Bild
Nästa artikel
Reklam för elbilar anmäls till KO

Reklam för elbilar anmäls till KO

Nyheter

Nissan och Mitsubishi är vilseledande i sin marknadsföring av elbilar. Det menar Gröna Bilister som nu KO-anmäler företagen.

Nissan och Mitsubishi har under lång tid kallat sin kommande elbil för ”utsläppsfri”, ”helt utsläppsfri” och ”med nollutsläpp”. Det är vilseledande marknadsföring, slår Gröna Bilister. Miljöorganisationen anmäler nu företagen till Konsumentombudsmannen.

– Vi vill stämma i bäcken och tidigt få hyfs på hur bilföretagen marknadsför sina elbilar. De har lägre utsläpp än de flesta andra bilar, men de har definitivt inte nollutsläpp och ingen ska få komma undan med att påstå det, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

"Elbilen inte utsläppsfri"
I Gröna Bilisters anmälan till Konsumentombudsmannen heter det bland annat:

Elbilar har inget avgasrör. Det är positivt – elbilen ger inga utsläpp i gatumiljö, vilket kan bidra till bättre luftkvalitet lokalt. Dessutom är elmotorn mer effektiv än förbränningsmotorn, vilket innebär att bilens totala energiåtgång kan minska. Men elbilen är inte utsläppsfri; någonstans måste elen produceras och hur det sker avgör hur stora de samlade utsläppen blir.

I Sverige har de ansvariga myndigheterna, bland annat Energimyndigheten, tidigare angivit att utsläppen ska anges efter marginalelsprincipen, men har på senare tid öppnat för att utsläppen istället kan räknas utifrån svensk eller nordisk elmix. Ingen seriös bedömare har dock angett att elbilen kan bedömas som helt utsläppsfri.


Mot den bakgrunden är det besvärande att elbilsföretagen återkommande och under lång tid fortsätter att hävda nollutsläpp. Ett exempel är Nissan som har marknadsfört sin kommande elbil Leaf som ”utsläppsfri”, ”helt utsläppsfri” och ”med nollutsläpp”. Ett annat är Mitsubishi som anger att deras i-MiEV  ”... har absolut noll i CO2-utsläpp”.

Diskutera: Vad tycker du om anmälan till KO?

Taggar: Nyheter, , Mitsubishi, Nissan

Kommentarer

#1
2010-12-01 08:36

För en gångs skull är jag av samma åsikt som Gröna bilister. Givetvis får inte reklam utformas så det framställs som att elbilen är utsläppsfri. Jag utgår från att Mitsubishi och Nissan får kännbara böter.

#2
Wi][e
2010-12-01 09:58

Det är ju uppenbart för vem som helst att bilen är fullständigt utsläppsfri. Den går ju på lagrad el.
Elen i sin tur kan däremot producerats med utsläpp som följd men om elen är sol-, våg- eller vindkraft har inga utsläpp orsakats. Således kan utsläppen inte knytas till fordonet.

#3
S-E S
2010-12-01 12:34

Alldeles korrekt anmälan. Elbilarna borde koldioxibeskattas efter marginalelsprincipen då dessa i huvudsak använder marginalel för sin framdrift, dessutom borde vägskatten höjas då dessa bilar är tyngre än motsvarande bensindrivna fordon.
Vad säger Goldman i Gröna Bilister nu när Lagercrantz har insett att även elbilar har utsläpp?
Wi)(e eller hur din signatur ska tolkas, vad är lagrad el? Menar du vattenreservoir, batterier eller? Har du överhuvudtaget begrepp om elframställning, överföring, laddning och konsumtion? Det verkar nämligen inte så.

#4
2010-12-01 17:27

Om Konsumentombudsmannen fäller elbilsföretagen bör samma Konsumentombudsman räkna om alla bränslebilars värden då deras bränsle inte bara rinner ur pumpen, utan har åstadkommit mycket CO2 innan det når bilens bränsletank där man nu räknar att utsläppen börjar för vanliga bilar.

#5
Wi][e
2010-12-02 07:59

S-ES
Dåligt! "Har du överhuvudtaget begrepp om elframställning" ?!? Vad avses? Försöker du få till stånd en mening med betydelsen "Har du överhuvudtaget kunskap om elframställning?" I så fall är svaret ja. Vad du tycker saker verkar är för mig fullkomligt ointressant.

#6
Sharpo Senior
2010-12-02 09:00

Jag v ill bara veta: vad kostar sex timmars laddning i ett 16 A-uttag? Räcker det med 16 A huvudsäkringar i villan, om jag ska ha ström även till värme och hushåll?
Räcker det med 25 A? Eller måste jag upp i ännu högre tariff med påföljande kostnader, i form av nya avgifter och nya stamledningar etc. (om det går att ordna överhuvudtaget).

#7
2010-12-02 18:46

Flera elleverantörer har ingen skillnad i avgift på tariffen upp till 35A, men om man nöjer sig med 25A så kan man ha ett samtidigt effektuttag - max 17 kW. Elbilar tar ca: 1,5 till 2,5 kWh per mil.
Någon marginalel blir det inte frågan om när bilar laddas på natten eftersom elen tas ut i samma stund som den produceras, och på nätterna är effektuttaget från våra kraftverk lågt vilket gör att kärnkraftverk när dom fungerar och går för fullt hela dygnet väl räcker till för några elbilar till. Om någon tycker att vägskatten bör vara högre för de tunga elbilarna, kan man väl börja ta betalt av alla tiotusentals utländska långtradare som dygnet runt nöter våra vägar utan att betala ett öre i vägskatt och säkert väger mer än några elbilar.

#8
X2000
2010-12-06 18:59

Att framställa/tillverka en ny bil genererar ungefär tio ton koldioxid. Flera experter tror också att utfasningen av kolkraftverken i framför allt östeuropa kommer att försenas, när efterfrågan på el till elbilarna ökar! Klimatet fortsätter att bli varmare, men det ser ju bra ut att köra på el.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.