Bild
Nästa artikel

Så blir nya miljöbilsreglerna 2013

Nyheter

I stället för bränsleförbrukning blir vikten det avgörande. Större bilar kommer att tillåtas släppa ut mer koldioxid än mindre bilar.

Regeringen har i dag släppt budgetpropositionen för 2013 och därmed är den nya miljöbilsdefinitionen bekräftad. Nu ska vi försöka reda ut och förklara de något invecklade nya reglerna.

Från och med 1 januari 2013 ska de gamla reglerna som säger att alla bilar får släppa ut max 120 gram koldioxid per kilometer för att räknas som miljöbilar ersättas. Cirka 10 procent av alla nya bilar väntas kvala in som miljöbilar efter årsskiftet, jämfört med drygt 40 procent i dag.

För de olika fordonstillverkarna finns i dag viktrelaterade utsläppskrav, vilka regleras i EU-förordningen. Hur en miljöbil ska definieras i Sverige bör därför också relateras till bilens vikt, anser regeringen.

Formeln som visar hur mycket en viss bil får släppa ut för att den ska räknas som miljöbil efter årsskiftet ser ut enligt följande: 95 + 0,0457 x (bilens vikt i kg – 1 372).

Siffran man får fram utifrån denna formel visar hur många gram koldioxid bilen får släppa ut varje kilometer för att klassas som miljöbil, och ska jämföras med bilens deklarerade utsläpp i vägtrafikregistret.

Den nya definitionen innebär att en bil som väger precis 1 372 kg får släppa ut max 95 gram koldioxid per kilometer för att räknas som miljöbil och bli skattebefriad i fem år. En lättare bil måste släppa ut mindre för att klassas som miljöbil och en tyngre bil tillåts släppa ut mer. Till exempel får en bil med tjänstevikten 1 800 kg släppa ut knappt 115 gram per kilometer. Formeln gäller bensin-, diesel, hybrid- och gasolbilar och vikten avser tjänstevikt.


Bilar som drivs av etanol eller annat gasbränsle än gasol ska också regleras enligt samma formel, men med ett högre genomsnittligt koldioxidutsläpp eftersom användningen av dessa bränslen anses ha en lägre klimatpåverkan i övrigt. Dessa får släppa ut i genomsnitt 150 gram koldioxid per kilometer, i stället för 95.

Gröna Bilister, Ford, Fiat och Volkswagen har påpekat att viktrelaterade koldioxidutsläppskrav kan innebära att bilar med lika höga koldioxidutsläpp kan behandlas olika beroende på bilens vikt.

Men regeringen menar att syftet med de nya reglerna inte bara är att gynna bilar med låga utsläpp utan också gynna bilar som har energieffektiv teknik. Lättare bilar släpper generellt ut mindre koldioxid än tyngre bilar, utan att ha denna energieffektiva teknik. Även bilar med låg vikt bör utrustas med den bränslesparande tekniken och därför anser regeringen att det är rimligt att den lätta bilen som släpper ut lika mycket koldioxid som den tyngre bilen inte blir skattebefriad.

Diskutera: Vad tycker du om den nya miljöbilsdefinitionen?

Kommentarer

#1
2012-09-20 18:20

Men hur hög kommer skatten bli då? Man får bara en formel att räkna ut om det är en miljöbil eller ej.. Hrmpf. Suck

#2
2012-09-20 19:07

Vilken vikt gäller då...
I pappren från tillverkaren kan det stå 200kg mindre än verklig vikt, detta är tom mycket vanligt idag.

#3
2012-09-20 19:16

ViBilägare och ni andra kunniga, hur blir det då med tex Subaru Outback CNG som släpper ut 26g CO2/km enligt spec. Den har ju även en bensintank och på bensin släpper den ut 153 g/km?
Körning på biogas ger 83% reduktion av CO2-utsläpp jämfört med körning på bensin. Detta ger 26 CO2 g/km i nettobidrag, men på vad räknar myndigheterna?

Och som sagt, VAD blir skatten för en bil som är miljöklassad?

#4
2012-09-20 19:22

Erito, på certifieringsgas släpper den inte ut 26g. Kanske 140g eller nåt. Passaten släpper ut 119g på cert.gas. På bara biogas släpper ju båda ut noll.

Det som jag tycker är mänskligt är att en passat med dsg som är tyngre men snålare än en manuell lika bil blir dyrare i skatt.

#5
2012-09-20 19:39

Eftersom det finns folk som behöver större bilar och köper det även om de inte klarar miljökraven så får nu dessa en en simulering att välja en miljömotor till den större bilen. Det är bra. Det gör också att vi inte går mot mindre bilar som missgynnar säkerhet. Det är också bra. Dessutom så får vi bilar som rymmer vuxna i baksätet och därför kan åka tillsammans med andra och det spar också miljö. Detta är nog rätt tänkt.

#6
2012-09-20 19:49

Känns bra. Förvisso behöver jag en dryg liter milen men bilen vägen ju 2500 kg. Således blir min bil, förvisso inte miljöbil men lite miljövänligare trots allt. Kanske lite skatterabatt att se fram emot? :o)

#7
2012-09-20 20:21

McTar, jag håller med att det är märkligt.
Ok jag kollade på Outback CNG spec och med tjänstevikten i formeln ovan så blir den lätt miljöklassad.
Det är bra att vi kan få en morot att välja snålare större bilar, men grundprincipen är fel.

Ta bort skatten och lägg den på bränslet! Förbrukar du bränsle så får du betala skatt. Står bilen still behöver du inte betala skatt.
Hur svårt kan det vara? Det verkar iallafall lätt att krångla till allt för våra stackars styrande :)

"If you're planning an argument with someone, remember that 49,9% of the people are more stupid than the average guy ..."

#8
mcregor
2012-09-20 20:26

Förmodligen upphör den officiella "undervikten" på bilarna nu när det blir enklare att få igenom en tyngre bil som miljöbil. Så fortsättningsvis kanske det blir åt andra hållet istället - vem vet....

#9
2012-09-20 21:27

När jag pratade med transportstyrelsen för ett par år sedan och undrade varför jag fick betala högre skatt för min Toyota Previa som jag behövde likt andra barnfamiljer för att kunna köra min familj i, än om jag körde familjen i två små bilar som tillsammans släpper ut mer Co2 än Previan gör men har lägre skatt tillsammans.
Det hade dom inte tänkt på på förklarade mannen på transportstyrelsen. Skatten borde kanske ta hänsyn hur många man får plats med i bilen när man beräknar skatten. Kanske bäst vore att som erito föreslår att skatten låg helt och hållet på bränslet, då vart det intressant att göra både lätta och bränslesnåla bilar hos våra biltillverkare, och pensionären som kör några mil per år belar mindre och taxibolaget som kör tiotusentals mil per år betalar mer för vägslitaget och det mycket större utsläppen som dom orsakar.

#10
2012-09-21 00:56

Lägga skatten på bränslet är nog inte politiskt möjligt. Kraven på utsläpp är stränga. Räknar staten med att spara en massa pengar? Går det att klara nivåerna utan hybrideteknik? Nu har väl svenskarnas val inte så stor inverkan på bilutvecklingen i stort, men det känns som en tveksam premiering av tunga bilar. Kanske man kan lägga på 200 kg ljudisolering i bilar avsedda för svenska marknaden, då vore det litet vinst? Tyngre bilar har en större ryggsäck av koldioxid med sig från tillverkningen sett i ett livscykelperspektiv liksom också f ö batteribilar, då alla sällsynta metaller i batterierna drar mycket koldioxid att producera. Ur strikt CO2synpunkt borde små och lätta bilar premieras extra, men det faller på krocksäkerheten då de flesta ligger närmare 1300-1400 kg. Tycker man kunde premiera vikter kring denna viktklass för icke hybrider på något sätt. Där kan man med god vilja göra 7-sitsiga bilar, och även göra körglada bilar och därmed minska spridningen i vikt som inte alls är bra för trafiksäkerheten.

#13
2012-09-21 10:28

"Jes" : Räkna med att dem gamla reglerna kommer att leva kvar för bilar reggade innan 2013! ....Alltså som jag redan har påpekat så blir det än mer att hålla reda på.
Klantarslen är bara förnamnet!

Hur fan skall man kunna få fram hur mycket årsskatten blir på detta viset?
Måste nog vara ovanligt korkad som inte förstår ....

#14
2012-09-21 16:41

Jag skall förtsätta med samma melodi varje gång jag ser en artikel om den jäkla misstag som Co2-skatten är: beskatta bränslet, inte bilarna! Etanol skall ha högsta skatten för odling av sockerrör förstör regnskogen i Sydamerika, vilket har betydelse för hela världen. Och vi tror att vi inte gör någon skada i Sverige när vi kör på etanol som framställs i Brasilien. Sen diesel skall ha näst högst skatt för det går åt största mängden av energi för att framställa den, sen bensin. Lägsta skatten skall vara på biogas, för den gör bästa nyttan för hela världen - använder vi den så använder vi inte oljan, som vi skulle behöva även i framtiden till däck, kläder och allt plast inklusive ICA-kassar. Brinner vi upp oljan i bilarna blir vi nakna och hungriga.
Annan sak är att förslaget för 2013 ser ut att vara uppfyllbar bara för elhybrider. Varför främja dem? Som någon redan skrev el-batterierna är inte klimat-neutrala alls!
Människoras är idioter och börjar hurra-använda tekninken som man kan inte tillräckligt bra. Det har vi redan gjort med oljan och nu får vi betala för det, men varför göra samma misstag om, och om, och om igen? Är det bara pengar som styr eller har vi hjärnan?

#15
2012-09-21 19:10

Jag skulle vilja se den politiker som går till val på höjd bensinskatt. Vi har redan relativt harmoniserade bränslepriser i Europa, och en lönsam affär för våra grannfolk skulle snart uppstå. Miljöbilsdefinitionerna ska väl vara moroten för åsnan. Det är nog ett missgrepp att ha moroten för långt bort, då rör sig inte åsnan alls. Den blir helt oåtkomlig för vanligt folk med normala inkomster om man måste ha hybridbilar för att uppfylla miljömålen. Hybridbilar är inte fel ur miljösynpunkt jämfört med alternativen men gynnas kanske väl mycket eftersom man inte tar hänsyn till CO2 belastningen som uppkommer vid framställningen av batteriet. Det är visserligen riktigt att det är mer CO2-belastande att framställa dieselolja än bensin men ur ren CO2synpunkt är diesel trots detta ändå att föredra. För att beräkna CO2avtrycket brukar man använda uttrycket well-to-wheel. (Oljekälla till hjul). Den uppdelas dels i tank-to-wheel, som är den vanliga siffran vi ser som bilköpare, och dels well-to-tank, som utgör koldioxidavtrycket för att ta upp oljan, raffinera den till diesel/bensin och transportera den till tankstället. Jag har sett beräkningar på ett påslag på faktorn 1,17 för bensin och 1,19 för diesel, dvs 100 g koldioxidutsläpp i bränsledeklarationen ger 117g för bensin och 119 g för diesel totalt sett. Diesel har ju andra nackdelar med avgaserna. Dieseln gynnas av de här reglerna, vilket inte är så bra åtm fram till augusti -14, då euro6-normen ska börja gälla. Vi använder redan nu kanske 10 % etanol resp raps och tallolja (raffinerat) i vår bensin resp diesel som väl också tar jordbruksareal i anspråk. En annan sak är att man inte bör ha en för snabb utskrotning av äldre bilar ur koldioxidsynpunkt, om inte ersättarna har tillräckligt mycket bättre bränsleekonomi, så det finns en gräns för hur högt man bör straffbeskatta äldre bilar.

#16
2012-09-21 19:37

Ett tillägg. Upptäckte att gröna bilister använder andra siffror för well-to-wheelfaktorn för diesel, uträknad är den där 1,16. Jag kan inte hitta deras wtw-faktor för jämförelse, men tror ändå mitt resonemang håller. Vilka bilar på svenska marknaden som uppfyller kraven kan man se på den här länken:
http://www.gronabilister.se/public/file.php?REF=2f885d0fbe2e131bfc9d98363e55d1d4&art=933&FILE_ID=20120426071550_1_24.xls
Inga bensinbilar alltså. Orättvist, därför att om man gör en livscykelanalys för koldioxidavtryck skulle åtminstone Toyota Aygo kunna konkurrera.

#17
2012-09-22 11:58

OKQ8 använder europeisk och svensk etanol till E85 !

#19
2012-09-22 14:14

Som flera andra sagt/skrivit här...lägg vägtrafikskatten på bränslet. Men å andra sidan ligger ju redan skatten där, kanske den "egentliga skatten" redan ligger på bränslet. Vägtrafikskatten är bara grädde på moset som inte bara genererar bra pengar till statens svarta hål utan även håller många tjänstemän med jobb. Administration är inte att förakta när det gäller jobbskapande. Man ska inte tro att allting redan är färdigtillkrånglat, mycket byråkrati kan fortfarande skapas i samhället, särskilt inom området skatt på avgifter och avgifter på skatter.

#20
2012-09-26 17:19

http://www.nyapolitiken.biz/klimathotet/sveriges-klimatbluff-fran-70-talet.html
http://www.nyapolitiken.biz/klimathotet/avslojandet-om-global-uppvarmning.html

Så gott som alla miljö- och hälsoproblem på grund av trafikens avgaser skulle kunna försvinna om oljeraffinaderierna lade ner omkring en krona per liter på att ta bort alla aromatiska ämnen från bensin och diesel.

#21
2012-09-27 11:49

timingbeltkiller@ Eftersom vi Svenskar har en bil per två personer betyder det att många familjer har två bilar, en större för transport av hela familjen och en mindre för körningar med en till två personer. Naturligtvis kör man inte den klumpigare familjebussen när man åker ensam, vilket gör att mitt tidigare argument håller där det borde vara skattemässigt billigare att ta familjebussen när alla i familjen åker med än att köra två stycken mindre bilar som tillsammans har lägre skatt men släpper ut mer CO2 i vår omgivning.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.