Bild
Nästa artikel
Däcktillverkare kritiserar studie om dubbdäck

Däcktillverkare kritiserar studie om dubbdäck

Nyheter

Forskare vid Chalmers påstår att dubbdäck tar fler liv än de räddar. Nu får de mothugg av Nokian Tyres.

I studien som offentliggjordes i början av oktober har tre forskare vid Chalmers avdelning för miljösystemanalys gjort en uträkning över hur många liv som sparas i trafiken tack vare dubbdäcksanvändningen kontra hur många för tidiga dödsfall dubbdäcken bidrar till – både på vägarna och när de tillverkas. Forskarna kom fram till att dubbdäck beräknas rädda upp till 770 levnadsår, samtidigt som upp till 2.200 levnadsår går till spillo under hela deras livscykel. De negativa aspekterna är bland annat de hälsofarliga partiklar som dubbarna river upp ur vägen och den riskfyllda koboltbrytningen Kongo-Kinshasa, eftersom kobolt är en beståndsdel i dubbar. 

Nokians kritik mot studien är bland annat att den utgår ifrån att människor hela tiden är utsatta för de hälsofarliga mikropartiklar som rivs upp av dubbdäck:
”Dubbdäck river upp större partiklar som har en diameter på minst 10 mikrometer (PM10). Det är problematisk att man i undersökningen utgår från att människorna ständigt är utsatta för PM10-partiklar. Det här stämmer inte när det gäller dubbdäck eftersom dubbdäck endast används under andra halvåret. Dessutom är man endast lokalt utsatt för PM10-partiklar från dubbdäck, på vissa ställen och under en begränsad tid. I verkligheten är man utsatt för PM10-partiklar från dubbdäck i betydligt mindre utsträckning än vad man utgår från i undersökningen.”


Nokian skriver också att det förutsätts i studien att all kobolt som finns i dubbdäcken bryts i konflikthärjade Kongo-Kinshasa. 
”Dubbarna innehåller väldigt små mängder kobolt och endast på dubbens hårdmetallstift för att förbättra styrkan. Hårdmetallstiften på ett dubbdäck innehåller totalt cirka 5 gram kobolt (som jämförelse innehåller batterierna på en elbil 4.500 – 11.000 gram kobolt). Däckindustrin använder nästan uteslutande, upp till 95 procent, återvunnen hårdmetall som bland annat kommer från arbetsmaskiner och hårdmetallklingor som schakt- och borrmaskiner använder. Kobolt finns inte enbart i Kongo utan utbrytning sker även till exempel i Finland. Kobolten kommer upp till 95 procent som biprodukt från brytningen av andra typer av malm.”

Slutligen lyfter däcktillverkaren fram att om alla skulle köra med friktionsdäck skulle väggreppet bli sämre:
”En undersökning (2016) från finska teknologiska forskningscentralen (VTT) visar att greppet blir bäst när minst hälften av alla däck är dubbdäck. Även de som kör med dubbfria vinterdäck drar nytta av dubbdäck som gör vägbanan mer sträv vilket gör att odubbade däck får bättre grepp.”

Diskutera: Vad tycker du om Chalmersstudien om dubbdäck?
 
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2018-10-15 11:01

Två partsinlagor. Att Chalmersstudien var en partsinlaga för "de gröna", var uppenbart för mig.. Nokian vinklar - självklart - till deras fördel.

Min uppfattning: kör med dubbdäck om det passar er. Jag har en bil med - en utan.

#2
2018-10-15 11:17

Chalmersstudien var politiskt obunden och därmed saknar politisk koppling så det var ingen partsinlaga. Det är dags att sluta misstänkliggöra miljöforskning bara för att man inte gillar resultatet.

Att dubbar river upp vägbanan och ökar spridningen av hälsovådliga partiklar, det är välkänt sedan flera studier och därför finns också krav på tillverkarna att minska dubbutstick.

Jag kör själv med dubbfria och tycker det fungerar bra! Stadskärnorna bör man kunna hålla dubbfria.

#3
2018-10-15 12:52

Undrar om Nokian bara tycker, för jag såg ingen länk till någon forskning.

Att dubbdäcken trasar sönder vägbanan kan omöjligen komma som en överraskning för någon. Se hur det ser ut på en nyasfalterad väg efter bara en vinter: Stora, djupa spår i mitten med i praktiken minst dubbelt så grov asfalt (sten) som i vägbanans ytterkanter. I Tyskland tillät man dubbdäck i tre år på 1970-talet. Resultatet? Vägarna kördes sönder och Tyskland införde dubbdäcksförbud. Slutsats någon?

#4
2018-10-15 13:02

Våga testa dubbfritt! Jag köpte begbil som hade odubbat, hade inte valt det själv, och de var supertrevliga. Köper definitivt odubbat nästa gång. (dubbdäck brukar jag ha nokian eller annan kvalitetstillverkare, de odubbade var Hankook, hade ALDRIG köpt dem på eget bevåg)

#5
2018-10-15 13:09

Som tidigare påpekats av annan skribent är detta ingen forskningsstudie, utan en Meta-dito. Man har alltså ägnat sig åt att sammanställa uppgifter, ett alltmer? utbrett förfarande för att av någon anledning simulera "forskning".
Att detta är gångbart i Sverige i dag beror till viss del på att kunskapsnivån på den svenska journalistkåren, enligt en annan studie, icke är vad den varit. Enligt den studien finns i Sverige allt färre verkande inom media, som har förmågan att tillgodogöra sig och på ett sakligt sätt presentera en vetenskaplig text.
I stället väljer man att skapa "sensationella" rubriker, av "budskap" man tror sig ha förstått, men definitivt inte begripit.
Ett exempel, "Elbilar skitar ner mer än dieselbilar". Ett annat, den initiala artikeln i ovanstående fråga.

#6
2018-10-15 13:17

Nu har Lasse J fel, för en meta-studie är en sammanställning av vetenskaplig forskning på området. Det är alltså vetenskaplig forskning. Meta-studier är både mer relevanta och mer trovärdiga än enstaka forskningsresultat. Inom vetenskapen räcker det inte med att ett forskningsresultat eller en avhandling ger ett visst resultat, utan det krävs mer forskning än så. Och därför gör man meta-studier, alltså man sammanställer den forskning som finns på området för att se trenden i forskningen, för att se vad forskningen faktiskt säger.

Att döma ut forskning bara för att man inte gillar resultatet, det är både okunnigt, oseriöst och oärligt.

#7
2018-10-15 13:55

Sannolikt så skulle Chalmers-forskarnas publikation fällas om den granskades med avseende på oredighet i forskningen, på samma sätt som struprör i plast och plast-ätande fiskyngel åkte dit för några år sedan.
Att man inte har kollat var den kobolt som finns i dubbarna faktiskt kommer från är egentligen tillräckligt för att publikationen ska fällas då forskarna uppenbart haft som mål att överdriva problematiken med dubbar, snarare än att bedriva oberoende forskning.

Motivationen för denna typ av agenda-driven forskning, som tyvärr blivit vanligare på senare tid, är ofta en kombination av personlig övertygelse och det sätt forskarnas intäkter tilldelas, där större rubriker tenderar att generera större inkomster.

Sedan kan man tycka vad man vill om dubbar, med det räcker att Nokian har rätt något enstaka av sina påstående för att Chalmers-forskarnas rapport ska falla som ett korthus rent forskningsmässigt.

#8
2018-10-15 14:06

Att dubbdäck är hälsofarliga genom att de river upp partiklar från luften som människor andas, det har varit ett känt faktun sedan över 10 år tillbaks. Det är bara pinsamt att se försöken att förneka och bortförklara detta. Forskare från Karolinska Sjukhuset krävde redan 2013 ett dubbdäcksförbud på grund av hälsoriskerna med partiklarna.
https://www.dn.se/debatt/kraftig-begransning-av-dubbdack-skulle-radda-liv/

#9
2018-10-15 14:12

#6 Raphael
Det är en sammanställning av "viss" vetenskaplig forskning. Man har utelämnat vissa viktiga faktorer, speciellt som man trycker på problemet med luftburna partiklar-hälsa.
Det sprids i storleksordningen 500000-600000 ton salt på våra gator och vägar under en period av 3-5 månader per år.
Bergsalt i fast form. Övergår i flytande form(saltlake), för att så småningom torka upp till ett finfördelat saltdamm.
Dessa partiklar är självklart närvarande i trafikmiljön och inandas av trafikantgrupperna, samt sprids på avsevärda avstånd från trafiklederna.
Detta är ett problem som Trafikverket till varje pris vill "lägga locket på" och som vi kan konstatera, "forskarna" är deras lydiga redskap.

#10
2018-10-15 15:21

#9 Lasse J
Nu blev det väl ganska så rejält tilltaget med saltåtgången vintern 16/17 spreds det av Trafikverkets entreprenörer knappt 180.000 ton salt på de statliga vägarna. De kommunala tror jag inte kommer upp i tillnärmelsevis lika hög åtgång. Så en halvering av dina siffror är nog mer troligt. Saltetsprids ytterst sällan som torrt salt på de statliga vägarna. Är väl bara i samband med snöfall, annars är det 30% saltlake som sprids. Allt detta för att minska förbrukningen, torrsaltning på torr väg leder bara till att stora delar av saltet blåser ner i dikena av trafiken innan det hunnit smälta. Är väl bara på vårvintern som saltet till viss del hinner torka på vägen innan det har sköljts bort och runnit av vägen.

#11
2018-10-15 15:30

Att dubbdäck tar fler liv än de räddar är så otroligt korkat sagt att jag egentligen inte vill kommentera det, men måste.
Jag vet vilken sorts däck jag vill att mina mötande medtrafikanter kör med iallafall!
Ni som tvivlar på dubbdäckens överlägsenhet kan ju göra lite intervjuer med räddningstjänsten m.fl. innan ni kastar ur er idiotiska påhitt. Luftkvaliteten kan förbättras på andra sätt.

#12
2018-10-15 16:11

erito: Vad stöder du dig på?

Och hur menar du att luftkvaliteten i trafikmiljön kan förbättras "på andra sätt" i frågan om dubbdäck? Att folk som kör med dubbdäck får köra i bara halva hastigheten eller att folk som kör med dubbdäck får köra bara varannan dag? Eller med maximalt två dubbar per däck?

#13
2018-10-15 16:13

Lasse J, forskarna och Trafikverket har givetvis ingen annan agenda än att rädda liv. Låt oss skippa konspirationsteorierna om skumma agendor. Däremot har ju däcktillverkare som Nokian ett intresse av att sälja däck och Nokian har länge plöjt ner enorma summor i just dubbdäck - de är marknadsledande på dubbdäck med extremt gott rykte, de utvecklar även dubbdäck åt andra tillverkare (som Bridgestone och Falken som anlitat Nokian som konsulter). För de dubbfria däcken så svajar de mer i testerna och har tuffare konkurrens.

#14
2018-10-15 16:13

Min erfarenhet säger mig att Dubbdäck är bäst vid bromsning och svängning när det är isigt på vägnätet. På barmark är oftast bromsverkan och sidostabiliteten bättre med odubbat. I snö/snömodd råder ingen väsentlig skillnad. Vill man ha svart på vitt är det är det bara att kolla de senaste däcktesterna. Dubbfria når inte upp till dubbdäckens nivå i visa väglag (möjligen kan de bästa dubbfria spöa de sämsta dubbdäcken). Polisbilar utrustas med både dubbfritt och dubbat, de radiobilar som används dygnet runt och bilar som används vid tuffa eskortkörningar i Sthlm har dubbdäck då de helt enkelt är bäst lämpade. Det är kanske så att Nokian säljer bäst av dubbdäcken och därmed propagerar för dessa, men de säljer också en massa dubbfria som oftast håller hög kvalitet. Jag tycker därför att deras expertis ska tas i beaktan.

#15
2018-10-15 16:16

Att dubbdäck river upp asfalten och sprider hälsofarliga partiklar som leder till en för tidig död hos många, är ett faktum! Detta är en viktig fråga hur vi ska minska skadeverkningar från dubbdäck och samtidigt behålla en säker trafikmiljö. Jag anser att dubbdäck ska förbjudas i alla stadskärnor!

#16
2018-10-15 16:30

Hela Sverige ska leva på lika villkor. En glesbygdsbo utanför Sälen ska ha rätten att ta sin bil med dubbdäck och köra i centrala Stockholm. Allt annat är invånarfientligt. Bort med alla korkade miljözoner och dubbdäcksförbud. Själv kör jag på dubbfria däck, men vi kan inte hålla på att dela in svenska folket i en massa olika "fordonsfack" med förbud hit för vissa och "kör på" för vissa. Det är en ren katastrof att en samhällsfientlig miljöpartist har en galet oproportionerlig makt i Stockholm, till exempel. Hela det här landet dukar under i individualisters galenskap.

#17
2018-10-15 16:29

Ingen som reagerar på hur smutsiga bilarna blir i Sverige jämfört med t ex Tyskland?
Vad kostar det samhället?

#18
2018-10-15 17:18

Jag håller med Farbror Blå i #14 - utom i ett fall. Dubbdäck är bättre vid snömodd/slask, då de har ett mer öppet mönster än dubbfria däck. Således blir risken för slaskplaning mindre.

Jag kör dubbfritt f.ö. Och Chalmers-rapporten har jag mycket lite över för - bara spannet i följande citat borde rendera utvisning: "Forskarna beräknar att den svenska användningen av dubbdäck räddar mellan 60 och 770 levnadsår i trafiken under vintern, samtidigt som mellan 570 och 2200 levnadsår går till spillo i ett bredare livscykelperspektiv över dubbdäckens livslängd."

#19
2018-10-15 18:36

Som vanligt håller jag inte alls med Notariuspublicus. Stäng av innerstaden i Sthlm för all fordonstrafik utom för dem med särskilda behov, t ex varutransport, funktionshinder, kollektiv persontransport (bussar) och batteridriven taxi. För personen med dubbdäck från Piteå så kan han ställa bilen utanför tullarna och ta tunnelbanan eller bussen in. Låt oss ha en dubbfri och bilfri innerstad!

När det gäller Miljöpartiet så är de starka i storstäderna. Väljare röstar på dem. Jag tycker de är ett utmärkt parti.

#20
2018-10-15 18:36

Jag har kört dubbfritt sedan 90-talet och det fungerar väldigt bra!

#21
2018-10-16 16:14

Då tycker jag att Stockholmare med dubbfria däck inte får köra norr om Sundsvall på vintern utan måste ställa bilen och ta bussen eller gå till fots. Detta på grund av att det nästan alltid är isiga vägar att vänta.

Sedan undrar jag helt ärligt hur en del är funtade.

Och ett pissparti med 96 procent av folket emot sig ska INTE ha ett skit att säga till om!

#22
2018-10-15 18:53

Audi, man måste se till helheten. Ska vi verkligen acceptera att dubbdäck tar fler liv än de räddar? Det är onekligen väldigt individualistiskt att tycka det är okej att någon räddas medan andra dör. Jag tycker att vi ska bry oss om samhällsperspektivet! Man får helt enkelt anpassa hastigheten till underlaget! Ska liv gå till spillo för att det finns folk som vill köra på dubbar för de tror sig kunna köra fortare?

Jag tycker vi ska införa en teknik i bilarna som analyserar underlaget och automatiskt stryper motorn när det är is och snö. T ex att ingen får ich ingen kan köra fortare än 50 vid vinterväglag. Samt förbjuda dubbdäck.

#23
2018-10-15 19:09

Raphael, normalt brukar jag inte svara dig, då du bara trollar med dina franska favoriter.

Men nu ber jag dig att läsa vad jag skrev i #18. Kan du det? Om du inte kan/orkar:

1. Jag kör odubbat.
2. Jag anser att Chalmers undersökning är usel. Man kan inte påstå att ett spann på 60 till 770 eller för all del 570 till 2200 är ö.h.t. relevant. Det är inte seriöst.
3. Ditt "Ska vi verkligen acceptera att dubbdäck tar fler liv än de räddar?" påminner väldigt mycket om det där en viss Vivianne Franzen torgförde.

#24
2018-10-15 19:32

Tar båda studierna med nypa vägsalt.
Tycker folk ska få välja själva hur de vill göra med sina däck.
Jag håller med om att det blir lite löjligt när forskare översätter i det här fallet ett resultat till räddade/förlorade människoliv. Lite samma sak som dieseldebatten.
Har dem verkligen uteslutit att de räddade människoåren inte berott på minskad chipsätning?

#25
2018-10-15 19:41

Minns en vinter där 70-vägen jag kör till jobbet var helt glaserad. Bilarna gled hit och dit. Sedan kom en jordbrukstraktor med kedjor körandes. Efter traktorn som krossat isen med kedjorna kunde bilarna med lätthet köra i hjulspåren. Det är lite av det Nokian säger om att dubbdäck underlättar för dubbfria. Världen är inte så enkel som forskare tycks tro.

#26
2018-10-16 10:11

Forskare Torskar hälften "fake news" alla skriver sin kärleksförklaring på sitt vinklade sätt. HIGH FIVE för ert inlägg att räta upp debatten NOKIAN. Gör som jag sätt i 20 % mer dubb än orginal det går och plats finns. I´m a "spiker Guy. Sug på den NI !!!

#27
2018-10-16 10:37

Guran#10
Min siffra är en skattning sett till dom senaste tjugo årens volymer. Det är en anmärkningsvärd skillnad mellan åren, som till viss del kan förklaras med varierande väderförutsättningar. Det förekommer dock, enligt granskande studier, svårförklarliga variationer mellan åren.
Som jag ser det är inte av Trafikverket presenterade uppgifter helt tillförlitliga. Det förekommer sannolikt ett anmärkningsvärt mörkertal avseende upphandlade, projekterade väghållningsplaner avseende plogning-halkbekämpning och entreprenörens insatser på fältet.
Arbetet utförs i dag av privata företag som siktar mot vinstoptimering.
Halkbekämpning med salt är inte gratis, men det är avsevärt mycket billigare än plogning och sandning.
Det finns skäl att misstänka att betydligt fler vägmil saltas än vad väghållningsplanen anger och avsevärt mer salt än redovisat sprids.
Möjligheten skapas pga det upphandlingssystem som råder, i kombination med svag uppföljning av verksamheten från upphandlaren.
I Finland har man ett effektivare system för upphandling, där upphandlaren och entreprenören delar riskerna. Ett eventuellt överskott av verksamheten delas lika mellan parterna, liksom ett underskott. Detta förfarande kräver noggrann redovisning av verksamheten.

#28
2018-10-16 13:36

@Raphael
Det finns någon form av övertygelse av att dubbdäcksfria zoner minskar halterna av partiklar, men om du läser studier av effekterna så är det svårt eller till och med omöjligt att se några klara nedgångar i partikelhalterna kopplade till dubbdäcksförbud.

Däremot har man sett nedgångar kopplade till att trafiken minskade efter dubbdäcksförbudet, men det har ju med trafikvolymen och inte med dubbarna i sig att göra, även om medierna förenklar det till att låta annorlunda.

Det enda som är helt klart är att luften kontinuerligt blir bättre för varje år, dubbförbud eller ej, samt att mycket av partiklarna hör hemma från andra källor än vägtrafiken.

En sak som borde studeras mer är för övrigt hur mycket partiklar busstrafiken orsakar.
När man flyttade mätstationen i Uppsala till en annan plats på grund av ombyggnad vid den tidigare platsen ökade mätvärdena kraftigt.
I en rapport kom man med alla möjliga fantastiska förklaringar till detta, medan den mest logiska förklaringen är att den nya mätplatsen har mycket tätare busstrafik och bussarna helt uppenbart drar upp mycket mer damm än personbilarna.
Jag har väntat ett antal år på att man ska undersöka detta samband men tycks får vänta längre än.

#29
2018-10-16 13:38

Men Thommys, nu tar du i med det extrema! (Och hade grusbilen kommit och tippat av ett fem millimeter tjockt lager med sand hade det gått ännu bättre.) Fortfarande kvarstår frågan: Hur mycket "ruggar" dubbdäcken upp ett isigt underlag så att det ger en avgörande skillnad för bilar med dubbfria däck? Något lite eller ingenting? Jag tror att skillnaden är obefintlig. (Och hur ofta är det ett rent och plant isunderlag?)

Sedan kvarstår faktum: Varför bildas dessa djupa - och tillika farliga - "fåror" i vägbanan över vintern? Jo, på grund av dubbdäcken! (Ni minns att man i Tyskland tillät dubbdäck under tre år på 1970-talet och sedan förbjöd dem på grund slitaget?) Och varför blir våra bilar så svarta på vintern? Jo, för att dubbdäcken sliter sönder bindemedlet bitumen i asfalten. Det är förvånande hur många det är som blundar för dessa självklarheter.

#30
2018-10-16 13:51

notarius
Enligt försök behövs ca 50% dubbdäck för att ytan ska ruggas upp i önskvärd grad.
"Fåror" i vägbanan kan till stor del bero på asfalt av undermålig kvalitet.
Bilarna blir "svarta" då slitagepartiklar från väg, däck och oljespill, spolarvätska och allmänna föroreningar binds kvar i dom ständigt fuktiga/blöta vägbanorna. Saltade man mindre skulle vägen torka upp och föroreningarna blåsa bort. För övrigt får du samma svarta skit där man saltar intensivt, oberoende om landet heter Ryssland eller Storbritannien.

#31
2018-10-16 14:06

Hur var det Stenmark sa ...

#32
2018-10-16 14:14

Lasse #27
Du kan läsa om saltförbrukning i våra nordiska länder i denna rapport från NVF, sid 58 har du en uppställning ända från 1992. På dom åren har spridarutrustning och övergång till större använda av saltlake minskat förbrukningen. Starte på 80-talet med något som kallades Min-salt projektet, där målet var att minska saltanvändandet. Man började med bla. Preventiv saltning, saltade vägarna innan snöfall och innan vid risk för frosthalka. Allt för att minska saltanvändandet. Men visst är saltande en billig metod att få bort
http://www.nvfnorden.org/library/Files/Utskott-2016-2020/Drift-och-underhåll/Drift%20och%20underhåll%20-%20Statusrapport%202018.pdf
Det har aldrig varit i närheten av de siffror du nämner. Men du kan väl kolla den totala importen av vägsalt per år till Sverig. Är väl Salinity (tidigare Hansson och Möhring) som står för merparten av detta.

#33
2018-10-16 14:52

Guran
Mini-saltprojektet innebar att färre vägmil skulle saltas och försöka använda saltet på ett effektivare sätt. Preventiv saltning var ingen nyhet. Den förordades av Vägverkets dåvarande "översaltare" P-E Hubendick redan i början av 70- talet. Citat:" Saltets uppgift är inte att smälta bort snön från vägarna. Saltet ska spridas före eller i samband med snöfall i syfte att förhindra att snön packas fast på vägbanan, och av trafiken körs upp i moddstängar, som därefter plogas undan. Kvar på vägen finns då tunna snö/snömoddsträngar."
Som jag ser det, en korrekt användning av saltet.
Problemet i dag är dock att Trafikverket har fått en alternativ ide, som kallas strategi "Bar väg". Detta innebär att man vid slutplogning sprider salt för att smälta dom kvarvarande snöresterna och det är där det "skiter sig". Vägbanan hålls ständigt blöt.
Under 90-talet skrotades minisaltprojektet och ett nytt "stridsrop" skallade från verket. "Det får inte ens bli halt på vägarna".
Medförde en rejält ökad saltinsats och t.ex vintern 93-94 användes 4200000 ton salt på det statliga vägnätet och i storleksordningen 50000-700000ton på det kommunala.
Förbrukningen har efter 2006 sjunkit en del, men som sagt mörkertalet är inte att bortse från.

#34
2018-10-17 06:59

Jag köper dubbdäck som heter Nokian Hakkapeliitta 9. Jag vet det är förbud dubbdäck på Hornsgatan i Stockholm och Kungsgatan i Uppsala. Kungsgatan är inte hela vägen och finns webb: https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/dubbdack-i-stan/
Inga problem för mig att jag kör annan gatan och får köra dubbdäck!

#35
2018-10-17 10:47

Jag har flera gånger kört med frugans bil som har dubbdäck på Hornsgatan i Stockholm och på en gata i Göteborg med förbud mot dubbdäck. Eftersom politiker och tjänstemän gör precis som de vill OCH fullständigt skiter i vanligt folk och oss väljare, skiter också jag i sådant här och en massa annat och gör som jag vill.

#36
2018-10-17 12:29

En undran jag har är att det inte diskuteras vad den halkbekämpning med flis som sker överallt, antingen med eller utan salt, har för effekt vid gäller luftkvalitet. När man går över vinterdäcken efter en säsong är det fullt med flis i mönstret och flisen är ofta halvt nedslipade jäms med gummit. Flisen fastnar ju i alla däck som inte är helt blankslitna och gnuggas sönder på alla underlag varvid det måste bildas ett mycket finkornigt damm. Om det är dubbdäck eller dubbfria har då ingen betydelse. Vid flera tillfällen har dubbdäcken räddat mig genom att jag har kunnat styra undan eller bromsa i stället för att krocka eller köra av vägen. När jag började använda dubbdäcken i mitten på 1960-talet gick det utmärkt att köra i Tyskland med dessa. Det var dock nödvändigt att ha dekaler baktill som varnade för bra bromseffekt.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.