Bild
Nästa artikel
Toyota delar med sig av tusentals patent

Toyota delar med sig av tusentals patent

Nyheter

Vill hjälpa till i utvecklingen av hybridbilar och släpper loss nära 24.000 patent från de senaste 20 åren.

Japanska biltillverkaren Toyota motiverar offentliggörandet av sina patent med att de vill skynda på spridningen av elektrifierade fordon världen över. Sedan tidigare är vissa av deras patent för vätgasbilar offentliga, den här gången delar de även med sig av sådant de vet om hybrider. Patenten rör bland annat elmotorer, och styrenheter. 

– Baserat på det höga antal förfrågningar vi får om fordonselektrifiering från företag som ser behovet i att popularisera hybriden och andra elektrifierade fordonstekniker, anser vi att det är läge för samarbete, säger Shigeki Terashi, styrelseordförande och chef för Toyota Motor Corporation.

Toyota ska också erbjuda support till de biltillverkare som vill använda sig av deras teknik, men den är inte gratis som patenten är, utan kommer att kosta pengar. 

Diskutera: Tror du att fler företag kommer att utveckla hybrider när de har tillgång till Toyotas patent?
 

Taggar: Nyheter, Toyota

Kommentarer

#1
2019-04-04 07:38

Lite sent kanske. Hybrider är ju ett onödigt mellansteg, speciellt nu när Tesla bygger rena elbilar med lång räckvidd.

#2
2019-04-04 08:03

Ja det gäller ju att hålla liv i hybriden nu i takt med att elbilarna är på väg att ta över.

Men som vanligt är detta bara PR. Toyota gör inget som man inte kan räkna hem i ekonomiska ordalag. Det är inte via välgörenhet som man har blivit en av världens största och mest lönsamma fordonskoncerner. Det har man istället uppnått via skrupelfria affärsmetoder och samvetslöst kalkylerande. Detta tilltag utgör inget undantag från den regeln (som genomsyrar hela Toyotas affärssystem)

MVH AL

#3
2019-04-04 08:19

A.L., det är inte så att du försöker provocera Shogun nu till ännu en meningslös debatt om ingenting? Självfallet vill Toyota tjäna pengar, men det är väl liksom själva poängen med att bedriva näringsverksamhet? Misstänker starkt att det till och med står i deras bolagsordning...

#4
2019-04-04 08:27

Om någon blir provocerad över att läsa Toyota vill tjäna pengar så får det nog anses falla tillbaka på vederbörande själv.

Att Toyota sedan är skickliga på denna och andra manöverar är mycket riktigt en del av deras affär.

MVH AL

#5
2019-04-04 08:35

Varför skulle någon vilja nyttja den tekniken idag?

#6
2019-04-04 08:53

Överspelad teknik, redan OS 2020 kör Toyota alla offentliga bilar på vätgas.
Även Kina har hintat om övergång till vätgas inom mindre än 10 år.

#7
2019-04-04 09:32

Samtidigt så är ju fortfarande nästan alla bilar som säljs bensin eller dieseldrivna utan någon form av hybridteknik. Och det kommer nog att ta flera decennier innan batteriteknik och produktionskapacitet ändrar på det. Så helt överspelad är nog inte tekniken ännu.

#8
2019-04-04 09:53

Frågan är om inte andra tillverkare redan har ganska bra koll på Toyotas teknik, antingen genom industrispionage eller genom att plocka isär och analysera befintlig teknik.

#9
2019-04-04 10:34

Uppfattade nog ditt påstående om skrupelfria affärsmetoder och samvetslöst kalkylerande, mot bakgrund av förstärkningsorden, som ett rätt uppenbart försök att provocera den gode shogun, men du menade alltså inte att detta skulle vara något som är särskilt utmärkande för Toyota utan hur man helt enkelt gör affärer i bilbranschen? Jo, det kan jag i viss mån hålla med om även om just jag uttryckt det lite försiktigare och det kanske hade varit på sitt plats att markera att det inte var något särskilt utmärkande för Toyota - för det är det inte. Det nu aktuella exemplet, i den mån det är korrekt citerat (har inte kontrollerat), sticker väl knappast ut som särskilt anmärkningsvärt.

#10
2019-04-04 10:42

Nu väntar vi bara på att VAG ska släppa sina diesel-patent...

#11
2019-04-04 11:02

Att ha koll på är nog en annan sak än att man nu faktiskt kan utnyttja tekniken utan att inkräkta på patent/rättigheter. Även om jag tror på eldrivna bilar så har vi nog en rätt lång väg att vandra innan vi är riktigt där så visst kan detta ha påverkan på delar av bilindustrin.

#12
2019-04-04 11:21

Toyotas hybridteknik är ju ett sätt att få en snålare fossilbil. Det man brukar klaga på är brist på körglädje och ylande motor. Kanske kan nu någon annan skapa en roligare bil med denna teknik och varför inte med ett fossilfritt bränsle. Finns nog utrymme att utveckla detta ytterligare, för jag tror som Pi att vi har rätt lång väg att vandra innan elbilar är det enda rätta valet för alla.

#13
2019-04-04 11:35

Det kan vara en bra idé. Att renodlade elbilar dominerar marknaden ligger fortfarande mer än 1 decennium bort. Kanske till och med ett par decennier. Och nej. Jag menar inte vårt land specifikt, eller ens EU. Jag menar världsvitt. Globalt. Att då ha hybrid som en intermediär lösning är inte nödvändigtvis en dålig idé.

#14
2019-04-04 11:59

Det är nog ganska många människor, framförallt i våra större städer. Som inte har möjlighet att ladda sin bil. För dom är en elbil, eller laddhybrid inte det naturliga valet. Utan då är det Hybrid, eller snål Diesel som gäller. Vilket som är snålast av dem, beror nog mycket på körmönster.

#15
2019-04-04 12:59

Kricko. Just Toyota är extra noga med att analysera och kalkylera. Det är till och med kännetecknande för deras produktionsmodell. Man gör inget som kan betraktas som slöseri och just den egenskapen är en utmärkande del i hela företagets kultur. Tack vare att man är så duktig på att eliminera slöseri har man också blivit oerhört framgångsrika - både utifrån ett marknads- som lönsamhetsperspektiv.

Och detta senaste tilltag är inget undantag. Det är gjort för att det gynnar företaget och dess aktieägare.

MVH AL

#16
2019-04-04 13:40

Jodå, det är inte helt okänt att Toyota historiskt varit mer innovativa än de flesta vad gäller bl.a. produktionsmodeller och att de blir kopierade av oerhört många andra - men jag hade bara lite svårt att uppfatta ditt första inlägg som någon form av beröm... Och jo syftet med privat näringsverksamhet i aktiebolagsform är att bereda största möjliga avkastning till aktieägarna, inte konstigheter med det.

#17
2019-04-04 16:20

Nej precis Kricko. Det är inget konstigt med det och där har vi också motivet bakom Toyotas beslut.

Ingen jobbar gratis.

Angående beröm ser jag inget skäl att dela ut något sådant till någon som vill öka sin avkastning. Så nej, det var inget beröm utan ett konstaterande.

MVH AL

#18
2019-04-04 23:37

[Redigerad: Dumheter//Deeds]

#19
1
2019-04-04 19:09

Diesel- och bensinbilar är ett avslutat kapitel. Hybridbilar är det inte, och Toyota är de enda som gör hybrider rätt, de övriga gör snabba, ogenomtänkta, förenklade och dåliga försök. Toyota har verkligen ett gigantiskt försprång.

#20
2019-04-04 19:55

Vi får nog vänta något år på att batteribilar helt tar över bilmarknaden när försäljningen till dags dato nåt upp till hela 2 miljoner sålda elbilar i hela världen!
I en värld med 80 miljoner sålda fossilbilar per år får vi nog vänta på att elbilar går ikapp fossilbilar i antal sålda bilar per år. Toyota har bara sålt 13 miljoner hybridbilar och har 39 hybridmodeller hitills.
https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/better-ai...

#21
2019-04-04 21:11

Ja , stort tak til Toyota , verdens mest innovative bilfabrik.

#22
2019-04-04 23:04

Nu är det bensinmotorer som medför akuta och dödliga symptom Blackk Knight, särskilt om man följer ditt råd "att avleda avgaserna in i kupén och [samtidigt] använda bilen" (#18). Genom kolmonoxiden (som blir en restprodukt av bensinmotorer i sin förbränningscykel) uppstår det syrebrist i kroppen (kopplat till att hemoglobinet väljer kolmonoxidmolekylen framför syret) med en allvarlig påverkan på såväl hjärta som det centrala nervsystemet. Detta inträffar redan vid förhålandevis blygsamma koncentrationer. Redan vid 0.5% är nivåerna livshotande.

Denna effekt har vi inte hos dieselmotorer varför de också - tvärtemot en bensindriven hybrid - har och kan användas i slutna rum, såsom gruvor eller i annan miljö där ventilationen är bristfällig.

Det är inte dumt att vara okunnig (#18). Dumhetern uppstår främst när man uppvisar en oförmåga att ta till sig vanlig elementär information.

MVH AL

#23
2019-04-05 00:05

All förbränning av kol baserad bränsle skapar CO. Det är en vanlig elementär information.
"Det är inte dumt att vara okunnig (#22). Dumhetern uppstår främst när man uppvisar en oförmåga att ta till sig vanlig elementär information.
Right back at you!

#24
2019-04-05 01:43

Ja Blackk Knight det är korrekt, det är dock koncentrationen som avgör om det är farligt eller inte (undantaget bensen som visat sig hälsovårdligt redan i mycket små koncentrationer). Det gäller oavsett man kör i en diesel, bensinbil eller i en hybrid. I en bensinvariant blir man därför förgiftad redan på några minuter om man gör en sådan manöver som du gav uttryck för i ditt tidigare inlägg och som resulterade i mitt svar.
Därför kan man använda diesel i slutna rum där ventilationen är dålig (gruvor eller garage och lager etc). Det kan man inte med en bensinmotor - med eller utan hybriddrift. Gör man det blir man nämligen förgiftad och det väldigt fort.

Dieseln ger generellt lägre nivåer av kolväten i sin förbränningscykel. Det rör sig om en faktor sex -till dieselns fördel (om än med variation i vald komponent och beroende på optimering).

Därmed inte sagt att diesel alltid är att föredra (även om det oftast blir så). För att utreda det behöver man även lyfta in andra faktorer (som jag redan har gått igenom med dig och dina "kompisar" vid tidigare tillfällen)

Vad som också kan vara bra att känna till är att vi Idag inte har några bekymmer med överskridna gränsvärden av hälsovårdliga ämnen från vägtrafikens förbränning. De flesta nivåer ligger långt under de gränser
som WHO klassar som farliga. Det gäller till och med NOx - som I sig visat en avtagande trend sett över tid. Förbättrad rening är huvudorsaken till det.

Som jag skrev tidigare är man alltså inte dum bara för att man är okunnig. Dumheten uppstår när man inte kan ta till sig grundläggande information eller när man skriver utan att tänka efter ordentligt (#18).

MVH AL

#27
2019-04-05 08:04

Utsläppen av bensen i trafiken är nu så låga att de inte längre utgör någon hälsorisk anser våra miljömyndigheter, annat är det med dieselavgaserna hälsorisker!
”NO2 och utsläpp från dieselbilar
NO2-halterna i trafikmiljö beror till stor del på den dieseldrivna trafiken. I jämförelse med motsvarande bensinfordon har dieslar både högre utsläpp av kväveoxider, NOx (NO+NO2) och en högre andel av kvävedioxid (NO2 av NOx), vilket betyder att direktutsläppen av NO2 är större. Under de senaste tio åren har de dieseldrivna fordonen ökat kraftigt i Stockholmsregionen. Huvudskälet till ökningen är miljöbilsklassningen som har gynnat bränslesnåla dieselfordon i syfte att minska utsläppen av växthusgaser.
Mätningar i verkliga trafikmiljöer har visat att emissionsmodeller kan underskatta de dieseldrivna fordonens utsläpp av kväveoxider och kvävedioxid. Det gäller både för personbilar, lätta och tunga lastbilar samt för bussar. För den tunga trafiken tycks skillnaden i utsläpp vara störst i stadstrafik där dieslarna inte kan köras effektivt. Skillnaden är också större för nyare fordon med strängare avgaskrav.”
http://www.stockholm.se/PageFiles/1608947/Kvarter%2016/Bilagor/Bilaga%20...
Här om dieselavgaser.
https://www.byggnadsarbetaren.se/grans-granskas-for-dieselavgaser/
I våra gruvor är personliga larmen för kvävedioxider satta till dubbla mängden jämfört med vad som är rekommenderat.
https://www.nsd.se/nyheter/gaschocken-7274452.aspx
”Utsläppen av kolmonoxid från både bensin och dieseldrivna fordon har reducerats kraftigt genom användning av katalytisk avgasrening. Med undantag av speciella förhållanden, till exempel vid veteranbilsträffar, förekommer inte hälsovådliga halter i utomhusluften i dag.”
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-bransc...

#28
2019-04-05 08:45

Ja du PREVIA, det är mycket som vi behöver gå igenom, det är uppenbart.

Om vi börjar med bensen så har mycket riktigt denna komponent sjunkit över tid. Det har den gemensamt med samtliga utsläpp från vägtrafiken (bortsett från grövre slitagepartiklar). Bättre rening och minskad användning av bensinmotorer och allehanda lösningsmedel är faktorer som påverkar.

Angående NOx bygger den på flera samverkande mekanismer. Vägtrafiken är en källa, men även industri, sophantering, uppvärmning och framförallt sjöfart samt det elände som blåser hit från andra länder är det som utgör de stora källorna. Vägtrafiken har mer än halverat sina utsläpp av NOx, faktiskt med nära 70% sedan år 1990 och ännu mer om man samtidigt inkluderar det högre trafikarbetet. Bättre rening och hårdare krav på framförallt tung trafik är huvudorsaken. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Kvaveoxid-ti...
Vilka halter som sedan är hälsovådliga kan man lära sig mera om via WHO. Läs mer här:
https://www.who.int/airpollution/en/

Angående svensk luftkvalitet - som är det relevanta - har man precis genomfört en större studie. En utredning som förvisso inte föll diverse fanatiker på läppen - men som likväl visade att vi har mycket god luftkvalitet i Sverige och att vi inte behöver några miljözoner.
https://www.expressen.se/motor/trafik/sa-kan-miljozoner-i-stockholm-fors...
https://www.expressen.se/nyheter/forskaren-miljozoner-behovs-inte-i-sver...

Återkom om du har frågor!

MVH AL

#29
2019-04-05 12:14

Sedan 2007 har utsläppen av kväveoxider från dieselbilar tredubblats.
Minskningen av kväveoxider från bensinbilar har minskat med 95 % sedan 1990 och forsätter att minska.
90 % av kväveoxider från transporter fås från bilar och lastbilar.
Självklart minskar kväveoxider i miljözoner om man förbjuder dieselbilar att framföras där!

#30
2019-04-05 13:18

#29 Nye dieselbiler har 0 utslipp av nox. så da kan de kjøres i miljøzoner, så dieselbiler er på vei tilbake noe som irriterer diesel hatere for det stemmer ikke i deres verden. https://www.nettavisen.no/na24/sjokkmaling-for-utslipp-fra-dieselbiler--...

#31
2019-04-05 14:24

Kære A L. Det har du misforstået kungennem dygtighed og flid kan man lave et så fornemt resultat som Toyota har gjort . De har gjort det rigtige hele vejen og fortjener ros . I øvrigt er der så mangevproblemer med Tesla el biler samt deres batt. Så hybrid er faktisk rigtig godt , især når konen har glemt at lade batt. Op ligesom IPhonen men Toyotas brintbil Mirai er naturligvis den rigtige løsning g . Go dag .

#32
2019-04-05 15:21

Nu vet jag inte riktigt vilken källa du utgår från PREVIA, men om man tittar i SCB:s miljöräkenskaper och år 2007 så släppte personbilstrafiken då ut 23 026 ton NOx att jämföra med år 2017 då den släppte ut 23 174 ton. Jämför man med år 1990 har personbilarna minskat sina NOx-utsläpp med 69%.

Trots att utsläppen sjunker kan vi dock konstatera att vi samtidigt kör mer - och att den dieselfordonen står för huvuddelen av det körda trafikarbetet. I jämförelse med år 2007 har trafikarbetet ökat med nära 8% totalt sett. I jämförelse med år 1990 är ökningen 22,5%. Dieselbilarna har samtidigt vuxit med en faktor fem....

Så inte vet jag hur PREVIA räknar, men ett tips är att man slår ut utsläppen i relation till körda kilometer innan man jämför. Annars blir det lätt tokigt.

Därutöver kan tilläggas, att NOx är en relativt harmlös komponent. Det krävs betydande koncentrationer för att den skall ge bestående skador på befolkningen. Nivåer som vi inte är i närheten av i Sverige och allra minst kopplat till vägtrafikens utsläpp (som ju sjunkit över tid). Denna relation har vi inte i fallet ultrafina partiklar (där partikelfilter först nu blivit obligatoriskt hos bensinfordon) och inte heller hos bensen - där nedre gränsvärden helt saknas. Att ersätta diesel med bensin ger därför inga påvisbara hälsovinster - vilket också utredningarna visat.

MVH AL

#33
2019-04-05 15:34

För mig är inte biltillverkning personligt Jørgenn, det är nog måhända därför du missuppfattar vad jag skriver. För mig är Toyota ett av många producerande företag - med mängder av vinstgivande lösningar som är ett resultat av att man är skickliga på affärer. Det är nämligen vad all fordonstillverkning handlar om - pengar (och politik). Det är en kapitalintensiv industri med hårdnackade och skrupelfria affärsmän (huvuddelen är just av manligt kön) som inte gör något onödigt vilket också är vad TPS går ut på - d.v.s att producera precis det kunden vill ha i exakt rätt tidpunkt. När man gör det - och fulländar det - tjänar man så mycket pengar som Toyota har gjort (till sina aktieägare).

Men det är också allt jag har att säga om bolaget. Varför jag skall ge beröm åt någon som handlar i renodlat egenintresse har ännu ingen lyckats förklara. Det är så att säga ganska orimligt (och som jag ser det obegåvat) att göra det eftersom vinsten som Toyota gör inte gynnar mig personligen - utan snarare dess ägare och kringliggande strukturer.

MVH AL

#34
2019-04-05 19:36

Usch, är vi igång med denna eviga diesel debatt? Diesel är ett bränsle för lastbilar och arbetsfordon. Punkt. Det blev väldigt konstigt när vi kör bensin bilar under alla år, och plötsligt skulle alla köra på diesel.

#35
2019-04-05 22:33

Jovisst Vargen. Och tack vare dieseln har också utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken kunnat kapas rejält.

Det hade inte inträffat utan just diesel.

Dock spelar det utifrån ett utsläppsperspektiv mindre roll om vi sparar några droppar bränsle hos bilarna och sedan använder "överskottet" till att konsumera något annat istället. Nettot blir ju fortfarande oförändrat.

MVH AL

#36
2019-04-06 12:33

Utsläppen av växthusgaser hade minskat ännu mer med hybrider, vilket ju är lätt att kolla upp om man vill mellan hybrider och dieselbilar. Det är därför Toyota har de lägsta genomsnittliga utsläppen av alla tillverkare idag i Europa, man säljer heller inga dieselbilar här, hur går det ihop..... Sista ordet vinner.....;o)

#37
2019-04-06 12:11

Det är faktiskt ett direkt felaktigt påstående Shogun - i alla fall om man läser Naturvårdsverkets djupgående analys av växthusgaser (istället för marknadsföringsbroschyrer inne hos den lokala Toyota-handlaren i Torsby) . Utsläppsminskningen från vägtrafiken förklaras främst av ökad inblandning av biobränslen. Tack vare kombinationen av ökad andel biobränslen och dieselmotorer har utsläppen sjunkit med 19% - detta trots att vi också samtidigt kör mer.

Parallellt har också förekomsten av diverse otrevligheter i gaturummet som bensen, propan och eten kunnat reducerats avsevärt. Sådana där nyttigheter som Toyotas bensinhybrider för med sig och som en del tydligen föredrar framför lite NOx;-)

;-)

MVH AL

#38
2019-04-06 12:36

Finns ingen lokal Toyotahandlare i Torsby, ännu ett faktafel.....för den som kollar upp saker och ting.....

#39
2019-04-06 13:24

Nej det är möjligt. Det var menat som en metafor - även om det tydligen blev för subtilt.

Angående växthusgaserna är det vettigt att ta reda på fakta.

MVH AL

#40
2019-04-06 13:44

Gör det, ta reda på fakta så framkommer en annan slutsats än det du påstår om växthusgaser, där ger elektrifiering i olika former lägre utsläpp än diesel motorer. Det är därför de flesta som målat in sig i hörn med mycket diesel nu frångår bränslet, och har väldigt bråttom nu att elekrifiera hela fordonsflottan. Av uppenbara skäl. Toyota behöver inte skynda på samma sätt när man har sina hybrider som gett märket de lägsta genomsnittliga utsläppen av Co2 av alla märken i Europa. Detta också väldigt lätt att kolla upp fakta på genom en googling om man är riktigt intresserad i ämnet vem som släpper ut minst växthusgaser/Co2 av olika märken.

Sedan var det nog inte så nyttigt med dieselmotorer nere i gruvorna heller om man kollar upp även det..... fråga personal i gruvor och sakkunniga i ämnet ;o)

Sedan vilken överrasking det var att biltillverkning liksom mycket annat handlar om att tjäna pengar, det var det nog få som visste innan vi fick den upplysningen från en signatur här på forumet....;o)

#41
2019-04-06 15:23

Vag fuskade med utsläpp för välgörenhetenskull medans toyota släpper patent för att tjäna pengar. AL, du vrider och vänder på fakta så att de passar dina åsikter och de institutioner du lobbar för men mig och många andra här kan du inte lura.

Visst är det mycket enklare att strunta i såna som du som sprider falskfakta men om alla gör det kommer lobbyister segra, en sådan värld vill man inte ha.

#42
2019-04-06 23:03

Nu var det väl mest en fråga om vad som drivit fram de minskade utsläppen av koldioxid från svenska personbilstransporter. Och där är den storskaliga användningen av diesel förklaringen. Det är fakta. Hur ett alternativt trafikarbete bestående av Toyotahybrider skulle se ut och få för effekter har ingen undersökt. Det är och förblir en spekulation, dessutom utifrån kraftigt vinklade antaganden.

Att vidare koppla en diesel in i kupén enligt den metodik som du angav i #18 är ingen hälsokur, i alla fall inte om man gör det under tillräckligt lång tid. Att däremot göra samma procedur med en bensinbil -med eller utan hybriddrivlina - är en direkt dödlig operation. Förstår man inte skillnaden mellan vad som är dödligt på direkten och vad som kan påverka på längre sikt är det nog bättre att man ägnar sin tid åt att läsa in sig på området framför att lägga fram påståenden utan saklig grund. Det gäller f.ö dieseltruckar i gruvorna också, till och med de som det råkar stå Toyota på;-).. De har inte haft partikelfilter och då är de också långsiktigt hälsomässigt negativa. Samma operation med en bensindriven truck (om sådana hade funnits) ger dock också en omedelbar negativ effekt - förutom att det är cancerogent.

Att bilproduktion handlar om pengar är uppenbarligen en faktor som en del glömmer bort. Det är till och med en sådan nyhet att vissa väljer att både förneka fakta som att de -helt självpåtaget och med tveksam effekt - även iklär sig rollen att medelst trakasserier och rena ofredande"hjälpa" ett specifikt bilföretag att tjäna mer pengar. Varför en del väljer en sådan hållning är för mig en gåta och det lär dessutom vara kontraproduktivt. Men jag förstår ju å andra sidan inte allt.

Toyotas agerande handlar om affärer. Det finns inget annat syfte med även detta senaste tilltag. Varför det uppenbara motivet är svårt att acceptera ligger utanför mitt kompetensområde.

MVH AL

#43
2019-04-07 10:36

Att Volkswagen sedan fuskade för att öka sin förmögenhet tror jag ingen har förnekat (vilken relevans det nu har i en tråd om Toyotas frilagda patent), lika lite som att Toyotas mörkläggning av olyckor i USAinte gjordes av andra skäl än att skydda företagets värden. Volkswagen gjorde nog ett av bilhistoriens största misstag när man genomförde programvaran och man har -med all rätt -fått betala dyrt för detta fusk. Om någon påstått något annat kan jag sedan inte svara för. Det får Blackk Knight (och övriga nick) fråga dem om.

Dock är inte fusk samma sak som att något är farligt. NOx i svensk trafikmiljö är inte farlig -även om det förekommer situationer där astmatiker kan uppleva besvär. Ö.h.t är NOx främst en markör för att andra komponenter ligger högt. Enskilt har det varit svårt att visa på några direkta samband och allra minst givet de koncentrationer som finns i svenska tätorter.

Här skiljer sig alltså NOx åt i jämförelse med andra utsläpp från vägtrafiken där man vid redan mycket låga nivåer har kunnat konstatera en förhöjd cancerrisk. WHO klassar därför detta ämne som ett av vägtrafikens allra mest cancerogena.

Varför man sitter och argumenterar för att ett sådant ämne skall öka i trafikmiljön är för mig en gåta - ja såvida man inte skriver just utifrån en personlig övertygelse. Bensinmotorer ökar nämligen förekomsten av både bensen och eten - bara som några konkreta exempel

Det handlar sedan inte om att lura folk utan om att redovisa fakta. Och den redogörelsen är enkel att verifiera genom att kolla i WHO;s databas, European Environment Agency (EEA), i SCB:s miljöräkenskaper, hos Karolinska Institutet, hos våra tekniska högskolor, hos trafikanalys, VTI, Trafikverket eller via Naturvårdsverket. Att dessa organ skulle fara med osanning enkom för att främja vissa syften tror jag är väl långsökt - det är väl mest miljöpartiets flagellant, Daniel Hellden, som ägnar sig åt sådant (jmfr senaste skandalen där han sparkar landets ledande trafikexperter från sina uppdrag enbart för att de kommer fram till fel slutsatser).

MVH AL

#44
2019-04-08 12:43

Blakk Knight har blivit förpassad från denna sida.
Att uppmana till självmord är inget som tas lätt på här!

#45
2019-04-11 07:38

Kraven på allt mera bränslesnåla bilar har lett till att andelen dieselmodeller ökat, vilket märks inte minst här i Sverige. Under det gångna året har det varit flera uppmärksammade fall av kraftig smog över europeiska storstäder, mest påtagligt i Paris och London. Förutom höga mängder partiklar i luften har man också uppmätt oroväckande höga nivåer av kväveoxider, NOx, och forskarna har visat på ett samband med den höga andelen dieselbilar i trafiken.

Trots att den senaste, stränga avgasnormen Euro 6 fokuserar speciellt på NOx-utsläppen från dieselmotorer har EU-kommissionen fått rapporter om stora mätskillnader i stadstrafiken. I verkligheten verkar det som om dieselbilar släpper ut fyra–fem gånger över de gränsvärden som EU satt upp för NOx-utsläpp. Så höga nivåer av kväveoxider är inte hälsomässigt acceptabelt och kan leda till fler fall av lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar samt för tidig död för redan svaga människor.
https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20140822/eus-po...
Toyota som säljer flest hybrider med bensinmotorer ligger bäst till när det gäller låga utsläpp.
https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20190410/har-ar...

#46
2019-05-01 15:17

Sverige har (generellt sett)som sagt inga problem med dålig luft.

Kopplingen till andra länder eller regioner (där orsaksambanden ser annorlunda ut) saknar relevans.

I Sverige bör vi därför fortsätta med diesel. Framförallt för att begränsa trafikarbetet med de hälsovårdliga bensinmotorerna (med eller utan hybriddrift)

MVH AL

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.