Bild
Nästa artikel
Så åker barnfamiljen säkrast i bilen

Så åker barnfamiljen säkrast i bilen

Reportage

Kombin måste bytas ut när familjen Fritzén snart får tillökning. Men den nya, sjusitsiga bilen måste vara lika säker.

Familjen Fritzén har en del att välja bland när det gäller bil. Euro NCAP har gett fler än tio sjusitsiga bilar fem stjärnor i krocktestbetyg. En god början för flerbarnsfamiljen Fritzén eftersom en allmänt bra krocksäkerhet är det viktigaste grundkriteriet som en barnsäker bil måste uppfylla, enligt försäkringsbolaget Folksams expert, Sigrun Malm:

– De övriga huvudkraven är att bilen ska ha en avstängningsbar krockkudde på passagerarplatsen fram, att bilbältet har försträckare och kraftreduktion och att det finns sidokrocksgardiner även i baksätet.

Anna och Arvid Fritzén har två bilar i hushållet. Förutom Saab-kombin av 2007 års modell äger de även en Audi A3 -01. Med Saaben har de klarat familjetransportbehoven bra hittills men till sommaren blir den för liten.

– Vi tänker inte snåla på säkerheten, säger Anna Fritzén. Men det är inte lätt att välja rätt ändå. Och det är ju inte bara bilen som spelar roll.

En krocksäker sjusitsig bil alltså. Men sen? Hur optimerar man säkerheten för barnen? Euro NCAP poängbedömer bilars säkerhet ur ett barnperspektiv vid sina krocktester men Sigrun Malm menar att betygsättningen är något skev.

– Endast fyra–fem poäng när det gäller barnsäkerhet handlar om hur säker bilen är vid en krock. Resten av barnpoängen delas ut om det finns olika dekaler och klistermärken och hur väl dekalerna varnar för att placera bilbarnstolen framför krockkudden.


Svenska modellen bäst
Familjen Fritzén i Odenslanda är i den lyckliga omständigheten i det här sammanhanget att vara svensk. För fortfarande gäller att Sverige håller världsklass när det gäller barnsäkerhet i bil. Forskningen har kommit längst här och vi har två bilmärken som satsat hårt på att leda utvecklingen i säkerhetsfrågor, Volvo och Saab.

Framför allt Volvo har alltid legat i framkant och med tillkomsten av ett eget säkerhetscentrum med krockbana tog man säkerhetsutvecklingen ytterligare flera stora kliv framåt.

– Volvo har varit drivande och satsat stora resurser på att forska, säger Sigrun Malm. Men för övrigt får vi säkerhetsforskare släpa bilindustrin med oss.

Att den svenska barnsäkerhetsmodellen är bäst understryks med all önskvärd tydlighet av statistik. Det gäller bara att få resten av världen att inse det och följa efter. I Frankrike är risken att ett barn (0–14 år) dör i en bilolycka dubbelt så hög som i Sverige. I Tyskland är mönstret detsamma när det gäller skadade barn i bil.

Den stora skillnaden mellan exempelvis Sverige och Tyskland uppstår när barnet fyllt ett år. Då skadas 14 av tusen tyska ettåringar medan motsvarande siffra för svenska barn är tre.

Förklaringen enligt expertisen är självklar: när det tyska barnet fyllt ett år byter det till att åka framåtvänt medan vi i Sverige envist hävdar att barnet ska åka bakåtvänt till dess det är minst tre år, helst fyra–fem. Sigrun Malm:

– Egentligen borde alla, även vuxna, åka bakåtvänt om man bara ser till säkerheten. Men barn som kan åka bakåtvänt ska göra det. Barn under fyra år är mest utsatta eftersom de fortfarande har svaga nackmuskler och ett mycket tungt huvud i förhållande till kroppsvikten. Det är faktiskt obegripligt att man med denna oomtvistliga vetskap vänder barnet framåt i bilen.

Sverige var först med bakåtvänt-metoden och effekten är slående. Minst nio av tio barn räddas från skador om de sitter i en bakåtvänd bilbarnstol.

– Effekten är upp till 95 procent och bättre än så kan det knappast bli, säger Sigrun Malm.

Med framåtvänd bältesstol/kudde är effekten densamma som bilbälte för vuxna, 50–60 procent. I hela EU gäller från 2007 att alla under 135 cm ska använda barnsäkerhetsutrustning. Den svenska riktlinjen är att detta ska gälla alla upp till 10–12 år.

– Svenska föräldrar har överlag hög medvetenhet när det gäller barnsäkerhet i bil, säger Sigrun Malm. Men vi måste hela tiden vinna nya föräldragenerationer till ett bra säkerhetstänkande. Vi hade en dålig trend i slutet av 90-talet och en bit in på 00-talet när en studie visade att bara 20 procent av treåringarna satt bakåtvänt.

Bakåtvänt alltid bättre
Det var när krockkuddarna slog igenom på allvar som problemen uppstod. Många kuddar på passagerarplats gick inte att stänga av eller också vägrade biltillverkarna att göra det med hänvisning till att man inte kunde garantera säkerheten.

Det fick till följd att föräldrarna flyttade barnen bak i bilen. Sigrun Malm anser att det är att föredra att den bakåtvända bilbarnstolen sitter fram.

– Ett barn som sitter bak har mindre utrymme för benen och då är det lätt hänt att man vänder barnet framåt för tidigt. Kontakten med föräldern blir också sämre, säger hon.

Enligt Folksam visar också krockprov en något lägre skaderisk vid en frontalkrock om barnet sitter i en bakåtvänd stol lutad mot instrumentpanelen, jämfört med en stol lutad mot framstolens ryggstöd.

Men det håller inte alla med om. Lotta Jakobs-son, barnsäkerhetsexpert hos Volvo, till exempel, säger att alla platser i en Volvo är lika säkra. Vad återstår att göra för att höja barnsäkerheten? Sigrun Malm menar att när det gäller bilbarnstolarna så har man kommit mycket långt.

– De stolar som saluförs i Sverige är E-godkända och det finns inga riktigt dåliga bakåtvända produkter med en sådan märkning. Glöm inte att de sämsta bakåtvända stolarna är vida bättre än de bästa framåtvända!

– Och de allra bästa stolarna är de som dessutom är plustestade, ett kompletterande test som görs på stolar avsedda för den svenska marknaden.

Plustestet mäter de krafter som barnets nacke utsätts för vid en frontalkrock och utförs av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Testet är frivilligt för stoltillverkaren och gäller stolar upp till 25 kg. För att bli plusmärkt måste stolen kunna monteras både i fram- och baksätet.

Gemensam policy
För övrigt tycker Sigrun Malm att säkerhetsutvecklingen i bilar gått framåt väldigt mycket – i framsätet.

– Fortfarande kvarstår kravet att biltillverkarna ska ta ansvar för att alla passagerare, även barn, ska kunna åka så säkert som möjligt. Det som är eftersatt är baksätet där det ofta saknas bältesförsträckare och kraftreducerande bälten. Inbyggda barnstolar som Volvo var först med är extrautrustning. Varför är det inte standard i en bil som kallas familjebil?
Lotta Jakobsson invänder att man visst tar ansvar för alla som åker i en Volvo.

– Men när gäller vad som ska vara standard eller extrautrustning så har våra kunder olika önskemål. Integrerad barnstol kostar extra och även de som inte behöver den skulle tvingas betala om det var standard.

I huvudsak råder dock en samsyn på barnsäkerhet i bil mellan bilindustrin, Trafikverket, NTF, VTI, barnstolstillverkare, Bilprovningen, Autoliv och Folksam. Parterna har till och med antagit en gemensam policy för att slå vakt om den svenska bilbarnstolskulturen.

Policyn sammanfattas i tre punkter:

» Barn ska åka bakåtvänt.
» Skyldighet att informera om faran med aktiverad passagerarkrockkudde.
» Spela en aktiv roll för att avstängning av kudde sker säkert.

Barnsäkerhet Euro NCAP:

Sedan 2009 ingår en bedömning av barnsäkerheten i Euro NCAP:s krocktester och utgör 20 procent av totalpoängen. Av 45 möjliga poäng för barnsäkerhet berör dock endast 4–5 poäng bedömning av hur väl barnet skyddas vid bakåtvänt åkande. Resterande poäng kan ”tjänas” för bra monteringsanvisningar och varningsdekaler.

I frontal- och sidokrockbarriärtesterna placeras krockdockor som liknar barn som är 19 månader och tre år i baksätet på bilen i den typ av bilbarnstol som rekommenderas av tillverkaren. Resultaten från krocktesterna redovisas på Euro NCAP-sajten www.euroncap.com.

Läs mer:

Nästan 100 procent:

Bakåtvänd bilbarnstol har i stort sett nått taket när det gäller säkerhet. Den skadereducerande effekten är 90–95 procent, vilket innebär att nio av tio barn räddas från skador tack vare detta. För framåtvänd bältesstol/kudde är effekten 40–50 procent, bilbälte för barn under 10 år 20–30 procent och bilbälte för vuxna 50–60 procent.

Volvo säkerhetsledande:

Sverige är världsledande när det gäller barnsäkerhet i bil och idén med att låta barn åka bakåtvänt är svensk.

Det var professor Bertil Aldman, Chalmers tekniska högskola, som på 60-talet inspirerades av stolarna som astronauterna låg i vid start och landning. Dessa stolar fördelade kraften över hela ryggen. Volvo inledde ett samarbete med Bertil Aldman och 1972 lanserade man bilvärldens första bakåtvända stol.

Några andra Volvo-milstolpar:

» Uppfann bälteskudden på 70-talet.
» Införde tidigt bälten och nackskydd i baksätet.
» Trepunktsbälte på mittplatsen i baksätet 1987.
» Integrerade bälteskuddar på ytterplatserna bak 1994.
» Bältessträckare i baksätet 1997.

70 barnstolar:

Alla bilbarnstolar som saluförs i Sverige är E-godkända och de flesta är också plustestade, vilket innebär att de kan monteras på alla platser i bilen. Plustestet mäter de krafter som barnets nacke utsätts för vid en frontalkrock.

På NTF:s hemsida, www.ntf.se, finns en marknadsöversikt av 70 bakåtvända bilbarnstolar, bältesstolar, bälteskuddar och babyskydd.

Läs mer:

Upp till 9 månaders ålder är det babyskydd som gäller för barn i bil. Från 4 månader till 4–5 år – bakåtvänd bilbarnstol, 4–12 år – framåtvänd bältesstol/kudde.

Mycket mer om barnsäkerhet, frågor och svar finns att läsa på bland andra följande sajter: www.ntf.se, www.vti.se, www.folksam.se.

Taggar: Reportage,

Kommentarer

#1
2011-05-19 22:52

Det finns ett antal bilar som rymmer två vuxna och fyra barn men finns det någon som dessutom rymmer diverse bagage (barnvagn, resväskor, hockeytrunkar m m) som kan stuvas i ett utrymme där det ligger säkert vid en kollision? De bilar som hittills kollats saknar lastsäkring.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.