, inte bara miljön som blir sämre utan även smittorisken vid exempelvis en epedemi ökar. För att inte nämna kriminalitet och händelse av krig där bara ett fåtal får plats i skyddsrum och det kommer vara omöjligt att ta sig ut från staden.

#10
2018-04-19 10:46

Gränsvärdena sätts ju utifrån vad dagens industri klarar av. I annat fall skulle ju samhällsfunktionerna helt stanna av. Det är ju det som är den grymma verkligheten. Med ny och bättre teknik vid tillverkning av produkter kommer ju gränsvärdena att hela tiden justeras. Som så många ggr förr så står jobb och sysselsättning kontra vår livsmiljö. Allt kan inte justeras med skattepåslag så länge det hindrar vår "välfärd".

#11
2018-04-19 11:09

Titta ut, man kan se "dis" och "dimma" som är smutsig luft. Jag vet inte hur gamla ni är, men när man var liten så var himeln blå och man kunde se riktigt långt en helt vanlig vårdag. Så är det inte nuförtiden.

#12
2018-04-19 11:26

Inte alls ofrånkomligt. Det går att rena utsläpp, om bara viljan finns och detta gäller även diesel. Tex. så väljer bilindustrin högre utsläpp framför renare avgaser, då de inte vill att motorerna ska "förlora i effekt". Cyniskt.

#13
2018-04-19 11:30

Vargen, vet inte hur gammal du är heller men rapporten säger som sagt att luften i Sthlm är renare nu än den varit på 50 år... Dis och dimma här med, blir så vid kusten på våren när sjön är kall.

#14
2018-04-19 11:39

John skriver lite kaxigt: "Uttalande som "vi har inga problem med dålig luft i Sverige" (vilket ofta förs fram i kommentarer och på forumet på ViB), ekar påtagligt tomt när man läser denna artikel."

Nej, sådana uttalanden ekar inte tomma. Vi kan börja med det som A.L skriver, nämligen att vi klarar i stort sett samtliga gränsvärden som finns uppsatta och att gränsvärdena är satta där man har kunnat påvisa en effekt på människan med en viss säkerhetsmarginal. Sedan kan vi fortsätta med att sätta luften i våra svenska städer i jämförelse med luften i andra städer i världen, och vips har vi inga problem med dålig luft. Och ska vi gå på Raphaels resonemang om att vi inte klarar gränsvärdena så skulle det betyda att gränsvärdena är för högt satta: Ja, då får vi sätta värdena till noll och trycka på nödstoppet för varenda bil, fabrik, tåg, affär ... Hörde jag tillbaka till stenåldern?! Om inte annat kan vi börja med att passa på att sätta ner hastigheten på vägarna till noll - först då klarar vi nollvisionen (kanske).

Seriöst, alla fattar ju att detta inte går. Vi måste ju leva! Så vad händer nu? Jo, nu kommer det där vidriga Miljöpartiet att använda detta som slagträ i debatten för att förpesta tillvaron för bilisterna ännu mer. Och fortfarande handlar allt bara om detta j*vla Stockholm (inget illa menat till alla ni som bor där, dock!). En enda stad i landet ska tydligen få sätta agendan för hela vårt avlånga land. Varför inte stängsla in Stockholm till ett enda stort Skansen, i stället?

Och som inte allt detta räcker: Vem bryr sig om fartygstrafiken? Flyget? Industrierna? Nej, det är bara bilismen som ska ta hela smällen varenda gång!

#15
2018-04-19 11:52

Det har jag sagt jämt.......;o)

#16
2018-04-19 12:02

Notariuspublicus, med det resonemanget så ska man inte ägna sig åt förändringar och utveckling. Jag är övertygad om att vi kan göra bättre idag. Att vi behöver göra en förändring av samhället, det står helt klart. Och det handlar om hur vi lever, arbetar, bor, transporterar oss, vad vi äter och så vidare. Denna medvetenhet finns inom miljörörelsen. Sen har vi den andra sidan som menar att det gör inget om människor dör av utsläpp för det viktiga är ju att tjäna pengar och tänka på att vi är moderna. Men vad är det för modernt samhälle där människor dör av utsläpp, vad är det för modernt med det? Den industriella utvecklingen har medfört mängder med nackdelar. Varför är det så svårt att se och acceptera det och göra nödvändiga förändringar istället för det gamla tragglande om "vi ska inte tillbaks till stenåldern" som jag har sett så många gånger... Status quo är inte en lösning. Det behövs göras kraftiga förändringar. De kommer inte vara bekväma, men de är nödvändiga. Och ekonomin behöver flyttas över till hållbar utveckling, renoveringar och återvinning.

#17
2018-04-19 12:14

Innan den sedvanliga pajkastningen börjar, var någonstans i undersökningen står det att bilarna är den stora boven?

Stockholm har Bromma flygplats mitt i staden där det startar och landar ett plan i parti och minut.

Arlanda som är än mer trafikerad ligger bara några mil bort.

Lägg därtill all fartygstrafik mitt i city plus alla fritidsbåtar i skärgården som spyr ut enorma mängder giftiga föroreningar, ett fenomen som är vanligt i större kuststäder.

Men flyg och fartygstrafikens miljöpåverkan blundas det alltid för i sådana här undersökningar, undrar varför?

#18
2018-04-19 12:22

Det är helt klart så att det behövs ett helhetsgrepp. Regeringen satsar på elmotorer till båtar genom att ge en rabatt på 25 procent på inköpspriset. När det gäller större båtar, t ex kryssningsfartyg, så är det ett problem som inte är helt lätt att lösa eftersom de inte bara går innanför Sveriges farvatten. Det behövs ett internationellt samlat grepp, internationella riktlinjer för dem. Visst kan Sverige förbjuda kryssningsfartyg, men jag tror inte det är politiskt möjligt och det kommer orsaka stor arbetslöshet. Att införa krav på rening etc för fartyg när fartygen inte är svenska, det är också problematisk. För flyget har man däremot löst det genom flygskatt och miljöavgifter, så man kan ju tänka sig en liknande lösning för kryssningsfartyg alltså högre avgifter, högre kostnader så att de får mindre marknadsutrymme och därigenom att trafiken minskas om de inte anstränger sig mer. Men det finns ju fartyg som experimenterar med biogas och annat.

#19
2018-04-19 13:14

Ja är det inte transporter (personbilarna står för ca 35% av deras utsläpp) , industrier, värmeproduktion, avfallshantering eller något annat så är det flyg och fartyg som skall regleras. De senare är väl i och för sig mer verksamma att ge sig påeftersom de släpper ut mer än dubbelt så mycket som övriga ovan nämnda processer.

Men inte ens när Raphael har lyckats skapa ett isolat där vi varken konsumerar, producerar, har värme i husen och inte har några sopor att ta hand om så kommer halterna att bli noll. Vi får nämligen hit andra länders utsläpp likaså, med eller utan bilar. Och dessa tillskott är rejäla - betydligt högre än vad några mindre renade äldre personbilar släpper ut på marginalen.

Så förutom ett totalt stopp för all samhällsutveckling är väl ett gigantiskt glastak över hela landet, där vi bara släpper in luft via stora filtreringsanläggningar (som ändå inte kommer kunna komma åt allt), det som återstår;-).

MVH AL

#20
2018-04-19 13:08

Och hur många dör av rökning, aktiv och passiv, varje år?
Rökning är ju inget måste, man måste inte röka för att ta sig till dagis, jobb eller stranden.

Flyget har ju påpekats, där går MP i bräschen genom att flyga mellan Bromma och Arlanda, och nu senast tog Fridolin regeringsplanet till Ungern för att träffa likasinnade.
Då var det inget snack om att ta tåget...

#21
2018-04-19 13:47

Al, man kan göra på annat sätt än idag. Att bara ge upp och köra med status quo, det tror inte jag på. Vi kan satsa mer på renovering och återvinning än nyproduktion. Vi kan bygga hus som är mer effektiva när det gäller att lagra och behålla värme. Vi kan bygga ut sol och vindkraftverk. Vi kan satsa mer resurser på närodlad och lokalproducerad mat, t ex växthus i städer för att minska transportbehov, växthus med slutna system och nollutsläpp där sopor åker in i systemet igen, det finns sådana lösningar och projekt, faktiskt även i Stockholm som byggs i källaren i DN Skrapan. Vi kan bygga ut kollektivtrafiken för att minska onödig bilanvändning. Och så vidare och så vidare. Självfallet kan vi få ner utsläppen. Att AL kallar detta för "stopp på all samhällsutveckling" visar bara på okunskap. Jag föreslår inte stopp på samhällsutveckling, jag föreslår istället en samhällsutveckling som är hållbar. Att fortsätta med status quo är däremot verkligen ett stopp på all samhällsutveckling.

#22
2018-04-19 15:15

SLB-analys (Stockholms Luft- och Bulleranalys) skriver .... Halterna av partiklar, PM10, i luften består till stor del av mycket små slitagepartiklar. Dessa orsakas främst av att bilarnas dubbdäck river upp asfalten.
Detta oavsett om bilarna är miljöklassade euro 4, 5 eller 6, bensin eller diesel ... varför görs ingenting, är det bara dieselbilar som är problem idag?

#23
2018-04-19 15:21

Även om vi klarar de övergripande gränsvärdena som A.L mycket riktigt säger så finns det lokala områden där problemen är ett faktum. Menar då storstäder som Stockholm(om den nu är så stor i jmf vet jag inte men ändå) där luften är mycket dålig, ställen som staden redan har förbjudit dubbdäckkörning. Förvånar mig inte om denna typ av områden kommer ingå i de framtida miljözonerna. Så "bara" för att vi klarar de övergripande gränsvärdena kan vi inte slå oss till ro, vilket säkert kommer drabba många av oss med begränsningar av olika slag när det gäller bil och trafik.

#24
2018-04-19 16:24

Undrar hur många som dör i förtid ute på landsbygden? Där jag bor eldar var och varannan med ved hela året och som exempel gör min granne av med 60 kubik per år. När jag tar min dagliga motionsrunda och speciellt under vinterhalvåret så är det som om man kväljs i smogen. Har värmepump men kör dieselbil (EUR 6).

#25
2018-04-19 16:40

Stonebreaker, det finns dubbdäcksförbud i Stockholm på flertalet delar av stan. Infördes för många år sedan. Att dubbdäck är ett hälsoproblem är ju ett omdebatterat ämne, med Robert Collin som den som menar dubbdäck går före hälsa. Jag kör dubbfritt.

#26
2018-04-19 18:05

Jag är skeptisk mot denna alarmism som uppkommit p g a förfinade mätinstrument. Det är säkert inte fråga om att man dör vid 40 i st f 80, utan kanske om några månader i livets slutskede. Vi har kanske levt med saker som orsakar försämrad miljö sedan tidernas begynnelse. T ex Stockholm var mycket hälsovådligare under medeltiden och framåt. Det var först en bra bit in på 1800-talet det blev bättre. Jag säger nej till bilfientlighet och hoppas vi i valet ser till så att miljöpartiet inte får fortsätta med sin klappjakt på bilister.

#27
2018-04-19 20:57

Ulf Parde: Exakt så! Man har "lyckats" räkna fram att 1 00 personer dör "i förtid", men vad innebär det då? Som du skriver, kanske bara några månader. "Satan, jag blev bara 89 år, tre månader och sju dagar - i stället för 89 år, fyra månader och åtta dagar ..."

Sedan har vi en så förbannat sjuk situation i alltihopa, nämligen den att det ALLTID HANDLAR BARA OM STOCKHOLM! Detta fjollträsk (ta det inte personligt någon!) ska hela tiden sätta standarden för hela vårt avlånga land. Vad är det för fel på vissa, som hela tiden ska domdera över hela Sverige bara för att det av högst naturliga orsaker är något sämre ställt med luften i självaste huvudstaden - som i jämförelse med andra stora städer har en enastående bra luftkvalitet? Och till råga på allt finns det ett parti med idag cirka tre procent av rösterna som in absurdum bestämmer över allt. Ta bara en sån som Karin Smith Svensson, ordföranden i trafikutskottet: Hon har inte ens körkort (!), men sitter likt förbannat där och skriker efter tredubbla bränslepriser och abnorma skatter. Och ännu värre: DET ÄR INTE ENS STOCKHOLM I SIG SJÄLV SOM FÖRNEDRAR RESTEN AV VÅRAT LAND I FRÅGAN, UTAN EN ENDA J*VLA GATA: HORNSGATAN! HORNSGATAN SKA FÅ BESTÄMMA ETT PARTIS DÅRAKTIGA POLITIK ÖVER HELA LANDET!

Det är väl för fan självklart att vi ska försöka minska utsläppen och så vidare, men det får fan i mig lov att finnas någon sans mitt alltsammans. Och det gör det ju för fan inte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rösta bort Miljöpartiet i september!!!!

#29
2018-04-20 00:44

Raphael. Det är ganska beklämmande att nyttja en retorik som går ut på att polarisera. Det blir helt enkelt ingen seriös debatt. Ty det handlar inte om att vara teknikfientlig utom om att att fokusera på rätt saker. När man (i miljöns och folkhälsans namn) sitter och räknar gram ifråga om personbilsdieslarna och påstår att det skall ge dramatiska effekter på luftkvaliteten så blundar man helt enkelt för verkligheten, ja man är "okunnig" om något. En 10% sänkning av de svenska utsläppen medför inte att luftkvaliteten förbättras i motsvarande grad. Den behöver faktiskt inte ens förbättras alls, i bästa fall byter den bara skepnad (jmfr något minskar och så ökar något annat istället).

Vi lever nämligen i en global värld och i en global ekonomi där vi inte (lika lite som att vi kan påverka väderförhållanden) kan blunda för vad våra grannar ägnar sig åt. Vi påverkas nämligen av det. Det är därför som den lokala dieselhetsen är verkningslös. Det kom väl till uttryck i Oslo i samband med försöket där och det syns även i utsläppsmätningar (om än med en del variationer mellan olika komponenter). Samtliga utsläpp är nämligen lägre än på 90- talet, ja förutom för några enskildheter då.

Vi har uppsatta gränsvärden som har tagits fram av ledande medicinsk expertis och på uppdrag av EU och Världshälsoorganisationen. Vi får utgå från att dessa vet vad de sysslar med, och inte låter sig påverkas av kommersiella eller politiska särintressen. Uppfyller vi de kraven - vilket vi enligt IVL:s beräkningar gör oavsett vilka bilar som åker omkring inne i tätorterna - så är folkhälsopåverkan ringa.

Nollalternativet existerar således inte. Oavsett om man förbjuder all bilism, uppvärmning, industri eller sophantering.

MVH AL

#30
2018-04-20 04:38

I artikeln ovan står följande och det tycks inte alla ha läst: "Det är främst boende i de trafiktätare områdena Stockholm Stad, Solna och Sundbyberg som utsätts för utsläpp över målet, mellan 6-10% av boende utsätts för målöverskridande halter. Detta beräknas resultera i 1 000 förtida dödsfall per år."

Utsläppen det handlar om i sammanhanget är partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2). Det finns alltså verkliga problem där man mätt och som det behöver göras något åt, både om miljökvalitetsnormer, miljökvalitetsmål och det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft (definierat av Sveriges riksdag) ska uppnås.

Läs gärna den nya rapporten på: http://www.oslvf.se/wp-content/uploads/2018/04/Exponering-av-luftf%C3%B6...

#31
2018-04-20 06:42

John. Även med elfordon kommer tillskottet av PM10 att kvarstå. Slitagepartiklar är också ett av få komponenter som har varit ett problem under åren och redan på 80 och 90- talet diskuterades och problematiserades frågan. Ett åtgärdsprogram utformades där följande ingick:

- Minska andelen dubbdäck
- Ändra på halkbekämpningen
- Dammbindning
- Påverka gaturummets utformning
- Minska på trafiken
- Begränsa andra processer

Så PM10 är inte kopplat till motorval utan bygger på andra mekanismer och kan följaktligen inte begränsas med förbud mot äldre bilmotorer.

MVH AL

#32
2018-04-20 08:35

Alltid det här icke-argumentent: "Men fler dör ju av ditten och datten". Spelar roll då? Nu talar vi ändå om tusentals som dör i förtid pga utsläpp. Ska vi bara strunta i det för att folk röker?

#33
2018-04-20 12:05

@Saabium, Självklart spelar det roll. Det kallas för prioriteringar. Det är dina skattepengar man spenderar. Spelar det verkligen ingen roll för dig vad pengarna går till? Det gör det iaf för mig. Jag vill ha maximal nytta för den skatt jag betalar.

#34
2018-04-20 12:41

Swemba
Å andra sidan kan bristen på åtgärder nu innebära större kostnader på sikt i och med ökande sjukvårdskostnader. Oftast har man alldeles för kortsiktiga lösningar när det handlar om ekonomi/miljö.

#35
2018-04-20 18:47

AL, så du menar att du inte bidrar till polariseringen med dina återkommande attacker på Miljöpartiet eller dina raljeringar till mig om att jag står för en stoppad samhällsutveckling? Då har vi nog olika uppfattningar om det.

Du vet nog lika väl som jag att det industrin har lobbyorganisationer för att påverka politiker, inklusive politiker inom EU. Vi har ju sett hur det har kommit till uttryck i Tyskland där politikerna velat ge fri lejd till tysk bilindustri av rädsla för att jobb skulle försvinna, men där andra EU länder - som Frankrike - faktiskt gick hårdare fram och pressat Tyskland. Bilindustrin är Tysklands motor, så klart de oroas. Frankrike har en mer diversierad industri och utveckling.

Även om Sverige utsläppsmässigt är en mindre spelare så är vi det inte symboliskt. Det handlar om att visa vägen, att vara föregångare för att dra med andra och därmed påverka globalt. Sverige har gott rykte, låt oss fortsätta på det goda ryktet och låt Sverige vara en föregångare som får med sig andra på resan istället för att Sverige tappar greppet, ger upp och låter Status Quo segra.

#36
2018-04-20 22:37

Bara rakt så upp o ned så tror jag inte alls på denna rapport.
Är det unga människor som dör av förorenad luft?
Nej det är det inte utan väl mogna personer där summan av alla laster tar ut sin rätt.
Inklusive hur det var förr, i jisses hur mycket ohälsosamt som man varit i kontakt med i yrket, är det någonting som jag kan tänka tar mig så är det den biten, asbest, glasfiber, lösningsmedel, damm, färg och annat jox + summan av alla laster.

#37
2018-04-21 09:43

@Axa, för mig är det viktigt att staten lägger min skattepengar på saker med vetenskaplig grund, inte på hypoteser, tro eller aktivistisk fantasi.
Rökning, alkohol, cancer, autoimmuna sjukdomar finns här och nu och dödar massor av människor i förtid.
Ska jag göra en lista på prioriterade statligt finansierade områden, som t ex vägnät, sjukvård, vårdköer, kriminalitet, försvar, utbildning osv ... så kommer luftföroreningarna i Stockholms innerstad ganska långt ner på listan - kanske t o m sist! Dessutom har vi ju också läst att Stockholmsluften är bättre än på 50 år, trots att några fortfarande dör i förtid. Det går mao åt rätt håll av sig självt.

#38
2018-04-21 11:07

Swemba
Mitt uttalande ska snarare ses generellt än i ljuset av aktuell debatt om luftföroreningar.
Jag har inga synpunkter på prioriteringar, men tycker att politikerna borde ha lite mer långsiktighet. Det gynnar både ekonomi och miljö.

#39
2018-04-21 11:19

Många hänger upp sig på "50 år tillbaka", vi snackar om år 1968. Bilarna hade inte ens katalysator på den tiden. Väldigt många jämförelser här på ViB blir väldigt färgade och sneda. Det vore mycket mer intressant att veta vad som hänt mellan 2008 och Idag.

#40
2018-04-21 20:16

Om man vill minska på de 6.2 ton bromspartiklar som släpps ut bara i Stockholm per år och även minska partiklar från däck så minskas bromspartiklar när bilar kan tillgodogöra sig bromsenergin utan hjälp av skivbromsar vilket både fullhybrider batteribilar och vätgasbilar kan med sin generator som skickar återvunnen kinetisk energi till batteriet. Har man sedan en bil som är lätt så minskar partiklar från däcken vilket kan bli svårt för batteribilar som har ett mycket tungt batteri som åker med hela tiden. Att sedan de flesta åker omkring med fulldubbade bilar trots att man nästan bara kör omkring i stan där största problemet är att ta sig igenom högar av salt återgår mångas förstånd. Se bara på infarterna runt Stockholm där det bildas djupa diken i asfalten efter var vinter fast inga vägar i landet får ny asfalt lika ofta.
http://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20170904/skivbro...

#41
2018-04-21 20:52

Var finns kontrollgruppen som beräkningarna i rapporten är gjorda mot?

#42
2018-04-23 10:40

Hur sollid grund finns det för alla larmrapporter ? Man undrar ju , när man för ett par veckor sen läste att Stockholmsluften nu , var 100 gånger renare än på 60-- -talet !

#43
2018-04-23 10:40

Hur sollid grund finns det för alla larmrapporter ? Man undrar ju , när man för ett par veckor sen läste att Stockholmsluften nu , var 100 gånger renare än på 60-- -talet !

#44
2018-04-23 11:24

Nja Raphael. Att mp för en samhällsdestruktiv och inkonsekvent politik är ganska enkelt att se. Det gäller oavsett de vill förbjuda forskning i nya moderna kärnreaktorer, att skjuta älgar för klimatets skull eller där man med vänster hand subventionerar ny energiproduktion som kräver synnerligen smutsiga material och förbjuder brytning och produktion av desamma med den högra. Om den typen av inkonsekvens är att visa vägen för andra länder (givetvis enligt den navelskådande svenskens perspektiv) så har vi mycket riktigt helt olika uppfattningar om vad det innebär. Att återgå till jordbrukssamhället och styra forskning och vetenskap är väl status Quo om något?

Lobbyism är sedan en faktor. Så långt är vi överens. Men riktlinjerna bygger inte på politik och korruption utan på de vetenskapliga rön och den omfattande forskning som Världshälsoorganisationen sammanställt. Vad jag kunnat utläsa är dessa underlag väl utarbetade och högst trovärdiga.

Mindre trovärdigt (och sannolikt mer korrupt) är då exempelvis IVL:s och SLB:s körningar där man lagt in resultat som inte är medicinskt styrka utan snarare bygger på ett antagande. Det understryks förvisso i deras rapporter är det inte råder en samstämmighet kring huruvida dessa relationer verkligen existerar eller inte. Men sådana tillägg är det ingen som läser och det skapar än mindre rubriker som säljer tidningar.

Eftersom beräkningarna bygger på andra riktlinjer än de som WHO och EU rekommenderar så visar också dessa körningar på en större folkhälsopåverkan än vad som är vetenskapligt styrkt och också i jämförelse med de resultat som EU kommer fram till. Om det är att visa vägen för andra så har vi mycket riktigt, precis som jag nämner ovan, helt olika uppfattning om det.

MVH AL

#45
2018-04-23 11:14

Tvärnit. Det är ingen som dör platt fall av luftföroreningar. Beräkningarna bygger på en trolig livstidsförkortning och räknas därefter om i människoliv. Ju större andel människor som exponeras (i Sverige drygt 6 miljoner människor i beräkningarna), och i genomsnitt får en månads kortare livslängd, desto högre blir också det totala antalet levnadsår som man kommer fram till.

Det är alltså ingen som dör platt knall fall. Det är bara propaganda för att skapa rubriker och uppmärksamhet.

MVH AL

#46
2018-04-23 11:17

Vargen. Utsläppen från resorna har sjunkit ganska rejält även i jämförelse med 2008. Men precis som jag har försökt förklara så ger inte en minskning av utsläppen motsvarande reduktion av koncentrationerna.

MVH AL

#47
2018-04-23 14:34

Ett intressant tv-program i ämnet är Dokument utifrån - Bilindustrins rökridåer . Programmet finns nu på Svt-play. Framgår t ex att av de svenska partierna är det M och KD som sätter bilindustrins intressen före miljö och människornas hälsa i Europas större städer.

#48
2018-04-23 15:03

Vargen#39.
På 40- och 50-talet värmdes dom flesta bostäder i Stockholm med koks. Mot slutet av 50-talet kom oljan in i bilden till många portvakters/maskinisters och inte minst villaägares lättnad. I slutet av 60-talet kom dom inledande avgaskraven som skärptes under följande år. Samtidigt gjorde fjärrvärmen avsevärda framsteg. Man skapade uppvärmning under kontrollerade förhållanden och tillät tiotusentals villor och bostadshus avsluta sina lokala utsläpp. Detta tror jag är den största orsaken till den "renare" luft man i dag andas. Tyvärr har dessa positiva effekter till stor del ätits upp av den ökande biltrafiken, så det enda dom skärpta avgaskraven bidragit till är ett nollsummespel.

#49
2018-04-23 18:53

Lasse J. Utsläppen från inrikes resor uppvisar mycket stor reduktion i jämförelse med 90-talet. Det gäller i stort sett oavsett komponent - om än med viss reservation i fallet PM10. Så trots att vi kör mer än någonsin är utsläppen väsentligt lägre i jämförelse med tidigare. Bättre reningsteknik är förklaringen.

Jag kan inte komma på någon annan sektor som kan visa upp motsvarande siffror.

MVH AL

#50
2018-04-23 20:04

A.L
Inrikes resor. Tåg, bil, flyg,cykel? Du kommer, om du läser mitt inlägg en gång till, att upptäcka att jag hänvisat till bättre reningsteknik som en av faktorerna till att luften inte blivit sämre. Men om fjärrvärmen inte introducerats i så stor skala som skett, utan koks- och oljepannor puttrat vidare torde situationen varit mångdubbelt värre. Så jag hävdar att dom framsteg som uppnåtts med avancerad fjärrvärmeteknik till stor del ätits upp av ett "renare" men avsevärt ökat trafikarbete. Sedan hör till saken att luften i Stockholm sannolikt var bättre under första hälften av 60-talet än för 50 år sedan. Dom galna lokalpolitikerna hade nämligen i samband med 3.e sep -67, dagen H, sett till att ersätta all elektrifierad ovanjordtrafik(spårvagnar och trådbussar) med osande dieselbussar.

#51
2018-04-24 09:32

Lasse J. Ja inrikes transporter utgör en grupp och de består av tung trafik (inkl lätta lastbilar som ökar mycket starkt) busstransporter, personbilsresor, flyg, båt osv. De svarar för c:a 20-40% av de totala utsläppen (beroende på val av komponent). Beroende på val av komponent (igen!)och miljö bidrar de till en viss del av koncentrationen av luftföroreningar. Det kan röra sig om allt mellan en tiondels procent upp till 40%.

Angående fjärrvärmen så står den idag för relativt små utsläppsbidrag och dina slutsatser låter rimliga. Men om detta vet vi ganska lite.

Klart är att luftkvaliteten i stort förbättras. Klart är också att vi kör mer än någonsin. Vad som dock står mindre klart är hur industriprocesserna - som först under senare år återhämtat sig sedan finanskrisen - påverkar nivåer av utsläpp och koncentrationer. Jag tror att vi kommer få se en utsläppsökning från den industriella produktionen både under 2018 och 2019. Om denna ökning sedan påverkar koncentrationen återstår att se.

MVH AL

#52
2018-04-24 15:30

Det verkar vara farligast att bo i Blekinge och Jämtland om man tänker på sina andningsorgan....:
https://drive.google.com/file/d/1S7Q0oaDDWpj9uc4rGL-WB2kK2eG0-ipm/view

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.