Bild
Nästa artikel
Bilister inte farligast för cyklister

Bilister inte farligast för cyklister

Nyheter

Varje år uppsöker drygt 23 000 cyklister akutsjukhus. Men farligast för cyklisterna är inte bilar - utan cyklisterna själva.

I veckan bötfälldes 15 cyklister under en timmes tid efter att de cyklat för fort förbi en poliskontroll vid Götgatsbacken i Stockholm. Detta uppger TT.

Hastighetsgränsen på platsen är 7 km/tim och de cyklister som bötfälldes hade alla cyklat ”extremt fort” i förhållande till de gående på gatan, och i ett sådant läge behöver inte polisen mäta hastigheten.

En ny rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) visar att cykelolyckor som slutar med allvarliga skador är vanligare än man tidigare trott. Och Jan Schyllander, som är utredaren bakom rapporten, menar att höga farter och kraftiga inbromsningar är en vanlig orsak till cykelolyckor.

Varje år behöver 3 500 personer vårdas på sjukhus i mer än ett dygn efter att de råkat ut för olyckor på cykel, och totalt 23 000 cyklister uppsöker sjukhusvård årligen.

I rapporten från MSB kan vi också se att det som är farligast för cyklister är cyklisterna själva, inte bilar som man kanske kan tro. 82 procent av cykelolyckorna är singelolyckor, 8 procent är krockar med andra cyklister och 7 procent utgörs av kollisioner med bilar.

Diskutera: Vad ska göras för att få bukt med cykelolyckor?

Kommentarer

#1
Leif Larsson
2013-08-16 10:23

Ett sätt att få "bukt" med cykelolyckorna står ju i artikeln.
Att polisen bötfäller de cyklister som far fram i trafiken vårdslöst.

#2
2013-08-16 10:29

Den där "man", som tror att bilar orsakar de flesta cykelolyckorna, finns han?
Ett sätt att minska antalet olyckor, finns beskrivet ovan. Givetvis ska polisen bötfälla fler cyklister som tycker högfart är lagom bland gående. T.ex. på trottoarer och gågator. Samtidigt bör polisen överse med de som cyklar i nämnda ca. 7 km/t på nämnda platser. Eftersom det ibland är nyttigt att hålla sej borta från motorfordon.

#3
2013-08-16 10:30

Dessa siffror är ju inga nyheter, utan konfirmerar bara vad som sagts tidigare:
1) Cyklister lever farligt
2) De gör det på egen hand

Och ändå så är det bilisterna som jagas, varför?

#4
2013-08-16 10:54

Det som är ett problem är ju först och främst den ihåliga hjälmlagen, den kräver hjälm upp till 15 års ålder, men samtidigt kan du inte få böter om du cyklar utan...??? Att den upphör vid 15 är ju också märkligt, så om du är 16 och faller på samma sätt så är det helt okej....?

Kör du moped i 30 kilometer så måste du ha hjälm om du så är 60 år gammal, men sätter du dig på en cykel och rullar i 30 så anses det inte lika farligt, eller hur tänkte man här....?

Hur lätt är det att få barnen att ha hjälm om inte vi vuxna, deras förebilder har hjälm.....?

Skulle lagen ha nån riktigt funktion så borde den gälla alla, år 2012 omkom 17 cyklister, 16 av dom bar inte hjälm......

#5
2013-08-16 11:24

Simon: riktigt tänkt, nyare klass2-moppar får till och med gå i enbart 25, hjälm ska användas!

Däremot den som åker bak på en sopbil behöver ingen hjälm trots att de kör 25, hur tänker de där?
Lite OT, men ändå...

#6
2013-08-16 11:33

Kan det bli aktuellt med fartkameror på cykelvägarna månnetro?

#7
Leif Larsson
2013-08-16 11:43

82 % av cykelolyckorna är singelolycka.
De skulle inte vara färre om de cyklister hade haft hjälm på sig. Däremot skadefrekvensen.
Frågeställningen är ju hur man skall få bukt med cykelolyckorna.
De lär ju öka, med eller utan hjälm, så länge beteendet hos cyklisterna kvarstår.
Dvs att många saknar trafikvett.
För övrigt sällar jag mig till dem som förordar hjälmtvång till alla cyklister.

#8
2013-08-16 11:49

Jag tror tyvärr bara hårdare tag hjälper, får överträdelserna ingen konsekvens så är alla lagar i världen meningslösa, att cykla mot trafiken på enkelriktat verkar vara helt okej, men skulle polisen sätta böter en gång i veckan på dessa gator så skulle förmodligen sånt beteende upphöra....!

Tråkigt men sant....!

#9
2013-08-16 12:05

Jag får inte ihop matten i artikeln: 82 procent singelolyckor, 8 procent kollisioner med andra cyklister och 7 procent kollisioner med bilar ger mig 97 procent. Det fattas 3 procent.

Men sak samma, äntligen en "rapport" som visar hur dåliga cyklisterna är som trafikanter. Jag håller helt och fullt med hultarn: Cyklister lever farligt och de gör det på egen hand - men likt förbaskat är det bilisterna som jagas. Och då framgår det inte av artikeln ovan hur många av olyckorna mellan cyklister och bilar som är cyklisternas/bilisternas fel. Av de 7 procenten som var kollisioner mellan cyklister och bilister kanske 5 procent helt och hållet är cyklisternas eget fel.

Jag fattar inte vad det tar åt folk så fort de sätter sig på en cykel.

#10
2013-08-16 12:40

3% kanske är cykel/fotgängare?

#11
2013-08-16 13:20

Så fort man klivit upp på cykeln gäller inga lagar, risken att åka fast för något är obefintlig. Möjligen cykla utan lyse, om polisen har en drive just då...

#12
mcregor
2013-08-16 13:28

Mina erfarenheter som "nybliven" cyklist är att fotgängarna skulle behöva lära sig hur man samverkar i trafiken. Dom går ofta på cykelbanan och helst mitt i, är dom flera så täcker dom väldigt gärna hela cykelbanans bredd. Och givetvis går dom på höger sida så att dom slipper se mötande cyklister. När dom väl skall lämna en liten lucka så att man kan komma förbi så går det inte sällan väldigt långsamt. Tänk om bilister i gemen skulle anamma samma beteende..

#13
2013-08-16 14:30

Artikeln saknar flera informationer: 1) hur allvarliga skador blev det? Även om de flesta cykelolyckor är singelolyckor är det fortfarande fullt möjligt att kollisioner med bilar eller ännu tyngre fordon är den större faran. 2) Vem har orsakat olyckan? Även singelolyckor kan t.ex. bero på dålig vägbana och/eller glasögon med regn på utsidan och ånga på innersidan (efter att ha stannat vid rött ljus) - det har hänt mig en gång faktiskt. Dessutom verkar många kommentatorer dra den felaktiga slutsatsen av att när många cyklister gör fel så ska man inte jaga bilister som utgör fara för cyklister. Visst ska man göra det, t.ex. vid rondeller där det händer mycket ofta att cyklisters företräde inte beaktas.

#14
2013-08-16 15:31

Ännu ett exempel på att man inte ska blanda journalister och statestik. Då journalister saknar utbildning att förstå statestik blir det som regel helt tokiga rubriker och slutsatser. Men nu har de ju iallfall länkat till rapporten så då kan man åtminstonde bilda sig en egen uppfattning.

#15
2013-08-16 15:39

mcregor: Jag går alltid på höger sida på cykel/gångväg. Det får cyklister som kommer bakom mig att iakta försiktighet. De gånger jag gått/sprungit på vänster sida har det utvecklats till ett " chicken race " där jag har fått hoppa av vägen. Farten är cyklistens gud och man kör hellre på någon än saktar in!

#16
2013-08-16 16:16

Jag är en notorisk cyklisthatare, det kan jag erkänna.
Naturligtvis generaliserar jag, det finns naturligtvis cyklister med viss hjärnverksamhet i behåll, men de verkar minska vartefter de synar vägbeläggningen.
Och dessa satans cykelparkeringar där det finns hundratals cyklar slängda om vartannat, det ser värre ut än en skrotgård på 50- talet.
Varför är man inte rädd om sin cykel?
Och varför är det så svårt att hålla sig till de trafikregler som finns.
Vad är det som gör att just cyklister beter sig som laglösa eller ställda utanför lagen?
I forntiden, då jag själv cyklade för att kunna förflytta mig, var jag oerhört vaksam på de sabelbeväpnade lagens män, som aldrig drog sig för att bestraffa de busar som cyklade mot förbjuden körriktning, där gällde det att kliva av och leda cykeln, annars blev det böter, eller gjorde sig skyldiga till andra grova förseelser, som t.ex. cykling på trottoarer, aja baja, där blev det inte nådigt.

#17
2013-08-16 16:29

Som vanligt rättar man sin åsikt efter vilken sorts trafikant man själv är. Därför riktas bilisters ilska mot cyklister och tvärt om. Enligt aftonbladet har en annan polis uttalat sig om mängden olyckor och skador vid cykelolyckor och som då skulle vara betydligt lägre. Aftonbladet som kvällstidning kan ju inte ha fel!!!
I vilket fall som helst, detta kommer att leda till att bilisternas hat mot cyklister förstärks istället för att man verkar för samverkan i trafiken.

#18
2013-08-16 16:45

Förstår inte varför en del tycks tro att så fort de sätter sig på en cykelsadel så upphör alla trafikregler att gälla.

#19
2013-08-16 17:15

janne_kristianstad

Jag undrar om du vet hur reglerna vid rondell är utformad, hur märkligt det än låter så är det enbart när bil lämnar (kör ut ur rondell) som cyklist har företräde... Jag tror att många cyklister tror att de har företräde så fort de korsar en väg där det finns en överfart vid sidan om övergångställe, så är det inte, inte heller om en cykelbana korsar en väg.....

Tyvärr ser man nästan dagligen cyklister som inte har en aning om detta....

#20
2013-08-16 17:42

Dax att införa fordonskatt på cyklister ... Jamen, bara så de, i likhet med bilisterna betalar sina egna kostnader. Var det inte därför man la' skatt på trafikförsäkringen?

#21
2013-08-16 19:25

Jes, och trafikförsäkring och nykterhetskontroller och obligatorisk cykelbesiktning varje år samt givetvis ett godkänt förarbevis som visar att man är behörig cyklist!

#23
2013-08-16 19:29

Instämmer med janne och mcregor. Men nåt som återigen lyser igenom är de "hatande" svenskarna. Bilister hatar cyklister och vice versa. Cyklister hatar även flanörer, och vice versa. OSV. Ser en mer tolerant attityd mellan olika "ta-sej-fram-katergorier" i övriga Europa. (Men mest tror jag svenskar hatar sej själva. Och det förlåter.)

#25
2013-08-16 19:41

Japp 328i, om du haft mina erfarenheter hade du haft samma åsikter.
Den laglöshet som många cyklister visar idag borde verkligen observeras och åtgärdas av våra myndigheter.

#26
2013-08-16 20:19

Körkort för cykel och obligatorisk trafikutbildning i grundskolan kanske? Som fler i tråden varit inne på tror jag också att ökad polisövervakning vore bra. Även Trafikmiljön behöver ses över, och strävan bör vara att separera olika trafikslag - inte som i Göteborg där man nu gör precis tvärtom och inför s.k. cykelfartsgator där cyklister och bilister ska köra på samma körbana.

#27
2013-08-16 20:30

Jag har inget emot .. varken cyklister eller gående, jag är även bådera .. men i dessa högertider där alla ska stå för sina egna kostnader förstår jag inte att det endast är bilägare som betalar för trafikskadade ..

#29
2013-08-16 22:34

@ 328i:

"Personligen har jag
- Aldrig problem med cyklister när jag kör bil
- Ibland problem med cyklister som cyklar på trottoaren när jag går
- Alltid problem med bilister när jag cyklar på landsvägar
- Problem med gångare endast då de trycker på knappen så det blir rött ljus, även fast de inte är handikappade

Alltså, bilister är värst, inte bara i detta forum."

Klockrent. Håller med till 100%! Känns som många härinne verkligen hatar cyklister och inte inser att de har precis lika rätt att vistas i trafiken som deras av företaget betalade tjänste-DKW:ar...

#30
2013-08-16 23:31

Per-K, vet antingen inte hur en cykelfartsgata fungerar, eller så är han en alltför ivrig bilist. Gåfartsgator och cykelfartsgator kommer framöver att bli allt vanligare. Inte bara i Göteborg. Per-K, åk till nån öde skogsväg och stressa av dej. (Eller ta slut i möte med en älg.)

#31
2013-08-16 23:43

@Simon no1: I princip har du rätt med den citerade trafikregeln, men de rondeller som jag passerar har dessutom skyltning så att även infarande bilar måste stanna när det kommer en cyklist. Min observation är förresten att många bilister stannar (ofta efter att jag har tvärbromsat och så står vi alltså allihopa) när de egentligen får köra - och jag måste erkänna att jag gör samma när jag kör bil - medan bilister i regelfallet kör när jag som cyklist skulle ha företräde. Just i morse hade jag nästan kollision med en lastbil som korsade cykelvägen för att köra till bensinmackan. Det hade nog inte slutat väl kan jag säga.

#32
2013-08-16 23:55

Vissa kommentatorer verkar tro att man som cyklist skall cykla långsamt (avsett ifrån gågator el. dyl. förstås där jag instämmer). Varför detta? Är det en rullator? Jag använder cykeln som ett miljövänligt och hälsosamt trafikmedel, men jag vill inte av den anledningen behöva längre till jobbet än om jag skulle ta bilen.

#33
2013-08-17 10:12

Det finns massor med internationelle cykelforskning som Sverige inte tagit till sig.
Här skulle jag vilja säga att man gärna ska vara försiktig med att skylla allt på cyklisternas beteende lika lite som vi bilister gärna bli klumpade ihop. Men just nu finns en stor snedvridning åt det hållet. "Mitträckesvägar räddar liv", "bilen körde av vägen", ja det är inte "alla bilister är farliga" som verkar vara det rådande omdömet som just nu för cyklister. Men hur står det till med cykelinfrastrukturen, kan det vara den som är farlig, inkonsekvent och icke-befintlig som orsakar många av dessa skador? Och undermålig cykelunderhåll och folk som cyklar utan ordentliga (dubb)däck? Och är gående oskyldiga plötsligen, som i ännu mycket större grad kan gå rakt ut på en cykelbana var som helst, "de" härjar inte bara på övergångsställen.

Och så står det farligt, men det gäller skador, när det gäller dödsfall är det alltid bilen (dock ej alltid bilisten) som står för 99% av det farligaste av farligast.

Det är ett komplex samspel, alla ska ta sitt ansvar och inte bara skylla ifrån på andra, det gäller inte.minst ansvariga för trafikplaneringen. Och jag undrar verkligen om vissa personer har en dödslängtan, och det som gående, cyklister, bilister, ja även som kollektivresenärer när de står 20cm från platformkanten ryggen vänd mot tåget lyssnande på hög musik...

#34
2013-08-17 11:04

Vilken generalisering av SAAB:nisse. Att skylla allt elände i trafiken på cyklister är att göra det enkelt för sig. Har han månne blundat för den anarki som bilister och andra trafikanter gör sig skyldig till. Inget trafikantslag är oskyldigt till detta och därför borde vi hjälpas åt och visa hänsyn, med hat kommer man ingen vart, varken i trafiken eller annars.

#35
2013-08-17 12:19

Focus: Jag har flera gånger varit nära att bli nermejad i löparspåret av cyklister, trots tydliga förbudsskyltar mot cykling i spåret. Jag har hittills inte mött någon bil.

#36
2013-08-17 13:23

Fokus, jag skrev faktisk att jag generaliserade, men är det egentligen några fel i det jag skrev?
När det gäller laglydnad och trafikbeteende verkar det vara dåligt hos nutidens cyklister.
Naturligtvis brister det en hel del även hos bilister, men de är ändå inte riktigt lika oskyddade som cyklisterna.
Och varför tar de ingen hänsyn till fotgängare?
Här kan det vara en bilist som uppför sig exemplariskt och stannar för gående vid ett övergångsställe, stannar för rött ljus osv.
Men så parkerar han, tar fram en hopfällbar cykel och kör iväg.
Och nu inträffar något märkligt. Helt plötsligt behöver han inte bry sig om några trafikregler för nu gäller det att komma fram så snabbt som möjligt!
Obs. Jag generaliserar fortfarande!

#37
2013-08-17 15:40

Trasten: Finns kanske ingen plats för bil i löparspåret, hade det funnits hade säkert bilar också kört där.
Sabnisse: Min dotter cyklar en hel del i Stockholm (Är även körkortshavare). De berättelser hon lämnar gör en beklämd. Bilister som utstrålar hat mot cyklister trots att det är bilisten som gör sig skyldig till förseelser som är hårresande. Jag har inte sagt att cyklister är felfria men det är inte bilister heller. Men som bilist lägger man hela skulden på cyklister. Var glad att det är fler och fler som cyklar, ju mindre bilister har ni att trängs med.

#38
2013-08-17 16:05

Poängen var att cyklister cyklar ofta där man inte ska vara. Bara för att cykeln får plats ger dom inte rätt att vara där! Jag har som bilist inga problem med cyklister, där är jag skyddad. Utan det är som löpare jag är rädd att bli överkörd.( har hänt ett par gånger ).

#39
2013-08-17 16:58

Focus: grejen är ju att kollision med bilar är en liten del, singelolyckor en stor.

Det kan man inte lasta bilisterna för, vilket är väldigt poppis...

Att bilister blir sura på cyklister är inte så.konstigt, det handlar om orsak och verkan. Jag blir ju knappast positiv om en cyklist kör på min bil och min bonus ryker...

#40
2013-08-17 19:20

Om du skulle mot all förmodan krocka med en cyklist som kört regelrätt, vilket inte du gjort och därefter skällt ut cyklisten är det inte så trevligt för cyklisten.I synnerhet om denna är kvinna som inte ser ut att kunna försvara sig och dessutom (Gud förbjude) cyklar på något som liknar en tävlingscykeliförd cykelkläder för komfortens skull. Detta händer alltför ofta. Ersättningsreglerna kan inte cyklisterna lastas för, de har inte skapats av dem. Men jag kan hålla med om att dessa regler är märkliga. Men för den skull kan man inte skjuta på pianisten.

#41
2013-08-17 19:28

Hultarn, det där med döda och skadade är en sak. Men vad som verkligen betyder nåt är Hultares bonusproblem. När Hultare hävdar sin rätt om cyklister kommer i deras väg.

#43
2013-08-18 10:08

Och om löparen är döv så får han skylla sig själv, eller?

#44
2013-08-18 10:49

Andelen cyklister som saknar körkort och därmed inte känner till trafikreglerna är betydligt fler än bland andra trafikanter. Det tror jag alla håller med om?

Många cyklister ser sig själva inte heller som framförare av ett fordon. De är fotgängare. Där man kan gå, där kan man cykla - dvs precis överallt - och fort går det. Alldeles för fort för att man som medtrafikant ska hinna hänga med i det oförutsägbara fotgängarbeteendet: Cykla om bussar på insidan, upp på trotoaren, ned för trottoaren, över övergångsstället, in på gågatan, ut från gränden, mot trafiken, på fel sida av vägen i klungor som kan växa till 4-5 cyklister på bredden osv osv.

Att hävda att cyklister inte är en trafikfara i större städer är befängt.
Självklart finns det de som kan cykla och kan trafikreglerna. Men de är i klar minotritet.

#45
2013-08-18 11:38

Swemba har rätt i att andelen cyklister som saknar körkort, är större än andelen bilister som saknar körkort. Dock: "Cyklister som kan trafikregler är i minoritet". Inte så rätt. Föreslår att Swemba i fortsättningen, när han påstår, håller sej på säkrare mark. Det där med att cyklister oftare saknar körkort än bilister, är faktiskt jättebra. Heja Swemba! Mer sånt.

#46
2013-08-18 12:28

Så vad Pender menar är att cyklisterna kan trafikreglerna, men man bara skiter i dom? Eller?

#47
2013-08-18 14:13

Det är ett jätteproblem att få alla till att samverka i trafiken och tyvärr är även mina erfarenheter inte de bästa utav cyklisterna...Undrar många gånger om de inte vet vad det innebär att bli påkörd utav en bil eller om de inte alls är medvetna om hur deras körstil påverkar andra.

Hade oturen för många år sedan att köra på en dam som cyklade vilket var fruktansvärt. Hon cyklade rakt ut i en korsning som var skymd utav parkerade bilar längs sidan. Damen flög upp på motorhuven och rutan krossades och taket trycktes in något. Även motorhuv,en framskärm och en lykta skadades.
Damen fick skrapmärken och cyklen blev förstörd.
Hon bad om ursäkt och sa att hon skulle ersätta skadorna på bilen.

Några timmar senare var saken dock en annan då hon hade pratat med sin man,..jag skulle då ha varit vållande till olyckan!
En polisman som varit på plats trädde in och räddade mig och i det närmaste hotade kvinnan att hon inte skulle begära ersättning.Trafikreglerna gällde ju henne också och det var hon som gjort alla fel.
Hon menade på att jag hade kört för fort och därför var vållande till olyckan men det gick att bevisa att så inte var fallet. Hon fick kommentaren utav polisen att om inte jag hade kunnat bromsa så fort så vore hon död! Han skulle göra allt i sin makt för att inte skulden skulle tillfalla mig.

Damen begärde ingen ersättning men i en krock mellan ett motorfordon och en oskyddad trafikant så är det alltid motorfordonets försäkring som inträder.
Man blir som bilist i dessa lägen "vållande utan skuld" vilket innebär att endast halva värde utav skadorna betalas ut.
Om motparten sedan dessutom tar ut ersättning på t.e.x glasögon,kläder,cykel o.s.v så blir det bilens försäkring som får betala vilket innebär en självrisk för bilisten.

Dessa regler gäller ÄVEN om bilen står helt still och man råkar att befinna sig i den vid olyckstillfället. Betänk er att man väntar vid ett stoppljus eller i en korsning och blir påkörd av en cykel...= bilistens fel!

Med sådana lagar så skapas ett motstånd mellan gående,cyklister och bilister och sedan har vi den redan nämnda korkade hjälmlagen.
En fin cykel har inga som helst problem att komma upp i båda 40 och 50km/t och detta utan att det sitter en elitidrottsman på sadeln. Lägg till fenomenet elcykel och den mest otränade kan också komma upp i bra hastigheter men hjälm behöver man inte använda. Säger man till sitt barn att använda hjälmen så är man en "dinosaurie" som inte vet vad detta skulle innebära. ( "ingen" använder ju cykelhjälm och ibland är det tyvärr också svårt att motsäga detta när man tittar på vägarna. )

#48
2013-08-18 14:35

Kan inte hemförsäkringen ha ett cykeldrulletillägg?

#49
2013-08-18 15:29

Mistro, du lyckades sprida nästan lika mycket falsk info, som din kommentar var bedrövligt lång. Ids bara ta ett exempel: En el-cykel är betydligt långsammare än en hyfsad vanlig trampcykel. Först stängs motorn av vid 25 km/t. Sedan, när man själv ska trampa upp mot högre hastigheter, så har man ett ca. 25 kg tungt åbäke att hetsa. (Min MTB väger 11 kg.) Var det inte du som påstod dej ha en el-cykel? Eller kanske jag minns fel?)

#50
2013-08-18 15:36

Trasten, lär dej läsa. Jag påstod att de cyklister som kan trafikregler inte är i minoritet. Måhända en trast som vinglar fram på cykel, kan ge ett litet bidrag till det påståendet.

#51
2013-08-18 15:57

Och jag säger att en majoritet av cyklisterna skiter i trafikreglerna!

#52
2013-08-18 16:31

Trasten, då säger du fel. Men var och en är salig i sin värld (bil).

#53
2013-08-18 16:47

http://www.vibilagare.se/nyheter/6-av-10-cyklister-kor-mot-rott

I min värld är 6 av 10 en majoritet, hur är det i din värld?

#54
2013-08-18 17:00

Jag har cyklat mot rött sen yngre stenåldern. Dock ej om det finns korsande trafik i närheten. Jag ser att en majoritet av alla bilförare ofta överträder hastighetsgränser, ej använder blinkers eller bryter mot andra trafikregler. Men därför påstår jag inte att en majoritet av bilförare skiter i trafikregler. (Trasten, sov du bort logiklektionerna i skolan?)

#55
2013-08-18 18:25

Jag antar att du har någon undersökning som stärker ditt påstående! Men jag vill ändå fråga, gör det ont att stanna vid rött ljus eller vad är grejen? Och kom inte med att korsningen inte känner av cyklar. De rödljuskörningar som sker i city har bilar som väntar bredvid!

#56
2013-08-18 19:16

Ja, det finns många undersökningar som visar att bilister ofta bryter mot nämnda regler. Men jag stödjer mej inte på dem. Utan på vad jag som yrkesförare ser i trafiken. T.ex. en minoritet blinkar ut sej ur rondeller. Att jag cyklar mot rött beror på tidsvinsten, (och att det är jobbigare att trampa igång en cykel än en bil.) De senaste 40 åren har jag sparat ca 600 timmar på rödljuscykling. Om jag värderar min tid så lågt som 50 kr/tim, har jag "gratis" fått en lyxkryssning, över Grönland, till New York, 10 nätter fint hotell på Manhattan och flyg hem. På liknande sätt räknar många av de bilister som kör olagligt fort. (Fast somliga gasar bara runt en förvirrad runda, utan vare sej mål eller mening.) PS. Jag har fått 500 kr böter. Så vinsten blev bara 29.500 kr.

#57
2013-08-18 23:25

Pender: intressant att Mistro förstod vad jag menade, men inte du.
Exakt var skrev jag att dödade och skadade inte spelar någon roll.

För övrigt är det fortfarande singelolyckorna som är överlägset vanligast för cyklisterna, vilket knappast påverkas av om bilisterna använder blinkers eller inte...

#58
2013-08-19 10:14

Hultarn, förstod precis vad du skrev. Och det var ovanligt dumt. Börja yra om sin egen bonus i detta sammanhang, visar bara hur småskuren och självupptagen man är.

#59
2013-08-19 12:04

Hultarn, du måste iaf försöka förstå vad du läser. Har inte påstått att singelolyckor bland cyklister, orsakas av bilister som bryter mot trafikregler. Ganska tröstlöst att ägna tid åt att svara på fantasifoster, från såna som inte klarar att läsa enkla meningar.

#60
2013-08-19 12:38

Pender: vaknat på fel sida? Idag också?

#61
2013-08-19 12:44

Nej, Hultarn, jag vaknade på gott humör. Men önskar jag aldrig vaknat, efter att ha läst ditt svammel. Och jag upprepar, om du försöker förstå det du läser, så blir dina kommentarer mindre meningslösa. Och klarar du inte att förstå, så avstå att kommentera.

#63
2013-08-19 13:12

Eftersom det inte krävs körkort eller någon trafikkunskap alls för att cykla inne i storstan, så kommer man aldrig komma ifrån cykelolyckor.
Även fast 82 procent är singelolyckor så lär merparten uppkomma pga av olika trafiksituationer.
Att bygga ut cykelbanor med körfält är också bra, om man samtidigt gör det förbjudet att cykla på andra platser. Det är nämligen inte många cyklister som förstår vad påbudsskylten betyder ...

#62
2013-08-19 13:12

Pender: nu är jag helt övertygad om att du vaknat på fel sida.
Varför denna negativa inställning, höjer det nivån på debatten på något sätt?

Du kanske skulle sluta med att vara nedlåtande mot de som inte tycker som du, och istället återvända till artikeln?

Jag (och andra här) vill gärna läsa ditt kloka svar på frågan: "Vad ska göras för att få bukt med cykelolyckor?"

#64
2013-08-19 19:16

Hultarn, jag har ingen negativ inställning, så där allmänt sett. Men jag är hjärtligt trött på somliga svammeljönsar här. Ditt senaste stolpskott är att du försöker ställa singelolyckor för cyklar mot blinkersstruntande bilister. Hur vore det att bygga tändstickhus ett tag? Tills hjärnan kommit ifatt de spretande fingrarna.

#65
2013-08-19 19:43

Känsligt ämne, det här med cykel!

#66
2013-08-19 19:51

Trasten, tur att bilar är ett mer okänsligt ämne. Svensken som råkar ut för en repa eller buckla, tutar bara glatt vidare.

#67
2013-08-19 20:02

Jag vet inte om jag skulle bli så glad för en buckla på bilen. Men alla är vi olika.

#68
2013-08-19 21:00

Trasten, ämnet ironi bör du fördjupa dej i. Svenskar är universums mest bilbuckelkänsliga folkslag. Mao, du är inte ensam.

#69
2013-08-19 21:04

Du måste vara en riktig partyhöjare på fester!

#70
2013-08-19 21:55

Du minns fel "Pender" men jag antar att du inte tycker att det spelar någon roll.
Dock vet jag att det inte är några som helst problem att få upp en elcykel i högre farter än 25km/t.
Alla är dessutom inte heller helt lagliga ser du och fungerar alltså i högre farter än det vi diskuterar,..vissa även utan att man trampar alls också.
Dock är det en cykel och då finns inget hjälmkrav vilket det t.e.x gör för en moped klass ll.
Ser inte varför inte obligatorisk hjälmkrav skulle råda även för cykel. ( med eller utan elassistans.
Förövrigt håller jag med de andra om ditt humör. ;)

#71
2013-08-19 22:05

Ja det var väldigt vad Pender surar. Ska du smocka till mig också;-)

#72
2013-08-19 22:19

Tvärtemot Mistro är jag inte lika entusiastisk inför en hjälmlag. Anledningen är att det kan få folk att inte cykla och istället välja ett annat transportalternativ. Det kommer i sin tur ge negativa effekter på folkhälsan. Daglig (lågintensiv) motion är nämligen den bästa medicinen för hälsan, det vet alla vi som är hundägare men det stöds också av forskning.

När det vidare handlar om olyckor med cyklar så finns det en övervikt mot fallolyckor (kontra bilar). Observera att mörkertalet är stort. Men i konflikten mellan fordon och cykel så är man helt chanslös som cyklist eftersom man inte har något skydd mot bilens hårda plåt. Åtgärder som då visat sig effektiva är att separera cykelbanor från bilarna, så att antalet potentiella konfliktsituationer kan minskas. Ändå kvarstår det ett antal incidenter på årsbasis. Nu kommer det dock allt mer intelligent teknik som så småningom kommer att hitta ner i bilarna, vilket även kommer att gynna cyklisternas säkerhet.

Så för att minska olyckorna bör a) förbättrad infrastruktur, b) stimulanser för att få in ny olyckspreventiv teknik i bilarna och c) bättre information om riskerna i trafiken till både bilister som cyklister.

MVH AL

#73
2013-08-19 23:04

Mistro, nu trasslar du till det så du slår knut på dej själv. El-cyklar får ingen motorhjälp över 25 km/t. Däröver är den tyngre el-cykeln bara ett handikapp. De få olagliga elcyklarna är tämligen ointressanta att plocka in här. Men vill man rädda stjärten, så är väl alla krumelurer tillåtna?
Audi, du blandar ihop surhet, med att bli trött på fåniga kommentarer. Jag är inte ett dugg sur. Inte ens när jag läser vad du och likasinnade totat ihop. Bara lycklig att jag inte är ni. Undrar jag varför alla vettiga yttrar sej så sällan här på ViB. Älskar deras korta och kärnfulla kommentarer.

#74
2013-08-19 23:13

Ja, där fick jag mig en välförtjänt smocka;-)

#75
2013-08-19 23:21

Ja jösses jävlar...Jag säger inget mer....

MVH AL

#76
2013-08-20 07:33

Inte bara " goa gubbar " i Göteborg!

#77
2013-08-20 07:43

Du har så rätt, Trasten. Det är bland ni idisslande lantmän som de goa gubbarna utgör 110%. Och jag förstår varför det är så viktigt att hålla med varandra på landsbygden. Trivsel är viktigare än utveckling.

#78
2013-08-20 07:52

Tror ju inte att folk slutar att cykla bara för att en hjälmlag införs och egentligen är det ju bara vår vana att INTE ha hjälm som ställer till det.
Ett lagkrav idag kanske irriterar en del men om några år är det lika självklart som att man måste ha hjälm då man kör moped.
Det viktiga tycker jag är att det sänder rätt signaler till våra ungdomar.
Sen är det också stora skillnader på hur många som använder hjälm ifrån samhälle till samhälle.
Själv bor jag i en mindre by och där använder inte så många vuxna hjälm (eller ungdomar) men i t.e.x Lund som är en "cykelstad" ser man sällan några cyklister utan hjälm.

"Pender" du skall inte prata om att "slå knut på sig själv" eller komma med några pekpinnar för rätt eller fel efter att ha stoltserat med att du kör mot rött när det passar dig!
Nu är fortfarande elcyklen inget särskilt vanligt fordon men de som jag har sett har flera gånger rullat betydligt snabbare än tillåtet. De är med andra ord lätta att manupulera.

"AL" : Förstår hur du tänker men artiklen talade ju om att det INTE är bilisterna som orsakar det flesta olyckorna för cyklisterna så enligt mig är det alltså främst inställningen hos cyklisterna som måste ändras,men visst välkomnar även jag hjälpmedel i bilarna som kan undvika en katastrof.
Som jag skrev tidigare så är detta ingen trevlig upplevelse på något plan.

#79
2013-08-20 08:13

Pender. Bara upplysningvis så bor jag i den där byn som är tre gånger så stort som Göteborg!

#80
2013-08-20 08:17

Mistro, åter visar du prov på bristande läsförmåga. Jag cyklar inte mot rött när det passar mej, utan när trafikläget är lämpligt. (Ungefär som när vardagsbilisten bryter mot trafikregler.) Och vidare, det är bara i din alltför tolkningsglada hjärna, som jag stoltserar med rödljuscykling. Förklarade varför jag cyklar så. Enkel tidsvinst. När jag blir pensionär, och tiden blir mindre dyrbar, så kommer jag alltid stå med min cykel vid rödljus. Och det kommer jag vara stolt över. Eftersom jag i grunden tycker man ska följa lagar. (Är ofta en propp i motortrafik. Glad, laglydig och stolt.)

#81
2013-08-20 08:21

Trasten, bo är en sak. Tänka är en helt annan. Tänker man som en lantman, så är man lantman i själ och hjärta. Och jag ser verkligen inte ner på lantmän. Bara att ni lite annorlunda. Som t.ex. att kossor är annorlunda. Men ändå bra varelser.

#82
2013-08-20 08:38

Skulle vara intressant att få veta i hur stor andel av alla olyckor en Memil är inblandad jämfört med cyklandet i stort. Memil= medelålders man iklädd trikåer på en MTB eller racer cyklande i rasande fart. En Memil använder dock hjälm. Har flera kollegor som kan liknas vid en sån och som har störtat av olika anledningar och fått uppsöka vård. Farten har varit en gemensam nämnare skulle jag vilja säga.

#83
2013-08-20 09:21

Det är tråkigt att vissa inte kan debattera utan att komma med personliga påhopp, men det blir väl så om man inte har så mycket att komma med!

#84
2013-08-20 09:32

Pender: intressant att du skäller på mig och påstår att jag "försöker ställa singelolyckor för cyklar mot blinkersstruntande bilister", då det faktiskt var du som drog in sånt i diskussionen.
Snacka om självmål. Igen.

"Undrar jag varför alla vettiga yttrar sej så sällan här på ViB. "
Japp, där fick du nåt att fundera på. Du är ju den som skriver mest, och föga vettigt.

Men, då du själv anser dig vara en vettig person kanske du kan svara på artikelns fråga:
"Vad ska göras för att få bukt med cykelolyckor?"

Det vore mycket mer intressant för oss andra här på forumet än diverse försök till nedlåtande kommentarer.

#85
2013-08-20 09:43

Mistro, jag är lite lur på alla de översnabba el-cyklar du påstår dej se. Vill inte vara så gemen att påstå du ser i syne. Kan det vara så att du, när du äntrar din velicoped för att åka till kiosken och köpa snus, i lantligt behagligt tempo (12-13 km/t), blir omkörd av tjugofemkilometringar? Och eftersom våra hjärnor har en tendens att relativisera, så blir 25 supersnabbt. Eller kan det vara så att glest mellan gårdarna frestar till trimning? Här i Gbg är i stort sett alla el-cyklar lagliga. Typ 99 av 100.
Mr-hjalmar, jag tror inte Memil är speciellt överrepresenterade i fråga om olyckar. Men klart nyfiken på statistik är jag. (Fick för övrigt en elegant fransk cykeltröja för ett antal år sedan. Har dock inte kunnat använda den. Det ser ut som jag cyklar med en fotboll på magen.)

#86
2013-08-20 11:50

Det vore lättare ( för dig själv ) "Pender" om du faktiskt förstod det som du läste ( och dessutom själv skriver ) men jag försöker igen och för säkerhets skull så tar vi bort detaljen om ALLA de översnabba elcyklarna då den precisa topphastigheten inte var det viktiga.
Då är vi överens om att det är 25km/t som gäller?
Borde det då inte vara rimligt att man då skall ha hjälm precis som när man kör moped klass ll ?

Men jag förstår nu att det måste vara svårt att ta in ifrån någon som försvarar rödljuskörning p.g.a att det sparar tid att faktiskt läsa vad folk skriver och förstå dess innehåll.
Du briljerade även över att dessa överträdelser som sker när "trafiksituationen tillåter" bara har gett dig 500kr i böter vilket du tydligen då räknar som en vinst.
Allt detta då som kommentar i en artikel som handlar om olycksstatistik för cyklister!

Nedan lite om överträdelser som du kanske skall läsa in för att bli en bättre medtrafikant!? ( jodå trafikreglerna gäller faktiskt för cyklisterna med )
Gissar att farbror blå inte helt delar din optimism om rödljuskörning.

http://korkortonline.se/fakta/boter/

Delar för övrigt den inställningen om att trafikregler borde vara något som man lär sig redan i skolan vilket jag tror skulle göra en stor skillnad.

#87
mcregor
2013-08-20 13:33

Eftersom jag i motsats till de flesta här som diskuterar saken faktisk tar mig fram med en elcykel nästan dagligen så måste även jag motsätta mig Mistros ordval "översnabba elcyklar". Som konstaterats så är de tillåtna att ge "knuff" upp till 25 km/t men den hastigheten är inga problem att hålla utan el-knuff på min damtralla med 3 växlar där det inte är kuperat eller stark motvind. Enda gångerna man normalt kör lite snabbare än andra damtrallor är i uppförsbackar, då man faktiskt får lite "knuff" - men nivån av hjälp kan man själv bestämma. Däremot så kan det komma snabbcyklande individer iförd tajta cykelkläder och blåsa förbi mig så "översnabba" passar nog bättre in på den kategorin. M a o - elcyklarna är nog ett minimalt problem när vi diskuterar höga hastigheter på cyklister. Har hittills bara mött 3 elcyklar de senaste veckorna i vår utpräglade cykelstad så speciellt frekvent förekommande är de inte ännu - märkligt nog. Alla som testat min har däremot haft ett stort flin efteråt...:) Och det är trots allt en cykel för de flesta av oss - ingen elmoppe. För mig så är det mycket en psykologisk grej att ha tillgång till lite hjälp om man skulle bli trött i benen - genom den möjligheten så ger jag mig ut på betydligt längre färder i vardagen än jag annars skulle göra. Sen att man får lite hjälp vid accelerationer, uppförsbackar och i motvind piggar upp en men mesta delen av färden företas med egen benkraft.

#88
2013-08-20 13:35

När det gäller motståndet mot cykelhjälmar tycker jag att jag känner igen det från de som inte ville ha bilbältet på sig, de ansåg att de gott kunde hålla i sig själva utan bälte om det händer en olycka.
Här kommer de mest fåniga argument in, "Man ser så fånig ut!", "Jag tror man klarar sig bra utan!", "Skulle jag aldrig ta på mig och förstöra frisyren!".
Man kan tänka tillbaka på en slogan som vände sig till mopedåkare innan hjälmtvånget blev lag,: "Den som har något i huvudet bär hjälm!".
Men det gäller ju inte alla cyklister......

#89
2013-08-20 15:52

Det var ju väldigt vad det var svårt det här med elcyklar och när skrev jag att de var "översnabba"?
Mina egna erfarenheter utav ämnet är begränsade så jag tackar "Mcregor" för hans kommentar.
Tänkte dock köpa en elcykel för någon månad sedan och kollade därför upp vad som fanns.
I samband med detta så läste jag en massa på olika forum och det huvudsakliga intresset där låg i hur man bygger en elcykel själv med hjälp utav de konventeringssatser som finns att köpa samt hur man får cyklen till att gå fortare liksom hur man gör om man inte vill trampa.

Det finns satser att köpa med olika starka motorer avsedda för fram eller bakhjulsdrift men de är ofta ganska dyra och sedan tillkommer dessutom ett dyrt batteri.

En bit ifrån oss bor det en pojke som har kört elcykel i ett par år nu och den går inte sakta. ( oklart vilket fabrikat )
Låg bakom honom med bil en gång i 40 km/t därav mitt intresse föddes för dessa fordon men jag valde till slut en elmoped istället. ( så lat är jag ;)

Men åter igen så var det inte elcyklens hastighet som jag diskuterade utan bara det faktum att eftersom att en sådan utan problem kan framfärdas i +25km/t så borde man ju använda hjälm liksom på en moped klass ll.
Att sedan en cykelhjälm inte kan jämföras med en mopedhjälm är ju en annan sak men den är i alla fall bättre än inget.

Absolut "Saabnisse",håller med dig till fullo och hur dumt blir det inte när ungdomarna med samma tankegång sätter mopedhjälmen på halva huvudet? ( DET ser ju inte ett dugg fjantigt ut!? )

#90
2013-08-20 16:17

Gud, vad du svamlar Mistro. Lika lite som jag briljerar med att jag går mot röd gubbe, lika lite skryter jag om rödljuscykling. Jag tycker inte man är vare sej bättre eller sämre trafikant om man cyklar mot rött. Eller vandrar mot rött. Dock, om man riskerar sin egen eller andras hälsa, så är man en sämre trafikant.
mcregor, ursäkta mitt gamla dåliga minne. Du gav iaf en bra beskrivning av el-cykel. Här i Gbg är numera el-cyklarna fler än Egyptens gräshoppor. Bl.a. pga trängselskatten och driftiga el-cykelhandlare. Jag gissar att EcoRide är störst i Sverige. (Dock inte ett märke jag skulle välja.)

#91
mcregor
2013-08-20 17:18

Kalla inte eldrivna cyklar som går i 40 km/t för elcyklar tack. Det är ett helt annat fordon. Som vi redan konstaterat så får en s k elassisterad cykel bara ha motorhjälp upp till 25 km/t och det är inte snabbare än vad de flesta trampar med en 3-växlad damtralla

#92
2013-08-20 17:26

Att ha ett samhälle där folk själva väljer vilka lagar man vill följa är nog inget att sträva efter oavsett om det gäller bilar/cyklar eller annat. Att ange tidsbesparing som skäl för rödljuskörning var faktiskt något nytt, löjligt men nytt. Den dam som rödljuskörde på mig när jag gick över ett övergångsställe sa att hon hade sett fel. Jag vet inte vilket ljus hon tittade på men hennes var rött.

#93
2013-08-20 17:51

Trasten, att man sparar restid genom att cykla mot rött, är både nytt och löjligt för dej. För de flesta andra är det både nytt och löjligt att inte fatta en sådan självklarhet. (Avslöja inte för dina närmaste förståndshandikappet. Här på ViB kan du ju vara anonym.)

#94
2013-08-20 18:58

Man kan ju tycka att vill man spara restid så använder man ett snabbare färdmedel än cykel. Om du nu inte är elitcyklist, vilket jag betvivlar! Att du sen inte kan debattera utan att använda nedlåtande kommentarer är tråkigt och något jag tycker du borde ha lärt dig vid din ålder!

#95
2013-08-20 19:13

Trasten, du överträffar dej själv. Alltså tycker du att de som går mot rött, istället ska skaffa sej motorcykel? Spar mer tid. Börjar undra om du finns på riktigt. Är du inte nåt som Hackenbush uppfunnit i roande syfte?

#96
2013-08-20 19:24

Ja för det var ju precis vad jag menade! Vem har snackat om att gå mot röd gubbe??

#97
2013-08-20 20:13

Trasten, ingen har snackat. Dock skrev jag om att gå mot röd gubbe. Såg du inte det?

#98
2013-08-20 21:08

Pender skrev; "(Avslöja inte för dina närmaste förståndshandikappet. Här på ViB kan du ju vara anonym.)"

Vore det inte dags för en moderator att ta tag i detta nu? Detta har nu pågått i flera dygn.

#99
2013-08-21 06:50

Jag lägger iallafall ner detta nu! Pender har inget vettigt att komma med längre utan pratar bara skit!

#100
2013-08-21 09:21

Absolut Audi, jag tycker att Pender bör sluta med dumheter nu, vi kommer inte längre med det här.
Alla är överens om att det är fel att bryta mot lagen för att eventuellt tjäna någon minut, som ju kan bli den sista.
Jag kommer att radera oförskämdheter i fortsättningen.

#101
2013-08-21 12:09

saabnisse, du är överens med några här. Men några här är inte alla. T.ex. är nog alla miljontals bilförare, som "tjänar nån minut" genom att bryta mot lagen inte överens. Fast det är klart, anser man att världen består av den del kommentatorer här, som håller med varandra, så har du ju på ditt sätt rätt. Tror att ingen av de 3-4 cyklisthatarna här, är medveten om att en bil, i normalfallet, anfaller med 200-400 gånger så stor levande kraft som en cyklist. Och därmed är 200-400 gånger så farlig för omgivningen, vid ett olyckstillfälle.

#102
2013-08-21 12:15

saabnisse, om du är moderator, så bör du nog ta Trasten i örat. Han som skriver att andra pratar skit. (Jag vågar inte skriva, vad jag tycker att Trasten pratar. För jag vill inte att känsliga personer ska sova dåligt. T.ex. såna som lyckats spara ihop till VW:s snobbmärke.)

#103
2013-08-21 12:22

Pender: intressant att du har så mycket energi, och ändå räcker den inte till att svara på artikelns fråga...

#104
2013-08-21 12:42

Hultarn, titta igenom vad du själv skrivit i denna tråd. Kommer du då se att du ägnat 10ggr så mycken "energi" på att gnälla på mej, som att svara på frågan? Svar önskas. Men, märk väl, att du inte bryr dej om frågan, utan istället gillar att gräla, stör mej inte ett dugg. Jag tycker bara det är lustigt.

#105
2013-08-21 12:46

Trasten, även om jag inte delar dina åsikter kring cyklister, så du ska ändå ha heder av att du inte kräver censur, på sånt som kan vara stötande för äldre damer i Pingstkyrkan. Och likasinnade.

#106
2013-08-21 13:04

Pender: jag ville bara veta om du överhuvudtaget är intresserad av ämnet, eller om du enbart skriver för att provocera. Nu vet jag.

#107
2013-08-21 19:33

Hultarn, om är du intresserad av ämnet, så har du dolt det väl. Att du är ängslig att förlora din bonus och gillar att skälla på de som inte delar ditt cyklisthat, har du inte dolt.

#108
2013-08-22 11:12

Pender: exakt var har jag sagt att jag hatar cyklister? Kom inte och lägg ord i min mun.

Däremot har jag påpekat åtskilliga gånger att cyklisternas största fara är de själva och inte bilisterna som myndigheterna gärna jagar, och också påpekat det sjuka i att andra drabbas av cyklistdrullar.

Att cyklister till allt för stor del struntar i regler är illa nog, och inget som kan bortförklaras med andra gör fel.
Maxhastigheten på fordon, vilket även omfattar cyklar, är på gångfartsområde inte högre än vad fotgängare går.

Vad som behövs förutom att cyklister till större del följer trafikregler, är bättre cykelbanor där underlaget är fritt från överraskningar typ kanter och gropar. Även snöröjningen kan i många fall bli bättre, jag vet av egen erfarenhet hur farligt det kan vara med snö och is på cykelbanan.

#109
2013-08-22 12:12

Klockrent "Hultarn" och jag lägger till i listan med vad som mer kan göras:
-hjälmlag
-Trafikundervisning i skolorna

:)

#110
2013-08-22 13:01

Hultarn, ditt minne är ofta dåligt. När du ids tänka högt, sånt som att du bekymrar dej för din bonus inför en befarad krock med cyklist, att klagar över att bilister jagas, istället för cyklister, så skiner det tydligt igenom att du hatar cyklister. Men, Hultarn, jag påstod inte att du skrivit rent ut att du hatar cyklister. Så lägg inte ord i min mun.
saabnisse, du är ju överens med alla (ja, alla i detta sammanhang står nog för alla dina tankar), om att det är fel att bryta mot lagen för att tjäna nån minut. Och du är moderator. Kan du inte tänka dej att åka ut i verkliga världen, och moderera ett par miljoner fartglada bilister? Så blir dina alla fler än en.

#111
2013-08-22 13:33

Pender: OK, när du skriver "ditt cyklisthat" riktat till mig så har du alltså inte skrivit det? Intressant.
Du får faktiskt acceptera att jag inte är cyklisthatare, även om det känns fel för dig.

Du lägger för mycket energi på att sprida invektiv och för lite på frågan.

Jag har i vart fall åstadkommit en liten lista som svar på artikelns fråga, har du någon kommentar till den, och det som Mistro klokt nog la till?

#112
2013-08-22 14:14

Hultarn, läs korrekt och fantisera inte. Jag skrev att du visar flera prov på cyklisthat. Dock inte att du skrivit "Jag hatar cyklister." Men den skillnaden väntar jag mej inte du klarar förstå. Från det ena till det andra: Komiskt med de som säger "Jag är ingen rasist", för att sen häva ur sej en massa prov på infatilt rasisthat.

#113
2013-08-22 14:20

PS. Nu ska jag ut i solskenet, och bl.a. prova vår nya cykelfartsgata. Tror ca 12 km/t blir lagom cykelfart idag. Så man inte ramlar och slår sej. (Kanske istället risk att bli slagen av nån bilburen cykelhatare i bakomvarande kö. I bästa fall blir jag bara lite åt-tutad.)

#114
2013-08-23 10:10

Man behöver inte vara cyklist för att vara ute och cykla, det ser man bevis på varje dag.

#115
2013-08-23 10:50

Inte minst i den här tråden "Hackenbush" ...

#116
2013-08-23 16:05

Så sant Hacken! I denna tråd har många icke-cyklister vinglat omkring. Men till själva frågan (som faktiskt inte var "när skrev jag vad, dumma gubbe?):
En som är betydligt kunningare än jag, skulle behöva plita10-tals sidor. Och ändå bara prestera ett svar av tveksamt värde. Mitt korta svar är:
1. Upplysning, och åter upplysning.
2. Låt Darwins naturliga urval ha sin gång. Den sort som slarvcyklar, missar möjligheten att fortplanta sej. En tidigare undersökning visade att gruppen tillfällighetscyklister, är kraftigt överrepresenterad bland självskadade och dito dödade. Räknat per cyklad mil alltså. Och det är nog ingen vild gissning att vi här hittar många bilister. Det är ju inte förvånade om en inbiten bilist, har svårt att fatta att 60 km/t nedför en backe, plötsligt inte är kärringfart.

#117
2013-09-23 17:02

Det är möjligt att andra cyklister orsakar fler olyckor för cyklister, men det måste vara bilister som orsakar de allvarligaste.

Sen tror jag att många av alla dessa cyklistkollisioner orsakas av att vi måste trängas på jättesmala cykel- och GC-banor.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.