Bild
Nästa artikel
Audi A8 med dieselmotor släpper ut för mycket kväveoxider.
Audi A8 med dieselmotor släpper ut för mycket kväveoxider.

Audi återkallar A8

Nyheter

Efter att det upptäckts att dieselmotorerna med V8 släpper ut för mycket kväveoxider behöver biltillverkaren justera programvaran.

Återkallelsen omfattar 4.997 dieseldrivna A8 med 4,2-litersmotor, certifierade enligt Euro 6. 3.660 av dessa bilar finns i Tyskland och tillverkades mellan september 2013 och augusti 2017. Efter att programvaran uppdaterats ska bilarna bland annat prestera bättre i kallstarter, skriver Audi i ett pressmeddelande. Under första kvartalet 2018 blir uppdateringen tillgänglig för bilägarna, efter att Audi vintertestat den och säkerställt att bilarnas prestanda inte påverkas negativt av den.

Audi har tidigare i år beordrats av det tyska Transportministeriet att återkalla dieseldrivna A8 tillverkade mellan 2010-2013 och nu berörs alltså även nyare bilar. Det är ännu oklart om några av bilarna som omfattas av återkallelsen finns i Sverige.  
 
Diskutera: Vad tycker du om återkallelsen?
 
Taggar: Nyheter, Audi A8

Kommentarer

#1
2017-11-02 15:33

Helt oväntat...

#2
2017-11-02 15:49

Under press tvingas nu Audi kalla in nya A8 för "mjukvaruuppdatering"..Dessa bilar är inklassade enligt Eu6 förordning. Är det någon, förutom A.L som tror att det går? Vad är problemet? De släpper ut alldeles för höga halter svaveldioxid halter kväveoxid. Volvos olika nya dieselpersonbilar enligt Eu6 norm släppte ut ca 15 gånger högre halter kväveoxider än de godkänts för enligt ny engelsk undersökning. Med andra ord olagliga halter. När kommer svenska myndigheter ifatt?

#3
2017-11-02 15:50

Leo. Du behöver lära dig tekniken så förstår du bättre vad det handlar om.

MVH AL

#6
2017-11-02 16:00

Leo. Du behöver fortfarande lära dig tekniken.

MVH AL

#8
2017-11-02 16:32

"Våra mätningar av 45 moderna dieselbilar klassade enligt Euro 6 visar alltså att kväveoxidutsläppen i verkligheten ligger skyhögt över de officiella siffrorna. En Volvo XC90 D5 släpper exempelvis ut 15 gånger mer NOx i verklig körning än det officiella värdet. Det vill inte Volvo kommentera."
Med våra vintertemperaturer och körmönster i storstäder(kortare sträckor, ofta köer) blir resultatet ännu mera katastrofalt ur miljöperspektiv!

#9
2017-11-02 16:56

Leo. Ja det är ju verkligen en revolutionerande upptäckt att det finns omständigheter som inte stämmer överens med certifierade värden. Jag kan upplysa Leo om att det finns fler komponenter som lider av samma sak (partiklar, kolväten etc) och det oavsett bränsleslag.

Men det betyder inte att vi skall överge den lösning som har högst systemverkningsgrad av alla för den sakens skull, och som dessutom kan köras helt fossilfritt.

MVH AL

#11
2017-11-02 18:20

Det är nog ganska klart för de flesta nu A.L att det inte är du "som skall upplysa.." mig, utan jag och de flesta experterna som skall upplysa dig!
Uppdatera till nulägets Kunskapsläge och byt stift!

Felix Mogge ger personbilsdieseln max 10 år till, därefter är det el, i hybridform, vid sidan av traditionella och allt snålare bensinmotorer samt nya viktbesparande material som gäller innan elektrifieringen fasas in för att bli dominerande 15 år.

#12
2017-11-02 18:20

Det är nog ganska klart för de flesta nu A.L att det inte är du "som skall upplysa.." mig, utan jag och de flesta experterna som skall upplysa dig!
Uppdatera till nulägets Kunskapsläge och byt stift!

Felix Mogge ger personbilsdieseln max 10 år till, därefter är det el, i hybridform, vid sidan av traditionella och allt snålare bensinmotorer samt nya viktbesparande material som gäller innan elektrifieringen fasas in för att bli dominerande 15 år.

#13
2017-11-02 18:20

Löjligt leo1. Hur många A8,or kör det i din stad?

#14
2017-11-02 18:29

Inte många 3D men en stor mängd tunga Volvo bilar med alldeles för höga kväveoxid utsläpp. Långt över de specifikationer de redovisat till myndigheter och kunder. 15 gånger under gynnsamma förutsättningar..

#15
2017-11-02 18:31

Ditt eget levende då leo1? Hur lever du upp till förväntningarna?

#16
2017-11-02 19:04

Audi A8 har som "instegspris" ca 843000 och är därmed inaktuell. Resten är för privat!
Svag för lätta trepipiga bensinare på under 1000 kubik och under 0,5 liter per mil. Behöver tankas väldigt sällan och med turbo räcker den väl!

#17
2017-11-02 19:35

Jo Leo. Du behöver lära dig hur tekniken fungerar och varför det du tycker är världens undergång (kväveoxider) egentligen inte är ett ohanterligt problem.

Därutöver handlar dina "förbud" inte om dieseln enskilt utan om förbrännigsmotorer.

Och bensinmotorer släpper fortfarande ut sex gånger högre halter av kolväten och 15-100 gånger högre koncentratoner av ultrafina partiklar. Som grädde på moset dessutom bensen som är ett högcancerogent ämne.

Så Leo behöver lära sig mer om både förbränningslära som olika tekniska lösningar. Ett litet inslag av epidemiologi är uppenbarligen lämpligt likaså.

MVH AL

#18
2017-11-02 19:39

Här kan man också lära sig mer om kväveoxiderna samt hur problemet kan åtgärdas. Anders Cronhjort vid KTH citeras nedan. Han har uppenbarligen koll på tekniken (tvärtemot vissa andra)

http://fof.se/tidning/2015/10/artikel/ska-vi-rakna-ut-dieselmotorn

MVH AL

#19
2017-11-02 19:48

Och här kan Leo läsa om det ämne som han vill öka förekomsten av i gaturummet (med argumentet att dieseln skall ersättas av bensinmotorer) Dessutom med hälsan som argument;-)

http://www.sjukdom.online/Cancer/Andra-cancer/De-cancerframkallande-effe...

Den som sedan vill ta del av mer djuplodande litteratur inom området bensen och kolväten kan skriva det så lägger jag ut sådana länkar.

MVH AL

#20
2017-11-02 19:50

Får igen(!!!) hålla med AL. Leo, läs och utbilda dej.

#21
2017-11-02 20:05

Herranjumala! Tar det aldrig slut? Nu får VAG skärpa sig!

#23
2017-11-02 20:32

Kundvård på högsta premiumnivå, se och lär andra märken... :-)

#24
2017-11-02 21:24

Varje år insjuknar över 700 personer i leukemi i Sverige. Ungefär hälften av dessa, varav ett hundratal är barn, får diagnosen akut leukemi. Dödligheten i denna hemska cancerform är över femtio procent.

Det finns ett uttalat samband mellan uppkomst av leukemi och bensen - som förekommer i bensin. Det är så cancerogent att Världshälsoorganisationen (WHO) utfärdat varningar. Toxiska effekter uppstår i princip redan vid mycket små koncentrationer.

Det är alltså detta ämne som Leo tycker att vi skall öka förekomsten av I storstäderna. Det skall enligt Leo ske genom minskad användning av diesel till förmån för bensinmotorer. Dieseln skall förbjudas varvid samma transportarbete istället kommer ske med trecylindriga bensinmotorer (enligt Leo). Bensen kommer då som ett brev på posten.

Hur man kan argumentera för något så fasansfullt övergår i alla fall mitt förstånd. Det enda jag kan se är att Leo helt enkelt inte känner till vilka konsekvenser bensen ger på folks hälsa och att han därför, antingen medvetet eller omedvetet, låtit sig duperas av karriärstinna och skrupelfria krafter - som antingen fel citeras i media eller helt enkelt verkar på uppdrag av någon lobbyist. Därav all tendentiös propaganda.

MVH AL

#25
2017-11-02 22:12

Nu håller du på att spräcka livstycke till A.L.
Det vi verkligen vet om leukemi idag, på vetenskaplig grund, är att det blev en markant ökning av sjukdomen i Japan efter Hiroshima bomben. Du hittar på som vanligt A.L..

#27
2017-11-02 22:17

Du hade lite otur här A.L!

#28
2017-11-02 22:18

Leo. Du har googlat för dåligt. Det man vet är att det råder ett samband mellan leukemi och joniserande strålning, så långt är det rätt. Men det Leo missar är att det finns flera olika sorters leukemi. Det jag återmer och som läkarvetenskapen diskuterar är kronisk lymfatisk leukemi.

Så ta reda på fakta innan du skriser i fortsättningen.

MVH AL

#29
2017-11-02 22:21

"Orsakerna till leukemi är okända. Bland yttre faktorer misstänks joniserande strålning vara viktig både för akut leukemi och kronisk myeloisk leukemi. Det bygger på att överlevande efter atombombsexplosionerna i Hiroshima och Nagasaki i slutskedet av andra världskriget oftare än andra fick dessa leukemiformer. Däremot är kronisk lymfatisk leukemi inte vanligare bland atombombsoffren. Därför tros denna leukemiform inte ha något samband med strålning. Däremot tros miljögifter och andra kemikalier kunna bidra till kronisk lymfatisk leukemi, eftersom jordbrukare och gummiarbetare löper ökad risk för denna sjukdom. Akut leukemi har även kunnat kopplas till långvarig exposition för lösningsmedlet bensen."

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/leukemi

#30
2017-11-02 22:21

Du hamnade plötsligt och oväntat på mitt dagliga yrkesområde..

#31
2017-11-02 22:22

Sedan trettio år.

#32
2017-11-02 22:32

Att Leo inte känner till att bensen är cancerframkallande får nog betraktas som högst märkligt. Å andra sidan gör det mig lugn, då det uppenbarligen förklarar vederbörandes desinformationskampanjer här i trådarna.

Läs på och återkom.

MVH AL

#33
2017-11-02 22:27

"Du hamnade plötsligt och oväntat på mitt dagliga yrkesområde"

Ja eller hur!

;-)

MVH AL

#34
2017-11-02 22:46

Ett litet råd A.L. Tagga ner..
Det är flera studier igång som snart publiceras om svaveldioxidernas och Nox skadeverkningar på barn. Volvo v90 avger ca 15 gånger mer av dessa enligt nya mätningar. Volvo vägrar kommentera dessa nya seriöst utförda mätningar o säljer nu för fullt till aktieägarnas glädje. Därav mitt engagemang och upprördhet.. vare sig mer eller mindre.

#35
2017-11-02 22:54

Vi har en ny Hiroshima skandal på gång.
Men med andra för tecken.
I Fukushima katastrofen hade vi tusentals ingenjörer igång som räknade o räknade men inte en enda geolog. Som lätt hade kunnat visat att där detta gigantiska kärnkraftverk byggdes var en av de sämsta ställena på jorden pga plattformen nära i öster på havsbotten som det bara var en tidsfråga när jordbävningen skulle komma med efterföljande tsunami
Resten är historia.

#36
2017-11-02 22:56

Plattgränsen skall det vara enligt känd plattektonik.

#37
2017-11-02 23:06

Eller en ny Fukushima katastrof på gång..
Persondieselbilarnas Nox utsläpp är skadliga på riktigt, särskilt för barn. Det vet vi nu, därför alla dessa nya utstyrningar från storstadsområdena världen runt.

#38
2017-11-03 00:04

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Tectonic_plate_boundaries.jpg
Tänk om de tusentals ingenjörer som räknade på världens största kärnkraftverk läst detta om plattektonik enligt senaste Kunskapsläge innan de förlade Fukushima till Japans östkust!

#39
2017-11-03 00:05

Eller haft enda geolog i gruppen..

#40
2017-11-03 00:11

Det du A.L .. någon reflektion?
Just nu har vi svårt sjuka barn inom vården som vi misstänker är skadade av Nox. Rapporter kommer..

#43
2017-11-03 05:25

Kunskapsläge idag med sambandet mellan dieselavgaser o ohälsa Nox o cancer..

#44
2017-11-03 07:34

Fake news

#46
2017-11-03 17:58

Visst går det att få dieselbilar renare – men det kostar. Urea eller liknande är en ökad utgift och komplikation, dubbla katalysatorer och partikelfilter är inte gratis. Åtgärderna minskar i viss mån även verkningsgraden.
En modern bensinare har bättre verkningsgrad än tidigare, men snackar vi direktinsprutning (och det har ju långtifrån alla) så får även dessa problem med nanopartiklar.

Elmotorer är så fantastiskt mycket bättre och inte minst enklare på alla sätt. Där är det endast batterierna som ger problem, men utvecklingen sker nu med stormsteg på olika fronter.
Att tygla en förbränningsmotor är en oerhört komplicerad procedur. Det har varit en lång utveckling till den nivå vi har idag. Många tänker nog inte på vad som krävts i materialutveckling, förbränningsrummens precisa utformning, ventilstyrningar, insprutningsmetoder, tändningsstyrning med olika avkännare, kylning och smörjning, avgasrening medelst katalysatorer och filter, växellådors kompexitet …
En elmotor behöver endast en bråkdel av styrning.

#49
2017-11-05 20:13

Leo. Ingen av de sambanden du åberopar är intressanta i diskussionen om diesel eftersom de bygger på koncentrationer och exponeringstid som inte existerar ute i verkligheten. Dessutom innehåller många av sen angivna måtten rent felaktiga slutsatser som inte går att härleda via mätningarna.

Det är därför ganska ointressant att lyfta in i debatten om dieseln vara eller icke vara. Pseudoundersökningar har vi nog av ändå:-)

MVH AL

#50
2017-11-06 11:25

Audi får väl anlita Kakan igen,hen är kanske ett passande ansikte för Audi.

#51
2017-11-06 11:27

Kakan gör bäst uttalanden när hon har munnen full av kakor.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.