Bild
Nästa artikel

224 746 svenska fordon i Volkswagenskandalen

Nyheter

Enligt ett pressmeddelande är 224 746 fordon i Sverige berörda av Volkswagens manipulerade mjukvara.

Enligt Volkswagens utredning är 224 746 fordon i trafik i Sverige med den manipulerade mjukvaran. Nu ska de berörda ägarna informeras och sedan återkallas fordonen för att kunna åtgärdas på Volkswagens verkstäder. Senast i oktober ska de tekniska lösningarna presenteras.

Antalet berörda fordon i Sverige:
Volkswagen personbilar: 104 227
Volkswagen transportbilar: 32 560
Audi: 57 367
Skoda: 28 430
Seat: 2 162

Kommentarer

#1
2015-09-30 09:50

Gäller detta uteslutande 2,0-motorn eller också 1,6-motorn ?

#2
2015-09-30 10:06

Det gäller alla EU5-klassade motorer av typen EA 189, det vill säga både 1,6- och 2,0-motorerna.

#3
2015-09-30 10:35

Man undrar ju om det även gäller Octavia av 3:e generationen??

#4
2015-09-30 10:47

@Peugeote-Pär
Bara att kolla spec på motor och googla lite. :-)
EU5 klassade EA 189 motorer finns även 1,2 TDI (3 cylindrar), finns säkert en och annan Fabia med den motorn.
1,2 verkar dock inte nämnas i några av recall texterna varken i Sverige eller utomlands.

#5
2015-09-30 11:26

Jag undrar lite om uppdatering som ska ske på alla berörda bilar är frivillig eller inte.

På sätt å vis konstig om den är frivillig då det ju i praktiken kan vara ett miljöbrott samtidigt som jag kan förstå dom bilägare som är misstänksamma mot uppdateringen och vad den kan orsaka för nya problem eller nackdelar.

#6
2015-09-30 11:32

Hur skall man räkna numera när man jämför VW bilars utsläpp med andra seriösa biltillverkares bilar, skall man addera utsläpp som redan visat sig 25 ggr högre än bensinhybriden med 40 gånger högre utsläpp som det visat sig att många VAG bilar har, eller räcker det med bara 20-40 gånger högre utsläpp än den vanliga seriösa biltillverkarens dieselbil som ändå tillåts ha 30 % högre utsläpp av kväveoxider än bensinbilen enligt det nya strängare EU6 reglementet?
http://www.familjeliv.se/kampanj/1.1670490

#7
2015-09-30 11:58

Det borde väl vara lätt för myndigheterna att få listor vilka bilar som berörs och sedan få intyg från VW att mjukvaran uppdaterats. Sedan får man ställa en fråga Åsa Romson om icke uppdaterade bilar ska få körförbud eller inte. Sedan kanske ägarna bör byta sina kcr dieselboxar inför besiktningarna, som EU för säkerhets skull vill glesa ut. Skulle vara intressant med bedömning av bilarna före och efter uppdateringarna vad gäller körbarhet. Borde ju helst göras av egna ägarna vetenskapligt och dubbelblint, eftersom de negativa förväntningarna är mycket stora. Deltagarna bör vid en studie låta undersökaren ta emot kallelserna. I hälften av fallen är det en skarp kallelse och i hälften av fallen går bilen till placebouppdatering, som efter utvärderingen åtföljs av den skarpa uppdateringen. Jag läste att Euro6klassade VW inte berörs. Euro5kraven som gäller i det här fallet godkänner ju mycket större NOxutsläpp än Euro6 så det kanske inte bir så dramatiska effekter.

#8
2015-09-30 12:16

Mängden Kväveoxidavgaser är omvänt proportionell mot förbrukningen så för att få ner NOx så kommer man antagligen att behöva justera mjukvaran så att förbrukningen går upp något. (Redan skillnad mellan Eurocykeln och verklig förbrukning.) Frågan är då vilken kompensation ägarna ska få för den ofrivilligt ökade dieselförbrukningen.

#9
2015-09-30 13:12

Detta handlar som sagt om Volkswagens Euro 5-dieslar, Euro 5 har betydligt mildare krav på NOx än Euro 6, det gör att den lösning - fusk - som Volkswagen haft för Euro 5 inte på långa vägar räcker till för Euro 6. Eftersom bilarna är typgodkända med fusket så borde EU dra tillbaka typgodkännande för alla modeller och därmed göra en uppdatering av mjukvara som obligatorisk för att bilarna ska fortsätta få rulla i trafik. Som vi vet så använder Volkswagen för dessa motorer en enklare lösning där en fetare bränsleblandning ger lägre NOx utsläpp, och där en magrare bränslebladning ger högre NOx utsläpp. NOx bildas vid höga temperaturer, så en fetare bränsleblandning kyler motorn och sänker temperaturen. Detta innebär i sin tur att bilen drar mer bränsle.

Ett stort frågetecken gäller för effektboxar och annan trimning som bilköparna eventuellt har installerat. När motorn justeras med den tvingande uppdateringen så kommer dessa satser troligen behöva kopplas ur, kanske det även kommer att behövas en omprogrammering av trimningssatserna - det vet jag inte. Det blir då en extra kostnad för kunden som VW sannolikt inte kommer att stå för då VW bara ansvarar för originalutrustningen.

Sedan så tycker jag att det är extremt tråkigt och dåligt att dieselhatarna vill göra VW:s fulspel som ett skäl svartmåla dieselbränslet och hylla bensin och bensinhybrider till skyarna. Diesel och bensin har olika utsläpp. Att diesel behöver särskild teknik för NOx utsläpp innebär inte att bensinbilen är renare, den är smutsigare på andra vis genom andra utsläpp. Jag har flera gånger gång på gång i detta forum, i många inlägg, lyft fram de utsläppsproblem som bensinbilar har - och de utsläppsproblem gäller även bensin-hybrider. Vi vet ju dessutom att bensin-hybrider har störst skillnad mellan körcykeln och verkliga förhållanden, det är alltså inte dieseln som har störst skillnad utan det är bensinhybrider. Anledningen är att de går på el större delen i EU:s körcykel medan de går på bensin i verkligheten, och när de körs på bensin så blir det helt annan förbrukning och helt andra utsläpp. Bensinbilars cancerogena utsläpp handlar bland annat om ökade risker för struprörscancer, dessutom ökar det halterna av marknära ozon vilket förstör växternas pollinering. Detta är ett stort miljöproblem som bensinbilar delar med etanol.
Dessutom har bensinbilar mer problem med partikelutsläpp än dieselbilar med partikelfilter - gäller särskilt i kallt väder, och egentligen borde bensinbilar utrustas med partikelfilter men eftersom körcykeln har milda sommartemperaturer och inte testar i kalla temperaturer så mörkas bensinbilarnas höga utsläpp.

#10
2015-09-30 17:21

Euro 6 med addblue finns t.o.m på volvo lastvagnar sedan 2012, tunga lastbilar fr.o.m. den 1 januari 2014. Euro 6 är obligatoriskt, hur kan det vara sämre på PB...

#11
2015-09-30 17:32

Det är väl inte konstigare än att biltillverkarna (och lastbilstillverkarna) bara gör det som krävs av dom. Varför ha Euro6 godkända motorer om det inte krävs. En svensson utan bilintresse struntar i Euro5 eller Euro 6, dom tittar på prislapp och hur många ml bränsle som den drar på pappret.

#12
2015-09-30 17:49

Raphael: Våra höga halter av Ozon kommer inte från våra bilar utan från utlandets luftföroreningar kan man läsa här.
http://www.ivl.se/tjanster/datavardskap/ozonjour.4.488d9cec137bbdebf9480...
Vi har lägre halter av Ozon i tätorter än på landet vilket vi kanske skall tacka diselbilar för som släpper ut högre halter av kväveoxider som reduserar halterna av marknära Ozon i luften.
Här kan man jämföra dieselbilens, bensinbilens och hybridbilens olika utsläppsvärden, även vid motorvägskörning.
http://priuschat.com/threads/emission-comparison-prius-hs250h-insight-ci...
Här är de senaste Euro6 gränsvärdena som jämförelse där man ser att även Jetta dieseln klarar kraven om man inte fuskade utan bilarna följt uppgivna siffror.
http://priuschat.com/attachments/euro-emissions-png.56019/

#13
2015-10-01 08:31

Räkna antagligen med en ökad bränsleförbrukningen på max 20% för att få ner NOx till rätt nivå efter mjukvaruuppdateringen. Som sagt, här gäller det för VW att kompensera ägare även för de ökade driftskostnaden som detta kan komma att innebära.

#14
2015-10-01 10:31

Enligt vad jag läst mig till så kommer denna uppdatering leda till högre förbrukning och sämre prestanda. Det är de allra flesta pålitliga källor eniga om, och det är ju helt logiskt om man tänker efter själv också.

Det intressanta är nu hur mycket detta påverkar motorerna? Är det en försumbar försämring med säg några enstaka procents lägre effekt och vrid och en ökad diesel-åtgång med kanske tre -fyra centiliter/mil så tror jag nog att de flesta berörda bilägare inte blir alltför uppröra utan att de ändå accepterar situationen om än med olika grader av irritation.

Men om det inte stannar där? Vad händer om bilarna blir drastiskt slöare och/eller drar betydligt mer?

Ägarna har ju köpt en bil med en viss specifikation och innebär detta nu att de får en klart sämre bil än de betalat för så kommer detta att bli en oerhört lång, och ännu mer kostsam utdragen mardröm för jättekoncernen.

Denna jättekoncern som i sin jakt på världsdominans inte skyr några medel för att komma dit. Det blir väldans intressant att följa detta men synd om bilägare och VAG-anställda som får betala priset för en sjuk företagskultur. Att högsta ledningen godkänner ett sånt här bedrägeri är i särklass den största skandalen inom denna industri i modern tid.

#15
2015-10-01 11:47

NOx förbränns inne i cylindern. Mindre NOx ut, dvs bättre förbränning, kräver högre temperatur och mer bränsle, därav den högre förbrukningen. Troligen kommer den ökade förbrukningen att hamna 10%-20%, dock inte mer än 20%. Hade den legat på några få % mer så hade man nog inte behövt "fuskat" med mjukvaran för att få ner förbrukningen och samtidigt dölja NOx. Snarare borde effekten (hästkrafterna) gå upp också eftersom du höjer effektiviteten i motorn när du höjer förbränningsgraden.

#16
2015-10-01 13:01

Går effekten upp?

Isof så kan nog många ägare bli mer förlåtande. Nu har jag har inte sett några såna indikationer från andra håll men vi får väl vänta och se. Men ponera en 15-20 % procentig ökad förbrukning; Om jag ägde en sån hade jag blivit lite sur, milt sagt...

Och hur många av de drabbade kommer i fortsättningen vara VAG-kunder? Nog för att fanboysen inte kommer att svika men hur de stora massorna reagerar på detta får väl visa sig.

#17
2015-10-02 10:44

Ja VW bilverkstäder kommer att få mycket att göra framöver, hur ser det då ut för kunder som vill lämna in sin bil för de traditionella felen på sina bilar när det blir trångt på verkstaden?
http://teknikensvarld.se/har-ar-alla-vw-modeller-som-innehaller-fusket-h...

#18
2015-10-06 05:58

Låga NOx-utsläpp kräver en låg förbränningstemperatur, medans lågt utsläpp av CO2, sot och partiklar kräver en högre temperatur, ingen lätt ekvation att få ihop. Dessutom innebär en lägre förbränningstemp högre förbrukning och lägre effekt.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.