Bild
Nästa artikel

"Inför dubbförbud i hela landet"

Nyheter

REPLIK: Dubbdäcksförbud bör vara nationellt, det blir för krångligt annars. Det skriver miljöpartisten Karin Svensson-Smith i en replik till Nils-Eric Frendins ledare.

Det finns en väl grundad anledning till att ca 25 kommuner i Sverige överväger att förbjuda dubbdäck när detta blir möjligt.

EU:s miljökvalitetsnormer för partiklar är baserade på vetenskapliga rön och har tillkommit för att skydda människors hälsa. För närvarande skapar luftföroreningarna från trafiken fler offer än trafikolyckorna. De senaste forskningsresultaten talar för att normerna bör skärpas.

Dubbdäcksanvändning är den i särklass största orsaken till att partikelnormerna överskrids. Miljöpartiet står för en trafikpolitik där människor ska kunna förflytta sig smidigt utan att skada vare sig själv eller andra. Därför bör halt vägunderlag tacklas med andra metoder än dubbdäck.

Signaturen 100 000 mil (insändare i Vi Bilägare #14) tar upp ett annat miljöproblem med trafiken: vägsaltet. Vi i miljöpartiet är väl medvetna om saltets miljöeffekter och förordar stor återhållsamhet med saltningen i väntan på andra metoder för att smälta undan snö och is på vägarna, främst socker i det korta perspektivet.

Vägsaltet har ju också en säkerhetsmässig nackdel, då det förskjuter problemet med halka c:a sex grader ner på temperaturskalan.

Debatten i denna spalt handlar dock för närvarande om dubbdäck och jag försöker att hålla mig till det ämnet. Du skriver "dubbdäckens stora betydelse för trafiksäkerheten i norr". Kan du belägga detta påstående?

Min argumentation mot dubbdäck baserar sig bland annat på statistik från Norge, där dubbdäcksanvändandet efter statliga och kommunala regleringar har minskat till en bråkdel av dubbdäcksandelen i Sverige. Statistik från Norge före och efter dubbdäckrestriktionerna visar att antalet halkolyckor inte har ökat i takt med att norrmännen har valt bort dubbdäcken.


För den enskilde bilägaren blir det svårt att hålla reda på vilka kommuner som inför dubbdäcksförbud och var dessa förbud ska gälla. Lagar och regler får större effekt om de inte är för krångliga att efterleva. Bilägare ska inte förväntas kolla på olika kommuners hemsida och ha extra däck i bagaget när de åker runt i Sverige.

Därför är det bättre med generella regler. Jag föredrar ett nationellt dubbdäcksförbud (eventuellt begränsad till städer) i fast förvissning om att trafiksäkerheten kan förbli intakt:

 1. Moderna nordiska friktionsdäck har inte testats av de flesta dubbdäcksförare och de har därmed missat den stora utveckling som de dubbfria däcken har genomgått.

2. Dubbdäck är sämre på nästan alla vinterväglag än dubbfria vinterdäck förutom blankis och blöt is.

3. Risken för vattenplaning pga. spårbildning minskar avsevärt.

4. Vid väglag där dubbfria vinterdäck inte ger erforderligt grepp bör rekommenderas följande:

- sänkt hastighet och ökat avstånd mellan bilarna
- bilen lämnas hemma om kollektiva färdmedel eller distansarbete finns som alternativ
- alternativ väg väljs om sådan finns
- vid plötsliga inbromsningar (trots lägre vald hastighet) hjälper moderna antisladdsystem att hålla bilen på rätt kurs.
- i möjlig mån val av fram- eller fyrhjulsdriven bil då dessa har bättre fäste vid gaspådrag (antispinnsystem kan inte sätta sig över naturlagarna)
- snölänkar används (precis som i övriga Europa) tillfälligtvis, särskilt i branta lut

Dessa åtgärder fungerar i Norge och i övriga Europa där dubbdäck antingen är totalförbjudna eller hårt beskattade.

Karin Svensson-Smith
Riksdagsledamot trafikutskottet, Miljöpartiet

Kommentarer

#1
Håkan Lexing
2009-10-26 15:38

När man som riksdagsledamot reser gratis i taxi på skattebetalarnas bekostnad kan man givetvis inte förstå vikten av säkerhet för de skattebetalare som själva ordnar och betalar sina bilresor.

#1
Gustav
2009-10-26 15:38

Det finns två typer av salt, havssalt och bergsalt. Havssaltet är dyrare men vägverket "spar pengar" och använder bergsalt, vilket löser upp asfalten mer än havssalt. Den upplösta asfalten rivs upp av dubbdäck och vi får svart snömodd på vägarna.

#1
owe
2009-10-26 16:48

För dumt för att ens behöva bemötas!

#1
owe
2009-10-26 16:50

Det finns broddar att sätta i hästskorna också. När ni miljöpartiklar tagit död på bilen och infört hästtransport igen i Sverige, tänker ni då förbjuda att också sko hästarna för vinterföre?

#1
Mr GG
2009-10-26 17:04

Om jag fattat rätt så säger Karin Svensson-Smith:
"Min argumentation mot dubbdäck baserar sig bland annat på statistik från Norge, där dubbdäcksanvändandet efter statliga och kommunala regleringar har minskat till en bråkdel av dubbdäcksandelen i Sverige. Statistik från Norge före och efter dubbdäckrestriktionerna visar att antalet halkolyckor inte har ökat i takt med att norrmännen har valt bort dubbdäcken."
Har hon också läst att luften i Norge blev inte speciellt mycket bättre.

#1
Krille
2009-10-26 17:14

Socker istället för salt! vi har redan problem med att vilt söker sig till vägarna för att få i sig salt, tyvärr är de lika intresserade av socker så mindre viltolyckor blir det inte. Direktinsprutade motor ger den största och farligaste formen av partikelutsläpp, men det verkar inte vara lika intressant.
Här är det också en fråga om säkerhet, tex: jag körde nedför en backe när det var underkylt regn med nya odubbade däck, bilarna före mig med dubbdäck klarade sig men min bil blev till skrot för att jag inte fick grepp, efter det kör jag bara med dubbade däck.
Snart är det val och jag tycker inte att Karin är speciellt initierad i denna fråga som mest berör oss i norra sverige. Om hon vidhåller denna kompromisslösa attityd, så kommer jag inte att kryssa för henne i valet. Verka istället för att flyget får katalysatorer på sina motorer, för de är idag helt utan rening.

#1
Markus
2009-10-26 17:28

Jag som miljöpartist tycker det är olyckligt när vi frångår vår syn på att miljön ska ses hur ett helhetsperspektiv. Jag har, trots att jag plöjt vägverkets hemsida inte hittat något som helst belägg för att dubbdäcken är den största faran med partiklarna.
När det gäller Norge har norge inget dubbdäcksförbud, de har extra avgifter på dubbdäck. Det gör att det fortfarande används dubbdäck som då också "krattar i maneshen" för de dubbfria däcken.
I norr är dessutom de positiva effekterna av ett dubbdäcksförbud mindre, eftersom vägarna där i mindre grad är snöfria.
Förbrud är ett trubbigt instrument som dessutom rimmar illa med den gröna ideologins syn på individen och på individens frihet.
Självklart ska det gälla generalla regler, men en avgift som exempelvis alltid gör dubbdäck till det dyrare alternativet kan vara en idé, om nu dubbdäcksanvädningen ska regleras.

#1
Bosse
2009-10-26 17:56

Miljöpartiet står för en trafikpolitik där människor ska kunna förflytta sig smidigt utan att skada vare sig själv eller andra. Detta är nu bara ett gammalt sägen.
Så Karin Svensson-Smith bör avgå omedelbart. Hon har nu visat sig vilja rasera säkerheten på våra vägar.

#1
thunder
2009-10-26 19:42

Jag har jobbat som yrkeschaufför i snart 12 år.Karin svenssson-smith vet inte vad hon överhuvudtaget pratar om!Dubbdäcken har räddat mig från olyckor många gånger och jag kommer fram mycket lättare!

#1
Martin
2009-10-26 20:04

Karin Svensson-Smith:
"- bilen lämnas hemma om kollektiva färdmedel eller distansarbete finns som alternativ"
dvs, i norrland, där det sällan går mer än en busstur om dagen och i de flesta fall inte finns bussturer på flera mils radie. Ska man då alltså bara kunna jobba med saker som går att göra på distans. Vilken insnöad människa! snacka om att bara se sin egen nästipp... vakna upp och lukta på verkligheten!

#1
Bengt W
2009-10-26 21:06

Vi har de politiker vi förtjänar.
Tänk på det vid nästa val.

#1
Henry Nordling
2009-10-26 22:05

Får man vara i trafikutskottet utan körkort ock därmed veta något om trafik genom att själv framföra motor fordon i någon form Ytterst märkligt enl mitt förmenande

#1
Björn Bergman
2009-10-26 23:14

Skjuter politikern Svensson-Smith över målet? Kommer föroreningarna från vägbanans blandning, eller från däckets?

#1
Lars A
2009-10-27 00:07

Som jag skrivit på annan plats anser jag att regeringens beslut är ytterst olyckligt, av det enkla skälet att portarna nu öppnas för dubbdäcksförbud på många andra platser. Det här handlar inte bara om Hornsgatan i Stockholm, om nu någon verkligen trodde det. Svensson-Smith börjar nu staka ut vad regeringens beslut kan leda till. Detta är bara början...

#1
crille53
2009-10-27 01:47

Dubbdäck är bra och behövs det måste vara en rättighet som man som människa skall ha att just det få välja vilket sorts däck man anser sig behöva: med eller utan dubb,svårare än så kan det inte vara!Man skall inte blunda för säkerheten,det händer ju så mycket olyckor ändå,dubbdäcken behövs.

#1
pg
2009-10-27 13:43

Att förbjuda dubbdäck är det mest idiotiska jag någonsin hört. Det är ofrånkomligt att dubbdäck räddar liv, om än de är överskattade. Det som gör det möjligt att säkert köra dubbfritt, är att isen ruggas upp av dubbdäcken.
Dock kör jag själv tveklöst dubbfritt. Det är ekonomiskt och miljövänligt. Men så kör jag ca 8000 mil/snitt år. Min fru däremot, vägrar köra dubbfritt efter ett par missöden hon råkat ut för i samband med ishalka.
Med tiden tror jag att allt fler kommer att välja dubbfritt. Däcken utvecklas hela tiden. Ekonomin styr mot det billigare alternativet.
Jag tror att det kommer att lösa sig utan förbud.
Utvecklingen går att styra med avgifter istället.

#1
Patrick
2009-10-27 15:04

Karin Svensson Smith verkar dåligt påläst och sen när blev hon däckexpert?Hon har varken körkort eller bil !

#1
Lasse J
2009-10-27 18:14

Karin Svensson-Smith
Du måste informera dig bättre.
Klimatet i dom mest trafikintensiva områdena i Norge är vanligtvis betydligt mildare vintertid än i Sverige, generellt sett.
Vidare efterlyser jag entydiga fakta för att dom partiklar som förorsakas av dubbdäcken har en avgörande betydelse ur folkhälsosynpunkt.
Märkligt nog lämnas dom partiklar som saltdammet skapar, hela tiden utanför debatten.
Tror någon på fullt allvar att man kan sprida mellan 300000 till 450000 ton salt under 3-4 månader per år på gator och vägar i vår närmiljö utan att det får några konsekvenser?
Saltet utgör grund för en del av partikelbildningen vintertid.
Dessutom orsakar saltningen mångmiljardkostnader för såväl fordonsägarna som samhället i övrigt, pga kraftigt ökad fordonskorrosion, rostangrepp på kringutrusning längs vägarna(stolpar, räcken , skyltar osv) ökat vägslitage pga att saltningen skapar blöta vägar och att fukten hålls kvar i vägbanan genom saltets hygroskopiska egenskaper.
Blöta vägar slits avsevärt fortare än torra.
Saltet påverkar dessutom växtlighet och grundvatten samt förstör jordbruksmark.
Ur nationalekonomisk synpunkt är saltningen som den bedrivs idag sannolikt en katastrof.
Skulle VV tvingas göra en ekonomisk och miljörelaterad konskvensanalys av nuvarande vinterväghållning, skulle metoden sannolikt beläggas med restriktioner.
Snökedjor, länkar och broddar?
Förorsakar rejäla skador på belagda vägar.
Informera dig gärna om dubbestämmlerserna i Europa!
Göran Persson yttrade vid ett tillfälle, i rollen som kommunikationsminister , då han förelades förslaget om lagkrav på vinterdäck, följande.
"Det var det dummaste jag har hört."
Ärligt talat tycker jag ditt utspel lirar i samma division.
MVH

#1
BJÖRN
2009-10-27 23:28

Det verkar som att denna politiker tror att hela Sverige har exakt samma klimat från norr till söder. Om ingen körde med dubbade däck, vem skulle då skapa friktionsytan för de dubbfria däcken ?
Vilken erfarenhet av bilkörning anser sig Karin svensson-smith ? Har hon kört bil på blött isunderlag med dubbfria däck någon gång ? Det brukar vara stora problem att styra även i mycket låga hastigheter.
Innehar hon överhuvudtaget körkort ? Att hon är bilhatare är tämligen uppenbart. Nä välkommen ut i verkligheten och upptäck att alla vägar i detta land inte är halkbekämpade så att is inte existerar.

#1
Kalle
2009-10-28 13:48

Riktigt bra Karin Svensson-Smith. Hoppas det blir dubbförbud i hela landet.

#1
Raymond
2009-10-28 22:53

Frågor riktade till Karin Svensson Smith
Dubbdäck räddar liv, partiklar gör folk sjuka- var går gränsen för vilket alternativ som är bäst?
Dessutom var det någon som nämnde kollektivtrafik.
Jag den funkar nog i Stockholm, Göteborg och Malmö, utanför dessa städer är kollektivtrafiken oftast ett skämt.
Som exempel kan jag nämna att från den by i skåne jag bor i till en annan by ca 2.8 mil från mitt hem sökte jag ett jobb. Kollade upp kollektivtrafiken mellan dessa 2 platser, Jag skulle få göra 3 byten och det skulle ta 2 timmar att åka 2.7 mil. Detta är i skåne där nästan all mark är asfalterad. Tror ni verkligen att jag skulle valt att åka kollektivt när samma sträcka tar ca 20 minuter att köra?

#1
Heidi Bodensjö
2009-10-31 13:36

Hmmm, tidigare hade jag en kristallklar uppfattning om Karin S-S. Hon var totalt ute o reste i allt hon sa, tyckte jag, men, jag har fått revidera den uppfattningen under senare år. Därmed inte sagt att jag håller med henne i allt.
S-S är otroligt engagerad i det hon gör. Hon vågar komma med idéer o tankar hur kontroversiella de än ter sig för oss andra. Och hon står verkligen för det hon tycker. Hon brinner för sin vision om en bättre miljö för framtiden.
Genom att komma med förslag som får så stor uppmärksamhet, väcker hon även debatten som i sin tur kan resultera i ngt fruktbart som i slutänden kanske inte alls är det hon föreslog från början.
Jag trodde i början att hon var totalt oemottaglig för ny input. FEL. Jag har fått erfara att hon också själv gillar när folk tar för sig och vågar sticka ut, ta en debatt.
I en grupp där man tänker lika, tänker man nämligen väldigt lite, sa en klok person till mig en gång.
För tung trafik har S-S emellanåt kommit och fortsätter att komma med, vilda och kostsamma förslag, men, åter, hon får igång debatten.
Jag skrev till henne och sa jag delar hennes vision om miljön i framtiden, men jag delar inte alla hennes vägar dit. ;-)
Kanske vi mer skulle diskutera hennes förslag än henne som person? Det är väl ändå sakfrågan som är viktigast? Utan S-S hade miljödebatten säkerligen varit mkt mer slätstruken och utan visioner.
Visionärer sätter färg på tillvaron!

#1
Lasse J
2009-11-01 11:58

Ställer mig tvivlande till ditt påstående att Karin S-S gärna tar en debatt.
Jag har ställt mitt inlägg riktat till henne utan att få någon som helst någon som helst reaktion.
MVH

#1
Toppstyrning? Nej tack.
2009-11-01 23:12

Mindre toppstyrning och mer frihet åt folket tack! Får hon statlig lön för att försvåra livet för vanliga svenskar?
Att hon reagerar på Frendins uttalande kan jag visserligen förstå. LÄngst upp i norr klarar de sig kanske bra på dubbfritt om det är konstant vinterväglag. Värre är det i Småland där jag bor, här smälter det och fryser på om vartannat gång på gång, med andra ord ishalka gång på gång. Dubben behövs.

#1
Hasse
2009-11-02 21:40

Därför ska vi inte rösta på sossarna, kommunisterna eller miljöpartiet nästa år. En röst på någon av dem och vips kommer dessa gröntalibaner in i regeringen. Då är det helt slut på eventuella framtida vägsatsningar, då blir det restriktioner i bilkörning i storstäderna och då blir soppan dyr.

#1
jörkky
2009-11-03 18:33

Att dendär karin kan sitta i ett trafikutskott otycka att dett skall vara dubbfritt i hela sverige.hon vill sdäkert att folk skall köra ihjäl sig ännu mer.voi voi hur dum får man vara

#1
Crister
2009-11-04 21:40

Jag håller med Heidi Bodensjö om att Karin S-S är duktig att skapa debatt.Men problemet är att vi i Sverige har ett klimat under vintern som varierar mellan +2 till -2 grader mellan Skåne och Norrbotten med regn och underkylt regn.Att då komma in i en kurva i 60 km/t och det är åt helvete för fort i den "svarta halkan" är inte kul.Då är man glad för dubbdäck.Dessa PM 10 partiklar som är så farliga,varför sopar man inte upp dessa partiklar på Horngatan mm, om dom är så farliga?Vissa forskare säger att det är dom ännu mindre partiklarna från avgaser som verkligen är farliga.Varför saltar man bort snön direkt så att dubbarna inte gör någon nytta utan istället river i asfalten?Tänk när det blir snö och riktigt kallt så att man inte kan salta,vilket himmelrike.Tyst och dubben skaddar inte asfalten och framför allt man slipper denna förbannade snömodd som är så opålitlig och kastar bilen i sidled när man minst anar det.Salt är bra vid underkylt regn,men för billigt så att det används istället för snöplogar.Om bilarna håller 70 km/t på en snöväg och den saltas stiger farten direkt till 90 km/t.Hur smart är det vägverket?Ni som älskar att sänka farten!

#1
Heidi Bodensjö
2009-11-08 12:46

Kolla in det här alternativet:
http://www.autosock.nu/

#1
Lasse J
2009-11-09 23:47

Heidi Bodensjö
Autosock
Dagens snabblänk.
Alltså ingenting för längre sträckor eller normala hastigheter.
Tycker att såväl du som Karin S-S
borde gå in på Finska vägförvaltningens hemsida,
tiehallinto.fi, och läsa under rubriken "vinterväghållning".
Varför?
Jo för att Finland och Sverige har i princip sammma klimatförutsättningar vad gäller just den här frågan.
Karin S-S sjkuter helt förbi målet när hon drar paraleller mellan Sverige och Norge i frågan dubb eller ej.
Stor del av trafikarbetet i Norge sker i ett klimat som är avsevärt mildare än vintrarna i Sverige och Finland.
Så har t.ex Ålesund som ligger i höjd med Sundsvall en medeltemperatur under den kallaste vintermånaden på över 1 plussgrad.

#1
PUGG
2009-11-10 12:56

Apropå Norge. Där finns inget dubbdäcksförbud någonstans. Däremot tas det ut dubbdäcksavgift i Oslo, Bergen och Trondheim.
Men i Tromsö hotar polismästaren med att bötfälla alla som inte har dubbdäck med hänvisning till att lagen säger att bilen ska vara skodd efter väderförhållandet, och han anser inte att dubbfritt uppfyller kraven vintertid.
Det har även gjorts mätningar av partikelmängden på olika ställen, och man har kunnat konstatera att den inte skiljer sig nämnvärt mellan dubbdäcks/icke dubbdäcks säsong.

#1
Crister
2009-11-10 19:55

PUGG:om dina fakta stämmer är din insändare en 10-poängare.Tack!Detta slår undan benen på dom som för fram Norge som ett föredöme när det gäller att förbjuda dubbdäck.Återigen tack.

#1
PUGG
2009-11-10 23:53

Christer: Läs och begrunda
http://www.samferdselsetaten.oslo.kommune.no/piggdekkgebyr/losartikler_piggdekk/article146379-14483.html
http://www.nordlys.no/motor/article4618450.ece
http://www.forskning.no/artikler/2006/juni/1150885597.96

#1
AL
2009-11-11 10:30

Det gäller att man skiljer mellan äpplen och päron Pugg. Ingen av de referenser du hänvisar till styrker att dubben inte river upp partiklar. De pekar måhända på att det finns en samvariation med andra utsläppskällor (sandning, stenkross dieselmotorer, hastighetsval, asfaltstyp etc) men de säger inget om dubbensbidrag till PM10 (som EU-lagen mäter). Dubben är en stor källa, det har varit ett reellt faktum under årtionden. Eegentligen är det inte konstigt eftersom de har ett vägslitage som är en 30-50 gånger högre än vanliga friktionsdäck (motsvarande 5 procent av det totala vägslitaget på ett år). Mot den bakgrunden förbjöds inte däcken i Norge, det är korrekt. Däremot har ett sådant förbud genomförts i Japan (Hokkaido) med gott resultat. Vare sig de allvarligare olyckorna eller framkomligheten påverkades nämnvärt. Däremot förbättrades luftkvaliteten avsevärt. MVH AL

#1
Lasse J
2009-11-11 15:22

Dubben sliter på vägbanan.
Något annat skulle vara en ren sensation. på gränsen till magi.
Frågan är dock, hur stort slitaget är och om den typ av partiklar som genereras har någon avgörande effekt på folkhälsan, jämfört med övriga partiklar vi exponeras för, vilka dessutom till största delen dessutom förs in över landet från yttre källor.
VV kontaterar på sin hemsida att kurvan för vägslitaget det senaste deceniet planat ut bl.a genom införandet av lättviktsdubben samt vägbeläggning av bättre kvalitet.
Beträffande Hokkaido finns det uppenbarligen divergent information.
Enligt dom uppgifter jag funnit ökade olyckrna då dubbanvändningen minskade.
Vid analys drog man slutsatsen att 30-35% dubbdäck i trafik påverkade säkerheten positivt.

#1
AL
2009-11-11 16:44

De olyckor som främst ökade och vilka krävde ambulanstransport Lasse J var gångtrafikanterna (man använda inte sand under den tiden). Innan man förbjöd däcken la sig dammet som en hinna och förbättrade greppet för de gående. Nya metoder för halkbekämpning av gångbanorna togs därför fram. Sedan gjordes dock också studier av vilka konsekvenser en mindre dubbandel får på vägbanans friktion. I de uppföljande analyser jag läst har man laborerat med upp till 20 procents dubbandel. Detta gav effekt på vägbanans friktion, eller en höjning från 0,21 till 0,42. Slutsatsen är alltså att en liten andel dubbade vinterdäck kan vara motiverade och det är därför som Norge använder en dubbavgift framför renodlat förbud. Ungefär samma lösning vore väl den idealiska i Sverige. MVH AL

#1
PUGG
2009-11-11 17:54

Äpplen och päron, Al.
Du får nog läsa länken till forskning.no en gång till.
...og stövet kunne ikke komma fra piggdekkene... står det faktiskt.
Vad sen det där dammet innehåller, vägslitage och Japanska förhållanden har jag lika lite aning om som Karin S-S har om vinterkörning.
Avsikten med mitt inlägg var bara att påpeka att man inte har något dubbdäcksförbud i Norge och att mätningar inte pekar på att dubbdäcken förorsakar fler partiklar.
Mvh Pugg

#1
AL
2009-11-11 18:39

Dubben förorsakar måhända inte lika mycket ultrafina partiklar (det dina artiklar handlar om). Dubben ger upphov till grövre så kallade slitagpartiklar främst. De mindre partiklarna härstammar istället från dieselmotorer. Dock har nya rön nu gjort gällande att även ultrafina partiklarna påverkas av dubben. Läs exempelvis VTI:s senaste studie som jag menar är en mer tillförlitlig källa än en artikel som de facto är tredjehandsinformation. MVH AL

#1
Emil
2009-11-13 09:05

Miljöpartister skulle förbjudas. Politiker hittar bara på en massa småsaker att gnälla på för att slippa ta tag i problem som t ex kolkraftverk och smutsiga fabriker...

#1
Matts Johansson
2009-11-19 17:12

Jag har anv. dubbfria vinterdäck under 6 år på 3 bilar.
Men nu väljer jag dubbdäck på grund av alla dagar med isiga vägar i norra Sverige.
Dubbfritt känns väldigt osäkert.

#1
Lasse J
2009-11-19 17:38

AL
Tror inte att Sverige-Norge är speciellt idealiska som jämförelseobjekt.
Majoriteten av det urbana trafikarbetet i Norge sker sannolikt i ett betydligt mildare klimat än vad vi är vana med här hemma.
En relevantare jämförelse får vi nog Sverige-Finland, som har mer likartade vinterförhållanden.
Besök gärna finska vägförvaltningens hemsida,tiehallinto.fi.
Läs relerna om vinterväghållning samt annat smått och gott.
Debatten om dubbförbud tycks väldigt avlägsen.

#1
Per_k
2009-11-22 13:55

Det är absolut inte klarlagt att dubbdäcken står för de största bidragen av farliga partiklar - tvärtom. Mycket talar för att det är avgaser, särskilt från dieselfordon som utgör den största källan. Skulle dubbdäcksförbud införas skulle kraven på vinterväghållning öka radikalt, något som man också gjort i Norge. Saltning och sandning skulle behövas i mycket större utsträckning. Något som ofta glöms bort är att många frestas att köra vidare på dubbfria vinterdäck när vintern är slut, något som är helt förkastligt eftersom de är undermåliga på torr asfalt (faktiskt sämre än dubbdäck!) på grund av sin mjukhet.

#1
Karin
2009-11-23 16:40

Att någon bryr sig om att kommentera Karin SS kommentarer förvånar mig. En före detta Stalinist som nu tar in c:a 80000/mån (netto) som miljöpartist
är tillräkligt bortgjord för all framtid. Vad VET detta Karin om något? Det kommer med de löjlgaste förlag på löpande band och får dessutom betalt för det. Ner med Karin SS i den grop där det hör hemma!
Karin

#1
Nilsson
2009-11-26 16:33

Om man istället skulle låta en viss del av snön ligga kvar på vägen (klart möjligt i många landsändar utom de mest södra) skulle man få ett gratis slitskyd på vägarna och och om det skulle stänka lite fryst vatten om dubbarna kan inte jag se det som livsfarligt.
Skippa i stället vägsaltet som löser upp asfalten. Titta i hjulspåren på en sliten väg och notera groparna dit kommer inga dubb ner.
Titta även på lacken på din bil efter vintern och notera asfaltsfläckarna har liksom flytit ut. Det kan inte bli så varmt om dubben att oljan smälter, ej heller av vintersolen.
Märkligt vad många politiker tror att man bara nöjesåker för att förstöra miljön.
Jag undrar vad min chef och kunder skulle tycka om man stannade hemma varje gång när det är halt.
Om nu luften är för dålig så kan man lösa problemet på många olika sätt men det är alltid enklare att låta någon annan än en själv lösa det.
Kolla även upp luftkvaliten i tunnelbanan, garanterat inga dubbdäck!
Har du Karin provat två lika bilar med och utan dubb under samma förhållanden?
Jag har.
Blir ingen röst på mp i valet.

#1
Crister
2009-11-26 18:44

NILSSON:Jag håller med dig.Det verkar vara svårt med helhetssynen på dubbdäck,partiklar,skador på vägar och olycksrisken.Men det enkla är,skyll allt på dubbdäcken.Om några dör vid dubbdäcksförbud är smällar man får ta.Den "heliga kon" SALTET kan väl inte orsaka skador på vägarna och göra så att dubbslitaget blir värre.Hujedamej NEJ.
MVH Crister

#1
JD
2009-12-20 11:11

Tror inte hon har en aning om vad hennes säpo chaufförer har för däck.

#1
JD
2009-12-20 11:23

Hur kan en miljöpartist rekomendera 4wd som drar mer bränsle?????
Hur ska jag som släpar tunga verktyg mellan flera jobb varje dag kunna lämna bilen hemma????
Hur långa köer skulle det bli i sthlm om folk stannar i backarna för att sätta på "snölänkar"???
Många dubbfria däck är ju livsfarliga vid undanmanövrar pga sin "mjukhet"!!

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.