Bild
Nästa artikel
Biogasbrist i Stockholm

Biogasbrist i Stockholm

Nyheter

Det är ont om biogas i landet i allmänhet och i Stockholm i synnerhet. Föreningen Gröna Bilister oroas inför framtiden.

På kort sikt tror föreningen Gröna Bilister att gasbristen riskerar att få effekt på miljön då bilisterna tvingas köra på bensin. Mattias Goldmann, pressansvarig för Gröna Bilister, säger att folk hör av sig till föreningen och är osäkra på om det är värt att satsa på gas.

– Jag är orolig. Gasaktörerna har lovat att bli bättre flera gånger, men det är svårt att lita på dem nu, säger Mattias Goldmann till Vi Bilägare.

Gröna Bilister anser att biogasbristen har orsakats av en kortsiktig och otydlig politik från regeringens sida, som resulterar i att man bara vet vad som gäller för stunden. Till exempel är koldioxidneutrala drivmedel bara skattebefriade till och med 2013.

– Jag räknar med att skattebefrielsen kommer att vara kvar, men osäkerheten gör att man håller igen med investeringar, säger Mattias Goldmann.

Diskutera: Hur kan biogasbristen lösas?

Taggar: Nyheter,

Kommentarer

#1
2011-07-19 12:06

Problemet skulle minskas kraftigt om de vanligaste gasbilarna (som Passat) också gick att köra på etanol. Då tankar man etanol när gasen sinar. Bättre med etanol än bensin och bättre med etanol än naturgas. Det är fullständigt obegribligt för mig att Passat Ecofuel inte tillåts tanka med etanol. När exakt samma motor finns i modellen som kallas Multifuel, och då får tankas med etanol.

#3
2011-07-19 13:01

Nja, det är inte exakt samma motor. Det är skillnader i rör och packningar för att tåla den högre frätgraden som etanol innebär, det är även skillnader i motorstyrningen för att bättre utnyttja etanolbränslets skillnader i energiinnehåll jämfört med bensin.

Visst kan det vara fullständigt obegripligt att Volkswagen inte genomför denna etanolanpassning av motorn för biogas.

Troligen beror Volkswagens tvekan att etanol används främst i Norden medan biogas eller naturgas är betydligt vanligare än etanol i Europa, och biogas/naturgas finns knappt i Norden.

Det är alltså bilar för olika marknader.

Detta med tre-bränslen-i-en finns hos Fiat, fast inte i Sverige utan i Brasilien. Fiat Siena Tri-fuel.

#4
2011-07-19 14:05

Leifer:
Se
www.etanol.nu

Etanol och biogas är en del av framtidensbränslepallett och i det längre perspektivet kommer vätgasbilen som tex BMW håller på att utveckla. El bilen är en miljömässig katastrof eftersom den vid en "well to weel" analys bara har ca 30% verkningsgrad.....

#5
2011-07-19 14:12

Ett stort problem med etanol är avgaserna. Utsläppen från etanol innehåller ämnen som gör oss sjuka, framförallt risken för strupcancer är kraftigt förhöjd. Utsläppen från etanol ökar halterna av marknära ozon vilket även förhindrar växters pollinering och leder till en kraftig försämring av ekosystemet.

Det saknas en standard för rening av etanolavgaserna, och de reningssystem som finns i etanolbilar är optimerade för utsläppen som kommer av förbränning av bensin - så den avgasreningen har inte så mycket effekt på etanolutsläppen.

Avgasutsläppen från bilar som körs på etanol är allvarligt hälsofarliga.

#8
2011-07-19 14:16

http://www.bilsport.se/news.php?id=45537

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article43644.ece

#9
2011-07-19 14:17

" Vi fann att E85-fordonen reducerade nivåerna av två cancerogena ämnen, bensen och butadien, men ökade två andra, formaldehyd och acetaldehyd, säger Mark Z Jacobson till Stanford News.

- Resultatet blir att graden av cancer är samma för både E85 och bensin, men att det i vissa delar av landet signifikant ökar halterna av ozon.

Att inandas ozon, även i låga doser, kan orsaka många sjukdomar. Enligt Mark Z Jacobson skulle antalet dödsfall öka, lungkapaciteten minska, astmafallen öka och dessutom skulle kroppens immunförsvar försämras."

#10
2011-07-19 14:46

Raphael:
Jag har inte själv etanolbil men VET att världens problem är inte i sig marknära ozon utan hotet mot jordklotet ÄR koldioxidutsläppen och de minskas bäst och snabbast genom att vi snabbt byter ut diesel och bensin mot etanol, biodiesel och biogas. Kanhända att även metanol kommer på sikt även om metanolen är väldigt toxid, giftig, avseende vattenlevande organismer men även B Gillbergs metanol kommer att behövas i framtiden men på kort sikt är det etanol och biogas som gäller. Man kan mkt väl göra som Leifer gör att man "blandtankar" dvs tankar 50 / 50 etanol och bensin i tanken det gör jag med min Opel och det går fin fint! Men åter till frågan det är synd att biogasutbyggnaden inte tagit fart ännu och att man inte kan tanka ren etanol E85 i tex VW biogasbil men man kan ju alltid "blandtanka" så länge.

#12
2011-07-19 14:58

Jag tror inte att vi räddar jordklotet genom att övergå till en energilösning som kan innebära enorma hälsoproblem. Men visst, vi åstadkommer högst troligt en folkminskning genom det eftersom fler människor får allvarliga sjukdomar och kan dö i förtid - dock ifrågasätter jag etiken i en sådant förfarningssätt.

Nej, jag tror inte alls på att rädda jordklotet med energilösningar som innebär en allvarlig försämring av folkhälsan.

Därför tror jag inte på etanol.
Biogasen innehäller färre cancerogena ämnen och är ett bättre val än etanol - biogas innebär sänkta halter av både hälsovådliga och miljöförstörande utsläpp.

Etanol innebär en ökning av hälsofarliga utsläpp och Co2 utsläppen minskas inte i den takt som påstås. För att Co2 utsläppen ska minska med etanol så måste man ju plantera nya grödor som binder Co2 halterna och det är inte precis det man gör när man skövlar regnskogen.

Biogas innebär att vi kör på avfallet som kommer när vi har ätit, alltså vi kör på bajs och det är det mest miljövänliga biobränslet vi har tillgång till just nu.

Jag tror inte på att minska Co2 på bekostnad av människors hälsa, som etanol innebär. Det finns andra alternativ som både minskar Co2 utsläpp och minskar utsläppen av hälsovådliga ämnen.

#13
2011-07-19 15:43

leifer, både nforskarna på KTH och Lund ger tummen upp för etanol. Det räcker för mig.

Raphael, etanol är inte alls aggresivare än bensin. Det har jag sedan länge avfärdat som en myt. Kanske har någon blandat ihop metanol med etanol. Metanol är nämligen aggresivt. Vi tvättar ju händer med etanol och Bensin på händerna skulle jag inte vilja ha. Agressivt eller ej, VW har ju i så fall löst detta i Multifuel. Mark Z Jacobson är ifrågasatt och andra forskare håller inte med. Jag har tyvärr ingen kunskap i vem som har rätt men om det är ett problem. Låt oss istället utveckla avgasreningen för etanolbilarna istället för att hela tiden klaga. Etanol och biogas är idag det ända realistiska alternativet och låt oss utveckla dessa. Om du är mån om andras hälsa borde du istället oroa dig för det stora antalet dieselbilar som säljs. 62% under juni månad. Det kommer att ge problem framöver! Jag är orolig.

#14
ehijne
2011-07-19 18:42

Va? Jag åker Passat EcoFuel och har aldrig råkat ut för gasbrist i Stockholm.

#16
2011-07-19 21:47

Jag har själv kört gasbil i snart sju år, utan några större besvär, eftersom jag bor i Göteborgsområdet där tillgången på gas är mycket god. Andelen biogas i den svenska fordonsgasen har ökat successivt och är nu ca 60%. Även den totala volymen ökar stadigt, om än från en blygsam nivå. Problemen i Stockholm bottnar i att man inte utnyttjar naturgas som komplement, vilket är kontraproduktivt för utvecklingen av marknaden för biogas. Längs västkusten finns naturgasledningar som kan utnyttjas för distribution av biogas genom inblandning. Även naturgas har betydande fördelar jämfört med andra fossila bränslen, men främst medför en utbyggd distribution av naturgas bättre förutsättningar för en ökad produktion av biogas. Det är tråkigt att politikerna ej förstått detta, och att man tvekar när det gäller de satsningar och det stabila regelverk som behövs. Man gjorde en felsatsning på etanol, och har väl bränt sig på det. Det är synd, eftersom det finns stora möjligheter till ökad produktion av biogas. Men då måste man först se till att bygga upp en infrastruktur för distribution och se till att skattereglerna blir stabila.

#19
2011-07-19 22:51

Per_K, man ska vara försiktig med att introducera ännu ett fossilbränsle som naturgas. Fossilbränslen ska fasas ut. Bara för att det finns en gastank i bilen måste bilen inte köras på gas till varje pris. Se till att bilen klarar förnyelsebara flytande bränslen som t ex etanol. Den "felsatsning" av etanol är att folk inte tankar etanol i den utsräckning man skulle önska. Men det är politikernas egna fel att Svensson nu satsar på dieselbilar istället för etanol- och gasbilar.

#20
ehijne
2011-07-20 12:13

@leifer: Kan så vara eftersom det inte framgår vilken gas det är när man tankar.

#21
2011-07-24 08:58

@matda, gas är under alla förhållanden det mest miljövänliga drivmedlet.

Även om 100% naturgas används som fordonsgas är den mer miljövänlig än något annat fossilt bränsle.
När metangas går oförbränd upp i atmosfären är den 21 ggr värre som växthusgas än CO2.

Det är alltså väsentligt vettigare att omvandla metan till energi + Co2 än att bara låta den gå upp i luften.

Hej!

Vi har förståelse för att du använder adblocker, men hoppas att du kan stänga av den för vår sajt. Annonser är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att driva sajten.