Nästa artikel
Här är sommarens vägarbeten – så är läget i ditt län
Nyheter

Här är sommarens vägarbeten – så är läget i ditt län

Publicerad 26 juni 2021 (uppdaterad 16 juli 2021)
Flera vältrafikerade vägar ska rustas upp i sommar. Nu avslöjar Trafikverket vilka vägar det handlar om – och som du ska undvika om du vill slippa köer.

På sommaren brukar det vara högsäsong för vägarbeten. Tanken är att lägga större arbeten med vägarna till sommaren då arbetspendlingen minskar.

Nu har Trafikverket presenterat vilka större arbeten som ska göras längs vägarna i sommar. Många av arbetena ska utföras under juni, juli och augusti. Större vägar prioriteras högre än mindre.

Flera av åtgärderna som görs längs vägarna går ut på att försöka få bort flaskhalsar i trafiken, öka trafiksäkerheten, minska risken för akuta fel och förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken, enligt Trafikverket.

Större arbeten görs på sommaren eftersom arbetspendlingen minskar

En av de större insatserna blir längs E4 i Norrbotten och Västerbotten. Vägen ska byggas om till mötesfri väg. Det blir även beläggningsarbeten längs E4 söderut i Gävleborg och Västernorrland.

Riksväg 56 ska också bli mötesfri mellan Kvicksund och Västjädra, och längs E18 sker flera vägarbeten strax norr om Stockholm.

En efterlängtad nyhet för många bilister är att E4 förbi Ljungby byggs om till motorväg. Samtidigt får E4 förbi Jönköping ett extra körfält.

Läs också: Trafikverkets larm: Vägarna förfaller – och hastigheten sänks

Större vägarbeten i norra Sverige

E45 Stormyrheden – Moskosel

Beläggningsarbeten. Avstängd körbana, eventuellt avsmalning, lots eller trafikljus. Stor trafikpåverkan.

Väg 395 Vittangi – Anttis

Flera olika arbeten: förstärkning, beläggning, broarbeten. Begränsad framkomlighet, nedsatt hastighet, omledning. Stor trafikpåverkan.

Väg 97 Notviken – Sävast

Södra Sunderbyn – Sävast mötesfri väg. Avsmalnande körfält och hastighetssänkningar. Eventuellt lots nattetid. Stor trafikpåverkan. Notviken – Södra Sunderbyn beläggningsarbeten: Avstängd körbana, eventuellt avsmalning, lots eller trafikljus. Stor trafikpåverkan.

Väg 364 Flurkmark – Botsmark Beläggningsarbeten. Stor trafikpåverkan, avstängt körfält och lots.

Väg 363 Västerslätt – Tavelsjö/Sand

Beläggningsarbeten, stor trafikpåverkan, avstängd körbana, eventuellt avsmalning, lots eller trafikljus.

E4, norr om Umeå, Nydala – Sävar – Lillåbron – Gumboda  

Beläggningsarbeten och ombyggnation. Stor trafikpåverkan, avstängd körbana, eventuellt avsmalning, trafikdirigering med lots och trafikljus, hastighetsnedsättning, korta stopp förekommer. Förbiledning/omledning förekommer, risk för köbildning.

Större vägarbeten i norra Sverige

E4 Torsboda (Timrå) – Fröland (Härnösand)

Beläggningsarbeten, trafiken leds om av lots/signal eller flaggvakt. Nattarbete.

E14 Pilgrimstad – Brunflo

Beläggningsarbete, trafiken leds om av av lots/signal eller flaggvakt. Tidvis nattarbete.

E4 Gävle – Hudiksvall

Beläggning delsträckor Gävle-Enånger, hela sträckan Enånger-Hudiksvall. Leds om av lots/signal eller flaggvakt. Nattarbete kl 20-06 Enånger-Hudiksvall.

Väg 83 Skansen – Kilsveden

Beläggningsarbete, trafiken leds om av lots/signal eller flaggvakt.

Väg 70 Hedemora – Säter

Beläggningsarbete, trafik leds om av lots/signal eller flaggvakt. Nattarbete.

E45 Strömsundsbron

Byte av hängkablar. Ett körfält, regleras med trafikljus, tidvis avstängd bro med omledning.

Större vägarbeten i östra Sverige

E18 Trafikplats Arninge och 500 meter i varje riktning

Busshållplatser vid E18 och en gångbro över motorvägen som binder samman Roslagsbanan med buss och andra resesätt.

För att färdigställa E18 förbi Arninge kommer bara ett av två körfält att vara öppet i vardera riktning på E18 2021-06-26 till och med 2021-08-06.

Trafiken kommer även påverkas eftersom arbeten utförs på bron över E18 vid trafikplats Arninge, samt bygger en ny cirkulationsplats väster om Arninge.

E18 Stocksund – Arninge

Kollektivkörfälten breddas och förbättras på E18, sträckan Stocksund – Arninge. Det fanns tidigare bussfiler på delar av sträckan, men de var smala och bussarna fick köra högst 50 km/timme.

ITS-system (intelligent transportsystem) med nya portaler byggs också längs sträckan. Systemet varnar för köbildning eller långsam trafik och finns redan på flera av Stockholms infartsleder.
Kollektivtrafikkörfälten stängs i båda riktningarna och bussarna kommer att köra i de vanliga körfälten. Hastigheten sänks till 70 km/h.

Väg 222 Skurubron, Trafikplats Skuru – Trafikplats Björknäs

Ny bro över Skurusundet, väg 222. När den är klar, hösten 2022, blir befintliga Skurubron till en lokalväg och en gång- och cykelväg.

Trafikverket arbetar på och vid sidan av vägen under hela sommaren 2021. Samma antal körfält är öppna under hela byggtiden men trafiken förflyttas i sidled när arbete på vägen pågår. Det betyder nedsatt hastighet mellan trafikplatserna Björknäs och Skuru.

E4 Förbifart Stockholm, Ekerövägen, väg 261

Kollektivkörfält mellan Nockeby och Tappström i riktning mot Ekerö. Ombyggnad av Ekerövägen, väg 261 mellan Nockeby (Gubbkärrsvägen) och Tappström (Bryggavägen). Ombyggnad sker längs hela sträckan. Ett körfält öppet i vardera riktning. Risk för köbildning mot Ekerö.

Väg 265 Häggvikstunneln, Norrortsleden

Stora underhållsåtgärder. Nya brofogar och gjutningsarbeten. Den östergående tunneln, i riktning mot Törnskogstunneln, stängs av och trafiken leds över till det västergående tunnelröret där trafiken går dubbelriktad och får ett körfält vardera.

Hastigheten kommer att vara nedsatt. I samband med reparationerna stängs påfarten till Norrortsleden av från Häggviks handelsplats. Detta påverkar såväl bil- och busstrafiken från handelsplatsen.

Busshållplatserna dras in och trafikeras inte under de veckor som vårt arbete pågår.

E4 norr om Uppsala, Trafikplats Björklinge – trafikplats Fullerö (trafikplats 188-190)

Beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet, trafiken leds över/leds om.

Väg 35 Björkåkla – Sandtorpet (Linköping – Åtvidaberg)

Ombyggnation till mötesfri landsväg. Begränsad framkomlighet, sänkt hastighet, vägen byggs om i befintlig sträckning.

Väg 56 Kvicksund – Västjädra (Eskilstuna – Västerås)

Ombyggnation till mötesfri landsväg. Begränsad framkomlighet, sänkt hastighet, vägen byggs om i befintlig sträckning.

E4 Sille – Trafikplats Påljungshage, Nyköping

Beläggningsarbete. Omasfaltering av vänstra körfältet i södergående riktning. Begränsad framkomlighet, sänkt hastighet.

E20 Härad – Hallmyra

Beläggningsarbete. Omasfaltering av det högra körfältet i båda riktningar samt ramperna vid trafikplats Lunda och trafikplats Biskopskvarn. Begränsad framkomlighet, sänkt hastighet.

Större vägarbeten i västra Sverige

E45, E6.20, E6 centrala Göteborg: Götatunneln, Älvsborgsbron, Centralenområdet med flera

Flera stora arbeten. Stor trafikpåverkan.

E6, väg 40 östergående Kallebäcksmotet Göteborg

Stopp för sprängningar varje vardag ca 11.20. Mycket stor trafikpåverkan.

E6 Himle – Varberg

Brounderhåll, stor trafikpåverkan.

E6 Håby – Gläborg

Beläggningsarbete med stor trafikpåverkan.

E20 Göteborg – Götene

Kapacitetshöjande åtgärder med stor trafikpåverkan.

Större vägarbeten i södra Sverige

E4, Ljungby – Toftanäs

Byggs ut till motorväg. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E4, genom Jönköping

Nytt körfält. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, Båstad – Ängelholm

Ekodukt och andra faunaåtgärder längs E6. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 25, Boasjön – Annerstad

Vägen breddas, mötesseparera och bygga viltstängsel. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 13, förbi Assmåsa

Vägen byggs om för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 23, Huseby – Marklanda

Vägen breddas, mötesseparera och bygga viltstängsel. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E4, Sjöboda – Ryd

Faunapassager. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 195 och väg 1819, Habo

Två cirkulationsplatser byggs om, bygge av gång- och cykelport samt flytt av två busshållplatser. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 40, Bottnaryd

Tillgänglighetsanpassning två busshållplatser och korsningsåtgärder. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 30, Växjö, Nylanda verksamhetsområde

Två nya cirkulationsplatser i västra Växjö. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, Helsingborg (delsträckor)

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E22, Mörrum – Lösen

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E22, Kalmar län

Följande sträckor ska åtgärdas i år: Helgenäs – E länsgräns, Mönsterås – Mönserås Bruk samt förbi Ålem

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 40, Göteborgsbacken

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, Örby Ängar, söder om Helsingborg

Vattenskyddsåtgärder. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, Trafikplats Sallerup – trafikplats Fredriksberg

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, Trafikplats Fredriksberg – trafikplats Sallerup 

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, Trafikplats 14 Fredriksberg 

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, Trafikplats Lund Norra 

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, Trafikplats Kronetorp

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, Trafikplats Sege

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, cirkulationsplats E65/13 Ystad 

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, cirkulationsplats E65/9 Ystad 

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Ämnen i artikeln

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.