Bild
Nästa artikel
Hård kritik mot förslaget om dyrare förmånsbilar: ”Skjut upp”

Hård kritik mot förslaget om dyrare förmånsbilar: ”Skjut upp”

Nyheter

Skatteverket vill att förslaget som gör förmånsbilar dyrare för föraren skjuts upp till nästa år.

Det nya förslaget som gör förmånsbilar betydligt dyrare kan skjutas upp. Skatteverket kritiserar förslaget i sitt remissvar och vill att det senareläggs till 2022, avslöjar Dagens PS.

Regeringens förslag innebär att nya förmånsbilar i snitt kommer bli 25 procent dyrare. Ändringen görs för att jämna ut de ekonomiska skillnaderna mellan att ha förmånsbil och privatägd bil.

Tanken var att de nya reglerna skulle träda i kraft den 1 juli och att de enbart skulle gälla nya bilar som registreras från och med det datumet. 

Läs också: Nya reglerna gynnar miljonbilar – slår mot billiga elbilar

Sveriges vanligaste tjänstebilar blir betydligt dyrare för föraren med de nya reglerna.
Sveriges vanligaste tjänstebilar blir betydligt dyrare för föraren med de nya reglerna.

9 000 kronor om året

Enligt regeringens egna beräkningar skulle höjningen av förmånsvärdet bli som allra störst för bilar som kostar mellan 250 000 och 350 000 kr. Där ligger ökningen på omkring 30 procent och för vissa bilägare kan ändringen innebära 750 kronor mindre i plånboken per månad eller 9 000 kr per år vid 52,2 procents marginalskatt.

Det är Skatteverket som ska driva in skatten, men myndigheten avråder bestämt i remissvaret från att införa ändringen med så kort varsel.

”Tidpunkten för när lagen träder i kraft bör senareläggas till den 1 januari 2022 för att undvika skilda värderingsregler under samma beskattningsår och för att ge arbetsgivare, programvaruföretag och myndigheter mer tid för att anpassa rutiner och system”, skriver Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm i remissvaret som Dagens PS tagit del av.

Läs också: Förslaget klart: Så mycket dyrare kan förmånsbilen bli


Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2021-01-20 12:04

Ja som vi redan har konstaterat i tråden på forumet. Det här blir resultatet när extremism krockar med sakkunskap. Det är två oförenliga världar.

Vi har sett precis samma sak i fallet bränsleskatter (där regeringens egen sakkunniga expertis definierat dem som för höga), i fråga om bolus Malus (där både riksrevisionen och forskarkollegiet sågat det jäms med fotknölarna) och vi har även sett det på fortsättningen av bonus Malus - där lagt förslag är helt oförenligt med svensk lagstiftning och rättspraxis.

Skrota hela förslaget och allra helst samtliga miljöfanatiker på plats i regering och riskdag. På så vis kan förslag utarbetas på saklig grund istället för att ha ett ursprung i religiös övertygelse.

MVH AL

#2
2021-01-20 12:21

Jag tycker motiveringen "för att jämna ut de ekonomiska skillnaderna mellan att ha förmånsbil och privatägd bil" är ytterst provocerande. De som har tjänstebil har ju detta som del av sin lön från arbetsgivaren. Det skall vara billigare att ha tjänstebil än att köpa motsvarande bil privat. Vilka andra löneförmåner planerar regeringen att fördyra med 25%?

#3
2021-01-20 12:31

Ja det är så dumt så det finns inte! Dels är det som Berwald skriver en del av lönen, vilket gör att det blir en lönesänkning nu om detta förslaget går genom. Dels är det ju så att en hel del med förmånsbil har behov av en bilsort de inte hade behövt ha om de cyklat till jobbet eller bara pendlat ett par mil till ett kontor eller industri. Så att med detta ha motiveringen att det ska jämnas ut mot om man hade haft samma bil privat är ju superdumt. Sen återigen, det ÄR inte så förmånligt som många vill få det att låta som. Nästan alla som jämför missar pensionsminskningen t.ex.

#4
2021-01-20 12:59

Svår fråga, vi vet redan att man utnyttjar saker för egen vinning. Säg att arbetsgivaren tillhandahåller en bil åt en i tjänsten som ENBART får användas i tjänsten blir detta lätt. Då får man också privat köpa en bil som används på fritiden. Det svåra här är att tjänstebilen används till mycket mer än att köra i tjänsten, så skall dessa som kör tjänstebil köra runt i så mycket dyrare och bättre bilar än vi andra utan att betala för det? Det har varit alldeles för förmånligt att köra tjänstebil, det vet jag själv eftersom jag haft 3 st tjänstebilar genom åren. Jag fick enbart tjänstebil eftersom arbetsgivaren tyckte det var för dyrt med milersättningen och det kan jag säkert tro eftersom jag körde 3500 - 5500 mil/år.

#5
2021-01-20 13:10

Kommer du må bättre av att de som kör tjänstebil brukar två bilar istället för en? Låter onödigt om du frågar mig

#6
2021-01-20 13:25

Vargen. Varför inbillar du dig att tjänstebilarna inte betalas av köparna?

Låt mig informera dig om att det precis vad som sker. Bilen köps in, drivs, finansieras och underhålls av företaget på bekostnad av löneutrymmet.

MVH AL

#7
2021-01-20 13:36

För egen del har jag bestämt mig att inte plocka ut någon ny bil när nuvarande avtal löper ut.
Planen var faktiskt att gå från laddhybrid till el, men som läget ser ut blir det en privat bensinbil istället.

#8
2021-01-20 13:57

Och med det skapas det utrymme för en löneökning- motsvarande kostnaden för bilen.

MVH AL

#9
2021-01-20 14:02

Det här lär väl även vara dödsstöten för de s.k. personalkontobilarna...

#10
2021-01-20 14:04

Som ekonom anser jag att förslaget är helt rimligt. Rent skattetekniskt bör alla inkomster beskattas lika oberoende om arbetsgivaren betalar med kontantlön eller förmåner.

#11
2021-01-20 14:09

V70 Silver; fast om det är ekonomisk effektivitet vi skall diskutera (förslaget handlar om fördelningspolitik och att strypa transporterna) så är det knappast motiverat att straffbeskatta förmånsbilar ö.h.t, särskilt inte med hänsyn tagen till transport- och produktivitetsperspektivet.

MVH AL

#12
2021-01-20 14:30

Jag kan inte se rimligheten i att en bil ska betalas fullt ut två gånger.....

#13
2021-01-20 15:05

Ganska enkelt Henrik.

Vad mp är ute efter är att minska på resorna. Med detta förslag lyckas man med hjälp av fördelningspolitiska argument skapa ett stöd för att dra ner på resandet.

Det är inte konstigare än att man höjer bränsleskatten långt över de samhällsekonomiska kostnaderna. Man vill stoppa folk från att resa och konsumera. Transporterna är en viktig del i den processen.

MVH AL

#14
2021-01-20 15:29

Regler eller inte så är det praktiskt om de ändras vid byte av kalenderår. Som delägare i ett redovisningskonsultsföretag har jag det senaste året sett vilka problem det blir med hastigt införda ändringar i regelverken. Hur många löneprogram var förberedda för att hantera korttidspermitteringar, varierande arbetsgivaravgifter och annat som dök upp under 2020?
För att inte tala om regler för omsättningsstöd och hur ansökningar ska utformas osv.

#15
2021-01-20 15:32

A.L: Jo jag är mer än väl insatt i varför....
Men jag tycker det är korkat att en förmånsbil ska betalas mer än en privatbil.

#16
2021-01-20 15:51

Men eftersom inte förmånsbilar subventioneras för varken arbetsgivare eller arbetstagare så borde det inte vara problem att lösa bil genom högre lön och privatköpt bil ifall inte förslaget passar.

#17
2021-01-20 16:08

En anledning för företagen att hålla med bil är att man är företagets ansikte utåt. Jag var innesäljare i forntiden och körde mattgrå Valiant till vardags. Då fick jag stränga order att inte åka i den på kundbesök. Att jag påpekade att jag inte gjorde kundbesök hjälpte inte. "Om du åker på kundbesök så ta en annan bil".

#18
1
2021-01-20 16:11

Så mycket status och prestige i detta för vissa självpåhittat viktiga bilåkande gubbar. Fördelaktigt bilägande resulterar i onödigt åkande och ofta val av onödigt stor bil. Givetvis ska vi ha en ansvarsfull politik, vilket jag tycker detta är.

#19
2021-01-20 16:14

@AL
Precis! Och att kostnaden för en ny förmånsbil täcker kostnaden för två treåriga bilar.
Min bil standard sänks något, men frugans höjs avsevärt.

#20
2021-01-20 18:05

Axa: du jämför äpplen med päron.

Förmånsbilar är ett arbetsverktyg, tillika förmån, precis som att fri dator, mobil, kaffe, p-plats och kuponger för lunch också är mer förmånligt än de som inte har sådan utrustning. Samma sak rör hotellnätter som många får via hotellkedjornas bonusprogram, alternativ de poäng man som arbetstagare kan hämta ut genom ett kreditkort. Sådana saker kommer man snart också ge sig på.

Att ge sig på och öka utgifterna för arbetsverktyg har produktionshämmande effekter. Att göra det på ett sätt så att folk dessutom väljer att åka taxi, hyra bil eller rent av köra en personalbil innebär dessutom ett slöseri per definition.

Förmånsbilarna har många samhällsekonomiskt positiva effekter, inte minst på olyckor och miljö. Dessutom innebär de per definition ett minskat slöseri (genom att de också kan brukas privat),vilket vi alla tjänar på.

Utifrån ett strikt ekonomiskt perspektiv finns det således inga rationella skäl att öka transportkostnaderna, vare sig för privata eller kommersiella aktörer. Såvida man just inte vill uppnå en sådan konsumtionsdämpande effekt. Givet den typen av ideologiska premisser är förslaget mycket väl utformat.

Frågan är dock på vilka grunder vi skall göra oss alla fattigare?

MVH AL

#21
2021-01-20 16:17

Axa: Så du tycker man ska behöva köpa en ny bil privat och slita på 4-5000 jobbmil om året? Eller behöva köpa en annan bil än man hade gjort om man inte behövt bil i jobbet? Rimligt tycker du? Nä, kanske inte va.....

Precis som Mäkinen körde jag privat bil som inte passade för att ut och åka i jobbet, tycker du man då skulle behöva ha två bilar privatägt?

#22
2021-01-20 19:23

Märkligt att vissa blir upprörda över förslaget när det tydligen inte alls funnits några privat ekonomiska fördelar med nuvarande regler.
Om det är så att bilen använd som ett arbetsredskap då borde arbetsgivaren ta det större ekonomisk ansvaret även med ändrade regler.

#23
2021-01-20 19:28

Varför inte svara sakligt på motfrågorna Axa istället för att raljera? Tycker du det är bättre och mer rimligt att man har två bilar? Eller att man ska behöva köpa en annan bil än man behövt privat för att klara sitt jobb? Tycker du det är rimligt? Vad är dina sakliga svar på de två frågorna?
Vad gäller din sista rad så är det ju tvärtom, att de nya reglerna lägger större del av kosten av den anställde. Så nu ska först företaget betala bilen, den ska den anställde betala med lika mycket enligt de nya reglerna, kan du förklara för mig rimligheten i att en bil ska betalas två gånger?

#24
2021-01-20 20:05

Axa; det som förslaget innebär är ett ökat slöseri. Företagen har fortfarande sina transport- och lönekostnader kvar. De resurser som idag går åt för tjänsteresor torde bli på ungefär samma nivå som tidigare.

För arbetstagaren däremot behöver en alternativ bil införskaffas (motsvarande lönepåslaget) som kan ombesörja dennes privata resor. På så vis tvingas världens bilföretag producera fler fordon för att tillgodose ett motsvarande transportbehov (utslaget på fler enheter).

Och den som förlorar på det är miljön samt ekonomin i stort.

Om man vore intresserade av att göra om och reformera systemet så att högsta möjliga effektivitet uppstår och så att resurserna utnyttjas maximalt borde man istället underlätta för anställda att använda arbetsgivarens fordon också för privata ändamål. Det skulle både ekonomin som miljön tjäna på.

För bilar som inte rullar är ett verkligt slöseri.

MVH AL

#25
2021-01-20 20:41

Jävlar i mig vilken känslig fråga det här var för vissa.

#26
2021-01-20 21:19

Japp, det har en djupare orsak dock och det är att frågan aldrig ens hade varit uppe på bordet om det inte suttit ett litet destruktivt extremistparti i regeringsställning vara enda syfte är att montera ner allt det välstånd som Sverige byggt upp allt sedan andra världskrigets slut.

Att ge sig på transporterna är då det första och mest effektiva instrumentet för att slå hål på förutsättningarna för att upprätthålla och bibehålla produktionen.

Tjänstebilarna är då bara ytterligare ett uttryck för den planen.

Och nej, miljön är inte en vinnare på det här utan tvärtom!

MVH AL

#27
2021-01-20 21:30

Rösta på (MP) så stannar Sverige totalt!

#28
2021-01-20 21:48

Jag har egentligen inte några fler kommentarer förutom att jag som skattebetalare tycker det är bra att nivåer justeras, oavsett uppåt eller neråt, så att det blir mer rättvist.

#29
2021-01-20 21:56

Nej ok Axa. Jag accepterar det.

Då antar jag att du som skattebetalare ställer dig bakom att vi skall använda resurser effektivt?

Med detta systemet blir så inte fallet varvid du som skattebetalare antingen får öka dina skatteinbetalningar (för att bibehålla nivån på den offentliga servicen) eller så får du vara med och se hur vårt välstånd monteras ner - bit för bit.

Själv tycker jag det är en bedrövlig utveckling- inte minst i tider som dessa (med snart 11000 döda och en överansträngd vård)

MVH AL

#30
2021-01-20 22:02

Axa: Men vad blir mer rättvist? Tycker du att det är rättvist att en privatperson måste köpa två bilar bara för att jobbet kräver en annan sorts bil än den man äger? Vilket blir vad som händer om förmånsbilen slopas vilket kommer ske om det kostar för mycket för både företaget och den anställde.
Tycker du att det är rättvist att man som anställd ska behöva betala mer för en bil bara för att man pga sitt jobb behöver köra en annan bil än man haft behov av om man bara kört privat?
Tycker du att det är rättvist att de som har bruttolöneavdrag för sin förmånsbil som redan idag gör att kosten för förmånsbilen är samma som om den haft motsvarande bil privat nu får en kost med det nya förslaget som är högre än att ägt bilen privat?

#31
2021-01-20 22:48

Henrik. Det mest uppenbara är att man vill höja mest för de lite billigare bilarna (volymvagnarna) då man vill bli av med dessa först.

Din och även min bil (med ett listpriset om 643000) blir inte så jättemycket dyrare(vi betalar ju redan ”lyxbilstillägg” om 20%).

MVH AL

#32
2021-01-20 23:08

A.L: Nja min påverkas mer än så då de även vill slopa nedsättningen för miljöbil. Nu är det dock inte därav jag klagar, jag har råd ändå, inte så att jag behöver dra åt svångremmen för att bilkosten går upp lite. Utan det är principen jag stör mig på, staten får redan in mer på förmånsbil än privatköp i de allra flesta fall. Så att dra in mer med nån jädra jämlikhetsursäkt är så otroligt dumt. Nån uttalade ju sig om att det handlade om kön med, då det var mest män som plockade ut förmånsbil....

#33
2021-01-21 11:57

Henrik M. Ja det är ett fördelningspolitiskt argument som används. Att det dessutom är felräknat (med avsikt på könsfördelningen) är det få som förstår och därför kör man på med sin extremism medelst populistspåret.

Motivet bakom denna typ av förändringar är inte att göra det bättre för folk eller samhället i stort. Vad det egentligen handlar om är att vi alla skall få det sämre - på alla håll och kanter. Det är en generellt sänkning av levnadsstandarden som är mp:s bärande tanke i allt man tar sig för. Genom att ge sig på transporterna stryper man effektivt produktionen - och vi blir alla fattigare och kan konsumera mindre.

Att folk sedan dör som flugor på våra äldreboenden, eller att vårdköerna slår alla rekord är alltid underordnat de religiösa dogmerna.

MVH AL

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.