Bild
Nästa artikel

Volvo sänker löner - ska spara 500 miljoner

Nyheter

Sänkta löner och inga bonusar för cheferna. Inga löneförhöjningar för de anställda. Volvo PV drar åt svångremmen för att rädda jobb - och spara 500  miljoner kronor.

- Vi är i ett extremt läge med en fortsatt svag marknad framförallt i USA och Sverige och vi behöver sänka våra kostnader ytterligare, säger Stephen Odell, vd för Volvo Personvagnar.

Volvo Personvagnar och de fackliga organisationerna har kommit överens om ett avtal som gör att företaget med största sannolikhet undviker ytterligare varsel.

Uppgörelsen innebär att alla anställda, tjänstemän och arbetare, medverkar till att sänka personalkostnaderna under 2009 genom bland annat framflyttad lönerevision. Besparingarna omfattar även företagets ledande befattningar - och åtgärderna ger sammanlagt besparingar på 500 miljoner kronor.

- En liknande uppgörelse har aldrig gjorts tidigare, säger Stephen Odell. Vi är i en unik situation och behöver vidta extraordinära åtgärder. Vi har haft en bra och öppen dialog med de fackliga parterna under en längre tid. Denna överenskommelse tror vi alla är en bra modell för att säkra vår verksamhet och slippa lägga nya varsel, säger Stephen Odell.

Ã-verenskommelsen som gäller från 1 april till 31 december 2009 innebär följande:

* Företagets lönerevision senareläggs för samtliga anställda till januari 2010 och motsvarar ungefär hälften av besparingen.
* Arbetstidskompensationen (ATK) minskas med ca 1.5 tim/vecka för alla anställda mellan 1 april och 31 december 2009.
* Företagets 40 ledande chefer inklusive företagsledningen kommer att sänka sina löner med 5 procent från 1 april till 31 december 2009.
* Ingen bonus betalas ut till chefer eller andra medarbetare under 2009 och 2010.
* För att hantera den svaga orderingången innebär överenskommelsen också att upp till 45 stoppdagar planeras in under 2009 för medarbetare i produktionen. Ett löneavdrag på 15 procent görs för stoppdagarna. Detta innebär en minskning av månadslönen med upp till 5 procent. Antalet stoppdagar varierar på respektive produktionsort Göteborg, Skövde, Floby och Olofström.

Volvo PV konstaterar att neddragningarna under 2008 har gett företaget en godtagbar balans och att de åtgärder som vidtas nu görs för att behålla kompetensen i företaget och vara maximalt effektiva när konjunkturen vänder.
Taggar: Nyheter
Volvo sänker löner - ska spara 500 miljoner

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.