Bild
Nästa artikel
Nyheter

"Inför dubbförbud i hela landet"

Publicerad 26 oktober 2009 (uppdaterad 21 september 2010)
<b>REPLIK:</b> Dubbdäcksförbud bör vara nationellt, det blir för krångligt annars. Det skriver miljöpartisten <b>Karin Svensson-Smith</b> i en replik till Nils-Eric Frendins ledare.
Det finns en väl grundad anledning till att ca 25 kommuner i Sverige överväger att förbjuda dubbdäck när detta blir möjligt.

EU:s miljökvalitetsnormer för partiklar är baserade på vetenskapliga rön och har tillkommit för att skydda människors hälsa. För närvarande skapar luftföroreningarna från trafiken fler offer än trafikolyckorna. De senaste forskningsresultaten talar för att normerna bör skärpas.

Dubbdäcksanvändning är den i särklass största orsaken till att partikelnormerna överskrids. Miljöpartiet står för en trafikpolitik där människor ska kunna förflytta sig smidigt utan att skada vare sig själv eller andra. Därför bör halt vägunderlag tacklas med andra metoder än dubbdäck.

Signaturen 100 000 mil (insändare i Vi Bilägare #14) tar upp ett annat miljöproblem med trafiken: vägsaltet. Vi i miljöpartiet är väl medvetna om saltets miljöeffekter och förordar stor återhållsamhet med saltningen i väntan på andra metoder för att smälta undan snö och is på vägarna, främst socker i det korta perspektivet.

Vägsaltet har ju också en säkerhetsmässig nackdel, då det förskjuter problemet med halka c:a sex grader ner på temperaturskalan.

Debatten i denna spalt handlar dock för närvarande om dubbdäck och jag försöker att hålla mig till det ämnet. Du skriver "dubbdäckens stora betydelse för trafiksäkerheten i norr". Kan du belägga detta påstående?

Min argumentation mot dubbdäck baserar sig bland annat på statistik från Norge, där dubbdäcksanvändandet efter statliga och kommunala regleringar har minskat till en bråkdel av dubbdäcksandelen i Sverige. Statistik från Norge före och efter dubbdäckrestriktionerna visar att antalet halkolyckor inte har ökat i takt med att norrmännen har valt bort dubbdäcken.

För den enskilde bilägaren blir det svårt att hålla reda på vilka kommuner som inför dubbdäcksförbud och var dessa förbud ska gälla. Lagar och regler får större effekt om de inte är för krångliga att efterleva. Bilägare ska inte förväntas kolla på olika kommuners hemsida och ha extra däck i bagaget när de åker runt i Sverige.

Därför är det bättre med generella regler. Jag föredrar ett nationellt dubbdäcksförbud (eventuellt begränsad till städer) i fast förvissning om att trafiksäkerheten kan förbli intakt:

 1. Moderna nordiska friktionsdäck har inte testats av de flesta dubbdäcksförare och de har därmed missat den stora utveckling som de dubbfria däcken har genomgått.

2. Dubbdäck är sämre på nästan alla vinterväglag än dubbfria vinterdäck förutom blankis och blöt is.

3. Risken för vattenplaning pga. spårbildning minskar avsevärt.

4. Vid väglag där dubbfria vinterdäck inte ger erforderligt grepp bör rekommenderas följande:

- sänkt hastighet och ökat avstånd mellan bilarna
- bilen lämnas hemma om kollektiva färdmedel eller distansarbete finns som alternativ
- alternativ väg väljs om sådan finns
- vid plötsliga inbromsningar (trots lägre vald hastighet) hjälper moderna antisladdsystem att hålla bilen på rätt kurs.
- i möjlig mån val av fram- eller fyrhjulsdriven bil då dessa har bättre fäste vid gaspådrag (antispinnsystem kan inte sätta sig över naturlagarna)
- snölänkar används (precis som i övriga Europa) tillfälligtvis, särskilt i branta lut

Dessa åtgärder fungerar i Norge och i övriga Europa där dubbdäck antingen är totalförbjudna eller hårt beskattade.

Karin Svensson-Smith
Riksdagsledamot trafikutskottet, Miljöpartiet

Kommentarer

#1 • 2009-10-26 15:38
Håkan Lexing (not verified)

När man som riksdagsledamot reser gratis i taxi på skattebetalarnas bekostnad kan man givetvis inte förstå vikten av säkerhet för de skattebetalare som själva ordnar och betalar sina bilresor.

#2 • 2009-10-26 15:38
Gustav (not verified)

Det finns två typer av salt, havssalt och bergsalt. Havssaltet är dyrare men vägverket "spar pengar" och använder bergsalt, vilket löser upp asfalten mer än havssalt. Den upplösta asfalten rivs upp av dubbdäck och vi får svart snömodd på vägarna.

#3 • 2009-10-26 16:48
owe (not verified)

För dumt för att ens behöva bemötas!

#4 • 2009-10-26 16:50
owe (not verified)

Det finns broddar att sätta i hästskorna också. När ni miljöpartiklar tagit död på bilen och infört hästtransport igen i Sverige, tänker ni då förbjuda att också sko hästarna för vinterföre?

#5 • 2009-10-26 17:04
Mr GG (not verified)

Om jag fattat rätt så säger Karin Svensson-Smith:
"Min argumentation mot dubbdäck baserar sig bland annat på statistik från Norge, där dubbdäcksanvändandet efter statliga och kommunala regleringar har minskat till en bråkdel av dubbdäcksandelen i Sverige. Statistik från Norge före och efter dubbdäckrestriktionerna visar att antalet halkolyckor inte har ökat i takt med att norrmännen har valt bort dubbdäcken."
Har hon också läst att luften i Norge blev inte speciellt mycket bättre.

#6 • 2009-10-26 17:14
Krille (not verified)

Socker istället för salt! vi har redan problem med att vilt söker sig till vägarna för att få i sig salt, tyvärr är de lika intresserade av socker så mindre viltolyckor blir det inte. Direktinsprutade motor ger den största och farligaste formen av partikelutsläpp, men det verkar inte vara lika intressant.
Här är det också en fråga om säkerhet, tex: jag körde nedför en backe när det var underkylt regn med nya odubbade däck, bilarna före mig med dubbdäck klarade sig men min bil blev till skrot för att jag inte fick grepp, efter det kör jag bara med dubbade däck.
Snart är det val och jag tycker inte att Karin är speciellt initierad i denna fråga som mest berör oss i norra sverige. Om hon vidhåller denna kompromisslösa attityd, så kommer jag inte att kryssa för henne i valet. Verka istället för att flyget får katalysatorer på sina motorer, för de är idag helt utan rening.

#7 • 2009-10-26 17:28
Markus (not verified)

Jag som miljöpartist tycker det är olyckligt när vi frångår vår syn på att miljön ska ses hur ett helhetsperspektiv. Jag har, trots att jag plöjt vägverkets hemsida inte hittat något som helst belägg för att dubbdäcken är den största faran med partiklarna.
När det gäller Norge har norge inget dubbdäcksförbud, de har extra avgifter på dubbdäck. Det gör att det fortfarande används dubbdäck som då också "krattar i maneshen" för de dubbfria däcken.
I norr är dessutom de positiva effekterna av ett dubbdäcksförbud mindre, eftersom vägarna där i mindre grad är snöfria.
Förbrud är ett trubbigt instrument som dessutom rimmar illa med den gröna ideologins syn på individen och på individens frihet.
Självklart ska det gälla generalla regler, men en avgift som exempelvis alltid gör dubbdäck till det dyrare alternativet kan vara en idé, om nu dubbdäcksanvädningen ska regleras.

#8 • 2009-10-26 17:56
Bosse (not verified)

Miljöpartiet står för en trafikpolitik där människor ska kunna förflytta sig smidigt utan att skada vare sig själv eller andra. Detta är nu bara ett gammalt sägen.
Så Karin Svensson-Smith bör avgå omedelbart. Hon har nu visat sig vilja rasera säkerheten på våra vägar.

#9 • 2009-10-26 19:42
thunder (not verified)

Jag har jobbat som yrkeschaufför i snart 12 år.Karin svenssson-smith vet inte vad hon överhuvudtaget pratar om!Dubbdäcken har räddat mig från olyckor många gånger och jag kommer fram mycket lättare!

#a • 2009-10-26 20:04
Martin (not verified)

Karin Svensson-Smith:
"- bilen lämnas hemma om kollektiva färdmedel eller distansarbete finns som alternativ"
dvs, i norrland, där det sällan går mer än en busstur om dagen och i de flesta fall inte finns bussturer på flera mils radie. Ska man då alltså bara kunna jobba med saker som går att göra på distans. Vilken insnöad människa! snacka om att bara se sin egen nästipp... vakna upp och lukta på verkligheten!

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.