Bild
Nästa artikel
Bilfrågan: Är det tillåtet att tvätta bilen på garageuppfarten?

Bilfrågan: Är det tillåtet att tvätta bilen på garageuppfarten?

Bilfrågan

"Om det är straffbart måste väl även regnet som förorsakar samma utsläpp vara straffbart." Vi Bilägare svarar.

På vardagar svarar Vi Bilägare på läsarfrågor om bilar och trafik. Vill du att vi ska svara på din fråga? Fyll i formuläret eller mejla till bilfragan@vibilagare.se.

Fråga:
Läser med jämna mellanrum om problemen med biltvättar som sker på garageuppfart eller gata. Jag eftersöker en mera nyanserad bild av problemen. Om 30 miljoner så kallade fultvättar ska ersättas med besök på bilvårdsanläggningar blir det 60 miljoner bilresor till respektive från tvättanläggningen – besök som kostar bilägarna minst tre miljarder per år. Enligt miljöbalken ska förändringar som tros vara av nytta för miljön vägas mot skada som kan uppkomma vid förändringarna. En biltvätt sommartid på garageuppfart eller gata handlar mest om att få bort damm och pollen från bilen, vilket torde vara att jämföra med en regnskur som sköljer bort det mesta av dammet. Skulle också vilja veta var straffsanktionen går att läsa när ni skriver att det är förbjudet att skölja av bilen hemmavid. Om det är straffbart måste väl även regnet som förorsakar samma utsläpp vara straffbart. 
Leif Arnshoff

Svar:
Det finns inte (i vart fall inte än så länge) något generellt förbud mot biltvätt på egna tomten i miljöbalken. Det finns heller inte något bemyndigande inom ramen för miljöbalken för en kommun att generellt införa lokala regler som förbjuder biltvätt på tomten inom hela kommunen. Om någon kommun har sådana lokala regler med förbud mot biltvätt på tomten i hela kommunen så kan man därför fundera på den legala grunden. Däremot kan det vara en tillsynsfråga i enskilda fall. Det är inte tillåtet i miljöbalken att orsaka miljöskador, så skulle kommunen kunna påvisa upprepade problem med biltvätt på visst ställe som gör att farliga kemikalier rinner ner i dagvattenbrunnarna i den omfattning att det blir en miljöskada så kan tillsynsmyndigheten i enskilda fall förelägga biltvättaren ifråga att upphöra med verksamheten. Däremot att ha ett generellt förbud kräver bemyndigande att utfärda sådana generella föreskrifter. I särskilt känsliga områden med områdesskydd (till exempel vattenskyddsområden och liknande) kan finnas föreskrifter som förbjuder biltvätt inom visst skyddsområde. Är det kommunen som beslutat om vattenskyddsområdet eller naturreservatet så är det kommunen som också får göra lokala föreskrifter för det skyddade området (se 7 kap. miljöbalken). Så inom sådana områden kan biltvätt vara förbjuden, men alltså inte generellt i hela kommunen. Så ser miljöbalken ut än så länge. Däremot kan och bör en kommun naturligtvis ha informationskampanjer om att undvika att tvätta bil på egna tomten, eftersom vi ju vet att skadliga ämnen ofta sprids via biltvätt.
Eva Nilsson, Miljöjurist, Naturvårdsverkets Miljöskyddsenhet


Svar:
Att skölja av bilen med bara vatten jämställs med en regnskur. Det är när avfettning, schampo och andra kemikalier används som tvättandet påverkar miljön, särskilt om orenat vatten hamnar i dagvattenledningar eller i vattendrag. Inte någonstans hittar vi en bedömning av hur ökad bilanvändning på grund av att tvätt bedöms påverka miljön. Från Uppsala kommun, frågeställarens hemvist, svarar pressansvarige, Stefan Berg, att inget lokalt förbud mot biltvätt finns av ovan nämnda skäl. ”Däremot kan miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägga en person eller ett företag vid vite att inte tvätta bilar på gatan. Hur stort vitet blir får bedömas i det enskilda fallet.”
Erik Rönnblom, Vi Bilägare

Diskutera: Vad tycker du om att tvätta bilen på garageuppfarten?
Taggar: Bilfrågan

Kommentarer

#1
stonebreaker
2019-11-21 08:25

Det är inte tillåtet i miljöbalken att orsaka miljöskador ... men det är tillåtet att låta dubbdäck riva upp asfalten mm, som senare spolas ner i dagvattensystemen vid regn ... men om samma asfalt fastnar på bilen skall man inte avlägsna den så den hamnar i dagvattensystemen.
Frågan är om miljöbalken är förenlig med dubbdäck?

#2
johnkommentar
2019-11-21 08:36

Ingen som svarar lyckas förklara att om det finns ett förbud så gäller det tvätt på hårdgjord yta som leder till att tvättvatten rinner ner i dagvatten och sen orenat ut i vattendrag. Tex Jönköpings kommun förklarar kort och koncist på sin hemsida: https://www.jonkoping.se/trafikinfrastruktur/trafikochgator/tvattabilenr... Det är aldrig olagligt att tvätta på egen grusuppfart eller gräsmatta.

#3
Roger Skagerström1
2019-11-21 10:26

Stonebreaker: Nu är det ju dock väldigt enkelt att inte tvätta bilen på sin asfalterade uppfart. Knappast likvärdigt med att förbjuda en viss sorts däck.

Sen hoppas jag du begriper att det inte bara är vägdamm som åker ner i dagvattnet. Diverse metaller, spolarvätska, salt, olja - och rengöringsmedlet!

#4
K_Klabbe
2019-11-21 11:09

Så länge du inte använder något schampo/avfettning eller dylikt torde det inte vara några konstigheter. Blir ju inte superrent men mycket värt att bara skölja av salt och lera ibland.

#5
Shogun
2019-11-21 11:20

Får man tvätta av huset med kemikalier då innan målning.......

#6
pinjong
2019-11-21 11:32

Damm och pollen borde väl kunna avlägsnas med en dammvippa. Eller möjligen dammsugare med lämpligt munstycke. Jag tror alltså att frågeställaren medvetet underdriver graden av smuts på bilen.

#7
Intelligentes
2019-11-21 11:59

Det är väl självklart att massor av föroreningar (bitumen, stenmjöl, metall, bromsdamm, sot, oljespill etc.) sköljs bort från vägar och gator och rakt ner i dagvattensystemet vid regn, men det kan och får inte vara en anledning att med en axelryckning spä på denna cocktail med en liter avfettningsmedel och sedan bilschampo (till råga på allt många gånger uppbyggda på nanoteknik). Det är direkt ansvarslöst och fullständigt genomkorkat att tvätta bilen på gatan. Jag bor lite utanför en ort i Sverige och har en rejält tilltagen, grusad uppfart, så i mitt fall blir det ibland tvätt hemma, ibland tvätt i en borstfri automattvätt. (Det sista mest för att vid tidsbrist snabbt få bort smutsen någorlunda.)

#8
saabnisse
2019-11-21 18:05

Varför ska man tvätta på uppfarten? Jag tvättar på gräsmattan, rena gödningen, gräset växer bra.
Det är trevligt att se på när min klipparslav virrar runt och klipper!

#9
jete
2019-11-21 19:30

Slang och borste eller högtryck är att jämföra med regn och inget annat, det har jag alltid förfäktat och aldrig förstått gnället om biltvätt. Jag brukar skriva "skall jag springa ut och täcka över bilen om det börjar regna". Allt som säges komma loss från bilen är en uppfinning av de fåkunniga eller miljöfrälsta som vill vara pk. Man kan ofta vänta på ett rejält regn så slipper man tvätta. Tvättmedel behövs inte om nu någon verkligen trodde det på alvar. Fö så tvättar jag på nedfarten.

#10
systembolaget
2019-11-21 19:30

Använd sunt förnuft, det löser många frågeställningar.

#11
jete
2019-11-21 19:39

Du har rätt, men common sens is not så common! Som Churchill sa.

#12
christer_1
2019-11-21 20:10

Jag undrar om vissa här har försökt tvätta en salt/asfaltsindränkt bil vintertid som färdats på E4an, genom att skölja av den med vatten och "sunt förnuft".
Lycka till säger jag bara för ni har gjort en ny upptäckt som ingen annan gjort. Nobelpriset borde ni få om det blir rent.

#13
John2008
2019-11-21 20:40

Så här skriver Teknikens värld på https://teknikensvarld.se/sa-tvattar-du-bilen-ratt-och-effektivt-180296/

"Om man ändå vill tvätta sin bil hemma rekommenderas att man står på gräsmattan eller en grusyta. I sådana fall får man endast utföra så kallad ”lätt sommartvätt” utan avfettningsmedel. Tvätta på gräsmatta eller grusyta om du eller grannen har en enskild brunn närliggandes är inte att rekommendera, inte heller om våtmark eller vattendrag finns i direkt närhet till tvättplatsen."

#14
Axa
2019-11-21 23:04

Ähum. Annars är ju kommunerna duktiga på att sanda och grusa för att sedan sopa upp skiten och återanvända år efter år. Undrar hur mycket miljöfarligt som finns i det gruset? Men att skölja av bilen på uppfarten är lika med arkebusering...

#15
knauer
2019-11-22 01:11

Instämmer till fullo Axa. Det är inte längre frågan om logik utan religion/fanatism. Jag kan kostatera att trots att jag använder avfettningsmedel (miljöklassad) på min stenlagda garageuppfart så växer mossan och ogräset frodigt. Vattnet kan desutom inte nå den kommunala dagvattenbrunnen. Jag har 2mil till närmaste tvätthall. JAg tror att vinsten med att inte köra 4mil gör mer nytta för miljön.

#16
Diod
2019-11-22 08:04

Visst det är väl inte bra ifall man tvättar bilen på tomten och spolar ner avfettningsmedel, fälgtvätt, bromsdamm, etc men kommunerna säger inget om alla båtklubbar, varv och hamnar där man tar upp båtarna på hösten och spolar av dom. När jag var pappaleldig tog jag en promenad med barnen ner till vårt lokla lilla varv/båtklubb i Blåsut i Vänersborg där dom höll på med båtupptagning. Barnen tyckte det var spännande att se den stora trucken som kunde lyfta en hel båt. När väl båten hängde under truckgafflarna tog en båtklubbsansvarig fram en tryckspruta och började duscha skrovet på båten för att sedan kraftigt högtryckstvätta skrovet på den stora båten.

Jag reagerade på det för jag såg att all bottenfärg lossnade tillsammans med tvättmedlet och rann rakt ner i Vassbottens vattendrag som sedan rinner ner till Trollhättan i detta fallet och dom tar sitt dricksvatten därifrån. Jag frågade personen som tvättade vad det var för medel dom hade i dunken? -Det vill du inte veta, sa han. Men jag frågade igen och då sade han att det var ett mycket kraftigt industritvättmedel som dom använde och som citat "tog allt". Det rann rakt ner i vattnet mellan Vänern och kanalen ner mot Brinkebergskulles sluss i Vänersborg. Jag såg hur vattnet färgades rött av bottenfärgen och tänkte att detta måste jag anmäla till kommunen. Det blev aldrig av men jag tänker på det ibland.

Hur många båtar tar man upp på det viset i Sverige under ett år? Alla båtar som släpper ut bottenfärg under användandet i vatten som vi tar vårt dricksvatten i från?
Det finns ett filmklipp på Blåsutvarvets Facebooks sida där man ser trucken och båten som ligger i vattnet och som skall tas upp. Kajen är betongbelaggd och inga brunnar finns utan det rinner rakt ner i Vänern.

Sidan: https://www.facebook.com/pg/strandvagenslyft/videos/?ref=page_internal

Jag tvättar av min motorcykel med så miljöofarligt tvättmedel som möjligt på tomten men aldrig bilen utan det blir spolplatta.
Min styrpulpetbåt kör jag till spolplattan på Shell i Vänersborg och tvättar av skrovet med högtryckstvätten inklusive bilarna.
Jag försöker göra det som är rätt.

#17
johnkommentar
2019-11-22 09:00

Diod, båtar har nog varit en stor skurk men jag tror att det hänt mycket på kort tid i den branschen. Nån annan vet säkert mer.

#18
John2008
2019-11-22 22:57

Något off topic, men det Diod skriver i #16 låter helt bedrövligt! Att uppenbart förorena på detta sätt lär aldrig vara förenligt med miljöbalken som säger att alla har ett ansvar för att inte påverka miljön mer än nödvändigt och att man ska välja bästa möjliga alternativ. För min del hade jag i det aktuella fallet gjort en anmälan till kommunen!

Jag vet att man på typ på 50-talet åkte till stranden och samtidigt som pappa tvättade bilen precis vid eller i vattnet, så badade övriga familjen i närheten. Att båtklubbar år 2019 tydligen kör liknande varianter är stor skam!

#19
Ronnie Nilsson
2019-11-23 13:16

Varför blanda in annat ovidkommande ? Det handlar om att tvätta av bilen , vårda den faktiskt , och inget annat ! Det handlar ju om att få av det skit och salt som har kommit just från gatan eller vägen .Inga bilar läcker olja idag . Det finns inget annat som lämnar bilen. Skulle tro att disk och tvättmaskiner spolar ut betydligt mer , av starka tvättmedel som du aldrig skulle utsätta bilen för !

#20
Ronnie Nilsson
2019-11-23 13:19

.

#21
A_q
2019-11-23 19:12

Likväl ska tomgångskörning anses ansvarslöst. Men ack så vanligt.

#22
Intelligentes
2019-11-23 20:32

Ronnie Nilsson ber om en smash! Man kan och ska tvätta bilen och vårda den, MEN: Det är inte bara "salt och skit från gatan eller vägen" som ska tvättas bort - det sker med hjälp av avfettningsmedel och/eller avancerade tvättmedel, ibland även med nanoteknik. Och avfettnings-/tvättmedel ska INTE ner i dagvattensystemet! "Det finns inget annat som lämnar bilen." Kom igen! Och jodå, många nyare bilar läcker olja.

Och visst är det så att disk- och tvättmaskiner spolar ut "betydligt mer av starka tvättmedel som du aldrig skulle utsätta bilen för". (Dessa rengöringsmedel är dessutom inte förenliga med bilens lackering.) Problemet för dig och din argumentation, Ronnie, är att det vattnet tas om hand av reningsverket. Men det tänkte du kanske inte på?

#23
saabnisse
2019-11-23 20:31

Tvättar man bilen på garageuppfarten och använder avfettningsmedel och starka tvättlösningar är man rädd för att det följer med dagvattnet och orenat går ut i recipienten.
Men om man tvättar på gräsmattan är det tämligen ofarligt, gräset utgör en utomordentlig miljövänlig reningsorganism som klarar de flesta biltvättmedel och det skit de löser.
Men det här har fått lite hysteriska dimensioner, upphaussade av vissa miljöaktivister som saknar viss förankring i verkligheten!

#24
stonebreaker
2019-11-25 10:21

[Redigerat: Dumheter får du hålla på med någon annanstans//Deeds]

#25
Roy J
2019-11-25 18:45

Jag ser en del korkade kommentarer som mest går ut på att hävda någon slags rätt att göra som man alltid gjort.
Johnkommentar, Roger Skagerström1, Intelligentes, Christer_1,Diod och John 2008 skriver desto vettigare.

Shogun, hur många gånger om året målar du om huset?

Och stonebreaker, håll dig till ämnet! Skitsnack får du dra någon annanstans.

#26
1storstark
2019-11-26 07:18

Var kommer all skit som sitter på bilen ifrån? Jo det kommer från saltslasket som våra väghållare har spritt ut på vägen! Hur kan det vara fel att tvätta bort det från bilen, när "miljöbrottet" redan utförts i ett tidigare skede och i en ofantligt större omfattning? Hela diskussionen känns som att sila mygg och svälja kameler

#27
JanneAMG
2019-12-12 19:04

Jag brukar tvätta på gräsmattan i dtället för asfalten!

#28
JanneAMG
2019-12-12 19:05

Jag brukar tvätta på gräsmattan i dtället för asfalten!

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.