Nästa artikel
14 000 laddplatser i Sverige år 2020
Nyheter

14 000 laddplatser i Sverige år 2020

Publicerad 25 januari 2013 (uppdaterad 28 januari 2013)
EU vill skynda på byggandet av tankstationer för rena drivmedel i medlemsländerna. Men de ser inte helheten, anser Gröna bilister.

EU-kommissionen hävdar att tidigare incitament varit otillräckliga och presenterar därför flera åtgärder för att säkerställa att det ska finnas tillräckligt med tankstationer för alternativa drivmedel i alla delar av Europa.

Enligt EU bromsar tre hinder upp utvecklingen när det gäller rena drivmedel – höga priser på fordonen som kan köras på dessa bränslen, negativ inställning hos konsumenterna samt bristen på tankstationer. Genom att införa ett minimimål för medlemstaterna vad gäller antalet tankstationer för drivmedel som el, vätgas och naturgas hoppas EU att fordonspriserna också ska gå ner och att fler ska bli intresserade av att köpa bilarna.

Viktigt är också att det finns en gemensam EU-standard på utrustningen som ska byggas så att inget skiljer mellan länderna, då det bidrar till osäkerhet som förhindrar spridningen av drivmedlen.

När det gäller elektricitet vill EU införa ett krav på minsta antal laddplatser som måste finnas i ett land år 2020. För Sveriges del innebär det 14 000 laddplatser. I Tyskland, som är det ledande landet när det gäller elen som drivmedel, vill man se 150 000 laddplatser 2020. Ett standardiserat så kallat typ 2-uttag måste också gälla i hela Europa.

För vätgas måste det finnas gemensamma standarder för vissa komponenter, så som slangar.

Fler stationer måste byggas för flytande naturgas, som används i lastbilar. I dag finns bara 38 stationer i hela EU och förslaget innebär att det år 2020 ska finnas stationer var 400:e kilometer längs de större vägarna.

Vad gäller komprimerad naturgas som används i bilar vill EU satsa stort. Antalet bilar som körs på bränslet ska öka tiofalt till 2020 och stationer med gemensamma standarder ska finnas var 150:e kilometer.

Enligt EU kan medlemsstaterna genomföra förändringarna utan att nödvändigtvis använda offentliga medel, om man ändrar lagstiftningen för att främja den privata sektorns investeringar.

Organisationen Gröna Bilister ser positivt på att EU tar initiativ och stöttar flera olika miljövänliga bränslen, men anser att det är en miss att samtidigt inte öka kraven på de fossila bränslena. 94 procent av Europeiska transporter är i dag fossila.

- EU tar ett litet steg framåt, men saknar helheten. De gynnar vad de kallar biodrivmedel, men inkluderar fossil naturgas, de talar ofta om att minska transporternas klimatpåverkan, men straffar biodrivmedlen med ensidiga krav. Vi väntar otåligt på att få se hela pusslet – och det ska vara ett enda pussel, säger Jacob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister.

Diskutera: Vad tycker du om EU:s förslag?

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#v • 2013-01-28 18:36
S-E S

Tack Hacken, så var det nog- - - ?

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.