Bild
Nästa artikel
Konvertera bilen till etanol/E85 eller biogas – detta ska du tänka på

Konvertera bilen till etanol/E85 eller biogas – detta ska du tänka på

Stor genomgång

Snart kan du få bonus för att konvertera din bensin- eller dieselbil till etanol eller biogas. Men det finns en hel del att tänka på och se upp med. Här går vi igenom de viktigaste punkterna för att du ska undvika dyra misstag.

Regeringen vill införa en bonus för att konvertera bensinbilar och dieselbilar till etanol/E85 eller biogas. Bonusen ska införas 2022 och omsätter bara tio miljoner kronor om året.

Det finns många företag som kan konvertera bilar till etanol- eller biogasdrift, både stora och små. Men det är inte alltid så enkelt att jämföra de olika konverteringssatserna. I den här artikeln går vi igenom vad som gäller och vad du behöver ha koll på.

Konvertera bilen till etanol/E85 eller biogas – detta ska du tänka på

Konvertera till etanol

Att konvertera en bensinbil till E85 behöver inte vara särskilt invecklat rent tekniskt. Motorns mjukvara och bränslesystem anpassas för etanoldrift och operationen tar några timmar. I vissa fall slutar garantin eller försäkringen gälla om bilen konverteras till nytt bränsle.

Vi tar hjälp av Aryan Schmitz, som konverterat flera fordon till etanoldrift de senaste åren och som engagerat sig i föreningen etanol.nu med cirka 1 200 medlemmar, för att reda ut några av frågorna.

Pris

En genomgång Vi Bilägare gjort visar att priserna börjar på 5 000 kronor exklusive montering för de enklaste konverteringskiten till etanol, upp till det dubbla eller lite mer inklusive montering för de mer avancerade konverteringarna.

Hos Autoexperten kostar det ungefär 10 000 kronor att konvertera en bensinbil till etanoldrift och installationen tar tre timmar. Verkstadskedjan rekommenderar dock alla som konverterar att ändå tanka bensin i ungefär var femte tank för att ”rensa systemet” och undvika att motorns spridare kloggar igen.

Kallstart

En egenhet är att motorn helst ska förvärmas på vintern för att undvika problem vid kallstart. Problemen med kallstart av E85-motorer är inte alls lika omfattande i dag som förr, och med vissa konverteringskit ingår en så kallad klimatsensor som känner av hur mycket etanol som ska användas och hur länge spridarna ska vara öppna.

– Ett tips är att investera i en bra motorvärmare för att underlätta kallstart på vintern, säger Aryan Schmitz.

Problemen med kallstart på vintern blev också betydligt bättre när mackarna började sälja E75 istället för E85 under vinterhalvåret, enligt Peter Hallgren som är etanolexpert och driver sidan etanolexperten.se. E75 innehåller en större andel bensin än E85.

Garantier

Bilar som är yngre än tio år kan omfattas av tillverkargarantier. Om du vill konvertera bilen till etanoldrift kan det därför vara bra att kolla upp att konverteringen är typgodkänd och att konverteringsföretaget då övertar garantin och ansvaret för avgasreningen och annat som skulle kunna påverkas av konverteringen.

Bilar som är äldre än tio år omfattas inte av tillverkargaranti på samma sätt och kan därför konverteras enklare och billigare.

Konvertera dieselbil till etanol

Dieselmotorer är svårare att konvertera till E85 än bensinbilar. Om en dieselbil konverteras till E85 kan den köras på ED95 (som är etanol plus en tändförstärkare).

– Så vitt jag vet är det nästan uteslutande dieselmotorer i lastbilar och bussar som körs på etanol, men jag vet att en personbil, en Saab, har konverterats till ED95, säger Aryan Schmitz.

Annars är det i princip möjligt konvertera alla bensinmotorer, enligt honom.

– Det finns redan allt från nya etanolbilar till etanolkonverterade elhybrider, direktinsprutade gräsklippare, generatorer, 60-talsvespor och utombordsmotorer.

Utsläpp

Utsläppen av kväveoxider, skadliga kolväten och koloxid brukar minska något med etanol jämfört med när motorn körs på bensin. Men den största vinsten av konvertering till förnyelsebara bränslen som etanol (och biogas) är utsläppsminskningen av koldioxid.

Risker

Det finns generellt sett ingen större risk att motorn tar skada av en etanolkonvertering.

– Kallstart kan kräva ett par försök om bilen stått ute en natt i sträng kyla. Därför finns det lite mer bensin i E85 på vintern och det brukar inte vara något problem, annars kan man öka bensinandelen lite när man tankar, men en motorvärmare är då bästa lösningen. Sedan kan man alltid starta motorn med lite startgas om inga andra alternativ finns, säger Aryan Schmitz.

Han rekommenderar att montera en motorvärmare.

– Jag skulle avråda från att ofta köra korta sträckor utan motorvärmare på vintern så att motorn inte hinner bli varm. Det är dåligt för motorn och miljön men det gäller även när man kör på bensin.

Konvertera bilen till etanol/E85 eller biogas – detta ska du tänka på

Konvertera till biogas

Att konvertera till biogasdrift är mer invecklat än att konvertera till etanol och därmed betydligt dyrare. Gastankar installeras i bagageutrymmet och även här måste motorstyrningen anpassas. Det kan ta upp till några dagar.

Konvertera dieselbil och hybridbil till gasdrift

De flesta verkstäder vi granskat konverterar bara bensinbilar och det är ganska ovanligt med konvertering av dieselbilar. Även bensinbilar med så kallad direktinsprutning kan i vissa fall vara mer invecklade – och därmed dyrare – att konvertera, och det har många nya bilar som säljs i dag.

Men Alexander Enulescu på företaget KonveGas som konverterar gasbilar i Växjö säger att de allra flesta biltyper går att konvertera.

– Det går bra att konvertera de flesta bilar med bensinmotor, MPI-bränslesystem och direktinsprutningssystem. Hybrider och laddhybrider går också bra att konvertera till biogasdrift. Det är en fantastik kombination med hybrid och biogas. Små batterier och de laddas via regenerering vid inbromsning eller via biogasen. I vanliga fall är det med bensin, säger han.

Så länge det finns gas i tanken kommer den att prioritera gasdrift. När gasen tar slut skiftar den över till bensindrift.

Gasmackar

Det är enkelt att hitta gasmackar att tanka vid i södra Sverige, men det kan vara lite svårare i de norra delarna. Fördelningen är inte helt jämn men söder om Gävle är det oftast inga större att köra på gas.

Även Alexander Enulescu på KonveGas tycker infrastrukturen för gasmackar är bra.

– Är man sugen på att semestra genom Europa med en biogasbil går det också bra. Det finns cirka 3 900 stycken gastankstationer, säger han.

Pris

Det kostar någonstans mellan 40 000 och 50 000 kronor att konvertera en vanlig bensinbil till gasdrift. Det kan kosta mer om motorn har fler än fyra cylindrar.

Om den nya konverteringsbonusen täcker halva kostnaden är det alltså ändå 20 000–25 000 kronor som privatbilisten behöver betala för att konvertera sin bil. Men miljönyttan är stor och nyare bilar kan också ha en hög fordonsskatt som man slipper undan genom att konvertera, enligt Fredrik Svensson, ansvarig för vägtransporter på branschorganisationen Energigas Sverige.

– Biogas är ett väldigt bra val för att minska klimatpåverkan men det är också ett cirkulärt bränsle som har många andra nyttor. En annan fördel med biogasen är att det är billigare att köra på gas än bensin. Bilar som är registrerade efter bonus/malus kan ha hög skatt och då kan man få en rejäl lättnad om man konverterar, säger han.

Besiktning

Efter konverteringen måste bilen registreringsbesiktigas. För biogasbilar gäller även särskilda regler kring den vanliga besiktningen. Reglerna har införts för att minska risken för allvarliga olyckor i högtryckstankarna.

Gasbilar som besiktigas måste vara tankade för att motorn ska kunna köras på gas under besiktningen. Gastankarna måste vara frilagda, vilket innebär att skyddsplast och all annan utrustning kan behöva monteras bort för att besiktningsteknikern ska kunna undersöka tankarna.

Det går också bra att visa upp ett gasintyg som inte får vara äldre än 15 månader. Det kan utfärdas av tillverkaren eller av en godkänd verkstad. Du kan läsa mer om besiktningsreglerna på Transportstyrelsens hemsida. Det är oklart om auktoriserade verkstäder kan hjälpa till att utfärda gasintyg för bilar som är efterkonverterade och därmed inte konverterats av tillverkaren själv.

Risker

Vi Bilägare och flera andra tidningar har genom åren rapporterat om allvarliga rostproblem på förhållandevis nya gastankar. Om tankarna börjar rosta finns risk att de exploderar på grund av det höga trycket. Enligt biltillverkarna har säkerhetsnivån på nya gasbilar höjts ordentligt och nu tittar även besiktningen på hur gastankarna ser ut.

– Konvertering till gas är säkert om det görs på rätt sätt. Vi skulle gärna se att fordonsindustrin och fordonsverkstäderna kommer fram till ett sätt att klargöra vilka verkstäder som är kompetenta nog att göra sådana konverteringar, exempelvis genom auktorisation, certifiering eller liknande förfarande, säger Fredrik Svensson.

Checklista: Tänk på detta!

• Välj ett etablerat och välkänt företag för att konvertera din bil.

• Om du ska konvertera till gas, se till att företaget som konverterar bilen är certifierat för att utföra installationer av gastankar och att de har någon form av garanti på arbetet.

• Räkna på vad totalkostnaden blir inklusive konvertering, montering, drivmedel, besiktning och sänkt fordonsskatt.

Taggar: Reportage

Regeringen vill införa en bonus för att konvertera bensinbilar och dieselbilar till etanol/E85 eller biogas. Bonusen ska införas 2022 och omsätter bara tio miljoner kronor om året.

Det finns många företag som kan konvertera bilar till etanol- eller biogasdrift, både stora och små. Men det är inte alltid så enkelt att jämföra de olika konverteringssatserna. I den här artikeln går vi igenom vad som gäller och vad du behöver ha koll på.

Är du tidningsprenumerant? Skapa din digitala inloggning.

Registrera
Digital prenumeration
Läs allt – Bli Premium-medlem

Det här är en del av vårt premium-innehåll. För att läsa vidare behöver du starta en prenumeration eller logga in ifall du redan har ett konto.

✅ Tillgång till alla artiklar ✅ Digital tidning ingår ✅ Exklusivt nyhetsbrev

Läs mer

Kommentarer

#1
2020-09-11 10:47

Om etanol ska ha någon framtid som bränsle måste skatte- och prisfrågan lösas. Det är vad jag förstår via någon form av undantag vi idag kan upprätthålla ett rimligt pris på E85 som inte gör det till en förlustaffär att köra på detta bränsle. Trots detta har det den senaste tiden varit för liten skillnad - ofta under en krona per liter - vilket gör att åtminstone jag inte kommer att köra på E85 eftersom det blir flera kronor dyrare per mil, trots att jag har en bil som är gjord för det. Skillnaden med nuvarande prisläge på bensin behöver vara åtminstone 2.50 för att det ska gå jämnt upp. Klart man vill välja ett miljömässigt bättre bränsle, men det ska inte kosta mycket mer att köra på det!

I en artikel jag läste någonstans nyligen nämndes i en bisats att E85 i Frankrike bara kostar runt 8 SEK vilket förstås skulle göra det mycket mer attraktivt att välja detta bränsle. En fråga till berörd journalist där jag efterlyste mer information gav bara svaret att man i Frankrike har en annan klassificering av bränsle som placerar E85 i någon annan typ av kategori vilket medger ett lägre pris. Ingen mer information om vad detta innebär, om det skulle gå att tillämna i Sverige eller något annat. Typiskt för Sverige är väl i vanlig ordning att man lägger sig platt för alla EU-förordningar istället för att demonstrativt skita i de som är uppenbart orimliga.

#2
2020-09-11 11:20

Hur blir det med bilskatten vid en konvertering till etanol?
Redan godkända biopowerbilar har ungefär halva skatten jämfört med exakt samma bil som är typad för enbart bensin även då de enbart körs på bensin.

#3
2020-09-11 20:20

Känns påtvingat, att konvertera.

#4
2020-09-11 23:01

Carl Trefalt, varför det?
Det är ju inget tvång.

#5
2020-09-12 08:49

Nej, men det är en onödig kostnad, och som man inte vet lönar sig.

#6
2020-09-13 11:32

Idag skiljer det bara några 10-öringar i pris mellan E85 och 95 så man måste nog vara väldigt övertygad om förtjänsterna med E85 om man skall konvertera sin bil...

#7
2020-09-13 12:49

Och E85 innehåller 30 - 35 procent mindre energi än bensin. Så man kommer alltså 30 - 35 procent kortare bilväg på etanol än bensin.

#8
2020-09-13 17:30

Klart olönsamt även med en bil som är gjord för sprit från början! Om skattebefrielsen försvinner vid årsskiftet så stiger literpriset med 6 kr!. Minst! Så glöm spriten.

#9
2020-09-13 20:45

Men det är i lägre skatt och mindre belastning på miljön vinsten ligger.
Och vissa motorer får betydligt högre effekt!

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.