Nästa artikel
Transportstyrelsens förslag: Skrota otydliga cykelreglerna
Nyheter

Transportstyrelsens förslag: Skrota otydliga cykelreglerna

Publicerad 1 mars 2021
Transportstyrelsen vill rensa upp i reglerna för cyklisterna. Snart kan två relativt nya regler försvinna.

De senaste åren har det dykt upp flera nya cykelregler som även bilister behöver ha koll på. Bland annat har så kallade cykelpassager införts – något som Transportstyrelsen nu vill ta bort.

I ett första skede vill Transportstyrelsen ta bort möjligheten att märka ut cykelpassager, men på längre sikt vill myndigheten helt ta bort dem ur vägmärkesförordningen. På så sätt ska det bli enklare och tydligare för alla trafikanter vad som gäller.

Cykelpassager och så kallade cykelöverfarter kan i dag användas när en cykelbana korsar en bilväg. Vid en obevakad cykelpassage har cyklister väjningsplikt mot bilisterna, men bilisterna måste ändå köra försiktigt fram till cykelpassagen och ofta kombineras cykelpassagen med ett övergångsställe där bilisterna ändå har väjningsplikt mot gående. 

Vid en cykelöverfart ska istället bilisterna väja för cyklisterna. Det är alltså cykelpassagen, där cyklisterna har väjningsplikt, som Transportstyrelsen nu vill ta bort. ”En avsikt med förslaget är att påskynda en övergång till cykelöverfarter”, skriver myndigheten.

Sedan några år får cyklister även använda körbanan trots att en cykelbana finns i närheten. Det får göras om hastigheten på bilvägen är 50 km/tim eller lägre, men även annars om det är ”lämpligt med hänsyn till färdmålets läge”. Det sågs som ett stort steg för cyklisterna eftersom cykelbanan inte alltid är lika välunderhållen som bilvägen.

Även den regeln vill Transportstyrelsen nu ta bort. Att ta bort regeln kommer ”skapa tydlighet kring var cyklisterna ska framföra sitt fordon”, enligt Transportstyrelsen, och det påstås också ge högre trafiksäkerhet för cyklisterna.

Myndigheten erkänner att det nya förslaget kan upplevas som en nackdel för cyklisterna eftersom de får mindre valfrihet. Men tanken är också att ”synliggöra behovet av att förbättra infrastrukturen för cykel”. Dagens regler riskerar att göra trafikanterna osäkra, enligt Transportstyrelsen.

”Generellt ska en cyklist cykla på en cykelbana. Men enligt dagens regelverk finns möjlighet för cyklister att nyttja körbanan i större utsträckning. Det skapar otydlighet, osäkerhet och riskerar att dölja behovet av utökad cykelinfrastruktur”, skriver myndigheten.

Läs också: Fritt fram för cykel på bilväg

I dag för cyklister använda körbanan även om det finns en cykelbana, under vissa förutsättningar. Den regeln vill Transportstyrelsen ta bort.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.