Bild
Nästa artikel
Dubbförbud gav bättre luft

Dubbförbud gav bättre luft

Nyheter

Dubbdäckförbudet på Hornsgatan i Stockholm har minskat utsläppen av farliga partiklar med 50 procent, visar en undersökning.

Sedan den 1 januari 2010 råder dubbdäcksförbud på Hornsgatan, en gata som kallats Stockholms mest förorenade. Detta på grund av höga utsläpp av PM10, det vill säga partiklar som har en diameter på högst tio mikrometer (0,01 millimeter) och därmed är inandningsbara.

Det visar en analys som Trafikkontoret i Stockholm har get Miljöförvaltningen i uppdrag att ta fram. Sedan förbudet infördes har användningen av dubbdäck på Hornsgatan minskat med 70 procent. Tre av tio har alltså valt att strunta i förbudet.

Minskat i hela Stockholm
Detta har resulterat i att den totala mängden trafik på Hornsgatan har minskat något, och att utsläppen av PM10 tack vare detta har halverats. Framför allt beror minskningen på att vägbanan slits mindre. Dock är luftföreningen fortfarande högre än vad som krävs för att klara de svenska miljökvalitetsnormerna och EU:s gränsvärden.

Samtidigt har också dubbdäcksanvändningen minskat även på andra gator i Stockholm och minskat partikelhalten i hela staden.

– Förbudet mot dubbdäck på Hornsgatan har hjälpt till att tydliggöra att valet av vinterdäck har betydelse för luftkvaliteten i innerstaden, säger Ulla Hamilton (M), trafik- och arbetsmarknadsborgarråd i Stockholm.

Dubbdäcksförbudet har fått samma effekt på luftkvaliteten i Stockholm som trängselskattens införande, konstaterar Miljöförvaltningen.
 
Diskutera: Vad tycker du om dubbdäcksförbud?

Taggar: Nyheter,

Kommentarer

#2
2011-07-12 16:54

Det har inte med minskad trafik att göra då?

#3
2011-07-12 17:03

Läste nyligen om en undersökning som visade att dubbdäcksförbudet inte hade någon effekt på halten av partiklar ... Ska försöka hitta den och återkomma ..

#4
2011-07-12 20:59

Det vore bättre om VB kritiskt granskade dessa uppgifter istället för att slå upp dem som sanningar i artiklar som denna. Uppgifterna kommer ju trots allt ifrån dem som mest propagerade för dubbförbud... Vad är problemet då? Med all säkerhet har luften blivit bättre men att det skulle vara pga dubbförbudet har man inte lyckat visa. Vad är det t.ex. man jämför med måste man fråga sig? Var klimatet detsamma under de mätperioder man jämför? T.ex. så har ju de senaste vintrarna i Stockholm varit betydligt kallare och snörikare än på mycket länge. Användes lika mycket salt på vägarna? Var det lika fuktigt? osv osv.
Massor av fakorer påverkar partikelhalten i luften. Dubben är bara en (1) av dem. Det är inte ens visat att det är den störst bidragande faktorn. Det tråkiga med dessa rubriker och artiklar är att folk tror att det är sant "för det har jag läst i en tidning". Slutsatserna ifrån denna undersökning är inga sanningar, bara tolkningar från dem som letar efter något som stödjer just deras tes.

#5
2011-07-12 21:33

Ni är inte så lite patetiska, ni dubbälskare. Varför slutar ni inte med att hyckla och istället skriver vad ni tänker: "Vi skiter i vilken luftkvalitét som finns kring Hornsgatan. Vi vill ha full frihet för snabb framfart med våra bilar". Tack och lov, så har ni eran framtid bakom er.

#6
2011-07-12 21:51

Med samma logik så är du Pender barnamördaren som skiter i några meters bromssträcka, bara några fina damer på shoppingrunda slipper får lite harkel i halsen ;)

Om användandet har minskat med 70% men partiklarna bara med 50%, hur mycket har då dubben gjort jämfört med allmänna trafikminskningen.

Sen får jag för mig att dessa mätningar med "dåliga" världen härstammar till stor del från början av 2000-talet när vi hade allmänt pissiga vintrar med bara slask och halvbar asfalt. De senare vintrarna med mycket snö borde sänka siffrorna bara de. Har man ett konstant lager snö/is, oavsett hur tunnt det må vara så minskar man ju i princip dubbens föroreningar till 0.

Och till sist - ja - jag skiter faktiskt fullständigt i luftkvaliteten vid Hornsgatan. Medelåldern blir bara högre och högre trots alla larm och och varningar om gifter hit och dit. Har folk överlevt och frodats så här länge så klarar de sig säkert i framtiden med. Dessutom - bygg en jävla väg runt den där stan så att trycket på innerstan släpper. Kommer göra mer för luftkvaliteten än några kilometer dubbfri väg.

#7
2011-07-12 21:55

Här i Göteborg är luften sunkig. Inte hjälpte det med dubbdäcksförbud heller.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4029&artikel=4517282

Man tar sig för pannan...

#8
2011-07-12 21:55

Här i Göteborg är luften sunkig. Inte hjälpte det med dubbdäcksförbud heller.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4029&artikel=4517282

Man tar sig för pannan...

#9
2011-07-12 22:29

Det var en bra idé Roger. Bygg vägar runt storstäder, där fartdårar får härja med sina dubbdäck. Se bara till att dessa vägar betalas av dubb-bilarna.
Vidare, Roger, skulle du kunna kalla mej barnamördare, om jag hade samma dåliga fartomdöme som stor del av dubbförare har. Men jag anpassar hastighet till underlag och mina däck. Minimal risk för självförvållad olycka blir följden.
Men jag upprepar, du talar för en åsikt på utdöende. Vänta och se vad som händer här i Göteborg inom ett år.

#10
2011-07-12 22:50

Pender; du kollade inte min länk? Ditt inlägg kan inte tolkas på annat sätt.

F.ö. så är det intressant i en ren filosofisk diskussion, det där med förbättrad säkerhet. Darwin tar ju som bekant hand om de där som inte fattat läget. "Jag behöver inte säkerhetsbältet, för jag kör ju så sakta." Eller "jag behöver inte dubbdäck, för jag kör lite långsammare."

Om det nu inte är bevisat "det där med partiklarna", vad är då vunnet med förbudet?

Läs särskilt vad Trafikverket skriver: http://www.trafikverket.se/Aktuellt/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv2/Nationellt/201009/Dubbdack-minskar-risk-for-dodsolyckor/

#11
2011-07-12 22:55

http://www.motormannen.se/Press/Nyheter/2011/Ingen-halsoeffekt-av-dubbdacksforbud.html
=
Riksdagens utredningstjänst har på uppdrag av riksdagsledamöterna Ulf Berg (M) och Lars Beckman (M) utrett om de dubbdäcksförbud som har införts i Stockholm, Uppsala och Göteborg har någon effekt på miljön och människors hälsa. Slutsatsen i rapporten är att det inte finns några mätbara positiva hälso- eller miljöeffekter av lokala dubbdäcksförbud.

– Begränsningar och förbud mot dubbdäck är inte effektivt för att minska partikelhalterna, utan äventyrar enbart trafiksäkerheten. Bättre städmetoder, som i Helsingsfors, är ett effektivare sätt att minska partikelhalterna. Det säger Niklas Stavegård, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen, i en kommentar till rapporten.

#12
2011-07-13 08:56

Som det har noterats tidigare på denna sida så innebär ju användningen av dubbfria däck att det grus o d som vräks ut i stora mängder fastnar dessa däck och där slits undan för undan vilket genererar mycket fint damm som man inte kan komma undan. Ett dubbförbud är därför meningslöst. Dessutom ligger ofta gruset kvar mycket längre än nödvändigt, i Göteborg t ex långt fram i april.

#13
2011-07-13 12:55

Riksdagens utredningstjänst skrev tidigare i en utredning att man inte funnit några rapporter där man kvantifierat hälsoeffekterna av dubbdäcksförbudet på Hornsgatan i Stockholm och Kungsgatan i Uppsala. Vilket i och för sig var sant då, men detta har tolkats av politiker och i media som att man inte kan se några positiva hälsoeffekter av dubbdäcksförbud! Nu i dagarna har det dock presenterats en sådan studie om Hornsgatan och där betydande miljövinster av den minskade dubbdäcksanvändningen presenteras.
Spridningen av den felaktiga slutsatsen gjordes av två moderata riksdagsmän från Dalarna vilket fördes fram i SR Dalarna, jounalister som inte orkade kolla upp källan! Tyvärr så får dylik mytbildning fäste lite varstans...

#14
2011-07-13 12:56

Jodå, Audi A5, jag har redan tidigare läst att politikerna i Gbg grubblar på om dom ska välja utökat dubbförbud eller dubbavgift. (Personligen föredrar jag det senare.) Att Trafikkontoret har sin åsikt är inte detsamma som att politikermajoriteten följer deras råd. (Beslutet kan också bli att strunta i dubbproblemet. Men våra politiker verkar inte alls sugna på nåt sånt.)
Din liknelse med säkerhetsbälte var inte lyckad. Man uppnår inga nämnbara fördelar med att strunta i bälte. Medan kombinationen lägre hastighet och dubbfritt sparar liv och minskar ohälsa. Men väljer man inte på att tro på den forskning som konstaterat ökade ohälsotal pga dubb i städer, så får man för min del vara salig i sin tro. Framtiden kommer vara bättre på avgöra denna fråga, än vårat käbbel. Jag föreslår att vi tålmodigt inväntar denna tid. För att då rannsaka vår nuvarande tvärsäkerhet.

#15
2011-07-13 17:18

Men vilken utredning ska man tro på?
Eller är det samma utredning som tolkas olika?
Varför inte bara förbjuda dubbdäck på bilar registrerade på adress Hornsgatan?
Dubbdäck är ju odiskutabelt mycket bra för de flesta människor ur säkerhetssynpunkt ..

#16
2011-07-13 20:10

Dubbdäck är bra ur "säkerhetssynpunkt" för de som vill hålla sommarfart året runt. Dubbdäck år dåliga ur hälsosynpunkt, för de som vistas kring gator med hög trafikintensitet. Dubbdäck ger försämrad säkerhet på sommarväglag. (de flesta mil med dubb körs på "sommarväg".) Dessutom ger dubb kraftigt försämrad ljudkomfort. Varje gång jag hamnar i en bil med dubb, så tänker jag: "Stackars människor som kör halva året i detta buller". Friktionsdäck är bra ur säkerhetssynpunkt för de som har vett att anpassa hastighet till väglag.

#17
2011-07-13 20:56

pender; " Dubbdäck ger försämrad säkerhet på sommarväglag." Underlag för påståendet?

http://www.ntf.se/konsument/fraga1272.asp?katid=32

Läs även igen: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4029&artikel=4517282

#18
2011-07-13 23:05

Audi A5, vi väljer Gudar efter behag. För dej som är dubbtroende passar NTF. För mej som vill ha bort dubb passar Transportstyrelsen bättre. Mitt hopp är att en dubbavgift på ca 2000 kr/år (för stadskörning) löser allt till allas belåtenhet. (Förutom ni som lever på existensminium. Förslag till er: använd pendelparkering )

#19
2011-07-14 01:56

Pender: Jag kör själv dubbfritt.

Men varifrån har du fått det här med fartdårar? Vad har det med saken att göra? Även om du åker i 30 km/h så gör dubb skillnad om underlaget är fördelaktigt för dubbdäcken.

#21
2011-07-14 12:13

Fartdårar kallar jag t.ex. de som kräver sommarfart på alla väglag. (Så använder många kombinationen dubb/ESP) Vill man som privatperson inte tro att partiklarna är hälsovådliga, så må det vara tillåtet. Tur att allt fler politiker tar problemet på allvar.

#23
2011-07-14 17:21

Nu får dessa miljökunniga återigen plats i media.
Vore det inte bättre dom förklarade varför partikelhalten är flera gånger högre på de underjordiska tunnelbanestationerna än på någon gata i Stockholm. Den senaste undersökningen nedtuystades tydligen av dessa specialister som tror att dubbar är problemet. En finsk undersökning påstår att dubblösa däck har ändå större dammuppbildning än dubbade däck. Dessa däck är mer sajpade och har större fläktverkan.
Men fakta har aldrig miljöivrare inget intresse av.

#24
2011-07-14 18:01

Vad är det för trams man läser?
Självklart är dubbade däck bättre ur säkerhetssynpunkt på vintervägar!
Inte för ett ögonblick tror jag på att de flesta dubb-förbuds-förespåkare verkligen tror på en "bättre" miljö med friktionsdäck ... Det verkar mest vara försvartal för det egna valet ..
Självklart funkar det med friktionsdäck .. lite mer slir och gummidamm i luften kanske men dubbar biter bättre på is .. absolut både bättre och säkrare med dubb.
.

#25
2011-07-14 18:27

Jas Jes, vad är det för trams man läser? Så sa också de lärde förr, när stollen Gallilei påstod att jorden var rund. Skyhöga bensinskatter, mera trängselskatter, förbud mot gamla bilar i städer, avgift på eller förbud mot dubb. Det är så mycket tokigt nuförtiden. Varför får inte kommentatorer här vara de som väljer våra politiker?

#29
2011-07-14 20:24

Men det är ändå en "piss i missisipi" med dubbdäcksförbud på hornsgatan Pender. Man måste väl ändå betänka hur vårt land är beskaffat rent geografiskt. Det är väl bara i Stockholm med saltade gator friktionsdäck kan vara en acceptabel kompromiss vintertid ... varken i snörika Norrland eller i isiga Skåne är de optimala för säkerhet och framkomlighet för de som kör mycket. Jag vet att en del ser det som ett ekonomiskt alternativ att åka på året om, men då är man helt ute och reser.

#30
2011-07-14 20:38

Det är en sak hur dom har det kring floder långt bort. Men att förbättra hälsan för en del kring Hornsgatan är inget att spotta på. Om man utvidgar dubbdäcks-förbudet, eller hellre inför en (stor)stadsavgift på dubb, så kan det bli betydligt större hälsoeffekter.

#33
2011-07-14 21:43

Men kvar finns ju frågan varför utredningarna kom till olika slutsatser?
http://www.motormannen.se/Press/Nyheter/2011/Ingen-halsoeffekt-av-dubbda...
.
Luktar lite lobbyverksamhet tycker jag ... när den första inte uppfyllde målet så köper vi en ny ... :o)

#36
2011-07-14 23:03

Om vi bortser från alla mer eller mindre hysteriska kommentarer, samt de från arga bakåtsträvare, så kanske vi kan vara överens om en sammanfattning:
"Dubbanvändandet bör minskas kraftigt i större städer. Hellre med hjälp av avgifter än förbud". Det är viktigt att vara med att driva på en bra och oundviklig utveckling, istället för att agera hopplös bromskloss. (Tänk på hur många som fick skämmas t.ex. efter införandet av katalysatortvång.)

#37
2011-07-14 23:08

Pender; du har rätt i vad som kommer att ske. Du har fel i vad som är bäst.

#38
2011-07-15 09:29

Det bästa vore väl att förbjuda biltrafik helt och hållet. Tänk vad många liv som skulle sparas!

#39
2011-07-15 10:00

Har nu raderat och redigerat ett antal kommentarer. Här diskuterar vi sak, inte person. Upprepat missbruk leder till avstängning.

/Kevin Carlsson, Tillförordnad webbredaktör

#40
2011-07-15 10:32

Audi A5 det finns inget som är bäst. Om jag får 10.000 miljoner € av EU, så är det bäst för mej. Men antagligen mindre bra för nåt projekt som kunde behövt slantarna bättre.

#42
2011-07-15 13:55

amoC har sin idé, om hur man skulle kunna spara liv. Tror inte på den. Om de som förflyttar sej, istället åker mer MC/Moppe/cykel skulle vi istället få fler trafikoffer. (Tror inte att ett glest bebyggt land kan försörjas till större delen med kollektivtrafik.)
Eftersom jag inte vill uppfattas som alltför partisk, så vill jag föra fram en del av dubbdäckens fördelar:
1. Tillverkare av dubb kan tjäna pengar.
2. Lungsjukvården får fler arbetstillfällen
3. De som inte lärt sej köra bil vågar ge sej ut i halka.
4. Asfaltfabrikörer får bättre omsättning.
5. Asfaltläggare får mer sysselsättning.

#43
2011-07-15 14:01

Jag menade ju självklart att alla måste gå ;)

#45
2011-07-15 18:17

Pender@
Har du funderat på om du möjligen tänker fel här? Envis är du och det ska du allt ha en eloge för men av två utredningar gällande dubbförbudet på Hornsgatan där den ena är beställt av Stockholms stad, och den andra av Riksdagen är väl ändå den sistnämnda den som sannolikt är minst jävig.
Själv ser jag det allvarligare med krossade människor än att nåra damer i Stockholm får snorkråkor i näsan :o)

#46
2011-07-15 19:57

Jes_, det handlar inte om envishet, utan bara att jag har en annan syn på dubbdäck, än vad vissa andra har. Detta käbbel påminner mycket om katalysatordebatten på 1980-talet. Motormännen, plus en massa självutnämnda småpåvar, "bevisade" allt skulle vara som det alltid varit. Förbud mot bilar utan katalysator. Löjligt!

#48
2011-07-15 22:17

crister_1; tyvärr har Pender rätt. Och fel. Våra politiker kommer att driva frågan dit han vill. Och det är är i grund och botten fel. Tyvärr.

#49
2011-07-15 22:58

crister_1, klart du inte förstår liknelsen med katalysatormotståndet. Först finns de som hånar nya idéer. Sen kommer de som motarbetar av full kraft. Till slut kommer accepterandet. Dubb blir ett skolexempel.

#51
2011-07-16 17:51

Jo Pender, det är envishet.
Du har din uppfattning och uttrycker noll tolerans mot annan.
Liknelser med en ev debatt om katalysator hör inte hemma i sammanhanget ... Jag är gammal nog att ha varit med när katalysatorer infördes ... Jag vet inte att en säkerhetsdebatt förkom.
Här talar vi om säkerhet!

#52
2011-07-16 22:07

Jes_, jag tror tror du fått allt och lite till om själva bakfoten. Katalysatorer kom inte av säkerhetsskäl. Utan av hälsoskäl. Dubbförbud i större städer kommer inte att införas av säkerhetskäl, utan av av hälsoskäl. Hur står det till där uppe?
PS. Jag har god tolerans till (somliga) dubbförespråkare.
Men jag önskar att användandet begränsas till de som verkligen behöver dubb. Och då är avgift ett bra styrmedel.

#54
2011-07-16 23:23

Pender@
Din liknelse mellan införande av katalysator och det nu diskuterade dubbdäcksförbud är inte helt lätt att förstå. Försök att ställa bilbälteslagen, som absolut inta alla var för, mot dubbdäcksförbudet och du ska nog finna att jämförelserna i båda fallen saknar den ena parameter.
Men ingen "behöver" i den meningen dubbdäck, inte ens vinterdäck men nu är det likväl fakta att de båda, mest med dubb höjer trafiksäkerheten avsevärt på vintervägar.
Undersökningen som jag länkar till säjer att det inte blev någon skillnad och den ovanstående säjer att det blev ... Jag vet inte vem man kan lite på men den första borde vara mest objektiv sett utifrån beställaren.
Själv har jag dock, av andra skäl, friktionsdäck till min bil.

#55
1 Tysken
2011-07-17 10:48

Läser man utredningen/arna opartiskt kan man säkert konstatera att både motståndarna och förespråkarna för dubbfritt har rätt.
Påverkan på partiklar minskade, men inte så mycket som förespråkarna vill göra gällande och påverkan var inte så liten som motståndarna vill ha det till...detta kallas politisk lobbing för att vinna kraft till sin egna uppfattning.

#56
2011-07-17 18:38

Något av "slå-in-öppna-dörrar-kommentarer", från crister_1 och jes. Utgående från att det alltid kommer att finnas förare, som vägrar anpassa fart till rådande förhållanden, så skulle en dubbdäcksavgift i större städer, kunna medföra ett antal extra skadade/döda i trafiken. Orsakade av de som är för snåla att skaffa dubb, men ändå väljer att köra som om de hade dubb. Mot detta får man ställa de som skadas och dödas av dubbdammet. (OBS jag fördömer inte de som vägrar tro att dubb ger farliga luft-partiklar. Men jag ser dem ungefär lika barnsliga, som de som förnekar förintelsen. Det går alltid att vägra godta fakta, och säga: "det är inte bevistat. Finns sekter som fortfarande hävdar att jorden är platt)

#57
2011-07-17 19:49

Pender@
En liten tänkvärt avstickare eftersom så många uttrycker en tvärsäkerhet, inte bara i denna fråga utan i väldigt många olika ämnen som tas upp här.
.
Jag tror att jorden är rund, det verkar rimligt utifrån alla vetenskapliga rapporter och min egen logik. Jag tror också att förintelsen har ägt rum utifrån, dels trovärdig och sannolik historiebeskrivning och med nuvarande rester av bevis samt dels också för att jag har träffat, för mej trovärdiga ögonvittnen.
Men jag vet att dubbdäck fungerar bättre än friktionsdäck när vintervägen är som värst. Jag vet det eftersom jag har provat båda varianterna.
!!
:o)

#59
2011-07-18 10:00

Har nu raderat och redigerat ett par kommentarer som inte höll acceptabel nivå. Här diskuterar vi sak, inte person.

Upprepat missbruk leder till avstängning.

/Kevin Carlsson, Tillförordnad webbredaktör

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.