Bild
Nästa artikel
Tunga fordon förrädiska för cyklister

Tunga fordon förrädiska för cyklister

Nyheter

Mer än var fjärde dödsolycka med cykel sker då cykeln krockat med en lastbil eller buss, vilket innebär en kraftig överrepresentation.

Räknat på samtliga olyckor som skett mellan cyklister och motorfordon under åren 2008-2011 så är det bara i 5 procent av alla fall som motorfordonet har varit en lastbil eller en buss.

När det gäller olyckorna med dödlig utgång är de tunga fordonen däremot kraftigt överrepresenterade. 25 procent av alla dödsolyckor med cykel som skedde under de fyra åren hände då en cykel kolliderat med en lastbil eller en buss.

Det är försäkringsbolaget If som gjort en olycksstudie.

- Cyklister är en oskyddad grupp i trafiken. När cyklar blandas med tunga fordon uppstår ofta livsfarliga situationer. Vår studie visar när, hur och mot vilka fordon det är som mest riskfyllt att vara cyklist. Det kan skapa ökad förståelse för hur man ska agera i trafiken, både som cyklist och förare av tunga fordon. Vi behöver bli bättre på att ta hänsyn till olika fordons förutsättningar, säger Agneta Hjortzberg, säkerhetsexpert på If.

Då det gäller olyckor med tunga lastbilar har det oftast handlat om att lastbilen har gjort en högersväng utan att ha kunnat se cyklisten som kommer till höger om lastbilen i samma färdriktning. Även vid bussolyckorna dominerar fallen då cykeln har haft samma färdriktning, men här handlar det ofta om att bussen kört om och cyklisten har haft för lite utrymme på vägen.

År 2012 omkom 28 cyklister i trafikolyckor (preliminära uppgifter från Transportstyrelsen), vilket är 7 fler än 2011.

Diskutera: vad tycker du om undersökningen?

Taggar: Nyheter,

Kommentarer

#1
2013-01-09 12:51

Lite roligt att se att inte en enda av de cyklister man ser på bilden har någon belysning tänd och alla är mörkklädda och så undrar man i artikeln varför cyklister råkar ut för livsfarliga situationer.

#2
2013-01-09 13:46

Hacken: Helt riktigt, inget lyse, helt mörkklädda, ingen har hjälm (!!!) och härifrån kan man inte se en enda reflex. Dessutom cyklar cyklisterna i bredd ... Jag förstår inte varför man kastar bort tid på sådana här "studier" när roten till 95 procent av olyckorna beror på cyklisternas avsaknad av trafikvett. Lägg därtill att en statlig utredare har föreslagit att cyklisterna skall få cykla mot enkelriktat och alltid ha företräde i korsningar samt att yngre cyklister skall få cykla på trottoarerna. Varför vågar ingen ta tag i problemet där det egentligen ligger?

#3
2013-01-09 13:56

Precis Kapten, om cyklister som der ut som de på bilden (utrustningsmässigt) kommer att få cykla mot enkelriktat så kommer olyckor med cyklister inblandade att öka ganska mycket.
Jag tänkte också på det där med reflexer och framifrån så ser man inga faktiskt men de har kanske på sidorna och bak men vad hjälper det om de struntar i allt annat?
Håller med Kapten om att det verkar som om de flesta cyklister inte har något trafikvett utan gör som de vill. Tror sjutton att det blir olyckor då.

#5
2013-01-09 13:57

Utan att fösvara dem på något vis måste man nog tro att minst två, kanske tre har hjälm.
Men det är ju väldigt sällsynt och jag vet en dam som cyklade dagligen i trafiken som svarade när hon fick frågan om hjälm, "Nej skulle jag aldrig ta på mig, den förstör frisyren"!
Vad hon nu skulle ha frisyren till på en spräckt skalle.
Det märkliga är att även många bilister som sätter sig på en cykel samtidigt sänker sin Iq med flera snäpp och beter sig lika idiotiskt.

#4
johan44
2013-01-09 13:58

Hej alla bilfarbröder. Stockholm saknar cykelkultur. Läs detta för att förstå varför vi är där vi är:

http://www.svd.se/kultur/understrecket/nar-stockholm-byggde-bort-cyklisterna_7806438.svd

#6
2013-01-09 14:04

Om/när motsvarigheten till zebralagen kommer, så lär det bli ännu värre.

Redan idag cyklar många som om de äger alla rättigheter men inte har några skyldigheter. Hur ska det då bli sen...?

Cyklisters respekt för motorfordon är högst bristfällig, och förståelsen för följderna av krock noll.

Jag minns två typiska olyckor som hände i Stockholm, den ena var det en cyklist som trängt sig in mellan räcket i hörnet av korsningen och en lastbil. Lastbilen svängde och klämde ihjäl cyklisten.
I den andra olyckan var det en mamma med barn på cykel som hamnade under en buss, även där var det cyklistens fel.
Två döda - och i inget fall bilistens fel.

Hur kan man då gå ut med att "tunga fordon är förrädiska för cyklister"???

#7
2013-01-09 15:04

Har man kört i stockholm så ser man på en gång vilka det är som cycklar. Det är folk utan bil, troligtvis utan körkort, som även tror att de har rätten på sin sida!
Personligen tycker jag inte att tunga fordon är förrädiska mot cyklister, utan tvärt om, vet dessa cycklister hur det är att köra en SL-ledbuss i Stockholm innerstad (har egen erfarenhet)? Döda vinkeln är ENORM, framförallt i mörker!

Skulle man vända på steken istället, hur mycket liv räddar alla trafikanter exlusive cyklister? Massor, varje dag är det cyklister som tränger sig före bilar, lastbilar och bussar, cyklar mot enkelriktat, i bilfiler (fast det finns cykelbanor) m.m. Skulle det inte vara för alla bilisters och yrkeschaufförers vakna öga så skulle många fler cyklister bli dödade i trafiken!

Stockholm kan väl tacka Stella Fare, för hon har ju personligen sett till att cyklisterna anser att de lever farligt! Personligen anser jag att det är inte en rättighet att cykla i trafiken, utan en förmån, som snabbt kan dras in! Inför cykelkörkort!!!!

#8
2013-01-09 15:12

Misstänker att den här debatten snabbt kommer att dela upp sig i två läger, de som anser att cyklisterna saknar trafikvett och tvärtom.

Sanningen ligger som vanligt någonstans mittemellan.
Problemet är att bilister och cyklister oftast ska samsas på samma vägar något som irriterar bilisterna då de anser sig ha förkörsrätt då vägarna är till för dem, störst kör först, och cyklisterna anser sig kunna göra lite hur de vill i trafiken då de är just cyklister och trafikregler mest är en rekommendation.

Artikeln som johan44 hänvisade till belyser problemet på ett bra sätt, avsaknaden av cykelvägar, Stockholm är inte unikt i den här frågan utan så ser det ut i en massa svenska städer.
Det borde överlag satsas mer på rena cykelvägar i städerna på samma sätt som det satsas miljarder på vajerräcken för att göra bilvägarna säkrare. Cyklisterna ökar i antal för varje år som går och därmed också olyckorna, finns det säkrare vägar kommer fler att välja cykeln vilket också leder till färre bilar i trafiken.

När det sen kommer till passiv säkerhet har cyklisterna mycket att lära av bilister, bara en sån sak som att använda lyse, hjälm och reflexväst borde vara självklara saker på samma sätt som användandet av säkerhetsbältet är för bilister.

Jag pendlar ungefär 400 mil om året på cykel till och från jobbet och det som är slående är hur lätt vi cyklister, mig själv inkluderad, tar på trafikreglerna.
Går det att gena någonstans så gör man det på ett sätt som man inte gör i bilen, kör mot rött, stannar inte vid stopp, smiter före i köer, cyklar på trottoaren osv. för att som cyklist är det liksom kutym att göra så bara för att det går.
Och risken att bli stoppad av polisen som cyklist är minimal...

Den enda lagen som cyklister är bättre på att följa än bilisterna är hastighetsbegränsningarna:-)

Attityderna måste ändras, bilar och cyklar samsas i trafiken men det finns inget samspel sinsemellan utan var och en ser bara till sig själv.
Börjar man där är mycket vunnet...

#9
2013-01-09 15:22

Nej, Prestigelös, sanningen ligger långt ifrån mitt emellan. Bilister följer trafikreglerna väldigt bra, trots allt, medan motsatsen gäller för cyklister. Jag skulle inte förvånas om det går 1 000 lagbrott bland cyklister mot 1 hos bilister (hastighetsöverträdelser borträknade). Och ett mycket stort problem med cyklisterna är ju just att de inte har lyse och inga reflexer, vilket i mörker gör dem totalt livsfarliga. Och när cyklisterna dessutom struntar i de mest elementära trafikreglerna kan det bara gå på ett sätt. Ett tredje problem är att cyklisterna är små och därmed väldigt lätt försvinner bakom reklampelare och andra föremål samt att de är ljudlösa. Cyklisterna måste själva fås att förstå hur osynliga de många gånger är för en bilist. Och när man då så lätt blir osynlig måste det också ställas större krav på en cyklist att tänka ett steg längre. Bilister är inte perfekta och gör många fel, men börja med att titta på bilden ovan så inser du problemet: Inget lyse, inga reflexer (som syns i alla fall), inga hjälmar (!) och cykling i bredd.

#10
2013-01-09 16:54

Borde man inte ställa det i sammanhanget hur många olyckor totalt mellan cykel .. personbil resp. lastbil. För det är ju självklart att jag både hör och känner kontakt med en cykel då jag kör en Prius ... vilket jag inte nödvändigtvis gör i lastbilen!

#11
2013-01-09 17:35

Cyklister borde få mer rättigheter, kör du bil har du fått en bra utbildning och kanske bra erfarenhet. Skall du då tvinga cyklister att ta körkort eller ska vi använda din utbildning där du fått lära dig att ta hänsyn. Jag både cyklar och kör bil och får det intrycket att dom som skäller på cyklister är dom som aldrig cyklar.

#12
2013-01-09 18:13

Isoderlund träffar huvet på spiken: "Personligen anser jag att det är inte en rättighet att cykla i trafiken, utan en förmån, som snabbt kan dras in! Inför cykelkörkort!!!!" Jag själv är yrkesförare, och ser hur horder av cyklister mosar bussar, lastbilar och småbilar i sin framfart. Där sitter lemlästade kollegor i sina fordon, medan cyklisten glatt visslande cyklar vidare. Visserligen cyklar de inte i 70-80 km/t på 50-vägar. Och väger inte 1-30 ton. Men otäcka är de.

#14
2013-01-09 20:41

Cyklister är odödliga. Jag har sett hur dom färdas. Å nu ska dom ha företräde, det tror dom att dom redan har!

#15
2013-01-09 21:28

När jag övningskörde för MC-kortet höll jag på att klippa en.

Jag körde uppför i en svagt sluttande högerkurva. På min högra sida fanns en häck och en cykelväg korsar. Den kommer alltså nedifrån slänten på höger sida.

Helt plötsligt cyklar en gymnasiestudent(det var skolavslutning och personen måste alltså ha varit 18-19) tvärs över vägen. Cykeln tar ett skutt upp på vägen, hon har antagligen tagit fart som fan för att komma uppför slänten och susar förbi framför näsan på mig. Hon ser mig inte ens efteråt utan står och trampar hela tiden för kung och fosterland med blicken riktad rakt framåt.

Läraren som har radiokontakt med mig konstaterar lakoniskt att "Hon var inte rädd om livet hon."

Sedan frågar han vems fel det varit om det smällt. Jag säger att det är hennes. Hon stannade inte, saktade inte ens in för att se åt höger och vänster. Svaret blir "Rätt".

#16
2013-01-10 00:12

Det är ju ändå anmärkningsvärt att tunga fordon är så överrepresenterade i statistiken. Problemen tycks vara trängningsolyckor och olyckor vid svängar. Många cyklister beter sig stolligt, men även stollar bör ju få överleva. Det händer ju att de blir klokare med åren. Ginge det att förbättra med elektroniska hjälpmedel som sensorer och kameror på fordonen? Separera cyklisterna från bilkörbanorna överallt där det är möjligt är viktigt förstås. Ett problem är att markerade cykelbanor i gatorna gör tvåfiliga gator till enfiliga, vilket stoppar upp trafiken när alla måste vänta på de vänstersvängande bilarna i korsningarna. Förbjuda cyklister på högtrafikerade trånga gator och styra dem till lugnare parallellgator.. Litet skakbanor med gatsten här och där där de inte ska åka och glänsande släta cykelbanor i nån tjusig avvikande färg där man vill att de ska åka.

#17
2013-01-10 03:46

Här har skrivits ett och annat tänkvärt.
Artikeln som den där länken leder till ger ett bra perspektiv på problematiken.

Ett stort problem är den nästan obefintliga trafikutbildningen som skolorna håller med.
Ett annat är att vi fortsätter med egotrippade attityder. Även i dessa trådar kan jag se hur svårt en del har att sätta sig in i andras situation - att se saker ur olika perspektiv.

Jag kan också bli förskräckt när jag ser hur cyklister far fram inne i stan (Stockholm). Men är marodörerna verkligen i majoritet? Jag tror faktiskt inte det. Ställer man sig vid Slussen ett tag och tittar på horderna av cyklister som kommer där, så sköter de flesta sig alldeles utmärkt. Även hjälmanvändningen är betydligt högre än artikelbilden ger sken av. Vad som däremot slarvas väldigt mycket med, är cykelbelysningen.

I förorterna tycker jag generellt att det är de gående som fladdrar runt helt aningslöst, till skillnad mot de flesta cyklister - som dock även där slarvar med lyset. Även som gående är det svårt att upptäcka mörklagda cyklister i tid.

IngoS skriver härunder ett balanserat inlägg som påvisar problem på ett konstruktivt sätt.

#18
2013-01-10 08:20

Jag sällar mig till dig Roy, trafikutbildning borde vara obligatorisk i varje skola och i varje klass redan från första klass.

Jag har tidigare varit yrkeschaufför och en sak som jag slås av är att många trafikanter, inte bara cyklister, inte inser hur stor döda vinkeln är på höger sida av en lastbil eller en buss. Även respekten för körriktningsvisare brister.

Om alla trafikanter hjälps åt så kommer trafiken att bli säkrare. För cyklister innebär det att ha ljus och reflexer, ju fler ju bättre, för bilister innebär det att signalera tydligt och hålla uppsikt. Men utan samarbete går det inte all lösa.

#19
2013-01-10 10:39

Lastbilschafförer framför allt i lätta lastbilar glömmer ibland att signalera, och när de tänder sin blinkers är det ofta försent. Jag förstår att det är läskigt för stressade bilister när andelen cyklister ökar, men man måste lära sig att det finns trafikanter på alla sidor, och med tanke på att 83% av cykelpendlarna i Sverige har körkort så är det knappast utbildningen det är fel på (detta enligt statliga Cykelutredningen).

Den här studien tar upp dödsfall, men nämner inte att cyklisters lagbrott skulle vara en orsak till dödsfallen. Alltså vad folk tycker och vad som faktiskt händer är inte samma sak.

#20
2013-01-10 21:12

Jag cyklar, promenerar och åker bil, dvs jag är en vanlig trafikant. De enda gånger jag har problem med andra trafikanter är då jag cyklar. Andra fordon tränger mig i rondeller och korsningar, lämnar inte företräde när de ska göra det osv; listan kan göras lång.I stort varje dag undviker jag som cyklist olyckor genom att vara extremt förutseennde. Värst är lokalbussar, troligen beroende på en kombination av "störst går först"-mentalitet och inkompetens att framföra ett stort fordon.

#21
2013-01-11 12:00

Olov det finns förklaringar till det. MC behandlas likadant. Folk kör ut framför en fast de ser en. De ser men ser ändå inte. En undersökning har visat att den mänskliga hjärnan bara ser det som den som uppfattar som ett hot. När jag skall ut från parkeringen tvärs över en korsande cykelbana är det alltså risk att jag inte ser cyklisten eller MC föraren eller snarare att de prioriteras bort för förmån för SUV:en, lastbilen och Bussen som kommer samtidigt.

#22
2013-01-12 16:47

Intressant vinkling på artikeln - det är ju inte cyklisterna som kamikaze-aktigt kör rakt in i lastbilarna och dör - utan snåla lastbilschaufförer som skiter i vilka de mejar ned i sin framfart.

Skyldigheten att se sig om så att man inte skadar andra är ABSOLUT. Kör man en stor lastbil med dålig sikt får man helt enkelt se till att skaffa sig de speglar, kameror och den personradar som behövs för att hålla koll på sin omgivning. Eller låta bli att köra i stan.

Har man en död vinkel någonstans på sin bil så är det ens förbannade plikt att känna till och ta ansvar för denna. Det är ditt fordon och det är DU som ansvarar för att inte köra på andra. Så enkelt är det.

#23
2013-01-12 19:09

Intressant Anders ..
Hur ska det lösas, rent praktiskt?

#24
2013-01-12 19:13

Vilken jävla härdsmälta AndersAndersson presterar ... Menar han allvar?

#25
2013-01-12 19:14

Så Anders anser att de cyklister som tar sig fram hur smalt det än är vid sidan om en lastbil och trottoaren inte gör något fel alls?
Man kan väl inte begära att en lastbilschaufför skall ha totalansvar i trafiken för alla andra? Nä det verkar ganska ogenomtänkt.

#26
2013-01-13 10:44

Vanligt är att t ex en buss börjar köra om en cykel strax innan en korsning eller rondell men hinner inte förbi innan korsningen och tränger därför cyklisten. Antingen gör busschauffören det medvetet eller också kan chauffören inte bedöma avstånd och hastighet. Det är sällan lastbilar med släp använder samma rondeller som cyklister och min erfarenhet är att stora lastbilar är bättre på att samverka med cyklister i trafiken än t ex bussar.

#28
2013-01-13 12:28

Det finns fan i mig folk till allt.

#27
2013-01-13 12:48

@ Hackenbush.

Det räcker alldeles tillräckligt att lastbilar och bussar tar ansvar för sig själva och låter bli att köra på sina medtrafikanter - i all synnerhet när dessa medtrafikanter placerar sig exakt där lagen föreskriver.

Majoriteten av de omkomna var kvinnor på vanliga damcyklar - en trafikantgrupp som inte är känd för att köra särskilt aggressivt precis. De har helt följt gällande lagstiftning och trafikplanerarnas avsikt - kört fram på cykelfältet fram till korsningen - där de sedan blivit överkörda av en lastbilschaffis som inte orkat titta i spegeln som visar vad som finns bredvid honom.

Cyklister SKA köra fram till höger om bilen - där går cykelfilen. Det är så trafikreglerna är skrivna. (Har du körkort?). Det är sällan för smalt för en cykel att ta sig fram, och som bilist får du inte blockera cykelfältet - du får inte ens ha hjulen i cykelfältet.

Statistiken visar att det främst är distributionslastbilar som har dålig koll och dödar cyklister och framför allt vid högersväng. Bilar med släp kör ju mycket sällan i stan och busschaufförer sitter lägre, har större rutor och allt som oftast kameror för att klara döda vinklar runt dörrar etc.

Som sagt - kan bussar ha speglar och kameror så kan lastbilar. Det är ren snålhet som avhåller dem.

#29
2013-01-13 13:46

Det där med att bilister inte uppfattar cyklister är ruggigt. Cyklisterna tror att bilisterna ser dem, men det gör de inte alltid. Det gäller inte bara att bli sedd utan också uppmärksammad. Om cyklisten kommer från oväntat håll på en cykelbana (exv dubbelriktade cykelbanor på ena sidan av vägen) kan de missas, eftersom bilisten rutinmässigt väntar sig trafik enligt högertrafikreglerna. Felaktig trafikplanering! Cykelbanor ska också ta hänsyn till hur bilisterna fungerar. Vem f-n måste lägga cykelbanor i anslutning till rondeller? Cyklister och rondeller är en helt olämplig kombination! I rondellerna har bilisterna full uppmärksamhet på andra bilar, och cyklisterna sorteras omedvetet bort. Inte hos alla bilister, och inte alltid, men tillräckligt ofta för att riskerna inte kan lagstiftas bort.Ökade förkörsrättigheter för cyklister som har diskuterats är helt fel väg att gå, eftersom det minskar cyklisternas försiktighet. Många avstår numera från att skaffa körkort, vilket ytterligare gör att cyklisterna inte får erfarenhet av bilistens perspektiv och får en orealistisk bild av hur synbara de är. Omdöme börjar utvecklas först någon gång efter 25årsåldern, och cyklisternas trafikbeteende kommer alltid att ha ett inslag av hönsgård. Bilisternas erfarenhet och försiktighet finslipas först efter många års "hoppsan det var nära ögat"- incidenter. Trafikplanering och lagar måste ta hänsyn både till cyklisternas överskattning av sin plats i trafiken och till bilisternas delvis psykologiska problem att se cyklisterna i trafiken. Det sista kan inte heller lagstiftas bort; det är fysiologiska realiteter. Jag tror att de bilister som av hänsynslöshet medvetet riskerar att klämma och köra ihjäl cyklister är försvinnande få. Det är lika viktigt för både kapten och miljömuppar att inse att problemen inte enbart kan lagstiftas bort.

#30
2013-01-13 13:51

@ IngoS

Instämmer helt!

Rondeller är f.ö. ett otyg för alla trafikanter - dessutom mindre effektiva på att släppa igenom trafik än rätt inställda trafikljus.

:-)

#31
2013-01-13 15:53

En fordonsförare (bil-buss-lastbil) i en tätort skall bara kunna samverka med cyklister och fotgängare i en rondell - det gäller speciellt lokaltrafikbussar med professionella förare som hela dagarna kör i tätort. Min erfarenhet är dock att det är just dessa som är klart sämst, och farligast.

En regel som väldigt få verkar känna till är att företräde skall lämnas till cyklist på cykelöverfart efter sväng i korsning, det gäller bl a i rondeller eftersom varje utfart räknas som en sväng. Det är också en bilists f-e skyldighet att känna til den regeln och anpassa hastighet och ha kontroll på om någon är på väg att cykla över!

#32
2013-01-14 02:34

Det som jag finner mest irriterande är att det är så dåligt skyltat om vad som gäller. Hur svårt hade det egentligen varit att ta fram en tilläggstavla eller variant av Härgårman-skylten för gång/cykelövererfarter. Ett översnöat övergångställe där man inte ser de löjliga små pilarna som avgör vem som har väjningsplikt är en ren dödsfälla om både cyklist och bilist är lite stressade. Bilisten ser bara övergångställsskylten och räknar med att ha företräde, cyklisten kanske åkt där innan och vet att så inte är fallet.

Likadant när man i ljuskorsningar ger folk som med bil svänger höger grönt samtidigt som det är grönt på övergångstället. Hur svårt hade det varit att tex sätta ett grönt ljus bredvid det vanliga (på samma sätt som högersvängs-grönt sitter idag) med kanske en blinkning som skiftar mellan en högerpil och en "Härgårman"-gubbe". För tydligenhetens skull. Rätt säker på att det skulle rädda några från att smälla...

Men när de inte ens kan sätta upp hastighetsskyltar i samband med fartkameror (trots att deras uppgift inte är att sätta dit, utan att sänka hastigheten) så kan man väl knappast förvänta sig så mycket mer än en hastighetssänkning för att "förenkla" för folk som rör sig i trafiken.

#33
2013-01-16 03:44

Se gärna senaste avsnittet av Vetenskapens Värld i SVT - och även de kommande.
Programmet handlar om vår hjärnas bristande förmågor och har visats tidigare i någon annan kanal. Det har även funnits ett antal andra program som handlat om ungefär samma sak - hur mycket vi missar och hur lättmanipulerade vi är.

Det finns en och annan som skrivit här i spalterna som har en övertro på sin egen kompetens.
Se programmet! Koncentrerat. Häng med hela tiden och testa dig själv.

Som ett exempel togs upp att en bilförare faktiskt kan titta rakt på en motorcykel utan att alls se den, eftersom bilföraren mer eller mindre medvetet tittar efter en bil.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.