Bild
Nästa artikel

Nu höjs (och sänks) hastigheten

Nyheter

Hastighetsgränserna på de statliga vägarna ska ses över och ett tiostegssystem ska införas. Dagens hastighetsgränser kompletteras alltså med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim. Hastigheterna ska anpassas efter vägarnas säkerhetsstandard, vilket innebär att både höjningar och sänkningar av dagens hastighetsbegränsningar kommer att bli aktuella.

Kopplingen mellan vägtyp och hastighetsgräns
blir tydligare. Förståelsen och acceptansen för hastighetsgränserna kan
därmed öka.


Det
yttersta syftet med nya hastighetsgränser är att rädda liv. Hastigheten
är helt avgörande för konsekvenserna  för utgången av en olycka, därför
är även kunskap om krockvåld en viktig faktor när förslag till nya
hastighetsgränser nu tas fram.

Om alla trafikanter respekterade dagens
hastighetsgränser skulle nära 150 liv räddas varje år. Samtidigt skulle
koldioxidutsläppen minska med cirka 700 000 ton per år.

I den första etappen genomförs översynen på de nationella vägarna
- cirka 800 mil europavägar och viktiga riksvägar. Omskyltningen av
etapp ett beräknas ske hösten 2008. Därefter görs översynen på övriga
statliga vägar, vilket innebär ytterligare cirka 2000 mil under 2009.

Vägverket kommer att föreslå nya hastighetsgränser som ett
underlag för politiska beredningsgrupper på länsnivå. Efter synpunkter
från beredningsgrupperna skickas förslagen på remiss till berörda
parter i respektive län. Detta sker i maj. Därefter beslutar Vägverket
om nya hastighetsgränser i månadsskiftet augusti/september 2008.

Även kommunerna kommer att ha möjlighet att tillämpa det nya
tiostegssystemet inom tätbebyggt område och hastighetsbegränsningarna
30, 40 och 60 km/tim väntas bli allt vanligare. Försök med nya
hastighetsgränser pågår redan i tolv kommuner under perioden 1 juni
2007 - 31 maj 2008. Större förändringar i tätorter kan bli aktuellt
under hösten 2008 och under 2009.
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
Olof Palme
2008-03-28 14:29

Verkar i vanlig ordning vara en allmän sänkning av hastghetsgränserna. Lyx"motorvägen" till Enånger blir kvar på ynkliga 110?
Pissa på er hastighetsgränsnollor!

K.A.

#1
Erik
2008-03-28 16:51

Verkar vara ett bra förslag. Tycker att hastighetsgränsen på försökssträckan i södra Halland (120) hålls ganska bra.

Funkar också bra med 40- och 60-gränser som vi har i Vänersborg.

"Olof Palme" verkar bo i Norrland och vara delvis obekant med tätare trafik och de faror den medför. Ett krav för att få körkort är att man visar ömsesidig hänsyn i trafiken, vilket är viktigt. Man får inte vara respektlös med andras liv.

#1
galen
2008-03-28 23:05

Dingvalls strategi är sorglig. Han har bara hastigheten på hjärnan men inte visar statistiken rätt trots detta slöseri med hundratals miljoner på staket å kameror.Vi hade fått mindre antal dödsfall i sverige genom att satsa pengarna på förebyggande av rökning ,alkohol eller genom att satsa pengarna på psykiatrin. Ingör mer pragmatiskt tänkande chefer i VV så att sunt förnuft får råda istället. Jag har kört 130 000 mil sedan 1990 å kan bara säga att Dingvall inte gjort nått bra - ut med karln. Som slutkläm vill jag kommentera att den absoluta majoritetn av alla som kör bil gör detta bra enligt min åsikt. Dom som INTE bör köra bil är lyckligtvis inte så många.

#1
Joakim
2008-04-02 14:09

Erik >> Hans inlägg handlar inte om tätare trafik utan om motorvägsavsnittet på E4 mellan Söderhamn och Enånger om du läser det en gång till.
Det vägavsnittet består av separata körbanor och borde väl vara lämpligt att höja hastigheten på om någon. Varför skulle inte 120 hållas i norrland när den gör det i halland? Skall man åka någonstans häruppe så har man att göra med betydligt längre sträckor än vad det rör sig om nere i södra Sverige så en högre hastighet vore ju berättigat när man dessutom tänker på att det inte är lika hårt trafikerat. Bättre då att hålla den hårt trafikerade Hallandssträckan kvar på 110 än den norrländska.

#1
Joakim
2008-04-02 14:20

Tittar man dessutom på kartorna så ser man att i hela mellansverige (Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna samt även Västmanland) så genomförs endast SÄNKNINGAR av hstigheten. Tar man hela norra Sverige med så är det två korta sträckor - en i Västerbotten och en i Norrbotten - som blir de enda höjningarna i hela norra Sverige! Dessutom bara till 110. Resten är alltså sänkningar av hastigheter i två tredjedelar av Sverige. Om jag skall resonera som "Erik" ovan så skulle jag väl tycka att sänkningarna borde ske där trafiken är som tätast och därigenom farligast, d.v.s södra Sverige, men det är alltså där majoriteten av höjningarna skall genomföras. Det är alltså bara södra Sverige som får ta del av dessa nya höjda hastigheter?

#1
Sune S
2008-04-06 15:56

Fler hastighetsgränser verkar vara en anpassning till försummat underhåll och upprustning av vägnätet. Fler skyltar skapar mest förvirring, men nya gränser i stället för de nuvarande är rimligare.
Alla motorvägar bör rustas upp så att 120 km/h blir lämplig hastighetsgräns. Riksvägarna bör bli tillräckligt säkra för 100 km/h. Länsvägarna bör ha 80 km(h eller 60 km/h som gräns.
Standardhastighet i tätort bör vara 40 km/h, då kan man ta bort de flesta skyltarna med 30 km/h. De få sträckor som blir kvar bör ha 20 km/h som gräns. Huvudgatorna bör vara byggda för 60 km/h. Med de här hastighetsgränserna blir trafiken i städer och tätorter betydligt säkrare, renare och tystare än med nuvarande gränser.

#1
Vincent
2008-04-15 01:01

Ett fjantigt förslag från VV dels Tingvall. Kasta det i soptunnan & höj fartgränsen på motorvägar med fartgräns 110 km/h till 130 km/h. Därmed anpassas fartgränsen på motorväg till övriga E.U. Sedan tycker jag att man gått kan behålla fartgräns 110 km/h på 2+1 vägar.

#1
G G E
2008-04-18 15:13

Så länge beslutsfattarna tittar sig blint på hastigheterna och inte hur "Svensson" uppför sig efter vägen, så kommer dödsolyckor fortsätta finnas.
Var och varannan dag när man åker till jobbet så är det bilister som gör idiotomkörningar i kurvor och backkrön och liknande.
Jag tror det blir ännu värre nu med nya gränserna.
För då har vi några som är laglydiga och några som kör i den hastighet som gällde förut.
Då skapas irritation och det blir ännu fler vansinnesomkörningar.
Detta är ju min teori och den som överlever får se.

#1
Erik
2008-04-18 20:24

Jag anser att vi borde ha fri fart på de svenska motors vägsnät det medför bättre trafik kultur med fri fart. jag anser att man även kan höja till 130 km/h på 2+1 vägar.

#1
Halvard Damm Laupstad
2008-04-27 00:16

Jag tycker att den högsta hastighetsbegränsningen i Sverige ska vara 90 eller 100 km/t, precis vad det är i Norge.

#1
Emme
2008-05-02 04:08

Som tidigare sagts. Detta är bara idiotiskt, alla kommer ju ändå köra snabbare (som tidigare ) och inget ont med det.Hastigheten i sig är inte farlig.
Det roliga är dock att polisen trodde bara att 2-3% av alla olyckor berodde på trötthet när verkliga siffran låg på 30-40%. Lägg därmed till alkolister ,narkotikapåverkade , upptagna förare , "gamla" (dålig syn) , nervösa förare , förare som tar självmord , snabbt dåligt väderlag (halka som inte syns t.ex) . Vad blir då över för HASTIGHETSÖVERTRÄDELSE. inte många procentenheter inte...

Bort med hela vägverket. Gör ingen nytta alls..

#1
JOCA
2008-05-03 12:40

*fnys*!
Noterar att för de värsta hastighetsfascistdistrikten, vägarna runt Nyköping och i Östergötland, bibehålls eller SÄNKS hastigheten!
Mumma för Nyköpingspolisen som kommer att stå parkerade på E4 för att dra in pengar till statskassan.

#1
Micke
2008-05-07 12:44

Varför ligger folk 5-8 km under begränsningen även i fint och torrt väglag? Missvisning på hastighetsmätaren? Lägg upp kontrollpunkter med radar där man kan kolla hur fort det går. På så sätt får vi bort frustrationsomkörningarna.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.