Bild
Nästa artikel
Bilfrågan: Skadestånd för häck?

Bilfrågan: Skadestånd för häck?

Bilfrågan

"Kan jag bli skadeståndsskyldig om en olycka sker i min korsning om min häck är högre än 80 cm?" Vi Bilägare svarar.

Vi Bilägare svarar varje vardag på en läsarfråga om bilar eller trafik.

FRÅGA:
Många kommuner har lokal bestämmelse om sikten (tio meter ”fri sikt” och då max 80 cm höjd av till exempel häck) i villaområdenas gatukorsningar

Kan jag bli skadeståndsskyldig om en olycka sker i ”min” korsning om min häck är högre än 80 cm?

På vintern läger kommunen upp snöhögar som är betydligt högre än 80 cm med betydligt mindre ”fri sikt” än tio meter. Vad gäller då?

Bo Hallberg

SVAR:
När en kommun uppmanar tomtägare att hålla efter skymmande växtlighet vid vägkorsningar gör man det med stöd av 3 kap. 17 § Plan- och bygglagen.

Där sägs att ”tomter ska, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olyckor begränsas.”

Måtten 80 cm höjd av häck inom tio meter från vägkorsning är en praxis som tillämpas av kommunerna. Försumliga tomtägare kan föreläggas att röja skymmande växtlighet men knappast ställas till svars för inträffade trafikolyckor på platsen.

Bo Göingberg, Transportstyrelsen

Diskutera: Hur skulle du svara på frågan?

Taggar: Bilfrågan,

Kommentarer

#1
2011-12-20 10:14

Exakt! Häcken skulle i praktiken kunna vara tre meter hög utan rättsligt efterspel för husägaren. Som bekant är varje förare av fordon skyldig att anpassa hastigheten så att vederbörande alltid kan stanna. I stället för häcken skulle det tillfälligt kunna stå ett lastbilssläp parkerat på platsen och givetvis måste folk se sig för i korsningen och "titta ut" ytterst försiktigt. Och som redan skrivet i artikeln, snöhögarna är ju ibland ett par meter höga. Förare skall se sig för i korsningar och det oavsett en eventuell häcks höjd.

#2
2011-12-20 17:49

I "Min" kommun och i de flesta andra verkar det inte som man bryr sig, det tycks som man känner sig nöjd när det är infört i lokala bestämmelser.

#3
2011-12-21 10:24

I Upplands Väsby kan man ofta inte använda eventuella gångbanor för träd och buskar som växer långt ut över den.
Korsningar,gångbanor,vändplaner,busshållplatser och gångtunnlar används regelmässigt som privata uppställningar för motorfordon utan att någon kontroll utförs från kommunens sida.
Runt centumanläggningen far flera "vesslor" omkring med tungan hängande ner på bröstet som på stövare. OBS den övervakningen behövs naturligtvis,men det finns en värld bortom centum också och där utgör fel uppställda fordon fara pgra förhållandena.
Det finns också en regel,som säger att tunga fordon endast får uppställas på angivna platser på östra sidan,men där står lastbilar uppkörda på gräsytor år efter år.

#4
2011-12-21 14:21

I min lilla hemstad Trosa har en del fastighetsägare tagit sig friheten att plantera sin häck på kommunala trottoarer varvid en 2meter bred trottoar plötsligt blir 80 cm bred. Och vad gör kommunen då? Man stoppar huvudet i sanden så slipper man vidta åtgärder. Ynkligt att inte agera.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.