Bild
Nästa artikel
VW-chef erkänner bedrägeri

VW-chef erkänner bedrägeri

Nyheter

Chefen för Volkswagens miljö- och utvecklingsavdelning i USA kommer att erkänna sig skyldig till brott, det meddelar en talesperson för en domstol i Detroit.

Oliver Schmidt greps i januari då han försökte lämna USA och ta sig till Tyskland. Sedan dess har han suttit häktad i väntan på rättegång. Han är en av åtta VW-chefer som misstänks för brott i USA och han var bland annat ansvarig för företagets regelefterlevnad.

Det är sannolikt att Schmidts advokater förhandlat fram ett avtal där han får strafflindring genom att erkänna, en så kallad "plea bargain", vilket är vanligt i USA. Tidigare hotades han med upp till 169 års fängelse, vad straffet faktiskt blir får vi troligtvis veta i augusti.
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2017-07-26 12:41

Håller på att förhandla sig till en strafflindring från 169 års fängelse..

#2
2017-07-26 13:08

Bra att myndigheter o politiker börjar sätta ner foten. Det måste bli mycket hårdare straff för att bryta mot regler som instiftats för att skada miljö o hälsa.

Nästa steg måste bli att få konsumenter att förstå att bilval inte bara handlar om hästkrafter och teknik, utan även om miljö, kanske i första hand.

#3
2017-07-26 14:08

Ibland kan man tycka vad man vill om Amerikaner, men de har inga problem att sätta högsta hönset i finkan om så skulle krävas. I nästan alla andra länder kommer alla höga chefer undan.

#4
2017-07-26 14:23

Vad gör man inte för att slippa stolen?

#5
2017-07-26 14:38

USA's rättsskipning är inte så imponerande om man betänker vilka möjligheter pengar ger att undgå straff. Det går att köpa juridisk kapacitet som överstiger åklagarens och då klarar man sig för det mesta.

#6
2017-07-26 15:36

Det är amerikanska myndigheter som satt ned foten och det är ingen nyhet. Även i Europa har länder som Frankrike och Tyskland agerat. Att svenska myndigheter skulle komma på iden att på motsvarande sätt "rajda" Volvo ........
Någon som har några ideer, om, när och hur detta skulle genomföras?

#7
2017-07-26 16:20

Varför inte göra som man gjorde i Tyskland hos Mercedes. Åklagarmyndigheten gjorde tillslag/husrannsakan med hänvisning till skälig misstanke om brott! Resultatet blev att Mercedes tvingades att återkalla 3 miljoner dieselbilar worldwide för att "rätta till lite" till en enorm kostnad

#8
2017-07-26 16:24

Lite som bagarn gjorde med degen som han glömt lägga jäst i. Öppnade ugnen o slängde i jästen efteråt. Inte f-n funkar det men ändå ett försök..

Precis så agerar Volkswagen o Mercedes just nu.
Inte f-n funkar sånt!

#9
2017-07-26 20:53

Det fungerar jättebra Leo, men det är inte magi. Kostnaden kan bli törstigare bilar, mer utsläpp av andra ämnen och motorer som inte är riktigt lika kul.

#11
2017-07-26 23:36

Eller hur menar du,?

#12
2017-07-26 23:54

Leo_1 #10: ultrafina partiklar finns i ännu högre utsträckning i bensinavgaser.

#13
2017-07-27 07:44

Här diskuterar vi ju visade o bevisade händelser och problem med dieselbilar..

#14
2017-07-27 07:46

Och en VW chef som erkänt och kommer att dömas till ett hårt fängelsestraff för bedrägeri i samband med det i dieselgate.

#15
2017-07-27 08:17

"Kväveoxider

Den huvudsakliga källan till kväveoxider i städerna är trafiken. Kväveoxider är giftiga och irriterar luftvägar och slemhinnor.

Tillsammans med organiska föreningar och solljus medverkar kväveoxider till bildandet av marknära ozon. Nedfall av kväveföroreningar, både kväveoxider och ammoniak, leder till försurning och övergödning av mark och vatten.

Dieselbilar släpper ut mindre koldioxid än bensinbilar, men mer kväveoxider.

Källa: Naturvårdsverket"

#16
2017-07-27 10:12

En modern diesel med partikelfilter släpper ut betydligt mindre halter än vad bensinbil en gör Leo. Det rör sig om tiotals gånger högre halter från bensinmotorn än diesel, där den förstnämnda är extremt cancerogent. Lär dig nu det istället för att trolla. http://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20170605/bensinb...

MVH AL

#17
2017-07-27 10:17

A ngående cancerogena utsläpp så går det att se att halterna av bensen, där huvuddelen härstammar från bensinbilar, minskat stadigt allt sedan 90-talet. Andelen dieselbilar är en av förklaringarna till det. http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=25...
MVH AL

#18
2017-07-27 10:25

Stämmer inte att dieselmotorer släpper ut mindre mängd partiklar. I senaste nummret av AMS (nr 16) har man en grundlig genomgång och där konstaterar man att moderna dieselmotorer släpper ut mer partiklar överlag men att dom moderna bensinmotorerna med direktinsprutning också har problem, så relativt nära varandra där. Flera tillverkare har eller kommer snart införa partikelfilter för bensinmotorer, t.ex. börjar Volvo med det i höst.

#19
2017-07-27 10:28

Jag klipper in lite fakta om bensen. http://ki.se/imm/bensen

"Epidemiologiska undersökningar som avser yrkesexponeringar har visat att kronisk exponering för bensen kan leda till leukemi, speciellt akut myeloisk leukemi. En överrisk för lymfatisk och hematopoetisk cancersammantaget, liksom för multipelt myelom har också påvisats i några studier."

Minskar vi diesel kommer vi alltså få tillbaka högre halter av den mest cancerogena komponenten av dem alla. Det finns inte ens någon undre gräns för när riskerna ökar och WHO klassar det som högrisk. Leo och andra propagerar för minskad andel diesel, dock utan att tänka på att det trafikarbetet istället kommer att ske med bensinmotorer istället -där bensen är en faktor. Om man jämför kvävedioxider med bensen så är de förstnämnda rena hälsokuren. Ändå sitter folk och argumenterar för att vi skall minska på kvävedioxider och då istället exponeras för ett extremt cancerogent ämne med hög dödlighet. Det tycker jag är ansvarslöst. MVH AL

#20
2017-07-27 10:32

Här kan man läsa studien om utsläpp av partiklar. https://www.empa.ch/web/s604/soot-particles-from-gdi

MVH AL

#21
2017-07-27 10:41

Bensin är inte sämre än diesel. Och det är inte realitiskt att förbjuda vare sig bensin eller dieselbilar. Det man kan göra nu är att se till att man har bra regelverk för krav på rening. Den stora frågan är dock hur man ska beskatta dessa fordon och bränslet. Just nu är diesel gynnat vilket är anledningen till att särskilt premiumtillverkare och särskilt för dom populära SUV som t.ex. Volvo XC60 och XC90 behöver dieselmotorn. Vill EU inte ha dieselbilar så måste bränsleskatter på bensin sänkas.

#22
2017-07-27 10:41

När det kommer till den totala belastningen hos diesel respektive bensin så är det svårbedömd. Trafikverket tog fram ett sådant underlag men det byggde på dieselbilar utan partikelfilter. Där drog man slutsatsen att det var jämt skägg mellan alternativen. Hur man idag skall göra en sådan bedömning, givet den ökade kunskap som finns och med allt fler tekniska lösningar, är inte lika enkelt. Mycket handlar om hur man viktar ihop olika komponenter, i vilken miljö de körs samt under vilken belastning och temperatur.
Men att ensidigt hänga ut diesel som en särskilt stor bov framför alternativet indikerar snarare populism än empiriskt verifierad kunskap. MVH AL

#23
2017-07-27 11:32

Nej, inte skall man förbjuda dieselbilar bara se till att de förbjuds i tätorter då utsläppen av kväveoxider är för höga och att dessa utsläpp är hälsovådliga, särskilt för barn.
Och i terräng får man redan inte framföra dem enligt terrängkörningslagen.
I de norrländska skogarna på ändlösa vägar i glesbygden passar dom bra, trevlig resa,!

#24
2017-07-27 11:47

Så ett förbud mot diesel i tätort innebär alltså att vi använder bensin istället Leo. Eller vad är ditt alternativ? Moderna bensinmotorer släpper ut högre koncentrationer av partiklar och ökar också andelen bensen. Leo tycker alltså att vi skall öka halterna av den mest toxiska komponenten av dem alla för att minska på kvävedioxider - som enskilt inte har några större toxiska effekter (däremot kan de i tillräckliga koncentrationer påverka astmatiker negativt). Det är I mina ögon ansvarslöst att orsaka folk cancer och problem kopplat till hög partikelexponering enbart för att trycka ner kvävedioxider. Så ett förbud borde egentligen omfatta äldre omoderna dieselmotorer och framförallt nyare direktinsprutade bensinversioner. MVH AL

#25
2017-07-27 12:54

De experter som flera stora städer anlitat har en annan uppfattning än du A.L och har redan beslutat i frågan. Det blir förbud mot dieslar i flera storstäder, många fler kommer att följa efter. Något exempel:
http://www.di.se/bil/dieselbilar-forbjuds-i-fyra-storstader/

Det verkar vara något fel i din argumentation, eller i dina källor eller de fakta du presenterar.

#26
2017-07-27 12:59

Fler storstäder kommer snabbt att följa. Man VET numera att kväveoxider är skadliga för människor, särskilt för barn.
Ett exempel:
https://www.svd.se/fyra-av-tio-vill-forbjuda-dieselbilar-i-stader
Ett till:
http://www.svt.se//nyheter/utrikes/professorn-dieselavgaserna-skadar-bar...

#27
2017-07-27 13:06

Expert varnar tom får lånefälla för de som köpt dieselbilarna för lånade pengar inför förmodat prisras. Norrlänningarna är att gratulera, det kommer alldeles snart att köpa billiga nästan nya dieslar för en spottstyver..
http://www.dagensps.se/pengar/varnar-svenskar-helt-ny-bubbla/

#28
2017-07-27 13:16

leo, tydligen extra risk för kris i England då, extremt mycket utlåning av pengar för bilköp där på senare år i och med låg ränta.
Artikel på engelska (google translate tips för dom som vill ha svenska).
https://www.theguardian.com/business/2017/jun/10/car-loans-personal-cont...

#29
2017-07-27 13:23

Leo. De städer som du åberopar har inte gjort någon jämförande studie mellan olika bränsleslag givet ett specifikt trafikarbete utan isolerat effekter kopplat till förhöjda halter av en komponent. Det är ungefär som att ta korttidsblodsocker och konstatera att det ligger högt,vilket kräver en åtgärd. Men den tillfälliga blodsocketnivån säger inget om blodfetter, HB, HbA1c eller kreatinin som påverkar andra saker i kroppen och mäter andra saker. För att dra slutsatser om hela personens samlade hälsostatus måste alltså alla dessa (och fler därtill) halter mätas och vägas in i en samlad bedömning. Och det är där du fallerar i din argumentation. Diesel ökar andelen kvävedioxid - det är korrekt. Men i gengäld sänker den annat. Förbjuder man diesel så kommer dessa värden istället att öka eftersom transporterna istället sker med bensinfordon. Den samlade nettoeffekten blir då antingen oförändrad, eller rent av sämre.
Drevet mot diesel bygger på populism. Det är politik, inte samlad kunskap och helt fritt från konsekvenstänk. Och därför är jag kritisk mot den. MVH AL

#30
2017-07-27 14:01

Det blev mycket surr nu A.L
Det där får du försöka förklara för en samlad expertkår så dom fattar vad du på egen hand klurat ut!

#31
2017-07-27 14:14

Hoc coactus sum

#32
2017-07-27 14:17

Leo. Den samlade expertkåren förstår precis det resonemanget, och en miljökonsekvensutredning är också en del i alla beslut som tas Leo enligt svensk lagstiftning. MVH AL

#33
2017-07-27 15:58

Om Leo letar vidare så kan han hitta en del utredningsmaterial som handlar om hälsoeffekter från förändrade trafiknivåer. Exempelvis gjordes en ganska omfattande sådan vid trängselskatteförsöket i Stockholm. Det var faktiskt samma individ och utredare där som i den artikel som Leo klistrar ner varenda sida med här. Och IVL har ju Leo redan hittat också. De har också gjort liknande beräkningar givet vissa trafiknivåer. Dock är det betydligt svårare att göra en vettig jämförelse mellan olika bränslen eftersom det är problematiskt att fastställa riktvärden hos respektive alternativ, samt välja vilken miljö som fordonet skall framföras i.

Utgår man från tätort så finns det inget som visar att en modern diesel skulle vara sämre än bensinvarianten, annat än just kvävedioxiden. Övriga kolväten och partiklar ligger fortfarande högre hos bensinaren än dieseln.

Det allra bästa är dock elbilen. Men den ger å andra sidan andra effekter när den produceras som inte är helt trevliga. MVH AL

#34
2017-07-27 15:58

Är det därför man man pekar ut dieseln i land efter land o storstad efter storstad som den största faran mot människors hälsa? Och som först kommer att förbjudas eller begränsas i storstads miljö?

Läser man inte dina inlägg eller förstår dom inte dig?

#35
2017-07-27 16:21

"Chefen för Volkswagens miljö- och utvecklingsavdelning i USA kommer att erkänna sig skyldig till brott, det meddelar en talesperson för en domstol i Detroit. Erkänner bedrägeri o hotas av långt fängelsestraff. Sitter häktad"

Skulle det du skriver om skulle han ju inte behövt fuska med dieselavgasvärden o slippa sitta häktad o hotas av ett över hundrårigt fängelsestraff..

#36
2017-07-27 16:23

Ä

#37
2017-07-27 16:40

Leo. Det är fortfarande ett helt annat resonemang. Att peka på en enskild komponent, vilket Volkswagens "fusk" handlar om, är det ingen seriös aktör som gör. Man studerar istället helheten med samtliga utsläpp inkluderade. Men säg mig. Vad är ditt alternativ? Bensin som både ger högre halter av bensen, koldioxid och kolväten samt koncentrationer av partiklar är knappast ett substitut. Men det pågår en omställning just nu, med en högre andel elbilar. Det är därför som billobbyn är märkbart tyst i och med den desinformationsksmpanj som just nu pågår mot diesel (där gamla fordon klumpas ihop med nya- trots att skillnaderna är avsevärda). MVH AL

#38
2017-07-27 17:08

Fusk är han inte åtalad för, det handlar om bedrägeri av grövre sort där han hotas av 169 års fängelse..
Och det gällde dieselbilar.

Efter IVLs stora mätning på 30 000 dieselbilar i VERKLIG drift i normala körförhållanden i våras, där tom Eu5 o Eu6 dieselbilar visade sig vara riktiga miljösvin börjar man undra om du är helt faktaresistent!

#40
2017-07-27 19:56

.

#41
2017-07-27 19:56

Leo. att det skiljer sig mellan körcykelns värde och verkligheten är något helt annat. Det gäller både diesel som bensinbilar. Det ger oss inte svar på vilka effekter ett alternativt trafikarbete ger. Något Leo inte kan bemöta. Så vilka är alternativen? Häst och vagn? MVH AL

#42
2017-07-27 19:08

Och apropå faktaresistens: https://www.empa.ch/web/s604/soot-particles-from-gdi

Hittills inga kommentarer från Leo angående detta, vare sig av ingenjörsmässig eller empirisk natur. MVH AL

#43
2017-07-27 19:58

Undersökningen är gjord på nio bilar varav en från 2001 från nio olika tillverkare..
Hur kan du haka upp dig på en sån löjligt liten undersökning? Kan ej användas i ett seriöst sammanhang. Därför har jag ej kommenterat den o kommer ej heller att göra det.
Undersökningen som visade att även Eu5 o Eu6 dieslar är riktiga miljösvin, gjordes på 30 000 fordon i verklig trafik på västkusten i våras och går att dra riktiga slutsatser o håller god kvalité! Det är skillnad det och kommer för alltid att diskvalificera dieslar från tätorter och är bara någon månad gammal.

#46
2017-07-27 20:42

Dieselgate rullar vidare!
Nyss meddelade Tysklands transportminister att tusentals Porsche Cayenne ej längre får användas i Tyskland då manipulerande mjukvara fanns i bilarna. Tillstånden för bilarna gäller ej längre.

Tillhör numera Volkswagen koncernen.
En tung, dyr lyxbil får ej längre användas.
Nu tar tyska myndigheter i med hårdhandskarna. Det här kommer att kosta. När kommer myndigheter o konsumenter att vakna i Sverige?

#47
2017-07-27 20:43

Källa: SVT text tv

#48
2017-07-27 20:59

2008 ägde Porsche merparten av VW-koncernen leo, 51%. Olika omständigheter ledde till att VW idag äger Porsche.
Men misstag dig inte. Familjen Porsche har ff ett enormt inflytande.
Såklart får bilarna användas .. men de ska återkallas för mjukvaruuppdatering. Nya bilar ska såklart uppdateras före leverans.
Motorn ifråga är AUDI;s 3 liters V 6;a .. Jag har en .. Den är underbar.

#49
2017-07-28 00:50

.

#50
2017-07-28 00:52

Du läser dina underlag dåligt Leo. Bilarna som används i undersökningen nedan är, förutom Mitsubishi, producerade efter 2010 och ända fram till nutida dagar. Och det behövs inte mer än så. Det är nämligen konstruktionen som ger dessa utsläpp, vilket har varit välkänt inom bilindustrin i många år. En turboladdad bensinmotor exempelvis, oj oj oj... Lärdom ett som Leo behöver läsa in sig på (grundnivå inom förbränningslära): Höga förbränningstemperaturer och fet bränsleblandning - googla lite på det och återkom.

"The team selected seven direct-injection gasoline cars, including a Mitsubishi Carisma (2001 model, exhaust emission standard Euro 3). The other vehicles were all built between 2010 (VW Golf, Euro 4) and 2016 (Citroën C4, Euro 6b). By way of comparison, a current Peugeot 4008 (2013, Euro 5b) with a diesel engine and a particle filter was also included."

MVH AL

#51
2017-07-28 01:09

Sedan har Leo dessutom inte läst IVL;s underlag särskilt väl. Dels konstaterar det att Euro6 klart förbättrat utsläppsnivåerna i jämförelse med tidigare klassningar. Och dels beaktar det inte alternativen utan formulerar kritik mot att de typade fordonen inte levererar ute i verkligheten. Något som inte är specifikt för diesel.
Så Leo;s påståenden är inte bara felaktiga och ensidiga. De ger inget stöd för att ett dieselförbud skulle ge någon märkbart positiv effekt på folkhälsan. Leo har fortfarande inte visat på vilka effekterna blir om motsvarande trafikarbete utförs med ett alternativt bränsle, en fråga han åter duckar. Så Leo tycks skjuta över målet då han inte kan visa på konstruktiva alternativ. Så vad är syftet? Att via dogmatisk propaganda och selektiv bevisföring ge befolkningen cancer? MVH AL

#52
2017-07-28 06:58

Intressant o vägledande beslut kommer idag från Stuttgart angående dieselbilar, då staden är Tysklands stora bilproducent (Mercedes o Porsche)
samtidigt som man är Tysklands vetenskaps centrum med flera stora universitet o forskningscentrum.
Med ett hyfsat stort problem, luften!
Kväveoxiderna har höjts allteftersom med ökad dieselbilsandel. Höga EU böter hotar.

Vetenskap/forskning/industriproduktion skandaler för Mercedes o Porsche nyss plus en mängd självutnämnda experter av olika kulörer alla med egna käpphästar. Vad tror du A.L, har dom lyssnat på dig o förstått din poäng/käpphäst eller..?
Hursomhelst politikerna står inför ett delikat problemval som kan bli vägledande för andra tyska storstäder.
De ökande halterna av hälsovådlig kväveoxid måste hanteras. Där som här!

#53
2017-07-28 09:00

.

#54
2017-07-28 08:59

Leo. Ja men hur? Det har du ännu inte svarat på. Enkelt uttryckt. Vad är värst?Astmatiker som far illa eller ökad förekomst av hjärt-kärlsjukdomar och lungcancer? Frågan kvarstår således. Vad skall dieseln ersättas med och varför skulle det alternativet vara bättre? Är det verkligen helt omöjligt att klämma fram något till svar på denna fråga?
MVH AL

#55
2017-07-28 10:54

Leo
Jag läste i Aftonbladet en gång att chips var farligt...

#56
2017-07-28 17:45

Nu är dieselförbudet i Stuttgart mycket nära:
https://www.svd.se/tysk-domstol-baddar-for-dieselforbud

#57
2017-07-28 17:57

Bra, men lite oväntat. Generellt dieselförbudet i Stuttgart, Mercedes o Porsches huvudort..
Fakta, forskning o omtanke om människans hälsa vann över bilkrämarna.
Kommer att bli vägledande i alla tyska stora städer!
Och allteftersom även i andra stora städer.
Stockholm skall snart ta beslut. Hoppas politiker o tjänstemän i Stockholm följer detta o förbjuder dieselbilarna generellt utan undantag! Även Eu5 o Eu6 dieselbilarna har ju visat sig vara miljösvin i verklig trafik i IVLs stora undersökning i Västsverige i våras där 30 000 bilar följts.

#58
2017-07-28 18:41

VW:s märke krackelerar. Men de är inte ensamma om det kan vara till en klen tröst.

#59
2017-07-28 20:46

Leo har inte läst ariken han själv hänvisar till. Där står klart att det är frågan om restriktioner mot äldre dieselfordon inne i storstäderna. Och fortfarande får vi inget svar på vilka fordon som skall ersätta dieselbilarna i tätortsmiljön. Är det verkligen så svårt att visa på substitut Leo? Jag har frågat tio gånger nu. MVH AL

#60
2017-07-28 20:46

Leo har inte läst ariken han själv hänvisar till. Där står klart att det är frågan om restriktioner mot äldre dieselfordon inne i storstäderna. Och fortfarande får vi inget svar på vilka fordon som skall ersätta dieselbilarna i tätortsmiljön. Är det verkligen så svårt att visa på substitut Leo? Jag har frågat tio gånger nu. MVH AL

#61
2017-07-28 21:08

Du har tvärfel A.L!
Beslutet från domstolen i Stuttgart idag gäller ALLA dieselbilar!! Läs o begrunda:
https://svenska.yle.fi/artikel/2017/07/28/forbud-i-stuttgart-borjan-pa-s...

#62
2017-07-28 21:13

Dom har tydligen vare sig läst, förstått eller tagit något hänsyn till de "fakta" du låt du hakat upp sig på.
Ett råd:
Läs begrunda o om orientera! Annars framstår du nog snart som ett ?

#63
2017-07-29 00:33

Leo läser åter inte sina egna alster:

"Enligt domstolen är dieselförbud den mest effektiva lösningen och det gäller dieselbilar med utsläppsnivåerna under utsläppsnormen Euro 6. Ett omfattande dieselförbud kan bli aktuellt redan i nästa år."

Och fortfarande inte ett ord om hur motsvarande trafikarbete skall genomföras istället och till vilket hälsomässigt pris. Det klarar uppenbarligen inte Leo av att svara på.
MVH AL

#64
2017-07-29 08:30

Det får nog tyskarna både svara på och lösa!
(Läget påminner om när Tyskland bestämde sig för att avsluta kärnkraftseran för NGT år sedan av miljöskäl.

#65
2017-07-29 09:47

Så med andra ord så tar Leo inte ställning för eller mot diesel längre. Så lät det ju inte tidigare;-). Men det får väl betraktas som positivt att Leo sent om sider öppnat ögonen och insett att trafik och miljö inte är något nollsummespel.

MVH AL

#66
2017-07-29 17:21

Som sagt tidigare, dieselbilar kan vi inte ha i storstäder: Ett skäl av många
http://www.svt.se//nyheter/utrikes/professorn-dieselavgaserna-skadar-bar...

#67
2017-07-29 17:49

Leo. Men vad skall vi då ha istället? Spårtrafik? Cykel? Promenad?

MVH AL

#68
2017-07-29 18:00

Man skulle ju helst vilja veta exakt på vilket sätt avgaser påverkar barns hjärnor dvs på vilket sätt inlärningen blir sämre. Annars kan det ju lika gärna vara så att barn som bor i miljöer med dålig luftkvalitet även äter sämre mat och får mindre intellektuell stimulans.

#69
2017-07-29 19:38

Professorn har nog rätt när inte alla verkar förstå att diesel är skadligt för hälsan.....säg mig, vad krävs för att folk ska förstå detta enkla faktum?

#70
2017-07-29 20:01

Shogun. Det du behöver förstå är att allt är skadligt i tillräckligt höga koncentrationer. En påverkan (innan skadenivån drar iväg- förutom bensen är kurvan progressiv) går att härleda ännu tidigare. Det gäller allt från vatten till hormoner och utsläpp av olika slag.

Så drevet mot diesel saknar stöd. Det är bara miljölobbyn som ser sin chans att stoppa transporterna ytterligare (Och Vargen kan trolla)

MVH AL

#71
2017-07-30 07:14

Vem har påstått något annat? Men nu är det faktiskt så att diesel anses som mer skadligt. Vad krävs för att förstå detta? Professorn verkar ha rätt. Mfl

#72
2017-07-30 07:51

.

#73
2017-07-30 08:09

Shogun. Mer skadligt än vad? Kan måhända du utveckla alternativet bensin och dess skademekanismer lite mer utförligt?

Faktum är att en diesel med parrtikelfilter släpper ut mindre koncentrationer av ultrafina partiklar än alternativet med den direktinsprutade och turboladdade bensinmotorn. Skillnaden ligger i intervallet 5-40 gånger högre värden från bensinmotorn. Det är känt sedan årtionden tillbaka och har en grund i motorns tekniska konstruktion.

Attacken på diesel bygger tyvärr till stora delar på förenklingar och missuppfattningar. Påståenden som den i artikeln är ett typexempel på felaktigheter, troligtvis kopplat till att skribenten inte förstått vad det är man kommit fram till, eller på att man valt en rubrik som skall bekräfta drevet mot dieseln.

MVH AL

#74
2017-07-30 12:33

Bevisa då motsatsen! Mot alla proffs som sysslar med detta , vet du mer påstår du?! "Ultrafina partiklar" och vad är det?Så som? Bevisa nu med diagram mellan diesel och bensin att proffsen/vetenskapen har fel! Diesel släpper ut mer Nox än bensin, och eftersom det säljs så mycket diesel i Europa så anses ju det som mer skadligt för hälsan om man bor vid en högt traffikerad väg, hur svårt kan det vara att förstå? Än så länge litar jag mer på vetenskapen och proffsen som sysslar med detta än AL, tills han kan bevisa motsatsen att han har rätt och proffsen har fel,och vad det är de inte förstått som AL har förstått.

#75
2017-07-30 12:39

Om alla lekmän har rätt vad skall vi då med proffsen till?

#76
2017-07-30 12:45

Shogun. Artikeln du åberopar behandlar ultrafina partiklar, inte kvävedioxider. Partiklarna har flera källor, förutom förbränningsprocesser och de förekommer också i olika fraktioner. Att åberopa partiklar som ett problem i fallet diesel saknar numera vetenskapligt stöd, då de flesta nyare dieslar är utrustade med partikelfilter. De äldre versionerna däremot släppte ut ungefär motsvarande halter som dagens bensinbilar gör. Här kan du läsa mer om det. Så om det är förbrääningspartiklar Shogun tänker på så bör han inrikta sig på direktinsprutade och turboladdade bensinmotorer istället för diesel med partikelfilter.

https://www.empa.ch/web/s604/soot-particles-from-gdi

MVH AL

#77
2017-07-30 12:52

Angående kvävedioxider är det däremot en komponent som har ökat på senare år. Ökningen är ungefär proprtionell mot andelen dieselbilar. Det är priset vi betalar för diesel. Samtidigt har bensen och de flesta övriga kolväten sjunkit.
En jämförelse måste alltså ta hänsyn till samtliga komponenter, inte en enskild. Sådana bedömningar har tidigare också gjorts, bland annat av trafikverket, och där kunde man inte visa på att diesel skulle vara sämre för folkhälsan än bensin (givet motsvarande trafikarbete). MVH AL

#78
2017-07-30 13:23

Mkt handlar väl om var själva utsläppet sker tänker jag. Alla ämnen har ju olika farlighet beroende på plats, koncentration osv.
Men bensen är ju ingen hälsokemikalie direkt precis som NOx, att tro att man gör människan en tjänst för att man kör på bensin är nog lite att lura sig själv.
Kanske därför man bör lobba för plug-in hybrider med tvång på att el används när man kör i storstäder och/eller miljözoner.

#79
2017-07-30 13:57

Flere oljearbeidere i Norge har utviklet cancer ved eksponering av benzen og det ved mindre mengder en det en det som er anbefalt. http://www.dagbladet.no/nyheter/norske-forskere-slar-alarm-oljearbeidere...

#80
2017-07-30 14:06

Å kjøre dieselbil eller benzen bil, er å velge mellom pest eller kolera. https://www.fhi.no/nettpub/mihe/uteluft/benzen/

#81
2017-07-30 14:13

Det finns många ämnen som är cancerogena eller påverkar oss negativt på andra sätt.
Visst är det bra att frågorna kommer upp på bordet, men att skrika "död åt diesel" samtidigt som man slänger in vedklabbar i kakelugnen för lite mysfaktor och tuggar på något som gjorts på icke ekologiskt spannmål känns som lite hyckleri.

#82
2017-07-30 14:27

Det är därför som hybridtekniken kommer in i olika utföranden som är mycket bättre än diesel vad gäller Nox och annat totalt sett. Därför ska vi bort från diesel som vetenskapen säger i sina undersökningar. Det är så att europeisk bilindustri satsat på fel bränsle/teknik (diesel)under många år, därför är vi där vi är idag, speciellt i storstäder med höga koncentrationer av utsläpp. Därför vill man ha bort dieselbilar, svårt att förstå? Framtiden är elektrisk i olika utföranden och hybrider i olika utföranden. Saken är den att man inte klarat att rena dieselbilarna som utlovat och då har man fuskat i stället, kan någon ta detta i försvar, vilket verkar ske här? Frågar igen, vad krävs för att man inte ska ta detta i försvar? Hittills har ingen lyckats än att övertyga mig att vetenskapen/proffsen har fel i denna fråga.

#83
2017-07-30 14:44

@Shogun
Tycker inte att folk här i tråden försvarar dieselbilen utan lyfter istället blicken något och inte fokuserar på bara en sak, dvs att dieseln är roten till allt ont. Att fokusera på det allena är att göra det väldigt enkelt för sig tror jag och att man missar andra faror.
Som jag skrev i tråden ovan, om man nu skriker död åt diesel så bör man ju redogöra varför man gör det, är det NOx man ogillar så får man berätta det. På så sätt så får man ju även mer kunskap inom andra områden, t.ex. vad man äter och hur man värmer huset och kan ta smarta beslut även där.

#84
2017-07-30 17:05

Benny. Så vetenskapen har fel? Man lyfter inte blicken? Tittar bara på en sak? Tror du på att de är så korkade? Klart att jag inte gillar Nox, behöver jag förklara varför? Vem gillar Nox? Varför? Nej, jag tror att vetenskapen har det mesta klart för sig vad som är mest skadligt vad gäller avgasutsläpp och varför. Och det är det vi ser resultaten i vad som presenteras och varför storstäder är på G att förbjuda dieselbilar Euro5 och äldre. Jodå, man försvarar dieseln här, inte bara under denna artikel. Utan överlag på VIB hemsida, kan du ha missat det? Knappast. Man har tillomed rekommenderat Toyota/Lexus att de ska satsa på dieselmotorer på Europamarknaden, något de troligen inte lyssnar på speciellt mycket, klokt nog. Då de (Toyota/Lexus)sagt tidigare att dieseln är en återvändsgränd, troligen får de rätt i slutändan. Man har hybridtekniken istället sedan många år. Återigen vad krävs för att man inte ska ha förtroende för dessa bolag som medvetet fuskat med utsläppen? Det skulle vara intressant att veta...
Fossila drivmedel har snart gjort sitt, det bara är så och bara att acceptera att ett skifte är påbörjat till förmån av el, bränsleceller etc som driver våra bilar.

#85
2017-07-30 21:54

Shogun. Du liker ikke NOX, de fleste gjør ikke det, heller ikke jeg du kjører bensin som inneholder benzen som er en mye mer aggressiv cancer framkalande en nox. Så det at du har hengt deg så opp i diesel virker på meg manisk opphengt i et emne mens du selv produserer partikler og benzen i luft og i din bil, jeg er ikke imponert over hvor ensporet du er i denne case litt ydmykhet hadde kanskje gjort seg når du selv kjører benzen bil, når du bytter til el bil da kan du kaste Stein i glasshus ikke før. Se mine 2 linker i foregående innlegg vedrørende benzen, så skjønner du hvor helsefarlig det er

#86
2017-07-30 22:19

Jag tycker det är positivt att Shogun och Benny, tvärtemot Leo, faktiskt lägger fram ett alternativ till diesel. Hybridens största företräden är körning i tätort med hög befolkningskoncentration. Men det är inte helt självklart att hybriden skall kombineras med bensin, då det senare just är förenat med högre mängder kolväten än diesel. Att Toyota sedan vill tjäna pengar, både på hybrider som dieselmotorer, är en helt annan debatt som vi redan gått igenom tidigare. Det tar vi inte här Shogun.
I vilket fall är det ganska osannolikt att dieselfordonen kommer att ersättas med laddhybrider om diesel förbjuds. Huvuddelen av trafikarbetet kommer istället att ske med brnsinbilar, som i realiteten släpper ut högre mängder kolväten och koncentrationer av partiklar än en modern diesel. Det gynnar knappast folkhälsan, snarare tvärtom. MVH AL

#87
2017-07-30 22:25

@Shogun.
Läs och ta in vad jag skriver istället för att gaffla en massa. Jag hävdar inte att vetenskapen har fel, snarare tvärtom. Och den vetenskapen visar att även bensin är skadligt. När det gäller NOx så verkade du blanda ihop det med partiklar i tidgare inlägg, det var därför jag skrev som jag skrev.
Och är det så att man ogillar NOx och läser på varför så kommer man inse att man behöver ta ställning till andra saker, som vad man stoppar i munnen. Därav min rad rörande kunskap om andra områden.
Du skriver ju själv att fossila drivmedel snart gjort sitt, det betyder ju att du även inser att bensin inte är någon hälsokur. DVS, du har själv lyft blicken och inte bara fokuserar på dieselbilens faror utan att även bensin kan vara lika skadligt.

#88
2017-07-30 23:51

Benny, ja var har jag skrivit att bensin är rena hälsokuren? MEN, det är bättre än diesel i kombination med hybriddrift/laddhybrid, så jag föredrar det mot diesel. Men allra bäst vore ju helelektriskt i olika utföranden. Och det kommer vare sig man vill eller inte. Diesel tror jag inte alls på längre efter alla rapporter, andra får gärna tro/tycka annorlunda.
Förövrigt värmer jag mitt hus med jordvärme från Thermia (man köper ju värmländskt ;o) )ett 12kw aggregat med 800m slang i marken.

#89
2017-07-31 00:00

AL. De släpper ut mindre skadliga Nox än diesel, det som experter menar skadar hälsan mer. Därför ska diesel bort menar ju de som förstår sig på. Man tar nog inte bort något för att ersätta med något annat som är mer skadligt (bensin) för hälsan. Tror inte de är så korkade, eller menar du att de är det? I praktiken är det det du säger hela tiden, och där håller jag inte med. Dieselmotorer i Toyota kan du snart inte köpa i Europa, så de vill tjäna pengar och miljö med/på hybrider i Europa, det är så det ser ut. 2020 är troligen sista året du kan köpa en personbil från Toyota med dieselmotor om det håller som planerat vad jag hört. De har en annan strategi mot tyskarna som bekant........

#90
2017-07-31 00:26

@Shogun
Har aldrig hävdat att du skrivit att bensin är en hälsokur. Och kommentarer rörande ekologiskt spannmål och hur man värmer upp sitt hus var inte riktade mot dig utan handlar mer generellt om att många skriker "död åt diesel" men sitter i sitt hus som värms upp med t.ex. pellets som släpper ut mer kväveoxid än en dieselbil som rullar 2-3000 mil per år.
Därmed inte sagt att man inte ska bry sig, men man ska kanske ska vara lite ödmjuk och tänka till innan man drar ut på häxjakt på ett bränsle.

#91
2017-07-31 00:51

Shogun. Det finns inga som helst belägg för att kvävedioxider skadar hälsan mer än bensen. Det är helt enkelt en grav missuppfattning från din sida som du aldrig kommer kunna hitta stöd för i litteraturen. Bensen är högcancerogent - vilket kvävedioxider inte är rent enskilt - och det finns - åter på tvärs med de flesta utsläppsdelar från vägtrafiken (kvävedioxider inkluderad)- inga nedre gränsvärden för när hälsopåverkan är ringa. I fallet partiklar - det som bensinbilar också alstrar i höre grad än diesel - är det frågan om olika fraktioner beroende på källa, så det blir snabbt ganska komplext. Där har man kunnat visa på mängder av effekter - men inte nödvändigtvis vid de koncentrationer som förekommer i trafikmiljön. Jag tycker faktiskt du borde kunna förstå att hälsoeffekter inte är riktigt så svart-vita som du försöker göra dem till. Du borde också kunna inse att drevet mot diesel inte handlar om vetenskap utan om politik. Vetenskapen har nämligen inte kunnat visa att bensin skulle vara mindre skadligt än en modern diesel - inte ens vid körning i tätort. Toyota ja... De har 10000 anställda som förser världen med dieseldrivna transporter och det spåret har vi redan gått igenom. Här pratar vi om helt andra saker än Toyotas (som har gått om egna trådar här på forumet) vilja att tjäna pengar.
MVH AL

#92
2017-07-31 00:48

Shogun. The International Agency for Research on Cancer (IARC) https://www.iarc.fr/ har en lista över mängder av ämnen och substanser som man kunnat visa orsakar eller bidrar till uppkosten av cancer. Där kan man exempelvis läsa, att bensen (det som bensinbilar släpper ut) är ett av de mest cancerogena substanserna som man kunnat hitta. Man klassar det till grupp 1 som är det mest cancerogena. Kvävedioxid bedöms inte vara cancerogent, men har förstås andra sekundära effekter. Läs mer på Karolinska Institutets hemsida här; http://ki.se/imm/kvaveoxid

#93
2017-07-31 10:56

Bra skrivet av Benny och instämmer. Det ligger en trend i häxjakten på diesel.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.