Nästa artikel
Vid fartkameror slipper 99 procent av fortkörare böter
Nyheter

Vid fartkameror slipper 99 procent av fortkörare böter

Publicerad 3 augusti 2018
Av de tiotals miljoner som kör förbi en fartkamera för fort är det under en procent som lagförs.
I början av 2018 fanns det 1 615 fartkameror i landet och innan 2020 kommer det bli nästan 1 900. Polisen har resurser för att handlägga 290 000 ärenden i år och av dessa kommer strax över en tredjedel att bli lagförda. SVT Nyheter har tittat närmare på statistiken, som visar att det årligen är 1,4 miljarder passerande fordon vid fartkamerorna, varav två till tre procent kör för fort - alltså 28-42 miljoner fortkörningar. 

Det innebär att under en procent av de som kör för fort vid en fartkamera som bötfälls. Fartkamerornas radar registrerar dock information om trafiken även när kamerorna inte är aktiverade, vilket ingår i statistiken. Vidare poängterar polisen och Trafikverket att det finns fler effekter av fartkameror än bötfällningen. 

- Skulle vi ta in alla överträdelser så skulle det bli en alldeles för stor mängd, vi har inte resurser att hantera det. Verksamheten minskar dödsolyckor och svårt skadade i trafiken, det är ett lyckat verktyg. Samtidigt ska det ses som ett komplement till polisens övriga verksamhet för säkerhet i trafiken, säger Lis-Marie Svonni, tillförordnad sektionschef för polisens enhet för automatiserad trafiksäkerhetskontroll (ATK).

- Det är många som kör väldigt fort på vägarna, sett till hela vägnätet är det 45 procent som håller hastigheten. Men vid mätstationerna håller 95 procent hastighetsbegränsningen, säger Eva Lundberg, verksamhetsansvarig för ATK, vid Trafikverket.

Diskutera: Vad tycker du om användandet av fartkameror i Sverige? 

Ämnen i artikeln

Kommentarer

#115 • Uppdaterat: 2018-08-08 06:47
MR2

Till Ola-E
Tack för att du ansträngde dig att hitta fakta. Den danska rapporten är bra, men visar just hur stor hastighetsfrågan är, och hur ofta det förekommer hastighetsöverträdelser som delfaktor till dödliga olyckor. Vad gäller Sverige kan du kanske titta på senare rapporter från Trafikverket, så ser du hastighetsutvecklingen. Du kan också se
https://www.trafikverket.se/contentassets/bb8202b4fe6645879941f287dc7144c0/presentation-av-analysrapporten.pdf hur hastigheten utvecklats.
Tyvärr hade jag fel om att Sverige vara bäst i världen 2017. Det var faktiskt Norge!
Bra att du kollat hastighetsindex, men nog ser man tydligt hur hastighetsefterlevnad försämrats senare år, särskilt under de allra senaste åren. Men 2018 ser det lite bättre ut i förhållande till 2017 och 2016. Men helt klart utvecklar sig inte hastighetsefterlevnaden i Sverige på det sätt som var tänkt. Och kanske det kan ha med polisens otroligt låga övervakningsnivå att göra, som dock hjälps upp av fartkamerorna.
Vad gäller den så kallade potensmodellen, som visar på sambandet mellan hastighet och dödsolyckor (och andra sorters olyckor) så är det väl så att den ständigt visar sig vara rätt. Och den verkar gälla lika bra om man studerar bilolyckor i djupet. Man kan kolla på allt det kring potensmodellen som Rune Elvik gjort. Han har gått igenom i princip all litteratur på området ett par gånger och kommer fram till samma sak hela tiden. Och om man vill gå djupare så kan man gå till Anders Kullgrens forskning där han använt krockpulsmätare som sitter i flera hundra tusen bilar i Sverige så blir det lika tydligt. Det är svart på vitt att när hastigheten stiger i olyckor så går skador och dödsfall upp på ett förutsägbart sätt. Det är egentligen bara att gång på gång visa hur vi som människor påverkas av Newtons lagar.

#116 • Uppdaterat: 2018-08-08 09:33
Ola-E

Till MR2:
Jag glömde det här med färre möten vid högre hastighet eftersom det är svårt att hitta bildexempel. Men du kan titta på sid 11 i bifogad länk. Möten är 3-5 per fordon. Lägg till ett långsamgående fordon som startar i nedre vänsterkant och som kommer fram längst upp till höger. Som du ser är det många fler möten. Om genomsnittshastigheten ökar från 80 till 90 så minskar möten med 12,5 %.

https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=1007

Potensmodellen visar resultatet ett - till två år efter efter en hastighetsändring. De allra flesta rapporter som ingår är upplagda så. Det är alltid så att olyckstalen går ner en kort tid efter en hastighetssänkning, men sen jämnas det ut. Jag har kollat det på en massa olika sätt.
VTI-rapporten 860 är ett exempel på detta där olyckstalen minskade i drygt ett år men sedan är det lika utveckling som att det inte varit någon ändring. Om du vill kan du se på sid 24 och 25 i rapporten. PO-skador minskade 21 % på 80-vägarna 19 % på 90-vägarna, DDS-skador minskade 14 % på 80-vägarna och 17 % på kvarvarande 90-vägar. Tittar du på dödade på sid 26 är det samma tendens, men det är fler dödade på 90-vägarna. Det beror säkert på att det är betydligt fler tunga fordon som kör på 90-vägarna som gör det svårt att minska på samma sätt.
Du gör jämförelsen gm att jämföra "före" med "Efter 2".

#117 • Uppdaterat: 2018-08-08 14:05
Roy J

saabnisse, var någonstans ser du att jag inte skulle vara medveten om rådande lagstiftning? Det är ju den jag vill förändra!

Vad är det som är så farligt med att bilägaren faktiskt får ansvara för hur bilen hanteras?
Om man får en p-bot – och då menar jag bot och inte förhöjd parkeringsavgift – så är det ett lagbrott det gäller. Bilen har varit uppställd där det ur trafiksäkerhetsskäl råder p-förbud. Bilägaren är den som får boten.

VolvoXC90, varför ställer du två olika saker mot varandra?
Givetvis är korta avstånd vansinne och på tok för vanligt. Genom fartkamerorna får polisen mer tid att kolla upp just såna och andra idiotiska beteenden.

Ola-E, ditt resonemang avslöjar obefintliga kunskaper i fysik och är fullkomligt livsfarligt!
Om du blåser på i 200 genom förorten så har du alltså minskat alla risker ordentligt. Hur i herrans namn resonerar du, karl?
Ditt övriga bollande med siffror blir därför ointressant, i och med att du börjar med att punktera din trovärdighet. Kan dock tillägga att samvariation inte observerats tillräckligt i materialet.

Jag instämmer med MR2.

Sen kan jag upprepa det jag skrev om hopkoppling av fartkameror. På det viset kan man alltså få bort ryckigheten hos dem som inte klarar av att hålla tillåten fart när de inte övervakas.

#118 • Uppdaterat: 2018-08-08 14:44
Hackenbush

Med fartkameror får man ju i alla fall en varning om att fartkontroll utföres av kameran och man kan undvika böter genom att inte köra för fort.
Om polisen skall ha fartkontroller istället får man ingen varning och det är lättare att vara oförsiktig och åka på böter.
fartkamerornas uppgift är inte att dra in böter som prio ett utan att få ned medelhastigheten på olycksdrabbade vägar och detta fungerar bevisligen eftersom medelhastigheten har sjunkit på de vägar som har fartkameror.

#119 • Uppdaterat: 2018-08-08 14:48
Ola-E

Roy J:
Om du läser i mitt inlägg 42, så säger jag att 10 - 20 km över hastighetsgränsen är säkrast. Jag har aldrig sagt att högre hastigheter är säkra. Om du läser " Hastigheder ved dödsulykker", så kommer man fram till:

40 % håller hastighetsgränserna är inblandad i 42 % av dödsolyckorna, och räknar man bort påverkade så är de inblandade i 64 %.

56 % kör mellan 1 -20 km över hastighetsgränsen och är inblandade i 26 % resp 27 % av dödsolyckorna.

4 % kör fortare än 20 km för fort och inblandade i 31 % om man räknar med påverkade, och 9 % om man räknar med nyktra.

#11a • Uppdaterat: 2018-08-08 15:07
Hackenbush

Vilka bevis finns det för att det är säkrare att köra 20 km fortare än hastighetsbegränsningen?

#11b • Uppdaterat: 2018-08-08 15:59
Ola-E

Hackenbush,
Det finns fler undersökningar(alla jag sett) än den danska som kommer fram till ungefär samma resultat.
Skulle det inte vara intressant om kamerorna bara registrerade böter för hastigheter mer än 20 km över hastighetsgränsen. Då skulle vi också få en jämnare trafikrytm.

#11c • Uppdaterat: 2018-08-08 18:40
Hackenbush

Jämn trafikrytm får man vid vilken hastighet som helst om alla håller samma hastighet sen spelar det ingen roll om det är 70, 80, eller 90. Det är bara det att det finns inga vägar där alla håller samma hastighet.

#11d • Uppdaterat: 2018-08-09 07:14
MR2

Till Ola-E
Bra att du tar fram exempel, och kul teori om att korta tiden på vägen genom att öka hastigheten. Tyvärr talar fysiken entydigt emot detta. Det är visserligen sant att risken för en mötesolycka sjunker med mer än hälften om du minskar trafiken till hälften, men å andra sidan skulle konsekvensen av de olyckor som ändå skulle ske öka. Dödligheten skulle öka med potensen 3,5 i en powermodell, och det är oerhört mycket fler dödade än den minskning av olyckor i sig som skulle hända. Och sedan har vi alla andra olyckstyper, inte minst single, där dödligheten stiger med potens 4,5.
Vad gäller hastighetsbegränsningar och de ändringar som gjordes och analyserades i rapport 860 från VTI så säger den rapporten att de effekter man fick i verkligheten stämmer förödande väl med teorin. Och att effekterna höll i sig så länge hastigheterna sjönk. Tyvärr höll dom ju inte i sig på sträckor utan kamera. Och för övrigt så kanske en och annan inte vet att totalt sett så har den svenska medelhastighetsgränsen inte förändrats i och med de nya hastighetsgränserna som infördes kring 2010. Det gjordes bara en omsortering så att vägar med högre risker fick sänkningar medan exempelvis motorvägar och 2+1 ofta fick en höjning eftersom höjningen ger så små negativa effekter (risken förändras lika mycket men nivåerna skiljer kraftigt mellan mötesfria vägar och sådan med möten). Detta är ett intressant utfall som alltför många glömmer bort. Sedan är det så att höjning till 120 på visa vägar begränsas av miljöeffekter, inte säkerhet.

#11e • Uppdaterat: 2018-08-09 09:49
Ola-E

MR2:
Att mötesolyckor och omkörningar minskar vid högre medelhastighet är det enda som går att räkna fram med säkerhet.

VTI rapporten visar att resultatet som motsvarar potensmodellen bara varar en kort tid (1,5 år). Sedan har man samma resultat som om man inte ändrat till 80 km/tim och t.o.m. sämre resultat.

Låt oss ta exemplet i #51. Om man tar de som håller hastigheten som grupp kör de i genomsnittshastigheten 73 på 80-väg, medan de som kör upp till 20km/tim för fort kör i genomsnitt 87 km/tim. Enligt potensmodellen skulle de som kör 87 km/tim haft 2,2 ggr fler dödsolyckor men i stället har man färre och väldigt många färre när det gäller nyktra.

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.