Nästa artikel
Elvägar utreds för magnetfält
Nyheter

Elvägar utreds för magnetfält

Publicerad 8 december 2020
Ett av sätten att konstruera elvägen kan vara en strömförande skena i vägbanan.
Nu undersöks om vägtypen som planeras bli permanent i Sverige kan avge elektromagnetiska fält som påverkar omgivningen.

Trafikverket är i full färd med att besluta vilken sträcka i Sverige som kommer få Sveriges första permanenta elväg – E20 mellan Hallsberg och Örebro eller väg 73 mellan Västerhaninge och Nynäshamn. Via elväg kan fordon laddas under färd och det är ett sätt att minska utsläppen från godstrafik. 

Men Länsstyrelsen i Örebro befarar att projektet kan medföra en betydande miljöpåverkan. Frågetecknen handlar om huruvida elvägen stör omgivningen med elektromagnetiska fält. Därför håller Trafikverket just nu på att göra en omfattande miljökonsekvensbeskrivning. 
– Osäkerheten i omgivningspåverkan ligger främst på extra känslig utrustning som eventuellt kan störas av de elektromagnetiska fälten om avståndet är tillräckligt nära en framtida elväg. Exempelvis har vi samrått med Örebro flygplats kring det och bedömningen är att flygplatsen ligger för långt ifrån, säger Nicklas Broberg, projektledare på Trafikverket.

"Beroende på den tekniska lösningen kommer likström eller växelström användas i en framtida elväg."

Olika strömtyper innebär också vilken variant av magnetfält som bildas och hur de påverkar. Statiska magnetfält bildas kring ledningar med likström och växlande magnetfält kring ledningar med växelström. 
– Beroende på den tekniska lösningen kommer likström eller växelström användas i en framtida elväg, säger Nicklas Broberg. 

Magnetfält mäts i enheten mikrotesla, μT. Enligt Trafikverket överskrider sällan magnetfält från likströmsanläggningar 1 μT på cirka 1–2 meters avstånd från själva anläggningen. Nicklas Broberg säger att det kan jämföras med jordens eget statiska magnetfält som är omkring 45–50 μT:
– Dessa magnetfält kommer då endast uppfattas som en mindre variation av jordens magnetfält. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns inget som tyder på att det uppstår skadliga effekter från statiska magnetfält som människan normalt kommer i kontakt med, säger han.

När det gäller de växlande magnetfält som bildas runt elvägar med växelström bedöms de avge långt under de nivåer som gäller i Sverige enligt Strålsäkerhetsmyndighetens gränsvärde.  
– De elektriska fälten avskärmas även effektivt av själva bilkarosserna och någon stadigvarande vistelse med någon ström påslagen kommer inte vara aktuellt på en framtida elväg, kommenterar Nicklas Broberg.

Utanför Sandviken bedrevs tester med godstrafik kopplade med spröt till elledningar ovanför marken.

Trafiken tänkt att börja rulla 2025

Elvägar – både typen med elledningar i luften och skenor i marken, har tidigare testats på korta sträckor utanför Sandviken och Arlanda. Dessutom har gruvbolaget Boliden en sträcka vid Aitikgruvan där vissa konverterade gruvtruckar tar sig fram via spröt som kopplas till luftburna elkablar.

På elvägen som planeras på E20 eller väg 73 har man inte ännu beslutat vilken typ som kommer att användas. Det kan bli ledningar i luften, strömskena i backen eller också används induktiv teknik med spolar under vägytan som laddar fordonet. 

Djurlivet kring vägarna skulle kunna påverkas av kablar i luften enligt Nicklas Broberg:
– En kontaktledning i luften är den teknik som eventuellt har en viss påverkan på lågt flygande fåglar och projektet har en aktiv dialog med Länsstyrelsen kring denna. 

2021 planerar Trafikverket att gå ut med en upphandling för elväg som inkluderar att ta fram val av teknik. Innan dess ska beslut tas var elvägen hamnar. Trafiken är tänkt att börja rulla på elvägen 2025.

Ämnen i artikeln

Kommentarer

Missa inget från Vi Bilägare

Genom att anmäla dig godkänner du OK-förlagets personuppgiftspolicy.