Bild
Nästa artikel
Precis som förra gången mätningarna gjordes visade det sig att svåraste hastigheten för bilisterna att hålla är 40 kilometer i timmen.
Precis som förra gången mätningarna gjordes visade det sig att svåraste hastigheten för bilisterna att hålla är 40 kilometer i timmen.

Fortfarande för fort på 40-vägar

Nyheter

47 procent håller inte hastigheten där det är skyltat 40 kilometer i timmen. Det visar mätningar från VTI och NTF.

NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, har mätt vilken hastighet trafikanterna höll på 40-70-vägar under förra året. Mätningarna gjordes med laser på 23 olika orter i Sverige under september 2017. 

Sammantaget höll 67 procent av bilisterna hastighetsgränsen. Precis som förra gången mätningarna gjordes var trafikanterna sämst på att köra lagligt på 40-sträckor. Där körde 47 procent för fort.

Anna Vadeby, forskare på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), konstaterar att det är viktigt med åtgärder för att öka efterlevnaden på gator med 40 kilometer i timmen, gator där det ofta finns gott om oskyddade trafikanter som riskerar att skadas. Samtidigt gläds hon åt att bilisterna sköter sig bättre på vägar med högre hastighet. 
– På gator med 60 och 70 kilometer i timmen var det 81 procent som höll hastighetsgränsen i årets mätningar, vilket glädjande nog når upp till målnivån. Delmålet är att minst 80 procent av trafiken ska köra inom gällande hastighetsgränser, säger hon. 

Mätningar av trafikanternas hastighetsval i tätort har gjorts årligen sedan 2012, som en del av nollvisionen med målet att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras 2007–2020.

Diskutera: Vad tycker du om statistiken? 
 
Så många höll rätt hastighet 2017:

40 km/tim: 53%
50 km/tim: 66%
60 km/tim: 81%
70 km/tim: 81%

Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
2018-05-04 11:12

Sänk lönen för forskare på VTI istället. De gör inget bra jobb.

#2
1
2018-05-04 11:57

Korkat att skylla på annat hit å dit. Kan man inte hålla rätt hastighet ska man inte köra på vägarna. Det bör man förstå om man tagit körkort, annars får man inget körkort.

#3
2018-05-04 11:56

Nu säger mätningen inget om förhållandena, på en folktom väg utan utfarter och skymd sikt är det nog många som inte nitiskt ligger på 40.
Sen kan man också diskutera logiken i sättandet av fartgränser. Hemmavid höjdes tillåten hastighet utanför skolan, innan var det 30 under skoltid och 50 annars, vilket känns rätt. Nu är det 40 hela tiden, varför ska jag puttra i 40 när det inte är nån där?

#4
2018-05-04 12:08

Sätter man idiotiska fartgränser så ser inte jag något fel med civil olydnad. Gör man det hela dessutom ihop med ett nästan totalt tillbakadragande av övervakningen, blir det bara ännu mer korkat. Gud vad jag hoppas vi blir av med de bindgalna dårarna i Miljöpartiet i höst.

#5
2018-05-04 12:08

Håller med hultarn, i ganska många anseenden känns detta fanatiska arbete med att sänka hastigheterna som ren idioti! Hos mig tog kommunen bort alla 50 och 70-skyltar och bytte ut dem mot 40 och i enstaka fall(2st) mot 60(varav en av dessa var en höjning och en en sänkning). Man tog ingen hänsyn till hur vägarna såg ut. Man sänkte hastigheten från 70 till 40 på en raksträcka på ca 1 km som är totalt avskild från fotgängare och cyklar, med tunnlar under vägen istället för övergångsställe. Motiveringen till denna sänkning var att vägens utseende "kanske" kunde ändras om 1 till 2 år.
Självklart är ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden från miljöpartiet!

#6
2018-05-04 12:32

Ja som typ alla andra skrivit - ologiska hastighetsgränser är väl boven i dramat. Om man kunnat åka 50 på en sträcka sedan hastighetsskyltarna skruvades upp nån gång på 50-talet - varför är det helt plötsligt en "synd" att åka där i 50 nu - när bilarna är säkrare, mjukare, släpper ut mindre, låter mindre och inte sällan har nån form av autobroms.

Det var nån idiot i Miljöpartiet (lokalt i Linköping vill jag minnas) som ville ha 30 i hela innerstan. Men eftersom fossila bilar släppte ut MER i 30 än högre hastigheter så fick det nog vänta tills fler körde fossilfritt. Då är man ju inte rationell, då hatar man ju bara bilar.

Just här i Lkpg är det ingen fara dock. Ingen kör över 20 ändå.

#7
2018-05-04 13:04

Det finns helt klart vägsträckor som kan tyckas ha obefogat lågt satt högsta hastighet åtminstone under gynnsamma väderförhållanden, låg trafikintensitet och goda ljusförhållanden. Samtidigt finns det fortfarande många vägpartier som har för högt satt hastighet, men detta fenomen är det sällan någon som klagar på.

Hade man lyckats få till ett vettigt system med variabla hastighetsgränser utan att göra avkall på trafiksäkerheten allt för mycket så hade detta varit bra. Ett sådant system är dock säkert förenat med andra problem och kan bl.a. säkert uppfattas som förvirrande.

#8
2018-05-04 13:12

Som jag ser det så bör man ta krafttag för att separera olika trafikantslag. Oskyddade trafikanter ska överhuvudtaget inte finns där bilar är. Se på Danmark, Holland m fl länder. Går det inte att avståndsseparera får man sätta upp skydd såsom avbärare så att oskyddade trafikanter blir skyddade. När man sänker hastighetsgränser så utgår man från att olyckor kommer att ske. Vänd på det tankesättet och bygg bort riskerna. Att fordon i allt högre utsträckning själva undviker kollisioner mot mjuka trafikanter bidrar ytterligare till säkerheten, t ex vid oreglerade övergångsställen.

#9
2018-05-04 14:27

ingen håller fartgränserna idag

#10
2018-05-04 14:35

Det är för många hastighetsgränser idag, jag tror att det är problemet. Kör med 30 och 50 som det var förr. Stryk 40 och 60 som gränser.

#11
2018-05-04 15:17

40 och 60 är bra gränser.
Om folk köpte vettig bil med vettig farthållare med bra funktion skulle det inte vara något problem.
Haha.
30 är ofta för lågt och 50 för högt inne i stan.

Vi var bland dom första med 40 för några år sedan och folk har börjat gilla läget och dom flästa håller 40-45.
Helt okey då jag har farthållaren på 45 och en dutt med långfingret och då sköter adaptiviteten resten.

Mycket gnäll emellanåt.
Hastigheterna är satt med tanke på barn i trafik.
Tänk så och det kan vara ditt barn som blir drabbad nästa smäll. Å

#12
2018-05-04 15:30

Det är ologiska och alldeles för lågt satta begränsningar. I Malmö finns det till och med en motorväg som är hastighetssatt till 40 km/h!!!!! En annan väg jag kör på dagligen som är bred och nybyggd utan mötande trafik och tvåfilig uppfattar i princip alla bilister som 100-väg, för det är den hastighet som hålls där, problemet är bara att det är satt till 70 km/h.
Svårt att respektera när gränserna är löjligt satta.

#13
2018-05-04 21:02

Skaffa en liten småbil, helst en utan ljudisolering och med stuttig fjädring så är det inga som helst problem med att hålla fartgränserna...

Men kommer du med en ny V90 och ska hålla 40 km/h så blir det problem då det känns som om bilen står stilla i den farten.

Eller ta cykeln vet jag, att klaga på fartbegränsningar inom stadstrafiken tyder på att man gjort vissa felprioriteringar här i livet...

#14
2018-05-04 23:45

Uppenbart är det fel på skyltningen, folkviljan vill något annat. Hela hastighetskarusellen har bara inneburit att man tappat all respekt och trovärdighet. Förr var det trettio och man förstod varför idag är hela stan 30 och alla håller femtio - var är logiken. Titta på andra länder hur det fungerar där. Staketvägar och våra hadtighetsintervall har av en händelse inget annat land tagit efter -- vad konstigt.

#15
2018-05-05 04:44

Lag är lag och jag är inte över lag.

#16
2018-05-05 09:41

Över lag är jag.Fel i systemet när kanske 10 på transportstyrelsen eller i kommunerna anser att de har mer rätt och vet och förstår bättre än nästan 10 millioner förståndiga innevånare. Vänd på beslutanderätten. JAG vet bäst !!!

#17
2018-05-05 09:48

Det är tillräckligt obehagligt med vårrusiga tävlingscyklister på träningsrunda som försöker köra om på 50-väg med utförsbacke.
Nu med 40-vägar istället blir problemet än större, behovet av dashcam är uppenbart!

#18
2018-05-05 16:52

Korkat att skylla på annat hit å dit. Kan man inte hålla rätt hastighet ska man inte köra på vägarna. Det bör man förstå om man tagit körkort, annars får man inget körkort..
Just det.
Visst kan det vara lågt skyltat nån gång men jag tänker att det kanske räddar mitt barns liv när han är ute och vinglar på cykeln.
Att det är 80 på långa inlandsvägen kan ibland kännas obefogat.
Det finns folk som kör för fort oavsett vad det står på skyltarna så det är väl som det alltid varit.

#19
2018-05-05 19:24

Mso 100

Problemet är ju att 40 har ersatt 50 även på sträckor där 50 är en bra hastighet att hålla, och 30 som du säger är för lågt finns kvar. Likadant med 60, 60 har ersatt 70 där 70 tidigare var okej att hålla men inte längre:)

#20
2018-05-05 19:28

Det finns ställen där det är mycket väl motiverat att ha 40 och 30 som hastighetsbegränsning, men det är inte framförallt på de ställena det är 40 och 30. Min referens är hur det ser ut i Göteborg, för det är där jag bor. Det finns också många ställen i Göteborg där 70 är tillåtet, men där det är direkt olämpligt att köra fortare än 50.

När hastighetsbegränsningen inte har någon uppenbar koppling till trafikmiljön, så blir det svårt att få folk att hålla tillåten hastighet. Är det dessutom väldigt många gator där det är så, så tappar man helt tilltron till gatukontorets omdöme. Samma problem har vi ju tyvärr också med Vägverket och landsvägarna.

Det har blivit lite för många olika hastighetsskyltar. I Göteborg finns det gator där det växlar mellan 40 och 50 flera gånger med bara ett par hundra meters mellanrum. Jag tror gatukontoret i Göteborg har för lite att göra och att de använder de många olika hastighetsskyltarna till att hålla personalen sysselsatt. (Efter att ha bott 20 år i Göteborg har jag inget som helst förtroende för vare sig gatukontoret eller trafikplanerarna i Göteborg.)

I Göteborg finns också många gator där 50 är tillåtet, men där man har byggt farthinder med 100 meters mellanrum. Det är idioti. Där hade det varit bättre att ha 30 och ta bort farthindren. Fast på de gatorna finns det egentligen inget i trafikmiljön som motiverar vare sig 30 eller farthinder.

Det är många saker i trafikmiljön som orsakar faror och det är inte alltid hastigheten som är problemet, inte ens på de gator där man begränsat till 40 och 30.

Ett speciellt problem i Göteborg är där bilar måste korsa cykelbanor. Detta har man trasslat till oerhört, vilket också lett till flera dödsolyckor. 30 hade inte hjälpt på de ställena.

Just i Göteborg gör gatukontoret väldigt mycket för att försämra framkomligheten för bilarna väldigt mycket, utan att det blir bättre för någon annan. Mycket av 30 och 40 skyltningen i Göteborg är orsakat av just detta.

#21
2018-05-05 21:51

Jag som har en smula anarkistisk inställning till samhället där min protest består i att hålla tio över satt hastighet, framförallt där jag icke finner det motiverat. Har lite svårt för dom bokstavstrogna (läs siffror) fundamentalisterna som är satta som självutnämnda poliser att hålla ordning på pöbeln. Körandes på gränsen eller tio under för att tokgasa eller bromsa när en hastighetsförändring sker. Varför inte köra mjukt och anpassat till situationen och låta motorbromsen göra det mesta av jobbet? Nä det är enbart en provocerande attityd medvetet gjord av förare för oförätter i deras liv.

#22
2018-05-05 21:59

Tycker nog att problemet där det är 30-40 km/t är att vissa inte förstår att det skall vara 30- 40 km/t som hastighet. Deras fantasi kan inte inse att dom inte har en chans i helvetet att stanna om ett barn plötsligt gör det oväntade och två liv får sin framtid förstörd för alltid. Det skadade eller döda barnet och föraren av bilen som precis skadat eller dödat ett barn.
Bor själv i ett villakvarter där det är 30 km/t som hastighet, men där många håller 40-50 km/t som bashastighet och vissa som inte har någon fantasi eller verklighetsförankring,fräser förbi cykelbaneutfart och lekpark med massor av cyklande, lekande barn i t.o.m. 60-70 km/t. Jag blir rädd, för det är inte frågan om olyckan kommer att ske utan när olyckan kommer att ske. SKRÄMMANDE!

#23
2018-05-05 23:51

Många gånger hoppar det emellan 30--40--50 med bara några hundra meter emellan. Enklare vore att på dessa ställen istället välja "medel" nämligen 40 km/t så slipper man dessa ideliga ändringar. Nu talar jag inte om villakvarter utan t ex handelsområden.

#24
1
2018-05-06 08:41

Måste säga det igen - skyll inte på andra. Ni som gnäller och inte förstår måste åtminstone börja försöka vara ödmjuka, anpassa er till lagarna som är utformade av proffs, och inte uppföra er som uppkäftiga dumskallar.

#25
2018-05-06 09:06

1: du förstod tydligen inte frågan: "Vad tycker du om statistiken? "
På tal om "uppkäftiga dumskallar"...

#26
2018-05-06 09:07

Ja iom att 40 är fel hastighet på 90 % av ställena, så är det inte så konstigt att folk kör fortare än det är felaktigt sänkt till.

#27
2018-05-06 12:08

40 skylt fritt fält och att absolut ingen håller 40 kmh = Normalt.

#28
2018-05-06 12:40

Folk är dumma är det inte i deras egen gata/område så kjör dom som själviska idioter skolor,barn och farthinder spelar ingen roll.
Och alla dom som fikk kjørkort på posten skiter i allt om inte deras egna barn.

#29
2018-05-06 18:45

1, du skrev "anpassa er till lagarna som är utformade av proffs". Ja, det är just det som är problemet, hastighetsgränserna är inte utformade av proffs. I Göteborgs sätts hastighetsgränserna mest av politiska skäl och inte
av trafiksäkerhetsmässiga. Och på landsvägarna sänker Trafikverket hastigheterna på allt fler vägar så att vi inte ska märka hur dåligt underhållena de är, dvs så att vi inte ska märka att Trafikverket inte sköter sitt jobb.

Har man hastighetsbegränsningar som är relevanta för trafikmiljön, underhåller vägarna och utformar trafikmiljön så att det går att ta sig fram på ett effektivt sätt, så blir det mycket lättare att få folk att respektera hastighetsbegränsningarna. I och omkring Göteborg har tyvärr både kommunen och Trafikverket misslyckats med detta helt och hållet.

#30
2018-05-06 20:41

Fast "folk" är ju ingen homogen grupp, rnilson. Så det kommer ändå att finnas massor av bilförare som sätter sina egna fartgränser.

#31
2018-05-06 21:55

Och det är ju just DET som är det stora problemet Pi. "Folk" har ofta ingen som helst insikt om vad deras hastighet kan få för betydelse i en tätort bland människor och BARN.

#32
2018-05-07 11:11

Felet är att hastighetsgränserna sätt politiskt, för att politiker och så kallade "experter" ska kunna säga att vi är emot olyckor och tar "krafttag" mot detta. Men verkligheten lyser med sin frånvaro i denna politik. På väldigt många vägavsnitt är hastigheten på tok för låg. Exempel; om det finns en plats längs vägen där 30 eller 40 km/t kan vara påkallat så börjar den sänkta hastigheten en kilometer före den platsen och slutar en kilometer efter. Eller en rak fin 70-sträcka längs obebyggt område med god sikt där man sänker till 60 km/t av politiska skäl. Eller att man har 50 km/t på fyrfilig väg av motorvägstandard bara för att det finns stadsbebyggelse inom synhåll. Eller att man sänker hastigheten vid ett vägbygge ett 2-3 kilometer före där skyltarna står kvar under helgerna där ingen jobbar på plats. Nästan alla ser problemet med för låga hastigheter på många håll, exemplen är hur många som helst, men ingen vågar påtala det av rädsla för att inte vara politisk korrekt, det är typiskt svenskt. Just det med ovilja att tänka själv och våga säga vad man tycker.

#33
2018-05-07 14:07

Nu är det så att 40 inte sätts överallt utan anledning. Det finns mycket riktigt utfarter, skymd sikt, folk som korsar, vilket naturligtvis är viktiga orsaker.

Men, när 40 sätts på en väg utan utfarter, utan folk som korsar eller ens går längs sidan, när det är fri sikt - då förstår man inget. Folk börjar negligera fartgränsen, den känns helt enkelt inte motiverad.

Och när man höjer från 30 till 40 utanför skola, då är det galet åt andra hållet. Och det känns inte heller motiverat. Ja, jag vet att det inte innebär att man måste köra 40, men vad ger det för signaler till förarna?

På 90-talet hade man en annan linje: det skulle vara få fartgränser, och de skulle kännas motiverade och "rätt".
30-50-70-90-110.
Idag är det mycket svårt att veta och inse vilken fartgräns det är just där man befinner sig.
30-40-50-60-70-80-90-100-110 och 120 (på några få mil)...

#34
2018-05-07 21:11

Ja det är ju väldigt fel att tycka att köra fortare i en del fall är säkrare, vilket är fallet.
Obefogat lågt satta hastigheter. 2+1 vägar, märkligt placerade avsmalningar/flaskhalsar där man måste in i en påtvingad blixtlås princip men även vid lite trafik så skapar det enbart besvär, det är konstruktioner där i det förr eller senare brinner proppskåpet hos någon
När det gäller hastigheter att är dem dumt satta så är det ingen som följer skyltning med mer att när de åker förbi kameran, jag försöker ibland på sådana typ 70/80 vägar och får snabbt en kö bakom som trycker på och det är farligt och då har någon tänkt fel även om att det verkar rätt rent teoretiskt..

#35
2018-05-09 16:44

Farbror Blå efterlyser differentierade fartgränser anpassade efter de rådande trafikförhållandena – alltså fler och varierande skyltar att hålla reda på. Raphael vill återgå till de färre gränser som var förr – vilka då anklagades för att vara för generella.
Oavsett vad man gnäller över, så är det förstås Miljöpartiets fel.

Jag kan instämma i att gränserna på en del, få, ställen känns verklighetsfrånvända, men som Farbror Blå också konstaterar, så är det ingen som klagar över för högt satta fartgränser – de förekommer faktiskt.

De boende i området brukar inte ha samma uppfattning om fartgränser som de bilförare som bara far igenom det, vilket christer_1 ger exempel på.
Det är en oerhört stor skillnad i stoppsträcka mellan 30 och 50 km/h – för att inte tala om krafterna om man kör på någon!
Många fartgränser sätts också av hänsyn till de boende, så att de ska få en tystare och lugnare miljö.

#36
2018-05-09 21:36

Roy: du missade tydligen vad jag skrev om farthöjningen utanför skolan i #33.

#37
2019-10-04 21:47

Hastighetsbegränsningar satta av proffs???
Ni som skriver det var föddes ni?
Jag kör ofta på sträckor dör det på ena sidan länsgränsen är 70 vägen är 10m bredare och ha få på/avfarter, i nytt län så blir det 90vägen är 10m smalare utan bred väggren mycket fler av och påfarter från småvägar, det var proffs eller som satte hastighetsbegränsningarna eller?
Nej sluta tro på fantasier säger jag...

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.