Bild
Nästa artikel

Färre dödsolyckor i sommartrafiken

Nyheter

Sommaren brukar vara en olycksfylld period på de svenska vägarna. Men nu visar färsk statistik att dödsolyckorna har minskat i sommartrafiken.

- Den här sommaren har varit lite bättre än förra sommaren och det här halvåret har varit lite bättre än första halvåret 2009. Det ser bra ut, säger Ã-sten Johansson, trafiksäkerhetsanalytiker på Trafikverket, till TT.

Enligt statistik som TT har tagit del av omkom det 33 personer i trafiken under juni månad och enligt preliminära siffror omkom 35 personer i juli.

Det sammanlagda antalet dödsolyckor i den svenska trafiken under månaderna juni-juli var alltså 68 personer. Siffrorna för motsvarande period 2009 och 2008 var 73 döda respektive 95 döda.

Minskningen av dödsolyckor gäller hela Sverige och inga län avviker från denna trend.

- Värmland är exempelvis ett län som under första halvåret bara har haft två döda men som under den senaste månaden fått en kraftig ökning med sju döda. Det är fortfarande ingen avvikelse utan bara en slump, säger Ã-sten Johansson.

Trafikverket räknar med en trafikökning på en procent per år i Sverige. Samtidigt minskar antalet förolyckade med tre procent per år. Ã-sten Johansson har en förklaring till den positiva trenden.

- Lågkonjunkturen hjälper till här. I en högkonjunktur är det många unga som får råd att skaffa bil och de har en sex gånger högre risk att vara inblandade i en dödsolycka, säger Ã-sten Johansson.
Taggar: Nyheter

Kommentarer

#1
Emme - den riktiga som inte skriver FUD
2010-08-02 21:40

Färre bilar på vägarna = mindre olyckor.

#1
Ann Helena Rudberg
2010-08-03 11:27

Lägsta olyckstalen sedan 30-talet så dom på TV. Är det sant?

#1
S-E S
2010-08-03 17:32

Och plötsligt händer det!

#1
Pettersson
2010-08-03 17:56

Skärpt övervakning av hastigheten är förklaringen.

#1
AL
2010-08-03 19:44

Ja Ann Helena Rudberg, det är faktiskt sant. Det var många år sedan så få förolyckades i trafiken. Detta beror emellertid inte så mycket på sänkta hastigheter, såson signatur Pettersson tror, utan mestadels handlar den lägre dödligheten om att vi kör mindre.
Den relativa risken sjunker dock också, d.v.s dödsolyckorna kontra antalet transportkilometer är färre än på länge. Detta beror till en stor del på att vi fått säkrare vägar och fordon. Så mycket långsammare kör vi mig veterligen faktiskt inte i nuläget (men jag kan ha fel - har inte undersökt saken närmare utan går på ren känsla). MVH AL

#1
Vägprojektören
2010-08-03 23:48

Självklart är det en kombination av saker som resulterar till att dödsolyckorna minskar. När det läggs ner många miljarder på vägar, bilsäkerhet, forskning, utbildning mm så vore det minst sagt tråkigt om det inte gav utslag i statistiken. Den som tror att det bara är en sak som har påverkat dödsolyckorna är dåligt påläst.

#1
AL
2010-08-04 02:02

Det är korrekt Vägprojektören att det ofta är en kombination av åtgärder som ger utslag i olycksstatistiken (uppkomsten av olyckor är oerhört komplext). Men trots detta finns det ett par variabler som är särskilt tydliga och hit hör:
1. Sambandet mellan transportkilometer och förändring av BNP.
2. Förbättrade och mittseparerade vägar står enskilt för den största olycksreduktionen, upp till 80 procent (och här finns en regressionseffekt)!
3. Förbättrade och säkrare fordon.
Ovanstående faktorer svarar för en stor del av den minskadeolyckstalen, såväl relativt som i faktiska tal. MVH AL

#1
S-E S
2010-08-04 12:13

AL, kan det inte vara så att fler och fler kör på etanol? Jag menar, de har ju problem med framdriften!

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.