Nästa artikel
Priset för batteriboomen i Sverige: Giftutsläpp och farliga olyckor
Nyheter

Priset för batteriboomen i Sverige: Giftutsläpp och farliga olyckor

Publicerad 2024-07-03 11:30 (uppdaterad 2024-07-03 15:17)
Två fabriker som ska skynda på den gröna omställningen, två olika sorters problematik. Den ena har bristande säkerhet för sina medarbetare, den andra får släppa ut giftiga kemikalier.

Den gröna omställningen ska öka Sveriges konkurrenskraft och ge fler svenska jobb, samtidigt som samhället ställer om till fossilfritt. Men det kommer med ett pris.

I mitten av 2018 började bygget av batterifabriken Northvolt 1 i Skellefteå. Företaget skulle leda den gröna omställningen med batterier. Flera fabriker, både i Sverige och utomlands skulle byggas. Internationella bolag har investerat i Northvolt och har också blivit delägare. 

Även svenska myndigheter har gett bidrag. Totalt har miljarder slussats in företaget, däribland svenska skattepengar. Trots detta går det ekonomiskt dåligt för företaget, men det är inte det enda problemet Northvolt har.

I en granskning som Dagens Nyheter har gjort, har minst 26 allvarliga arbetsplatsolyckor skett på fabriken sedan 2019. Anställda vittnar om bristande arbetsmiljö där fabriken både varit en produktionsplats och byggarbetsplats – samtidigt. Det senaste halvåret har tre personer dött hemma efter ett arbetspass på Northvolt. I skrivande stund utreder polisen eventuellt samband med arbetsplatsen.

Northvolt 1 i Skellefteå är en av många planerade batterifabriker hos företaget. Foto: Northvolt

Andra problem som uppdagats i granskningen är bristen på rätt skyddskläder. En 25-årig man dog i en explosion när denne skulle underhålla en maskin som samlar upp och separerar material från batteriproduktionen. Mannen hade skyddskläder som skyddade mot kemikalie, men inte mot brand. Mannen avled senare på sjukhus på grund av sina brännskador. Det finns även rapporter om maskiner som inte stannar, trots att nödstoppknappen har tryckts in. Sprinklers har inte heller funnits, utifall att en brand skulle utbryta.

Batterierna tillverkas heller inte i den kvantiteten eller kvaliteten som förväntas. I juni skrotades planerna på en ny anläggning i Borlänge. Dessutom har BMW dragit tillbaka en order på närmare 22 miljarder kronor på grund av just bristande kvalitet på batterierna, men även på grund av förseningar.

I en intervju med Dagens Industri säger Peter Carlsson, Northvolts vd och medgrundare, att det känns främmande att det skulle varligt att jobba på Northvolt. Han menar också att man inte kan hitta något samband mellan Northvolt och de tre dödsfallen.

Inandning av kemikalie kan vara dödlig 

Samtidigt har Dagens Arbete gjort en egen granskning om en annan batterifabrik som etableras utanför Eskilstuna. Shenzhen Senior Material ska framställa separatorfilm till litiumjonbatterier. Bland annat ska de leverera till Northvolt, men även andra batteritillverkare i Europa. Lokalpolitikerna har välkomnat satsningen.

Företagets separatorfilm tillverkas med hjälp av kemikalien metylenklorid som kan vara direkt dödlig vid inandning. Även på sikt kan ämnet orsaka cancer, nervskador, demens, fosterskador och missfall. Börjar ämnet brinna bildas fostren, en stridsgas. Metylenklorid är förbjudet i Sverige sedan 1996 men kan användas om dispens ges.

Senior har fått dispens att använda hela 2 770 ton under två års tid. Som jämförelse användes 10 ton totalt i Sverige år 2022. 

– Vår bedömning är att de åtgärder företaget planerar att vidta är tillräckliga för att inte utsätta de anställda för en oacceptabel risk. Vi har inte bedömt effekterna på omgivande miljö utan det blir en fråga för länsstyrelsen i samband med miljöprövningen, sade Agneta Westerberg på Kemikalieinspektionen när dispensen godkändes. 

Företaget har även tillstånd att släppa ut 900 ton av ämnet i gasform, varje år.

”Vår bedömning är att de åtgärder företaget planerar att vidta är tillräckliga för att inte utsätta de anställda för en oacceptabel risk.”

Efter protester gällande utsläppen men även att grannarna inte informerats tillräckligt gick ärendet till mark- och miljödomstolen som gav klartecken till Senior, utan att företaget behöver informera grannarna om utsläppet. Enligt företaget kommer giftångarna som släpps ut späs ut med luften och försvinna med vinden och på sätt bli ofarliga.

Enligt tidningen finns det oklarheter i företagets tillståndsansökan hur stor påverkan kommer bli, eftersom kemikaliens densitet är tre gånger större än luft, det vill säga, tre gånger tyngre. Men i officiella uträkningar likställs kemikaliens vikt i gasform med luft.

Personer som befinner sig inom 50 till 70 meter bredvid ett läckage i 30 minuter riskerar att dö. Är man inom 200 meter kan det bli allvarliga konsekvenser.

2025 är tanken att produktionen med metylenklorid ska starta, men produktionen har redan börjat i liten skala. Enligt uppgifter till tidningen är det även stor personalomsättning och oro för vad som kan hända med kemikalien.

Ämnen i artikeln

Kommentarer till artikeln (5)

  • 2024-07-03 16:49 Raphael skrev: När det…
  • 2024-07-03 13:53 Raphael skrev: När det…
Läs kommentarer och diskutera

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.