Bild
Nästa artikel
Bensinen över 17 kronor litern

Bensinen över 17 kronor litern

Nyheter

Det har aldrig varit dyrare att tanka bensin. I fredags höjdes återigen priset.

Det var den 17 maj som de stora drivmedelsföretagen Circle K, Preem och OKQ8 höjde kostnaden på en liter bensin med 15 öre till 17,14 kronor per liter vid bemannade stationer. Samtidigt sänktes priset på diesel med 10 öre till 16,84 kronor för en liter. 

Vid årsskiftet låg literpriset på drygt 14 kronor och Vi Bilägare har med anledning av vårens höjningar pratat med Ulf Svahn på drivmedelföretagens branschorganisation SPBI som berättar att vi är på väg in i ”driving season”, alltså när det är semestertider i västvärlden och vi åker mer bil än vanligt, vilket kan pressa upp literpriset ytterligare i sommar.  

I senaste avsnittet av vår podcast intervjuade vi en talesperson för folkrörelsen Bensinupproret 2.0, en protestgrupp på Facebook med över 600.000 medlemmar som kräver att priset på bensin måste sänkas till 12 kronor litern.

Diskutera: Vad tycker du om priset på bensin? 
 

Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2019-05-21 14:28

Nu är det dags att avsätta denna regering. Vad är det de inte förstår. Det är kanske dags att låta andra metoder än val till att avsätta de som styr Sverige ut för stupet.

#2
2019-05-21 14:35

Heja Bensinupproret 3.0 ;-)

#3
2019-05-21 14:44

Det är inte regeringen som höjt priset, utan det är bensinbolagen. De höjer alltid priset innan sommaren. Andra faktorer är svag krona (oljan handlas i US dollar), att OPEC medvetet har begränsat produktionen för att driva upp priset och tjäna mer pengar, och oroligheterna i Venezuela och Libyen samt USAs bråk med Iran. Alla dessa länder är oljeproducenter så priset på världsmarknaden påverkas av vad som händer i oljeländerna.

Sverige har ingen egen olja, vi köper in det. Oljan har gjort några länder väldigt rika samtidigt som dessa länder har fått en enorm makt över världen. Detta är inte hållbart. Det är dags att övergå till andra energikällor och biodrivmedel som kan vara tillgängligt för alla, istället för detta oljemonopol som gör Sverige fattigare.

#4
2019-05-21 14:58

Raphael: Priset på bränslet består i huvudsak av skatt. En skattesats som ligger 49% högre än de kostnader som den skall täcka.
Av det blir Sverige just fattigare.

Skatterna bör egentligen tas bort helt. Då får vi ett pris om 10 kr/liter inklusive moms. Resterande delar av trafikens externa effekter kan därefter faktureras till trafikanten via separata vägavgifter. På så vis får vi en bättre styrning samt ett betydligt högre resursutnyttjande. Dessutom erhåller vi helt klara fördelningspolitiska fördelar och uppror liknande Bensin 2.0 osv kan kvävas i sin linda.

Men så var det de där Miljöpartiet som effektivt låter sin ideologi kväva både människors livskvalitet som välfärden (som också har drabbats negativt av de höga skatterna).

MVH AL

#5
2019-05-21 14:59

För de som har en bränslesnål bil och inte har byggt upp sitt liv kring biltransporter är dagens bränslepriser inga större problem. De som däremot fortsatt att köpa stora tunga bilar och/eller satt sig i sådan situation där arbete, skola, fritid kräver biltransporter kan nog få det lite kärvare.

#6
2019-05-21 15:04

Ett problem för alla är att alldeles för lite av dessa pengar investeras i infrastruktur och subventioner till miljövänligare alternativ. Knappt 50%.

#7
2019-05-21 15:09

Vi kräver mycket av samhället, allt ska tydligen för många "vara gratis", det är inte lätt för politiker som "lovar guld och gröna skogar", men tyvärr ÄR flertalet politiker bara ute efter röstfiske och vågar inte bejaka sanningen , VAR SKA PENGARNA tas ifrån ?

#9
2019-05-21 15:13

”Sedan 2014 har den rödgröna regeringen höjt skatten på bensin och diesel fem gånger, med totalt 1,75 kronor per liter bensin inklusive moms. Men det stannar inte där. Den indexering som trädde i kraft 2017 innebär att skatten per automatik höjs varje år. Den totala skatten på en liter bensin uppgick under år 2018 till nära 10 kronor per liter.”

https://skattebetalarna.se/kampanj/vada-bensinskatt/

#10
2019-05-21 15:17

Bra kommentar där PREVIA. Det är inte bara kronan och förtroendet för svensk ekonomi som är svag utan även regeringen.

MVH AL

#11
2019-05-21 15:55

Yes! Inte tankat en droppe bensin på 1,5 år nu. Aldrig mer!

#12
2019-05-21 15:58

Enkel match,, typ om alla i Stockholm bara tankar på en sorts mack övriga lär blir darriga rätt fort..

#13
2019-05-21 16:02

Ändå rätt billigt att tanka.

#14
2019-05-21 16:03

Priset på diesel sänktes ju! Bra regeringen. :-)

#15
2019-05-21 16:03

AL, då konstaterar jag att du tror att regeringen höjde skatten de senaste dagarna eftersom du skyller på regeringen för att bensinbolaget nu har höjt priset igen. Men faktum är att regeringen inte har höjt skatten sedan årsskiftet, så ingen av de prishöjningar som skett sedan dess har berott på regeringen. Utan det är faktiskt de faktorer som jag räknade upp som har gjort att bränslebolagen nu höjt priset igen.

När det gäller koldioxid och energiskatt så ska vi självfallet ha det på fossila bränslen. Biodrivmedel är skattebefriade. Om vi tar bort skatten på bensin så blir bensin billigare än biodrivmedel, och så kan vi inte ha det. Bensin är billigare att producera. Vi kan inte stötta människor att övergå till fossilfria transporter om det lönar sig ekonomiskt att köra fossilt istället. Så behåll skatten!

#16
2019-05-21 16:06

+1 på den kommentaren Raphael!

#17
2019-05-21 16:08

Eftersom bränslepriset varierar från vecka till vecka så tror AL alltså att det är regeringen som höjer och sänker skatten flera gånger per månad eftersom bränslepriset kan variera. Bränslepriser var som lägst i december 2018 så då sänkte alltså regeringen skatten i december. Det mest spännande är ju att regeringen har olika bränsleskatter i olika delar sv landet eftersom priserna kan skilja sig åt mellan olika kommuner, ja t o m mellan olika delar i samma kommun. T ex så får mackarna vid motorvägar betala högre bränsleskatter medan regeringen har lägre bränsleskatt för obemannade Q-Star inne i mindre samhällen.

#18
2019-05-21 16:27

Raphael: Skatten höjs faktiskt i samband med att grundpriset justeras uppåt. Vi har som bekant moms på bränslet (och moms på skatten). Och visst skyller jag det låta förtroendet för den svenska ekonomin på regeringen. Även om det inte bara är politikernas fel så har man ett finger med i spelet till att omvärlden inte vill investera i Sverige längre.

Men vi behöver inte diskutera huruvida skatterna är korrekta eller inte. För detta är redan undersökt av regeringens utsedda expertgrupp - Väg och Trafikforskningsinstitutet (samkost 2). Där framgår att skatterna ligger 49% över de externa kostnaderna (som skatterna skall täcka). Konjunkturinstitutet har sedan beräknat vad det blir i pengar, och konstaterar att överbeskattningen för landsortstrafiken uppgår till drygt en miljard kronor. Man har också beräknat vad detta innebär i produktivitetsbortfall - och kunnat konstatera att det motsvarar mångmiljardbelopp i form av minskad sysselsättning och produktivitet.

Och detta helt utan påvisbar miljönytta.

Nej, bränsleskatterna har alltid varit för trubbiga i fallet vägslitage, olyckor och miljökostnader. De är helt enkelt ineffektiva och de allra flesta bedömare är överens om att de bör plockas bort helt. Den styrande effekten är på tok för liten, varvid vi har orimligt högt vägslitage och en situation med dålig framkomlighet under vissa tider på dygnet i de större städerna. I fallet koldioxid (som är en egen komponent i bränslepriset) är den effektiv under förutsättning att minskningen i Sverige inte flyttar produktionen till annan plats - vilket har varit situationen allt sedan beskattningen infördes i början av 90-talet (så kallat koldioxidläckage). Naturvårdsverket kallar det för att jaga sin egen svans i klimatpolitiken.

Så nej, bränsleskatterna är ineffektiva och kostar mer än vad de smakar. Koldioxidskatterna är dessutom verkningslösa då de enbart resulterar i överösningseffekter snarare än varaktiga minskningar av koldioxidutsläppen. Den fossila energin har (globalt sett) ökat med 30% sedan år 2000 och väntas kvarstå i nuvarande nivå (och till och med öka ytterligare) fram tills år 2040. Detta sker med eller utan svenska skatter.

Skatterna skall alltså ner med minst 50% för att den direkta överbeskattningen skall vara ett minne blott. Då kostar bränslet c:a 12 kr/litern. Om vi sedan tar bort koldioxidbeskattningen helt (den är ju verkningslös) och dessutom förändrar internaliseringen av vägslitage, olyckor, miljöpåverkan och buller så hamnar priset på c:a 8 kr/litern (inklusive moms). (Produktkostnad 5,02 kr+ 1,46 kr marginal plus moms) https://spbi.se/statistik/priser/bensin/

Ett pris om 17 kr/litern är allt annat än rimligt, och dessutom slår det snett mot de svagaste grupperna i samhället (de som Raphael normalt sett säger sig vilja värna om).

MVH AL

#19
2019-05-21 17:08

äntligen gnälliga män är bra pinsamt
småpojkar gnäller, inte män

#20
2019-05-21 16:45

Den samhällsekonomiska marginalkostnaden (för utsläpp, buller, olyckor, vägslitage) uppgår i dagsläget till 0,29 kr/km. Det kan jämföras med skattesatsen som ligger på 0,51 kr/km (bensin miljöklass1). Per mil innebär detta att en genomsnittlig trafikant betalar in 5,10 kr i skatt, samtidigt som de externa kostnaderna uppgår till 2,9 kr. Om vi med utgångspunkt i VTI:s beräkningar sätter ett korrekt pris på bränslet, utifrån dagens produktionspris får vi då följande:

Produktionskostnad: 5,02 kr
Marginal: 1,46 kr
Skatt: 2,9 kr
moms: 25%

Summa: 11,73 kr/liter.

Även om Raphael inte villl medge det är detta inte det pris som jag ser hos bensinbolagen som jag passerar varje dag. Där ligger priset istället en bra bit över 16 kr/l (och upp emot 17 kr/l). Ja det är mig veterligen den svenska regeringen som bestämt att skatterna på bränslet skall ligga där de ligger. Det har inte bestämts av oljebolagen, OPEC eller Trump utan av Miljöpartiet och Socialdemokraterna med stöd av kommunisterna och Centerpartiet.

MVH AL

#21
2019-05-21 16:48

Skönt att man snart kör en snål hybrid suv som drar ca 0,60l/mil och med billig fordonsskatt, vad gnäller ni för? Dags att tänka igenom sitt fordonsval kanske och köpa något snålare om det nu är så dyrt för höginkomstagarna här som gnäller på som vanligt att skatten är hög. Stackars dig som tjänar så dåligt att du inte har råd att köra din bil,när du gnäller så. Om inte vad gnäller du för då?

#22
2019-05-21 16:49

Bensinpriset tar fram det sämsta hos folk...

#23
2019-05-21 16:56

Ja Shogun, just du är en av de som betalar på tok för mycket för dina resor, i alla fall så länge du kör hemmavid. Det gäller också med din kommande hybrid (där olyckskostnaden dessutom ligger på noll).

Det handlar alltså inte om vad folk har råd med eller inte, utan om att trafiken skall betala det elände som den orsakar andra. Och det gör den idag till 49% för mycket. Det gäller oavsett hur snål bil man köper in.

Sedan kan ju tilläggas att även om Shogun tycker sig ha råd att betala bränsleskatt istället för att amortera ner sina krediter så kan det finnas andra som bor på samma ort som han gör som inte har en lika god kreditvärdighet. Denna grupp drabbas extra hårt av pålagorna. Och vad jag vet är Karlstad en ort som till stora delar lever på sin skogsnäring. Just denna näring är en av förlorarna på de orimliga bränslepriserna (enligt KI i storleksordningen någon miljard per år eller så).

Så även om Shogun klarar sig är många av hans vänner, bekanta och grannar mer utsatta. Och detta helt på normativa grunder.

MVH AL

#24
2019-05-21 17:07

Kan det vara så illa att vi fått den regering som vi förtjänar. Snacka inte om att det är enbart bensinbolagen som är skuld till detta
höjningsraseri. Se skillnaden på hur bensinkostnaden kontra bensinskatten har ökat och förstå vad som menas.

#25
2019-05-21 17:11

Shogun, min bil dricker 0.46L/mil blandad körning och jag har billig skatt. Min bil är varken hybrid eller suv förstås.

#26
2019-05-21 17:12

Focus: Ja vi har den regering som vi förtjänar. Det är en riktig iakttagelse. Det är ingen ide att gråta över spillt blod (eller som i detta fallet en massa arbetstillfällen och försämrad konkurrenskraft) utan vi får istället visa vårt missnöje med den förda politiken i nästa val.

För verklighetsfrånvända miljöfanatiker är inte intresserade av sakkunskap. Den säger nämligen att skatterna på bränslet skall ner rejält.

MVH AL

#27
2019-05-21 17:15

Självladdande Toyota hybrid är ju patetiskt.

#28
2019-05-21 17:22

Hackenbush, jag har tidigare noterat att du skrivit om bilbyte-men vad har du köpt? Är nyfiken.
Vänligen/ Stefan

#29
2019-05-21 17:29

1999 kom jag ungefär 90 mil för 650 kr.
2019 kommer jag ungefär 90 mil för 850 kr.

Men räknar man om priset 1999 till dagens penningvärde så betalar jag i kr lika mycket/lite nu som då för att köra 90 mil.
Hur mycket högre disponibel inkomst jag har idag jämfört med för 20 år sedan vill jag inte nämna här :-)

#30
2019-05-21 17:35

Stefan, jag har köpt en Skoda Fabia combi. Tillverkades i Mars i år och jag hämtade den i April. Har gått ca 40 mil nu.

#31
2019-05-21 17:39

Det är lätt att stirra sig blind på just "över 17 kr"
Hur mycket har tex en liter mjölk gått upp under säg en 20-årsperiod?

Jag är fullt medveten om att det finns personer med rejält mycket sämre ekonomi än jag har men är tveksam om just bensinpriset just nu är den tyngsta biten. Det är väl alla mobilabonnemang och annat till höger o vänster som dränerar hushållskassan nuförtiden. Förr fick man ju va glad om man fick använda telefonen ostört(den trådbundna), nuförtiden verkar "alla" från 6 år o uppåt gå omkring med egna.

#32
2019-05-21 17:47

Peter E: När du reste tidigare med dina bilar låg olyckskostnader, utsläpp och slitaget högre än vad det gör idag. Faktiskt väsentligt mycket högre. Därför kan du inte jämföra hur långt du kom på bränslet tidigare utan det du skall jämföra med är hur höga kostnaderna var för olyckor, utsläpp och vägslitage år 1999 mot idag. Och då har samtliga av dessa poster sjunkit och det rejält. Priset på bränslet skall därför också sjunka i motsvarande grad. Annars går inte bilistkalkylen ihop och vi blir alla fattigare.

MVH AL

#33
2019-05-21 17:54

Det är synd om höginkomsttagarna, men det har det alltid varit och de gnäller mest. Det är synd om människorna....själv klarar jag mig trots bränslepriset. Men visst gjorde det inget om de vore lägre, men kommer det någon omställning då till snålare bilar om priset/skatten sänks? Jag tvivlar på det...

Hackenbusch.

Jag vill inte sitta på backen, därför köper jag en suv med bekvämt i och ursteg till bilen, snål förbrukning och fordonsskatt som är likvärdig med din lilla Skoda. Bra för att vara suv i jämförelse med många andra suvar om man jämför milkostnaden. Men nej, jag klagar inte på bränslepriset ännu trots att jag bor i glesbygd.

#34
2019-05-21 17:59

Jag har inga problem med bensinpriset. Jag har inga problem heller med en sänkning av skatten, och då förståelse för att staten behöver hämta in det på annat sätt. Sätt ännu strängare bonus/malus. Har man råd med en SUV för en miljon har man råd med hög fordonsskatten.
Då kan de mer priskänsliga köra på billigt bränsle med snåla/billigare bilar.

#35
2019-05-21 18:02

A.L.: Skulle vägslitaget vara lägre nu än år 1999? Med mångdubbelt fler och tyngre bilar? Siffror på det, tack.

#36
2019-05-21 18:04

Shogun, det är väl bra att vi bägge är nöjda med våra bilar. Bensinpriset är inget jag irriterar mig på.

#37
2019-05-21 18:07

Det som stör är väl kanske inte nödvändigtvis det faktum att 64% av priset är skatt (och moms) utan snarare motiveringen till den, samt förstås som med all skatt till vad den används:

A) De anger som motivering till skatten att det är för miljön. Koldioxid är globalt och i övriga världen förbrukar man bara mer och mer kol, olja och naturgas. Att skattebelägga vår bensin och diesel gör därmed absolut ingen skillnad, utan det enda resultatet är att de få droppar vi möjligtvis sparar in sörplar resten av världen gladeligen i sig istället.

B) Det finns inget miljövänligt alternativ. Nej, blodsbatterier är inte ett miljövänligt alternativ. De tillverkas av el tillverkad av kol och de tankas med el tillverkad av kol. Dessutom klarar inte våra elnät ens dagens nivåer, än mindre morgondagens.

C) Vad används all skatt som vi är belagda till? Feministiska knyppligskurser och massimigration helt utan tillstymmelse till försök att assimilera massorna, vilket är ren katastrof både för immigranterna och för de som betalar för dem. Hade det ändå funnits en plan för hur de skall inlemmas i samhället. Men nejdå, en sådan saknas helt och hållet och alla ansamlas i diverse förorter, med alla de extra kostnader, problem och det lidande som det i sin tur medför.

Jag har inget emot att betala skatt, men varje krona som hämtas in från befolkningen skall vägas på guldvåg och användas på ett synnerligen motiverat och förnuftigt sätt. Idag gödslas det med våra (och det är verkligen våra) skattemedel. Motivationen att betala skatt blir då synnerligen låg.

.

#38
2019-05-21 18:16

Hackenbusch, då är vi överens. Bensinpriset irriterar mig inte ännu så att jag har det svårt ekonomiskt.
Däremot irriterar jag mig på hur skattemedel fördelas, något som Klarsynt är inne på, men då är vi inne på en diskussion som inte är tillåten på hemsidan......(du vet vad jag menar Hackenbusch....)

#40
2019-05-21 18:16

Här är ett fint exempel på vad våra skattepengar används till:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1jodB/375-miljoner-branda--ingen-v...

"Den största ekonomiska satsningen för den kritiserade myndigheten Tillväxtverket är projekt för kvinnligt företagande.

Mellan 2007 och 2014 lägger regeringen via verket delat ut 375 miljoner kronor på projekten – utan att veta vad det ger, skriver Svenska Dagbladet."

Nej, det är inte roligt att betala skatt.

.

#41
2019-05-21 18:19

Om två år kommer vi tänka tillbaka till när bensinen bara kostade 17kr litern ...

#42
2019-05-21 18:21

Vinnarna är statskassan.

#43
2019-05-21 18:23

Klarsynt
Uppenbarligen mediaskadad. Med tanke på hur många miljarder regeringen och myndigheterna hanterar så är det mäkta imponerande att du hittar de exempel som inte gått som man har tänkt sig. Det här är inte unikt för sittande regering, de flesta regeringar har misslyckade exempel. Vidare blir myndigheterna tilldelade pengar och används inte pengarna korrekt får myndigheten kritik för det men det är knappast regeringens fel att inte pengarna används rätt.

#44
2019-05-21 18:34

Villevalle: Eftersom det är marginalkostnaderna för personbilar som vi diskuterar är det inte trafikmängden som styr utan snarare andelen dubbdäck. Och andelen dubb är lägre år 2017 än vad den var år 1999.

MVH AL

#45
2019-05-21 18:42

Vet vad du menar Shogun men den diskussionen kan vi ta på fb.

#46
2019-05-21 19:03

Shogun

Exakt, det är hur skattemedel fördelas som är problemet. Inte priset. Att så mycket som 50% av det bilister bidrar med går till annat är ju typ ett rån.

#47
2019-05-21 19:26

Vad bra ! Bensin och diesel från fossila källor är fortfarande alldeles för billig. Finns inga incitament att ta fram alternativa energislag när folk i gemen agerar utifrån plånboken. Sedan kan man konstatera lyxgnäll över skatter och att det är dyrt men gnälla är vi bra på allesamman. Dock kommer det bli bekymmersamt att leva som däggdjur på denna planet när effekterna av vårt lyxliv slår tillbaka. Ingen vidare pay off tyvärr.

#48
2019-05-21 19:31

Enklast är väl att hälla en liter bensin i motorsågen och låta den jobba.
Gör motsvarande jobb med en handsåg så tycker ganska många att 17 kr är billigt :-)

#49
2019-05-21 20:00

Apex.

Ja, det begriper ju vilken bondlurk (som mig)som helst med sunt bondförnuft att det är problemet. Det är bara höginkomsttagare som har problem med bränslepriserna, men det är alltid mest synd om dom....vilket vi ser här.

#50
2019-05-21 20:23

Köp snål bil, vill man åka riktigt billigt så går det bra med en diesel i Polo klass...då är man nere under 0,4 liter/milen. Har man råd med en SUV, borde man också ha råd att tanka den.

#51
2019-05-21 20:46

Styggavargen.

Jag har råd att tanka min kommande suv. Den drar mindre än den diesel kombi jag har nu. Den har lägre utsläpp och skatt än den kombi jag har nu. Och lägre milkostnad än de flesta andra suvar på marknaden just nu. Den har ett bekvämt insteg till bilen utan att man ramlar ned på backen när man sätter sig. Ytterligare frågor?

#52
2019-05-21 20:59

Shogun... är du trängd? Du reagerar som om du vore skyldig till något?

#54
2019-05-21 21:39

Hackenbush, tack för ditt svar. Det är en mycket bra bil som du har köpt, jag anser att det är den bästa bilen i den prisklassen om man behöver en rymlig bil.

#55
2019-05-21 21:39

Styggavargen.

Nej, inte alls. Jag bara svarar på ditt påstående att man borde ha råd att tanka sin suv, och det har jag. Den har även lägre utsläpp och förbrukning och lägre skatt än den dieselkombi jag har nu. En bilmodell du förespråkar före suvar, man undrar varför? Vad är fördelarna med en vanlig kombi, jag ser dom inte.

#57
2019-05-21 22:54

HT19. Jodå, det finns gott om dieselteknologi i Japan.

Toyota exempelvis investerar stora summor i tekniken och är en av världens större producenter av dieselmotorer.

MVH AL

#58
2019-05-21 23:47

Honda utvecklade ju nyligen en riktigt fin 1,6 l dieselmotor. Tror dock inte att den går att beställa nu i efterdyningarna av dieselgate.
Edit: Jo den går att få till Civic ser jag nu.

#59
2019-05-22 00:26

HT 19.

Eftersom du är så dåligt påläst så är det Toyota/Denso som varit med och utvecklat Volvos senaste och sista dieselgeneration,(enligt Volvo) man vet var man ska vända sig för att få saker och ting gjorda till högsta kvalitet och skapligt pris. Även om man nu inte lägger ned speciellt mycket pengar längre på detta bränsle/teknik, oavsett vad AL påstår. Likadant med växellådor Toyota/Aisin till Volvo och många andra. Kanske man vänder sig till Toyota när man ska ha bränsleceller på programmet när man lekt färdigt med radiobilarna. Så hur man än vänder sig, så är det ofta Toyota som är med och säljer tekniken/komponenter och tjänar pengarna bakom kulisserna, de är inte dumma affärsmän de där japanerna. Men detta vet förstås inte alla att de säljer mycket teknik från många av sina dotterbolag inom koncernen till andra märken.

#60
2019-05-22 02:01

Nej Shogun. Det är ju tur att du kan "upplysa" din omgivning om att en av bilvärldens största koncerner också har dotterbolag.

Det känner nog inte alla till;-)

Att Toyota sedan producerar dieselmotorer som aldrig förr är heller ingen hemlighet.;-)Det lär man göra så länge det finns en lönsamhet i det.

Här kan alla ni som är intresserade läsa mer.
https://www.hino-global.com/products/diesel_engines/

MVH AL

#61
2019-05-22 02:58

Ja, så länge man vill sälja otidsenliga dieselmotorer hos andra tillverkare så klart man tillverkar och säljer motorer och teknik till andra tillverkare som inte hsr kapacitet att utveckla själv. Och på marknader som vill ha dieselmotorer så säljer man det där, och i nyttofordon som lastbilar/bussar etc, där bla Hino är stora och konkurrent till Scania och Volvo lastvagnar, vad är konstigt med det? Det är en affärsverksamhet man sysslar med. Den nya tekniken behåller man själv först, för att sedan sälja till andra, precis som man gjorde med hybridtekniken och allt annat inget nytt under solen.

#62
2019-05-22 06:44

Varför drar Mazdas diesel så mycket?den är ju utvecklad av japanska superingenjörer?

#63
2019-05-22 07:40

En lösning är att minska sitt bilåkande, jag valde att ställa bilen och har börjat åka kollektivt till jobbet. Man slipper att bry sig om köer, för det är det enda man med säkerhet vet att man kommer hamna i, i alla fall i Sthlm. Även om jag inte bor utmed de stora tunnelbanelinjerna så har jag hittat min bekväma väg via kollektivtrafiken. Klart det är en omställning men nu efter ett tag så funkar det riktigt bra. Minskat bilkörning med ca 1000mil/år. Tidigare körde jag alltid bil till jobbet(förmånsbil) utan att överhuvudtaget fundera på kollektivtrafik. jag hade ju förmånsbil och det var ju samma sak som att jag skulle köra bil, vilket faktiskt är hål i huvudet. En stor bov i dramat är faktiskt förmånsbilsåkandet, de funderar inte på några alternativa sätt att ta sig fram, de har ju bilen.

#64
2019-05-22 08:01

Optimum
Så du menar att det finns fungerande kollektivtrafik i Stockholm. Vad jag hört så funkar den ju inte alls, tåg kan vara försenade med ett par minuter eller ibland ännu mer....
Och det är oftast flera hundra meter till närmsta plats att stiga på nått kollektivt färdmedel, som alla bara går ut och in från centrum.

#65
2019-05-22 08:06

Mellan Malmö och hässleholm fungerar kollektivtrafiken sporadiskt. Tågen är ofta inställda pga diverse fel och det är var och varannan vecka. Man vet aldrig om man kommer till jobbet eller inte. Då kör jag hellre själv.

#66
2019-05-22 08:14

Guran
Med bilen vet du att du ALLTID hamnar i kö, med kollektivtrafiken kan du IBLAND hamn i svårigheter. Det är för mig stora skillnader. Jag tycker inte att du gör fel när du kör bil, men jag tycker att många inte tänker efter, utan går som vanligt ut till sin bil(i värsta fall förmånsbil) och sätter sig och kör iväg till jobbet. Däremot tycker jag det är fel av dig att försöka skylla på dåligheter i kollektivtrafiken utan att själv faktiskt utövat den. Sitta på läktaren och tycka, det gör allt för många idag.

#67
2019-05-22 08:22

Där jag kör är aldrig köer. Jag har en ljuskontrollerad korsning på väg till jobbet och har jag otur är det kanske 2 bilar framför mig. Jag har faktiskt åkt kollektivt under en tid men tågen fallerade så ofta att det var ingen idé. Antingen ställdes tågen in eller så var de så sena att jag missade nästa tåg. Jag har ett tågbyte på väg till jobbet.

#68
2019-05-22 08:24

Ärligt talat så tror jag inte bilåkandet kommer minska för att bränslepriset stiger. Själv skulle jag utan problem ha råd med ett pris på 30 kr/litern utifrån min bils förbrukning och min körprofil. Men syftet är kanske inte att minska bilåkandet heller, utan att få in mer skattepengar.
Och visst finns det fungerande kollektivtrafik i Stockholm, så länge man åker mellan två hållplatser på samma tunnelbanelinje. Då går det betydligt snabbare än bilen, i alla fall i rusningstrafik.

#69
2019-05-22 08:28

Hacken, det Guran skriver om är i Sthlm och där har man knappast några ursäkter idag när man sitter och kör bil varje dag ToR till sitt arbete. Kollektivtrafiken är så väl utvecklad så att köra bil är mer en vana än ett måste. Sedan kan man ha arbetstider som är lite knepiga att lösa med att åka kollektivt, men det rör knappast dem som sitter i bilköer i Sthlm varje dag mellan kl.07.00-09.00 och 15.00-18.00. De är vaneåkare eller förmånsbilsåkare samt en stor mängd hantverkare(som naturligtvis skall kunna utöva sitt yrke genom bilen).

#70
2019-05-22 08:29

Har också provat att åka kollektivt till jobbet men eftersom det går att köra bil på en tredjedel av tiden och bilen tar mig till jobbet varje dag i all möjlig väderlek så kommer jag nog fortsätta att köra bil.

#71
2019-05-22 08:33

"Hacken, det Guran skriver om är i Sthlm och där har man knappast några ursäkter idag när man sitter och kör bil varje dag ToR till sitt arbete. "

Ursäkter? Måste man ha en ursäkt för att man väljer att transportera sig som man själv önskar? Det är inte direkt gratis att åka bil i Stockholm idag, så de som väljer att göra det har nog ganska goda skäl. Har du tänkt på att de kanske finns människor som inte gillar att åka kollektiv, som vill ha en lugn stund för sig själv i bilen och vill slippa stå i en halvtimme på tunnelbanan varje dag och lyssna på andras mobilsamtal?

#72
2019-05-22 08:47

Skoda..., du gör precis som du vill. Jag kan bara konstatera att i mitt ursprungliga inlägg skrev jag att det finns alternativ, man kan minska sitt bilåkande(nu när bränslepriset går upp) och så gav jag exempel på hur jag har gjort. Sedan spann det iväg i olika riktningar i div andra inlägg. Men återigen du väljer hur du vill göra. Jag väljer hur jag gör.

#73
2019-05-22 08:51

Jag jobbar i Stockholms kommun (Spånga) och numera tar det ungefär en timme för mig att köra bil till kontoret (50 km). Tidigare gick det på 40 minuter, men en kombination av nydragning av Tunnelbana och nergrävning av fjärrvärme gör det segare. Därför har jag tittat på kollektivtrafik. Det tar enligt resrobot en timme och 45 minuter om inget strular. Tyvärr stämmer inte det för sista 1,5 km promenadväg är avstängd pga bygge av Förbifart Stockholm. Åt andra hållet är beräkningen drygt två timmar.

Jag fortsätter köra förmånsbil.

#74
2019-05-22 09:03

Hos mig går det en buss på morgonen. En kl 12 och en kl16.
Det finns helt enkelt inga alternativ till bil.
Men de landsbygds fientliga sossarna skiter i det. Rösterna finns inte på landsbygden de finns i miljonområderna utanför storstäderna...

#75
2019-05-22 09:03

Hos mig går det en buss på morgonen. En kl 12 och en kl16.
Det finns helt enkelt inga alternativ till bil.
Men de landsbygds fientliga sossarna skiter i det. Rösterna finns inte på landsbygden de finns i miljonområderna utanför storstäderna...

#76
1
2019-05-22 09:25

"Det har aldrig varit dyrare att tanka bensin." Nä, men lönen har heller aldrig varit högre, för de allra flesta. Och kronan har aldrig varit svagare. Och medvetenheten om miljöproblemen orsakade av bilism har aldrig vari större. Sluta gnäll.

#77
2019-05-22 12:15

Det är ganska många som har en fruktansvärt elitistisk människosyn, man föraktar svaghet och de som har det svårt. En fullständigt avskyvärd värdegrund. Man ser ner på vanligt folk som kämpar med ekonomin pga. enormt höga bensinskatter, och ber dem att sluta gnälla. Själva höjer de sig ovanför allt som gudar genom att påstå att bensinen är billig och skatterna borde höjas. Någon talar om miljön, utan att se att det inte finns någon koppling mellan den och bränsleskatter.

#78
2019-05-22 12:30

Bensinen är inte billig men man köper väl inte en bil om man vet med sig att man inte har råd med bil? Har man råd med kostnaderna som man har som bilägare har man säkert råd att tanka bilen med.

#79
2019-05-22 13:05

Hacken: Vilken väg kör du mellan Malmö och Hässleholm där det aldrig är köer? Förbi Lund är ju katastrof vissa tider, eller du kanske jobbar så du kan undvika de tidpunkterna? Bor själv strax söder om Lund......

#80
2019-05-22 13:17

Svenne60, är det just bränsleskatterna som ger upphov till svårigheter för folk? Gnäll hellre på momsen, det är betydligt mer allmängiltigt att behöva mat och annat livsuppehållande än just bränsle. Så instämmer med många andra - har man råd att ha en bil har man råd att skatta för användandet. Och har man under en mil till jobbet/affären etc funkar det att cykla (jodå, för i princip alla i princip alltid - jag vägrar tro att 90 % av befolkningen har funktionshinder), helt skattefritt efter man betalat moms på inköpet.

#81
2019-05-22 13:22

Henrik, jag kör inte mellan Malmö och hässleholm men jag åker med pågatåget som kommer från Malmö om jag vill åka tåg. Jag kör med bil från en mindre ort utanför hässleholm till Bjärnum. Har ca 3,3 mil enkel resa till jobbet.

#82
2019-05-22 13:31

Hacken: Då förstår jag, lite oklart uttryckt i din text.......nej i och runt Hässleholm är inte mycket köer, bodde i Tyringe innan i 5 år...

#83
2019-05-22 13:46

För att kunna jämföra mer rättvist så räkna bort momsen. Så får du "ren" skatt kvar.

Hittade denna, dock gammal men intressant.
https://i2.wp.com/www.fuelseurope.eu/wp-content/uploads/2018/08/FUELSEUR...

Räknade ut om dom halverade skatten skulle jag tjäna 400:- i månaden.
Dessa pengar skulle staten dra in på annat sätt och då inte bara 400:- för mig utan närmare 600:- säkert.

#84
2019-05-22 13:59

Kricko, Nej det är inte endast bränsleskatterna som tynger låginkomsttagare, och visst borde momsen sänkas, den är ju redan lägre för mat, samma momssats kunde tillämpas på bensin, där man också betalar skatt på skatt dvs. moms på skatten. Håller med om att det går att cykla upp till en mil till jobbet, men ca 85% av alla persontransporter görs med personbil i Sverige. I annat fall stannar allt i landet. De flesta har ett absolut behov av bil, inte bara i glesbygd utan i storstädernas förorter. Att säga att har man råd att köpa bil så har man råd att skatta för användandet innehåller två fel, dels är det ju redan skyhöga skatter på bilismen som det är, och för det andra kan detta tänkande tillämpas på allt, ex. har du råd att ha bostad, mat, barn, kläder, fritidshus, resa, hemelektronik osv. osv. så har du råd att skatta för det. Summa summarum är det i så fall fritt fram att höja skatten på allt eftersom bara de som köper något har råd att skatta för det. Fullständigt galet resonemang när det tillämpas på livsnödvändigheter som mat, bostad, bil mm.

#85
2019-05-22 14:16

"Det är ganska många som har en fruktansvärt elitistisk människosyn, man föraktar svaghet och de som har det svårt. En fullständigt avskyvärd värdegrund. Man ser ner på vanligt folk som kämpar med ekonomin pga. enormt höga bensinskatter, och ber dem att sluta gnälla. Själva höjer de sig ovanför allt som gudar genom att påstå att bensinen är billig och skatterna borde höjas. Någon talar om miljön, utan att se att det inte finns någon koppling mellan den och bränsleskatter."

Även om jag personligen inte tycker att bensinpriset är ett problem, så håller jag med om detta. Elitismen syns mer och mer i dagens samhälle och miljörörelsen är bland de mest elitistiska. Man anser att man minsann vet vad som är bäst för miljön och folk som inte förstår detta och protesterar är mindre vetande.

#86
2019-05-22 14:18

Fast bil är ingen livsnödvändighet. Och bränsleskatterna är bara en liten del av kostnaden.

#87
2019-05-22 14:18

Om vi studerar de underlag som finns - exempelvis VTI samkost 2 - så framgår det där tydligt att huvuddelen av skatterna är fiskala. De har alltså inget annat syfte än att utgöra en skattebas. Och det är därför som skillnaden mellan de externa kostnaderna (som ursprungligen var de som skulle täckas via bränsleskatterna) idag är minst 50%.

Rapporten konstaterar vidare att koldioxidkomponenten drivs utifrån en normativ grund, framförallt mot bakgrunden att det inte går att skatta åtgärdseffekterna på ett relevant och ändamålsenligt sätt. Koldioxidskatten fyller alltså ingen annat än en rent politisk funktion, och bör egentligen plockas bort helt från bränslet (den är verkningslös).

Vid en sådan situation får vi ett bränslepris på c:a 10 kr/litern (trots den svaga kronan).

MVH AL

#88
2019-05-22 14:24

Kricko: Även om bilen inte är en livsnödvändighet så utgör transporterna en stor del av vårt välstånd. Genom att vi kan förflytta oss själva - samt varor och tjänster - får vi ett livskraftigt land. Våra gamla får vård, våra sjuka får mediciner (jodå, hjärtmedicin och insulinet till diabetessjuka tar slut på tre dagar den dagen Mp får igenom sin vanvettiga politik fullt ut), våra trygghet kan garanteras av polis och räddningstjänst och matvaror med mera kan distribueras ut i landet.

Kort och gott: Transporterna utgör en grundläggande del av ett fungerande samhälle och vårt välstånd. Därför är vanligtvis investeringar i ny infrastruktur en ofta tillämpad konjunkturstimulerande åtgärd som man ofta kan räkna hem även i ekonomiska ordalag.

Att strypa våra transporter gör oss således både fattigare som olyckligare. Och detta helt utan någon som helst påvisbar miljönytta

MVH AL

#89
1
2019-05-22 14:40

"Elitistisk" att förakta allt utom sig själv och naturen. Givetvis finns kopplingen kostnad/miljö om man kör mindre/minre eller väljer bil bättre/sämre för miljön och att detta styrs av skatter. Övervägande del av de som gnäller över bensinpriset har råd, och således är det enbart gnäll.

#90
2019-05-22 15:28

re 1:

Det finns ingen sådan koppling annat än i fantasin.

Och därför har de globala utsläppen från Fossil energi ökat med 30% sedan år 2000.

Och de kommer både kvarstå och till och med öka ytterligare fram tills år 2040.

Det gäller med eller utan elitism, miljöfundamentalism, populism eller vanvettiga politiska beslut (liknande dem om bränsleskatterna i Sverige).

Återkom om du har frågor!

MVH AL

#91
2019-05-22 15:32

Kricko; du skriver "Fast bil är ingen livsnödvändighet". Nej det är den inte i meningen mat och vatten. Men annars är den just det, hela vårt välstånd bygger på bilismen. Alternativet är 1800-talets fattigsverige, utan arbetstillfällen utom på den egna jordplätten, blandat med hungersnöd

#92
2019-05-22 16:17

Hur anser alla kloka tänkare här på forumet att politikerna & medborgarna ska komma tillrätta med de skenande utsläppen av bland annat CO2 ? Min åsikt är glasklar, om det kostar mycket svider det i plånboken, som de flesta har närmast hjärtat, och man ändrar beteendet. Annars blir det bara snack tyvärr.

#93
2019-05-22 16:24

Jojo, antar att man numera betraktar bilen som en livsnödvändighet precis som med iPhone XS, laptopen, segelbåten, fritidshuset, bubbelpoolen, cigaretterna och spriten...

#94
2019-05-22 16:48

A.L. som du säkerligen är mycket väl medveten om går det enkelt att visa att i princip alla skatter har negativa effekter, åtminstone i en marknadsekonomi. Alltså inget som på något sätt är utmärkande för bränsleskatter utan de påverkar alla hur samhällshjulen rullar. Trots det brukar man hitta ett konsensus kring att vi behöver skatter - bara det att de helst ska betalas av någon annan. Inte heller i det är bränsleskatterna något unikum. Att bränsleskatterna enbart är av ondo förutsätter rimligen att intäkterna inte används till något som helst nyttigt? Att politikens motiv för beskattning i det enskilda fall kan ifrågasättas stämmer absolut - men det är återigen inget unikt för denna skatt.

#95
2019-05-22 17:22

Det är synd om höginkomsttagarna, de har inte råd att åka till jobbet i tätorten, gnäll gnäll....."vad fan får jag för pengarna".....det är sannerligen synd om er. I glesbygd och norrland kan jag förstå problemet, men i storstäder med kollektivtrafik m.m Snälla gnäll inte.

Axa.

Ja, visst är det så, det måste vara ett helvete att vara höginkomstagare med alla prylar som är livsnödvändiga....;o)

#96
.
2019-05-22 17:42

Bensin är för billigt.

#97
2019-05-22 17:46

Kricko: Bränsleskatterna kan inte jämställas med traditionell beskattning av varor eller arbete. Det är helt olika kalkyler.

Bränsleskatterna syftar till att optimera transporterna genom att internalisera de externa kostnaderna. Givet detta går det att påvisa ökade effektivitet. Man brukar uttrycka det som att man anpassar bilismen efter sitt samhällsekonomiska optimum genom att den enskilda trafikanten faktiskt beaktar hela produktionskostnaden i sin egen interna kalkyl. När så är fallet blir både investeringar (i nya vägar och infrastrukturlösningar) lönsamma, och så även konkurrensen mellan transportslagen. Med skatterna återför man alltså prissignaler till trafikanterna så att de kan fatta det mest rationella beslutet (de tar ju nyttan från resan). Men detta förutsätter att skatterna inte ligger högre än de externa kostnaderna, såsom är fallet idag. När man lägger skatterna högre uppstår det ett slöseri som är precis lika omotiverat som när man lägger marginalkostnaden för bilresan för lågt (vanligtvis i storstäderna där trängseln därför är en realitet).

Hos skatter på arbete eller varor gäller inte de relationerna. De bygger på en annan kalkyl och en annan teoribildning.

MVH AL

MVH AL

#98
2019-05-22 17:54

J.L ; Utsläpp av CO2? Har du svaret på hur mycket den globala temperaturen sjunker med dagens eller med höjda bensinpriser jämfört med att vi i det glesbefolkade Sverige sänker bensinskatten med ett par tre kronor? Och i stället tvingar folk att betala ännu mer för bensinen för att komma till arbete och affär? Tror inte det är en miljondels grad. Enligt beräkning är det så att om hela världen satsar de pengar på de sänkta CO2 utsläpp som är planerade så sänker det den globala temperaturen med någon hundradels grad. Med dessa pengar kan vi i stället utrota fattigdomen för gott globalt. Med påföljd att det föds mycket färre människor i U-länderna. Dessutom är det så att alla prognoser har överskattat rejält temperaturhöjningen globalt så här långt, den globala temperaturen är helt inom den normala variabiliteten.

Axa; Du kan inte jämföra bilens betydelse med iPhone och annat krafs, helt tokigt

Shogun; Problemet med den extrema bensinskatten är inte ett problem bland höginkomsttagare i tätorten, eller bara för vanligt folk i glesbygd, utan också för normal o låginkomsttagare i städernas förorter

#99
2019-05-22 17:55

Och vilken prop citerar du då A.L.?

#100
2019-05-22 18:59

Svenne
Är man normal eller låginkomsttagare får man prioritera utgifterna. Jag är inte höginkomsttagare och får prioritera.

Det här är samma gnäll som när det är diskussion om att höja skatter på vin, sprit och öl samt tobak. Det kanske är samma folk som gnäller?

#101
2019-05-22 19:45

Problemet med bilismen är att över 90% av resorna sker i en bil som i genomsnitt närmar sig 2 ton. Att kör runt i en två ton bil för att frakta 60-120 kg människa, för oftast är det EN person i varje bil är väldigt ineffektivt. Tänk om det satt minst 4 personer i varje bil, antalet bilar skulle minska med 2/3 på våra vägar..vilken dröm det hade varit.

#102
2019-05-22 19:48

Jag kan förstå att invånare i landsbygden som har långt att ta sig till jobbet protesterar mot den bränsleskatten.
Mitt största problem är att bränsleskatten och koldioxidskatten inte öronmärks just för nya infrastrukturprojekt eller för stimulering av nya typer av drivmedel utan istället används till korkade ....grationsprojekt.

#103
2019-05-22 20:09

Diesel
Nu ska man inte glömma bort att folk som har illa till med kollektivtrafik och långt till jobbet kan göra reseavdrag i deklarationen.

#104
2019-05-22 21:15

Nu lämnas bilen hemma. Dem har fått som dem vill. Intressant att se hur dem räddar upp det när ingen tankar och skatten ändå måste in? Adjö säger jag. Bostadsmarknaden är likaså, flyttar fan in i skogen och lever som man gjorde förr på sitt eget vis.

#105
2019-05-22 21:38

Svenne: Sverige och EU har generellt höga bränsleskatter. Det du säger är att vi släpper ut så lite CO2 så att det spelar ingen roll. Tyvärr är det en typisk uppfattning för äldre generationer men är övertygad om att ungdomarna inte håller med dig och som dessutom kommer drabbas av konsekvenserna från den globala uppvärmningen. Norge som har ännu mindre befolkning gör ju de facto mycket mer med sina satsningar på tex elbilar, varför gör dom det när det ändå inte spelar någon roll ?

#106
2019-05-22 21:51

J.L: Ja Norge är ju verkligen ett föredöme. Hur mycket är deras oljefond värd nu?

Att sälja olja på förmiddagen för att sedan argumentera för ett fossilfritt samhälle på eftermiddagen utgör nog jordens största hyckleri.

MVH AL

#107
2019-05-22 21:56

Kricko: Det finns gott om utredningar både på departementsnivå som hos våra offentliga myndigheter som tar upp det här.

I grunden är det dock inte ett politiskt påfund. Tvärtom grundades metodiken redan på 1920-talet av ekonomen Arthur Pigou som i sin "The Economics of Welfare" tog upp hur externa kostnader tenderar att störa marknadens jämvikt på ett sätt som alla förlorar på. Det är därför som man idag i litteraturen även kallar bränsleskatterna för "Pigouvianska skatter", läs vad jag skriver inom området på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Pigouviansk_skatt

MVH AL

#108
1
2019-05-23 00:19

Fakta: Bensinen är inte dyrare nu än för 10 år sedan.

#109
2019-05-23 00:23

Nja, nu tänkte jag mer på att du beskrev syftet med skatterna - och antog då att du utgick från vad som uttalats av de som beslutat om dem? Har absolut inte läst alla skstteproppar men uttryck som att internalisera externa kostnader har du knappast fått därifrån - utan snarare från VTI som inte sysslar med beslutsfattande. Och du glömde kanske att redovisa vissa grundantaganden angående hur VTI räknat ut att personbilstrafiken är överbeskattad? Beräkningen har inte ett skit med faktiska kostnader att göra för de kan vi inte mäta. Självfallet finns det både fiskala och politiska element i beskattning, det vore liksom inte beskattning annars, men man måste ha hela syftet klart för sig innan man drar slutsatser om effekten av en skatt.

#110
2019-05-23 08:15

Detta med bensinpriset har alltid varit en het potatis och kommer att förbli det.
Bensinbolagen höjer priset och skatterna höjs kontinuerligt hur mycket vi än protesterar. Bilisterna är statens bästa kassako.

#111
2019-05-23 09:03

Kricko: De beslutat som fattats av Riksdagen år 1988, som säger att vägtrafiken skall betala sina samhällsekonomiska kostnader har resulterat i mängder av utredningar, betänkanden och studier, både i Sverige som på internationell nivå. Se exempelvis något av Miljöavgiftsutredningens många förslag, såsom SOU 1989:21,1989:83 eller 1991:37, "Räkna med miljön". Därefter har lagstiftning och direktiv setts över successivt, både i Sverige som på EU-nivå. Men utgångspunkten är att vägtrafiken externa kostnader skall internaliseras.https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forsl...

VTI ägnar sig sedan åt utredningar, inte beslutsfattande. Men det är inte VTI eller svenska politiker som har uppfunnet begreppet internalisering av de externa kostnaderna. Teorierna härstammar istället från 20-talet. Sedan har de förstås varit föremål för diskussion under lång tid tillbaka (se exempelvis Baumol och Oates från 1971, Clean Air Act i USA vid 1990 eller EU som 1992 försökte få medlemsländerna att införa en koldioxidskatt enligt samma metodik).

Vad det sedan gäller själva beräkningarna är det mig veterligen ingen som har påstått att det rör sig om "faktiska kostnader". Tvärtom - om du läser sidan jag skickade tidigare till dig så ligger svårigheterna i det här i att skatta kostnaderna på ett vettigt och ändamålsenligt sätt, framförallt på individ och trafiknivå. Det blir i princip ganska avancerade ekonometriska modeller med avsevärda felmarginaler, och detta särskilt i fallet koldioxid.

Det är också därför som jag anser att koldioxiden bör tas bort helt. Det går inte att visa på någon som helst nytta med den. Övriga externaliteter kan sedan internaliseras på ett bättre sätt än via bränslet, som i sig är på tok för trubbigt. Då sjunker bränslepriset till produktionskostnad+marginal plus moms; eller 5+,1,45x1,25= 8 kr/l (c;a)

MVH AL

#112
2019-05-23 09:21

Sänk skatten och betala 2000 för ett läkarbesök istället?

#113
2019-05-23 09:27

Nu skrev du fortfarande om syftet med skatten. Det du beskriver är ett av syftena, och knappast det viktigaste - vilket heller inte politiken påstått. 30 år gamla betänkanden har begränsad relevans i det sammanhanget - och som du säkert vet får man vara lite försiktig när man läser motivuttalande kring beskattning eftersom de tenderar att bli väldigt tekniska kring beskattningsprocessen (medskyldig till det) utan man får läsa prop till aktuell lagstiftning tillsammans med regeringsförklaring och andra mer övergripande styrdokument och även budgetprop.

Vet inte vad som är så avancerat med beräkningsmodellerna? Slutsatsen är att det vore billigare att köpa utsläppsrätter och döda dem, och ännu mer klimateffektivt att införa en global koldioxidskatt - men det är inte politiskt möjligt. Återigen ska vad man gör ses i ljuset av vad man vill åstadkomma och vad som är möjligt. Du är inte direkt transparant i dina slutsatser om helt slopad beskattning eftersom du, mot bakgrund av att det är svårt att mäta kostnaden för koldioxidutsläpp, väljer att sätta den till noll. På Eu nivå har man, med samma svårigheter att beräkna men med insikt i att det definitivt finns en kostnad, satt den till vad det nu var (1 kr/kg?). Du väljer också att bortse från övriga syften med skatten, bl.a. att generera intäkter och även att verka som styrmedel bort från fossila bränslen. Verkar vara rätt bekvämt att räkna som AL.

Nyttan av skatten ska bedömas utifrån de syften de som beslutat om den haft - det du uttrycker är något annat, du sätter dig i beslutsfattarens ställe och påstår om man hårdrar det att politiken fullt medvetet fattar beslut om beskattning som enbart är till för att skada samhället. Ställ upp i ett val om du vill förändra det, sånt här borde ju folk flest få veta? Eller var transparent med att det som uttrycks är ditt tyckande som grundas på en viss åsikt, vilken inte har något med beslutsfattarens syften att göra.

Kan inte hålla mig från att vara lite pettimetrig - felskrivningen "anser att koldioxiden bör tas bort helt" är faktiskt ganska skojjig, tackar för den.

#114
2019-05-23 10:07

Kricko: Det du tänker på rör det politiska spelet. Och det är mycket riktigt en del i det här eftersom det är politiker som fattar besluten (på normativ grund). Jag är dock ingen politiker, så politiken får de som ägnar sig åt det lägga sin kraft och tid på.

Förd politik har idag ingen stöd i den ekonomiska vetenskapen för det agerande som man genomför, vilket just får de konsekvenser som jag redogör för. Det medför istället ett precis lika stort slöseri som när man har ett pris under jämvikt och det är också detta jag (mfl) är starkt kritisk mot.

Det finns nyttor med punktskatter av detta slaget, och nyttan kan räknas dubbelt upp om utsläppen samtidigt sjunker. Det senare är dock inte fallet. Världens samlade energiproduktion består fortfarande av fossil energi (+30% sedan år 2000)- och väntas att bestå av fossil energi ända fram tills 2040. Att vi minskar i Sverige har ingen som helst påverkan - vare sig på klimatmodellerna eller på utsläppsnivåerna. Koldioxidkomponenten (som jag mycket riktigt inte orkar skriva ut)är verkningslös. Den medför inget annat än fördyrade transporter, och negativa sysselsättningseffekter i transportintensiva verksamheter. Dessutom ger den utslag i investeringskalkylerna (jfr bara höghastighetsjärnvägen).

Som jag skrev: Den ekonomiska teorin (inte den politiska) ger ett stöd för bränsleskatterna så länge de sätts på den nivå som motsvarar de externa kostnaderna. Så är emellertid inte fallet idag - idag ligger skatten 50% över marginalkostnaden. Och av detta blir vi alltså alla fattigare.

Koldioxidutsläpp är sedan mycket riktigt ett annat resonemang än de övriga - det är politik (inte ekonomisk vetenskap). Det är därför som de ligger som en separat del i bränslet. Idag ligger priset på 1,14 kr/kg.
https://www.trafikverket.se/contentassets/4b1c1005597d47bda386d81dd3444b...

Nu måste jag jobba, skall sätta mig i bilen och köra 50 mil här och nu faktiskt. Får se om jag hinner skriva några rader från hotellet ikväll;-)

MVH AL

#115
2019-05-23 10:16

idag sänktes soppan 15 öre så nu blir det tyst

#116
2019-05-23 11:54

Axa; Nej det är inte samma folk ”som gnäller” som de som diskuterar skatt på alkohol och tobak. Själv använder jag inget av detta.
J.L. Alltså vad tycker ungdomarna om konsekvenserna av CO2 utsläpp? Som t.ex. Greta Thunberg? Tror du att någon seriös bedömare grundar sina åsikter på vad ungdomarna tycker som inte kan något annat om klimatfrågan än vad div. politiska alarmister, kulturjournalister och kändisar kan? Är du fullt allvarlig? När t.ex. en av våra mest namnkunniga klimatforskare Lennart Bengtsson utestängs från massmedia. Att Norge satsar på elbilar beror på att det har gett poäng politiskt och att de har råd pga. oljemiljarderna. Det har inte vi.

#117
2019-05-23 11:54

Axa; Nej det är inte samma folk ”som gnäller” som de som diskuterar skatt på alkohol och tobak. Själv använder jag inget av detta.
J.L. Alltså vad tycker ungdomarna om konsekvenserna av CO2 utsläpp? Som t.ex. Greta Thunberg? Tror du att någon seriös bedömare grundar sina åsikter på vad ungdomarna tycker som inte kan något annat om klimatfrågan än vad div. politiska alarmister, kulturjournalister och kändisar kan? Är du fullt allvarlig? När t.ex. en av våra mest namnkunniga klimatforskare Lennart Bengtsson utestängs från massmedia. Att Norge satsar på elbilar beror på att det har gett poäng politiskt och att de har råd pga. oljemiljarderna. Det har inte vi.

#118
2019-05-23 12:23

Ladda ner Ingos app och registrera er så får ni 5L bensin/diesel gratis :)

#119
2019-05-23 12:31

A.L. - som vi tidigare konstaterat går det inte att på något vettigt sätt mäta de externa kostnaderna. Modellen bygger på en jämförelse med priset på utsläppsrätter - så i din modell skulle radikalt minskade mängder utsläppsrätter göra det ekonomiskteoretiskt försvarbart med bränsleskatter. Det kanske det redan är idag, siffrorna från IVL har några år på nacken och med tanke på hur mycket beräkningarna ändrades från 2012 till 2015 finns det anledning att anta att förutsättningarna har förändrats - vilket givetvis kan gå även i motsatt riktning. Men att bryta lös en skatt från sitt sammanhang och bara titta på en del av måluppfyllelsen, ja det kanske kan vara intressant ur ekonomiskteoretisk synvinkel men knappast annars - och det är då rakt inget jag intresserar mig för. Det är fortfarande så att det var du som påstod att det fanns ett bestämt syfte med bränsleskatten och eftersom det inte uppfylldes ska den bort. Jag tycker nog att man får ha ett betydligt bredare angreppssätt om man ska uttala sig om en skatt ska förändras.

"Som jag skrev"... det du skrev är att "bränsleskatten syftar till".

Nej, Sverige kan inte påverka de globala utsläppen. Men om du tycker vi lugnt kan köra på och i stället se till att kineserna ska begränsa sina utsläpp - hoppas du är villig att ta den förhandlingen.

#120
2019-05-23 12:38

Svenne60 lyckades faktiskt hitta ett guldkorn i sin argumentation tidigare - att bilar inte kan jämföras med iphones och annat jox. Fast inte på det sättet som avsågs, samhället skulle nog klara sig betydligt bättre utan bilar än utan jox (med reservation för att jag kanske tolkar joxet som informationsteknologi i en vidare mening än vad som avsetts).

#121
2019-05-23 15:24

Svenne
Nu är det ju inte så att Greta hittar på saker när hon håller tal eller föreläser. Hon hittar ju stöd i forskningen. Jag har ingen aning om vem Lennart är och jag är helt övertygad om att ungdomar inte bryr sig om honom.
Ungdomarna har all rätt att protestera och ha en önskan och strävan efter förändring. Det är trots allt dom som kommer leva i samhället i framtiden när vi äldre och Lennart dör.
Och ärligt talat så tror jag Greta gör världen bättre än vad Lennart gör.

#122
2019-05-23 16:21

Axa; Nej Greta är säkert en jättefin flicka som vågar visa vad hon står för, vi kan berömma henne för det. Och hon hittar inte på utan för fram de alarmistiska budskap som hon och hennes mamma operasångerska har läst om på kultursidorna. Hon har dessutom den unika förmågan som enda människa i världen att kunna se utsläpp av CO2, trots att det är en osynlig gas. Jag förstår att du inte känner till Sveriges mest meriterade klimatforskare Lennart Bengtsson eller andra meriterade forskare med tanke på att de inte kan komma fram i den press du läser eller SVT eftersom de kan klimatfrågan och därför inte heller är alarmister.

#123
2019-05-23 19:10

Svenne
Efter lite googling så inser jag att Lennart tillhör periferin i det ena lägret. Han får ett visst utrymme i media men det förefaller att många övriga forskare inte håller med honom.
Jag tycker det är bra det Greta gör, att miljö och klimat uppmärksammas och med budskapet att något måste göras. Om man tittar på forskningsfältet så pekar övervägande del åt samma håll, att man behöver vidta åtgärder för att det inte ska bli problem senare.

Rent logiskt är det ju mer rationellt att försöka vidta åtgärder än att inte göra något alls.

#124
2019-05-23 20:38

Kricko: I fallet koldioxidutsläpp är det mycket riktigt frågan om grova spekulationer och ytterst osäkra antaganden. Det skiljer koldioxidkomponenten från andra utsläpp eller externaliteter från vägtrafiken.

Modellen bygger i princip på att Sverige skall uppnå de utsläppsminskningar som är bestämda av Sveriges riksdag. Detta sker genom en höjning av prisnivån via de elasticitetsmått som är framtagna. Återkom om du vill ha lite beräkningsexempel på hur detta kan fastställas.

Ja det finns ett syfte med skatterna, och det är att internalisera de externa kostnaderna. När kostnaderna är internaliserade får vi jämvikt och en väl fungerande transportmarknad (med låg risk för dödsfall och allvarliga skador, bra luftkvalitet, ett vägslitage som står i proportion till underhållsinsatsen samt fullgod framkomlighet i högtrafik i tätort).

Hur pengarna sedan utnyttjas rent statsfinansiellt är en annan fråga av fördelningspolitisk karaktär som egentligen inte är så relevant för det ekonomiska resonemanget.

MVH AL

#125
2019-05-24 09:38

Axa, du blandar ihop miljö och klimat. Vi kan ha jättedålig miljö men bra klimat. Det finns minst ett tiotal värre hot mot oss än klimatet, varav många tyvärr glöms bort helt av miljörörelsen. Ett av dem är nya G5 mobilsystemet som kommer öka vår utsatthet för strålning ännu mera. Att den är skadlig för oss är grundligt bevisat. En annan sak är utsläpp av antibiotika och annan läkemedel till våra vattendrag. En tredje är stor användning av antibiotika inom djurhållning och resistenta bakterier. Jag just varit på begravning av en god vän som fick en sådan bakterie i samband med en enkel operation. Min religion är varken Greta eller klimatet.

#126
2019-05-24 10:49

Svenne
Nej, jag blandar inte ihop. Räknade bara upp att det är bra att ungdomar engagerar sig i miljö och klimatfrågor.

#127
2019-05-24 15:57

nu när soppapriset sänkts så är gaphalsarna utan tålamod tysta

#128
2019-05-24 20:38

Vi väntar fortfarande på att du ska vara tyst.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.