Nästa artikel
Bilfrågan: Nödbroms utan anledning?
Bilfrågan

Bilfrågan: Nödbroms utan anledning?

Publicerad 5 juli 2019 (uppdaterad 5 november 2020)
”Min V70 nödbromsar varje gång jag kör i den omskrivna kurvan på Essingeleden. Varför finns ingen lösning på detta problem?” Vi Bilägare svarar.

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga
Min Volvo V70 från 2016 nödbromsar varje gång jag kör i den omskrivna kurvan på Essingeleden. Med tanke på att många bilar håller väldigt kort avstånd till framförvarande är det alltid mycket obehagligt. Bakomvarande bil blir ju också överraskad då min bils bromsljus börjar blinka. Jag sitter alltid med foten på gasen när jag kör där men det är inte alltid jag hinner ge gas innan bromsningen sker. 
Jag har haft min bil inlämnad vid ett flertal tillfällen utan resultat. Min bil kan inte vara den enda Volvo i Stockholmsområdet som fortfarande har detta problem men det tystas ner av Volvo. För dem är ju säkerheten en stor grej så detta är inget de vill tala om. 
Varför finns ingen lösning på detta problem? Har ni på Vi Bilägare hört något om detta?
CG

Svar:
Volvos system för autobroms, City Safety, styrs av kamera och laser, som med all rådande teknik, i vissa speciella fall kan ha sina begränsningar. Det beskrivs i instruktionsboken under rubriken City Safety, kollisionsvarning, ACC, adaptiv fartkontroll. Systemet kan till exempel påverkas av starkt solljus, reflexer, snö, is, smuts, otydliga markeringar med mera.
Som bilägare kan man ändra känsligheten på varningssavståndet för kollisionsvarningen, genom att välja Lång, Normal eller Kort, i bilens menysystem. Man kan också helt stänga av varningsljudet, vilket är möjligt i den bil som frågeställaren har, och endast få den visuella varningen. Man kan också prova att avaktivera den adaptiva fartkontrollen för att se om bilen då uppför sig annorlunda.
Vi förstår att det kan upplevas obehagligt om bilen skulle autobromsa utan synbar anledning. Volvo har dock inte har några rapporter om incidenter eller olyckor. Generellt har City Safety kraftigt mildrat eller helt lyckats undvika olyckor sedan det infördes som standard i alla Volvobilar 2008. Det har sänkt försäkringspremien för bilägarna och numera är det ett villkor från Euro NCAP att alla bilar ska ha autobroms, minst som tillval, rekommenderat som standard, för att få ett högre krockbetyg. Volvo arbetar kontinuerligt på att förbättra systemet för autobroms och har utvecklat det för varje ny generation bilar. Genom att själv gasa i den situation du nämner tar du som förare över kommandot. Det är alltid föraren som slutgiltigt bestämmer.
Annika Bjerstaf, Volvo Car Sverige

Diskutera: Har du varit med om något liknande som frågeställaren beskriver?

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#v • Uppdaterat: 2019-07-07 22:59
A.L

Axa: Jaha, och?

MVH AL

#w • Uppdaterat: 2019-07-07 23:13
Axa

AL
Nåja, det var ditt påstående om att äldre som är försiktiga inte hamnar i olyckor lika ofta som risktagande unga. Uppenbarligen så hamnar äldre i olyckor trots att de är försiktiga i trafiken. Och förolyckas allt oftare.

#x • Uppdaterat: 2019-07-08 00:21
A.L

Axa: Det är inte med utgångspunkt i körbeteende som de äldres dödstal ser ut som de gör, utan det handlar främst om faktorer som ligger utanför de preventiva systemen. Det forskningen visar är att det framförallt är när de äldre cyklar eller går som de utsätter sig för högre risker (kontra när de kör bil). Faktum är till och med att kategorin +65 är den grupp som haft störst minskning av olyckorna över tid, men att man samtidigt numerärt sett bli allt fler som drar upp totalen (det som Axa redovisar). Det saknas faktiskt DSS-kvot i nämnda ålderskategorier (som är det mått som man normalt utgår från inom sådana här sammanhang - googla gärna vad den betyder).

Hur de äldre trafikanterna agerar är dock motsägelsefullt. Det uttrycks ofta att äldre i allmänhet har ett trafiksäkerhetsmässigt bättre beteende än ungdomarna. Samtidigt har det gått att visa att äldre är överrepresenterade i vissa typer av olyckor (t.ex. korsningar, på flerfältsvägar, vid accelerations- respektive retardationssträckor etc) samt att de har svårare för mörkerkörning, tät trafik och högre hastigheter. Man har också kunna se att många äldre undviker att köra bil i mörker, d.v.s att de planerar sina resor för att undvika rusningstrafik och mörker. Det finns också studier som visar att de (tvärtemot pojkarna 18-24 år) drar ner på hastigheten i svåra trafiksituationer, oftast för att hinna ta till sig den information som behövs. De äldre har alltså en högre grad av riskmedvetenhet, vilket är och förblir den absolut viktigaste faktorn i trafiksystemet idag. Det är vad autobromsen bygger på, och så även antisladdteknik, dubbdäck, ABS-bromsar eller vad man nu tänker på.

Man brukar uttrycka det så här: Kör som om tekniken inte finns installerad i fordonet. Då har du nytta av den.

Nu får Axa gissa vilka som kör på ett sätt som sätter alla systemen på prov. Tror han att det är +65-åringarna eller är det 18-åringarna som testar gränserna mest?

MVH AL

#y • Uppdaterat: 2019-07-08 07:14
Axa

AL
Lustigt. Du hänvisar till Trafikverket men håller ändå inte med om vissa slutsatser.
Det här rapporten var för trafikåret 2017. Det ser inte bättre ut för 65+ år 2018.

Äldre klarar sig bättre i trafiken pga åldern men de förolyckas också pga åldern.

#z • Uppdaterat: 2019-07-08 09:39
A.L

Axa. Det Trafikverket tar upp handlar om demografi. Hur populationens åldersfördelning ser ut och vilka konsekvenser det ger på det totala antalet döda/skadade är en annan frågeställning än risktagandet kopplat till dålig medvetenhet och trafikvana.

MVH AL

#110 • Uppdaterat: 2019-07-08 10:06
Axa

AL
Förvisso.
Men som min gamla körskollärare (65+) sa, ”...och hur många olyckor med äldre har undvikits tack vare yngre förares uppmärksamhet.”

#111 • Uppdaterat: 2022-02-14 20:27
Gäst (ej verifierad)

Kanappen 11
Alla kurvor är ”bankade” som du kallar det. Skevning heter det om du vill veta det korrekta namnet. Från 2,5% till 5,5% beroende på radie och hastighet.
Undantaget är på framförallt motorvägar i kurvor med stor radie, där är oftast inte kurvorna skevade.
Jag tror inge detta har något med autobromsandet att göra. Däremot detekterar troligen radarn något, kan vara en reflektion i en vägskylt eller något annat som systemet tror är ett hinder som är betydligt närmare än vad det är.

#112 • Uppdaterat: 2019-07-12 17:31
Franzat

Jag har samma problem med Hyndai Kona electric, nödbroms aktiveras om jag kommer nara framförvarande fordon avan om jag slapper bromsen och gasar,
anmalt 2 ganger pa service utan resultat!
:(

#113 • Uppdaterat: 2019-07-05 12:07
milkylainen

Pi: Påstår du att det är ett ickeproblem att bilen tvärnitar av sig själv utan att riktig fara uppstått? Han som skriver in är ju uppenbart bekymrad och skrämd av systemet.

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.